HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖHALLINNON DELEGOINTIPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUJEN OSASTOLLA LUKIEN. Henkilöstöja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖHALLINNON DELEGOINTIPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUJEN OSASTOLLA 1.4.2015 LUKIEN. Henkilöstöja."

Transkriptio

1 OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu / LIITE A valitsee yksikön PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT T Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valintailmoitus Virkaan ottoa koskevan päätöksen raukeamisen toteaminen Työsuhteisen tehtävän täyttäminen Haettavaksi julistaminen tai täyttäminen haettavaksi julistamatta (työsopimussuhteiset) Ptk ja Lo Lv 33b/ sähk. palv.otto Ptk ote Ptk Lo, Lv 33/ sähk. palv.otto Ki (kiitoskirje) Lo, Lv 33/ sähk. palv.otto Valintailmoitus Avoimen vakanssin (määräaikainen, vakinainen) täyttäminen Projektityöntekijät Viransijaisuuden täyttäminen - julkinen haku - sisäinen ilmoittautuminen tai täyttö ilman hakua Osasto Välittömät alaiset Ptk, Lo Lv 33b/ sähk. palv.otto

2 valitsee yksikön OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu / LIITE A Työsuhteisen sijaisuuden täyttäminen Välittömät alaiset sähk. palv.otto Lo, Lv 33/ Lyhytaikaisten sijaisen palkkaaminen (enint. päivää) avoimelle vakanssille sähk. palv.otto/ Lo, Lv 33 Henkilöiden määräaikainen palkkaaminen tietyissä tilanteissa: harjoittelijat, siviilipalvelusmiehet, palkkatuella työllistetyt ym. Oppisopimuksen solmiminen (julkinen/sisäinen) PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Järjestelyerän puitteissa tehdyt palkantarkistukset sekä henkilökohtaiset lisät (TSA) Osastojen välillä tapahtuneesta uudelleensijoituksesta johtuvan palkkauksen alenemisen korvaaminen (siirtymälisä) Osaston sisällä tapahtuneesta uudelleensijoituksesta johtuvan palkkauksen alenemisen korvaaminen (siirtymälisä) Aikaisemmin myönnetyn tehtävälisän jatkaminen tai yli kuuden kuukauden tehtävälisän myöntäminen, edellyttää henkilöstöpäällikön päätöstä Koko henkilöstö Koko henkilöstö sähk. palv.otto/ Lo, Lv 33 sähk. palv.otto/ Lo, Lv 33 Sopimus Lo, SL, SL Lo, SL + laskelma siirtymälisästä Heosista Lo, SL + laskelma siirtymälisästä Heosista Lo, SL, SL

3 valitsee yksikön Tehtävälisän myöntäminen (muut kuin yllämainitut) edellyttävät henkilöstöpäällikön puoltoa OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu 3 / LIITE A Lo, SL, SL Päätös vakanssin tehtäväkohtaisen palkan Lo, Te-03 tarkistamisesta ylöspäin (edellyttää kaupunginkanslian henkilöstöosaston lausuntoa) Kertapalkkion myöntäminen Osasto Lo, SL, SL Tunnustus Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset Kosti (ei-rahallinen palkkio) Työkokemuslisän ja ammattialalisän myöntäminen Välittömät alaiset Talpan valmistelema palvelusuhdekoonti Muut henkilökohtaiset lisät Lo, SL, SL (mm. rekrytointilisä) Kielilisän myöntäminen Välittömät alaiset Lo, 30-3 Työsuorituksen arvioinnin (TSA) perusteella Lo, SL SL myönnettyjen vapautuneiden henkilökohtaisten lisien myöntäminen Henkilökohtaisen lisän lakkauttaminen tai Lo, SL SL alentaminen Tulospalkkiojärjestelmäsuunnitelmien hyväksyminen Koko henkilöstö Ptk Tulospalkkion myöntäminen Koko henkilöstö Lo, SL SL Esitykset ansiomerkeistä Koko henkilöstö KI

4 valitsee yksikön Henkilökunnan muistaminen: syntymäpäivä-, eläkkeellesiirtymis- sekä palvelusaikalahjojen myöntäminen OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu / LIITE A Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset Lo, Lv 38 ja Kosti Opintosuorituksesta palkitseminen Osasto Välittömät alaiset Lo, SL, SL Palkan takaisinperinnän kohtuullistaminen tai palkkasaatavasta luopuminen enintään 000 euron saatavan osalta Koko viraston henkilöstö Ptk Viranhaltijan tai työsuhteisen palkan takaisinperintä Osasto Ptk, työsuhteiselle kirjallinen ilmoitus Eroraha (vaatii virastopäällikön puollon) Osasto Lo, SL SL LUONTOISSUORITUST Henkilökohtainen taksin käyttöoikeus Osasto Oman auton käyttöoikeus Osasto Lo, SL 9 Oman auton tilapäinen käyttöoikeus Osasto Välittömät alaiset Lo, Lv 38, M Asiointilipun, matkakortin (HSL:n henkilökohtainen tai haltijakohtainen kausilippu, seutukausilippu, arvolippu) myöntäminen Kaupungin omistaman matkapuhelimen käytöstä luontoisetuna päättäminen Osasto Lo, SL 3 Osasto Lo, Lv 8 Lounassetelin käytöstä päättäminen/lounassetelin antaminen Osasto Ilm TYÖAIKA Työaikajärjestelmän (yleistyöaika, toimistotyöaika, varsinainen jaksotyöaika, 37 t/vk) Lo, Te-03

5 valitsee yksikön OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu / LIITE A tai työaikajakson pituuden valinta Työaikajakson pituuden tilapäinen muutos Lo, Te-03 Lisä- ja ylityömääräyksen antaminen Välittömät alaiset Lo, Lv 98, työvuoroluettelo, Titania Varallaolojärjestelmästä päättäminen Koko henkilöstö Ptk Varallaolomääräyksen antaminen hyväksytyn varallaolojärjestelmän mukaisesti Välittömät alaiset Lo, Lv 98 työvuoroluettelo, Titania Liukuvan työajan saldon korjaukset ja saldovapaan myöntäminen Välittömät alaiset Välittömät alaiset sähk. työaikaseurannan lomake Palvelussuhteen päättyessä Välittömät alaiset Ptk miinussaldojen pidätys palkasta Palvelussuhteen päättyessä pitämättä jääneiden plussaldojen maksaminen Lo, SL, SL KOULUTUS Maksuttomaan koulutukseen Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset Lo, Lv 39 osallistumisesta päättäminen Maksulliseen koulutukseen osallistumisesta ja koulutukseen osallistumisesta johtuvista Osasto Välittömät alaiset Lo, Lv 39 M kulukorvauksista päättäminen. Opintotuen myöntäminen Osasto Lo, Lv 39 Työnohjaukseen osallistuminen Välittömät alaiset Lo,

6 valitsee yksikön VIRKAVAPAAT JA TYÖVAPAAT Palkattoman virka- tai työvapaan myöntäminen ja sijaisen ottaminen (myös vuorotteluvapaa) Palkattoman työvapaan myöntäminen ilman sijaisen ottamista OSASTOLLA..0 LUKIEN Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset. Sijaisen ottaminen: kaikki alaiset Sivu 6 / LIITE A Ptk, Lo, Lv 30 Lo, Lv 30 Palkallisen virka- tai työvapaan myöntäminen, sijaisen ottaminen seuraavissa tapauksissa: sairausloma, työtapaturmaloma, äitiysvapaa, isyysvapaa (palkallinen osuus), tilapäinen hoitovapaa, asevelvollisuuskutsuntapäivä/reservin kertausharjoitus, väestönsuojelukoulutus, oma vihkimispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, lähiomaisen hautajaiset, 0- ja 60-vuotispäivä, ammattiyhdistyskoulutus, kuntien eläkevakuutuksen järjestämät luottamusmiesten koulutuspäivät, pääsopijajärjestöjen kokoukset, Helsingin kaupungin luottamushenkilöelinten yms. kokoukset, Kelan järjestämä kuntoutus, Helsingin kaupungin järjestämä kuntoremontti, Helsingin kaupungin lahjaloma Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset. Sijaisen ottaminen: kaikki alaiset Ptk, Lo, Lv 30, Kosti (Helsingin kaupungin lahjaloma)

7 valitsee yksikön Palkallisen työvapaan myöntäminen ilman sijaisen ottamista seuraavissa tapauksissa: sairausloma, työtapaturmaloma, äitiysvapaa, isyysvapaa (palkallinen osuus), tilapäinen hoitovapaa, asevelvollisuuskutsuntapäivä/reservin kertausharjoitus, väestönsuojelukoulutus, oma vihkimispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, lähiomaisen hautajaiset, 0- ja 60-vuotispäivä, ammattiyhdistyskoulutus, kuntien eläkevakuutuksen järjestämät luottamusmiesten koulutuspäivät, pääsopijajärjestöjen kokoukset, Helsingin kaupungin luottamushenkilöelinten yms. kokoukset, Kelan järjestämä kuntoutus, Helsingin kaupungin järjestämä kuntoremontti, Helsingin kaupungin lahjaloma. Palkallisen virka- tai työvapaan myöntäminen ja sijaisen ottaminen muissa kuin em. tapauksissa (harkinnanvaraiset) OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu 7 / LIITE A Lo, Lv 30, Kosti (Helsingin kaupungin lahjaloma) Osasto Ptk, Lo, Lv 30

8 valitsee yksikön VUOSILOMAT OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu 8 / LIITE A Vuosiloman myöntäminen ja vuosilomasijaisen ottaminen Vuosiloman myöntäminen ilman sijaisen ottamista Lomakorvauksen maksaminen pitämättä jääneiltä vuosilomapäiviltä (esim. säästövapaiden maksaminen osa-aikatyöhön siirryttäessä) Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset. Sijaisen ottaminen: kaikki alaiset Ptk, Lv 30 Lo, Lv 30 Osasto Välittömät alaiset Lo, Lv 30 VIRKAMATKAT JA VIRANTOIMITUSMATKAT Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat virkamatkat Viraston yhteisistä määrärahoista maksettavat virkamatkat Eurooppaan Osaston määrärahoista maksettavat virkamatkat Eurooppaan Virkamatkamääräyksen antaminen kotimaahan Virantoimitusmatkamääräyksen antaminen kotimaahan Koko henkilöstö Ptk, M Koko henkilöstö M Osasto M Osasto Välittömät alaiset M Osasto Välittömät alaiset M

9 valitsee yksikön TEHTÄVÄ- JA VAKANSSIJÄRJESTELYT OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu 9 / LIITE A Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan Välittömät alaiset Ptk, Lo, Lv 33 b sähk. palv. otto Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Välittömät alaiset Ptk. Lo, Lo, Lv 33 b/ sähk. palv.otto Henkilön ja/tai vakanssin siirto osastojen Koko henkilöstö Lo, Te-03 välillä Henkilön ja/tai vakanssin siirto Lo, Te-03 yksiköiden välillä Henkilön ja/tai vakanssin siirto yksikön Lo, Te-03 sisällä Viran täyttämättä jättäminen ja palkkaukseen varattujen määrärahojen käyttäminen toimen palkkauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Lo, Te-03 Työsuhteisen tehtävän pysyvä muutos (nimike, työaika, palkkaus, hinnoittelutunnus). Palkankorotus edellyttää kaupunginkanslian henkilöstöosaston lausuntoa Vakanssin tilapäinen käyttömuutos enintään kalenterivuodeksi. Palkankorotus yli kk:den muutoksessa edellyttää kaup.kanslian henkilöstöosaston lausuntoa. sähk. palv.otto Lo, Te-03 Lo, Lv 33 Lo, Te-03

10 valitsee yksikön Lupa virka- tai työtehtävien hoitamiseen määräaikaisesti virka- tai työpaikan ulkopuolella (etätyö) Lääkärintarkastukseen ja lisätutkimukseen lähettäminen Päätös tehtävän hoitajasta vakinaisen hoitajan estyneenä ollessa (sijaisketjupäätös) Viranhaltijan ja työntekijän sivutoimiilmoitus OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu 0 / LIITE A Osasto Välittömät alaiset Lo, etätyösopimus Osasto ja Välittömät alaiset Lo, Lv 3 yksikön päälliköt Osasto Välittömät alaiset Lo, Osasto Välittömät alaiset Lo, Lv Viranhaltijan sivutoimilupa Osasto Välittömät alaiset Lo, Lv KURINPITOMENETTELY Suullinen huomautus Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset Muistio Varoitusmenettelyn aloittaminen, kirjallinen varoitus Palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen Osasto ja yksikön päälliköt koskien määräaikaisen palvelussuhteen purkamista Selvityspyyntö Valviralle Välittömät alaiset Ki Tutkintapyyntö poliisille ja tarvittaessa ilmoitus hallintokeskuksen oikeuspalveluille Osasto ja yksikön päälliköt Lo, Lv 33 a Lo, Lv 33 Lo, Lv 336, Ptk (virkasuhde) Ki

11 valitsee yksikön PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN OSASTOLLA..0 LUKIEN Sivu / LIITE A Eron myöntäminen hakemuksesta Lo, Lv 38 Työtodistuksen allekirjoittaminen Osasto Välittömät alaiset Välittömät alaiset Lo, Lv 3 =, jonka ao viranomainen valitsee vakinaiseen virkaan tai tehtävään

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginjohtaja Liite 5.1.2010

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginjohtaja Liite 5.1.2010 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 VIRKA- JA TYÖVAPAAN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 3 VIRKA- JA TYÖVAPAAN MYÖNTÄMISOHJEET Khs 2009-2691 päätti johtajistokäsittelyssä antaa liitteenä olevat virka- ja työvapaan myöntämistä

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Päätöksenteon tuki, arkistotoimi Hanna Toivonen 9.1.2015 [Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) laadittu kaupunginarkiston ohjeistuksen mukaisesti] HAO/Hanna Toivonen 9.1.2015

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA L!) F 3r1JsR,E1IvEI Li ku r-it iyhtym 2-2014 HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA V SISALTO Sivu 1.YLEISTA 1 1.1 Henkilokunnan palkkaarnisessa huomloon otettavia asioita 1 2. TYOSOPIMUKSENNIRKAMAARAYKSEN TEKEMINEN

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot