KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010"

Transkriptio

1 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo

2 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET LINTUMUUTON YLEISKUVA SUURET LINNUT JA PETOLINNUT TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUS Kansikuva: Jokelan tarkkailutorni Pekka Routasuo Raportin pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa 831/MML/10. 1

3 1 JOHDANTO Kalajoen Jokelan alueelle suunnitellaan uutta tuulipuistoa, johon rakennettaisiin tuulivoimalaitosta. Suunniteltujen voimaloiden tornit ovat korkeudeltaan noin metriä, roottorin halkaisija noin metriä ja tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys olisi noin metriä (wpd Finland Oy 2010). Ympäristösuunnittelu Enviro Oy teki helmi maaliskuussa 2010 esiselvityksen (Lammi ym. 2010) tuulipuistoalueen luontoarvoista sekä huhti kesäkuussa 2010 liito-orava- ja pesimälinnustoselvityksen (Routasuo & Vauhkonen 2010). Näiden jälkeen wpd Finland Oy tilasi lintujen syysmuuton tarkkailun, joka tehtiin elo lokakuussa Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus ilmenevät kuvista 1 ja 2. Alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria ja se sijaitsee valtatie 8:n itäpuolella Kalajoen keskustan pohjoispuolella. Tuulipuiston länsirajalta on linnuntietä noin 1,5 kilometrin matka meren rannalle. Kuva 1. Kalajoen Jokelan suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus sekä syysmuuton tarkkailupisteen sijainti (sininen ympyrä). 2

4 Kuva 2. Jokelan ja Mäkikankaan alueiden sijainnit. Etelässä näkyy Kalajoen suu ja Kalajoen taajama. Lintujen syysmuuton tarkkailupaikan sijainti on merkitty kuvaan 1. Havainnointiin käytettiin tuulipuiston itäreunalle rakennustelineistä rakennettua 10 metriä korkeaa tornia (ks. kansikuvaa). Paikalta on noin 2,5 kilometrin matka tuulipuiston länsipäähän. Tornin korkeus oli tarkkailun kannalta riittäväksi, sillä se sijaitsee pienellä kallionnypylällä ja ympäröivät metsät ovat melko matalia. Tuulipuiston läntisimmän osan päällä lentävien pikkulintujen lintujen havainnointi oli etäisyyden vuoksi hankalaa. 3

5 Kuva 3. Näkymä Kalajoen Jokelan tarkkailutornista länteen, vasemmalla oleva hakkuu on tuulipuistoalueen ulkopuolella. Valokuva Pekka Routasuo. Lintujen syysmuuttoa havainnoitiin kahdeksana päivänä ajalla Havaintopäivät sääoloineen ilmenevät taulukosta 1. Havainnointi aloitettiin jokaisena päivänä auringon nousun ja mahdollisen aamusumun hälvenemisen jälkeen ja sitä jatkettiin lintujen muuttotilanteesta ja sääoloista riippuen puolenpäivän tienoille tai varhaiseen iltapäivään saakka. Tarkkailussa lintuja havainnoitiin kiikarilla ja kaukoputkella. Havaitut lajit määritettiin ja niistä kirjattiin ylös yksilömäärät sekä soveltuvin osin ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havainnoitsijaan nähden, muuttosuunta ja arvioitu lentokorkeus. Taulukko 1. Lintujen syysmuuton tarkkailupäivät ja niiden sääolot Kalajoen Jokelassa. Päivämäärä Tuuli Pilvisyys Sade Näkyvyys Lämpötila NE, 5 6 m/s, puuskissa 8 9 pilvistä tihkua heikkoa enintään C m/s sadetta kohtalainen 4.9. N NW, 2 4 m/s puolipilvistä lähes poutaa hyvä C selkeää S SE, 4 5 m/s puolipilvistä pilvistä päivällä ajoittain hyvä C tihkua muuten poutaa, aamulla sumua kohtalainen SE( E), 2 4 m/s lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C aluksi 0 1 m/s, keskipäivästä vaihtelevaa poutaa, aamulla hyvä, alussa C alkaen N, 4 5 m/s sumua sumua S SE, 7 8 m/s, puuskissa n. lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C 10 m/s N, 8 m/s, puuskissa väh. 12 pilvistä puolipilvistä aamulla lumisadetta, hyvä C m/s muuten poutaa S SE, 4 6 m/s pilvistä aluksi tihkusadetta, myöhemmin sadekuuroja kohtalainen C 4

6 3 TULOKSET Raportin viimeisellä sivulla on taulukko 2, johon on koottu Jokelan syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät. Havainnoinnin pääpaino oli isommissa linnuissa ja pienten varpuslintujen osalta luvut ovat lähinnä suuntaa antavia. Pikkulinnuilla ei sisämaassa yleensä ole selviä muuttoreittejä vaan tuulet yms. vaikuttavat muuton sijoittumiseen. Isommat linnut sen sijaan noudattavat enemmän tiettyjä reittejä, tosin niilläkin tuulet vaikuttavat muuttoon. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkkailun tulokset päiväkohtaisesti sekä suurten lintujen ja petolintujen osalta lajikohtaisesti. 3.1 LINTUMUUTON YLEISKUVA Lintumuutto oli vähäistä todennäköisesti sateesta johtuen. Mainittavimpana havaintoja olivat yksi sääksi ja yksi varpushaukka. Lisäksi havaittiin yksi tylliparvi sekä kaksi määrittämätöntä vikloa. Varpuslinnuista havaittiin yksittäisiä peippoja, pikkukäpylintuja, räkättirastaita ja vihervarpusia Varsin hyvä muuttosää, mutta lintujen muutto oli edelleen vähäistä. Runsaimpia muuttajia olivat peipot ja vihervarpuset, joita havaittiin joitain kymmeniä. Pikkukäpylintuja nähtiin vain yksi parvi. Rastaiden muutto oli lähes olematonta. Kurkia muutti kaksi alueen ulkopuolella. Laulujoutsenia oli myös muutamia muutolla, yksi alueen yli ja kolme ulkopuolella. Kaukaa alueen ulkopuolella rannikon tuntumassa muutti kaksi lajilleen määrittämätöntä kuikkalintua (kuikka/kaakkuri). Hiirihaukkoja havaittiin kaksi alueen ulkopuolella Aamulla oli sumua ja tarkkailun ajan heikko vastatuuli etelästä kaakosta. Muutto oli edellisiä tarkkailukertoja vilkkaampaa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että varpuslinnut lensivät vastatuulen vuoksi matalalla. Eniten havaittiin muuttavia peippoja ja vihervarpusia, mutta myös muutamia kymmeniä niittykirvisiä, rastaita ja tilhiä. Närhien vaellus alkoi kymmenen yksilön voimin. Muista havainnoista on mainittava teeri, joka lensi alueen yli, ja yksi varpushaukka, joka myös lensi alueen yli Jälleen aiempia tarkkailukertoja vilkkaampaa muuttoa, vaikka tuuli oli kaakon ja osin idän puoleinen. Peippoja ja järripeippoja sekä lajilleen määrittämättömiä peippoja tai järripeippoja havaittiin yhteensä lähes 1200 yksilöä, joista noin puolet muutti tuulipuiston ulkopuolella. Rastaita nähtiin kaikkiaan noin 1300 yksilöä, jotka olivat lähinnä räkättirastaita. Muista varpuslinnuista havaittiin eniten vihervarpusia. Varislintuja nähtiin muutolla kolme lajia: neljä korp- 5

7 pia, 30 naakkaa ja viitisenkymmentä närheä. Suuremmista linnuista nähtiin yhdeksän muuttavaa kurkea ja viisi laulujoutsenta. Petolintuja edustivat viisi varpushaukkaa, sekä tuulihaukka ja ampuhaukka Varsin hyvä muuttosää sumun haihduttua, mutta lintuja nähtiin syksyn etenemisen vuoksi aiempia kertoja vähemmän. Kymmenissä yksilöissä laskettiin ainoastaan järripeipot, lajilleen määrittämättömät peipot tai järripeipot, räkättirastaat ja lajilleen määrittämättömät rastaat. Närhiä havaittiin 40 ja korppeja yksi. Petolinnuista ansaitsevat maininnan kolme merikotkaa, seitsemän varpushaukkaa ja neljä kanahaukkaa. Lisäksi havaittiin kuusi laulujoutsenta ja tarkkailun ensimmäinen harmaalokki Vilkasta muuttoa, vaikka kohtalaisen voimakas tuuli oli etelänpuoleinen. Rastaita nähtiin kaikkiaan yli 700 yksilöä, joista lähes kaikki olivat räkättirastaita. Urpiaisten muutto oli huomattava: yli 1000 yksilöä, joista pääosa tuulipuiston yli. Pikkukäpylintujakin nähtiin noin 170 yksilöä. Pienempiä määriä muutti mm. keltasirkkuja, punatulkkuja, närhiä ja tilhiä. Varpushaukkoja nähtiin vielä neljä, yksi kanahaukka ja laulujoutsenia Pakkasyön ja lumisateen jälkeinen kylmä päivä. Kohtalaisen voimakas pohjoistuuli oli muuton kannalta edullinen. Laulujoutsenia nähtiin 203 yksilöä, joista 82 muutti tuulipuiston yli. Räkättirastaita ja lajilleen määrittämättömiä rastaita havaittiin yli 500 yksilöä. Petolinnuista nähtiin kaksi varpushaukkaa sekä paikallinen muuttohaukka. Korppeja havaittiin 40 yksilön parvi alueen ulkopuolella, närhiä 20 ja variksia 12. Vihervarpusia nähtiin noin 200 ja urpiaisia noin 400. Noin 80 tilhen ohella nähtiin 20 pyrstötiaisen parvi havaintotornin ympärillä. Teeriä nähtiin lennossa kolme Osittain sateisesta säästä huolimatta olivat pikkukäpylinnut liikkeellä: noin 500 yksilöä. Muista varpuslinnuista nähtiin mm. urpiaisia, vihervarpusia, keltasirkkuja ja räkättirastaita. Yllättäen havaittiin 25 harakkaa selvässä muuttolennossa. Närhiä muutti kaksi, korppeja kolme ja variksia neljä yksilöä. Viimeisellä tarkkailukerralla havaittiin yksi taviokuurna. Alueen eteläpuolisella hakkuulla oli 87 teeren parvi, joka siirtyi alueen keskelle. 3.2 SUURET LINNUT JA PETOLINNUT Laulujoutsen yksilöä: 3 noin kilometrin päässä tuulipuiston itäpuolella SW noin 50 m korkeudella ja 1 W tuulipuiston yli noin 50 m korkeudella. 6

8 yksilöä W noin 5 km päässä tuulipuiston pohjoispuolella, lentokorkeus noin 100 m yksilöä: WSW tuulipuiston keskiosan yli metrin korkeudella yhteensä 20 yksilöä: 3 N tuulipuiston itäpuolella 2 kilometrin päässä noin 100 m korkeudella. 3 S tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 7 SW tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 1 E tuulipuiston pohjoispuolella noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella. 6 W noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella yhteensä 203 yksilöä: 82 yksilöä tuulipuiston yli ja 121 yksilöä sen ulkopuolelta. Parvia muutti havaintopaikan kaikilta puolilta, aivan havaintopaikan päältä yli 3 km etäisyydelle. Muuttosuunnat vaihtelivat; pääosa parvista muutti W, SW tai S, mutta yksi parvi nähtiin muuttamassa N. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Suurimmassa parvessa oli 31 lintua. Nuoria lintuja saatiin määritettyä vain yksi. Kurki yksilöä: tuulipuiston itärajalla SSE, lentokorkeus noin 50 m yksilöä: 3 S tuulipuiston ulkopuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus noin 70 m. 6 S tuulipuiston itärajalla lentokorkeus noin 40 m. Varpushaukka Varpushaukkoja havaittiin 20 yksilöä. Tuulipuiston yli muutti yhteensä 13 varpushaukkaa useimmat W S. Tuulipuiston ulkopuolelta muutti yhteensä seitsemän varpushaukkaa, melko tasaisesti tuulipuiston itä ja länsipuolelta. Myös näiden yksilöiden muuttosuunnat vaihtelivat välillä SW SE. Kaikkien varpushaukkojen lentokorkeus arvioitiin välille m, muutamat laskeutuivat tuulipuistoalueelle. Osa haukoista eteni kaarrellen tuulen mukana vailla selkeää muuttosuuntaa. Merikotka kolme havainto yhdestä yksilöstä, voivat olla osittain samoja: 1 noin 2000 metrin päässä pohjoispuolella W, lentokorkeus m. 1 kaarrellen lounaassa noin 2000 metriä havaintopaikasta tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 200 metriä. 1 lounaassa noin 1500 metrin päässä tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 500 metriä. Ampuhaukka yksilö: tuulipuiston yli W, laskeutui alueelle. Tuulihaukka yksilö: 1 S aivan tuulipuiston rajan ulkopuolella lekutellen, lentokorkeus m. 7

9 Muuttohaukka yksilö: Paikallisen oloinen lintu kaarteli tuulipuiston eteläpuolisen hakkuualueen eteläpuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus oli metriä Hiirihaukka yksilöä: paikallisina tuulipuiston eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä, nousivat metsästä noin 500 m korkeuteen Kanahaukka yksilöä: 2 kiertelevää tuulipuiston itärajalla, noin 300 m korkeudella. 1 WSW kiertelevä tuulipuiston pohjoispuolella noin 1,5 km päässä, lentokorkeus noin 150 m yksilö: tuulipuiston länsipuolelta yli 2 km etäisyydellä havaintopaikasta, rannikon suuntaisesti S, lentokorkeus arviolta 100 m. Sääksi S tuulipuiston länsiosan yli noin 150 metrin korkeudella. 4 TULOSTEN TARKASTELU Elo lokakuussa 2010 tehdyn tarkkailun perusteella Jokela tuulipuisto ei todennäköisesti sijoitu lintujen kannalta erityisen tärkeälle syysmuuton aikaiselle muuttoreitille. Tätä käsitystä tukee myös tuulipuistoalueen luontoarvoista tehty esiselvitys (Lammi ym. 2010), jossa analysoitiin mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellisten yhdistysten havaintoaineistoa Pyhäjoen ja Kalajoen alueilta. Syksyn 2010 muuttoseurannan tarkastelussa on käytetty vertailuaineistona Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettuja syksyn 2010 lintuhavaintoja Kalajoelta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011; ks. taulukko 3). Esiselvityksessä koottujen tietojen perusteella arveltiin, että syksyllä Jokelan tuulipuistoalueen kautta muuttanee ainakin laulujoutsenia. Tarkkailussa havaittiinkin muuttavaa laulujoutsenta, joista 82 ylitti tuulipuiston. Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuiston tarkkailupaikalla noin kuusi kilometriä koilliseen päin havaittiin samaan aikaan 153 muuttavaa laulujoutsenta (Vauhkonen 2010). Havaintojen perusteella on mahdollista, että syksyn aikana Jokelan tuulipuiston yli muutti merkittävä määrä laulujoutsenia. Tarkkailun parhaana muuttopäivänä parvilla ei ollut yhtenäistä suuntaa, vaan niitä lensi tuulipuiston yli ja sen ulkopuolella eri suuntiin. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Samana päivänä havaittiin Kalajoen Vihaspauhassa 258 muuttavaa laulujoutsenta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettujen havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) perusteella laulujoutsenen päämuutto Kalajoella tapah- 8

10 tui syksyllä Kalajoella nähtiin 7. ja yhteensä 617 ja 1812 muuttavaa laulujoutsenta, mutta niiden muutto tapahtui pääosin merellä merenrantaa seuraten (Seppo Pudas, kirj. ilm.). On mahdollista, että Jokelan alueen yli muuttavien laulujoutsenten määrä vaihtelee suuresti eri syksyinä mm. sääoloista johtuen havaittiin rannikolla Kalajoen eteläosissa (Rahja ja Himanka) kaksi noin tuhannen lepäilevän laulujoutsenen kerääntymää. Muita vesilintuja kuin laulujoutsenia havaittiin vain muutamia: neljä isokoskeloa ja kaksi kuikkalintua kaukana lännessä. Pienempien vesilintujen muutto ohjautuu todennäköisesti jo pohjoisempana rannikolle ja etenee merellä. Hanhia ei havaittu lainkaan. Petolintuja havaittiin syksyn tarkkailupäivinä niukasti. Petolinnut muuttivat leveällä rintamalla, eivätkä niiden muuttoreitit keskittyneet tuulipuiston kohdalle. Osa havaituista petolinnuista oli todennäköisesti paikallisia, sillä esim. kanahaukalla oli reviiri noin puolen kilometrin päässä tuulipuistoalueen pohjoispuolella. Varpushaukat saalistelivat tuulipuistoalueella muuton lomassa ja myös ampuhaukka oli hetken paikallisena alueella. Tuulipuiston eteläpuolisella hakkuulla saalisteli tuulihaukka. Hakkuualueen reunalla oli paikallisena myös muuttohaukka ja kaksi hiirihaukkaa. Tiira-lintutietopalvelun havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) mukaan Kalajoella havaittiin syksyn aikana yksi maakotka, yhdeksän muuttohaukkaa ja 34 merikotkaa. Kaikki havaittiin rannikolla. Kurkia nähtiin Jokelan tarkkailussa ainoastaan 11 yksilöä. Ainakin syksyllä 2010 kurkien päämuuttoreitti sijoittui selvästi idemmäksi, sillä päämuuttopäivänä Nivalassa havaittiin yli 8800 muuttavaa kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Kalajoella havaittiin enimmillään 400 lepäilevää kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) Pitkäsenkylän pelloilla Tarkkailun havaintojen perusteella Jokelan alue ei todennäköisesti eroa lähiseudun keskimääräisestä rannikonläheisestä metsäalueesta sen yli tapahtuvan lintujen syysmuuton osalta. Kaikilla tarkkailukerroilla havaittiin pääasiassa tavanomaista lajistoa ja yksilömäärät jäivät varsin pieniksi. Laulujoutsenen lisäksi mainittavampia muuttosummia (satoja yksilöitä yhden tarkkailukerran aikana) laskettiin peipolla, pikkukäpylinnulla, räkättirastaalla, vihervarpusella ja urpiaisella. Nämä linnut muuttavat usein niin matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, ettei niillä ole suurta riskiä törmätä tuulivoimaloiden roottoreiden pyöriviin lapoihin. Vaikka kahdeksan tarkkailukertaa antaa lintujen syysmuutosta Jokelan alueella ainoastaan yleispiirteisen käsityksen, arvioitiin tarkkailukertojen määrä tuulipuistohankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta riittäväksi. Arvio riittävyydestä perustuu mm. tuulipuiston sijaintiin, edellä mainittua esiselvitystä (Lammi ym. 2010) varten koottuun aineistoon sekä muuhun tietämykseen lintujen syysmuutosta Pyhäjoen Kalajoen alueella (mm. Seppo Pudas, kirj. ilm.). Havaittuun lintumuuttoon vaikuttavat olennaisesti tarkkailua edeltänyt ja sen aikainen säätilanne. Sääolot vaihtelivat Jokelan syysmuuton tarkkailukerroilla, mutta kokonaisuutta voi pitää havainnoinnin ja syysmuuton kannalta edustava- 9

11 na. Sateinen sää vähensi muuttoa ja vaikeutti havainnointia ainoastaan ensimmäisellä tarkkailukerralla. Jokelan tuulipuiston vaikutukset linnustoon arvioidaan hankkeen YVAmenettelyssä kevään 2011 muuttotarkkailun jälkeen. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Jokelan alueen yli muuttaa keväisin enemmän suuria lintuja (hanhet, petolinnut) kuin syksyisin. Tämän vuoksi tarkkailupäivien määrä keväällä on alustavasti suunniteltu syksyä suuremmaksi. 5 KIRJALLISUUS Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010: > Havainnot. Viitattu Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011: Havaintoaineisto Tiiralintutietopalvelusta (www.tiira.fi). Saatu Lammi, E., Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Vasankarin ja Pyhäjoen Mäkikankaan suunnitellut tuulipuistoalueet. Esiselvitys luontoarvoista. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 31 s. Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Jokelan tuulipuistoalueen liitoorava- ja pesimälinnustoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 10 s. Vauhkonen, M. 2010: Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuistoalue. Lintujen syysmuuton tarkkailu Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. wpd Finland Oy 2010: maatuulivoima/kalajoen-jokelan-tuulipuisto.html. Viitattu

12 Taulukko 2. Lintujen syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät Kalajoen Jokelassa. Yli = tuulipuiston yli lentäneet linnut ja ulkop. = tuulipuiston ulkopuolella lentäneet linnut. Luvun edellä oleva n = noin (yksilömäärä arvio). Tieteellinen nimi yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. ampuhaukka Falco columbarius 1 harakka Pica pica n5 n20 harmaalokki Larus argentatus 8 1 hiirihaukka Buteo buteo 2 Isokoskelo Mergus merganser 4 järripeippo Fringilla montifringilla n150 n100 n100 n100 kanahaukka Accipiter gentilis keltasirkku Emberiza citrinella 15 korppi Corvus corax kuikka/kaakkuri Gavia arctica/stellata 2 kurki Grus grus 2 9 laulujoutsen Cygnus cygnus laulurastas Turdus philomelos 5 merikotka Haliaeetus albicilla 3 muuttohaukka Falco peregrinus 1 naakka Corvus monedula 30 niittykirvinen Anthus pratensis 55 närhi Garrulus glandarius 10 n30 n n10 n10 1 peippo + sp. Fringilla coelebs + F coe/mon n100 n100 n150 n150 n500 n500 pikkukäpylintu Loxia curvirostra n90 n80 n500 punakylkirastas Turdus iliacus 1 punatulkku Pyrrhula pyrrhula n50 n30 pyrstötiainen Aegithalos caudatus 20 räkättirastas Turdus pilaris n600 n700 n500 n200 n300 n200 n10 sepelkyyhky Columba palumbus 5 9 Sääksi Pandion haliaetus 1 taviokuurna Pinicola enucleator 1 teeri Tetrao tetrix tilhi Bombycilla garrulus 2 2 n50 n30 tylli Charadrius hiaticula 5 tuulihaukka Falco tinnunculus 1 urpiainen Carduelis flammea n200 n200 n20 varis Corvus corone n12 varpushaukka Accipiter nisus vihervarpunen Carduelis spinus n90 n n100 n100 n100 n10 viklolaji Tringa sp. 2 11

13 Taulukko 3. Eräiden lintulajien havaintoja Tiira-lintutietopalvelusta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011). p = paikallinen lintu, m muuttava ja kiert. kiertelevä, paikasta toiseen siirtynyt yksilö. Laji Pvm1 Kunta Paikka Määrä Tila Lisätietoja kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 150 p kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 370 p (1a) kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 131 p kurki Kalajoki Samuneva 400 p n laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (21a), 40p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m(35a), 80p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 98 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 172 m (12a) laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 686 m (51a) nuoria 45 laulujoutsen Kalajoki Vasankari, kalasatama 100 m n100 laulujoutsen Kalajoki Letonranta 250 m n250 laulujoutsen Kalajoki Satulaperä 28 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 234 m laulujoutsen Kalajoki Rahja, Puojiniemi 950 p laulujoutsen Kalajoki Rahja 200 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (31a), 160p, nuoria 102m laulujoutsen Kalajoki Puojiniemi-Isolahti 1000 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (259 juv.), 154p (48juv.) laulujoutsen Kalajoki Tahkokorvannokka 39 p laulujoutsen Kalajoki Hietasärkät 180 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 22 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p juv12 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p 8 juv maakotka Kalajoki Vihaspauha 1 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Letonnokka 5 p 1ad 4subad merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 m merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 NE merikotka Kalajoki Letonnokka 1 NNE merikotka Kalajoki Leton ranta 1 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 2 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 kiert 12

14 merikotka Kalajoki Pitkäkari 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 p merikotka Kalajoki Letto 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 2 kiert merikotka Kalajoki Rajapöllä 1 p merikotka Kalajoki Leton ranta 1 p merikotka Kalajoki Letonranta 2 kiert merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert 1ad 2sub ad merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 kiert merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkari, lintutorni 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Pohjoissatama 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Kekolahti 1 S 2-3kv merikotka Kalajoki Ämmä 1 merikotka Kalajoki Rahja 1 merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p 1ad, 1subad merikotka Kalajoki Sautinkarin linturorni 1 kiert merikotka Kalajoki Rannanperä 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 3 merikotka Kalajoki Letto 2 p merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkarin lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 m S muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 m SW muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 p muuttohaukka Kalajoki Letonnokka 1 p muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 p muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 p, nous, W muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 m muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha 1 p muuttohaukka Kalajoki Vasankari Vaajakari 1 m S 13

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Jokelan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu 2012 AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Päivämäärä 2/11/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Suomen talvilinnut

Suomen talvilinnut Suomen talvilinnut 1977-78 LASSE SAMMALISTO SAMMALISTO, L. 1978 : Suomen talvilinnut 1977-78 (Finnish winter birds in 1977-78). - Ornis Fennica 55 :164-170. The yearly length of the census routes has varied

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hautakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KINNULAN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (35) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Tutkimusraportti 127 Toimeksiantaja Hankevastaava: ABO Wind Oy Pääkonsultti: WSP Finland Oy Päiväys 2014 Tekijöiden yhteystiedot Olli-Pekka Siira

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Hyrynsalmi Lumivaara tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Hyrynsalmi Lumivaara tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Hyrynsalmi Lumivaara tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Jasse Tiilikkala Tuukka Kumpulainen Tilaaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Kurikka - Teuva Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 30.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Joupinkangas linnustoselvitys 2013 2 (41) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue...

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: TuuliWatti Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot