VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Juha Kiiski, Ville Yli-Teevahainen Ville Yli-Teevahainen Viite

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Aineisto ja menetelmät 3 3. Tulokset Syysmuutonseuranta Yömuutto 9 4. Epävarmuustekijät Johtopäätökset Lähteet 10

4 1. JOHDANTO Triventus Wind Power Ab on suunnittelemassa 22 tuulivoimalan rakennushanketta Kristiinankaupungin Västervikiin. Hankkeen YVA-vaihe on päättynyt ja meneillään on osayleiskaavoitusvaihe. YVA-vaiheen ja ensimmäisen kaavaluonnosvaiheen (helmikuu 2014) jälkeen layout-suunnitelmaa on muutettu: voimaloiden lukumäärä on vähentynyt 29:stä 22:een, hankealueen pinta-ala on pienentynyt n ha:sta 1000 ha:iin. Osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointia Västervikin alueella on tehty muutonseurantaa keväällä ja syksyllä Tämän selvityksen tehtävänä on ollut täydentää 2013 tehdyn syysmuutonseurannassa saatuja tietoja lintujen syysmuuton kulusta hankealueella ja sen läheisyydessä. Tämä raportti sisältää täydentävän, vuoden 2014 syysmuuttoselvityksen menetelmäkuvauksen, tulokset ja johtopäätökset. Lintujen muutonkulkua Suupohjan alueella on kuvattu laajemmin vuoden 2013 kevät- ja syysmuutonseurannan tulokset sisältävässä luontoselvityksessä (Yli-Teevahainen & Nousiainen 2013). Selvitys on tehty Triventus Wind Power Oy:n toimeksiannosta. Selvityksen maastotöistä vastasi kokenut lintuharrastaja Jaakko Rintala ja raportoinnista Juha Kiiski (Ramboll Finland Oy) ja Ville Yli-Teevahainen (Ramboll Finland Oy). 2. AINEISTO JA MENETELMÄT Muutonseurannan tarkoituksena oli saada aiempaa syysmuuttoselvitystä täydentävää tietoa Västervikin hankealueen kautta muuttavasta lintulajistosta, muuttajamääristä ja muuttoreiteistä. Selvityksen pääasiallisena kohteena olivat suuret ja muut tuulivoimaloiden törmäysriskin kannalta merkitykselliset lajit, kuten hanhet, joutsenet ja petolinnut. Muuttoa pyrittiin seuraamaan pääasiassa muutolle otollisina päivinä, jotka tyypillisesti ovat poutaisia ja tuuliolosuhteiltaan korkeintaan kohtalaisia. Seurantaa ei juurikaan tehty esim. sumuisella tai sateisella säällä. Hankealueen läheisyydessä ei ole muutonseurantaan hyvin soveltuvia mäkiä, kalliolakialueita tai muita, selvästi korkeampia maastonkohtia. Tästä johtuen muutonseuranta tehtiin hankealueen itäpuolelle sijoittuvan Metsälän peltoalueella (Kuva 1). Kuva 1. Syysmuuton seurantapisteen sijainti ja havaintojen kirjaamiseen käytetty sektorijako

5 Metsälän seurantapisteeltä kyetään havaitsemaan parhaiten hankealueen itäpuolella ja hankealueella lentävät linnut. Sen sijaan rannikkolinjalla lentävät linnut jäävät pääasiassa havaitsematta, lentokorkeudesta ja lajin koosta riippuen. Seurantapisteeltä rannikolle on noin 10 km. Seurantapisteeltä havaitaan paremmin pohjoisten ilmansuuntien alueella lentävät linnut (välillä länsi-itä) kuin eteläisten ilmansuuntien alueella lentäviä lintuja. Havaintojen kirjaamista varten alueita jaoteltiin päämuuttosuunnan mukaisiin kaistoihin rannikolta sisämaahan päin (Kuva 1). 0-sektori vastaa hankealuetta, W-sektori hankealueesta länteen ja E-sektori hankealueesta itään. Muutonseurannassa havainnoista kirjattiin ylös laji, yksilömäärä, lentosuunta, ohituspuoli, etäisyys, sektori ja lentokorkeus. Etäisyys arvioitiin kilometreinä (0,5,1,2,jne.) ja lentokorkeus merkittiin kolmiportaisella asteikolla (luokat 1,2 ja 3). Luokka 1 edustaa tuulivoimalan lapakorkeuden alapuolta (0-60 m), luokka 2 lapakorkeutta ( m) ja luokka 3 lapakorkeuden yläpuolta (yli 200 m). Lintujen lentokorkeusluokka merkittiin varovaisuusperiaatteen mukaan siten, että mikäli lintuyksilön/parven on jossain vaiheessa havaittu lentävän riskikorkeudella, on sen lentokorkeudeksi merkitty riskikorkeus (= luokka 2). Kuva 2. Lentokorkeusluokkien havainnekuva. Västervikin alueen kautta muuttavaa linnustoa selvitettiin välisenä aikana 6 eri päivänä, yhteensä 26,5 tunnin ajan. Havainnointipäivät, -ajat ja havainnointipäivinä vallinneet säätilat on esitetty alla olevissa taulukoissa. Taulukko 1. Syysmuutonseurannan havainnointiajat. Pvm Alku Loppu t :55 14:15 7, :35 12:00 3, :45 14:45 6, :25 12:30 4, :55 11:00 3, :55 11:40 2,8 Yhteensä 26,5

6 Taulukko 2. Syysmuutonseurannan säätiedot. Pvm Yhteensä Säätila selkeä-puolipilvinen, kohtalainen pohjoistuuli, C. Näkyvyys hyvä-kohtalainen 10 km. pilvistä, kohtalainen itätuuli, C. Näkyvyys kohtalainen 5 km pilvet melko alhaalla. selkeä - melkein selkeä, kohtalainen itätuuli, C. Näkyvyys hyvä vähintään 10 km. selkeä - puolipilvistä, kohtalainen pohjoistuuli, 0-1 C. Näkyvyys hyvä 15 km. pilvistä, kohtalainen itätuuli, -6-3 C. Näkyvyys kohtalainen 10 km. puolipilvistä heikkoa utuisuutta, tyyni, -1 0 C. Näkyvyys kohtalainen 5 km. 3. TULOKSET 3.1 Syysmuutonseuranta 2014 Syysmuutonseurannassa 2014 kokonaismuuttajamäärät olivat useiden lajien kohdalla alhaisia, johon vaikutti muutonseurannan ajoittuminen myöhäisempään syksyyn. Kohtuullisen hyvin tavoitettiin muuttopäiviä kurjella (yksi päämuuttopäivistä), laulujoutsenella ja merikotkalla. Muita tuulivoimalle herkkiä lajeja, kuten muita päiväpetolintuja ja hanhia sen sijaan havaittiin varsin niukasti. Laulujoutsen Laulujoutsenen päämuuttokausi ajoittuu loka- ja marraskuulle ja muutto painottuu aamun ensimmäisiin tunteihin. Laulujoutsen lentää tyypillisesti matalalla, joko lapakorkeuden alaosissa tai sen alapuolella. Tästä johtuen seurannan havaintomäärät kuvaavat luotettavammin hankealueella ja sen läheisyydessä lentäneiden lintujen määrää kuin rannikkolinjan alueella liikehtineiden lintujen määriä. Seurannassa rannikkolinjan lintujen arvioidaan pääasiassa jääneen havaitsematta. Laulujoutsenia havaittiin yhteensä vain 12 kertaa (119 yksilöä). Eniten joutsenia havaittiin (43 yks.) ja (62 yks.). Kaikista joutsenista 116 yksilöä havaittiin aamuisin välisenä aikana. Kahtena ensimmäisenä havainnointipäivänä joutsenten lentosuunta oli välillä pohjoinen-luode, jonka jälkeen lentosuunta oli välillä länsi-etelä. Havainnoinnin alkupuolella havaitut linnut tulkittiin pääsääntöisesti ruokailualueiden välillä lentäneiksi linnuiksi ja muutto oli selkeämpää jakson loppupuolella. Valtaosa havaituista linnuista, 68 %, lensi hankealueen kautta. Näiden lisäksi havaittiin 29 yksilön parvi 8 km seurantapisteeltä pohjoiseen matkalla rannikolle sekä yksittäisiä pieniä parvia pääasiassa hankealueen itäpuolella. Laulujoutsenten lentokorkeus sijoittui lapakorkeuden alapuolelle ja lapakorkeuden alaosiin; 24 % lensi lapakorkeuden alapuolella ja 76 % lapakorkeudella. Taulukko 3. Muutonseurannan laulujoutsenhavainnot. Päivä Laji Määrä Suunta Sektori Korkeus Laulujoutsen 6 NW E Laulujoutsen 3 N OE Laulujoutsen 3 N OE Laulujoutsen 2 N E Laulujoutsen 2 N E Laulujoutsen 21 S O Laulujoutsen 20 W E - W Laulujoutsen 7 SW OW Laulujoutsen 29 W N Laulujoutsen 13 S O Laulujoutsen 3 SW OE Laulujoutsen 10 SW OE 2

7 Hanhet Hanhista merihanhen muutto ajoittuu selvästi seurantakautta aiemmaksi, elokuulle ja syyskuun alkuun. Metsä- ja tundrahanhella päämuuttokausi ajoittuu syyskuun loppupuolelle ja lokakuun alkuun. Muutonseurannassa tehtiin hyvin niukasti havaintoja hanhista. Seurannassa havaittiin metsähanhi (12 yks.), tundrahanhi (4 yks.) ja valkoposkihanhi (1 yks.) ja kukin laji ainoastaan kerran. Kaikki hanhihavainnot tehtiin lapakorkeudella. Metsähanhea lukuun ottamatta hanhet lensivät hankealueen kautta. Taulukko 4. Muutonseurannan hanhihavainnot. Päivä Laji Määrä Suunta Sektori Korkeus Metsähanhi 12 S E Tundrahanhi 4 SW OE Valkoposkihanhi 1 W E - W 2 Kurki Kurkien syysmuutonhuippu ajoittuu tyypillisesti syyskuun puoliväliin tai loppupuolelle. Västervikin muutonseurannassa kurkia havaittiin ainoastaan seurannan ensimmäisenä päivänä 30.9., pohjoistuulen vallitessa. Tuolloin havaittiin yhteensä 2161 kurkea ja kaikilla parvilla lentosuuntana oli etelä. Kurkimäärän perusteella on ollut yksi syksyn 2014 päämuuttopäivistä kurjella. Pääosa havaituista kurjista, 76 %, lensi hankealueen kautta. Hankealueen länsipuolen sektorilla W lensi 18 % ja itäpuolen sektorilla E 6 %. Kuva 3. Yleiskuva kurkimuuton jakautumisesta Nuolet eivät edusta parvien tarkkoja lentoreittejä vaan ovat yleistyksiä eri osasektorien kautta muuttaneiden lintujen yhteismääristä. Klo 12 saakka parvet lensivät pääasiassa lapakorkeudella ja välisenä aikana pääasiassa lapakorkeuden yläpuolella (välillä nostaen lapakorkeudella). Huomattava osa iltapäivän aikana havaituista parvista arvioitiin ajoittain nostavan korkeutta myös lapakorkeudella. Kaikista yksilöistä 5 % lensi lapakorkeuden alapuolella, 56 % lapakorkeudella ja 39 % lapakorkeuden yläpuolella. Tässä lapakorkeudella lentäneiden lintujen osuus sisältää myös ne parvet, jotka ovat ajoittain nostaneet korkeutta lapakorkeudella, vaikka pääasiallinen lentokorkeus olisi lapakorkeuden yläpuolella.

8 Taulukko 5. Muutonseurannan kurkihavainnot. Korkeuden kohdalla on ilmoitettu kaksi lentokorkeusluokkaa, mikäli parvet ovat välillä nostaneet lentokorkeutta lapakorkeudelta. Päivä Klo Määrä Suunta Sektori Ohitus Korkeus :05 23 S E :18 14 S E :22 64 S O :38 46 S OE : S E :05 31 S OE :45 21 S W :37 59 S O :45 17 S W : S OW :05 91 S OW : S W : S O : S OW : S OW :30 72 S O : S W : S O : S O :22 62 S OW :36 29 S OE -1 3 Merikotka Merikotkan syysmuutonhuippu painottuu vahvasti lokakuulle (mm. Pöyhönen 1995). Muutonseurannoissa laji havaitaan tyypillisesti välisenä aikana, jolloin laji hyödyntää nousevia ilmavirtauksia. Lajin muutto on jokseenkin muista petolintulajeista poikkeavaa. Muuttoa tapahtuu selkeämmin nuorilla linnuilla kuin aikuisilla ja talvehtimisalueet sijaitsevat pääasiassa Itämeren rannikkoalueilla (Pöyhönen 1995, Toivanen, ym. 2014). Lajin syysmuuton tulkinta on hankalaa. Rannikkoseuduilla nähdään syksyisin sekä alueella pesineitä lintuja, että muualta alueelle muuttaneita lintuja. Lintujen liikehdintä rannikkoalueella on laajaa ja suuntautuu varsin usein myös pohjoiseen. Tässä mielessä lajin muutto ei olekaan tyypillistä muuttoa, vaan rannikkoalueiden laajaa syys- ja talviajan kiertelyä säätilan ja ravinnon sallimissa rajoissa. Merikotkia havaittiin läpi muutonseurantajakson ja yhteensä havaittiin 27 yksilöä. Eniten havaintoja kertyi , jolloin tehtiin ehdoton valtaosa kaikista havainnoista. Pääosa havainnoista koski nuoruus- tai esiaikuispukuisia lintuja, mutta vanhojakin lintuja havaittiin kohtuullisen runsaasti, 9 yksilöä. Havaintojen painottuminen selittynee osin vallinneesta säätilasta, havainnointituntien jakautumisesta (ks taulukko 1), iltapäivähavainnointien vähäisyydestä muina seurantapäivinä, mutta todennäköisesti myös muuttavien merikotkien todellisesta runsaudesta ko. päivänä. Osa aikuishavainnoista koskee todennäköisesti läheisen rannikkoalueen paikallista pesimäkantaa. Taulukko 6. Merikotkahavainnot. Puku-sarakkeen imm.-merkintä viittaa nuoreen tai esiaikuiseen lintuun ja ad-merkintä vanhaan lintuun. Sektori- ja korkeusmerkintöjä on selitetty tarkemmin kappaleessa 2. Pvm lkm Suunta Sektori Korkeus Puku SW OE S O 2 imm W E - W 2 ad NW E - O 1 imm SW OE - W 2 ad W W OE 1 2 imm S E 2 imm W E - W ad E O - OE 1 3 imm S OE 1 imm S OE 2 imm.

9 S OW 2 ad S OE 1 imm SE E 3 ad S OE 1 imm S O 2 ad E O - E 1 ad SE OE 1 imm. Pääosa merikotkista lensi joko läntisiin ilmansuuntiin tai etelään ja havainnot painottuivat hankealueelle, sen itäosiin. Kaikista havaituista merikotkista peräti 85 % lensi hankealueen kautta. Havaintojen lentokorkeusjakauma oli tavanomaisesta poikkeava. Lapakorkeuden yläpuolella tapahtuneita lentoja oli vain kolme (Taulukko 6). Havainnot painottuivat keski- ja iltapäiviin ja kaikki merikotkahavainnot tehtiin klo 9.20 jälkeen. Muut päiväpetolinnut Pääosalla päiväpetolintulajeista syysmuuton huippu ajoittuu syyskuulle. Muita päiväpetolintulajeja myöhäisemmin muuttavat piekana ja maakotka, joiden päämuuttoaika ajoittuu lokakuulle. Merikotkaa lukuun ottamatta muutonseurannassa tehtiin yhteensä vain 14 havaintoa päiväpetolinnuista. Havaittuja lajeja oli viisi: maakotka, varpus- ja kanahaukka, piekana ja muuttohaukka. Eniten petolintuja havaittiin (6 havaintoa) ja kanahaukkaa lukuun ottamatta havainnot koskivat todennäköisesti muuttavia lintuja. Kanahaukkahavainnot koskevat ilmeisimmin alueella pesiviä yksilöitä. Päiväpetolintuhavainnoista 10 tehtiin hankealueella ja 4 hankealueen ulkopuolella. Havaintojen painopistealue oli hankealueen itäosissa. Kaikista havaituista petolinnuista 8 havaintoa koski lapakorkeuden alapuolella lentäneitä lintuja, muiden havaintojen koskiessa pääasiassa lapakorkeudella lentäneitä lintuja. Taulukko 7. Muutonseurannan päiväpetolintuhavainnot. Päivä Laji Määrä Suunta Sektori Korkeus Kanahaukka Muuttohaukka 1 S OE Kanahaukka 1 O Piekana 1 S OE Piekana 1 S E Varpushaukka 1 OE Varpushaukka 2 S E Varpushaukka 1 E Piekana 1 S OE Piekana 2 S OE Kanahaukka 1 OE Kanahaukka 1 O Maakotka 1 S OE Kanahaukka 1 W E - OE 1 Muut lajit Muista lajeista valtaosa oli varis- ja varpuslintuja. Runsaimmat lajit/lajiryhmät olivat määrittämättömät varpuslinnut (pikkulintulaji 3950 yks.), rastaat (4180 yks., sis. räkättirastas) ja varislinnut (1394 yks.). Määrittämättömistä pikkulinnuista huomattava osa on ollut todennäköisesti urpiaisia. Varislinnuista suurin osa oli naakkoja ja variksia. Vesilintuja havaittiin yhteensä alle 10 yksilöä (isokoskelo ja telkkä).

10 Taulukko 8. Muiden lajien muutonseurannan yhteismäärät. Laji OW O OE E yhteensä Harakka Harmaalokki 4 4 Harmaapäätikka 2 2 Isokoskelo Kiuru 1 1 Korppi Kottarainen Mustavaris 1 1 Naakka Närhi Palokärki 1 1 Pikkulintulaji Punatulkku Pähkinähakki 2 2 Rastaslaji Räkättirastas Taviokuurna 3 3 Teeri 9 9 Telkkä 3 3 Tilhi Urpiainen Varis Vihervarpunen Västäräkki 1 1 Kaikki yhteensä Muilla lajeilla havainnot painottuivat hankealueen itäosiin ja itäpuolelle, joka onkin ymmärrettävää. Varpuslintujen havaittavuus rajoittuu tyypillisesti muutamaan kilometriin lajien pienen koon vuoksi. 3.2 Yömuutto Tässä selvityksessä ei ole maastossa havainnoitu yöllä tapahtuvaa muuttoa, jota ei ole mahdollista tutkia tavanomaisin muutontarkkailumenetelmin. Parhaiten lintujen yömuuttoa voidaan havainnoida tarkoitukseen soveltuvalla tutkalaitteistolla. Muutoin yöllä muuttavista lajeista saadaan havaintoja lähinnä kuuntelemalla lentävien lintujen päästämiä yhteysääniä tai siipien tuottamaa ääntä. Tällä tavoin saadaan kuitenkin tietoon vain murto-osa todellisesta muuttoliikkeestä. Vain osa lajeista ääntelee aktiivisesti muuttolennon yhteydessä. Esimerkiksi metsäkirvisen ja rastaiden ääniä kuulee syysöisin usein, mutta esim. suurin joukoin yöllä muuttavista kertuista, punarinnoista ja pajulinnuista kertyy äänihavaintoja vain vähän. Toisaalta taas öiseltä taivaalta kuuluva punakylkirastaan "sirahdus" on voinut kuulua yksittäiselle linnulle, mutta havainnoijan yli on voinut myös lentää useita yksilöitä tai jopa useiden rastalajien parvi. Samaa koskee myös siipien suhinan tulkintaa. On vaikea määritellä pelkän siipien suhinan perusteella ylilentäneen parven lajeja tai kokoa. Tutkaseurantatutkimusten mukaan valtaosa yöllä muuttavista linnuista lentää korkealla, noin 0,4 1 km:n korkeudessa. Suurin osa yöllä muuttavista linnuista lentää siis niin korkealla, ettei niistä muutontarkkailija saa äänihavaintoja lainkaan maanpinnalta. Mainituista syistä johtuen lintujen lukumääristä ja lajeista yömuutonseurannassa ei saada luotettavaa käsitystä pelkällä kuuntelumenetelmällä. Epävarmuustekijöiden ja havaintojen tulkittavuusvaikeuden vuoksi loka-marraskuun yöaikaista kuuntelua maastossa ei järjestetty. Sen sijaan Triventus Wind Power Oy:ltä saatiin alustavia tuloksia Närpiön Svalkullassa järjestetystä lintujen tutkaseurantahankkeesta, jossa Triventus on mukana osarahoittajana. Svalkullan tutkaseurannan (syksy 2014-kevät 2015) tulosten perusteella syksyn 2014 yömuuttajien lentokorkeus on ollut kiivaimpina muuttoöinä pääosin metriä eli selvästi tuulivoimaloiden toimintakorkeuden yläpuolella. Tulokset vastaavat hyvin myös muualla maailmalla saatuja kokemuksia yömuuttavien lajien lentokorkeuksista. Hyvissä olosuhteissa suurin osa yömuuttajista lentää selvästi tuulivoimaloiden yläpuolella. Huonoissa sääolosuhteissa kuten kovassa vastatuulessa, sateessa tai sumussa lentokorkeudet yölläkin laskevat ja linnut voivat lentää myös törmäyskorkeudella tai sen alapuolella.

11 4. EPÄVARMUUSTEKIJÄT Muutonseurantaselvityksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Sääolosuhteet vaikuttavat muuttoreitteihin ja lentokorkeuteen ja edelleen alueen kautta kulkevan lintumuuton voimakkuuteen. Näin ollen lintujen muuttajamäärät vaihtelevat vuosien välillä. Sääolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti myös muuton etenemisaikatauluun ja muuttokauden kestoon. Myös itse havainnointiin liittyy epävarmuuksia. Yksittäiseltä havainnoijalta jää aina jonkin verran huomaamatta ohimuuttavia lintuja ja havainnoinnin tehokkuus vaihtelee havainnoijakohtaisesti. Tämän selvityksen muutonseuranta ajoittui pääasiassa loka- ja marraskuulle. Varpuslintujen, päiväpetolintujen, kahlaajien ja useiden vesilintujen päämuuttokausi ajoittuu elo-syyskuulle, jolloin näiden lajiryhmien kohdalla seurannan havaintomäärät eivät ole edustava otos alueen syysmuuttajien määristä. Myös kurjen päämuutto ajoittuu tyypillisesti syyskuulle. Seurannan ajoittumisen perusteella muutonseurannan tulokset edustavat luotettavammin myöhemmin muuttavien lajien runsautta alueella. Loka- ja marraskuussa muuttaviin lajeihin kuuluvat mm. maa- ja merikotka, joutsenet ja osa sukeltajasorsista. Myös hanhilla muuttoa esiintyy melko runsaasti vielä lokakuun alkupuoliskolla. Selvityksessä ei ole tarkasteltu yöllä tapahtuvaa muuttoa, jota ei ole mahdollista tutkia tavanomaisin muutontarkkailumenetelmin. Tuulivoimalle herkimpinä pidettävät lajit ovat kuitenkin suurikokoisia ja ainakin ns. riskikorkeudella ( metriä) lentäessään helposti havaittavia ja pääasiassa päivällä muuttavia lajeja. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Syksyn 2014 muutonseuranta ajoittui pääasiassa loka- ja marraskuulle. Muutonseuranta ajoittui maa- ja merikotkan ja laulujoutsenen päämuuttokausiin sekä osin myös mm. hanhien ja muiden päiväpetolintujen muuttokausiin. Lisäksi muutonseurannassa tavoitettiin yksi kurkien päämuuttopäivistä. Hankealue on Suupohjan rannikon alueella, joka sijoittuu yhdelle kurkien syksyisistä päämuuttoreiteistä. Laulujoutsenia havaittiin kohtuullisen runsaasti, yhteensä 119 yksilöä. Muutonseurannassa havaituista kurjista (2161 yks.) valtaosa lensi hankealueen kautta. Myös merikotkia havaittiin seurannassa kohtuullisen runsaasti. Havainnot edustavat todennäköisesti sekä läpimuuttavaa että paikallista, pesivää kantaa. Pääosa havaituista merikotkista muutti hankealueen kautta. Muita päiväpetolintuja ja tuulivoimalle herkkiä lajeja havaittiin seurannassa melko niukasti. 6. LÄHTEET Pöyhönen, M Muuttolintujen matkassa. Otava, Keuruu Toivanen, T., Metsänen, T. & Lehtiniemi, T Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Birdlife Suomi ry. Yli-Teevahainen, V. & Nousiainen, I Kristiinankaupungin Västervikin tuulivoimahankkeen luontoselvitykset Ramboll Finland Oy.

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F.

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Vastaanottaja Föreningen Konstamfundet r.f. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 11.11.213 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. OLOFSGÅRDIN MUUTTOLINNUSTOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Päivämäärä

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi 21.5.2012 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 SELVITYSALUEJAMENETELMÄT...3

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto Linnustovaikutusten seuranta, muuttolinnusto 2015 erillisraportti 23.2.2016 P24145P002 23.2.2016 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TUULIVOIMAPUISTOJEN

Lisätiedot

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle 3.-5.10.2014 Roland Vösa Perjantai 3.10. Sää: +12, 3 m/s S, 8/8 Matkalla ulkosaaristoon. Roland Vösa Turun lintutieteellisen yhdistyksen retkue rantautui kuuden jälkeen

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja,

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

Simo Ii tuulivoimapuistot

Simo Ii tuulivoimapuistot TUULIWATTI OY, TAALERITEHDAS OY, METSÄHALLITUS LAATUMAA Simo Ii tuulivoimapuistot muuttolinnusto P24145P004 Simo Ii tuulivoimapuistot 1 (58) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TUULIVOIMAPUISTOJEN SIJAINTI...

Lisätiedot

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 2.3.2016 Viite 1510018964 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN TUTKIMUSRAPORTTI HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN MUUTTAVAN JA LEVÄHTÄVÄN LINNUSTON SEURANTA VUONNA 2011 Tekijät: Rauno Yrjölä, Jorma Vickholm SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 menetelmät... 4 3 Tulokset... 8 3.1

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET:

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET: Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET: - TÖRMÄYSMALLINNUS - MERIKOTKIEN PESIMÄTILANTEEN

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

9. KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS

9. KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 9. KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Päivämäärä 29.8.2015 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 KARHUKANKAAN KEVÄTMUUTONSEURANTA

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tiina Mäkelä

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY 20403 RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS i Rajakiiri Oy RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS 20403 21.11.2012

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.11.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI SYYSKUU 2017 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen Merkittävin luontoympäristölle aiheutuva vaikutus on puiden hakkuu johtokatujen varrella. Tätä vaikutusta ei tule vaihtoehdossa 2, jossa käytetään maakaapelia. Myös vaihtoehdossa 1 uutta johtoaukeaa tehdään

Lisätiedot

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 TuuliSaimaa Oy Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 Kevätmuutto ja syysmuutto Ympäristötutkimus Kuitunen Luontoselvitys Kotkansiipi Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.11.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012)

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012) BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf Annankatu 29 A 16, 00100 HELSINKI Puh. (09) 4135 3300, fax (09) 4135 3322 toimisto@birdlife.fi - www.birdlife.fi Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry c/o Jukka

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.2.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 3 3.

Lisätiedot

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 TuuliSaimaa Oy Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 Kasvillisuusselvitys, luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen

Lisätiedot

MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTOHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS

MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTOHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS LIITE 7 PROKON Energiesysteme GmbH MUTKALAMMIN TUULI- VOIMAPUISTOHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 24/02/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Tutkimusraportti 127 Toimeksiantaja Hankevastaava: ABO Wind Oy Pääkonsultti: WSP Finland Oy Päiväys 2014 Tekijöiden yhteystiedot Olli-Pekka Siira

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.12.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI SYYSKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI SYYSKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.12.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI SYYSKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY

PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26756 Raportti 1 (38) Pihlaja Marjo Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja laaditut selvitykset... 1 2 Luontotyypit ja kasvillisuus... 4 2.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Intended for WPD Finland Oy. Document type Linnustoselvitys. Päivämäärä 12/8/2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYKSET

Intended for WPD Finland Oy. Document type Linnustoselvitys. Päivämäärä 12/8/2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYKSET Intended for WPD Finland Oy Document type Linnustoselvitys Päivämäärä 12/8/2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYKSET WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYKSET

Lisätiedot

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera

KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera KYLY:n yhteishavainnointi 29.9.2012 onnistunut päivä monipuolisen muuton kera Kuva Haminan Tervasaaren staiipaikalta läntiseen näkymään - Ari Salminen staijaamassa, kirjoittaja kameran takana Esa Partanen

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.4.217 Viite 82116477-1 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 217 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006 1 Riistantutkimuksen tiedote 209:1-5. Helsinki 16.8.6 Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 6 Hannu Pöysä, Marcus Wikman, Esa Lammi ja Risto A. Väisänen Vesilinnuston kokonaiskanta pysyi viime vuoden

Lisätiedot