Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti"

Transkriptio

1 Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela,

2 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Tulokset Arviointi Tiedotus Tulosten jatkohyödyntäminen... 17

3 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä projektissa kehitetään moniaistista tilaa työvälineenä, jolla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, elämyksellisyyttä, sekä toimintaan osallistuvien ihmisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Projektissa testataan, miten moniaistinen tila toimii erilaisten ihmisten avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hallinnoijana toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina toimivat Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto testaa ja toteuttaa pilottitiloja multimediapohjaisina moniaistisina oppimis- ja kokemustiloina. Perinteisiä sisustusmateriaaleja käyttäen ja modernia tekniikkaa hyödyntäen luodaan uudenlainen tila, jossa yhdistyy oppimisympäristöjen moninaiset muodot. Kansalaisopiston toiminnassa tilaa testataan ja hyödynnetään opetuksessa. Pilottitiloina testauksessa ovat olleet muun muassa musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetus. Musiikin opetuksessa moniaistisuutta on hyödynnetty Musiikkia luonnosta tilassa, liikunnassa moniaistinen alkeispilates tilassa ja Näkövammaisten moniaistisen jumpan tilassa, käsityössä sytykeruusujen tekemiseen liittyvässä moniaistisessa tilassa ja neulekahvila tilassa, sekä kielten opetuksessa tunnelmallisessa takkatilassa. Moniaististen tilojen tavoitteena kansalaisopiston opetuksen yhteydessä on testata millä tavalla moniaistisuus tukee opetustilannetta ja oppimisympäristöä, sekä laajentaa ajattelua huomioimaan moniaistisuuden vaikutukset. 2. Toimijat Pilottitilojen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat kansalaisopiston opetushenkilöstö ja Mediapaja työpajan työntekijät. Opetushenkilöstöstä toteutukseen osallistuivat liikunnan vastuuopettaja, käsityönopetuksen vastuuopettaja, musiikinopetuksen vastuuopettaja ja kieltenopetuksessa kielten vastuuhenkilö ja yksi kielten opettaja. Käytännön toteutukseen osallistui myös Mediapajalla työkokeilussa olevia henkilöitä. Pilottitilojen suunnittelu ja kokoaminen toteutettiin vastuuhenkilöiden, Mediapajan ja Aistien hankkeen hankehenkilöstön yhteistyönä. Jokaisella tekijällä oli oma vastuualueensa tilan toteutuksessa. Tarpeet ja pilottitilan toimivuuden suunnittelu oli pääasiassa vastuuopettajan tehtävänä. Mediapajan ja hankehenkilöstön tehtävänä oli osallistua vastuuopettajan kanssa varsinaiseen toteutukseen ja materiaalien hankintaan. Yhteistyö sujui kaikissa pilottitiloissa erittäin hyvin. Ongelmakohtia ei toteutuksessa syntynyt. Välillisenä kohderyhmänä olivat kansalaisopiston opiskelijat, eli näiden tilojen osalta liikunnan, käsityön, kielten ja musiikin opiskelijat sekä musiikin opetuksessa lisänä myös opiskelijoiden perheet.

4 3. Tavoitteet Pilottitilojen tavoitteena oli testata millä tavalla moniaistisuus sopii normaalin opetuksen yhteyteen ja millä tavalla moniaistisuus toimii eri oppiaineiden opetustiloissa. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetukseen ei luontaisesti sisälly kaikkien aistien hyödyntämistä, joten tavoitteena oli myös testata antaako moniaistisuuden lisääminen lisäarvoa opetukseen. 4. Toiminnan suunnittelu Pilottitilojen toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhteispalaverilla, jossa ideoitiin toteutettavaa pilottitilaa. Ensimmäisessä palaverissa keskityttiin pilottitilan idean kehittelyyn ja toteuttamisajankohdan hahmotteluun. Pilottitilojen suunnittelu ja työnjaon toteuttaminen tehtiin jokaisen tilan osalta kahdessa palaverissa. Palavereihin osallistui kyseisen ainealueen vastuuopettaja ja Aistien hankkeen hanketyöntekijä, sekä tarvittaessa mediapajan edustaja. Toiminnan suunnittelussa tärkeänä osana oli opetustilan tarkastelu. Opetustilaan tutustuttiin jo ensimmäisessä suunnittelupalaverissa. Opetustilasta tehtiin piirrospohja, johon tilan toteutus suunniteltiin. Suunnittelupalavereiden välissä pidettiin useamman päivän väli, jotta ideaa ennätettiin pohtia tarkemmin. Toisessa palaverissa tehtiin tarkka suunnitelma pilottitilan toteutuksesta. Suunnitelma kirjattiin ja jaettiin sähköpostilla toteutukseen osallistuville henkilöille. Kirjallinen kooste ja selkeä suunnitelma helpotti tilan toteutusta. 5. Toiminnan toteutus Liikunnanopetuksen pilottitila Liikunnanopetuksessa testattiin kahta pilottitilaa. Ensimmäinen pilottitila oli alkeispilates ryhmän opetuksessa hyödynnetty tila. Alkeispilateksen pilottitila toteutettiin Jyränkölän juhlasalissa. Opetustila oli haastava suuren kokonsa ja tilan rakenteiden osalta. Liikunnanopetuksessa tarvitaan tilaa liikkumiselle, joten moniaistisia materiaaleja ei voitu sijoittaa liikkumisalueelle. Pilates on liikkumismuotona rauhallista, joten moniaistisuus pyrittiin tuomaan neutraaleina, rentouttavina ja samalla virkistävinä elementteinä mukaan tilaan. Tunnelmaa luotiin kattoon heijastetuilla värikuvioilla sekä tähtitaivaalla. Pilatesryhmä kokoontui kahtena eri päivänä ja vaihtelua tuotiin ensimmäisenä päivänä heijastamalla kattoon hitaasti liikkuvia tähtikuvioita. Toisena päivänä heijastettiin kattoon värikuvioita, joiden värit vaihtuivat hitaassa tahdissa. Heijastaminen toteutettiin kahdella dataprojektorilla ja kahdella tietokoneella. Heijastus tehtiin alhaalta suunnaten dataprojektorit heijastamaan ylöspäin. Tilan ikkunat peitettiin verhoilla, jotta valaistus ja heijasteet näkyivät riittävän hyvin. Tilan valaistuksena käytettiin salin etuosan himmeän kattovalaistuksen lisäksi led-tuikkukynttilöillä, jotka oli sijoitettu valkoisiin kynttilälaseihin. Tilassa soi taustalla pilatekseen soveltuvaa musiikkia, jonka rytmiin opettaja oli suunnitellut opetuksen.

5 Pilatusopetuksen välissä ja opetuksen lopuksi tarjolla oli maustettuja vesiä. Vesien mausteena käytettiin tuoreita appelsiineja, sitruunoita, limeä ja mansikoita. Alkeispilates pilottitilaan tuotiin moniaistiset elementit täydentäen vain kyseistä aistia yhdellä tai muutamalla tavalla. Opetustila itsessään pysyi muuten ennallaan. Liikunnanopetuksen näkökulmasta tilan laajempi muuttaminen ei ollut tarpeen. Moniaistisuuden ideana oli tuoda tunnelmaa tilaan.

6 Toinen liikunnan pilottitila oli toteutettu näkövammaisten jumppaan koottu pilottitila. Alkeispilateksen tavoin itse opetustilaan ei tehty suuria muutoksia. Moniaistisuutta lisättiin kyseistä aistia tukemalla. Opettaja oli suunnitellut opetukseen tarinan, jossa liikuttiin metsäretkellä. Mediapajalla työkokeilussa ollut henkilö teki retken taustalle äänimaailman ja hän oli pilottitilassa soittamassa ääniä tarinan edetessä. Ryhmä liikkui tarinan pohjalta. Opetustilanteessa avustamassa ollut hanketyöntekijä kierrätti tarinaan liittyen ensin ruusuntuoksupurkkia osallistujien tuoksuteltavana ja myöhemmin tarjoamassa makuaistille omenalohkoja. Näkövammaisten liikunnassa näköaistia ei voitu tarkemmin huomioida vaan keskityttiin muiden aistien aktivointiin. Moniaistisuutta hyödynnettiin liikunnan tiloissa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilan tunnelmavalaistus, Alkeispilateksessa heijasteet katossa, opettajan toiminnan seuraaminen Kuuloaisti opettajan puhe, taustamusiikki, taustaäänet Hajuaisti maustettujen vesien tuoksu, tuoksupurkkien tuoksu Makuaisti maustetut vedet, omenalohkot Tuntoaisti liikkumisen tuoma tunne Käsityönopetuksen pilottitila Moniaistisuuden sisällyttämistä käsityönopetukseen testattiin ensimmäisen kerran neulekahvila pilottitilassa. Heinolan kansalaisopistossa toimii Neulekahvila toimintaa kerran kuukaudessa. Neulekahvila on itsessään moniaistinen tila, sillä siellä tehdään käsitöitä, samalla nautitaan kahvia ja leivonnaisia, nautitaan kahvilan tuoksuista ja osallistutaan käsitöihin liittyvään keskusteluun.

7 Pilottitilan tarkoituksena oli testata toisiko tekniikan lisääminen lisäarvoa moniaistisuuteen ja neulekahvila toimintaan. Testaus toteutettiin Neulekahvilaan tuotiin televisioon liitetty tietokone ja nettiyhteys sekä sitä kautta saatavat neulonta ohjeet sekä blogit. Lisäksi tilaan tuotiin taustamusiikkia. Tehtyjä lisäyksiä ei koettu tarpeellisiksi. Esimerkiksi taustamusiikki häiritsi tilassa käytäviä keskusteluja. Toinen käsitöiden pilottitila oli toteutettu sytykeruusujen teko moniaistisessa tilassa. Opetustilana oli käytössä Heinolan kansalaisopiston kuvataidekoulun tila, joka on jakautunut kahteen osaan. Kaksiosaisuutta hyödynnettiin opetuksen ja moniaistisen tilan yhdistämisessä. Toisella puolella tilaa toteutettiin sytykeruusujen askartelua ja tila oli täysin valaistu. Toinen puoli puolestaan oli sisustettu tunnelmallisesti ja siinä oli mahdollisuus nauttia takkatulen loimusta teen juonnin ohessa. Molemmissa tiloissa kuului takkatulen ritinän ääni. Takkatilassa peitettiin opetustilan seinät ja kalusteet erilaisilla kankailla. Seinälle ripustettiin valkoinen kangas, johon tietokoneen ja dataprojektorin avustuksella heijastettiin takkatuli video. Tietokoneelta tuotiin kaijuttimien kautta esille takkatulen ritinän ääntä. Lisäksi tilassa oli valmiita sytykeruusuja, teevettä ja erilaisia tee laatuja. Tilassa oli muuten hämärä valaistus. Osallistujat kerääntyivät rinkiin huoneeseen asetetuille tuoleille nauttimaan rauhallisesta teehetkestä ja keskustelemaan sytykeruusujen askartelemisesta. Sytykeruusujen teko toteutettiin viereisessä tilassa, jossa hyödynnettiin opetustilan normaalia varustusta. Tilaan oli tuotu keittolevy ja sytykeruusujen tekoon tarvittavia materiaaleja. Tilassa oli hyvä valaistus, koska sytykeruusujen teko vaatii hyvää valaistusta. Takkatulen ritinä ja teen tuoksu tulivat takkatilan puolelta sytykeruusujen teon puolelle. Käsityön opettaja opasti tilaan osallistuneita sytykeruusujen teossa ja keskusteli takkatilassa käsityöaiheista. Molemmista tiloista näki toiseen tilaan. Moniaistiseen tilaan opasti kyltti: Ruusujen teon lomassa on mahdollisuus levähtää takkatulen loimussa, hörppiä lämmintä teetä sekä tuoksutella hempeitä kesäisiä vaikutelmia. Tiesitkö muuten, että ruusun tuoksu vaikuttaa muistikuvien syntyyn ja saattaa toimia apuna asioiden mieleen palauttamisessa?

8 Sytykeruusujen tekoon varattu ilta sujui hyvin. Ainoana ongelmana oli vanhan rakennuksen sulakejärjestelmä. Tilassa oli päällä valaistuksen lisäksi tietoteknisiä laitteita, veden keittimiä ja steariinin sulatukseen keittolevy. Tämä kuormitti järjestelmää niin, että sulake paloi ja toteutukseen tuli pieni hetkellinen katkos. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Opetustilanne, takkatuli, takkatilan ympäristö, sytykeruusujen teko Kuuloaisti Opetustilanne, takkatulen ritinä Hajuaisti Teen tuoksut, sytykeruusujen tuoksu (steariinin tuoksu) Makuaisti Eri makuiset teelajit Tuntoaisti Sytykeruusujen valmistus, takkatilan viltit ja tyynyt Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopettajat toivoivat opetuksen kevätjuhlaan uudenlaista toteutustapaa ja he lähtivät ideoimaan moniaistisuuden lisäämistä musiikin opetuksen ja juhlan sisältöön. Ideaksi syntyi luonnon ja musiikin/äänen yhdistäminen. Tila toteutettiin Jyränkölän juhlasaliin. Kuten liikunnan pilotissa jo todettiin juhlasali on haastava kiinteän moniaistisen tilan toteuttamisen näkökulmasta. Musiikin pilotissa päädyttiin kuitenkin toteuttamaan moniaistinen tila yhtenä osana juhlasalin tilaa. Musiikkia luonnosta tila toteutettiin kevätjuhlaa varten.

9 Juhlasalin takaosaan rakennettiin luonnon, äänen ja musiikin yhdistelmänä luontopolku, jota pitkin kevätjuhlaan osallistuvat opiskelijat ja heidän perheensä kiersivät tutustuen materiaaleihin ja tuottaen itse musiikkia niiden avulla. Taustalla kuului metsän ääniä, linnun viserrystä, tuulen ääntä, sekä sateen ropinaa. Lopussa kuului lasten iloista naurun ääntä. Vierailijat tuottivat itse ääntä ja musiikkia puisilla kepeillä, kivillä, simpukoilla ja puusta valmiiksi tehtyillä soittimilla. Tilaan kerättiin materiaalia luonnosta, Jyränkölän varastosta, tekijöiden kotoa sekä tilaa sisustettiin erilaisilla kankailla. Apuna käytettiin tuoleja ja pöytiä, jotka verhoiltiin kankailla soveltumaan paremmin luonnontilaksi. Tila rajattiin kevyillä sermeillä. Tilan alkuun tuotiin saavillinen isoja koivunoksia, jotka toivat tilaan mukavan luonnontuoksun. Tilan lattia oli verhoiltu kankailla. Kankaiden alle oli laitettu erilaisia materiaaleja, jotta jalat tuntisivat kävelyn erilaisten alustojen päällä.tilassa liikuttiin ilman kenkiä.

10 Tilaan heijastettiin polun ulkopuolelta tietokoneen ja dataprojektorin avulla kuvia luonnosta. Dataprojektorit oli sijoitettu ulkopuolelle siten, että vierailijat eivät nähneet niitä. Tietokoneen ja kaijuttimien kautta tilaan ohjattiin luonnon ääniä. Tilassa hyödynnettiin erilaisia materiaaleja, jotka tuottivat ääntä.

11 Tilan kulmaukseen tehtiin pöytien alle ryömintäpaikka lapsia varten. Pöydän päällä oli puusta tehty soitin. Polun loppuosassa oli kankaan alle tehty kohta, jossa pääsi kävelemään kivien päältä, kuuntelemaan simpukoiden kohinaa ja sekä näkemään että kuulemaan veden liplatusta ja sateen ääniä. Ideana oli, että vierailijat kävelevät sateenkaaren värien alta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilassa olevat materiaalit, dataprojektorilla heijastetut luonnon kuvat Kuuloaisti Luonnon äänet, itse tuotetun musiikin ääni Hajuaisti Luonnon materiaaleista tulevat tuoksut Makuaisti Makuaistia ei huomioitu tilassa tilan luonteen vuoksi Tuntoaisti materiaalien koskettaminen, kävely erilaisilla materiaaleilla Kielten opetuksen pilottitila Kielten opetuksessa saatiin hyviä kokemuksia aikaisemmin toteutetun kielikahvila tilan kautta. Kieltenopetukseen toivottiin muita samantyylisiä moniaistisia tiloja. Kieltenopetuksessa haluttiin testata takkatilan toimivuutta eri kielillä keskustelun tilana. Takkatilan materiaaleja oli kerätty hankkeelle jo muihin tarkoituksiin, joten tilan kokoaminen oli melko helppoa kieltenopetuksen tilan näkökulmasta. Heinolan kansalaisopiston kieltenopetus toteutetaan Harjunrinne rakennuksen tiloissa. Tiloissa on kakkien ryhmien yhteiskäytössä oleva Fennica luokka, johon takkatila koottiin ja se oli avoimena kieltenopetuksen ryhmille opetuskauden viimeisillä kerroilla ajalla Tila rajattiin vihreällä ja valkoisella kankaalla siten, että takkatulen heijastaminen tapahtui valkoisen kankaan takaa. Heijastuksessa käytettiin tietokonetta ja dataprojektoria. Tietokoneen ja kaiuttimien kautta tuotiin takanritinän ääni tilaan. Muuten tilassa hyödynnettiin paikalla olevia huonekaluja,

12 lisääämällä kodinomaisuutta tuomaan mattoja, pöytäliinoja, verhoja, kukkia, kirjallisuutta ja makusekä hajuaistia aktivoimaan erilaisia tee- lajeja. Eri kielten ryhmät käyttivät tilaa aktiivisesti hyödyntäen tilan rentoutta arkisten asioiden keskustelemiseen opeteltavalla kielellä. Tila soveltui opiskelukauden päättämiseen pienen rennon yhteisen hetken viettämisen näkökulmasta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Heijastettu takkatuli, tilassa olevat materiaalit Kuuloaisti takkatulen ritinä, vieraan kielen käyttäminen moniaistisessa tilassa Hajuaisti Erilaisten tee lajien tuoksut Makuaisti Erilaiset tee lajit Tuntoaisti Tilassa olevat materiaalit 6. Tulokset Pilottitilojen toteutuksessa saadut tulokset ovat positiivisia ja antavat suuntaa siitä, että moniaistisuus tuo osaltaan lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Yhteenvetona kaikkien toteutettujen oppiainepilottien osalta voidaan todeta, että moniaistiset elementit soveltuvat hyvin tiettyihin ainealueisiin yksittäin käytettyinä kun taas toisissa ainealueissa useamman moniaistisen elementin hyödyntäminen on mahdollista ja toimivaa. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa äänet ja

13 valaistus tuovat oman tunnelmansa ja ovat jo riittäviä lisäämään opetustilan toimivuutta. Sen sijaan kieltenopetuksessa voi melko helposti hyödyntää kaikkia aisteja kielen oppimistilanteissa ja tiloissa. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnan piloteissa huomioitiin, että liikunnan opetustilat ovat omalla tavallaan haastavia moniaistisuuden suunnittelussa. Eri aisteja aktivoivat elementit on suunniteltava osaksi opetusta, mutta kuitenkin siten, että ne eivät liiaksi häiritse opetustilannetta. Moniaistisuus toimii parhaiten tunnelmanluojana liikunnan opetuksessa. Tunnelman luomiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi valaistuksen suunnittelua, seiniin tai kattoon heijastettavia värejä tai kuvioita, raikkaita ja terveellisyyttä esille tuovia tuoksuja ja mahdollisesti myös makuja. Liikunnanopetuksen pilottitilojen palaute oli pääosin positiivista. Alkeispilateksen pilottitilan tunnelmasta pidettiin ja opettaja koki sen lisäarvoa tuovaksi. Sen sijaan näkövammaisten jumpan pilottitilan moniaistiset elementit koettiin teennäisiksi ja epäjohdonmukaisiksi. Näin ne eivät tuoneet opetuksen ja oppimisen kannalta lisäarvoa, mutta yksittäin käytettyinä toimivat varmasti paremmin. Äänen ja musiikin lisääminen liikunnanopetuksen taustalle tuo enemmän mielikuvia esimerkiksi opetuksessa käytettyyn tarinaan osallistumiseen. Moniaistisessa alkeispilates ryhmässä oli mukana 18 henkilöä ja näkövammaisten jumpassa 8 henkilöä. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetukseen on haastavaa lisätä moniaistisia elementtejä. Kuulo- ja näköaistille on helpolla tavalla mahdollista tuoda erilaisia elementtejä lisäämään tunnelmaa, mutta esimerkiksi makuaistin lisääminen on hankalampaa käsityön tekemisen ohessa. Neulekahvila tilassa tämä on hyödynnetty hienosti kahvila tuotteiden kautta. Neulekahvilassa vieraili 26 henkilöä ja sytykeruusut tilassa 16 henkilöä. Molempien tilojen palaute oli pääasiassa opetustoiminnalle suunnattua. Palautteessa ei ollut huomioitu moniaistisuuden näkökulmaa. Neulekahvilaan liittyvä testaus osoitti, että neulekahvila itsessään on moniaistinen tila ja se ei kaipaa moniaistisuuden lisäämistä toimintaansa. Sytykeruusujen teossa puolestaan kaksiosainen tila oli hyvä ratkaisu. Siinä käsitöiden tekeminen ja teemaan muuten liittyvän tilan yhdistäminen onnistui ja kahteen jakautunut tila linkittyi hyvin itse teeman kautta kuten myös takkatulen ritinän ja ympäristön kautta toisiinsa. Musiikinopetuksen pilottitila Pilotissa tavoiteltiin kokemusta moniaistisuuden yhdistämisestä musiikinopetukseen ja musiikinopetuksen yhteiseen tilaisuuteen. Tila toimi hyvin ja erityisesti lasten opettamiseen menetelmästä on varmasti hyötyä. Tila toimi hyvin myös moniaistisuuden idean levittämisen näkökulmasta perheille ja lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Tulosten pohjalta moniaistista tilaa voidaan kehittää musiikinopetuksessa vielä eteenpäin. Musiikkia luonnosta tilassa vieraili yhteensä 52 aikuista. Heidän lisäkseen tilassa vieraili mukava joukko lapsia.

14 Kielten opetuksen pilottitila Takkatilan toteuttamista kielten opetuksen tilana pidettiin hyvänä toteutuksena. Palautteen mukaisesti tila toimi hyvin tunnelman luojana ja erityisesti se sopi opetuskauden päättämiskerralle. Kodinomainen tila tuo rentoutta kielen oppimiseen ja kieltä voi käyttää luontevammin, unohtaen ääntämisen jännityksen. Kielten takkatilassa vieraili 46 henkilöä. 7. Arviointi Pilottitilojen toteutuksen yhteydessä pyydettiin kirjallisesti osallistujilta palautetta pilottitilan toteutuksesta ja toimivuudesta. Lisäksi opettajat ja mukana ollut hankehenkilöstö arvioivat pilottitilan toimivuutta. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnanopetuksen pilottitilojen toteutuksen pohjalta arvioinnissa tuli esille, että moniaistisuuden lisäämisessä opetustiloihin on tarkasti suunniteltava elementtien toimivuus. Elementit saattavat vaikuttaa häiritsevästi itse opetustilanteeseen. Parhaiten toimivat yksittäisten elementtien hyödyntäminen, kuten musiikin, opetukseen liittyvän äänen, valaistuksen ja värivalojen käyttäminen liikunnan opetustiloissa. Myös esimerkiksi palautumistilanteeseen liittyvä maku- tai tuoksuelementti voi toimia virkistävänä elementtinä. Maku- ja tuoksuelementeissä on tärkeä huomioida liikunnan tavoite terveellisyyden näkökulmasta. Alkeispilates pilottitilan osallistujien palautteen mukaisesti tilassa oli rauhallinen tunnelma ja moniaistiset elementit toivat lisää keskittymistä tilanteeseen. Värien ja valojen vaihtuvuus miellytti. Tämän tyylinen tila soveltui hyvin liikunnan oppimistilaksi. Näkövammaisten jumpan osallistujien palautteessa todettiin harjoituksen mielikuvissa epäloogisuutta ja harjoitus koettiin hieman lapselliseksi. Tuoksu ei tullut selkeästi ulos tuoksupullosta. Sen sijaan luonnon äänien ja esimerkiksi airojen soutuäänet loivat tilaan tunnelmaa. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetuksessa moniaistisuuden lisääminen itse opetustilaan on haastavaa. Yksittäisen elementin kuten valaistuksen ja musiikin tai äänien lisääminen tuottaa tunnelmaa oppimistilaan ja tilanteisiin. Kaikkien aistielementtien lisääminen sen sijaan ei tunnut näiden pilottikokemusten pohjalta toimivalle käsityönopetuksessa ja oppimistiloissa. Neulekahvila toiminta itsessään on kuitenkin hyvä esimerkki moniaistisesta oppimistilasta ja tilanteesta. Neulekahvilan ja sytykeruusujen pilottitilojen osallistujien palaute oli pääasiassa opetukseen suunnattua. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sosiaaliseksi tilanteeksi. Sytykeruusujen teko todettiin muun muassa hienoksi kokemukseksi.

15 Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopetuksen pilottitilan toteutuksen pohjalta opetushenkilöstön ja mukana olleen hankehenkilöstön arvioinnin mukaan moniaistiset elementit soveltuvat hyvin erityisesti lasten musiikinopetukseen. Oppimistilanteessa näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaisti on helposti yhdistettävissä musiikin tuottamiseen. Makuaisti sen sijaan on haastavampi yhdistää oppimistilanteeseen. Yksittäisten elementtien lisääminen musiikin opetukseen ja oppimistilaan on helppoa, mutta myös useamman elementin yhtäaikainen yhdistäminen onnistuu melko luontevasti. Musiikkia luonnosta pilottitilasta ei saatu palautetta tilaan osallistuneilta henkilöiltä. Kieltenopetuksen pilottitila Kieltenopetuksen takkatila pilotin ja aikaisemmin toteutetun kielikahvila pilottitilan kokemusten pohjalta arvioinnissa nousee moniaistisuuden toimiminen opetustilassa ja tilanteissa. Kielten opetukseen ja oppimiseen soveltuu hyvin normaalista luokkatilasta poikkeava, enemmän luonnollista kielen käyttämisen tilannetta tukeva fyysinen tila. Kielen opiskelussa voi hyödyntää useita aisteja yhtäaikaisesti. Kielten takkatilaan osallistuneiden palautteet olivat positiivisia. Niiden pohjalta tämän tyylinen tila soveltuu hyvin vieraan kielen käyttämiseen keskustelutilanteissa. Poimintoja palautteesta: Tunnelma tässä tilassa vapauttaa ja rauhoittaa. Joulu nalla tämä olisi vielä parempi (nytkin mukava ja kodikas). Hyvä paikka kevään päätöskeskustelulle. 8. Tiedotus Pilottitilat oli suunniteltu jo käynnissä olevan opetuksen testipiloteiksi. Tästä syystä tiloja ei markkinoitu laajemmalle kohderyhmälle. Moniaististen tilojen toteutuksesta tiedotettiin pääasiassa Jyränkölän ilmoitustauluilla ja pilottitilan ulkopuolella julisteiden kautta. Lisäksi toteutuksista on tiedotettu osahankkeen verkostolle sähköpostilla ja osittain myös hankkeen blogi sivuston kautta.

16

17 9. Tulosten jatkohyödyntäminen Pilottitilojen toteutuksessa saatu käytännön kokemus moniaistisuuden hyödyntämisestä osana opetusta jää varmasti elämään Heinolan kansalaisopiston opetukseen. Pilottitilojen ja jatkon hyödyntämisen kautta moniaistisuuden lisääminen oppimistiloihin toivonmukaisesti leviää käyttöön myös opiskelijoiden ja muiden opettajien kautta oppimisen kentälle. Pilottitilojen toteutuksen jälkeen moniaistisuutta on hyödynnetty eri oppiaineissa lisäämällä yksittäisiä elementtejä mukaan oppimistiloihin. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa opettaja on hyödyntänyt valon ja valaistuksen määrää oppimistilassa ja näin hän on vaikuttanut oppimistilan sopivuuteen erilaisten opetustilanteiden tarpeet huomioiden. Myös esimerkiksi musiikin opetuksessa moniaistisen ympäristön vaikutukset on hyödynnetty opetustilan sisustuksessa. Musiikin opettajat järjestelivät opetustilat uudelleen hyödyntäen erilaisia kankaita ja elementtejä oppimistilassa. Kielten opetuksessa tullaan toteuttamaan uusia moniaistisia tiloja hankkeen jälkeenkin. Tähän on tullut toiveita kielten opettajilta. Tilat tulevat olemaan sellaisia, että ne soveltuvat eri kielten opetukseen. Erityisesti keskusteluryhmissä tullaan hyödyntämään takkatilan tyylisiä keskustelua rentouttavia tiloja oppimisessa ja opetuksessa.

18

Kielikahvila. Pilottiraportti

Kielikahvila. Pilottiraportti Kielikahvila Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 8.2.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille. Pilottiraportti

Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille. Pilottiraportti Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 27.7.2012 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 3 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

Moniaistinen rentoutustila. Pilottiraportti

Moniaistinen rentoutustila. Pilottiraportti Moniaistinen rentoutustila Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 26.7.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 3 3. Tavoitteet... 3 4.

Lisätiedot

Matkakertomus Tansaniasta

Matkakertomus Tansaniasta Matkakertomus Tansaniasta Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 10.8.2012 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 3 3. Tavoitteet... 4 4. Toiminnan

Lisätiedot

Heinolaa ennen ja nyt Silta kylpylään. Historian opetusta moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti

Heinolaa ennen ja nyt Silta kylpylään. Historian opetusta moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti Heinolaa ennen ja nyt Silta kylpylään Historian opetusta moniaistisessa tilassa Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 2.4.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 31.7.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila. Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää. Pilottiraportti

Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila. Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää. Pilottiraportti Moniaistinen takkatila ja työhyvinvointitila Moniaistisuus osana Aurinko- ja Tähtipäivää Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Laura Paronen ja Jenny Saarela 16.12.2013 Sisällys

Lisätiedot

Moniaistinen Runotila. Pilottiraportti

Moniaistinen Runotila. Pilottiraportti Moniaistinen Runotila Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Marja Nissinen, Esa-Pekka Karvinen, Mikko Kallio ja Jenny Saarela 9.5.2014 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

ARKTIKA -LUONTOTILA. Pilottiraportti

ARKTIKA -LUONTOTILA. Pilottiraportti ARKTIKA -LUONTOTILA Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Esa-Pekka Karvinen, Jenny Saarela 9.5.2014 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 4 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Aistien menetelmän hyödyntäminen työpajalla

Aistien menetelmän hyödyntäminen työpajalla Aistien menetelmän hyödyntäminen työpajalla Mediapajan pilotit: Luontotila, Joulutila Tontun mökki ja Takkahuone Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, Laura Paronen,

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE. Lahden diakonian instituutti

KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE. Lahden diakonian instituutti 1 KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE Lahden diakonian instituutti Lahden kansanopisto Harjulan kansalaisopisto Perheniemen evankelinen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä Tarja Ketola 13.3.2017 Musiikista ja äänestä yleisesti Mitä tiedetään vaikutuksista Mitä voi itse tehdä MELU ihmisen tekemää ääntä, erityisesti sitä mitä ei pysty itse kontrolloimaan HILJAISUUS sallii

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Joustavat oppimisen tilat Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Tilat innostamaan aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat (JOT) -hankkeessa koulun oppimisympäristöä on kehitetty vastaamaan

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN Jenni Tuomi, Jasmin Roslund, Jenna Lahdelma, Maija Tiisanoja & Tiina Yli-Hongisto VAM 1 Ihan epänormaalia! Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak, Porin toimipiste Sosiaalialan

Lisätiedot

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Heinolan kansalaisopisto Jyränkölän Setlementti PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Sirkka Suomi, rehtori Mikko Kallio, koulutussuunnittelija Kuvat: Anne Heilman / Mediapaja Heinolan kansalaisopiston Mediapaja Työllistämiseen

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen Salla Palmi-Felin 27.4.2017 Kirjastotalo rakennettu 1990: tila ei vastannut nykyisiä tarpeita mm. sähköjen suhteen. Lisäksi tavaraa ja kalusteita kertynyt

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SABLONIMAALAUS Persoonallisia sisustuksia

SABLONIMAALAUS Persoonallisia sisustuksia OPAS GUIDE SABLONIMAALAUS Persoonallisia sisustuksia 1 Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Sablonimaalaus tuo käyttöösi loputtomasti uusia mahdollisuuksia muokata maalilla sisustuksesi

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA Teksti Annika Hirvi Kuvat: GIA-kilpailu 2007 Julkisivu Riviera Maisonin myymälän ilme ulkoapäin on mahtava: talo talon sisällä, erittäin erikoinen ratkaisu.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Terveellisen ympäristön suunnittelu

Terveellisen ympäristön suunnittelu Terveellisen ympäristön suunnittelu Marjut Nousiainen Sisustusarkkitehti ja Kalustemuotoilija Design Studio Marjut Nousiainen Meritullinkatu 7, 00170 Helsinki www.marjutnousiainen.com Restoratiivinen ympäristö

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen

Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen Tervetuloa ohjelmanpitäjäksi HyvinvointiTV :seen HyvinvointiTV Diasarjan sisältö Mikä on HyvinvointiTV? Ohjelman suunnittelu ja otsikointi Ennen lähetystä huomioitavia seikkoja Ohjelman toteutus Lisävinkkejä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen. Carita Harju Levi

Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen. Carita Harju Levi Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen Carita Harju Levi 31.8.2017 Sauna from Finland Yhdistys perustettiin 29.4.2010 Jäseniä nyt laajasti eri toimialoilta yli 170

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Finaalitehtävät Tehtävä 1, 24.4.2012 Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Tehtävänäsi on toteuttaa sinulle arvotuista leluista näyteikkunasomistus. Huolehdit myös asiakasinformaation tuottamisesta

Lisätiedot

Restoratiivisen ympäristön suunnittelu

Restoratiivisen ympäristön suunnittelu Restoratiivisen ympäristön suunnittelu Marjut Nousiainen Sisustusarkkitehti SIO ja Kalustemuotoilija Design Studio Marjut Nousiainen Meritullinkatu 7, 00170 Helsinki www.marjutnousiainen.com 1 http://issuu.com/restorativeenvironment/docs/

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Johdatus historiatieteeseen

Johdatus historiatieteeseen Johdatus historiatieteeseen Verkkokeskustelulla tuettu luentosarja Jari Ojala jaojala@campus.jyu.fi Lähtökohtia Historian perusopintojen massaluento Kurssin yleiset tavoitteet: Kehittää teoreettista ajattelua

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa Anu Havisto, Katriina Niemelä, Katja Heikkinen ja Anna-Kaisa Sjölund (Turun yliopisto) Kuviin ja videoihin on Turun AMK/TERHYllä kaikki tekijänoikeudet

Lisätiedot

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta!

Syksy 2010 UUTUUSTUOTTEET. www.taitouusimaa.fi. Upeaa Uudeltamaalta! UUTUUSTUOTTEET Upeaa Uudeltamaalta! Uusi, SINUN TÄHTESI -syysmallistomme odottaa jo Sinua. Sen herkulliset kudonnaiset ja kurssit tarjoavat tekemistä moneen makuun ja luovat hyvää oloa ja onnistumisen

Lisätiedot

BOKNÄS SCANDIC. Boknäs Scandic. Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille.

BOKNÄS SCANDIC. Boknäs Scandic. Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille. Boknäs Scandic Moduuleista koottu Boknäs Scandic -kaluste muuntuu ja kasvaa tarpeiden mukaan ylöspäin ja sivuille. VIIMEISTELE YLÄSOKKELILLA Yläsokkelin värin voi valita 7 eri vaihtoehdosta. Jos laitat

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Kehitysvammaisille ihmisille omia työpajoja Yhteisten keskustelupöytien äärelle vanhempia ja alan työntekijöitä Oppiva kahvila periaatteella Teemakeskustelujen

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017 Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä Arto Rauta - toimistotilojen konseptikehittäjä Kyselyn sisältö akustiikan osalta: Ecophon (Arto Rauta, Jyrki Kilpikari ja

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO ORIGO 2 Origo Origo 3 ORIGO Origo on oppimista tukeva pöytä joka haluaa olla osa tärkeintä päivää. Koulupäivää. Pöytäsarja, joka on luotu täysin tulevien käyttäjiensä mukaan. Kaikenikäisten ja -pituisten

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ!

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ! ILOA VÄREISTÄ JA LUONNOSTA Päivämäärät 8.3.-7.6.2017 Kellonaika keskiviikkoisin klo 10.00-14.15 Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34 (Vanha valkoinen kaksikerroksinen kivitalo City-marketin vieressä).

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Eipäs leikitä ruokapöydässä!

Eipäs leikitä ruokapöydässä! Eipäs leikitä ruokapöydässä! Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL blogs.helsinki.fi/reunamo 12.12.2017 1 Leikki ja ruokailu Leikki kattaa yli kolmasosan lasten päivästä. Se on olennainen niin lasten

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

VALKOISEN HUONEEN KANSIO

VALKOISEN HUONEEN KANSIO KASVU-HANKE SINIWILLAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Tuula Hietasaari, Johanna Niemelä, Teea Salonen, Tiina Tuominen ja Sari Syrjä 16.11.2010 VALKOISEN HUONEEN KANSIO TAUSTA JA TARVE Työskentelemme kunnan ylläpitämässä

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa Aivojen iloksi. Aivojen aktivointi Ilo ja hyvä mieli ovat aivojen parhaita ystäviä. Meille kaikille on yksilöllistä se, miten painamme mieleen asioita.

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot