KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010"

Transkriptio

1 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo

2 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET LINTUMUUTON YLEISKUVA SUURET LINNUT JA PETOLINNUT TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUS Kansikuva: Jokelan tarkkailutorni Pekka Routasuo Raportin pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa 831/MML/10. 1

3 1 JOHDANTO Kalajoen Jokelan alueelle suunnitellaan uutta tuulipuistoa, johon rakennettaisiin tuulivoimalaitosta. Suunniteltujen voimaloiden tornit ovat korkeudeltaan noin metriä, roottorin halkaisija noin metriä ja tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys olisi noin metriä (wpd Finland Oy 2010). Ympäristösuunnittelu Enviro Oy teki helmi maaliskuussa 2010 esiselvityksen (Lammi ym. 2010) tuulipuistoalueen luontoarvoista sekä huhti kesäkuussa 2010 liito-orava- ja pesimälinnustoselvityksen (Routasuo & Vauhkonen 2010). Näiden jälkeen wpd Finland Oy tilasi lintujen syysmuuton tarkkailun, joka tehtiin elo lokakuussa Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus ilmenevät kuvista 1 ja 2. Alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria ja se sijaitsee valtatie 8:n itäpuolella Kalajoen keskustan pohjoispuolella. Tuulipuiston länsirajalta on linnuntietä noin 1,5 kilometrin matka meren rannalle. Kuva 1. Kalajoen Jokelan suunnitellun tuulipuiston sijainti ja rajaus sekä syysmuuton tarkkailupisteen sijainti (sininen ympyrä). 2

4 Kuva 2. Jokelan ja Mäkikankaan alueiden sijainnit. Etelässä näkyy Kalajoen suu ja Kalajoen taajama. Lintujen syysmuuton tarkkailupaikan sijainti on merkitty kuvaan 1. Havainnointiin käytettiin tuulipuiston itäreunalle rakennustelineistä rakennettua 10 metriä korkeaa tornia (ks. kansikuvaa). Paikalta on noin 2,5 kilometrin matka tuulipuiston länsipäähän. Tornin korkeus oli tarkkailun kannalta riittäväksi, sillä se sijaitsee pienellä kallionnypylällä ja ympäröivät metsät ovat melko matalia. Tuulipuiston läntisimmän osan päällä lentävien pikkulintujen lintujen havainnointi oli etäisyyden vuoksi hankalaa. 3

5 Kuva 3. Näkymä Kalajoen Jokelan tarkkailutornista länteen, vasemmalla oleva hakkuu on tuulipuistoalueen ulkopuolella. Valokuva Pekka Routasuo. Lintujen syysmuuttoa havainnoitiin kahdeksana päivänä ajalla Havaintopäivät sääoloineen ilmenevät taulukosta 1. Havainnointi aloitettiin jokaisena päivänä auringon nousun ja mahdollisen aamusumun hälvenemisen jälkeen ja sitä jatkettiin lintujen muuttotilanteesta ja sääoloista riippuen puolenpäivän tienoille tai varhaiseen iltapäivään saakka. Tarkkailussa lintuja havainnoitiin kiikarilla ja kaukoputkella. Havaitut lajit määritettiin ja niistä kirjattiin ylös yksilömäärät sekä soveltuvin osin ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havainnoitsijaan nähden, muuttosuunta ja arvioitu lentokorkeus. Taulukko 1. Lintujen syysmuuton tarkkailupäivät ja niiden sääolot Kalajoen Jokelassa. Päivämäärä Tuuli Pilvisyys Sade Näkyvyys Lämpötila NE, 5 6 m/s, puuskissa 8 9 pilvistä tihkua heikkoa enintään C m/s sadetta kohtalainen 4.9. N NW, 2 4 m/s puolipilvistä lähes poutaa hyvä C selkeää S SE, 4 5 m/s puolipilvistä pilvistä päivällä ajoittain hyvä C tihkua muuten poutaa, aamulla sumua kohtalainen SE( E), 2 4 m/s lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C aluksi 0 1 m/s, keskipäivästä vaihtelevaa poutaa, aamulla hyvä, alussa C alkaen N, 4 5 m/s sumua sumua S SE, 7 8 m/s, puuskissa n. lähes selkeää puolipilvistä poutaa hyvä C 10 m/s N, 8 m/s, puuskissa väh. 12 pilvistä puolipilvistä aamulla lumisadetta, hyvä C m/s muuten poutaa S SE, 4 6 m/s pilvistä aluksi tihkusadetta, myöhemmin sadekuuroja kohtalainen C 4

6 3 TULOKSET Raportin viimeisellä sivulla on taulukko 2, johon on koottu Jokelan syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät. Havainnoinnin pääpaino oli isommissa linnuissa ja pienten varpuslintujen osalta luvut ovat lähinnä suuntaa antavia. Pikkulinnuilla ei sisämaassa yleensä ole selviä muuttoreittejä vaan tuulet yms. vaikuttavat muuton sijoittumiseen. Isommat linnut sen sijaan noudattavat enemmän tiettyjä reittejä, tosin niilläkin tuulet vaikuttavat muuttoon. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkkailun tulokset päiväkohtaisesti sekä suurten lintujen ja petolintujen osalta lajikohtaisesti. 3.1 LINTUMUUTON YLEISKUVA Lintumuutto oli vähäistä todennäköisesti sateesta johtuen. Mainittavimpana havaintoja olivat yksi sääksi ja yksi varpushaukka. Lisäksi havaittiin yksi tylliparvi sekä kaksi määrittämätöntä vikloa. Varpuslinnuista havaittiin yksittäisiä peippoja, pikkukäpylintuja, räkättirastaita ja vihervarpusia Varsin hyvä muuttosää, mutta lintujen muutto oli edelleen vähäistä. Runsaimpia muuttajia olivat peipot ja vihervarpuset, joita havaittiin joitain kymmeniä. Pikkukäpylintuja nähtiin vain yksi parvi. Rastaiden muutto oli lähes olematonta. Kurkia muutti kaksi alueen ulkopuolella. Laulujoutsenia oli myös muutamia muutolla, yksi alueen yli ja kolme ulkopuolella. Kaukaa alueen ulkopuolella rannikon tuntumassa muutti kaksi lajilleen määrittämätöntä kuikkalintua (kuikka/kaakkuri). Hiirihaukkoja havaittiin kaksi alueen ulkopuolella Aamulla oli sumua ja tarkkailun ajan heikko vastatuuli etelästä kaakosta. Muutto oli edellisiä tarkkailukertoja vilkkaampaa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että varpuslinnut lensivät vastatuulen vuoksi matalalla. Eniten havaittiin muuttavia peippoja ja vihervarpusia, mutta myös muutamia kymmeniä niittykirvisiä, rastaita ja tilhiä. Närhien vaellus alkoi kymmenen yksilön voimin. Muista havainnoista on mainittava teeri, joka lensi alueen yli, ja yksi varpushaukka, joka myös lensi alueen yli Jälleen aiempia tarkkailukertoja vilkkaampaa muuttoa, vaikka tuuli oli kaakon ja osin idän puoleinen. Peippoja ja järripeippoja sekä lajilleen määrittämättömiä peippoja tai järripeippoja havaittiin yhteensä lähes 1200 yksilöä, joista noin puolet muutti tuulipuiston ulkopuolella. Rastaita nähtiin kaikkiaan noin 1300 yksilöä, jotka olivat lähinnä räkättirastaita. Muista varpuslinnuista havaittiin eniten vihervarpusia. Varislintuja nähtiin muutolla kolme lajia: neljä korp- 5

7 pia, 30 naakkaa ja viitisenkymmentä närheä. Suuremmista linnuista nähtiin yhdeksän muuttavaa kurkea ja viisi laulujoutsenta. Petolintuja edustivat viisi varpushaukkaa, sekä tuulihaukka ja ampuhaukka Varsin hyvä muuttosää sumun haihduttua, mutta lintuja nähtiin syksyn etenemisen vuoksi aiempia kertoja vähemmän. Kymmenissä yksilöissä laskettiin ainoastaan järripeipot, lajilleen määrittämättömät peipot tai järripeipot, räkättirastaat ja lajilleen määrittämättömät rastaat. Närhiä havaittiin 40 ja korppeja yksi. Petolinnuista ansaitsevat maininnan kolme merikotkaa, seitsemän varpushaukkaa ja neljä kanahaukkaa. Lisäksi havaittiin kuusi laulujoutsenta ja tarkkailun ensimmäinen harmaalokki Vilkasta muuttoa, vaikka kohtalaisen voimakas tuuli oli etelänpuoleinen. Rastaita nähtiin kaikkiaan yli 700 yksilöä, joista lähes kaikki olivat räkättirastaita. Urpiaisten muutto oli huomattava: yli 1000 yksilöä, joista pääosa tuulipuiston yli. Pikkukäpylintujakin nähtiin noin 170 yksilöä. Pienempiä määriä muutti mm. keltasirkkuja, punatulkkuja, närhiä ja tilhiä. Varpushaukkoja nähtiin vielä neljä, yksi kanahaukka ja laulujoutsenia Pakkasyön ja lumisateen jälkeinen kylmä päivä. Kohtalaisen voimakas pohjoistuuli oli muuton kannalta edullinen. Laulujoutsenia nähtiin 203 yksilöä, joista 82 muutti tuulipuiston yli. Räkättirastaita ja lajilleen määrittämättömiä rastaita havaittiin yli 500 yksilöä. Petolinnuista nähtiin kaksi varpushaukkaa sekä paikallinen muuttohaukka. Korppeja havaittiin 40 yksilön parvi alueen ulkopuolella, närhiä 20 ja variksia 12. Vihervarpusia nähtiin noin 200 ja urpiaisia noin 400. Noin 80 tilhen ohella nähtiin 20 pyrstötiaisen parvi havaintotornin ympärillä. Teeriä nähtiin lennossa kolme Osittain sateisesta säästä huolimatta olivat pikkukäpylinnut liikkeellä: noin 500 yksilöä. Muista varpuslinnuista nähtiin mm. urpiaisia, vihervarpusia, keltasirkkuja ja räkättirastaita. Yllättäen havaittiin 25 harakkaa selvässä muuttolennossa. Närhiä muutti kaksi, korppeja kolme ja variksia neljä yksilöä. Viimeisellä tarkkailukerralla havaittiin yksi taviokuurna. Alueen eteläpuolisella hakkuulla oli 87 teeren parvi, joka siirtyi alueen keskelle. 3.2 SUURET LINNUT JA PETOLINNUT Laulujoutsen yksilöä: 3 noin kilometrin päässä tuulipuiston itäpuolella SW noin 50 m korkeudella ja 1 W tuulipuiston yli noin 50 m korkeudella. 6

8 yksilöä W noin 5 km päässä tuulipuiston pohjoispuolella, lentokorkeus noin 100 m yksilöä: WSW tuulipuiston keskiosan yli metrin korkeudella yhteensä 20 yksilöä: 3 N tuulipuiston itäpuolella 2 kilometrin päässä noin 100 m korkeudella. 3 S tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 7 SW tuulipuiston yli 30 m korkeudella. 1 E tuulipuiston pohjoispuolella noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella. 6 W noin 3 kilometrin päässä noin 100 metrin korkeudella yhteensä 203 yksilöä: 82 yksilöä tuulipuiston yli ja 121 yksilöä sen ulkopuolelta. Parvia muutti havaintopaikan kaikilta puolilta, aivan havaintopaikan päältä yli 3 km etäisyydelle. Muuttosuunnat vaihtelivat; pääosa parvista muutti W, SW tai S, mutta yksi parvi nähtiin muuttamassa N. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Suurimmassa parvessa oli 31 lintua. Nuoria lintuja saatiin määritettyä vain yksi. Kurki yksilöä: tuulipuiston itärajalla SSE, lentokorkeus noin 50 m yksilöä: 3 S tuulipuiston ulkopuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus noin 70 m. 6 S tuulipuiston itärajalla lentokorkeus noin 40 m. Varpushaukka Varpushaukkoja havaittiin 20 yksilöä. Tuulipuiston yli muutti yhteensä 13 varpushaukkaa useimmat W S. Tuulipuiston ulkopuolelta muutti yhteensä seitsemän varpushaukkaa, melko tasaisesti tuulipuiston itä ja länsipuolelta. Myös näiden yksilöiden muuttosuunnat vaihtelivat välillä SW SE. Kaikkien varpushaukkojen lentokorkeus arvioitiin välille m, muutamat laskeutuivat tuulipuistoalueelle. Osa haukoista eteni kaarrellen tuulen mukana vailla selkeää muuttosuuntaa. Merikotka kolme havainto yhdestä yksilöstä, voivat olla osittain samoja: 1 noin 2000 metrin päässä pohjoispuolella W, lentokorkeus m. 1 kaarrellen lounaassa noin 2000 metriä havaintopaikasta tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 200 metriä. 1 lounaassa noin 1500 metrin päässä tuulipuistoalueen ulkopuolella, lentokorkeus noin 500 metriä. Ampuhaukka yksilö: tuulipuiston yli W, laskeutui alueelle. Tuulihaukka yksilö: 1 S aivan tuulipuiston rajan ulkopuolella lekutellen, lentokorkeus m. 7

9 Muuttohaukka yksilö: Paikallisen oloinen lintu kaarteli tuulipuiston eteläpuolisen hakkuualueen eteläpuolella noin 1 km päässä, lentokorkeus oli metriä Hiirihaukka yksilöä: paikallisina tuulipuiston eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä, nousivat metsästä noin 500 m korkeuteen Kanahaukka yksilöä: 2 kiertelevää tuulipuiston itärajalla, noin 300 m korkeudella. 1 WSW kiertelevä tuulipuiston pohjoispuolella noin 1,5 km päässä, lentokorkeus noin 150 m yksilö: tuulipuiston länsipuolelta yli 2 km etäisyydellä havaintopaikasta, rannikon suuntaisesti S, lentokorkeus arviolta 100 m. Sääksi S tuulipuiston länsiosan yli noin 150 metrin korkeudella. 4 TULOSTEN TARKASTELU Elo lokakuussa 2010 tehdyn tarkkailun perusteella Jokela tuulipuisto ei todennäköisesti sijoitu lintujen kannalta erityisen tärkeälle syysmuuton aikaiselle muuttoreitille. Tätä käsitystä tukee myös tuulipuistoalueen luontoarvoista tehty esiselvitys (Lammi ym. 2010), jossa analysoitiin mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellisten yhdistysten havaintoaineistoa Pyhäjoen ja Kalajoen alueilta. Syksyn 2010 muuttoseurannan tarkastelussa on käytetty vertailuaineistona Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettuja syksyn 2010 lintuhavaintoja Kalajoelta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011; ks. taulukko 3). Esiselvityksessä koottujen tietojen perusteella arveltiin, että syksyllä Jokelan tuulipuistoalueen kautta muuttanee ainakin laulujoutsenia. Tarkkailussa havaittiinkin muuttavaa laulujoutsenta, joista 82 ylitti tuulipuiston. Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuiston tarkkailupaikalla noin kuusi kilometriä koilliseen päin havaittiin samaan aikaan 153 muuttavaa laulujoutsenta (Vauhkonen 2010). Havaintojen perusteella on mahdollista, että syksyn aikana Jokelan tuulipuiston yli muutti merkittävä määrä laulujoutsenia. Tarkkailun parhaana muuttopäivänä parvilla ei ollut yhtenäistä suuntaa, vaan niitä lensi tuulipuiston yli ja sen ulkopuolella eri suuntiin. Parvien lentokorkeus vaihteli välillä metriä. Samana päivänä havaittiin Kalajoen Vihaspauhassa 258 muuttavaa laulujoutsenta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettujen havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) perusteella laulujoutsenen päämuutto Kalajoella tapah- 8

10 tui syksyllä Kalajoella nähtiin 7. ja yhteensä 617 ja 1812 muuttavaa laulujoutsenta, mutta niiden muutto tapahtui pääosin merellä merenrantaa seuraten (Seppo Pudas, kirj. ilm.). On mahdollista, että Jokelan alueen yli muuttavien laulujoutsenten määrä vaihtelee suuresti eri syksyinä mm. sääoloista johtuen havaittiin rannikolla Kalajoen eteläosissa (Rahja ja Himanka) kaksi noin tuhannen lepäilevän laulujoutsenen kerääntymää. Muita vesilintuja kuin laulujoutsenia havaittiin vain muutamia: neljä isokoskeloa ja kaksi kuikkalintua kaukana lännessä. Pienempien vesilintujen muutto ohjautuu todennäköisesti jo pohjoisempana rannikolle ja etenee merellä. Hanhia ei havaittu lainkaan. Petolintuja havaittiin syksyn tarkkailupäivinä niukasti. Petolinnut muuttivat leveällä rintamalla, eivätkä niiden muuttoreitit keskittyneet tuulipuiston kohdalle. Osa havaituista petolinnuista oli todennäköisesti paikallisia, sillä esim. kanahaukalla oli reviiri noin puolen kilometrin päässä tuulipuistoalueen pohjoispuolella. Varpushaukat saalistelivat tuulipuistoalueella muuton lomassa ja myös ampuhaukka oli hetken paikallisena alueella. Tuulipuiston eteläpuolisella hakkuulla saalisteli tuulihaukka. Hakkuualueen reunalla oli paikallisena myös muuttohaukka ja kaksi hiirihaukkaa. Tiira-lintutietopalvelun havaintojen (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) mukaan Kalajoella havaittiin syksyn aikana yksi maakotka, yhdeksän muuttohaukkaa ja 34 merikotkaa. Kaikki havaittiin rannikolla. Kurkia nähtiin Jokelan tarkkailussa ainoastaan 11 yksilöä. Ainakin syksyllä 2010 kurkien päämuuttoreitti sijoittui selvästi idemmäksi, sillä päämuuttopäivänä Nivalassa havaittiin yli 8800 muuttavaa kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010). Kalajoella havaittiin enimmillään 400 lepäilevää kurkea (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011) Pitkäsenkylän pelloilla Tarkkailun havaintojen perusteella Jokelan alue ei todennäköisesti eroa lähiseudun keskimääräisestä rannikonläheisestä metsäalueesta sen yli tapahtuvan lintujen syysmuuton osalta. Kaikilla tarkkailukerroilla havaittiin pääasiassa tavanomaista lajistoa ja yksilömäärät jäivät varsin pieniksi. Laulujoutsenen lisäksi mainittavampia muuttosummia (satoja yksilöitä yhden tarkkailukerran aikana) laskettiin peipolla, pikkukäpylinnulla, räkättirastaalla, vihervarpusella ja urpiaisella. Nämä linnut muuttavat usein niin matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, ettei niillä ole suurta riskiä törmätä tuulivoimaloiden roottoreiden pyöriviin lapoihin. Vaikka kahdeksan tarkkailukertaa antaa lintujen syysmuutosta Jokelan alueella ainoastaan yleispiirteisen käsityksen, arvioitiin tarkkailukertojen määrä tuulipuistohankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta riittäväksi. Arvio riittävyydestä perustuu mm. tuulipuiston sijaintiin, edellä mainittua esiselvitystä (Lammi ym. 2010) varten koottuun aineistoon sekä muuhun tietämykseen lintujen syysmuutosta Pyhäjoen Kalajoen alueella (mm. Seppo Pudas, kirj. ilm.). Havaittuun lintumuuttoon vaikuttavat olennaisesti tarkkailua edeltänyt ja sen aikainen säätilanne. Sääolot vaihtelivat Jokelan syysmuuton tarkkailukerroilla, mutta kokonaisuutta voi pitää havainnoinnin ja syysmuuton kannalta edustava- 9

11 na. Sateinen sää vähensi muuttoa ja vaikeutti havainnointia ainoastaan ensimmäisellä tarkkailukerralla. Jokelan tuulipuiston vaikutukset linnustoon arvioidaan hankkeen YVAmenettelyssä kevään 2011 muuttotarkkailun jälkeen. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Jokelan alueen yli muuttaa keväisin enemmän suuria lintuja (hanhet, petolinnut) kuin syksyisin. Tämän vuoksi tarkkailupäivien määrä keväällä on alustavasti suunniteltu syksyä suuremmaksi. 5 KIRJALLISUUS Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010: > Havainnot. Viitattu Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011: Havaintoaineisto Tiiralintutietopalvelusta (www.tiira.fi). Saatu Lammi, E., Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Vasankarin ja Pyhäjoen Mäkikankaan suunnitellut tuulipuistoalueet. Esiselvitys luontoarvoista. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 31 s. Routasuo, P. & Vauhkonen, M. 2010: Kalajoen Jokelan tuulipuistoalueen liitoorava- ja pesimälinnustoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 10 s. Vauhkonen, M. 2010: Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuistoalue. Lintujen syysmuuton tarkkailu Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. wpd Finland Oy 2010: maatuulivoima/kalajoen-jokelan-tuulipuisto.html. Viitattu

12 Taulukko 2. Lintujen syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät Kalajoen Jokelassa. Yli = tuulipuiston yli lentäneet linnut ja ulkop. = tuulipuiston ulkopuolella lentäneet linnut. Luvun edellä oleva n = noin (yksilömäärä arvio). Tieteellinen nimi yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. yli ulkop. ampuhaukka Falco columbarius 1 harakka Pica pica n5 n20 harmaalokki Larus argentatus 8 1 hiirihaukka Buteo buteo 2 Isokoskelo Mergus merganser 4 järripeippo Fringilla montifringilla n150 n100 n100 n100 kanahaukka Accipiter gentilis keltasirkku Emberiza citrinella 15 korppi Corvus corax kuikka/kaakkuri Gavia arctica/stellata 2 kurki Grus grus 2 9 laulujoutsen Cygnus cygnus laulurastas Turdus philomelos 5 merikotka Haliaeetus albicilla 3 muuttohaukka Falco peregrinus 1 naakka Corvus monedula 30 niittykirvinen Anthus pratensis 55 närhi Garrulus glandarius 10 n30 n n10 n10 1 peippo + sp. Fringilla coelebs + F coe/mon n100 n100 n150 n150 n500 n500 pikkukäpylintu Loxia curvirostra n90 n80 n500 punakylkirastas Turdus iliacus 1 punatulkku Pyrrhula pyrrhula n50 n30 pyrstötiainen Aegithalos caudatus 20 räkättirastas Turdus pilaris n600 n700 n500 n200 n300 n200 n10 sepelkyyhky Columba palumbus 5 9 Sääksi Pandion haliaetus 1 taviokuurna Pinicola enucleator 1 teeri Tetrao tetrix tilhi Bombycilla garrulus 2 2 n50 n30 tylli Charadrius hiaticula 5 tuulihaukka Falco tinnunculus 1 urpiainen Carduelis flammea n200 n200 n20 varis Corvus corone n12 varpushaukka Accipiter nisus vihervarpunen Carduelis spinus n90 n n100 n100 n100 n10 viklolaji Tringa sp. 2 11

13 Taulukko 3. Eräiden lintulajien havaintoja Tiira-lintutietopalvelusta (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011). p = paikallinen lintu, m muuttava ja kiert. kiertelevä, paikasta toiseen siirtynyt yksilö. Laji Pvm1 Kunta Paikka Määrä Tila Lisätietoja kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 150 p kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 370 p (1a) kurki Kalajoki Pitkäsenkylä, pellot 131 p kurki Kalajoki Samuneva 400 p n laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (21a), 40p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m(35a), 80p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 98 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 172 m (12a) laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 686 m (51a) nuoria 45 laulujoutsen Kalajoki Vasankari, kalasatama 100 m n100 laulujoutsen Kalajoki Letonranta 250 m n250 laulujoutsen Kalajoki Satulaperä 28 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 234 m laulujoutsen Kalajoki Rahja, Puojiniemi 950 p laulujoutsen Kalajoki Rahja 200 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (31a), 160p, nuoria 102m laulujoutsen Kalajoki Puojiniemi-Isolahti 1000 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha m (259 juv.), 154p (48juv.) laulujoutsen Kalajoki Tahkokorvannokka 39 p laulujoutsen Kalajoki Hietasärkät 180 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 22 p laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p juv12 laulujoutsen Kalajoki Vihaspauha 50 p 8 juv maakotka Kalajoki Vihaspauha 1 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Letonnokka 5 p 1ad 4subad merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 m merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 NE merikotka Kalajoki Letonnokka 1 NNE merikotka Kalajoki Leton ranta 1 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 2 kiert merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 1 kiert 12

14 merikotka Kalajoki Pitkäkari 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 p merikotka Kalajoki Letto 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert merikotka Kalajoki Letonnokka 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 2 kiert merikotka Kalajoki Rajapöllä 1 p merikotka Kalajoki Leton ranta 1 p merikotka Kalajoki Letonranta 2 kiert merikotka Kalajoki Vihaspauha 3 kiert 1ad 2sub ad merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 2 kiert merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkari, lintutorni 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Pohjoissatama 1 S merikotka Kalajoki Himanka, Kekolahti 1 S 2-3kv merikotka Kalajoki Ämmä 1 merikotka Kalajoki Rahja 1 merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p 1ad, 1subad merikotka Kalajoki Sautinkarin linturorni 1 kiert merikotka Kalajoki Rannanperä 1 p merikotka Kalajoki Ämmä, lintutorni 3 merikotka Kalajoki Letto 2 p merikotka Kalajoki Himanka, Sautinkarin lintutorni 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 1 p merikotka Kalajoki Vihaspauha 2 m S muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 m SW muuttohaukka Kalajoki Letto, lintutorni 1 p muuttohaukka Kalajoki Letonnokka 1 p muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 p muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha, kaarisilta 1 p, nous, W muuttohaukka Kalajoki Letto,ranta 1 m muuttohaukka Kalajoki Vihaspauha 1 p muuttohaukka Kalajoki Vasankari Vaajakari 1 m S 13

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi 21.5.2012 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 SELVITYSALUEJAMENETELMÄT...3

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011

Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011 Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011 Yhteishavainnointipäivä valkeni kuulaana syysaamuna. Kuva kirjoittajan staijipaikalta Haminan Tervasaaren joutomaa-alueelta

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Yhteishavainnointi 3.5.2008 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.2008 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ

Yhteishavainnointi 3.5.2008 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.2008 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ Yhteishavainnointi 3.5.8 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.8 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ Esa Partanen 1 Versio 1 Huhtikuu 9 Uusi kokeilu - neljä paikkaa mukana Keväällä 8 kokeiltiin

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F.

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Vastaanottaja Föreningen Konstamfundet r.f. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 11.11.213 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. OLOFSGÅRDIN MUUTTOLINNUSTOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Päivämäärä

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu 2012 AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Päivämäärä 2/11/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera Kuva Haminan Tervasaaren staiipaikalta läntiseen näkymään - Ari Salminen staijaamassa, kirjoittaja kameran takana Esa Partanen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela Sisällys Tekijät Johdanto ja menetelmät.. Rajamäenkylän muuttolintujen tarkkailu keväällä 2014 ja syksyllä 2014. Kevätmuutto 2014 Syysmuutto 2014 10 Rajamäenkylän hankealueen linnusto Tiira-aineistossa.

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Marko Ruti EKLY:n kevätyhteishavainnointi vietettiin pääsiäisviikonlopun lauantaina 19.4.2014. Tällä kertaa havaintopaikat olivat

Lisätiedot

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko 30.11.2012 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 5 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

BERGÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYS. FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa / Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys

BERGÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYS. FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa / Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys 1 BERGÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa / Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys 2010 2 Sisällysluettelo Johdanto...2 1. Kevätmuutto...3 1.1. Tavoitteet...3

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot