Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti"

Transkriptio

1 Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela,

2 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Tulokset Arviointi Tiedotus Tulosten jatkohyödyntäminen... 12

3 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä projektissa kehitetään moniaistista tilaa työvälineenä, jolla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, elämyksellisyyttä, sekä toimintaan osallistuvien ihmisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Projektissa testataan, miten moniaistinen tila toimii erilaisten ihmisten avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hallinnoijana toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina toimivat Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto testaa ja toteuttaa pilottitiloja multimediapohjaisina moniaistisina oppimis- ja kokemustiloina. Perinteisiä sisustusmateriaaleja käyttäen ja modernia tekniikkaa hyödyntäen luodaan uudenlainen tila, jossa yhdistyy oppimisympäristöjen moninaiset muodot. Kansalaisopiston toiminnassa tilaa testataan ja hyödynnetään opetuksessa, sekä verkostoyhteistyössä. Yksi verkoston yhteistyökumppani on Heinolan kaupunginkirjasto. Heidän aloitteestaan toteutettiin Minun kirjastoni 150 v. pilottitila, jossa oli esillä Heinolan kirjaston historiaan ja nykyisyyteen liittyvää tietoa. Pilottitilaa käytettiin myös kirjastokokemusten muisteluun. Pilottitilan toteutus liittyi Heinolan kirjaston 150 vuotis juhlapäivään Tilan tarkoituksena oli tuoda esille kirjaston elinkaareen liittyviä asioita, sekä herättää keskustelua kirjaston käyttämisestä ja merkityksestä. 2. Toimijat Minun kirjastoni 150 v. pilottitilan varsinainen kohderyhmä oli Heinolan kaupunginkirjaston henkilökunta ja Jyränkölän Setlementin mediapajan työkokeilussa olevat henkilöt. Pilottitilan toteutukseen osallistui myös Heinolan kaupunginmuseon henkilökunta. Kirjaston henkilöstön tehtävänä oli pääasiassa tilan suunnittelu, materiaalien hankinta ja kirjastokokemuksien muistelun aktivointi. Tilan suunnittelu toteutettiin yhdessä kirjaston henkilöstön, mediapajan ja Aistien osahankkeen toimijoiden kanssa. Jyränkölän mediapajan tehtävänä oli toteuttaa tilassa esillä oleva video kirjaston historiasta. Heinolan kaupunginmuseon henkilöstö osallistui materiaalien keräämiseen ja historiakatsauksen luomiseen. Tilan kokoaminen toteutettiin yhteistyössä kirjaston henkilöstön, mediapajan ja Aistien hankkeen työntekijöiden kesken. Yhteistyö toimijoiden kesken onnistui hyvin. Jokaisella toimijalla oli oma alueensa, jossa hyödynnettiin tekijöiden osaamista. Välillisenä kohderyhmänä oli kirjastolla vierailevat ihmiset, kaupunkilaiset ja Heinolassa lomalla olevat henkilöt. Tilan toteutus kohdistui kirjaston juhlapäivään ja viikkoon. Tilan teema oli vahvasti linkitetty juhlavuoteen, joten välillisenä kohderyhmänä oli erityisesti vuosipäivän juhlintaan osallistuneet henkilöt. 3. Tavoitteet Pilottitilan tavoitteena oli tuoda uudenlaisella tavalla esille Heinolan kirjaston historiaa ja nykypäivää. Tilan toteutus linkittyi vahvasti kirjaston 150 vuotisjuhlapäivän ympärille. Kirjaston ja tilan tavoite oli tuoda kirjaston toimintaa ja samalla Aistien menetelmää esille tilaisuudessa, johon osallistuu paljon Heinolan alueen asukkaita ja kesälomavieraita. Yhtenä tavoitteena tilan

4 toteutuksessa oli mediapajan työjaksolaisten osallistuminen merkittävän tapahtuman toteuttamiseen ja samalla onnistumisen ja toteutuksen näkyvyyden kautta voimaannuttamisen näkökulma. 4. Toiminnan suunnittelu Pilottitilan suunnittelu lähti liikkeelle Heinolan kirjaston henkilökunnan ideasta toteuttaa moniaistinen tila kirjaston juhlapäivän kunniaksi. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke toteutti Heinolaa ennen ja nyt silta kylpylään pilottitilan keväällä 2012 ja kirjaston henkilökunta toivoi tähän liittyen uutta moniaistista tilaa kirjastolle kesäkuun 2013 alkuun. Kirjastotoimenjohtaja otti yhteyttä Aistien Heinolan kansalaisopiston osahankkeen koordinaattoriin ja ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin Ensimmäisessä palaverissa tehtiin suunnitelma toteutettavasti tilasta ja siihen tarvittavista materiaaleista. Palaverissa sovittiin työnjako ja jokainen toimija työskenteli oman vastuualueensa mukaisesti. Kirjaston henkilökunta hankki kirjastoon liittyvät fyysiset materiaalit, museon henkilökunta hankki kirjastoon liittyvää kuvamateriaalia ja ohjasi historiaan liittyvissä asioissa, mediapaja video- ja valokuvasi kohteita ja toteutti historiaan liittyvän videon ja Aistien hankkeen henkilöstö toteutti kirjaston henkilökunnan ja mediapajalaisten kanssa yhteistyössä pilottitilan kokonaisuuden suunnittelun ja kokoamiseen. Suunnitelmaa hiottiin vielä kahdessa palaverissa tilan materiaalien ja videon keräämisen ja toteuttamisen aikana. 5. Toiminnan toteutus Minun kirjastoni 150 v. pilottitilan materiaaleja kerättiin huhti-toukokuun 2013 ajan. Koossa olevien materiaalien pohjalta tehtiin paperille suunnitelma tilan rakentamisesta. Varsinainen pilottitila koottiin perjantaina suunnitelman mukaisesti. Toteutus onnistui melko hyvin paperille tehdyn suunnitelman pohjalta, mutta muutamia muutoksia tehtiin toteutusvaiheessa huomattaessa tiettyjen kalusteiden ja materiaalien soveltuvan paremmin toisella tavalla. Pilottitila koottiin Heinolan kaupunginkirjaston tiloihin kotiseutuhuoneeseen. Kotiseutuhuoneessa on itsessään paljon vanhaa kirjallisuutta Heinolan alueelta ja tilassa säilytetään muun muassa Itä- Häme lehden vuosikerrat. Tilassa on myös käytettävissä mikrofilmien lukulaitteet. Nämä toivat mukavan lisän pilottitilan ympäristöön olemalla osa kirjaston historiaa ja nykypäivää. Pilottitilassa hyödynnettiin paikalla olevia huonekaluja. Muutamia huonekaluja vaihdettiin kirjastosta muualta löytyviin, tilan kokoon paremmin soveltuviin huonekaluihin. Kirjaston arkistoista löytyi aikaisemmin käytössä olleita työskentelyvälineitä, jotka laitettiin esille vitriiniin. Lisäksi pöydille tuotiin esille kirjallisuutta, jota löytyi myös tilan hyllyistä. Kotiseutuhuoneeseen ja samalla pilottitilaan astuttaessa ensimmäisenä oli pöydällä tietoa pilottitilasta ja Aistien hankkeesta. Tilassa vahvana elementtinä oli kirjaston historiaan ja nykypäivään liittyvä video, joka oli heijastettu huoneen takaosaan valkokankaalle. Heijastamisessa hyödynnettiin dataprojektoria ja tietokonetta. Tietokone oli sijoitettu valkoisen kankaan peittämän pöydän alle. Dataprojektori ja videon ääniä varten olevat kaiuttimet oli sijoitettu pöydän päälle. Katselutilan ympärille oli aseteltu tuoleja puolikaareen. Videonurkkauksessa oli tarjolla suklaata. Suklaa oli aseteltu kulhoon kirjastoissa käytössä olevien kurotusjakkaran päälle.

5 Esillä ollut video sisälsi tietoa Heinolan kirjaston sijainnista vuosikymmenten aikana. Kirjasto on sijainnut yhteensä 11 paikassa. Kirjastotoimenjohtaja kertoi videolla kirjaston nykypäivästä ja toiminnasta. Tilan toisessa reunassa oli muistelunurkkaus. Nurkkaus oli rajattu kevyillä kangassermeillä. Yhden sermin takaa heijastettiin valokuvia tietokoneen ja dataprojektorin kautta Heinolan kirjaston nykypäivästä. Muistelunurkkauksessa oli mahdollisuus kirjata omia ajatuksia ja muistoja kirjastosta paperille. Muistot kiinnitettiin kahteen kangassermiin nuppineuloilla.

6 Muistelunurkkauksessa oli mahdollisuus kuunnella kuulokkeiden kautta tietoa Heinolan kirjaston historiasta. Lisäksi pöydältä löytyi erilaisia kirjoja, joista muutama sisälsi Heinolan kirjaston historiaa.

7 Tilasta löytyi kirjaston aikaisempaan toimintaan liittyvää materiaalia, jotka oli pääosin aseteltu vitriiniin esille. Vitriinin takana ja vasemmalla puolella pöydällä oli esillä vanhoja kirjaluetteloita. Tilan tunnelma oli rauhallinen ja kirjaston historiaan paneutuva. Valaistus ei tule tämän raportin valokuvien kautta hyvin esille, mutta tilan valaistus toi tilaan tunnelmaa. Tilan valot oli sammutettu. Video itsessään toi valoa tilaan ja lisäksi vitriinin ja muistelutilan viereen oli asetettu jalkalamput, joiden himmeä, kellertävä valo toi tunnelmaa tilaan. Tilassa oli koko ajan joko kirjaston, mediapajan tai Aistien hankkeen työntekijä paikalla. Tehtävänä oli opastaa vierailijoita tilaan liittyen ja keskustella kirjasto teemasta vierailijan niin toivoessa. Kirjaston juhlapäivänä järjestettiin noin tunnin kestävä keskustelutilaisuus aiheesta Mitä kirjasto minulle merkitsee?. Tilaisuuteen osallistui noin kymmenen henkeä ja tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua kirjastomuistoista. Muistot liittyivät useissa tapauksissa lapsuuden ajan kirjastoon. Myös kirjaston nykytoiminta herätti ajatuksia. Muistelunurkkauksen seinälle kirjattiin muun muassa seuraavat ajatukset: Sain ensimmäisen kirjastokortin syksyllä 1953 aloittaessani oppikoulun. Kävin kirjastossa miltei joka päivä, sillä lastenosastolta sai lainata kerralla vain kaksi kirjaa. Lapset eivät saaneet lainata aikuisten osastolta. Kirjasto oli puoli vuotta aiemmin muuttanut entiseen putkan ja palolaitoksen tiloihin. Siellä oli viihtyisää, mutta sai puhua vain kuiskaamalla. Kirjasto pysähtymisen, ajattelun, olemisen mahdollisuus. Jokaiselle. Käytän kirjastoauton palveluja. Kirjastoautossa on hyviä kirjoja ja videoita. Kirjasto mahdollistaa opiskeluni. Kaukolaina palvelu on aivan loistava.

8 Moniaistinen tila oli avoimena Tila oli avoimena maanantaina, tiistaina ja torstaina klo , keskiviikkona klo ja perjantaina klo Tilan ollessa suljettuna siirrettiin tietokoneet ja dataprojektorit kirjaston valvottuihin tiloihin. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Video, valokuvat, kirjallisuus, tilan materiaalit Kuuloaisti Videon äänet, äänitteen äänet, muisteluun liittyvät keskustelut Hajuaisti Huoneen tuoksu (vanhojen kirjojen ja lehtien tuoksu, joka suljetussa tilassa tulee hyvin esille) Makuaisti suklaa (suklaata voidaan nauttia esim. luettaessa kirjoja) Tuntoaisti tilan materiaalit, kirjallisuus, muistojen ja ajatusten kirjaaminen erityispaperille 6. Tulokset Pilottitilan tavoitteena oli tuoda esille Heinolan kirjaston historiaa ja nykypäivää moniaistisella menetelmällä. Toisena tavoitteena oli antaa mediapajan tekijöille mahdollisuus osallistua tapahtuman järjestämiseen ja esilläolon kautta tuoda voimaantumisen kokemuksia. Lisätavoitteena oli tuoda moniaistisuuden käyttämistä esille. Pilottitilan toteutuksen kautta tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Heinolan kirjaston historia ja nykypäivä tuotiin tiivistetysti, kuitenkin erilaisia tapoja ja materiaaleja käyttämällä esille kirjaston juhlapäivän yhteydessä. Tilassa hyödynnettiin eri aistien aktivointia ja tätä kautta menetelmä tuli esille tilan vierailijoille. Kirjaston lähtökohtainen tavoite vuosikymmenten aikana tapahtuneen muutoksen ja kehityksen esille tuomisesta onnistui. Tilan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, sekä kuvien ja videon toteutukseen osallistuivat kaikki huhti-kesäkuussa mediapajalla työskennelleet henkilöt. Jokaisella henkilöllä oli oma tehtävänsä ja jokaisen toiminta tuli esille tilan toteutuksessa ja toiminnassa. Tilan onnistuminen toi onnistumisenkokemuksia koko mediapajan ryhmälle. Toteutus sai näkyvyyttä ja kiitosta vierailijoilta. Kokonaisuudessaan tilan toteutus kirjaston, mediapajan ja hankkeen yhteistyönä oli sujuva ja onnistunut prosessi. Prosessissa hyödynnettiin eri tahojen osaamista ja annettiin jokaiselle vapaa toteuttamismahdollisuus. Moniaistisuuden teemaa pohdittiin yhdessä ja jokainen toi esille omia ideoita ja pohdintoja moniaistisuudesta ja koko prosessin toteutuksesta. Tilassa vieraili yhteensä 46 henkilöä. Tila herätti vierailijoita muistelemaan aikaisempia kirjastoja ja erityisesti lapsuuden kirjastokokemukset nousivat esille muistelussa. Muistojen ja ajatusten kirjaaminen ylös vaikutti innostavan vierailijoita. Kirjasto on ollut minulle yksi elämän tärkeitä juttuja. Äiti vei meidät lapset jo aika pieninä Pirtatikin taloon kirjastoon. Kummasti muistaa sen lastenosaston jännityksen, mitä taas löytääkään. Lainaustiski oli juhlallinen paikka. Jälkeenpäin olen ihmetellyt, miten äiti koki kirjaston lapsilleen niin olennaiseksi paikaksi, vaikkei koskaan itse lainannut mitään, eikä isäkään. Kymmeniä kirjoja joskus kotiin raahattiin, sittemmin jo ilman äitiä Kylpylän kirjastosta. Oli muuten juhlallista kun sai luvan lainata aikuisten puolelta! Kun olin pieni neito niin muista kuinka kirjasto oli aina minulle turvallinen ajanviettopaikka minne meni ja sulkeuduin omaan maailmaani kirjojen

9 parissa. Kirjasto on minulle täten aivan kuin toinen koti lähellä sydäntä! Kiitos! Heinolan kirjastossa mahtava palvelu. Joskus en muista etsimästäni kirjasta juuri mitään, mutta niin nuo tädit sen löytävät! Kirjasto (useimmiten Heinolan) on minulle kaiken lukemisen perusta. On uskomatonta, miten saa ilmaiseksi käsiinsä jopa juuri ilmestyneitä uutuuksia. Ja eri kielillä! Kotiseutumateriaali on tärkeää. Vanhoja Itä- Hämeitä kahlasin joskus urakalla läpi. Kiitos! 7. Arviointi Pilottitilan toteutuksen arviointi toteutettiin prosessiin osallistuneiden tahojen yhteisenä arviointikeskusteluna. Aistien hankkeen Heinolan kansalaisopiston hankekoordinaattori keskusteli kaikkien toteuttajien kanssa ja koosti keskustelut yhteenvedoksi. Tilan toteutuksen prosessi arviointiin onnistuneeksi. Jokaisella toimijalla oli oma tehtävänsä ja vastuualueensa. Suunnitelma tehtiin yhdessä ja sitä tarkennettiin toiminnan edetessä. Toteutusvaiheessa pidettiin yhteisiä suunnitelman tarkastuspalavereja ja sovittiin edelleen tehtäväjaosta tarvittaessa. Jokainen sai tilan toteutuksesta onnistumisen kokemuksia ja tilasta saatu suullinen palaute oli positiivista. Aistien menetelmä tuli esille tilan toteutuksen kautta. Vierailijat eivät välttämättä sisäistäneet eri aistien aktivointia, vaan se tapahtui tilassa oltaessa huomaamattomasti. Tilassa vierailleet henkilöt vaikuttivat keskittyvän aiheeseen ja pohtivan asiaa syvällisesti. Tähän saattaa vaikuttaa eri aistien aktivointi samanaikaisesti. Tilan vierailijoiden määrä oli hyvä. Arvioinnissa nousi esille, että tila olisi voinut olla vielä vetävämpi ja uutta esille tuova. Vielä räväkämmät toteutukset voisivat tuoda tilaan lisää kävijöitä. Tilan vierailijoilta ei kerätty varsinaista palautetta, mutta heille annettiin mahdollisuus kirjata ajatuksia ja muistoja liittyen kirjaston toimintaan. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kiinnittää omat ajatukset tilaan muiden nähtäväksi. Tällä tavalla heidän ajatuksensa jäivät osaksi tilaa. Tämä malli toimi hyvin. Ajatuksia ja muistoja kertyi runsas määrä. Malli osoitti, että normaalista palautelomakkeesta poikkeava, osallistava tapa toimii vierailijoiden aktivoinnissa. 8. Tiedotus Pilottitilasta tiedotettiin lehtimainoksen, www-mainonnan, sähköpostitiedotuksen ja julistemainonnan kautta. Heinolan kirjastossa oli esillä pilottitilan mainoksia ja vierailijoita ohjattiin näkyvien mainosten avulla kirjaston ulko-ovilta lähtien. Lisäksi tilan ulkopuolella oli esillä tilan ja Aistien -hankkeen mainoksia. Tilasta tiedotettiin myös -internetsivuilla, Heinolan kaupunginkirjaston internet sivuilla ja Aistien hankkeen blogissa

10 Heinolan kaupunginkirjaston 150 vuotta juhlapäivän ohjelma oli esillä Heinolan kaupungin internet sivuilla ja ohjelma julkaistiin myös Itä-Häme lehdessä. Ohjelmassa on mukana klo: toteutettu Minun kirjastoni keskustelu tilaisuus moniaistisessa tilassa.

11 Minun kirjastoni 150 v. pilottitilan ilmoitus julkaistiin Itä-Häme lehdessä

12 9. Tulosten jatkohyödyntäminen Pilottitilan toteutuksen kautta voidaan todeta, että Aistien menetelmä ja moniaististen tilojen suunnittelu ja toteuttaminen toimivat yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä lisäävänä menetelmänä. Moniaistisuus jää elämään muun muassa Heinolan kansalaisopiston ja Heinolan kaupunginkirjaston väliseen yhteistyöhön. Moniaistisuuden lisääminen oppimisympäristöihin otetaan ja on jo otettu osaksi Heinolan kansalaisopiston toimintaa. Kokemusten kautta varmasti Aistien menetelmää hyödynnetään myös kirjaston toiminnassa jatkossa. Moniaististen ympäristöjen kokoaminen yhteisenä prosessina jää Mediapajan toimintaan pysyväksi muodoksi esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Moniaistisuuden lisääminen erilaisten tilaisuuksien toteutukseen toimii yhdistävänä tekijänä. Minun kirjastoni 150-v. tila on esillä Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hankkeen valtakunnallisessa seminaarissa syyskuussa Helsingissä. Tila toimii hyvin Aistien menetelmän levittämisessä niin historian kuin muidenkin oppiaineiden osalta kuin myös kirjaston toiminnan esilletuomisessa.

13

Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti

Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 26.7.2013 Sisällys 1.

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 ISBN:978-952-5745-13-9 (nid.) ISBN:978-952-5745-14-6 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Briitta Hiitola

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Mental Health Art Week. Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko

Mental Health Art Week. Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko Mental Health Art Week Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko Suomen ensimmäinen Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko 19.- 25.5 2014 Taidetta ja kulttuuria yksilön ja yhteisön mielen hyvinvointia

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön

Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön toim. Kirsi Purhonen Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön 1 KIRJAVAA-hanke alkoi 1.8.2013 ja päättyi 31.12.2014.

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin KESMAn matkassa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 164 Joanna Vihtonen (toim.) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

jokaisen elämä on luova teos

jokaisen elämä on luova teos jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia kulttuuri- ja hyvinvointityön kohtaamisesta Artteli-projektissa Artteli-projektin loppuraportti Oulun läänin taidetoimikunta Jokaisen elämä on luova teos Kokemuksia

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen

Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 76 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Jaatinen & Timo Mieskonen (toim. ) Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen Case: Kaleidoskooppi 2011 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katvalan kehittämishanke Raportti Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ohjelma: Pohjois-Suomi Toimintalinja: Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti

Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti 11.4.2011 Elisa Heikkilä Projektityöntekijä Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö Sisällys Sisällys... 2 1 Kulttuuri osaksi työhyvinvointia... 5 1.1 Taustaa...

Lisätiedot