Kielikahvila. Pilottiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielikahvila. Pilottiraportti"

Transkriptio

1 Kielikahvila Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela,

2 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Tulokset Arviointi Tiedotus Tulosten jatkohyödyntäminen... 9

3 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä projektissa kehitetään moniaistista tilaa työvälineenä, jolla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, elämyksellisyyttä, sekä toimintaan osallistuvien ihmisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Projektissa testataan, miten moniaistinen tila toimii erilaisten ihmisten avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hallinnoijana toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina toimivat Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto testaa ja toteuttaa pilottitiloja multimediapohjaisina moniaistisina oppimis- ja kokemustiloina. Perinteisiä sisustusmateriaaleja käyttäen ja modernia tekniikkaa hyödyntäen luodaan uudenlainen tila, jossa yhdistyy oppimisympäristöjen moninaiset muodot. Kansalaisopiston toiminnassa tilaa testataan ja hyödynnetään opetuksessa. Heinolan kansalaisopiston osahankkeen tavoitteena on yhdistää moniaistiset tilat opetukseen ja testata moniaistisuuden toimivuutta erilaisissa opetustilanteissa ja toimintaa opetuksen monipuolistajana. Ensimmäinen selkeästi opetukseen kohdistettu moniaistinen tila toteutettiin kieltenopetuksen yhteydessä arkipäivän tilanteiden harjoittelu teemalla. Kielikahvila tilan tarkoituksena oli monipuolistaa kielten opetustilanteita ja samalla testata moniaistisen ympäristön hyötyä opetustilanteisiin ja oppimiseen. 2. Toimijat Kielikahvila pilottitila toteutettiin yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston kieltenopettajien, Aistien hankkeen henkilöstön ja Heinolan kansalaisopiston Mediapajan työpajalaisten kanssa. Pilotin varsinaisena kohderyhmänä olivat kielten opettajat, sekä Mediapajan työpajalaiset. Kielten opettajien osalta pääasiallisesti pilotin toteutuksessa oli mukana kielten vastuuopettaja. Hänen kauttaan myös muut kieltenopettajat valmistelivat pilotissa käytettyjä kielten materiaaleja opetusta varten. Pilotin suunnittelu ja materiaalien kerääminen toteutettiin yhteistyössä kielten vastuuopettajan ja hankehenkilöstön kanssa. Tilan kokoaminen toteutettiin kielten opettajien, Mediapajan työpajalaisten ja hankehenkilöstön yhteistyönä. Yhteistyö toimijoiden välillä sujui hyvin. Jokainen toimija osallistui aktiivisesti suunnitteluun ja toteutukseen. Työnjaosta oli sovittu ennakkoon ja toiminta toteutettiin työnjaon mukaisesti. Kielikahvila pilotin välillisenä kohderyhmänä oli kansalaisopiston kielten opiskelijat. Pilottitilassa vieraili 83 opiskelijaa. Opiskelijat eivät osallistuneet tilan suunnitteluun tai toteutukseen, vaan heillä oli mahdollisuus tutustua moniaistiseen tilaan opiskelun ohessa ja osana opiskelutilannetta. 3. Tavoitteet Pilotin tavoitteena oli testata aikuisten opetuksessa käytettävän tiettyyn tilanteeseen rakennetun ympäristön toimivuutta osana opetusta. Testauksen kautta tavoitteena oli kerätä palautetta ja kokemuksia tilan kehittämisen tueksi.

4 Pilotin tavoitteet olivat - testata moniaistisen tilan ja ympäristön toimivuus osana opetustilannetta - kerätä kehittämisideoita opetustilanteeseen toteutetun moniaistisen tilan kehittämiseksi - kerätä palautetta ja kokemuksia moniaistisen tilan käytöstä opetustilanteissa 4. Toiminnan suunnittelu Kielikahvila pilotin suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2011 kielten opettajien ja hankehenkilöstön yhteistyönä. Pilotin idea ja sisällön päälinjat sovittiin ensimmäisessä suunnittelupalaverissa, johon osallistuivat kielten vastuuopettaja, hankekoordinaattori ja hankkeen asiantuntija. Kielikahvila ideaa kehitettiin yhdessä loppuvuoden 2011 ja tammi-helmikuun 2012 aikana. Suunnitteluvaiheessa sovittiin pilottitilan sisällöstä, materiaaleista, työnjaosta ja opetuksessa huomioitavista asioista. Tila suunniteltiin niin, että sitä pystyi hyödyntämään mahdollisimman monen kielen opetuksessa. Pilottitilan tarvikkeet olivat normaalin kahvilan tarvikkeita, sekä kyseistä tilaa koskien sisustukselliset elementit, joilla opetustilasta saatiin muokattua kahvilatilan oloinen. Suunnittelussa sovittiin työnjako kuka huolehtii tarvikkeiden hankinnasta, tilan kokoamisesta, tilan laitteiden asennuksista, laitteiden päivittäisestä käynnistämisestä ja sulkemisesta, sekä tiedotuksesta. Jo suunnitteluvaiheessa tiedotettiin tuntiopettajia, jotta he pystyivät hyödyntämään tilaa opetuksessa ja suunnittelemaan opetuksen tilaa hyödyntäväksi. Opettajien tehtävänä oli tuottaa tilassa käytettävät ruokalistat opettamallaan kielellä. Suunnittelussa mukana olleiden yhteissuunnittelu sujui erittäin joustavasti ja onnistuneesti. Suunnitteluvaiheessa tuotettiin selkeä suunnitelma sekä työnjako, jonka mukaisesti toimittiin tilan toteutusvaiheessa. Kielikahvila tilan toteutuksen ajankohdaksi valittiin Toiminnan toteutus Tilan kokoamisessa olivat mukana hankehenkilöstö, Mediapajan työntekijät ja kielten opettajat. Tilan kokoaminen toteutettiin yhden päivän aikana. Tarvittavat materiaalit oli kerätty kokoon ennen tilan varsinaista kokoamista. Ennakkosuunnittelu ja materiaalien kerääminen nopeuttivat tilan varsinaista toteuttamista. Kielikahvilassa käytössä olivat seuraavat tarvikkeet: - kahvilapöytä ja tuolit (pöytä ja neljä tuolia, lisäksi tilassa oli lisätuoleja isompaa ryhmää varten) - pöytiä kahvila tarvikkeiden ja teknisten laitteiden säilytystä varten - kahvilan/ravintolan astioita (mm. kahvikupit, lautaset, lasit, haarukat, veitset, lusikat, kahvipannu, vesikannu, pulloja, tarjotin) - tuoksupurkit, joissa kaneli ja kardemumma mausteet - makuaistille erilaisia mehuja, limpsaa ja vettä - pöytäliinoja - matto - kahvilakyltti, jotka opastivat kahvilaan (standi)

5 - diakuvien heijastamista varten kevytsermit joiden kangas läpäisee valoa ja kuvaa (toinen heijastus toteutettiin valkoiselle seinälle) - viherkasveja ja muovisia viherkasveja elävöittämään tilaa - tekniset laitteet: o kaksi tietokonetta o kaksi dataprojektoria o kaiuttimet o jatkojohtoa tietokonetta, dataprojektoreja ja kaiuttimia varten Kielikahvila tila rakennettiin muistuttamaan normaalia kahvilatilaa. Käytössä oli perinteinen luokkatila, joten tilan muovaamisessa hyödynnettiin tilan jakajia, kahvila materiaalia sekä pyrittiin hyödyntämään luokkatilassa normaalisti olevia kalusteita. Kokonaisuudessaan tilan kokoaminen eteni sujuvasti. Eniten aikaa vei erilaisten tarvikkeiden ja materiaalien sommittelu tilaan sopivaksi.

6 Tilan kokoamisen jälkeen tila oli kielten opetuksen käytössä. Opettajat perehdytettiin tilan käyttöön liittyviin asioihin ennen opetuksen alkua. Kielten opettajat ja hankehenkilöstö huolehtivat teknisten laitteiden käynnistämisen ja sulkemisen päivittäin. Muuten tila oli avoin kaikille ja vapaasti opetuksen käytössä. Opetusryhmät vierailivat tilassa ryhmän opetustuntien aikana. Opettaja veti tilannetta toisinaan tarjoilijan roolissa, toisinaan osallistujan roolista. Opiskelijoilta vaadittiin hieman heittäytymistä erilaisen opetustilanteen toteutukseen. Opettajat olivat ennakkoon valmistelleet opetettavan kielen ruokalistat ja oheismateriaalit. Ryhmät harjoittelivat kielen käyttämistä aidon tuntuisessa kahvilatilanteessa. Lisäksi yksi mediapajan työharjoittelijoista lähti mukaan englannin kielen opetustilanteisiin tarjoilijan roolissa. Hänellä on erittäin hyvä englannin kielen taito ja opintoryhmät pitivät häntä aitona englantilaisena tarjoilijana. Kielikahvila tila oli avoimena yhteensä kolme viikkoa ajalla Ryhmät viipyivät moniaistisessa Kielikahvila tilassa noin minuuttia kerrallaan. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti kahvilamiljöö, heijastetut taustakuvat Kuuloaisti opetuksessa käytetty kieli ja keskustelut, kahvilan äänet (kaijuttimet) Hajuaisti virvokkeiden tuoksu, kanelin ja kaardemumman tuoksu Makuaisti virvokkeiden maku Tuntoaisti kahvilatilassa olleet tarvikkeet, tuolit, pöydät, ruokalistat, ruokailuvälineet 6. Tulokset Kielikahvilassa vieraili pilottitilan aukioloaikana 83 henkilöä. Heistä 62 oli naisia ja 21 miehiä. Keskimäärin henkilöt käyttivät tilassa minuuttia aikaa. Vierailijoiden lukumäärä ja tilassa käytetty aika oli odotusten mukainen. Hankkeen kannalta oli hyvä, että tilaa käytti useiden eri kielten opettajat ja opiskelijaryhmät. Näin tilan toimivuudesta saatiin kokemuksia eri kielten näkökulmasta. Ennen tämän pilotin toteutusta kieltenopetuksen tilassa toteutettiin Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille pilottitila. Kielten opiskelijat ja opettajat olivat tutustuneet moniaistisuuden tiloihin ja mentelmään jo aikaisemmin joten se osittain helpotti kielikahvila tilaan osallistumista. Menetelmä selkeästi herättää aluksi kysymyksiä, mutta kun se tulee tutummaksi on tilaan matalampi kynnys osallistua. Pääasiassa opettajilta saadun palautteen mukaisesti tila toi lisäarvoa opetukseen ja tila toimi opetuksen tukena. Kielikahvila toi mukavaa vaihtelua normaaliin opetukseen. Havaintojen pohjalta kielikahvila loi todellisen tilanteen tunnelmaa harjoittelutilanteeseen. Toisaalta tilassa oleminen vaati opiskelijoilta tietynlaista heittäytymistä oppimistilanteeseen. Toiset ottivat oman roolin rohkeammin haltuun kun toiset seurasivat tilannetta enemmän sivusta. Oppimistilanne lähti myös elämään ryhmän oman toiminnan myötä. Opettajien kommentteja: Aluksi ajatuksenani oli valmistella dialogeja ja annoinkin opiskelijoille jotakin, mutta sitten käytännössä havaitsimme, että se todellinen tilanne

7 paikan päällä lähtee siitä, mitä tarjoilija meille sanoo. Ei siinä papereita katsella. Pidän tärkeänä sitä oikean paikan tuntua, joka saadaan loppujen lopuksi pienellä vaivalla. Toimin itse ensimmäisellä kerralla tarjoilijana, mutta sitten toisella kerralla ryhmä keksi oivallisen tarinan kahviljamiljööhön. Jos tilaa ja laitteita olisi, niin kouluissa voisi olla tällaisia käytännön kieliharjoittelutiloja koko ajan. Havaintojen ja palautteen mukaisesti saman tyylisen moniaistisen tilan toteuttaminen on mahdollista tehdä melko pienillä järjestelyillä ja pysyvätkin tilatoteutukset toisivat lisäarvoa kielten opetukseen. Tila olisi helppoa muovata myös muiden oppiaineiden opetukseen. Moniaistisista kahvilatilaa voisi hyvin hyödyntää esimerkiksi keskusteluryhmien, käsityöryhmien tai musiikin opetuksen tilana. 7. Arviointi Arviointia varten kerättiin palautetta pilottitilan yhteydessä tilaan osallistuneilta henkilöiltä erillisillä palautelomakkeilla ja pilottitilan toteutuksen jälkeen kieltenopettajilta kokemuksista ja havainnoista sähköpostitse. Hankekoordinaattori arvioi pilotin ja tilan toteutusta kokonaisuudessaan. Opiskelijoilta emme saaneet suoraa palautetta pilottitilan toimivuudesta. Opettajat puolestaan antoivat palautetta tilan toimivuudesta, opiskelijoilta tulleesta palautteesta ja jatkoideoista. Opiskelijat kokivat tilan mukavana vaihteluna normaaliin opiskeluun. Tilaa käytettiin käytännön harjoittelupaikkana, jossa harjoiteltiin oikeassa tilanteessa toimimista eri kieltä käyttäen.

8 Opettajien kokemuksena oli, että opiskelijaryhmässä tarvitaan muutamia henkilöitä, jotka heittäytyvät rohkeasti tällaiseen toimintaan mukaan. Lisäksi käytössä oli valmiit dialogit, joiden avulla harjoiteltiin ravintolatilanteita eri kielillä. Kielten opetus toimi hyvin kielikahvila tilassa ja kieltenopettajien toiveena olikin, että moniaistisia oppimistiloja toteutettaisiin myös muihin arkielämän tilanteisiin kuten kaupassa asioimiseen. Oikean tilanteen tunnelma koettiin tärkeäksi asiaksi. Opettajilta saadun palautteen mukaisesti moniaistisuus ei korostunut liikaa kielikahvila tilassa, vaan moniaistiset elementit lähinnä loivat tunnelmaa oppimistilanteeseen. Tärkeimpinä elementteinä toimivat kahvilakalustus ja materiaalit. Kuva- ja äänimaailma toivat oman lisänsä tilaan. Äänimaailmaa ei kuitenkaan välttämättä tilassa tarvita, koska puhe ja ääni tulee itse toiminnan kautta. Tila tuki oppimista elämyksellisyyden kautta. Hankekoordinaattorin arvioinnin mukaisesti kielikahvila moniaistinen tila toteutus onnistui hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Pilottitilassa vieraili runsas määrä osallistujia ja opettajilta saatu palaute osoittaa, että kielikahvilan tyyppinen moniaistinen tila tuo kielten opetukseen lisämausteita. Kielten opetusta voidaan melko helpolla tavalla toteuttaa erilaisessa oppimisympäristössä, opettaen opiskelijoille käytännön tilanteissa tarvittavaa kieltä. Kielikahvila pilottitilan käytännön toteutuksessa kehitettäviksi kohteiksi nousivat valon ja äänen tarkempi sommittelu käytössä olevaan tilaan. Taustaäänen tuominen tuo oman lisän tilaan, mutta opintoryhmän tuottama ääni on tärkeämmässä roolissa. Taustaäänen käyttäminen on pohdittava jokaista tilannetta varten ja valittava toimivuuden kannalta paras vaihtoehto äänen käyttämisessä. Taustaäänen poistaminen on myös mahdollista. Valaistuksessa päivänvalon huomioiminen ja valon sekä dataprojektorilla heijastettujen kuvien välinen toimivuus on testattava tilakohtaisesti. Pilottitilan toteutus onnistui kokonaisuudessaan sujuvasti. Yhteissuunnittelu loi toimivan suunnitelman pilottitilan toteutuksesta ja toteutus onnistuikin hyvin juuri ennakkosuunnitelman pohjalta. Käytettävien materiaalien suunnittelu ja hankinta sujui hyvin työnjaon pohjalta ja materiaalien käytössä pystyttiin hyödyntämään laajasti organisaation omia materiaaleja. Kielikahvila tyyppisen tilan toteutus eri oppilaitoksiin onnistuu melko helposti tarkan suunnittelun pohjalta. 8. Tiedotus Kielikahvila moniaistinen tila oli suunnattu kansalaisopiston kieltenopetukseen osallistuneille henkilöille ja kieltenopetuksen tilassa vieraileville henkilöille. Kielikahvila moniaistisesta tilasta tiedotettiin kieltenopetuksen tilassa ja odotusaulassa alla olevilla opasteilla. Kielten opettajat tiedottivat kielikahvila moniaistisesta tilasta opiskelijoille ja vieraili yhdessä opintoryhmien kanssa oppimistilassa.

9 9. Tulosten jatkohyödyntäminen Kielikahvila pilottitila on herättänyt kiinnostusta niin Heinolan kansalaisopiston, muiden hankkeen osatoteuttajien kuin muiden oppilaitostenkin piirissä. Pilottitilasta ja tuloksista on tiedotettu erilaisissa infotilaisuuksissa, sekä Sivistys.net sivuston artikkelissa (tammikuu 2013) ja keväällä 2013 ilmestyvässä LukSitko lehdessä. Pilottitila oli esillä myös hankkeen alueellisessa seminaarissa Kielikahvila tilaa on hyödynnetty myös Laurea ammattikorkeakoulun kieltenopetuksessa omana kielikahvilana. Heinolan kansalaisopistossa kielten opetuksen moniaistisen tilan kehittämistä jatketaan ja suunnitelmissa on Kielikahvila pilottitilasta muovattu, uusi moniaistinen tila toteutettavaksi keväälle Kansalaisopiston kieltenopettajat toivoivat moniaistisia oppimisympäristötiloja myös muihin tilanteisiin kuten hotellin vastaanotto tai kaupassa asioiminen. Opettajien toiveena oli, että kieltenopetuksen tilaan saataisiin tämän tyyppinen tila pysyvään käyttöön. Pilottitilan toteutuksesta tiedotetaan edelleen muun muassa hankkeen levittämiseen liittyvissä seminaareissa vuoden 2013 aikana.

10

Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti

Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 26.7.2013 Sisällys 1.

Lisätiedot

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 31.7.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila. Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää. Pilottiraportti

Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila. Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää. Pilottiraportti Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Laura Paronen ja Jenny Saarela 16.12.2013 Sisällys

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 42 Minttu Räty & Heli

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Laurea-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Tausta ja tarve Aistien-menetelmälle... 3 2. Toimijat ja toteuttajat... 3 3.

Lisätiedot

TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle... 2 2.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi Ohjaajakoulutettavien kokemukset koulutuskokonaisuuden toimivuudesta Hämeenlinna kevät 2010 Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 OIVA -vuorovaikutusmalli lyhyesti...

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Saavutettavia kulttuurisisältöjä

Saavutettavia kulttuurisisältöjä TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, TAIDEAKATEMIA Saavutettavia kulttuurisisältöjä Kulttuurin saavutettavuus hankkeen loppuraportti Turun AMK:n Taideakatemia toteutti Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen vuosien

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana Hirvonen Raija & Laitinen Airi Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255

Lisätiedot

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 ISBN:978-952-5745-13-9 (nid.) ISBN:978-952-5745-14-6 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Briitta Hiitola

Lisätiedot

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä Heli Korte Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2001 ISBN 951-33-1194-5 ISSN 1457-1145 Stakes monistamo Helsinki 2001 Lukijalle Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Päiväkodin ja vanhempien välinen sähköinen viestintä

Päiväkodin ja vanhempien välinen sähköinen viestintä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Päiväkodin ja vanhempien välinen sähköinen viestintä Kandidaatintyö Rauno Järvinen Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa

Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa Taiteilijan ja työ yhteisö valmentajan yhteistyö tarinat TAIKA II -hankkeessa Tässä raportissa kerrotaan neljä tarinaa taiteilijan ja työyhteisövalmentajan yhteistyöstä TAIKA II hankkeessa. Kukin tarina

Lisätiedot