Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen"

Transkriptio

1 Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen

2 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin pohjoispuoli ja entinen varuskunta-alue 8 4. Asemankylän ja Satamalahden välinen alue Kontioniemen kärkiosat 11 Koko selvitysalueella havaitut lajit ja suojeltavien suojelustatukset 13 Lähteet 14 Liitteet 15

3 3 Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin keskustasta reilu 10 kilometriä pohjoiskoilliseen Höytiäisen kaakkoisosassa Kontiolahden kirkonkylän eteläpuolella. Selvitysalueen sijainti ja rajaus selviävät tarkemmin kuvasta (Kuva 1). Tämä raportti perustuu pääasiassa kolmen aamun maastokäynteihin 10., 11. ja Yksi yö ( ) käytettiin myös mahdollisten kehrääjien ja kangaskiurujen etsintään, koska alueella on runsaasti näille lajeille soveliasta biotooppia ja molempia esiintyy Jaamankankaan eteläisemmissä osissa. Liikkuminen tapahtui kiertäen kaava-alueella pääasiassa jalkaisin merkaten samalla reviirejä maastokartalle. Autoa on käytetty myös liikkumiseen soveltuvilta osin, ja niiltä osin kuin oli mahdollista, käytettiin hyväksi myös teitä ja polkuja, joita varsinkin entisellä Puolustusvoimien hallitsemalla alueella on varsin runsaasti. Muuten kiertely tapahtui pääasiassa maastossa. Havainnointiolosuhteet maastoaamuina olivat pääsääntöisesti erittäin hyvät vaikka ajoittain tuuli haittasi jonkin verran havainnointia varsinkin myöhemmin aamulla. Varhaisina aamutunteina sää oli varsin tyyni ja lämmin ja linnut olivat hyvin äänessä. Kaikkia alueen lajeja ja reviirejä ei näillä maastokäynneillä pysty havaitsemaan, eikä siihen edes pyritty vaan pääpaino oli alueella pesivän lajiston selvittämisessä sekä EU:n lintudirektiivi-, uhanalais- ja Suomen erityisvastuulajistossa. Tuloksissa esitetyt parimäärät eivät ole tarkkoja vaan ainoastaan suuntaa-antavia. Kuva 1: Kontioniemen kaava-alueen sijainti ja rajaus sinisellä viivalla esitettynä

4 4 Tulokset Tulosten käsittelyä varten olen jakanut alueen viiteen pienempään osa-alueeseen: 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoli, 2. Junaradan itäpuoli, 3. Ampumahiihtostadionin pohjoispuoli ja entinen varuskunta-alue, 4. Asemankylän ja Satamalahden välinen alue ja 5. Kontioniemen kärkiosat (Kuva 2). Kuva 2: Käsittelyä varten luodut osa-alueet

5 5 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet Tämä osa on entistä Puolustusvoimien hallinnassa ollutta aluetta. Suurin osa alueesta on mäntykangasta, varsinkin eteläosat, joissa ei ole paljon hakkuita suoritettu. Metsäteitä ja polkuja sen sijaan risteilee runsaasti. Aivan länsiosassa ja lähellä Höytiäisen rantaa on jonkin verran rehevämpiä metsiä ja länsiosassa sekä ampumahiihtostadionin eteläpuolella on useita isohkoja hakkuuaukkoja. Höytiäisen rannalla on joitakin mökkejä ja rantavyöhyke on varsin karua ja suurelta osin kivikkoista. Stadionin eteläpuolisilla alueilla tavattiin kaikkiaan 43 lajia, joista 8 suojelullista merkitystä omaavaa. Lajisto on pääasiassa tyypillistä havumetsien linnustoa. Tavatuista lajeista harmaalokki, tervapääsky sekä pikku- ja kirjosiipikäpylintu eivät todennäköisesti pesi alueella, muut 38 lajia kuulunevat mahdollisesti pesivään lajistoon. Suojelullisesti merkittäviä lajeja olivat teeri, ampuhaukka, käenpiika, kangaskiuru, leppälintu, sirittäjä, punavarpunen ja isokäpylintu. Kangaskiuru lenteli laululentoaan aivan suunnittelualueen rajalla ja todennäköisin pesimäalue on suunnittelualueeseen rajautuva hakkuuaukko sen ulkopuolella. Muista havaituista lajeista erillisen maininnan ansainnevat nuolihaukka stadionin lounaispuolella lähellä rantaa ja kuuden isokäpylinnun seurassa viihtynyt kirjosiipikäpylintu stadionin kupeessa. Ampumahiihtostadionin eteläpuolisilla alueilla tavatut lajit (43), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (8) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, NT Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä (ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Laji Suojelustatukset Paria/reviiriä Teeri (Tetrao tetrix) DIR, NT, EVA 1 Ampuhaukka (Falco columbarius) DIR 1 Nuolihaukka (Falco subbuteo) 1 Harmaalokki (Larus argentatus) 0 Sepelkyyhky Columba palumbus) 2 Käki (Cuculus canorus) 7 Tervapääsky (Apus apus) 0 Käenpiika (Jynx torquilla) NT 2 Käpytikka (Dendrocopos major) 3 Kangaskiuru (Lullula arborea) DIR 1 Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 20 Rautiainen (Prunella modularis) 1 Punarinta (Erithacus rubecula) 2 Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) EVA 9 Pensastasku (Saxicola rubetra) 1 Mustarastas (Turdus merula) 1 Räkättirastas (Turdus pilaris) 1 Laulurastas (Turdus philomelos) 4 Punakylkirastas (Turdus iliacus) 5 Kulorastas (Turdus viscivorus) 6 Pensaskerttu (Sylvia communis) 1 Lehtokerttu (Sylvia borin) 4 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 6 Tiltaltti (Phylloscopus collybita) 1 Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 20 Hippiäinen (Regulus regulus) 3 Harmaasieppo (Muscicapa striata) 14

6 6 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 5 Hömötiainen (Parus montanus) 3 Töyhtötiainen (Parus cristatus) 2 Sinitiainen (Parus caeruleus) 2 Talitiainen (Parus major) 7 Puukiipijä (Certhia familiaris) 3 Närhi (Garrulus glandarius) 1 Varis (Corvus corone cornix) 1 Peippo (Fringilla coelebs) 51 Vihervarpunen (Carduelis spinus) 13 Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) 1 yksilö Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) parvia Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) EVA yht. 2+6 yksilöä Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT 1 Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) 5 Keltasirkku (Emberiza citrinella) 2 Kuva 3: Metsäteiden halkomaa mäntykangasta, joka on eteläisen osan tyypillistä maisemaa.

7 7 2. Junaradan itäpuoli Tämän osa-alueen rajoina ovat pohjois-eteläsuuntainen junarata lännessä, 6-tie idässä ja Uurosta Kontioniemeen vievä tie pohjoisessa. Pohjoisosassa on suurehko soranottoalue, jonka eteläpuolella on muutamia pinta-alaltaan pienehköjä hakkuuaukkoja. Muuten jokseenkin koko alue on saman tyyppistä mäntykangasta kuin osa-alue 1, joskin polkuja ja teitä on huomattavasti vähemmän. Lintulajeja alueella tavattiin kaikkiaan 27, ja näistä 6 on suojelullisesti merkittäviä lajeja. Havumetsien lajisto oli vallitsevaa, vaikka joukkoon mahtuu kyllä muutamia tyypillisimmin muilla biotoopeilla viihtyviä lajeja kuten lehtokurppa. Suojelullisesti merkittäviä lajeja olivat pyy, kuovi, leppälintu, kivitasku, sirittäjä sekä isokäpylintu. Muu lajisto oli enimmäkseen tavanomaista mutta mainitsemisen ansaitsevat em. lehtokurppa, muutamat urpiaiset, joita kuluneena kesänä ilmeisesti pesi Pohjois-Karjalassa tavanomaisesta poiketen monin paikoin samoin kuin myös tällä osaalueella havaitut kirjosiipikäpylinnut (ainakin 5 yksilöä/2 havaintoa). Junaradan itäpuolella tavatut lajit (27), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (6) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, NT Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä ja VU vaarantunut (eivät varsinaisesti uhanalaisia) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Laji Suojelustatukset Paria/reviiriä Pyy (Bonasa bonasia) DIR 1 Kuovi (Numenius arquata) EVA 1 Lehtokurppa (Scolopax rusticola) 1 Sepelkyyhky (Columba palumbus) 2 Käki (Cuculus canorus) 3 Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 7 Rautiainen (Prunella modularis) 1 Punarinta (Erithacus rubecula) 4 Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) EVA 3 Kivitasku (Oenanthe oenanthe) VU 1 Laulurastas (Turdus philomelos) 5 Punakylkirastas (Turdus iliacus) 3 Kulorastas (Turdus viscivorus) 1 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 2 Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 17 Harmaasieppo (Muscicapa striata) 5 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 2 Hömötiainen (Parus montanus) 1 Töyhtötiainen (Parus cristatus) 1 Sinitiainen (Parus caeruleus) 1 Talitiainen (Parus major) 3 Peippo (Fringilla coelebs) 22 Vihervarpunen (Carduelis spinus) 8 Urpiainen (Carduelis flammea) 3 Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) 1+4 yksilöä Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) EVA 1 Keltasirkku (Emberiza citrinella) 2

8 8 Kuva 4: Junaradan itäpuolen melko vähälinnustoista mäntykangasta 3. Ampumahiihtostadionin pohjoispuoli ja entinen varuskunta-alue Tämä osa-alue on kooltaan suurin ja biotooppivalikoimaltaan selvästi monipuolisin. Alue rajautuu etelässä stadionille johtavaan tiehen, idässä junarataan, pohjoisessa Uuro Kontioniemi tiehen ja lännessä Höytiäisen rantaan. Ampumahiihtostadion ampumaratoineen on tällä alueella samoin kuin entinen varuskunta-alue rakennuksineen. Myös asutusta alueella on varuskunta-alueen luoteispuolella ja niemeen johtavan päätien varrella. Metsiä löytyy puhtaista eri-ikäisistä männiköistä sekametsiin ja Sairaalansuon soistuneeseen kituliaaseen koivikkoon. Ampumahiihtostadionin aluetta, entisen varuskunnan kasarmialuetta ja sen luoteispuolista asuntoaluetta ei kierretty tarkemmin vaan kuunneltiin vaan reunamilta. Lajeja alueelta löytyi kaikkiaan 36 ja niistä 5, teeri, palokärki, leppälintu, sirittäjä ja punavarpunen, ovat suojelullisesti merkittäviä. Sirittäjillä oli peräti kahdeksan linnun keskittymä varsin pienellä alueella Sairaalansuon koillispuolen mäkisessä maastossa, ja kaikkiaan peräti 16 sirittäjää tavattiin tällä osa-alueella. Muuten lajisto oli erilaisten metsien peruslajistoa. Ainoa erikseen mainittava havainto lienee varoitteleva nuolihaukkapari Sairaalansuon länsipuolella entisen Puolustusvoimien alueen rajan tuntumassa. Pesintä alueella oli hyvin todennäköinen, vaikka pesää ei hyvin pikaisella etsinnällä löytynyt. Ampumahiihtostadionin pohjoispuolisella osa-alueella tavatut lajit (36), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (5) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, NT Suomen lajien

9 9 uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä (ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Laji Suojelustatukset Paria/reviiriä Teeri (Tetrao tetrix) DIR, NT, EVA 1 Lehtokurppa (Scolopax rusticola) 2 Harmaalokki (Larus argentatus) kierteleviä Nuolihaukka (Falco subbuteo) 1 Käki (Cuculus canorus) 6 Tervapääsky (Apus apus) saalistelevia Palokärki (Dryocopus martius) DIR 1 Käpytikka (Dendrocopos major) 3 Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 10 Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) 1 Rautiainen (Prunella modularis) 1 Punarinta (Erithacus rubecula) 3 Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) EVA 3 Pensastasku (Saxicola rubetra) 1 Mustarastas (Turdus merula) 3 Räkättirastas (Turdus pilaris) 5 Laulurastas (Turdus philomelos) 1 Punakylkirastas (Turdus iliacus) 6 Hernekerttu (Sylvia curruca) 1 Pensaskerttu (Sylvia communis) 1 Lehtokerttu (Sylvia borin) 4 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 16 Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 29 Harmaasieppo (Muscicapa striata) 7 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 4 Töyhtötiainen (Parus cristatus) 1 Sinitiainen (Parus caeruleus) 1 Talitiainen (Parus major) 7 Puukiipijä (Certhia familiaris) 4 Närhi (Garrulus glandarius) 1 Varis (Corvus corone cornix) 1 Korppi (Corvus corax) 1 Peippo (Fringilla coelebs) 25 Vihervarpunen (Carduelis spinus) 7 Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT 1 Keltasirkku (Emberiza citrinella) 2 Kuva 5: Sairaalansuo Kuva 6: Hieskoivikkoa Sairaalansuon reunamilla

10 10 4. Asemankylän ja Satamalahden välinen alue Asemankylän ja Satamalahden välisellä alueella sijaitseva osa-alue on pinta-alaltaan selvästi pienin mutta koska se on kauttaaltaan erittäin rehevää lehtimetsäistä ja pensaikkoista, ja sisältää myös peltoa ja vähän Satamalahden rantaakin, lajimäärä alueella on yhtä suuri kuin kooltaan noin kolminkertaisella osa-alueella 1. Kaikkiaan tällä alueella tavattiin 43 lajia. Lajisto sisältää paljon metsien yleislinnustoa mutta lehtimetsien lajien osuus on suurempi kuin muilla osa-alueilla. Suojelullisesti merkittäviä lajeja löytyi 7, jotka olivat haapana, kuovi, ruisrääkkä, naurulokki, lapinuunilintu, sirittäjä sekä punavarpunen. Näistä haapana pesii Satamalahdella ja lahdella pesivät naurulokit käyvät viereisellä pellolla ruokailemassa. Lapinuunilintu puolestaan lauloi yhtenä aamuna koulun vieressä mutta ei ilmeisesti jäänyt reviirille ko. paikalle. Sama tai toinen lapinuunilintu löytyi myöhemmin suunnittelualueen ulkopuolelta Satamalahden tornin läheisyydestä. Suojelullisesti merkittävien lajien lisäksi tavattiin muutama vähäkuinen laji, jotka ansaitsevat myös maininnan. Näitä olivat viitasirkkalintu, kultarinta, viitakerttunen (2), mustapääkerttu (2) sekä pyrstötiainen (poikue). Näiden lajien havaintopaikat on myös merkitty kartalle. Asemankylän ja Satamalahden välisellä osa-alueella tavatut lajit (43), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (7) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, NT Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä (ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Laji Suojelustatukset Paria/reviiriä Haapana (Anas penelope) EVA 0-2 Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 2 Kuovi (Numenius arquata) EVA 1 Metsäviklo (Tringa ochropus) 1 Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 1 Ruisrääkkä (Crex crex) DIR, EVA 1 Naurulokki (Larus ridibundus) NT ruokailevia Kalalokki (Larus canus) ruokailevia Sepelkyyhky (Columba palumbus) 3 Käpytikka (Dendrocopos major) 1 Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 1 Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) 1 Rautiainen (Prunella modularis) 1 Punarinta (Erithacus rubecula) 8 Pensastasku (Saxicola rubetra) 1 Mustarastas (Turdus merula) 3 Räkättirastas (Turdus pilaris) 4 Laulurastas (Turdus philomelos) 1 Punakylkirastas (Turdus iliacus) 3 Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) 1 Kultarinta (Hippolais icterina) 1 Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) 1 Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) 2 Pensaskerttu (Sylvia communis) 3 Lehtokerttu (Sylvia borin) 10 Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) 2 Lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) NT 1 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 4

11 11 Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 17 Harmaasieppo (Muscicapa striata) 1 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 3 Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) 1 poikue Sinitiainen (Parus caeruleus) 2 Talitiainen (Parus major) 5 Harakka (Pica pica) 2 Naakka (Corvus monedula) ruokailevia Peippo (Fringilla coelebs) 15 Viherpeippo (Carduelis chloris) 1 Urpiainen (Carduelis flammea) 0-1 Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT 3 Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) 1 Keltasirkku (Emberiza citrinella) 1 Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 1 5. Kontioniemen kärkiosat Tämän osa-alueen pinta-alasta ison osan vievät asutus ja laaja golfkenttäalue. Näillä alueita ei tarkemmin kierretty vaan kuunneltiin laulajia ainoastaan reuna-alueilta. Metsät alueella on enimmäkseen vaihtelevia eri-ikäisiä, enimmäkseen nuorehkoja havu- ja havusekametsiä. Lintulajeja alueella tavattiin 33 ja lajisto oli hyvin tavanomaista metsien yleislinnustoa ja havumetsälajistoa. Suojelullisesti merkittävästä lajistosta havaittiin vain 3, leppälintu (2 reviiriä), isokäpylintu ja punavarpunen. Näiden lisäksi kannattanee mainita niemen länsirannalla entisen tuberkuloosisairaalan pihan ympäristössä ja siitä hieman pohjoiseen varoitellut nuolihaukkapari sekä viitakerttunen sairaalan itäpuolen niityllä. Kontioniemen kärkiosissa tavatut lajit (33), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (3) on lihavoitu. NT tarkoittaa Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä (ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Laji Suojelustatukset Paria/reviiriä Nuolihaukka (Falco subbuteo) 1 Käki (Cuculus canorus) 3 Tervapääsky (Apus apus) saalistelevia Käpytikka (Dendrocopos major) 6 Västäräkki (Motacilla alba) 1 Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 1 Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) 1 Punarinta (Erithacus rubecula) 3 Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) EVA 2 Mustarastas (Turdus merula) 1 Räkättirastas (Turdus pilaris) 2 Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) 1 Hernekerttu (Sylvia curruca) 1 Lehtokerttu (Sylvia borin) 2 Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 16 Hippiäinen (Regulus regulus) 3 Harmaasieppo (Muscicapa striata) 4 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 5 Töyhtötiainen (Parus cristatus) 1

12 12 Sinitiainen (Parus caeruleus) 6 Talitiainen (Parus major) 2 Puukiipijä (Certhia familiaris) 3 Harakka (Pica pica) 1 Naakka (Corvus monedula) n.5 Varis (Corvus corone cornix) 3 Peippo (Fringilla coelebs) 22 Viherpeippo (Carduelis chloris) 1 Vihervarpunen (Carduelis chloris) 7 Urpiainen (Carduelis flammea) 2 parvea Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) EVA 1 Punavarpunen (Pyrrhula pyrrhula) NT 1 Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) 3 Keltasirkku (Emberiza citrinella) 1 Kuva 7: Mäntytaimikkoa Kontioniemessä golfkentän eteläpuolella

13 13 Koko selvitysalueella havaitut lajit ja suojeltavien suojelustatukset: Selvitysalueella havaittiin kaikkiaan 71 lajia, joista 16 kuuluu suojelullisesti huomioitavaan lajistoon. Mahdollisesti kaikki tai ainakin lähes kaikki tavatut lajit kuuluvat pesimälinnustoon vaikka jotkin lajit saattavat käydä kaava-alueella etsimässä ravintoa ja lepäilemässä mm. pellolla (esim. kala- ja naurulokki), ja käpylinnuista varmasti ainakin valtaosa on muualla pesineitä, varsinkin pikkukäpylinnut, jotka esiintyivät kuluneena kesänä varsin runsaana. Myös lapinuunilintu oli vain vähäksi aikaa muutolla laulamaan jäänyt yksilö. Suojelullisesti huomioitavista lajeista Euroopan Unionin lintudirektiivin I-liitteessä (DIR) mainittuja lajeja on 6 (pyy, teeri, ampuhaukka, ruisrääkkä, palokärki ja kangaskiuru), UHEX-lajeja on 1 vaarantunut (kivitasku) ja 6 silmälläpidettävää (teeri, naurulokki, käenpiika, lapinuunilintu, sirittäjä ja punavarpunen) sekä Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) myös 6 (haapana, teeri, ruisrääkkä, kuovi, leppälintu ja isokäpylintu). Haapana Pyy Teeri Ampuhaukka Nuolihaukka Ruisrääkkä Töyhtöhyyppä Kuovi Metsäviklo Lehtokurppa Taivaanvuohi Naurulokki Kalalokki Harmaalokki Sepelkyyhky Käki Tervapääsky Käenpiika Palokärki Käpytikka Kangaskiuru Metsäkirvinen Västäräkki Peukaloinen Rautiainen Punarinta Leppälintu Pensastasku Kivitasku Mustarastas Räkättirastas Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Viitasirkkalintu Kultarinta EVA DIR DIR, NT, EVA DIR DIR, EVA EVA NT NT DIR DIR EVA VU Ruokokerttunen Viitakerttunen Hernekerttu Pensaskerttu Lehtokerttu Mustapääkerttu Lapinuunilintu Sirittäjä Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Pyrstötiainen Hömötiainen Töyhtötiainen Sinitiainen Talitiainen Puukiipijä Närhi Harakka Naakka Varis Korppi Peippo Viherpeippo Vihervarpunen Urpiainen Kirjosiipikäpylintu Pikkukäpylintu Isokäpylintu Punavarpunen Punatulkku Keltasirkku Pajusirkku NT NT EVA NT

14 14 Lähteet Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén. A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: Suomessa tavatut lintulajit:

15 15 Liitteet Liite 1: Suojelullisesti merkittävien lajien havaintopaikkojen sijainti kartalla

16 16

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KUNTA Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava LUONTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350P007 LUONTOSELVITYS 1 (45) Nuottajärvi,

Lisätiedot

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Luontoselvitys Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Tammelan kunta Luontoselvitys 2 Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys... 1 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013 Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 03 Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluyksikkö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry./pekka Rintamäki . Johdanto Iidesjärven vesi- ja

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 LUONNOS Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden linnustoselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 17/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos

Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos 1 / 24 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos LUONTO- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21781 2 / 24 3 / 24 LUONTO- JA 1 (24) Kärkkäinen

Lisätiedot

Nokian linnustosta PETTER PORTIN

Nokian linnustosta PETTER PORTIN ORNIS FENNICA SUOMEN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN JULKAISEMA UTGIVEN AV ORNITOLOGISKA FÖRENINGEN I FINLAND TOIMITUS REDAKTION: G. BERGMAN, G. NORDSTRÖM XLII No 2. 1965 Nokian linnustosta PETTER PORTIN

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3/11/2010 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015

Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015 Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015 Ari ja Matti Aalto 8.2.2016 Karttapohjat Maanmittauslaitos 2015 1. Johdanto Keuruun varuskunta lakkautettiin vuoden 2015 alusta ja alue vapautui

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Matti J. Koivula Kannen kuva: vanha selkälokki. 23.8.2016. Raporttiin viitataan seuraavasti: Koivula, M. J. 2017: Joensuun

Lisätiedot

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin Kivitaipaleen osayleiskaava 1 (4) KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin 1. Aineisto ja menetelmät Kivitaipaleen OYK:n suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä linnustoselvityksiä

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 106 /2007 Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikan kartoitus TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS-

Lisätiedot

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2014 Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 Juha Honkala Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys 29.8.2008 Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta OLAVI HILDEN ja PENTTI LINKOLA Lintujemme pesimiskauden päättymisvaihetta valaisevaa aineistoa on kerätty ja julkaistu varsin niukasti. Tämä johtuu

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot