Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset... 6 Kaakkuri... 6 Sääksi... 6 Mehiläishaukka... 7 Hiirihaukka... 7 Päätelmät... 8 Kirjallisuus... 9 Liitteet... 0 Liite. Liitekarttojen tulkintaohjeet... 0 Liite. Leppijärven havainnot päivittäin... Tähän raporttiin suositetaan viitattaamaan seuraavasti: Ahlman, S. 0: Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0. Ahlman Group Oy.

3 JOHDANTO Kankaanpään kaupungin hallinnoima Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke suunnittelee tuulivoimalaa Siikaisten Leppijärven alueelle. Hankealue sijaitsee Pohjois- Satakunnassa noin kahdeksan kilometriä Siikaisten keskustan pohjoispuolella (kuva ). Tuulivoimaloiden suunnitellut sijaintipaikat esitetään kuvassa. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Osana kaavoitusprosessia toteutettiin kaakkureiden pesimäaikainen seuranta, jossa tutkittiin lintujen lentoreittejä ja -korkeuksia tuulivoimapuiston alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Seurannassa huomioitiin myös suurikokoiset ja huomionarvoiset päiväpetolinnut, kuten sääksi, mehiläishaukka ja hiirihaukka. Kuva. Hankealueen sijainti (vihreä viiva).

4 TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseurannasta vastasi kokenut muutonseuraaja Tapani Lilja. Raportin laati luontokartoittaja Santtu Ahlman. TUTKIMUSMENETELMÄT Seurannan ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää alueella liikkuvien kaakkurien lentoratoja ja -korkeuksia, sillä alueen itäpuolella Haapakeitaan Natura-kohteella pesii kaakkureita, jotka käyvät ilmeisesti merellä saalistamassa. Toimeksiantoon lukeutui myös suurikokoisten ja huomionarvoisten päiväpetolintujen lentojen kirjaaminen. Tuulivoimapuistoalueen metsäisyydestä johtuen seurantapisteeksi valittiin noin kuusi kilometriä hankealueen itä-kaakkopuolella oleva Katselmankallion näkötorni. Paikalta oli mahdollista hallita koko hankealueen ilmatilaa, sillä nykyisillä kaukoputkilla ja riittävällä maastokokemuksella on mahdollista määrittää lintuja huomattavan kaukaa, useiden kilometrien päästä. Katselmankallio sijaitsee lisäksi Haapakeitaan länsilaidalla, mikä auttoi kaakkurien seurannassa. Kaakkurien ja suurikokoisten päiväpetolintujen lentoreittejä havainnoitiin vaihtelevissa sääolosuhteissa välisenä aikana 5 päivänä yhteensä 45 tuntia (taulukko ). Yksi havaintojakso oli tasan kolme tuntia ja se ajoitettiin satunnaisesti vuorokauden valoisaan aikaan, jotta otanta olisi mahdollisimman sattumanvarainen. Havaintoaikana kirjattiin kaikki kohdelajien lennot niin tarkasti kuin mahdollista. Kerättäviä tietoja olivat lentoreitin lisäksi yksilömäärä, kellonaika ja lentokorkeus suunniteltujen voimalayksiköiden korkeuksien mukaan (kuva ) sekä mahdolliset lisätiedot. korkeudet olivat seuraavia: = 0 65 m (alle roottorien lapojen korkeuden), = m (roottorien lapakorkeus), = m (roottorien lapakorkeus) ja 4 = yli 75 m (yli roottorien lapakorkeuden). korkeuksina käytettiin yleisten turbiinimallien tietoja. Lintujen lentokorkeus arvioitiin puuston ja puhelinmastojen korkeuden sekä kokemuksen avulla. Valtaosa linnuista lensi alle 00 metrin korkeudella, mikä helpotti korkeuksien arviointia. suunnat tarkastettiin kompassin ja GPS-vastaanottimen avulla. 75 m 0 m 0 m 65 m Kuva. Seurannassa lentokorkeuden luokittelussa käytetyt voimaloiden korkeustiedot. 4

5 Kuva. Katselmankallion näkötornin havainnointipiste (punainen pallo). Taulukko. Seurantapäivien havainnointiajat ja sääolosuhteet. Päivämäärä Havainnointiaika Lämpötila Pilvisyys Tuuli Näkyvyys C 4/8 4 m/s E > 0 km C 0/8 5 m/s NE > 40 km C 0/8 m/s E > 0 km C 6/8 6 m/s NW 0 km C /8 m/s W > 50 km C 4/8 4 m/s S > 40 km C /8 4 m/s SW > 40 km C 0/8 m/s NW > 40 km C /8 4 m/s NW > 0 km C 7/8 7 m/s W > 0 km C 7/8 5 m/s NW > 0 km C /8 0 m/s > 5 km C /8 m/s SW > 0 km C /8 m/s NE > 0 km C 7/8 4 m/s S > 0 km 5

6 TULOKSET Seurannan aikana kirjattiin yhteensä 44 lentoa, joista kymmenen koski kaakkureita, kymmenen sääksiä, mehiläishaukkoja ja hiirihaukkoja. Lintujen liikehdintä vaihteli osittain sekä vuorokauden ajan että vuodenajan mukaan, mutta lentojen määrä ei kasvanut erityisesti poikasaikaan loppukesällä, mikä viittaa yleensä pesintöjen heikkoon tulokseen. Tulokset esitetään seuraavassa lajikohtaisesti. Kustakin lajista on laskettu yhteislentomäärä sekä hankealueen yllä tapahtuneiden riskilentoja summa. Havainnointiaika (45 h) on suhteutettu päivän pituuteen siten, että toukokuun päivien keskipituudeksi on laskettu 8 tuntia, kesäkuun 9 tuntia, heinäkuun 8 h ja elokuun 6 h (www.vantaaweather.info/sun). Linnut saattavat lentää myös muina vuorokaudenaikoina erityisesti alkukesällä, jolloin ei ole pimeää, mutta tässä on esitetty karkeasti lentomäärin nimenomaan valoisan ajan suhteen. Kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana on valoisia tunteja yhteensä 8 (toukokuu 558 h, kesäkuu 570 h, heinäkuu 558 h ja 496 h). Kaakkuri (Gavia stellata) Kaakkureista kirjattiin yhteensä kymmenen lentoa, joista kahdeksan koskee hankealueella riskikorkeudella lentäneitä yksilöitä. Suhteutettuna havainnointiaika päivän pituuteen, on riskilentojen yhteismäärä touko-elokuussa laskennallisesti 88 lentoa. Kokonaislentomäärä on vastaavasti 485. Kaakkuri pesii ilmeisesti usean parin voimin Leppijärven tuulivoimapuiston itä- ja koillispuolen suolammilla, sillä lentoja merkittiin sekä länteen merelle että lounaaseen. Kokonaisuudessaan lentoja kirjattiin eniten aamuisin, mutta lentojen määrät eivät kasvaneet merkittävästi poikasaikaan loppukesällä. Kaakkurit kantavat saaliinsa nokissaan, ja lennot tapahtuivat suurelta osin alle sadan metrin korkeudella. Lapakorkeuslentoprosentti on 80 %. Sääksi (Pandion haliaetus) Sääksistä kirjattiin yhteensä kymmenen lentoa, joista viisi koskee hankealueella riskikorkeudella lentäneitä yksilöitä. Suhteutettuna havainnointiaika päivän pituuteen, on riskilentojen yhteismäärä touko-elokuussa laskennallisesti 4 lentoa. Kokonaislentomäärä on vastaavasti 485. Sääkset pesivät ilmeisesti hankealueen pohjois- tai eteläpuolella, sillä lentosuunnat vaihtelivat eniten luoteen ja koillisen sekä lounaan ja kaakon välillä. ja kertyi eniten aamupäivän ja puolenpäivän aikana. Sääkset kantavat saaliinsa yleensä pesilleen monella eri korkeudella. Lapakorkeuslentoprosentti on 50 %. 6

7 Mehiläishaukka (Pernis apivorus) Mehiläishaukoista kirjattiin yhteensä lentoa, joista yhdeksän lensi riskikorkeudella hankealueen yllä. Suhteutettuna havainnointiaika päivän pituuteen, on riskilentojen yhteismäärä touko-elokuussa laskennallisesti 46 lentoa. Kokonaislentomäärä on vastaavasti 60. Mehiläishaukkoja saattaa pesiä enemmän kuin yksi pari hankealueen lähellä, sillä lentoja kirjattiin lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Lapakorkeuslentoprosentti on 69 %. Hiirihaukka (Buteo buteo) Hiirihaukoista kirjattiin yhteensä lentoa, joista neljä lensi riskikorkeudella hankealueen yllä. Suhteutettuna havainnointiaika päivän pituuteen, on riskilentojen yhteismäärä touko-elokuussa laskennallisesti 94 lentoa. Kokonaislentomäärä on vastaavasti 5. Hiirihaukkoja saattaa pesiä enemmän kuin yksi pari hankealueen lähellä, sillä lentoja kirjattiin useisiin ilmansuuntiin. Lapakorkeuslentoprosentti on 6 %. 7

8 PÄÄTELMÄT Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston pesimäaikaisen seurannan tuloksena voidaan todeta, että alueella liikkuu kohtalaisesti kaakkureita, sääksiä, mehiläishaukkoja ja hiirihaukkoja. Kokonaislentomääristä erityisesti sääksillä ja hiirihaukoilla iso osa koski riskikorkeuden alapuolella lentäviä lintuja, minkä vuoksi lapakorkeusprosentti on melko alhainen. Kaakkureista ja mehiläishaukoista puolestaan suurin osa lensi lapakorkeudella. Havainnointijakson aikana kirjatut kaakkurilennot koskevat varmuudella Haapakeitaan ja hyvin todennäköisesti myös Isojoen Mustansaarenkeitaan pesiviä pareja (kuva 4). Hankealueelle lounaaseen suuntautuneet lennot koskevat luultavasti Pomarkun Isojärvelle Mustansaarenkeitaalta saalistamaan lentäviä lintuja ja vastaavasti länteen kohdistuvat linnut Haapakeitaalta merelle saalistamaan lähteviä yksilöitä. Haapakeitaalta merelle ja takaisin suuntautuneita lentoja kirjattiin seurannan aikana viisi, joista vain kolme oli riskikorkeudella. Pelkästään Haapakeitaan yksilöiden tietoja tarkastellessa touko-elokuussa alueella tapahtuu laskennallisesti 4 lentoa, joista 45 on riskikorkeudella. Lukema on varsin pieni, mutta se johtunee siitä, että pesintä ilmeisesti epäonnistui, sillä lentojen määrä ei kasvanut loppukesää kohden. Aineiston perusteella Haapakeitaan yksilöt käyvät nimenomaan merellä saalistamassa, joten valtaosan lennoista kulkee tuulivoimapuistoalueen yli. Tuloksissa tulee kuitenkin huomioida, että mikäli tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan korkeampia turbiineja, niin pesimäaikaisista lennoista käytännössä kaikilla neljällä lajilla riskilentojen osuus pienenee. Esimerkiksi kolmen megawatin turbiinin lavan alin pyyhkäisykorkeus saattaa olla 85 metriä, mikä vähentää riskien määrää. Seurannassa havaituille neljälle huomionarvoiselle lajille ei voida esittää havaintoaineiston perusteella erityisiä lentoreittejä tuulivoimapuiston alueella. Kuva 4. Kaakkureiden todennäköisesti pesäpaikat (punaiset pallot). 8

9 KIRJALLISUUS Jakobsson, N. (toim.) 008: Ympäristön- ja luonnonsuojelu 008. Lakikokoelmat. Edita Publishing Oy. Helsinki. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 00: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 74. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 00: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 09. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 9

10 LIITE. LIITEKARTTOJEN TULKINTAOHJEET. Liitteen karttoihin on koottu kaikki seurannan aikana kertyneet lentotiedot Katselmankallion havainnointipisteestä. Lennot esitetään päiväkohtaisesti siten, että sivun ylälaidassa on taulukkona kunkin yksilön tarkat tiedot. Taulukon numerot vastaavat karttojen numeroita. Taulukon muut tiedot koskevat lajia, lukumäärää, lentosuuntaa, lentokorkeutta ja kellonaikaa. Karttojen nuolten värit kuvaavat lajeja seuraavasti: punainen = kaakkuri, musta = sääksi, harmaa = hiirihaukka ja sininen = mehiläishaukka. Nuolet on pyritty piirtämään mahdollisimman tarkasti maastossa karttapohjille. Jokainen nuoli kuvaa linnun lentorataa siltä matkalta, kuin se on pystytty havaitsemaan. 0

11 LIITE. LEPPIJÄRVEN HAVAINNOT PÄIVITTÄIN. Havainnot Sääksi N. Sääksi S.45 Liitekarttojen punaiset nuolet kuvaavat kaakkureita, mustat sääksiä, siniset mehiläishaukkoja ja harmaat hiirihaukkoja.

12 Havainnot Kaakkuri SW 8.4 Kaakkuri SW 8.44 Kaakkuri SW Mehiläishaukka S Sääksi W Hiirihaukka E

13 Havainnot.6.0. Kaakkuri W 4.55

14 Havainnot.6.0. Mehiläishaukka W 4.40 Hiirihaukka S 6. Hiirihaukka W

15 Havainnot Hiirihaukka NE

16 Havainnot Sääksi SSE 9.57 Sääksi SSW.5 Mehiläishaukka SW.08 6

17 Havainnot Hiirihaukka NE.5 Kaakkuri NNE

18 Havainnot Hiirihaukka S 6. Hiirihaukka SE 7. Kaakkuri W 7.9 8

19 Havainnot.7.0. Sääksi NW 8.5 Kaakkuri W 9.5 Hiirihaukka NNE Sääksi SSE Mehiläishaukka N

20 Havainnot Sääksi NW.8 Hiirihaukka SE.0 0

21 Havainnot.7.0. Mehiläishaukka SE 6.46 Mehiläishaukka S 7.4 Hiirihaukka NE 8.5

22 Havainnot Kaakkuri E 7.46 Kaakkuri NW 7.48

23 Havainnot Sääksi NE 8.0 Sääksi SSE 8.7 Mehiläishaukka SW Kaakkuri ESE Mehiläishaukka NNE Hiirihaukka SW

24 Havainnot.8.0. Mehiläishaukka SW 9. Mehiläishaukka NW 9. Mehiläishaukka NE Hiirihaukka SW

25 Havainnot Mehiläishaukka N 9.0 Mehiläishaukka SW 0.8 5

26 6

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO 5.12.2014 Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL13 64100 KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa

YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa MUISTIO HAMELY/5/07.04/2014 Häme Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 24.4.2014 Asia: Hanke: YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot