LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011"

Transkriptio

1 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi

2 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO SELVITYSALUEJAMENETELMÄT TULOKSET LINTUMUUTONYLEISKUVA SUURETLINNUTJAPETOLINNUT PAIKALLISETLINNUT TULOSTENTARKASTELU KIRJALLISUUS...14 Pohjakartat Maanmittauslaitos lupanro 771/MML/11 2

3 1 JOHDANTO Luvian kunnan eteläosasta on varattu runsaan 200 hehtaarin laajuinen alue tuulipuiston suunnittelua varten. Alueelle olisi mahdollista sijoittaa tuulivoimalaitosta. Tarkempia suunnitelmia hankkeesta ei vielä ole tehty. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy teki alkuvuonna 2011 esiselvityksen tuulipuistoalueen luontoarvoista sekä huhti kesäkuussa 2011 liito-orava- ja pesimälinnustoselvityksen (Lammi 2011a, b). Näiden jälkeen wpd Finland Oy tilasi lintujen syysmuuton tarkkailun, joka toteutettiin elo marraskuussa Työstä vastasi biologi FM Esa Lammi. Muutontarkkailuun osallistui myös biologi LuK Pekka Routasuo. 2 SELVITYSALUEJA MENETELMÄT Suunniteltu tuulipuistoalue sijaitsee Lemlahden kylän kaakkoispuolella ja rajoittuu eteläreunastaan Luvian ja Eurajoen kunnanrajaan (kuva 1). Alueen pinta-ala on 213 hehtaaria ja se on kokonaan metsää. Alueelle tulee Lemlahden kylältä alkava metsäautotie, mutta se on muutoin rakentamaton. Eurajoen Kuivalahdesta Luvian kirkonkylään johtavalle maantielle on matkaa selvitysalueen länsirajalta kilometri ja Rauman ja Porin väliselle valtatielle selvitysalueen itärajalta lähes kaksi kilometriä. Selvitysalueen länsirajalta on länteen päin noin 1,5 kilometrin matka meren rannalle. Kuva 1. Lemlahden suunnitellun tuulipuistoalueen sekä lähimpien linnustoltaan tär keiksi tiedettyjen alueiden sijainti. 3

4 Kuva 2. Lemlahden suunnitellun tuulipuiston rajaus (punainen viiva) ja syysmuuton tarkkailupisteen sijainti (sininen ympyrä). Etelärajana on Luvian ja Eurajoen kunnan raja. Selvitysalue on loivapiirteistä maastoa, joka nousee itään päin. Alueen länsiosa on noin 10 metriä merenpinnan yläpuolella, keskiosa 20 m ja korkeimmat kohdat itäosassa noin 30 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella ei ole näköalapaikkoja, joista lintujen muuttoa olisi mahdollista tarkkailla. Muuton tarkkailua varten alueelle tulevan metsätien kääntöpaikalle (kuva 2) pystytettiin elokuussa 2011 lintujentarkkailutorni. Rakennustelineistä kootun tornin (kuva 3) korkeus oli kymmenen metriä. Puusto tornin ympäristössä on laajalla alueella 5 7 metrin korkuista. Näkyvyys tornista kattoi hyvin koko tuulipuistoalueen, mutta esimerkiksi merelle tai horisonttiin kauas itään tornista ei näkynyt kauempana olevan puuston takia. Havainnointitornista oli noin 1200 metrin matka selvitysalueen länsipäähän ja noin 1100 metriä sen itäpäähän. Lintujen syysmuuttoa havainnoitiin kahdeksana päivänä ajalla Havainnointituntien määrä oli 45. Muutonseuranta pyrittiin toteuttamaan muuton kannalta suotuisassa säässä noin kymmenen päivän välein siten, että myös joutsenten syysmuutto tulisi mukaan. Syksylle 2011 tunnusomaisten pitkien lounaisvirtausten ja niihin liittyneiden sadejaksojen sekä hyvin lauhan loppusyksyn vuoksi muuttoa jouduttiin seuraamaan suunniteltua epäsäännöllisemmin välein. Havaintopäivät sääoloineen ilmenevät taulukosta 1. Havainnoinnista vastasi Esa Lammi paitsi 3.10, jolloin muuttoa seurasi Pekka Routasuo. Havainnointi aloitettiin jokaisena päivänä auringon nousun aikoihin ja sitä jatkettiin lintujen muuttotilanteesta ja sääoloista riippuen puolenpäivään tai varhaiseen iltapäivään saakka muutonseuranta jouduttiin sateen takia keskeyttämään klo 10 aikoihin. Tihkusade haittasi havainnointia aamulla

5 Muina päivinä sääolot olivat koko ajan suotuisat lintujen tarkkailuun; seurantaa jatkettiin auringonnoususta lähtien klo asti. Lintuja havainnoitiin kiikarilla ja kaukoputkella. Havaitut lajit määritettiin ja niistä kirjattiin ylös yksilömäärät, ohituspuoli ja arvioitu etäisyys tarkkailupaikkaan nähden sekä muuttosuunta ja arvioitu lentokorkeus. Seurannan pääpaino oli petolinnuissa, muissa isokokoisissa linnuissa sekä muuttolintuparvissa. Yksittäisiä pikkulintuja ja rastaita sekä pieniä pikkulintuparvia ei seurattu samalla tarkkuudella. Petolinnuista, joutsenista, hanhista, kurjista, lokeista ja muista kookkaista linnuista kirjattiin muistiin lentokorkeus seuraavien luokkien mukaisesti: <50 m, m, m, m ja >200 m. Lokakuun loppupuolen ja marraskuun neljän muutonseurantakerran jälkeen tarkistettiin joutsenten esiintyminen lähipelloilla. Kuva 3. Lemlahden tarkkailutorni ja näkymätornista länteen. Tornin tarkkailutasanne oli 10 m korkeudella. Taulukko 1. Muutontarkkailupäivät ja niiden sääolot Lemlahdessa syksyllä Pvm Tuuli Pilvisyys Sade Näkyvyys Lämpötila Tyyntä N 2 m/s 75% 25% poutaa, aamulla heikkoa sumua 3 km 20 km C S 2 m/s S4 5 m/s pilvistä poutaa klo 9:30 asti, jolloin hyvä 10km C etelästä tulisaderintama NW7 8 m/s pilvistä aamullaheikkoatihkusadetta,klo kohtalainen C puolipilvistä 9jälkeenpoutaa hyvä Tyyntä S 1 2 m/s pilvistä,pilvet aamulla tihkua ja sumua, tihku alle 5km +8 C matalalla( m) sadelakkasi10:30 luoteessahyvä, idässähuono Tyyntäklo12:30asti,klo lähespilvistä poutaa hyvä 0 +7 C 13:30S5m/s puolipilvistä S1m/s SW2 3m/s pilvistä,sumua poutaa 3 5km C pilvistä km SE2 m/s SE 4 m/s pilvistä poutaa,klo10jälkeenheikkoa hyvä 5km C tihkusadetta NW 1 m/s tyyntä puolipilvistä pilvistä poutaa,maapakkasyönjäljiltä kuurassa kohtalainen hyvä 2 +1 C 5

6 3 TULOKSET Raportin liitetaulukkoon on koottu Lemlahden syysmuuton tarkkailussa havaitut lintulajit sekä muuttavien tai kiertelevien lintujen päiväkohtaiset yksilömäärät. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkkailun tulokset päiväkohtaisesti sekä suurten lintujen ja petolintujen osalta lajikohtaisesti. 3.1 LINTUMUUTONYLEISKUVA Sää oli lintujen muutolle suotuisa. Muutto ei kuitenkaan ollut vilkasta. Aamulla näkyi muutama sisämaahan päin suuntaavaa merihanhiparvi (paikallisten lintujen liikehdintää) ja kaksi pientä alueen kaakkoispuolelta muuttanutta merimetsoparvea. Varpuslinnuista oli liikkeellä lähinnä peippoja, joita muutti pikkuryhminä aamutunneilla. Aamupäivällä muutti lähinnä varpushaukkoja. Rannikon yllä alueen länsipuolella liikkui puolen päivän aikaan kaksi merikotkaa. Tuulipuistoalueella saalisteli yksi nuolihaukka. Muita paikallisia petolintuja ei alueella havaittu Sää oli auringonnousun jälkeen lintujen muutolle suotuisa, mutta etelästä noussut tuuli ja klo 9 aikoihin saapunut voimakas saderintama lopettivat muuton ja estivät myös havainnoinnin. Aamutuntien aikana alueen yli muutti pikkuryhminä lähinnä peippoja, punakylkirastaita ja haarapääskyjä. Isompien lintujen muutto oli pysähdyksissä: vain muutama sepelkyyhky, kaksi jalohaukkaa ja yksinäinen kaakkuri matkasivat alueen yli. Lisäksi havaittiin kaksi kiertelevää varisparvea, jotka siirtyivät alueen yli koilliseen. Paikallisista petolinnuista tavattiin merikotka. Lintu saapui idästä ja siirtyi melko korkealla tuulipuistoalueen yli länteen Lintujen muutto oli kohtalaisen luoteistuulen avittamana melko runsasta. Liikkeellä oli etenkin peippoja, järripeippoja ja sepelkyyhkyjä. Valtaosa peipoista (n. 2000) ja järripeipoista (n. 500) muutti aamulla metrin korkeudessa. Muutto siirtyi vähitellen korkeammalle, ja klo 9 jälkeen miltei kaikki parvet havaittiin usean sadan metrin korkeudesta. Peippolinnut lensivät leveänä rintamana alueen yli. Sepelkyyhkyjen muutto oli vilkasta klo 9 12:30. Kyyhkyparvia havaittiin kaikkiaan runsaat 40 (miltei 3000 yksilöä). Suurin osa parvista ohitti tuulipuistoalueen rannikkoa seuraten länsipuolelta. Muutama iso parvi ohitti paikan itäpuolitse. Parvet lensivät hyvälle kyyhkymuutolle tyypilliseen tapaan korkealla, useimmat arviolta metrin korkeudella. Isoista linnuista oli sepelkyyhkyjen lisäksi liikkeellä jonkin verran hanhia: merihanhia näkyi 20, metsähanhia 19 ja muita hanhia 39. Näistä ainoastaan merihanhet ylittivät tuulipuistoalueen (kaksi parvea, lentosuunnista päätellen paikallisia lintuja). Päiväpetolintuja havaittiin kolmisenkymmentä, joista kahdeksan ylitti tuulipuistoalueen. Runsain laji oli varpushaukka (21 muuttavaa). Neljästä havaitusta merikotkasta (ainakin kolme eri yksilöä) kolme liikkui meren- 6

7 rannikolla ja yksi siirtyi tuulipuistoalueen pohjoispuolitse länteen. Tuulipuistoalueella oleskeli kaksi paikallista varpushaukkaa Tihkusade häiritsi muuttoa ja muutonseurantaa aamulla. Sade loppui noin 10:30. Lintujen muutto oli heikkoa klo 10 asti, eikä se sen jälkeenkään voimistunut vilkkaaksi. Päivän runsaimmat lajit olivat sepelkyyhky (172 yks.), vihervarpunen (97 yks.) ja naakka (97 yksilöä). Pikkulintujen muutto oli pysähdyksissä, esimerkiksi peippoja havaittiin vain viisi yksilöä. Sumuinen sää ei suosinut petolintujen muuttoa: summaksi tuli neljä varpushaukkaa ja kaksi sinisuohaukkaa. Isoista linnuista havaittiin ainoastaan yksi tuulipuiston ylittänyt merihanhi. Lähes kaikki päivän aikana havaitut linnut muuttivat alle sadan metrin korkeudessa matalalla pysytelleen pilvipeitteen vuoksi Tyyni poutasää suosi lintujen muuttoa pitkän lounaistuulisen jakson jälkeinen. Päivä oli sekä järripeipon että naakan päämuuttopäiviä. Myös räkättirastaita ja urpiaisia oli liikkeellä enemmän kuin muina seurantapäivinä. Tarkkailupäivien ensimmäiset tarkkailupaikan ohi muuttavat laulujoutsenet havaittiin. Naakkojen muutto jatkui aamun sarastuksesta klo 12:30 asti. Naakkoja näkyi runsaat (49 parvea). Valtaosa parvista muutti rannikkoa seuraten länsipuolelta arviolta 3 5 kilometrin päästä. Samaa reittiä muutti myös hajanaisia varisparvia etelään. Tuulipuistoalueen yli muutti ainoastaan yksi kookas naakkaparvi (800 yksilöä) ja itäpuolitsekin vain muutama parvi. Useimmat naakkaparvet lensivät metrin korkeudessa. Pikkulintumuuton valtalaji oli järripeippo (arviolta 3000 yksilöä), joita oli liikkeellä huomattavasti tavallista peippoa (500 yks.) enemmän. Peippolinnut muuttivat leveänä rintamana melko matalalla ( m) tuulipuistoalueen yli. Myös urpiaisia oli runsaasti liikkeellä (n. 600 yks.). Urpiaiset muuttivat matalalla, useimmat parvet vain metrin korkeudella. Miltei kaikki päivän aikana havaitut rastaat (n yks.) olivat kierteleviä räkättirastaita, jotka siirtyivät tuulipuistoalueen yli pohjoiseen metrin korkeudella. Petolinnuista oli liikkeellä lähinnä varpushaukkoja (16 muuttavaa). Merikotkia näkyi edelliskertoja enemmän, yhteensä viisi yksilöä. Näistä yksi muutti tuulipuistoalueen yli etelään. Muut olivat paikallisia lintuja, joista yksi kaarteli puolen päivän jälkeen kaukana idässä ja kolme liikkui samaan aikaan kaukana meren puolella Ilmavirtaus on jälleen muuttunut pohjoisen puolelle pitkän, lintujen muuttoa huonosti suosivan lounaisvirtauksen jälkeen. Muutto oli kuitenkin heikkoa syksyn edettyä pitkälle. Osasyynä saattoi myös olla aamulla vallinnut sumuinen sää. Aamulla havaittiin lähinnä räkättirastaita, urpiaisia ja variksia, joita muutti eteläisiin suuntiin pieniä määriä matalalla tuulipuistoalueen yli. Vesilinnuista havaittiin muutama pieni parvi isokoskeloita ja kaksi laulujoutsenparia. Muutto hiipui miltei kokonaan sumun hälvettyä aamupäivällä. Puolen päivän aikaan alkanut tuulenvire nosti merikotkat ilmaan: tuulipuistoalueen yli lensi merikotka matalalla lounaaseen ja hetkeä myöhemmin toinen yksilö lensi alueen etelä- 7

8 puolelta länteen. Hieman näiden jälkeen tuulipistoalueen länsipuolella näkyi samaan aikaan viisi rannikon yllä kaartelevaa merikotkaa. Merikotkien lisäksi päivän aikana havaittiin ainoastaan yksi muu petolintu, joka oli varpushaukka Syksyn toiseksi viimeinen, joutsenmuuton seuraamiseen varattu tarkkailupäivä oli varsin vaisu muuttopäivä, vaikka se olikin sääolojen puolesta hyvä. Kello 12 asti jatkuneessa tarkkailussa ei havaittu yhtään joutsenta ja myös muiden lintujen yksilömäärät jäivät vähäisiksi. Eniten oli liikkeellä variksia (95 yksilöä, useimmat tuulipuiston länsipuolitse etelään), räkättirastaita (62 muuttavaa) ja harmaalokkeja (55, kaikki alueen länsipuolelta pohjoiseen). Petolintuja, vesilintuja ja hanhia ei havaittu ollenkaan Pakkasyön jälkeinen kylmä päivä. Edellisenä päivänä Keski-Pohjanmaan rannikolla oli havaittu voimakas joutsenmuutto ( Lemlahdella joutsenten muutto jäi kuitenkin heikoksi: auringonnoususta klo 13 jatkunut seuranta tuotti summaksi vain kuusi laulujoutsenparvea, joissa oli 31 lintua. Päivän runsaimmat muuttolinnut olivat isokoskelo (107 yksilöä, joista yli puolet muutti tuulipuistoalueen yli lounaaseen), harmaalokki (101, miltei kaikki alueen itäpuolella kaakkoon) ja urpiainen (2 parven tuulipuistoalueen yli etelään). Petolinnuista tavattiin vanha merikotka, joka siirtyi länteen tuulipuistoalueen pohjoispuolitse. 3.2 SUURET LINNUT JA PETOLINNUT Laulujoutsen Seurantapäiviin ei osunut hyvää joutsenmuuttoa, vaikka seurantajakso ulottui marraskuulle laulujoutsenen vilkkaimpaan muuttoaikaan. Laulujoutsenia havaittiin kolmena päivänä yhteensä 45 yksilöä. Kyhmyjoutsenia nähtiin tornista yksi pohjoiseen matkannut yksilö tuulipuistoalueen länsipuolelta muutti 3 ja itäpuolelta 6 joutsenta lounaaseen. Aamulla yksinäinen laulujoutsen siirtyi tuulipuistoalueen yli pohjoiseen havaintopaikan länsipuolelta noin 200 metrin päästä. Kaikkien joutsenten lentokorkeus oli m aamulla havaittiin 4 vanhaa laulujoutsenta, jotka olivat paikallisia kiertelijöitä. Näistä kaksi matkasi havainnointipaikan itäpuolelta NW n. 300 metrin päästä ja kaksi länsipuolelta N n. 500 metrin päästä. Joutsenet lensivät vain hieman puuston yläpuolella, metrin korkeudella joutsenia ei havaittu ollenkaan, vaikka sääolot olivat muutolle suotuisat laulujoutsenia muutti pakkasyön jäljiltä harvakseltaan, yhteensä 31 yksilöä: 3 NW lännen puolelta yli 5 km:n päässä tornista (lentokorkeus m), 6 SW idän puolelta 3 km:n päässä (lentokorkeus n. 250 m), 8 SW idän puolelta 1,5 km:n päässä (n. 200 m), 1 S lännen puolelta 5 km päässä (75m), SW idän puolelta 3 km:n päässä ( m). 8

9 Luvianlahden pelloilla neljä kilometriä tuulipuistoalueelta pohjoiseen oleskeli , , , laulujoutsenta. Kuivalahden pelloilla tuulipuistoalueen eteläpuolella ei samoina päivinä havaittu joutsenia. Metsähanhi Sekä että näkyi 19 muuttavan metsähanhen parvi. Näistä ensimmäinen muutti SW havaintopaikan itäpuolitse n. 1,5 km:n päästä (lentokorkeus m) ja jälkimmäinen SW länsipuolitse n. 2 km:n päästä (n. 250 m) havaittiin lisäksi 48 (4 parvea) ja (3 parvea) tarkemmin tunnistamatonta hanhea, joista valtaosa todennäköisesti oli metsähanhia. Molempina päivinä kaikki parvet matkasivat S SW melko kaukana (3 >5 km) lännessä eli meren puolella. Parvien arvioitu lentokorkeus oli m. Merihanhi Kaikki havaitut merihanhet olivat lentosuunnista päätellen paikallisia, ruokailutai lepäilypaikkaa vaihtavia yksilöitä havaintotornin yli lensi 12 merihanhen parvi SE (lentokorkeus 200 m) ja myöhemmin 4 linnun parvi tornin vierestä SE (ohitusetäisyys 100 m, lentokorkeus 75 m). Lisäksi havaittiin kaksi tuulipuistoalueen eteläpuolitse W matkaavaa lintu (ohitusetäisyys 1 km, lentokorkeus n. 75 m) tuulipuistoalueen ylitti 6 merihanhea NW (750 metrin päästä havaintotornin itäpuolelta, lentokorkeus n. 75 m). Alueen eteläpuolelta lensi 14 yks. parvi W (ohitusetäisyys 1 km, lentokorkeus m). Myöhemmillä käynneillä tavattiin enää kolme merihanhea: N lännen puolelta 200 metrin päässä (lentokorkeus 60 m) ja S lännen puolelta 200 metrin päässä (lentokorkeus n. 200 m). Taulukko 2. Kaikkien hanhien arvioidut lentokorkeudet ja ohituspuoli tuulipuistoon nähden. M Päivä Alueen länsipuolelta Alueen yli Alueen itäpuolelta u määrä <50m >200m <50m >200m <50m u 100m 200m 100m 200m 100m 200m t v e s Muut vesilinnut >200m Yht Muita vesilintuja kuin joutsenia ja hanhia tavattiin varsin vähän. Näistä runsain oli isokoskelo, joita liikehti loppusyksyllä. Lisäksi havaittiin pieni määrä telkkiä ja sinisorsia sekä useita paikallisia, kaukana meren yllä näkyneitä tarkemmin tunnistamattomia vesilintuparvia. Isokoskeloista yli puolet saapui idän ja koillisen suunnasta ja ylitti tuulipuistoalueen metrin korkeudessa (taulukko 3). Muut parvet seurasivat merenrannikkoa kaukana lännessä (matalalla meren yllä lentäneitä lintuja ei havaintotornista voinut nähdä). Kaukana idän puolella nähtiin vain yksi koskeloparvi. 9

10 Taulukko 3. Isokoskelon arvioidut lentokorkeudet ja ohituspuoli tuulipuistoon nähden. Päivä määrä M e r i m e Merimetso Merimetsoja havaittiin ainoastaan syksyn ensimmäisenä muutonseurantapäivänä 31.8., jolloin tuulipuistoalueen kaakkoispuolelta lensi 5 ja 4 merimetson parvet SW W. Parvien lentokorkeus on melko suuri, arviolta metriä. Kurki Kurkia tavattiin syksyn aikana vain muutama yksilö: yksilöä tuulipuiston itäpuolelta SW n. 3 km etäisyydellä havaintopaikasta, lentokorkeus < 50 m. Samana päivänä 1 kiertelevä lintu yli 2 km päässä alueen eteläpuolella ja kurjen ääntelyä kuului alueen länsipuolelta (todennäköisesti paikallisia lintuja Kuivalahden rannalta), mutta lintuja ei näkynyt oli Lounais-Suomessa hyvä kurjen muuttopäivä. Mm. Hangon lintuasemalla kurkia muutti pitkin päivää ja summaksi kertyi yli 4000 yksilöä (A. Lehikoinen, suull. ilm.). Samana päivänä Lemlahdessa ei näkynyt yhtään kurkea (havainnointia aamusta klo 13:30 asti). Ilmeisesti kurkien muuttoreitti sijoittui sen verran kauaksi sisämaahan, että kurkia ei voinut Lemlahden tornista nähdä. Merikotka Kookas, hitaasti liikkuva ja kauas näkyvä merikotka oli varpushaukan jälkeen runsain petolintu. Merikotkia havaittiin kaikkiaan 12 kertaa (yhteensä 22 yksilöä). Lähes kaikki havainnot koskivat paikallisia lintuja, ja todennäköisesti osin samoja yksilöitä. Enimmillään nähtiin samaan aikaan kaksi vanhaa ja kolme nuorta tai esiaikuista merikotkaa. Säännöllisimmin näyttäytyi yksi tai kaksi vanhaa merikotkaa. Suurin osa merikotkista (15 yks.) oli kaukana lännessä tai lounaassa kierrelleitä lintuja, jotka seurasivat merenrannikkoa tai kaartelivat taivaalla. Muista havainnoista yksi koski havainnointipaikan yli korkealla (arviolta m) etelään muuttanutta lintua, yksi idässä kaarrellutta lintua ja loput viisi tuulipuistoalueen yli tai sen läheltä länteen tai itään siirtyneitä lintuja. Kaikki viime mainitut merikotkat (kerran nuori, muulloin vanha lintu) lensivät matalalla (25 50 m). Sääksi Alueen länsipuolelta Alueen yli Alueen itäpuolelta <50m m m >200m <50m m m >200m <50m m m yksilö tuulipuiston länsipuolelta 1,5 km etäisyydellä havaintopaikasta, muuttosuunta S, lentokorkeus arviolta 75 m. Suohaukat >200m Yht Suohaukoista tavattiin kaksi ruskosuohaukkaa, viisi sinisuohaukkaa ja yksi nuori aro- tai niittysuohaukka. Molemmat ruskosuohaukat muuttivat 31.8., toi- 10

11 nen tuulipuistoalueen länsipuolelta S noin 2 km päästä havainnointipaikasta ja toinen itäpuolelta tuulipuistoalueen yli S. Lintujen lentokorkeudet olivat noin ja 150 m. Sinisuohaukkoja havaittiin kolmena päivänä: alueen yli havainnointipaikan länsipuolelta noin 750 metrin päästä, lentokorkeus arviolta 300 m koiras ohitti tuulipuistoalueen lännessä noin 1,5 km päässä havainnointipaikasta ja myöhemmin naaras ylitti alueen lännessä noin 800 m päässä. Molemmat yksilöt muuttivat etelään noin metrin korkeudella kaksi naaraspukuista sinisuohaukka muutti tuulipuistoalueen ohi etelään 3 4 km etäisyydellä havaintopaikasta, toinen itä- ja toinen länsipuolelta. Lintujen lentokorkeus oli m nuori aro- tai niittysuohaukka lensi etelään havaintopaikan länsipuolelta n. 750 metrin päästä. Linnun lentokorkeus oli metriä. Hiirihaukka Havainnointipäiviin ei osunut yhtään hyvää hiirihaukkojen muuttopäivää. Summaksi kertyi seitsemän yksilöä. Näistä viisi muutti tuulipuistoalueen itäpuolelta S SE yli 2 km etäisyydellä ja yksi länsipuolelta 1,5 km päässä S havaittiin ainoa tuulipuistoalueen ylittänyt hiirihaukka, joka muutti havainnointipaikan länsipuolelta noin kilometrin päästä. Kaikki hiirihaukat kaartelivat korkealla ilmassa: muuttokorkeudeksi arvioitiin kerran m, muulloin vähintään 200 m. Varpushaukka Varpushaukkoja havaittiin 60 muuttavaa yksilöä, hieman enemmän kuin muita petolintuja yhteensä. Varpushaukkojen muutto tapahtui leveänä rintama ja pääsuuntana oli etelä. Tuulipuiston yli muutti kaikkiaan 21 varpushaukkaa havaintopaikan molemmilta puolilta S SW, muutama yksilö myös SE. Alueen ulkopuolella liikkuneista varpushaukoista suunnilleen puolet muutti rannikkoa seuraten alueen länsipuolelta ja puolet itäpuolelta (taulukko 4). Useimpien varpushaukkojen lentokorkeus oli metriä. Kaikki havainnot alle 50 metrin korkeudella lentäneistä varpushaukoista tehtiin 3.10., jolloin pilvipeite oli erittäin matalalla. Taulukko 4. Varpushaukan arvioidut lentokorkeudet ja ohituspuoli tuulipuistoon nähden. Päivä määrä M e r i k M Alueen länsipuolelta Alueen yli Alueen itäpuolelta <50m >200m <50m >200m <50m >200m 100m 200m 100m 200m 100m 200m Yht Kanahaukka yksilö tuulipuiston länsipuolelta 2 km etäisyydellä havaintopaikasta, muuttosuunta S, lentokorkeus arviolta 75 m. 11

12 yksilö tuulipuiston itäpuolelta 1,5 km etäisyydellä havaintopaikasta, muuttosuunta S, lentokorkeus arviolta 150 m. Jalohaukat Jalohaukoista tavattiin yksi ampuhaukka, yksi nuolihaukka, kolme tuulihaukka ja kaksi tarkemmin määrittämätöntä pientä jalohaukkaa. Kaikki havaitut jalohaukat lensivät tuulipuistoalueen yli (pienet jalohaukat eivät näy kauaksi). Yhden yksilön lentosuunta oli NE, muiden S SW. Linnuista kaksi ohitti havaintopaikan länsipuolelta ja kolme itäpuolelta. Lentokorkeuksiksi arvioitiin m ja kerran 150 m. Taulukko 5. Kaikkien petolintujen arvioidut lentokorkeudet ja ohituspuoli tuulipuistoon nähden. Päivä Alueen länsipuolelta Alueen yli Alueen itäpuolelta määrä <50m >200m <50m >200m <50m >200m 100m 200m 100m 200m 100m 200m Yht PAIKALLISET LINNUT Tarkkailutornista havaitut tuulipuistoalueella oleskelleet paikalliset linnut olivat enimmäkseen tavanomaisia nuorten sekametsien lintuja. Vaateliaampaan lajistoon kuuluivat metso (yksi havainto hirvestäjien lentoon pelottamasta ukkometsosta), teeri (lähes jokaisella kerralla kuului soidinääntä alueen eteläpuolelta) ja pyy (yksi tai kaksi viheltelevää koirasta tornin lähellä), jotka lukeutuvat myös alueen pesimälajistoon (Lammi 2011b). Lisäksi lähes jokaisella havainnointikerralla tavattiin yksi tai kaksi palokärkeä. Petolinnuista havaittiin nuolihaukka sekä kahdella käynnillä yksi tai kaksi paikallista varpushaukkaa. Myös korppeja vieraili alueella säännöllisesti ehkä hirvestäjien teurasjätteitä etsimässä. Enimmillään korppeja näkyi kymmenkunta yksilöä kerrallaan. Tuulipuistoalueella ei ole peltoja, tulva-alueita tai järviä. Paikallisia vesilintuja tai peltolintuja ei tavattu. 4 TULOSTENTARKASTELU Syksyllä 2011 tehdyn muutontarkkailun perusteella Lemlahden tuulipuisto ei todennäköisesti sijoitu erityisen tärkeälle lintujen syysmuuton aikaiselle muuttoreitille. Kertyneiden havaintojen perusteella näyttää siltä, että runsaimmat lintutarkkailussa havaitut lintulajit (peippo, järripeippo, urpiainen) sekä päiväpetolinnut muuttavat alueen yli leveänä rannikon suuntaisena rintamana, eivätkä keskity suunnitellulle tuulipuistoalueelle. Lintujen lentokorkeudet vaihteli- 12

13 vat sääolojen mukaan: pilvisellä säällä ja vastatuulessa linnut lensivät matalammalla kuin kirkkaalla säällä ja myötätuulessa. Useimpina aamuina varpuslinnut muuttivat niin matalalla, ettei niillä olisi ollut suurta riskiä törmätä tuulivoimaloiden pyöriviin lapoihin. Muista runsaista lajeista sepelkyyhky, naakka ja muuttavat varikset seurasivat merenrantaa ja niiden muutto keskittyi tuulipuistoalueen länsipuolelle, osittain meren ylle. Lentokorkeus oli myös melko suuri. Tuulipuistohankkeen esiselvitykseen koottujen tietojen perusteella Lemlahden ympäristössä on kolme valtakunnallisesti tärkeää lintualuetta (FINIBAkohdetta; ks. joihin kerääntyy muuttoaikoina mm. joutsenia, hanhia ja kahlaajia. Näistä lähin on suunnittelualueen länsireunasta 1,5 6 kilometrin päähän sijoittuva Kuivalahti. Muut kaksi kohdetta, Luvianlahti ja Eurajoen suisto sijaitsevat 5 9 kilometrin päässä suunnitellusta tuulipuistosta (ks. kuva 1). Esiselvityksessä oletettiin, että syksyisin Kuivalahden ja Luvianlahden välillä liikehtivät linnut eivät todennäköisesti lennä tuulipuistoalueen yli vaan sen länsipuolitse. Luvianlahdelle syksyisin kerääntyviä lintujen arveltiin voivan muuttaa Lemlahden suunnittelualueen yli. Lokakuun loppupuolella ja marraskuussa Luvianlahdella oleskeli parisensataa joutsenta (tarkemmin s. 8). Joutsenten ääntelyä kuului havainnointipaikalle myös lännestä Kuivalahden suunnasta. Liikehtiviä joutsenia nähtiin kuitenkin erittäin vähän: joutsenmuuton aikaan ajoittuneiden neljän havainnointikerran aikana Lemlahdessa nähtiin ainoastaan tuulipuistoalueen yli lentänyttä laulujoutsenta. Havainnot viittaavat siihen, että tuulipuistoalue ei sijoitu ainakaan paikallisten ruokailu- tai lepäilypaikkaa vaihtavien joutsenten lentoreitille. Hanhia nähtiin muutontarkkailussa joutsenia enemmän. Kaikki tuulipuistoalueen yli tai sen läheltä lentäneet hanhet olivat merihanhia, jotka liikehtivät rannikon ja sisämaan pelloilla sijaitsevien ruokailualueiden välillä. Lentosuunnista päätelleen merihanhet ehkä yöpyivät Kuivalahdelta. Merihanhien määrä oli pieni (parisenkymmentä aamun aikana), eikä hanhilla ollut säännöllisiä lentoreittejä. Myös lentokorkeus vaihteli. Muut kuin merihanhiksi tunnistetut hanhet muuttivat tuulipuistoalueen länsipuolella rannikkoa noudattaen. Hanhia pienempiä vesilintuja havaittiin varsin vähän. Useimmat niistä olivat isokoskeloita, joita saapui pieninä parvina sisämaan suunnasta. Parvet jatkoivat lounaaseen rannikkoa kohden. Pienten vesilintujen ja vähäisestä havaintomäärästä päätellen myös merimetson muutto keskittyy Lemlahden kohdalla merialueelle. Lokkilinnuista tuulipuistoalueella havaittiin vain harmaalokkeja, joita liikkui alueen yli epäsäännöllisesti. Viimeisellä havainnointikerralla tavatut harmaalokit saattoivat olla muuttomatkalaisia, mutta muut yksilöt vaikuttivat paikasta toiseen siirtyviltä kiertelijöiltä. Merikotkaa on pidetty tuulipuistohankkeiden kannalta ongelmallisena lajina. Lemlahden alueelta tai sen lähialueilta ei tuulipuistohankkeen esiselvityksessä paljastunut merikotkan reviiriä. Syksyn aikana merikotkasta tehtiin kuitenkin runsaasti havaintoja, ja muutaman kerran merikotkan nähtiin ylittävän matalalla tuulipuistoalueen. Lentosuuntien perusteella merikotkat vierailivat itäpuolella sijaitsevalla Pinkjärven alueella, jonne havainnointipaikalta on matkaa neli- 13

14 sen kilometriä. Havaintoja yhdestä tai kahdesta vanhasta merikotkasta kertyi pitkin syksyä; mahdollista on, että rannikolla suunnittelualueen lähistöllä oleskeli vanha merikotkapari koko syksyn. Pinkjärven itäpuolella havaittiin vanha merikotka myös pesimäaikaan huhtikuussa 2011 (P. Routasuo). Syksyn aikana toteutetut kahdeksan tarkkailukertaa eivät anna mahdollisuuksia pitävien johtopäätösten tekemiseen varsikin, kun otetaan huomioon se, että lintujen muuttokorkeudet ja muuttoreitit vaihtelevat sääolojen mukaan ja voivat vaihdella myös syksystä toiseen. Poikkeuksellisen lauha ja pitkään jatkunut loppusyksy vaikeuttaa myös tulosten tulkintaa, sillä havainnointipäiviin ei sattunut hyviä joutsenten muuttopäiviä. Kertyneen aineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Lemlahden suunnittelualue ei sijoitu erityisen tärkeälle lintujen syysmuuttoreitille, eivätkä ympäristön tärkeillä lintualueilla ruokailevat ja levähtävät linnut liiku säännöllisesti alueen yli. Vesilintujen ja useimpien merenrannikkoa seuraavien lintulajien muutto ohjautuu merelle tai rannikolle suunnittelualeen länsipuolelle. Muutontarkkailun tuloksia arvioitaessa on hyvä muistaa, että Lemlahden tuulipuistoalueen yli tapahtuva lintujen kevätmuutto saattaa olla luonteeltaan erilaista kuin syysmuutto. Isot linnut hakeutuvat keväisin tulva-alueille ja pelloille, eivätkä niiden muuttoreitit noudata rannikkoa yhtä selvästi kuin syksyisin. 5 KIRJALLISUUS Lammi, E. 2011a: Luvian Lemlahden suunniteltu tuulipuistoalue. Luononolojen esiarviointi. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, s. Lammi, E. 2011b: Luvian Lemlahden tuulipuistoalueen liito-orava- ja pesimälinnustoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 9 s. 14

15 15

16 16

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F.

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Vastaanottaja Föreningen Konstamfundet r.f. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 11.11.213 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. OLOFSGÅRDIN MUUTTOLINNUSTOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Päivämäärä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle 3.-5.10.2014 Roland Vösa Perjantai 3.10. Sää: +12, 3 m/s S, 8/8 Matkalla ulkosaaristoon. Roland Vösa Turun lintutieteellisen yhdistyksen retkue rantautui kuuden jälkeen

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Yhteishavainnointi 3.5.2008 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.2008 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ

Yhteishavainnointi 3.5.2008 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.2008 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ Yhteishavainnointi 3.5.8 sivu 1/5 EKLY:N YHTEISHAVAINNOINTI 3.5.8 TAISTON OHESSA MUUTONSEURANTAA POUTASÄÄSSÄ Esa Partanen 1 Versio 1 Huhtikuu 9 Uusi kokeilu - neljä paikkaa mukana Keväällä 8 kokeiltiin

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 213 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 213 1. Johdanto Helsingin

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011

Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011 Valkoposkia luoteistuulessa summayhteenveto Kyly:n yhteishavainnoinnista 1.10.2011 Yhteishavainnointipäivä valkeni kuulaana syysaamuna. Kuva kirjoittajan staijipaikalta Haminan Tervasaaren joutomaa-alueelta

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 TuuliSaimaa Oy Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 Kasvillisuusselvitys, luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen

Lisätiedot

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto Linnustovaikutusten seuranta, muuttolinnusto 2015 erillisraportti 23.2.2016 P24145P002 23.2.2016 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TUULIVOIMAPUISTOJEN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja,

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 TuuliSaimaa Oy Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 Kevätmuutto ja syysmuutto Ympäristötutkimus Kuitunen Luontoselvitys Kotkansiipi Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010

Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010 Tervasmäki III -alueen asemakaava Liito-oravainventoinnit 15., 16. ja 23. 4.2010 Tekijät: Ympäristöpäällikkö Jukka Kotola ja kaavasuunnittelija Sakari Tanttari Kohteena oli tila 10-401-3-292 valtatie 18:n

Lisätiedot

Simo Ii tuulivoimapuistot

Simo Ii tuulivoimapuistot TUULIWATTI OY, TAALERITEHDAS OY, METSÄHALLITUS LAATUMAA Simo Ii tuulivoimapuistot muuttolinnusto P24145P004 Simo Ii tuulivoimapuistot 1 (58) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TUULIVOIMAPUISTOJEN SIJAINTI...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa

Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Asko Ijäs 26.3.2013 1. Johdanto Ulkomeren puolelle sijoittuvat

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y.

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 12.10.2009 2 (13) Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KEVÄTMUUTTOLASKENNAT 3 2.1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 3 3.

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 2.3.2016 Viite 1510018964 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINTUJEN MUUTONSEURANTA JA TÖRMÄYSMALLINNUS LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (29) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot