Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti"

Transkriptio

1 Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela,

2 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Tulokset Arviointi Tiedotus Tulosten jatkohyödyntäminen... 17

3 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä projektissa kehitetään moniaistista tilaa työvälineenä, jolla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, elämyksellisyyttä, sekä toimintaan osallistuvien ihmisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Projektissa testataan, miten moniaistinen tila toimii erilaisten ihmisten avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hallinnoijana toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina toimivat Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto testaa ja toteuttaa pilottitiloja multimediapohjaisina moniaistisina oppimis- ja kokemustiloina. Perinteisiä sisustusmateriaaleja käyttäen ja modernia tekniikkaa hyödyntäen luodaan uudenlainen tila, jossa yhdistyy oppimisympäristöjen moninaiset muodot. Kansalaisopiston toiminnassa tilaa testataan ja hyödynnetään opetuksessa. Pilottitiloina testauksessa ovat olleet muun muassa musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetus. Musiikin opetuksessa moniaistisuutta on hyödynnetty Musiikkia luonnosta tilassa, liikunnassa moniaistinen alkeispilates tilassa ja Näkövammaisten moniaistisen jumpan tilassa, käsityössä sytykeruusujen tekemiseen liittyvässä moniaistisessa tilassa ja neulekahvila tilassa, sekä kielten opetuksessa tunnelmallisessa takkatilassa. Moniaististen tilojen tavoitteena kansalaisopiston opetuksen yhteydessä on testata millä tavalla moniaistisuus tukee opetustilannetta ja oppimisympäristöä, sekä laajentaa ajattelua huomioimaan moniaistisuuden vaikutukset. 2. Toimijat Pilottitilojen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat kansalaisopiston opetushenkilöstö ja Mediapaja työpajan työntekijät. Opetushenkilöstöstä toteutukseen osallistuivat liikunnan vastuuopettaja, käsityönopetuksen vastuuopettaja, musiikinopetuksen vastuuopettaja ja kieltenopetuksessa kielten vastuuhenkilö ja yksi kielten opettaja. Käytännön toteutukseen osallistui myös Mediapajalla työkokeilussa olevia henkilöitä. Pilottitilojen suunnittelu ja kokoaminen toteutettiin vastuuhenkilöiden, Mediapajan ja Aistien hankkeen hankehenkilöstön yhteistyönä. Jokaisella tekijällä oli oma vastuualueensa tilan toteutuksessa. Tarpeet ja pilottitilan toimivuuden suunnittelu oli pääasiassa vastuuopettajan tehtävänä. Mediapajan ja hankehenkilöstön tehtävänä oli osallistua vastuuopettajan kanssa varsinaiseen toteutukseen ja materiaalien hankintaan. Yhteistyö sujui kaikissa pilottitiloissa erittäin hyvin. Ongelmakohtia ei toteutuksessa syntynyt. Välillisenä kohderyhmänä olivat kansalaisopiston opiskelijat, eli näiden tilojen osalta liikunnan, käsityön, kielten ja musiikin opiskelijat sekä musiikin opetuksessa lisänä myös opiskelijoiden perheet.

4 3. Tavoitteet Pilottitilojen tavoitteena oli testata millä tavalla moniaistisuus sopii normaalin opetuksen yhteyteen ja millä tavalla moniaistisuus toimii eri oppiaineiden opetustiloissa. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetukseen ei luontaisesti sisälly kaikkien aistien hyödyntämistä, joten tavoitteena oli myös testata antaako moniaistisuuden lisääminen lisäarvoa opetukseen. 4. Toiminnan suunnittelu Pilottitilojen toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhteispalaverilla, jossa ideoitiin toteutettavaa pilottitilaa. Ensimmäisessä palaverissa keskityttiin pilottitilan idean kehittelyyn ja toteuttamisajankohdan hahmotteluun. Pilottitilojen suunnittelu ja työnjaon toteuttaminen tehtiin jokaisen tilan osalta kahdessa palaverissa. Palavereihin osallistui kyseisen ainealueen vastuuopettaja ja Aistien hankkeen hanketyöntekijä, sekä tarvittaessa mediapajan edustaja. Toiminnan suunnittelussa tärkeänä osana oli opetustilan tarkastelu. Opetustilaan tutustuttiin jo ensimmäisessä suunnittelupalaverissa. Opetustilasta tehtiin piirrospohja, johon tilan toteutus suunniteltiin. Suunnittelupalavereiden välissä pidettiin useamman päivän väli, jotta ideaa ennätettiin pohtia tarkemmin. Toisessa palaverissa tehtiin tarkka suunnitelma pilottitilan toteutuksesta. Suunnitelma kirjattiin ja jaettiin sähköpostilla toteutukseen osallistuville henkilöille. Kirjallinen kooste ja selkeä suunnitelma helpotti tilan toteutusta. 5. Toiminnan toteutus Liikunnanopetuksen pilottitila Liikunnanopetuksessa testattiin kahta pilottitilaa. Ensimmäinen pilottitila oli alkeispilates ryhmän opetuksessa hyödynnetty tila. Alkeispilateksen pilottitila toteutettiin Jyränkölän juhlasalissa. Opetustila oli haastava suuren kokonsa ja tilan rakenteiden osalta. Liikunnanopetuksessa tarvitaan tilaa liikkumiselle, joten moniaistisia materiaaleja ei voitu sijoittaa liikkumisalueelle. Pilates on liikkumismuotona rauhallista, joten moniaistisuus pyrittiin tuomaan neutraaleina, rentouttavina ja samalla virkistävinä elementteinä mukaan tilaan. Tunnelmaa luotiin kattoon heijastetuilla värikuvioilla sekä tähtitaivaalla. Pilatesryhmä kokoontui kahtena eri päivänä ja vaihtelua tuotiin ensimmäisenä päivänä heijastamalla kattoon hitaasti liikkuvia tähtikuvioita. Toisena päivänä heijastettiin kattoon värikuvioita, joiden värit vaihtuivat hitaassa tahdissa. Heijastaminen toteutettiin kahdella dataprojektorilla ja kahdella tietokoneella. Heijastus tehtiin alhaalta suunnaten dataprojektorit heijastamaan ylöspäin. Tilan ikkunat peitettiin verhoilla, jotta valaistus ja heijasteet näkyivät riittävän hyvin. Tilan valaistuksena käytettiin salin etuosan himmeän kattovalaistuksen lisäksi led-tuikkukynttilöillä, jotka oli sijoitettu valkoisiin kynttilälaseihin. Tilassa soi taustalla pilatekseen soveltuvaa musiikkia, jonka rytmiin opettaja oli suunnitellut opetuksen.

5 Pilatusopetuksen välissä ja opetuksen lopuksi tarjolla oli maustettuja vesiä. Vesien mausteena käytettiin tuoreita appelsiineja, sitruunoita, limeä ja mansikoita. Alkeispilates pilottitilaan tuotiin moniaistiset elementit täydentäen vain kyseistä aistia yhdellä tai muutamalla tavalla. Opetustila itsessään pysyi muuten ennallaan. Liikunnanopetuksen näkökulmasta tilan laajempi muuttaminen ei ollut tarpeen. Moniaistisuuden ideana oli tuoda tunnelmaa tilaan.

6 Toinen liikunnan pilottitila oli toteutettu näkövammaisten jumppaan koottu pilottitila. Alkeispilateksen tavoin itse opetustilaan ei tehty suuria muutoksia. Moniaistisuutta lisättiin kyseistä aistia tukemalla. Opettaja oli suunnitellut opetukseen tarinan, jossa liikuttiin metsäretkellä. Mediapajalla työkokeilussa ollut henkilö teki retken taustalle äänimaailman ja hän oli pilottitilassa soittamassa ääniä tarinan edetessä. Ryhmä liikkui tarinan pohjalta. Opetustilanteessa avustamassa ollut hanketyöntekijä kierrätti tarinaan liittyen ensin ruusuntuoksupurkkia osallistujien tuoksuteltavana ja myöhemmin tarjoamassa makuaistille omenalohkoja. Näkövammaisten liikunnassa näköaistia ei voitu tarkemmin huomioida vaan keskityttiin muiden aistien aktivointiin. Moniaistisuutta hyödynnettiin liikunnan tiloissa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilan tunnelmavalaistus, Alkeispilateksessa heijasteet katossa, opettajan toiminnan seuraaminen Kuuloaisti opettajan puhe, taustamusiikki, taustaäänet Hajuaisti maustettujen vesien tuoksu, tuoksupurkkien tuoksu Makuaisti maustetut vedet, omenalohkot Tuntoaisti liikkumisen tuoma tunne Käsityönopetuksen pilottitila Moniaistisuuden sisällyttämistä käsityönopetukseen testattiin ensimmäisen kerran neulekahvila pilottitilassa. Heinolan kansalaisopistossa toimii Neulekahvila toimintaa kerran kuukaudessa. Neulekahvila on itsessään moniaistinen tila, sillä siellä tehdään käsitöitä, samalla nautitaan kahvia ja leivonnaisia, nautitaan kahvilan tuoksuista ja osallistutaan käsitöihin liittyvään keskusteluun.

7 Pilottitilan tarkoituksena oli testata toisiko tekniikan lisääminen lisäarvoa moniaistisuuteen ja neulekahvila toimintaan. Testaus toteutettiin Neulekahvilaan tuotiin televisioon liitetty tietokone ja nettiyhteys sekä sitä kautta saatavat neulonta ohjeet sekä blogit. Lisäksi tilaan tuotiin taustamusiikkia. Tehtyjä lisäyksiä ei koettu tarpeellisiksi. Esimerkiksi taustamusiikki häiritsi tilassa käytäviä keskusteluja. Toinen käsitöiden pilottitila oli toteutettu sytykeruusujen teko moniaistisessa tilassa. Opetustilana oli käytössä Heinolan kansalaisopiston kuvataidekoulun tila, joka on jakautunut kahteen osaan. Kaksiosaisuutta hyödynnettiin opetuksen ja moniaistisen tilan yhdistämisessä. Toisella puolella tilaa toteutettiin sytykeruusujen askartelua ja tila oli täysin valaistu. Toinen puoli puolestaan oli sisustettu tunnelmallisesti ja siinä oli mahdollisuus nauttia takkatulen loimusta teen juonnin ohessa. Molemmissa tiloissa kuului takkatulen ritinän ääni. Takkatilassa peitettiin opetustilan seinät ja kalusteet erilaisilla kankailla. Seinälle ripustettiin valkoinen kangas, johon tietokoneen ja dataprojektorin avustuksella heijastettiin takkatuli video. Tietokoneelta tuotiin kaijuttimien kautta esille takkatulen ritinän ääntä. Lisäksi tilassa oli valmiita sytykeruusuja, teevettä ja erilaisia tee laatuja. Tilassa oli muuten hämärä valaistus. Osallistujat kerääntyivät rinkiin huoneeseen asetetuille tuoleille nauttimaan rauhallisesta teehetkestä ja keskustelemaan sytykeruusujen askartelemisesta. Sytykeruusujen teko toteutettiin viereisessä tilassa, jossa hyödynnettiin opetustilan normaalia varustusta. Tilaan oli tuotu keittolevy ja sytykeruusujen tekoon tarvittavia materiaaleja. Tilassa oli hyvä valaistus, koska sytykeruusujen teko vaatii hyvää valaistusta. Takkatulen ritinä ja teen tuoksu tulivat takkatilan puolelta sytykeruusujen teon puolelle. Käsityön opettaja opasti tilaan osallistuneita sytykeruusujen teossa ja keskusteli takkatilassa käsityöaiheista. Molemmista tiloista näki toiseen tilaan. Moniaistiseen tilaan opasti kyltti: Ruusujen teon lomassa on mahdollisuus levähtää takkatulen loimussa, hörppiä lämmintä teetä sekä tuoksutella hempeitä kesäisiä vaikutelmia. Tiesitkö muuten, että ruusun tuoksu vaikuttaa muistikuvien syntyyn ja saattaa toimia apuna asioiden mieleen palauttamisessa?

8 Sytykeruusujen tekoon varattu ilta sujui hyvin. Ainoana ongelmana oli vanhan rakennuksen sulakejärjestelmä. Tilassa oli päällä valaistuksen lisäksi tietoteknisiä laitteita, veden keittimiä ja steariinin sulatukseen keittolevy. Tämä kuormitti järjestelmää niin, että sulake paloi ja toteutukseen tuli pieni hetkellinen katkos. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Opetustilanne, takkatuli, takkatilan ympäristö, sytykeruusujen teko Kuuloaisti Opetustilanne, takkatulen ritinä Hajuaisti Teen tuoksut, sytykeruusujen tuoksu (steariinin tuoksu) Makuaisti Eri makuiset teelajit Tuntoaisti Sytykeruusujen valmistus, takkatilan viltit ja tyynyt Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopettajat toivoivat opetuksen kevätjuhlaan uudenlaista toteutustapaa ja he lähtivät ideoimaan moniaistisuuden lisäämistä musiikin opetuksen ja juhlan sisältöön. Ideaksi syntyi luonnon ja musiikin/äänen yhdistäminen. Tila toteutettiin Jyränkölän juhlasaliin. Kuten liikunnan pilotissa jo todettiin juhlasali on haastava kiinteän moniaistisen tilan toteuttamisen näkökulmasta. Musiikin pilotissa päädyttiin kuitenkin toteuttamaan moniaistinen tila yhtenä osana juhlasalin tilaa. Musiikkia luonnosta tila toteutettiin kevätjuhlaa varten.

9 Juhlasalin takaosaan rakennettiin luonnon, äänen ja musiikin yhdistelmänä luontopolku, jota pitkin kevätjuhlaan osallistuvat opiskelijat ja heidän perheensä kiersivät tutustuen materiaaleihin ja tuottaen itse musiikkia niiden avulla. Taustalla kuului metsän ääniä, linnun viserrystä, tuulen ääntä, sekä sateen ropinaa. Lopussa kuului lasten iloista naurun ääntä. Vierailijat tuottivat itse ääntä ja musiikkia puisilla kepeillä, kivillä, simpukoilla ja puusta valmiiksi tehtyillä soittimilla. Tilaan kerättiin materiaalia luonnosta, Jyränkölän varastosta, tekijöiden kotoa sekä tilaa sisustettiin erilaisilla kankailla. Apuna käytettiin tuoleja ja pöytiä, jotka verhoiltiin kankailla soveltumaan paremmin luonnontilaksi. Tila rajattiin kevyillä sermeillä. Tilan alkuun tuotiin saavillinen isoja koivunoksia, jotka toivat tilaan mukavan luonnontuoksun. Tilan lattia oli verhoiltu kankailla. Kankaiden alle oli laitettu erilaisia materiaaleja, jotta jalat tuntisivat kävelyn erilaisten alustojen päällä.tilassa liikuttiin ilman kenkiä.

10 Tilaan heijastettiin polun ulkopuolelta tietokoneen ja dataprojektorin avulla kuvia luonnosta. Dataprojektorit oli sijoitettu ulkopuolelle siten, että vierailijat eivät nähneet niitä. Tietokoneen ja kaijuttimien kautta tilaan ohjattiin luonnon ääniä. Tilassa hyödynnettiin erilaisia materiaaleja, jotka tuottivat ääntä.

11 Tilan kulmaukseen tehtiin pöytien alle ryömintäpaikka lapsia varten. Pöydän päällä oli puusta tehty soitin. Polun loppuosassa oli kankaan alle tehty kohta, jossa pääsi kävelemään kivien päältä, kuuntelemaan simpukoiden kohinaa ja sekä näkemään että kuulemaan veden liplatusta ja sateen ääniä. Ideana oli, että vierailijat kävelevät sateenkaaren värien alta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilassa olevat materiaalit, dataprojektorilla heijastetut luonnon kuvat Kuuloaisti Luonnon äänet, itse tuotetun musiikin ääni Hajuaisti Luonnon materiaaleista tulevat tuoksut Makuaisti Makuaistia ei huomioitu tilassa tilan luonteen vuoksi Tuntoaisti materiaalien koskettaminen, kävely erilaisilla materiaaleilla Kielten opetuksen pilottitila Kielten opetuksessa saatiin hyviä kokemuksia aikaisemmin toteutetun kielikahvila tilan kautta. Kieltenopetukseen toivottiin muita samantyylisiä moniaistisia tiloja. Kieltenopetuksessa haluttiin testata takkatilan toimivuutta eri kielillä keskustelun tilana. Takkatilan materiaaleja oli kerätty hankkeelle jo muihin tarkoituksiin, joten tilan kokoaminen oli melko helppoa kieltenopetuksen tilan näkökulmasta. Heinolan kansalaisopiston kieltenopetus toteutetaan Harjunrinne rakennuksen tiloissa. Tiloissa on kakkien ryhmien yhteiskäytössä oleva Fennica luokka, johon takkatila koottiin ja se oli avoimena kieltenopetuksen ryhmille opetuskauden viimeisillä kerroilla ajalla Tila rajattiin vihreällä ja valkoisella kankaalla siten, että takkatulen heijastaminen tapahtui valkoisen kankaan takaa. Heijastuksessa käytettiin tietokonetta ja dataprojektoria. Tietokoneen ja kaiuttimien kautta tuotiin takanritinän ääni tilaan. Muuten tilassa hyödynnettiin paikalla olevia huonekaluja,

12 lisääämällä kodinomaisuutta tuomaan mattoja, pöytäliinoja, verhoja, kukkia, kirjallisuutta ja makusekä hajuaistia aktivoimaan erilaisia tee- lajeja. Eri kielten ryhmät käyttivät tilaa aktiivisesti hyödyntäen tilan rentoutta arkisten asioiden keskustelemiseen opeteltavalla kielellä. Tila soveltui opiskelukauden päättämiseen pienen rennon yhteisen hetken viettämisen näkökulmasta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Heijastettu takkatuli, tilassa olevat materiaalit Kuuloaisti takkatulen ritinä, vieraan kielen käyttäminen moniaistisessa tilassa Hajuaisti Erilaisten tee lajien tuoksut Makuaisti Erilaiset tee lajit Tuntoaisti Tilassa olevat materiaalit 6. Tulokset Pilottitilojen toteutuksessa saadut tulokset ovat positiivisia ja antavat suuntaa siitä, että moniaistisuus tuo osaltaan lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Yhteenvetona kaikkien toteutettujen oppiainepilottien osalta voidaan todeta, että moniaistiset elementit soveltuvat hyvin tiettyihin ainealueisiin yksittäin käytettyinä kun taas toisissa ainealueissa useamman moniaistisen elementin hyödyntäminen on mahdollista ja toimivaa. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa äänet ja

13 valaistus tuovat oman tunnelmansa ja ovat jo riittäviä lisäämään opetustilan toimivuutta. Sen sijaan kieltenopetuksessa voi melko helposti hyödyntää kaikkia aisteja kielen oppimistilanteissa ja tiloissa. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnan piloteissa huomioitiin, että liikunnan opetustilat ovat omalla tavallaan haastavia moniaistisuuden suunnittelussa. Eri aisteja aktivoivat elementit on suunniteltava osaksi opetusta, mutta kuitenkin siten, että ne eivät liiaksi häiritse opetustilannetta. Moniaistisuus toimii parhaiten tunnelmanluojana liikunnan opetuksessa. Tunnelman luomiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi valaistuksen suunnittelua, seiniin tai kattoon heijastettavia värejä tai kuvioita, raikkaita ja terveellisyyttä esille tuovia tuoksuja ja mahdollisesti myös makuja. Liikunnanopetuksen pilottitilojen palaute oli pääosin positiivista. Alkeispilateksen pilottitilan tunnelmasta pidettiin ja opettaja koki sen lisäarvoa tuovaksi. Sen sijaan näkövammaisten jumpan pilottitilan moniaistiset elementit koettiin teennäisiksi ja epäjohdonmukaisiksi. Näin ne eivät tuoneet opetuksen ja oppimisen kannalta lisäarvoa, mutta yksittäin käytettyinä toimivat varmasti paremmin. Äänen ja musiikin lisääminen liikunnanopetuksen taustalle tuo enemmän mielikuvia esimerkiksi opetuksessa käytettyyn tarinaan osallistumiseen. Moniaistisessa alkeispilates ryhmässä oli mukana 18 henkilöä ja näkövammaisten jumpassa 8 henkilöä. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetukseen on haastavaa lisätä moniaistisia elementtejä. Kuulo- ja näköaistille on helpolla tavalla mahdollista tuoda erilaisia elementtejä lisäämään tunnelmaa, mutta esimerkiksi makuaistin lisääminen on hankalampaa käsityön tekemisen ohessa. Neulekahvila tilassa tämä on hyödynnetty hienosti kahvila tuotteiden kautta. Neulekahvilassa vieraili 26 henkilöä ja sytykeruusut tilassa 16 henkilöä. Molempien tilojen palaute oli pääasiassa opetustoiminnalle suunnattua. Palautteessa ei ollut huomioitu moniaistisuuden näkökulmaa. Neulekahvilaan liittyvä testaus osoitti, että neulekahvila itsessään on moniaistinen tila ja se ei kaipaa moniaistisuuden lisäämistä toimintaansa. Sytykeruusujen teossa puolestaan kaksiosainen tila oli hyvä ratkaisu. Siinä käsitöiden tekeminen ja teemaan muuten liittyvän tilan yhdistäminen onnistui ja kahteen jakautunut tila linkittyi hyvin itse teeman kautta kuten myös takkatulen ritinän ja ympäristön kautta toisiinsa. Musiikinopetuksen pilottitila Pilotissa tavoiteltiin kokemusta moniaistisuuden yhdistämisestä musiikinopetukseen ja musiikinopetuksen yhteiseen tilaisuuteen. Tila toimi hyvin ja erityisesti lasten opettamiseen menetelmästä on varmasti hyötyä. Tila toimi hyvin myös moniaistisuuden idean levittämisen näkökulmasta perheille ja lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Tulosten pohjalta moniaistista tilaa voidaan kehittää musiikinopetuksessa vielä eteenpäin. Musiikkia luonnosta tilassa vieraili yhteensä 52 aikuista. Heidän lisäkseen tilassa vieraili mukava joukko lapsia.

14 Kielten opetuksen pilottitila Takkatilan toteuttamista kielten opetuksen tilana pidettiin hyvänä toteutuksena. Palautteen mukaisesti tila toimi hyvin tunnelman luojana ja erityisesti se sopi opetuskauden päättämiskerralle. Kodinomainen tila tuo rentoutta kielen oppimiseen ja kieltä voi käyttää luontevammin, unohtaen ääntämisen jännityksen. Kielten takkatilassa vieraili 46 henkilöä. 7. Arviointi Pilottitilojen toteutuksen yhteydessä pyydettiin kirjallisesti osallistujilta palautetta pilottitilan toteutuksesta ja toimivuudesta. Lisäksi opettajat ja mukana ollut hankehenkilöstö arvioivat pilottitilan toimivuutta. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnanopetuksen pilottitilojen toteutuksen pohjalta arvioinnissa tuli esille, että moniaistisuuden lisäämisessä opetustiloihin on tarkasti suunniteltava elementtien toimivuus. Elementit saattavat vaikuttaa häiritsevästi itse opetustilanteeseen. Parhaiten toimivat yksittäisten elementtien hyödyntäminen, kuten musiikin, opetukseen liittyvän äänen, valaistuksen ja värivalojen käyttäminen liikunnan opetustiloissa. Myös esimerkiksi palautumistilanteeseen liittyvä maku- tai tuoksuelementti voi toimia virkistävänä elementtinä. Maku- ja tuoksuelementeissä on tärkeä huomioida liikunnan tavoite terveellisyyden näkökulmasta. Alkeispilates pilottitilan osallistujien palautteen mukaisesti tilassa oli rauhallinen tunnelma ja moniaistiset elementit toivat lisää keskittymistä tilanteeseen. Värien ja valojen vaihtuvuus miellytti. Tämän tyylinen tila soveltui hyvin liikunnan oppimistilaksi. Näkövammaisten jumpan osallistujien palautteessa todettiin harjoituksen mielikuvissa epäloogisuutta ja harjoitus koettiin hieman lapselliseksi. Tuoksu ei tullut selkeästi ulos tuoksupullosta. Sen sijaan luonnon äänien ja esimerkiksi airojen soutuäänet loivat tilaan tunnelmaa. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetuksessa moniaistisuuden lisääminen itse opetustilaan on haastavaa. Yksittäisen elementin kuten valaistuksen ja musiikin tai äänien lisääminen tuottaa tunnelmaa oppimistilaan ja tilanteisiin. Kaikkien aistielementtien lisääminen sen sijaan ei tunnut näiden pilottikokemusten pohjalta toimivalle käsityönopetuksessa ja oppimistiloissa. Neulekahvila toiminta itsessään on kuitenkin hyvä esimerkki moniaistisesta oppimistilasta ja tilanteesta. Neulekahvilan ja sytykeruusujen pilottitilojen osallistujien palaute oli pääasiassa opetukseen suunnattua. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sosiaaliseksi tilanteeksi. Sytykeruusujen teko todettiin muun muassa hienoksi kokemukseksi.

15 Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopetuksen pilottitilan toteutuksen pohjalta opetushenkilöstön ja mukana olleen hankehenkilöstön arvioinnin mukaan moniaistiset elementit soveltuvat hyvin erityisesti lasten musiikinopetukseen. Oppimistilanteessa näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaisti on helposti yhdistettävissä musiikin tuottamiseen. Makuaisti sen sijaan on haastavampi yhdistää oppimistilanteeseen. Yksittäisten elementtien lisääminen musiikin opetukseen ja oppimistilaan on helppoa, mutta myös useamman elementin yhtäaikainen yhdistäminen onnistuu melko luontevasti. Musiikkia luonnosta pilottitilasta ei saatu palautetta tilaan osallistuneilta henkilöiltä. Kieltenopetuksen pilottitila Kieltenopetuksen takkatila pilotin ja aikaisemmin toteutetun kielikahvila pilottitilan kokemusten pohjalta arvioinnissa nousee moniaistisuuden toimiminen opetustilassa ja tilanteissa. Kielten opetukseen ja oppimiseen soveltuu hyvin normaalista luokkatilasta poikkeava, enemmän luonnollista kielen käyttämisen tilannetta tukeva fyysinen tila. Kielen opiskelussa voi hyödyntää useita aisteja yhtäaikaisesti. Kielten takkatilaan osallistuneiden palautteet olivat positiivisia. Niiden pohjalta tämän tyylinen tila soveltuu hyvin vieraan kielen käyttämiseen keskustelutilanteissa. Poimintoja palautteesta: Tunnelma tässä tilassa vapauttaa ja rauhoittaa. Joulu nalla tämä olisi vielä parempi (nytkin mukava ja kodikas). Hyvä paikka kevään päätöskeskustelulle. 8. Tiedotus Pilottitilat oli suunniteltu jo käynnissä olevan opetuksen testipiloteiksi. Tästä syystä tiloja ei markkinoitu laajemmalle kohderyhmälle. Moniaististen tilojen toteutuksesta tiedotettiin pääasiassa Jyränkölän ilmoitustauluilla ja pilottitilan ulkopuolella julisteiden kautta. Lisäksi toteutuksista on tiedotettu osahankkeen verkostolle sähköpostilla ja osittain myös hankkeen blogi sivuston kautta.

16

17 9. Tulosten jatkohyödyntäminen Pilottitilojen toteutuksessa saatu käytännön kokemus moniaistisuuden hyödyntämisestä osana opetusta jää varmasti elämään Heinolan kansalaisopiston opetukseen. Pilottitilojen ja jatkon hyödyntämisen kautta moniaistisuuden lisääminen oppimistiloihin toivonmukaisesti leviää käyttöön myös opiskelijoiden ja muiden opettajien kautta oppimisen kentälle. Pilottitilojen toteutuksen jälkeen moniaistisuutta on hyödynnetty eri oppiaineissa lisäämällä yksittäisiä elementtejä mukaan oppimistiloihin. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa opettaja on hyödyntänyt valon ja valaistuksen määrää oppimistilassa ja näin hän on vaikuttanut oppimistilan sopivuuteen erilaisten opetustilanteiden tarpeet huomioiden. Myös esimerkiksi musiikin opetuksessa moniaistisen ympäristön vaikutukset on hyödynnetty opetustilan sisustuksessa. Musiikin opettajat järjestelivät opetustilat uudelleen hyödyntäen erilaisia kankaita ja elementtejä oppimistilassa. Kielten opetuksessa tullaan toteuttamaan uusia moniaistisia tiloja hankkeen jälkeenkin. Tähän on tullut toiveita kielten opettajilta. Tilat tulevat olemaan sellaisia, että ne soveltuvat eri kielten opetukseen. Erityisesti keskusteluryhmissä tullaan hyödyntämään takkatilan tyylisiä keskustelua rentouttavia tiloja oppimisessa ja opetuksessa.

18

Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille. Pilottiraportti

Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille. Pilottiraportti Heinolaa tutuksi maahanmuuttajille Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 27.7.2012 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 3 2. Toimijat... 3 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Joustavat oppimisen tilat Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Tilat innostamaan aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat (JOT) -hankkeessa koulun oppimisympäristöä on kehitetty vastaamaan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE. Lahden diakonian instituutti

KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE. Lahden diakonian instituutti 1 KANNUSTAVAN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTISSA KAVIO-HANKE Lahden diakonian instituutti Lahden kansanopisto Harjulan kansalaisopisto Perheniemen evankelinen

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ!

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ! ILOA VÄREISTÄ JA LUONNOSTA Päivämäärät 8.3.-7.6.2017 Kellonaika keskiviikkoisin klo 10.00-14.15 Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34 (Vanha valkoinen kaksikerroksinen kivitalo City-marketin vieressä).

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa Aivojen iloksi. Aivojen aktivointi Ilo ja hyvä mieli ovat aivojen parhaita ystäviä. Meille kaikille on yksilöllistä se, miten painamme mieleen asioita.

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO ORIGO 2 Origo Origo 3 ORIGO Origo on oppimista tukeva pöytä joka haluaa olla osa tärkeintä päivää. Koulupäivää. Pöytäsarja, joka on luotu täysin tulevien käyttäjiensä mukaan. Kaikenikäisten ja -pituisten

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Runoissa kieltä käytetään usein arkikielestä poikkeavalla tavalla. Runoissa kaikella on merkitystä eikä yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa ole olemassa.

Runoissa kieltä käytetään usein arkikielestä poikkeavalla tavalla. Runoissa kaikella on merkitystä eikä yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa ole olemassa. a j o n u R n a a m luke Runoissa kieltä käytetään usein arkikielestä poikkeavalla tavalla. Runoissa kaikella on merkitystä eikä yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa ole olemassa. Tarpeellisia käsitteitä N I N

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Hyviä uutisia http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001135082.html

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Kuule - luonnollisesti

Kuule - luonnollisesti Kuule - luonnollisesti Täydellisen tasapainoinen ääni Kuvittele, millaista olisi pystyä seuraamaan keskusteluja. Kuulla kaikki ympäristön äänet. Siirtyä mukavasti hiljaisesta paikasta meluisaan. Kuulla

Lisätiedot

Tilat toimimaan - hanke

Tilat toimimaan - hanke Tilat toimimaan - hanke Uudenlaiset kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömallit 1.8.2015-31.12.2016 /Joensuun seutukirjasto & nuorisopalvelut 3.10.2016 YLEISTÄ HANKKEESTA Resurssit: puolikas kirjastotyöntekijä

Lisätiedot

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kädentaidot ja tuotteistaminen Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kohderyhmä lapset Halusimme opettaa lapsia, koska lasten kanssa työskentely on meille molemmille mielekästä. Halusimme luoda elämyksen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Omat rajat kuinka sanoa EI. Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta

Omat rajat kuinka sanoa EI. Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta Omat rajat kuinka sanoa EI Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta Sisällys Alkutilanne Mitä materiaaleja käytettiin Millainen tuntisuunnitelma/työsuunnitelma oli käytössä

Lisätiedot

Laskoskaihtimet Yksinkertaisuus, puhtaat linjat ja pienet yksityiskohdat

Laskoskaihtimet Yksinkertaisuus, puhtaat linjat ja pienet yksityiskohdat Laskoskaihtimet Yksinkertaisuus, puhtaat linjat ja pienet yksityiskohdat Yksinkertainen on aina kaunista Laskoskaihdin voi ilmentää yksinkertaisuutta ja puhtaita, suoria linjoja - mutta myös luoda jännittäviä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Reteaming kehittymisen malli Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Motivaatio Kiintoisa tavoite Voimavarat Edistymisen seuranta Orientoituminen Keskustele pienryhmissä Mihin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä

Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu. Yläkouluseminaari, Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu valinnaisliikunnan tunneilla CoreFOX Edu Yläkouluseminaari, 17.3.2016 Jyväskylä Mobiilisovelluksen kokeilu Kokeilu neljässä akatemiaverkoston yläkoulussa tammikuu maaliskuu 2016

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Projektioppiminen. Materiaalitekniikan sohvaprojekti

Projektioppiminen. Materiaalitekniikan sohvaprojekti Projektioppiminen Materiaalitekniikan sohvaprojekti Lea Heikinheimo, yliopettaja, LAMK Pirkko Järvelä, yliopettaja, LAMK Ilkka Tarvainen, lehtori, LAMK Materiaalitekniikan koulutusohjelma Lahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat MINNO Metropolis 2013 - Loppukatselmus Luonto sisällä Vuodenajat 17.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti sisältyy jokaisen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan opintoihin, yleensä toteutus 3.

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5. Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.2008 Anna Launonen Opintojen aloitus Rehjassa Osa opintojaksoa: Opiskelu ja

Lisätiedot

tiistai Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b.

tiistai Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b. tehtävä 2: tiistai 13 17 Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b. tehtävä 2 a OMENA ESINEENÄ Omenan voi syödä, mutta miten muuten sitä voisi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen 28.11.2005 Kulttuuriperintöopetus Rauman normaalikoulussa Teoreettinen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Talkshoppia ja workshowta

Talkshoppia ja workshowta Talkshoppia ja workshowta - projektin satoa Turusta ja muualta Se tarina muutti päiväni kirjasto kertoo ja kuuntelee Turun kaupunginkirjasto Ella Mustamo, Tarja Nikander, Leena Elenius 2 Keitä me olemme?

Lisätiedot