Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat. Pilottiraportti"

Transkriptio

1 Moniaistisuus osana erilaisia opetustiloja Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten -pilottitilat Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela,

2 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Tulokset Arviointi Tiedotus Tulosten jatkohyödyntäminen... 17

3 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä projektissa kehitetään moniaistista tilaa työvälineenä, jolla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, elämyksellisyyttä, sekä toimintaan osallistuvien ihmisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Projektissa testataan, miten moniaistinen tila toimii erilaisten ihmisten avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke on Lapin ELY keskuksen rahoittama ESR hanke. Hallinnoijana toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina toimivat Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto testaa ja toteuttaa pilottitiloja multimediapohjaisina moniaistisina oppimis- ja kokemustiloina. Perinteisiä sisustusmateriaaleja käyttäen ja modernia tekniikkaa hyödyntäen luodaan uudenlainen tila, jossa yhdistyy oppimisympäristöjen moninaiset muodot. Kansalaisopiston toiminnassa tilaa testataan ja hyödynnetään opetuksessa. Pilottitiloina testauksessa ovat olleet muun muassa musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetus. Musiikin opetuksessa moniaistisuutta on hyödynnetty Musiikkia luonnosta tilassa, liikunnassa moniaistinen alkeispilates tilassa ja Näkövammaisten moniaistisen jumpan tilassa, käsityössä sytykeruusujen tekemiseen liittyvässä moniaistisessa tilassa ja neulekahvila tilassa, sekä kielten opetuksessa tunnelmallisessa takkatilassa. Moniaististen tilojen tavoitteena kansalaisopiston opetuksen yhteydessä on testata millä tavalla moniaistisuus tukee opetustilannetta ja oppimisympäristöä, sekä laajentaa ajattelua huomioimaan moniaistisuuden vaikutukset. 2. Toimijat Pilottitilojen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat kansalaisopiston opetushenkilöstö ja Mediapaja työpajan työntekijät. Opetushenkilöstöstä toteutukseen osallistuivat liikunnan vastuuopettaja, käsityönopetuksen vastuuopettaja, musiikinopetuksen vastuuopettaja ja kieltenopetuksessa kielten vastuuhenkilö ja yksi kielten opettaja. Käytännön toteutukseen osallistui myös Mediapajalla työkokeilussa olevia henkilöitä. Pilottitilojen suunnittelu ja kokoaminen toteutettiin vastuuhenkilöiden, Mediapajan ja Aistien hankkeen hankehenkilöstön yhteistyönä. Jokaisella tekijällä oli oma vastuualueensa tilan toteutuksessa. Tarpeet ja pilottitilan toimivuuden suunnittelu oli pääasiassa vastuuopettajan tehtävänä. Mediapajan ja hankehenkilöstön tehtävänä oli osallistua vastuuopettajan kanssa varsinaiseen toteutukseen ja materiaalien hankintaan. Yhteistyö sujui kaikissa pilottitiloissa erittäin hyvin. Ongelmakohtia ei toteutuksessa syntynyt. Välillisenä kohderyhmänä olivat kansalaisopiston opiskelijat, eli näiden tilojen osalta liikunnan, käsityön, kielten ja musiikin opiskelijat sekä musiikin opetuksessa lisänä myös opiskelijoiden perheet.

4 3. Tavoitteet Pilottitilojen tavoitteena oli testata millä tavalla moniaistisuus sopii normaalin opetuksen yhteyteen ja millä tavalla moniaistisuus toimii eri oppiaineiden opetustiloissa. Musiikin, liikunnan, käsitöiden ja kielten opetukseen ei luontaisesti sisälly kaikkien aistien hyödyntämistä, joten tavoitteena oli myös testata antaako moniaistisuuden lisääminen lisäarvoa opetukseen. 4. Toiminnan suunnittelu Pilottitilojen toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhteispalaverilla, jossa ideoitiin toteutettavaa pilottitilaa. Ensimmäisessä palaverissa keskityttiin pilottitilan idean kehittelyyn ja toteuttamisajankohdan hahmotteluun. Pilottitilojen suunnittelu ja työnjaon toteuttaminen tehtiin jokaisen tilan osalta kahdessa palaverissa. Palavereihin osallistui kyseisen ainealueen vastuuopettaja ja Aistien hankkeen hanketyöntekijä, sekä tarvittaessa mediapajan edustaja. Toiminnan suunnittelussa tärkeänä osana oli opetustilan tarkastelu. Opetustilaan tutustuttiin jo ensimmäisessä suunnittelupalaverissa. Opetustilasta tehtiin piirrospohja, johon tilan toteutus suunniteltiin. Suunnittelupalavereiden välissä pidettiin useamman päivän väli, jotta ideaa ennätettiin pohtia tarkemmin. Toisessa palaverissa tehtiin tarkka suunnitelma pilottitilan toteutuksesta. Suunnitelma kirjattiin ja jaettiin sähköpostilla toteutukseen osallistuville henkilöille. Kirjallinen kooste ja selkeä suunnitelma helpotti tilan toteutusta. 5. Toiminnan toteutus Liikunnanopetuksen pilottitila Liikunnanopetuksessa testattiin kahta pilottitilaa. Ensimmäinen pilottitila oli alkeispilates ryhmän opetuksessa hyödynnetty tila. Alkeispilateksen pilottitila toteutettiin Jyränkölän juhlasalissa. Opetustila oli haastava suuren kokonsa ja tilan rakenteiden osalta. Liikunnanopetuksessa tarvitaan tilaa liikkumiselle, joten moniaistisia materiaaleja ei voitu sijoittaa liikkumisalueelle. Pilates on liikkumismuotona rauhallista, joten moniaistisuus pyrittiin tuomaan neutraaleina, rentouttavina ja samalla virkistävinä elementteinä mukaan tilaan. Tunnelmaa luotiin kattoon heijastetuilla värikuvioilla sekä tähtitaivaalla. Pilatesryhmä kokoontui kahtena eri päivänä ja vaihtelua tuotiin ensimmäisenä päivänä heijastamalla kattoon hitaasti liikkuvia tähtikuvioita. Toisena päivänä heijastettiin kattoon värikuvioita, joiden värit vaihtuivat hitaassa tahdissa. Heijastaminen toteutettiin kahdella dataprojektorilla ja kahdella tietokoneella. Heijastus tehtiin alhaalta suunnaten dataprojektorit heijastamaan ylöspäin. Tilan ikkunat peitettiin verhoilla, jotta valaistus ja heijasteet näkyivät riittävän hyvin. Tilan valaistuksena käytettiin salin etuosan himmeän kattovalaistuksen lisäksi led-tuikkukynttilöillä, jotka oli sijoitettu valkoisiin kynttilälaseihin. Tilassa soi taustalla pilatekseen soveltuvaa musiikkia, jonka rytmiin opettaja oli suunnitellut opetuksen.

5 Pilatusopetuksen välissä ja opetuksen lopuksi tarjolla oli maustettuja vesiä. Vesien mausteena käytettiin tuoreita appelsiineja, sitruunoita, limeä ja mansikoita. Alkeispilates pilottitilaan tuotiin moniaistiset elementit täydentäen vain kyseistä aistia yhdellä tai muutamalla tavalla. Opetustila itsessään pysyi muuten ennallaan. Liikunnanopetuksen näkökulmasta tilan laajempi muuttaminen ei ollut tarpeen. Moniaistisuuden ideana oli tuoda tunnelmaa tilaan.

6 Toinen liikunnan pilottitila oli toteutettu näkövammaisten jumppaan koottu pilottitila. Alkeispilateksen tavoin itse opetustilaan ei tehty suuria muutoksia. Moniaistisuutta lisättiin kyseistä aistia tukemalla. Opettaja oli suunnitellut opetukseen tarinan, jossa liikuttiin metsäretkellä. Mediapajalla työkokeilussa ollut henkilö teki retken taustalle äänimaailman ja hän oli pilottitilassa soittamassa ääniä tarinan edetessä. Ryhmä liikkui tarinan pohjalta. Opetustilanteessa avustamassa ollut hanketyöntekijä kierrätti tarinaan liittyen ensin ruusuntuoksupurkkia osallistujien tuoksuteltavana ja myöhemmin tarjoamassa makuaistille omenalohkoja. Näkövammaisten liikunnassa näköaistia ei voitu tarkemmin huomioida vaan keskityttiin muiden aistien aktivointiin. Moniaistisuutta hyödynnettiin liikunnan tiloissa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilan tunnelmavalaistus, Alkeispilateksessa heijasteet katossa, opettajan toiminnan seuraaminen Kuuloaisti opettajan puhe, taustamusiikki, taustaäänet Hajuaisti maustettujen vesien tuoksu, tuoksupurkkien tuoksu Makuaisti maustetut vedet, omenalohkot Tuntoaisti liikkumisen tuoma tunne Käsityönopetuksen pilottitila Moniaistisuuden sisällyttämistä käsityönopetukseen testattiin ensimmäisen kerran neulekahvila pilottitilassa. Heinolan kansalaisopistossa toimii Neulekahvila toimintaa kerran kuukaudessa. Neulekahvila on itsessään moniaistinen tila, sillä siellä tehdään käsitöitä, samalla nautitaan kahvia ja leivonnaisia, nautitaan kahvilan tuoksuista ja osallistutaan käsitöihin liittyvään keskusteluun.

7 Pilottitilan tarkoituksena oli testata toisiko tekniikan lisääminen lisäarvoa moniaistisuuteen ja neulekahvila toimintaan. Testaus toteutettiin Neulekahvilaan tuotiin televisioon liitetty tietokone ja nettiyhteys sekä sitä kautta saatavat neulonta ohjeet sekä blogit. Lisäksi tilaan tuotiin taustamusiikkia. Tehtyjä lisäyksiä ei koettu tarpeellisiksi. Esimerkiksi taustamusiikki häiritsi tilassa käytäviä keskusteluja. Toinen käsitöiden pilottitila oli toteutettu sytykeruusujen teko moniaistisessa tilassa. Opetustilana oli käytössä Heinolan kansalaisopiston kuvataidekoulun tila, joka on jakautunut kahteen osaan. Kaksiosaisuutta hyödynnettiin opetuksen ja moniaistisen tilan yhdistämisessä. Toisella puolella tilaa toteutettiin sytykeruusujen askartelua ja tila oli täysin valaistu. Toinen puoli puolestaan oli sisustettu tunnelmallisesti ja siinä oli mahdollisuus nauttia takkatulen loimusta teen juonnin ohessa. Molemmissa tiloissa kuului takkatulen ritinän ääni. Takkatilassa peitettiin opetustilan seinät ja kalusteet erilaisilla kankailla. Seinälle ripustettiin valkoinen kangas, johon tietokoneen ja dataprojektorin avustuksella heijastettiin takkatuli video. Tietokoneelta tuotiin kaijuttimien kautta esille takkatulen ritinän ääntä. Lisäksi tilassa oli valmiita sytykeruusuja, teevettä ja erilaisia tee laatuja. Tilassa oli muuten hämärä valaistus. Osallistujat kerääntyivät rinkiin huoneeseen asetetuille tuoleille nauttimaan rauhallisesta teehetkestä ja keskustelemaan sytykeruusujen askartelemisesta. Sytykeruusujen teko toteutettiin viereisessä tilassa, jossa hyödynnettiin opetustilan normaalia varustusta. Tilaan oli tuotu keittolevy ja sytykeruusujen tekoon tarvittavia materiaaleja. Tilassa oli hyvä valaistus, koska sytykeruusujen teko vaatii hyvää valaistusta. Takkatulen ritinä ja teen tuoksu tulivat takkatilan puolelta sytykeruusujen teon puolelle. Käsityön opettaja opasti tilaan osallistuneita sytykeruusujen teossa ja keskusteli takkatilassa käsityöaiheista. Molemmista tiloista näki toiseen tilaan. Moniaistiseen tilaan opasti kyltti: Ruusujen teon lomassa on mahdollisuus levähtää takkatulen loimussa, hörppiä lämmintä teetä sekä tuoksutella hempeitä kesäisiä vaikutelmia. Tiesitkö muuten, että ruusun tuoksu vaikuttaa muistikuvien syntyyn ja saattaa toimia apuna asioiden mieleen palauttamisessa?

8 Sytykeruusujen tekoon varattu ilta sujui hyvin. Ainoana ongelmana oli vanhan rakennuksen sulakejärjestelmä. Tilassa oli päällä valaistuksen lisäksi tietoteknisiä laitteita, veden keittimiä ja steariinin sulatukseen keittolevy. Tämä kuormitti järjestelmää niin, että sulake paloi ja toteutukseen tuli pieni hetkellinen katkos. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Opetustilanne, takkatuli, takkatilan ympäristö, sytykeruusujen teko Kuuloaisti Opetustilanne, takkatulen ritinä Hajuaisti Teen tuoksut, sytykeruusujen tuoksu (steariinin tuoksu) Makuaisti Eri makuiset teelajit Tuntoaisti Sytykeruusujen valmistus, takkatilan viltit ja tyynyt Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopettajat toivoivat opetuksen kevätjuhlaan uudenlaista toteutustapaa ja he lähtivät ideoimaan moniaistisuuden lisäämistä musiikin opetuksen ja juhlan sisältöön. Ideaksi syntyi luonnon ja musiikin/äänen yhdistäminen. Tila toteutettiin Jyränkölän juhlasaliin. Kuten liikunnan pilotissa jo todettiin juhlasali on haastava kiinteän moniaistisen tilan toteuttamisen näkökulmasta. Musiikin pilotissa päädyttiin kuitenkin toteuttamaan moniaistinen tila yhtenä osana juhlasalin tilaa. Musiikkia luonnosta tila toteutettiin kevätjuhlaa varten.

9 Juhlasalin takaosaan rakennettiin luonnon, äänen ja musiikin yhdistelmänä luontopolku, jota pitkin kevätjuhlaan osallistuvat opiskelijat ja heidän perheensä kiersivät tutustuen materiaaleihin ja tuottaen itse musiikkia niiden avulla. Taustalla kuului metsän ääniä, linnun viserrystä, tuulen ääntä, sekä sateen ropinaa. Lopussa kuului lasten iloista naurun ääntä. Vierailijat tuottivat itse ääntä ja musiikkia puisilla kepeillä, kivillä, simpukoilla ja puusta valmiiksi tehtyillä soittimilla. Tilaan kerättiin materiaalia luonnosta, Jyränkölän varastosta, tekijöiden kotoa sekä tilaa sisustettiin erilaisilla kankailla. Apuna käytettiin tuoleja ja pöytiä, jotka verhoiltiin kankailla soveltumaan paremmin luonnontilaksi. Tila rajattiin kevyillä sermeillä. Tilan alkuun tuotiin saavillinen isoja koivunoksia, jotka toivat tilaan mukavan luonnontuoksun. Tilan lattia oli verhoiltu kankailla. Kankaiden alle oli laitettu erilaisia materiaaleja, jotta jalat tuntisivat kävelyn erilaisten alustojen päällä.tilassa liikuttiin ilman kenkiä.

10 Tilaan heijastettiin polun ulkopuolelta tietokoneen ja dataprojektorin avulla kuvia luonnosta. Dataprojektorit oli sijoitettu ulkopuolelle siten, että vierailijat eivät nähneet niitä. Tietokoneen ja kaijuttimien kautta tilaan ohjattiin luonnon ääniä. Tilassa hyödynnettiin erilaisia materiaaleja, jotka tuottivat ääntä.

11 Tilan kulmaukseen tehtiin pöytien alle ryömintäpaikka lapsia varten. Pöydän päällä oli puusta tehty soitin. Polun loppuosassa oli kankaan alle tehty kohta, jossa pääsi kävelemään kivien päältä, kuuntelemaan simpukoiden kohinaa ja sekä näkemään että kuulemaan veden liplatusta ja sateen ääniä. Ideana oli, että vierailijat kävelevät sateenkaaren värien alta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Tilassa olevat materiaalit, dataprojektorilla heijastetut luonnon kuvat Kuuloaisti Luonnon äänet, itse tuotetun musiikin ääni Hajuaisti Luonnon materiaaleista tulevat tuoksut Makuaisti Makuaistia ei huomioitu tilassa tilan luonteen vuoksi Tuntoaisti materiaalien koskettaminen, kävely erilaisilla materiaaleilla Kielten opetuksen pilottitila Kielten opetuksessa saatiin hyviä kokemuksia aikaisemmin toteutetun kielikahvila tilan kautta. Kieltenopetukseen toivottiin muita samantyylisiä moniaistisia tiloja. Kieltenopetuksessa haluttiin testata takkatilan toimivuutta eri kielillä keskustelun tilana. Takkatilan materiaaleja oli kerätty hankkeelle jo muihin tarkoituksiin, joten tilan kokoaminen oli melko helppoa kieltenopetuksen tilan näkökulmasta. Heinolan kansalaisopiston kieltenopetus toteutetaan Harjunrinne rakennuksen tiloissa. Tiloissa on kakkien ryhmien yhteiskäytössä oleva Fennica luokka, johon takkatila koottiin ja se oli avoimena kieltenopetuksen ryhmille opetuskauden viimeisillä kerroilla ajalla Tila rajattiin vihreällä ja valkoisella kankaalla siten, että takkatulen heijastaminen tapahtui valkoisen kankaan takaa. Heijastuksessa käytettiin tietokonetta ja dataprojektoria. Tietokoneen ja kaiuttimien kautta tuotiin takanritinän ääni tilaan. Muuten tilassa hyödynnettiin paikalla olevia huonekaluja,

12 lisääämällä kodinomaisuutta tuomaan mattoja, pöytäliinoja, verhoja, kukkia, kirjallisuutta ja makusekä hajuaistia aktivoimaan erilaisia tee- lajeja. Eri kielten ryhmät käyttivät tilaa aktiivisesti hyödyntäen tilan rentoutta arkisten asioiden keskustelemiseen opeteltavalla kielellä. Tila soveltui opiskelukauden päättämiseen pienen rennon yhteisen hetken viettämisen näkökulmasta. Moniaistisuutta hyödynnettiin tilassa kaikkien aistien osalta. Näköaisti Heijastettu takkatuli, tilassa olevat materiaalit Kuuloaisti takkatulen ritinä, vieraan kielen käyttäminen moniaistisessa tilassa Hajuaisti Erilaisten tee lajien tuoksut Makuaisti Erilaiset tee lajit Tuntoaisti Tilassa olevat materiaalit 6. Tulokset Pilottitilojen toteutuksessa saadut tulokset ovat positiivisia ja antavat suuntaa siitä, että moniaistisuus tuo osaltaan lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Yhteenvetona kaikkien toteutettujen oppiainepilottien osalta voidaan todeta, että moniaistiset elementit soveltuvat hyvin tiettyihin ainealueisiin yksittäin käytettyinä kun taas toisissa ainealueissa useamman moniaistisen elementin hyödyntäminen on mahdollista ja toimivaa. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa äänet ja

13 valaistus tuovat oman tunnelmansa ja ovat jo riittäviä lisäämään opetustilan toimivuutta. Sen sijaan kieltenopetuksessa voi melko helposti hyödyntää kaikkia aisteja kielen oppimistilanteissa ja tiloissa. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnan piloteissa huomioitiin, että liikunnan opetustilat ovat omalla tavallaan haastavia moniaistisuuden suunnittelussa. Eri aisteja aktivoivat elementit on suunniteltava osaksi opetusta, mutta kuitenkin siten, että ne eivät liiaksi häiritse opetustilannetta. Moniaistisuus toimii parhaiten tunnelmanluojana liikunnan opetuksessa. Tunnelman luomiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi valaistuksen suunnittelua, seiniin tai kattoon heijastettavia värejä tai kuvioita, raikkaita ja terveellisyyttä esille tuovia tuoksuja ja mahdollisesti myös makuja. Liikunnanopetuksen pilottitilojen palaute oli pääosin positiivista. Alkeispilateksen pilottitilan tunnelmasta pidettiin ja opettaja koki sen lisäarvoa tuovaksi. Sen sijaan näkövammaisten jumpan pilottitilan moniaistiset elementit koettiin teennäisiksi ja epäjohdonmukaisiksi. Näin ne eivät tuoneet opetuksen ja oppimisen kannalta lisäarvoa, mutta yksittäin käytettyinä toimivat varmasti paremmin. Äänen ja musiikin lisääminen liikunnanopetuksen taustalle tuo enemmän mielikuvia esimerkiksi opetuksessa käytettyyn tarinaan osallistumiseen. Moniaistisessa alkeispilates ryhmässä oli mukana 18 henkilöä ja näkövammaisten jumpassa 8 henkilöä. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetukseen on haastavaa lisätä moniaistisia elementtejä. Kuulo- ja näköaistille on helpolla tavalla mahdollista tuoda erilaisia elementtejä lisäämään tunnelmaa, mutta esimerkiksi makuaistin lisääminen on hankalampaa käsityön tekemisen ohessa. Neulekahvila tilassa tämä on hyödynnetty hienosti kahvila tuotteiden kautta. Neulekahvilassa vieraili 26 henkilöä ja sytykeruusut tilassa 16 henkilöä. Molempien tilojen palaute oli pääasiassa opetustoiminnalle suunnattua. Palautteessa ei ollut huomioitu moniaistisuuden näkökulmaa. Neulekahvilaan liittyvä testaus osoitti, että neulekahvila itsessään on moniaistinen tila ja se ei kaipaa moniaistisuuden lisäämistä toimintaansa. Sytykeruusujen teossa puolestaan kaksiosainen tila oli hyvä ratkaisu. Siinä käsitöiden tekeminen ja teemaan muuten liittyvän tilan yhdistäminen onnistui ja kahteen jakautunut tila linkittyi hyvin itse teeman kautta kuten myös takkatulen ritinän ja ympäristön kautta toisiinsa. Musiikinopetuksen pilottitila Pilotissa tavoiteltiin kokemusta moniaistisuuden yhdistämisestä musiikinopetukseen ja musiikinopetuksen yhteiseen tilaisuuteen. Tila toimi hyvin ja erityisesti lasten opettamiseen menetelmästä on varmasti hyötyä. Tila toimi hyvin myös moniaistisuuden idean levittämisen näkökulmasta perheille ja lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Tulosten pohjalta moniaistista tilaa voidaan kehittää musiikinopetuksessa vielä eteenpäin. Musiikkia luonnosta tilassa vieraili yhteensä 52 aikuista. Heidän lisäkseen tilassa vieraili mukava joukko lapsia.

14 Kielten opetuksen pilottitila Takkatilan toteuttamista kielten opetuksen tilana pidettiin hyvänä toteutuksena. Palautteen mukaisesti tila toimi hyvin tunnelman luojana ja erityisesti se sopi opetuskauden päättämiskerralle. Kodinomainen tila tuo rentoutta kielen oppimiseen ja kieltä voi käyttää luontevammin, unohtaen ääntämisen jännityksen. Kielten takkatilassa vieraili 46 henkilöä. 7. Arviointi Pilottitilojen toteutuksen yhteydessä pyydettiin kirjallisesti osallistujilta palautetta pilottitilan toteutuksesta ja toimivuudesta. Lisäksi opettajat ja mukana ollut hankehenkilöstö arvioivat pilottitilan toimivuutta. Liikunnanopetuksen pilottitilat Liikunnanopetuksen pilottitilojen toteutuksen pohjalta arvioinnissa tuli esille, että moniaistisuuden lisäämisessä opetustiloihin on tarkasti suunniteltava elementtien toimivuus. Elementit saattavat vaikuttaa häiritsevästi itse opetustilanteeseen. Parhaiten toimivat yksittäisten elementtien hyödyntäminen, kuten musiikin, opetukseen liittyvän äänen, valaistuksen ja värivalojen käyttäminen liikunnan opetustiloissa. Myös esimerkiksi palautumistilanteeseen liittyvä maku- tai tuoksuelementti voi toimia virkistävänä elementtinä. Maku- ja tuoksuelementeissä on tärkeä huomioida liikunnan tavoite terveellisyyden näkökulmasta. Alkeispilates pilottitilan osallistujien palautteen mukaisesti tilassa oli rauhallinen tunnelma ja moniaistiset elementit toivat lisää keskittymistä tilanteeseen. Värien ja valojen vaihtuvuus miellytti. Tämän tyylinen tila soveltui hyvin liikunnan oppimistilaksi. Näkövammaisten jumpan osallistujien palautteessa todettiin harjoituksen mielikuvissa epäloogisuutta ja harjoitus koettiin hieman lapselliseksi. Tuoksu ei tullut selkeästi ulos tuoksupullosta. Sen sijaan luonnon äänien ja esimerkiksi airojen soutuäänet loivat tilaan tunnelmaa. Käsityönopetuksen pilottitilat Käsityönopetuksessa moniaistisuuden lisääminen itse opetustilaan on haastavaa. Yksittäisen elementin kuten valaistuksen ja musiikin tai äänien lisääminen tuottaa tunnelmaa oppimistilaan ja tilanteisiin. Kaikkien aistielementtien lisääminen sen sijaan ei tunnut näiden pilottikokemusten pohjalta toimivalle käsityönopetuksessa ja oppimistiloissa. Neulekahvila toiminta itsessään on kuitenkin hyvä esimerkki moniaistisesta oppimistilasta ja tilanteesta. Neulekahvilan ja sytykeruusujen pilottitilojen osallistujien palaute oli pääasiassa opetukseen suunnattua. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sosiaaliseksi tilanteeksi. Sytykeruusujen teko todettiin muun muassa hienoksi kokemukseksi.

15 Musiikinopetuksen pilottitila Musiikinopetuksen pilottitilan toteutuksen pohjalta opetushenkilöstön ja mukana olleen hankehenkilöstön arvioinnin mukaan moniaistiset elementit soveltuvat hyvin erityisesti lasten musiikinopetukseen. Oppimistilanteessa näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaisti on helposti yhdistettävissä musiikin tuottamiseen. Makuaisti sen sijaan on haastavampi yhdistää oppimistilanteeseen. Yksittäisten elementtien lisääminen musiikin opetukseen ja oppimistilaan on helppoa, mutta myös useamman elementin yhtäaikainen yhdistäminen onnistuu melko luontevasti. Musiikkia luonnosta pilottitilasta ei saatu palautetta tilaan osallistuneilta henkilöiltä. Kieltenopetuksen pilottitila Kieltenopetuksen takkatila pilotin ja aikaisemmin toteutetun kielikahvila pilottitilan kokemusten pohjalta arvioinnissa nousee moniaistisuuden toimiminen opetustilassa ja tilanteissa. Kielten opetukseen ja oppimiseen soveltuu hyvin normaalista luokkatilasta poikkeava, enemmän luonnollista kielen käyttämisen tilannetta tukeva fyysinen tila. Kielen opiskelussa voi hyödyntää useita aisteja yhtäaikaisesti. Kielten takkatilaan osallistuneiden palautteet olivat positiivisia. Niiden pohjalta tämän tyylinen tila soveltuu hyvin vieraan kielen käyttämiseen keskustelutilanteissa. Poimintoja palautteesta: Tunnelma tässä tilassa vapauttaa ja rauhoittaa. Joulu nalla tämä olisi vielä parempi (nytkin mukava ja kodikas). Hyvä paikka kevään päätöskeskustelulle. 8. Tiedotus Pilottitilat oli suunniteltu jo käynnissä olevan opetuksen testipiloteiksi. Tästä syystä tiloja ei markkinoitu laajemmalle kohderyhmälle. Moniaististen tilojen toteutuksesta tiedotettiin pääasiassa Jyränkölän ilmoitustauluilla ja pilottitilan ulkopuolella julisteiden kautta. Lisäksi toteutuksista on tiedotettu osahankkeen verkostolle sähköpostilla ja osittain myös hankkeen blogi sivuston kautta.

16

17 9. Tulosten jatkohyödyntäminen Pilottitilojen toteutuksessa saatu käytännön kokemus moniaistisuuden hyödyntämisestä osana opetusta jää varmasti elämään Heinolan kansalaisopiston opetukseen. Pilottitilojen ja jatkon hyödyntämisen kautta moniaistisuuden lisääminen oppimistiloihin toivonmukaisesti leviää käyttöön myös opiskelijoiden ja muiden opettajien kautta oppimisen kentälle. Pilottitilojen toteutuksen jälkeen moniaistisuutta on hyödynnetty eri oppiaineissa lisäämällä yksittäisiä elementtejä mukaan oppimistiloihin. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa opettaja on hyödyntänyt valon ja valaistuksen määrää oppimistilassa ja näin hän on vaikuttanut oppimistilan sopivuuteen erilaisten opetustilanteiden tarpeet huomioiden. Myös esimerkiksi musiikin opetuksessa moniaistisen ympäristön vaikutukset on hyödynnetty opetustilan sisustuksessa. Musiikin opettajat järjestelivät opetustilat uudelleen hyödyntäen erilaisia kankaita ja elementtejä oppimistilassa. Kielten opetuksessa tullaan toteuttamaan uusia moniaistisia tiloja hankkeen jälkeenkin. Tähän on tullut toiveita kielten opettajilta. Tilat tulevat olemaan sellaisia, että ne soveltuvat eri kielten opetukseen. Erityisesti keskusteluryhmissä tullaan hyödyntämään takkatilan tyylisiä keskustelua rentouttavia tiloja oppimisessa ja opetuksessa.

18

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA. 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim.

AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA. 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim. AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim.) Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Graafinen ulkoasu:

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Ei tarvittukaan parasetamolia

Ei tarvittukaan parasetamolia Kirsti Nieminen ja Eila Sainio (toim.) Ei tarvittukaan parasetamolia KUVAUKSIA MENTOROINNISTA JA TAIDETOIMINNASTA HOIVASSA Kirsti Nieminen ja Eila Sainio (toim.) Ei tarvittukaan parasetamolia KUVAUKSIA

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot