KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010"

Transkriptio

1 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo

2 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET LINTUMUUTON YLEISKUVA SUURET LINNUT JA PETOLINNUT TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUS Kansikuva: Jokelan tarkkailutorni Pekka Routasuo Raportin pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa 831/MML/10. 1

3 1 JOHDANTO Kalajoen Jokelan alueelle suunnitellaan uutta tuulipuistoa, johon rakennettaisiin tuulivoimalaitosta. Suunniteltujen voimaloiden tornit ovat korkeudeltaan noin metriä, roottorin halkaisija noin metriä ja tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys olisi noin metriä (wpd Finland Oy 2010). Ympäristösuunnittelu Enviro Oy teki helmi maaliskuussa 2010 esiselvityksen (Lammi ym. 2010) tuulipuistoalueen luontoarvoista sekä huhti kesäkuussa 2010 liito-orava- ja pesimälinnustoselvityksen (Routasuo & Vauhkonen 2010). Näiden jälkeen wpd Finland Oy tilasi lintujen syysmuuton tarkkailun, joka tehtiin elo lokakuussa Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus ilmenevät kuvista 1 ja 2. Alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria ja se sijaitsee valtatie 8:n itäpuolella Kalajoen keskustan pohjoispuolella. Tuulipuiston länsirajalta on linnuntietä noin 1,5 kilometrin matka meren rannalle. Kuva 1. Kalajoen Jokelan suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus sekä syysmuuton tarkkailupisteen sijainti (sininen ympyrä). 2

4 Kuva 2. Jokelan ja Mäkikankaan alueiden sijainnit. Etelässä näkyy Kalajoen suu ja Kalajoen taajama. Lintujen syysmuuton tarkkailupaikan sijainti on merkitty kuvaan 1. Havainnointiin käytettiin tuulipuiston itäreunalle rakennustelineistä rakennettua 10 metriä korkeaa tornia (ks. kansikuvaa). Paikalta on noin 2,5 kilometrin matka tuulipuiston länsipäähän. Tornin korkeus oli tarkkailun kannalta riittäväksi, sillä se sijaitsee pienellä kallionnypylällä ja ympäröivät metsät ovat melko matalia. Tuulipuiston läntisimmän osan päällä lentävien pikkulintujen lintujen havainnointi oli etäisyyden vuoksi hankalaa. 3

5 Kuva 3. Näkymä Kalajoen Jokelan tarkkailutornista länteen, vasemmalla oleva hakkuu on tuulipuistoalueen ulkopuolella. Valokuva Pekka Routasuo. Lintujen syysmuuttoa havainnoitiin kahdeksana päivänä ajalla Havaintopäivät sääoloineen ilmenevät taulukosta 1. Havainnointi aloitettiin jokaisena päivänä auringon nousun ja mahdollisen aamusumun hälvenemisen jälkeen ja sitä jatkettiin lintujen muuttotilanteesta ja sääoloista riippuen puolenpäivän tienoille tai varhaiseen iltapäivään saakka. Tarkkailussa lintuja havainnoitiin kiikarilla ja kaukoputkella. Havaitut lajit määritettiin ja niistä kirjattiin ylös yksilömäärät sekä soveltuvin osin ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havainnoitsijaan nähden, muuttosuunta ja arvioitu lentokorkeus. Taulukko 1. Lintujen syysmuuton tarkkailupäivät ja niiden sääolot Kalajoen Jokelassa. Päivämäärä Tuuli Pilvisyys Sade Näkyvyys Lämpötila NE, 5 6 m/s, puuskissa 8 9 pilvistä tihkua heikkoa enintään C m/s sadetta kohtalainen 4.9. N NW, 2 4 m/s puolipilvistä lähes poutaa hyvä C selkeää S SE, 4 5 m/s puolipilvistä pilvistä päivällä ajoittain hyvä C tihkua muuten poutaa, aamulla sumua kohtalainen SE( E), 2 4 m/s lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C aluksi 0 1 m/s, keskipäivästä vaihtelevaa poutaa, aamulla hyvä, alussa C alkaen N, 4 5 m/s sumua sumua S SE, 7 8 m/s, puuskissa n. lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C 10 m/s N, 8 m/s, puuskissa väh. 12 pilvistä puolipilvistä aamulla lumisadetta, hyvä C m/s muuten poutaa S SE, 4 6 m/s pilvistä aluksi tihkusadetta, myöhemmin sadekuuroja kohtalainen C 4

6 3 TULOKSET Raportin viimeisellä sivulla on taulukko 2, johon on koottu Jokelan syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät. Havainnoinnin pääpaino oli isommissa linnuissa ja pienten varpuslintujen osalta luvut ovat lähinnä suuntaa antavia. Pikkulinnuilla ei sisämaassa yleensä ole selviä muuttoreittejä vaan tuulet yms. vaikuttavat muuton sijoittumiseen. Isommat linnut sen sijaan noudattavat enemmän tiettyjä reittejä, tosin niilläkin tuulet vaikuttavat muuttoon. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkkailun tulokset päiväkohtaisesti sekä suurten lintujen ja petolintujen osalta lajikohtaisesti. 3.1 LINTUMUUTON YLEISKUVA Lintumuutto oli vähäistä todennäköisesti sateesta johtuen. Mainittavimpana havaintoja olivat yksi sääksi ja yksi varpushaukka. Lisäksi havaittiin yksi tylliparvi sekä kaksi määrittämätöntä vikloa. Varpuslinnuista havaittiin yksittäisiä peippoja, pikkukäpylintuja, räkättirastaita ja vihervarpusia Varsin hyvä muuttosää, mutta lintujen muutto oli edelleen vähäistä. Runsaimpia muuttajia olivat peipot ja vihervarpuset, joita havaittiin joitain kymmeniä. Pikkukäpylintuja nähtiin vain yksi parvi. Rastaiden muutto oli lähes olematonta. Kurkia muutti kaksi alueen ulkopuolella. Laulujoutsenia oli myös muutamia muutolla, yksi alueen yli ja kolme ulkopuolella. Kaukaa alueen ulkopuolella rannikon tuntumassa muutti kaksi lajilleen määrittämätöntä kuikkalintua (kuikka/kaakkuri). Hiirihaukkoja havaittiin kaksi alueen ulkopuolella Aamulla oli sumua ja tarkkailun ajan heikko vastatuuli etelästä kaakosta. Muutto oli edellisiä tarkkailukertoja vilkkaampaa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että varpuslinnut lensivät vastatuulen vuoksi matalalla. Eniten havaittiin muuttavia peippoja ja vihervarpusia, mutta myös muutamia kymmeniä niittykirvisiä, rastaita ja tilhiä. Närhien vaellus alkoi kymmenen yksilön voimin. Muista havainnoista on mainittava teeri, joka lensi alueen yli, ja yksi varpushaukka, joka myös lensi alueen yli Jälleen aiempia tarkkailukertoja vilkkaampaa muuttoa, vaikka tuuli oli kaakon ja osin idän puoleinen. Peippoja ja järripeippoja sekä lajilleen määrittämättömiä peippoja tai järripeippoja havaittiin yhteensä lähes 1200 yksilöä, joista noin puolet muutti tuulipuiston ulkopuolella. Rastaita nähtiin kaikkiaan noin 1300 yksilöä, jotka olivat lähinnä räkättirastaita. Muista varpuslinnuista havaittiin eniten vihervarpusia. Varislintuja nähtiin muutolla kolme lajia: neljä korp- 5

7 pia, 30 naakkaa ja viitisenkymmentä närheä. Suuremmista linnuista nähtiin yhdeksän muuttavaa kurkea ja viisi laulujoutsenta. Petolintuja edustivat viisi varpushaukkaa, sekä tuulihaukka ja ampuhaukka Varsin hyvä muuttosää sumun haihduttua, mutta lintuja nähtiin syksyn etenemisen vuoksi aiempia kertoja vähemmän. Kymmenissä yksilöissä laskettiin ainoastaan järripeipot, lajilleen määrittämättömät peipot tai järripeipot, räkättirastaat ja lajilleen määrittämättömät rastaat. Närhiä havaittiin 40 ja korppeja yksi. Petolinnuista ansaitsevat maininnan kolme merikotkaa, seitsemän varpushaukkaa ja neljä kanahaukkaa. Lisäksi havaittiin kuusi laulujoutsenta ja tarkkailun ensimmäinen harmaalokki Vilkasta muuttoa, vaikka kohtalaisen voimakas tuuli oli etelänpuoleinen. Rastaita nähtiin kaikkiaan yli 700 yksilöä, joista lähes kaikki olivat räkättirastaita. Urpiaisten muutto oli huomattava: yli 1000 yksilöä, joista pääosa tuulipuiston yli. Pikkukäpylintujakin nähtiin noin 170 yksilöä. Pienempiä määriä muutti mm. keltasirkkuja, punatulkkuja, närhiä ja tilhiä. Varpushaukkoja nähtiin vielä neljä, yksi kanahaukka ja laulujoutsenia Pakkasyön ja lumisateen jälkeinen kylmä päivä. Kohtalaisen voimakas pohjoistuuli oli muuton kannalta edullinen. Laulujoutsenia nähtiin 203 yksilöä, joista 82 muutti tuulipuiston yli. Räkättirastaita ja lajilleen määrittämättömiä rastaita havaittiin yli 500 yksilöä. Petolinnuista nähtiin kaksi varpushaukkaa sekä paikallinen muuttohaukka. Korppeja havaittiin 40 yksilön parvi alueen ulkopuolella, närhiä 20 ja variksia 12. Vihervarpusia nähtiin noin 200 ja urpiaisia noin 400. Noin 80 tilhen ohella nähtiin 20 pyrstötiaisen parvi havaintotornin ympärillä. Teeriä nähtiin lennossa kolme Osittain sateisesta säästä huolimatta olivat pikkukäpylinnut liikkeellä: noin 500 yksilöä. Muista varpuslinnuista nähtiin mm. urpiaisia, vihervarpusia, keltasirkkuja ja räkättirastaita. Yllättäen havaittiin 25 harakkaa selvässä muuttolennossa. Närhiä muutti kaksi, korppeja kolme ja variksia neljä yksilöä. Viimeisellä tarkkailukerralla havaittiin yksi taviokuurna. Alueen eteläpuolisella hakkuulla oli 87 teeren parvi, joka siirtyi alueen keskelle. 3.2 SUURET LINNUT JA PETOLINNUT Laulujoutsen yksilöä: 3 noin kilometrin päässä tuulipuiston itäpuolella SW noin 50 m korkeudella ja 1 W tuulipuiston yli noin 50 m korkeudella. 6

8 yksilöä W noin 5 km päässä tuulipuiston pohjoispuolella, lentokorkeus noin 100 m yksilöä: WSW tuulipuiston keskiosan yli metrin korkeudella yhteensä 20 yksilöä: 3 N tuulipuiston itäpuolella 2 kilometrin päässä noin 100 m korkeudella. 3 S tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 7 SW tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 1 E tuulipuiston pohjoispuolella noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella. 6 W noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella yhteensä 203 yksilöä: 82 yksilöä tuulipuiston yli ja 121 yksilöä sen ulkopuolelta. Parvia muutti havaintopaikan kaikilta puolilta, aivan havaintopaikan päältä yli 3 km etäisyydelle. Muuttosuunnat vaihtelivat; pääosa parvista muutti W, SW tai S, mutta yksi parvi nähtiin muuttamassa N. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Suurimmassa parvessa oli 31 lintua. Nuoria lintuja saatiin määritettyä vain yksi. Kurki yksilöä: tuulipuiston itärajalla SSE, lentokorkeus noin 50 m yksilöä: 3 S tuulipuiston ulkopuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus noin 70 m. 6 S tuulipuiston itärajalla lentokorkeus noin 40 m. Varpushaukka Varpushaukkoja havaittiin 20 yksilöä. Tuulipuiston yli muutti yhteensä 13 varpushaukkaa useimmat W S. Tuulipuiston ulkopuolelta muutti yhteensä seitsemän varpushaukkaa, melko tasaisesti tuulipuiston itä ja länsipuolelta. Myös näiden yksilöiden muuttosuunnat vaihtelivat välillä SW SE. Kaikkien varpushaukkojen lentokorkeus arvioitiin välille m, muutamat laskeutuivat tuulipuistoalueelle. Osa haukoista eteni kaarrellen tuulen mukana vailla selkeää muuttosuuntaa. Merikotka kolme havainto yhdestä yksilöstä, voivat olla osittain samoja: 1 noin 2000 metrin päässä pohjoispuolella W, lentokorkeus m. 1 kaarrellen lounaassa noin 2000 metriä havaintopaikasta tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 200 metriä. 1 lounaassa noin 1500 metrin päässä tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 500 metriä. Ampuhaukka yksilö: tuulipuiston yli W, laskeutui alueelle. Tuulihaukka yksilö: 1 S aivan tuulipuiston rajan ulkopuolella lekutellen, lentokorkeus m. 7

9 Muuttohaukka yksilö: Paikallisen oloinen lintu kaarteli tuulipuiston eteläpuolisen hakkuualueen eteläpuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus oli metriä Hiirihaukka yksilöä: paikallisina tuulipuiston eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä, nousivat metsästä noin 500 m korkeuteen Kanahaukka yksilöä: 2 kiertelevää tuulipuiston itärajalla, noin 300 m korkeudella. 1 WSW kiertelevä tuulipuiston pohjoispuolella noin 1,5 km päässä, lentokorkeus noin 150 m yksilö: tuulipuiston länsipuolelta yli 2 km etäisyydellä havaintopaikasta, rannikon suuntaisesti S, lentokorkeus arviolta 100 m. Sääksi S tuulipuiston länsiosan yli noin 150 metrin korkeudella. 4 TULOSTEN TARKASTELU Elo lokakuussa 2010 tehdyn tarkkailun perusteella Jokela tuulipuisto ei todennäköisesti sijoitu lintujen kannalta erityisen tärkeälle syysmuuton aikaiselle muuttoreitille. Tätä käsitystä tukee myös tuulipuistoalueen luontoarvoista tehty esiselvitys (Lammi ym. 2010), jossa analysoitiin mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellisten yhdistysten havaintoaineistoa Pyhäjoen ja Kalajoen alueilta. Syksyn 2010 muuttoseurannan tarkastelussa on käytetty vertailuaineistona Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettuja syksyn 2010 lintuhavaintoja Kalajoelta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011; ks. taulukko 3). Esiselvityksessä koottujen tietojen perusteella arveltiin, että syksyllä Jokelan tuulipuistoalueen kautta muuttanee ainakin laulujoutsenia. Tarkkailussa havaittiinkin muuttavaa laulujoutsenta, joista 82 ylitti tuulipuiston. Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuiston tarkkailupaikalla noin kuusi kilometriä koilliseen päin havaittiin samaan aikaan 153 muuttavaa laulujoutsenta (Vauhkonen 2010). Havaintojen perusteella on mahdollista, että syksyn aikana Jokelan tuulipuiston yli muutti merkittävä määrä laulujoutsenia. Tarkkailun parhaana muuttopäivänä parvilla ei ollut yhtenäistä suuntaa, vaan niitä lensi tuulipuiston yli ja sen ulkopuolella eri suuntiin. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Samana päivänä havaittiin Kalajoen Vihaspauhassa 258 muuttavaa laulujoutsenta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettujen havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) perusteella laulujoutsenen päämuutto Kalajoella tapah- 8

10 tui syksyllä Kalajoella nähtiin 7. ja yhteensä 617 ja 1812 muuttavaa laulujoutsenta, mutta niiden muutto tapahtui pääosin merellä merenrantaa seuraten (Seppo Pudas, kirj. ilm.). On mahdollista, että Jokelan alueen yli muuttavien laulujoutsenten määrä vaihtelee suuresti eri syksyinä mm. sääoloista johtuen havaittiin rannikolla Kalajoen eteläosissa (Rahja ja Himanka) kaksi noin tuhannen lepäilevän laulujoutsenen kerääntymää. Muita vesilintuja kuin laulujoutsenia havaittiin vain muutamia: neljä isokoskeloa ja kaksi kuikkalintua kaukana lännessä. Pienempien vesilintujen muutto ohjautuu todennäköisesti jo pohjoisempana rannikolle ja etenee merellä. Hanhia ei havaittu lainkaan. Petolintuja havaittiin syksyn tarkkailupäivinä niukasti. Petolinnut muuttivat leveällä rintamalla, eivätkä niiden muuttoreitit keskittyneet tuulipuiston kohdalle. Osa havaituista petolinnuista oli todennäköisesti paikallisia, sillä esim. kanahaukalla oli reviiri noin puolen kilometrin päässä tuulipuistoalueen pohjoispuolella. Varpushaukat saalistelivat tuulipuistoalueella muuton lomassa ja myös ampuhaukka oli hetken paikallisena alueella. Tuulipuiston eteläpuolisella hakkuulla saalisteli tuulihaukka. Hakkuualueen reunalla oli paikallisena myös muuttohaukka ja kaksi hiirihaukkaa. Tiira-lintutietopalvelun havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) mukaan Kalajoella havaittiin syksyn aikana yksi maakotka, yhdeksän muuttohaukkaa ja 34 merikotkaa. Kaikki havaittiin rannikolla. Kurkia nähtiin Jokelan tarkkailussa ainoastaan 11 yksilöä. Ainakin syksyllä 2010 kurkien päämuuttoreitti sijoittui selvästi idemmäksi, sillä päämuuttopäivänä Nivalassa havaittiin yli 8800 muuttavaa kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Kalajoella havaittiin enimmillään 400 lepäilevää kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) Pitkäsenkylän pelloilla Tarkkailun havaintojen perusteella Jokelan alue ei todennäköisesti eroa lähiseudun keskimääräisestä rannikonläheisestä metsäalueesta sen yli tapahtuvan lintujen syysmuuton osalta. Kaikilla tarkkailukerroilla havaittiin pääasiassa tavanomaista lajistoa ja yksilömäärät jäivät varsin pieniksi. Laulujoutsenen lisäksi mainittavampia muuttosummia (satoja yksilöitä yhden tarkkailukerran aikana) laskettiin peipolla, pikkukäpylinnulla, räkättirastaalla, vihervarpusella ja urpiaisella. Nämä linnut muuttavat usein niin matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, ettei niillä ole suurta riskiä törmätä tuulivoimaloiden roottoreiden pyöriviin lapoihin. Vaikka kahdeksan tarkkailukertaa antaa lintujen syysmuutosta Jokelan alueella ainoastaan yleispiirteisen käsityksen, arvioitiin tarkkailukertojen määrä tuulipuistohankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta riittäväksi. Arvio riittävyydestä perustuu mm. tuulipuiston sijaintiin, edellä mainittua esiselvitystä (Lammi ym. 2010) varten koottuun aineistoon sekä muuhun tietämykseen lintujen syysmuutosta Pyhäjoen Kalajoen alueella (mm. Seppo Pudas, kirj. ilm.). Havaittuun lintumuuttoon vaikuttavat olennaisesti tarkkailua edeltänyt ja sen aikainen säätilanne. Sääolot vaihtelivat Jokelan syysmuuton tarkkailukerroilla, mutta kokonaisuutta voi pitää havainnoinnin ja syysmuuton kannalta edustava- 9

11 na. Sateinen sää vähensi muuttoa ja vaikeutti havainnointia ainoastaan ensimmäisellä tarkkailukerralla. Jokelan tuulipuiston vaikutukset linnustoon arvioidaan hankkeen YVAmenettelyssä kevään 2011 muuttotarkkailun jälkeen. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Jokelan alueen yli muuttaa keväisin enemmän suuria lintuja (hanhet, petolinnut) kuin syksyisin. Tämän vuoksi tarkkailupäivien määrä keväällä on alustavasti suunniteltu syksyä suuremmaksi. 5 KIRJALLISUUS Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010: > Havainnot. Viitattu Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011: Havaintoaineisto Tiiralintutietopalvelusta (www.tiira.fi). Saatu Lammi, E., Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Vasankarin ja Pyhäjoen Mäkikankaan suunnitellut tuulipuistoalueet. Esiselvitys luontoarvoista. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 31 s. Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Jokelan tuulipuistoalueen liitoorava- ja pesimälinnustoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 10 s. Vauhkonen, M. 2010: Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuistoalue. Lintujen syysmuuton tarkkailu Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. wpd Finland Oy 2010: maatuulivoima/kalajoen-jokelan-tuulipuisto.html. Viitattu

12 Taulukko 2. Lintujen syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät Kalajoen Jokelassa. Yli = tuulipuiston yli lentäneet linnut ja ulkop. = tuulipuiston ulkopuolella lentäneet linnut. Luvun edellä oleva n = noin (yksilömäärä arvio). Tieteellinen nimi yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. ampuhaukka Falco columbarius 1 harakka Pica pica n5 n20 harmaalokki Larus argentatus 8 1 hiirihaukka Buteo buteo 2 Isokoskelo Mergus merganser 4 järripeippo Fringilla montifringilla n150 n100 n100 n100 kanahaukka Accipiter gentilis keltasirkku Emberiza citrinella 15 korppi Corvus corax kuikka/kaakkuri Gavia arctica/stellata 2 kurki Grus grus 2 9 laulujoutsen Cygnus cygnus laulurastas Turdus philomelos 5 merikotka Haliaeetus albicilla 3 muuttohaukka Falco peregrinus 1 naakka Corvus monedula 30 niittykirvinen Anthus pratensis 55 närhi Garrulus glandarius 10 n30 n n10 n10 1 peippo + sp. Fringilla coelebs + F coe/mon n100 n100 n150 n150 n500 n500 pikkukäpylintu Loxia curvirostra n90 n80 n500 punakylkirastas Turdus iliacus 1 punatulkku Pyrrhula pyrrhula n50 n30 pyrstötiainen Aegithalos caudatus 20 räkättirastas Turdus pilaris n600 n700 n500 n200 n300 n200 n10 sepelkyyhky Columba palumbus 5 9 Sääksi Pandion haliaetus 1 taviokuurna Pinicola enucleator 1 teeri Tetrao tetrix tilhi Bombycilla garrulus 2 2 n50 n30 tylli Charadrius hiaticula 5 tuulihaukka Falco tinnunculus 1 urpiainen Carduelis flammea n200 n200 n20 varis Corvus corone n12 varpushaukka Accipiter nisus vihervarpunen Carduelis spinus n90 n n100 n100 n100 n10 viklolaji Tringa sp. 2 11

13 Taulukko 3. Eräiden lintulajien havaintoja Tiira-lintutietopalvelusta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011). p = paikallinen lintu, m muuttava ja kiert. kiertelevä, paikasta toiseen siirtynyt yksilö. Laji Pvm1 Kunta Paikka Määrä Tila Lisätietoja kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 150 p kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 370 p (1a) kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 131 p kurki Kalajoki Samuneva 400 p n laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (21a), 40p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m(35a), 80p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 98 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 172 m (12a) laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 686 m (51a) nuoria 45 laulujoutsen Kalajoki Vasankari, kalasatama 100 m n100 laulujoutsen Kalajoki Letonranta 250 m n250 laulujoutsen Kalajoki Satulaperä 28 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 234 m laulujoutsen Kalajoki Rahja, Puojiniemi 950 p laulujoutsen Kalajoki Rahja 200 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (31a), 160p, nuoria 102m laulujoutsen Kalajoki Puojiniemi-Isolahti 1000 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (259 juv.), 154p (48juv.) laulujoutsen Kalajoki Tahkokorvannokka 39 p laulujoutsen Kalajoki Hietasärkät 180 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 22 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p juv12 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p 8 juv maakotka Kalajoki Vihaspauha 1 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Letonnokka 5 p 1ad 4subad merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 m merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 NE merikotka Kalajoki Letonnokka 1 NNE merikotka Kalajoki Leton ranta 1 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 2 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 kiert 12

14 merikotka Kalajoki Pitkäkari 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 p merikotka Kalajoki Letto 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 2 kiert merikotka Kalajoki Rajapöllä 1 p merikotka Kalajoki Leton ranta 1 p merikotka Kalajoki Letonranta 2 kiert merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert 1ad 2sub ad merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 kiert merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkari, lintutorni 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Pohjoissatama 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Kekolahti 1 S 2-3kv merikotka Kalajoki Ämmä 1 merikotka Kalajoki Rahja 1 merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p 1ad, 1subad merikotka Kalajoki Sautinkarin linturorni 1 kiert merikotka Kalajoki Rannanperä 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 3 merikotka Kalajoki Letto 2 p merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkarin lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 m S muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 m SW muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 p muuttohaukka Kalajoki Letonnokka 1 p muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 p muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 p, nous, W muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 m muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha 1 p muuttohaukka Kalajoki Vasankari Vaajakari 1 m S 13

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko 30.11.2012 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 5 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN Konsultointi & suunnittelu 1 sisällysluettelo Johdanto... 4 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Harri Hölttä 15.3.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 1. Aineisto ja menetelmät 3 2. Muuttoreittien

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera Kuva Haminan Tervasaaren staiipaikalta läntiseen näkymään - Ari Salminen staijaamassa, kirjoittaja kameran takana Esa Partanen

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot