Asiakasymmärryksen jalkautus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasymmärryksen jalkautus 5.3.2013"

Transkriptio

1 Asiakasymmärryksen jalkautus

2 Markkinointiviestinnän haasteita Asiakkaan haasteet VIESTIEN TULVA - YKSILÖLLISET JA RELEVANTIT VIESTIT KIINNOSTAVAT SUURIN OSA YRITYSTEN VIESTEISTÄ EI KIINNOSTA - OIKEALLA HETKELLÄ VIESTI KIINNOSTAA Tavoite OIKEA VIESTI OIKEAAN AIKAAN JA ASIAKKAALLE SOPIVASSA KANAVASSA, JOSSA MAHDOLLISUUS REAGOIDA HETI Yrityksen haasteet KASVAVA MÄÄRÄ KANAVIA JA UUSIA KEINOJA LISÄÄNTYVÄ VAATIMUS MARKKINOINNIN TOIMIVUUDEN JA KANNATTAVUUDEN TODENTAMISELLE Tarvittavat kyvykkyydet Asiakkaan ymmärtäminen: Arvo, pot. arvo, segmentti Asiakkaan tavoittaminen: Outbound: Omien ja ulkop. tietokantojen hyödyntäminen Inbound: Omat kanavat Asiakaskokemuksen luonti: Asiakas- ja transaktiotiedon kerääminen ja ylläpito

3 Asiakkuusmarkkinoinnin kehittämispolku Asiakastiedon laadun ja sisällön saaminen kohdalleen on välttämätöntä, jotta asiakasymmärryksen avulla voidaan tuottaa hyvää asiakaskokemusta käytännön tasolla. Asiakastiedon hallinta Asiakasymmärrys Toimintamallin suunnittelu Käytännön toteutus Segmentointi ja ennustemallit Asiakastiedon päivitys ja rikastaminen Asiakkuusohjelmat, hoitomallit ja viestipolut Toimenpiteiden toteutus, seuranta ja optimointi Asiakkuuksien kehittämisen ja ohjaamisen perusta Segmentoinnin operationalisointi: segmenttitiedon kiinnittäminen tietokantoihin Segmenttikohtaiset prosessit ja säännöt: Asiakasuskollisuus ja asiakaspoistuman hallinta Ristiinmyynti Uusasiakashankinta Kanavat Viestipolut ja toimenpiteiden toteutus, seuranta, asiakastiedon kerryttäminen ja toiminnan optimointi 3

4 Asiakasymmärrys segmentointi Ostohistoriaa, kvalitatiivisia tutkimuksia ja demografiatietoja yhdistämällä luodaan tarkkaa ja syvää segmentointia. Asiakkuus- ja ostohistoria (transaktiot, kanavat) Kvalitatiiviset tutkimukset Demografiat Esimerkiksi Fonectan geneerinen Ostokäyttäytymisluokitus kuvaa asiakkaan arkea, motiiveja ja kulutuskykyä Segmentti 1: Ostokäyttäytymisluokka 1 Hintahakuiset nuoret aikuiset Takuuvaihdokit Segmentti 2: Ostokäyttäytymisluokka 7.2 Merkkitietoiset suurkuluttajat Skoda Superb Segmentoinnin käyttötapauksia: Sisällön variointi eri kohderyhmille: dialogi mahdollisimman henkilökohtaisesti Potentiaalin hahmottaminen väestössä Yhtenäinen markkinoinnin toimintamalli oman kannan ja ulkoisen kannan kehittämiseen Segmentti 3: Ostokäyttäytymisluokka 8 Vakaat ja vauraat valiokuluttajat Audi A6 4

5 Esimerkki segmentoinnista & asiakaskannan rikasteesta: Ostokäyttäytymisluokitus Ostokäyttäytymisluokka on henkilötason tieto, jonka tietoja voidaan käyttää yhdessä TraFi:n, Väestötietojärjestelmän, numerokannan ja Fonectan markkinointilupakantojen kanssa Profiloitava ryhmä Vertailuryhmä Asiakasryhmä 1 Koko maa v Ostokäyttäytymisluokitus 1.0 Indeksi Χ² Kpl % Kpl % TOP ,7 % ,1 % 5.1 Pientaloalueiden itseensä panostavat perheenäidit ,3 % ,6 % 5.3 Konservatiivisesti kuluttavat perinteiset naiset ,5 % ,3 % 7.3 Liikunnalliset tee-se-itse-isät ,0 % ,6 % 6.1 Säästäväiset perusmiehet ,8 % ,0 % 7.2 Aktiivisesti kuluttavat keskiluokkaiset äidit ,1 % ,6 % BOTTOM ,3 % ,1 % 8.1 Menevät opiskelijat ,7 % ,4 % 1.1 Korkeakoulutettu kaupunkilaiseliitti ,3 % ,1 % 1.2 Maakuntien vauraat pientaloudet ,6 % ,5 % 3.2 Vähän kuluttavat ikäihmiset ,4 % ,0 % 8.3 Impulsiivisesti shoppailevat nuoret aikuiset ,3 % ,1 % 5

6 Esimerkki luokituksen selitysasteesta: uuden auton 2012 ostaneet auton omistajiin verrattuna, indeksi OKluokittain Hintahakuiset nuoret aikuiset Kotimaakeskeiset tarjouksenmetsästäjät Säästäväiset seniorit Brändikeskeiset elämysten mestästäjät Tavalliset virtaset Palveluhakuiset pariskunnat Perhekeskeiset laadunmetsästäjät Vakaat ja vauraat valiokuluttajat

7 Toimenpiteiden tehokkuuden kasvattaminen: Ennustemallinnus Käyttötarkoitukset Tilanteet Ennustemallinnus Elinkaariarvo Uusasiakashankinta Ostoalttius Poistumaalttius Potentiaalinen arvo Ristiinmyynti Asiakaspito Mallinnuksen prosessi Joukko kuluttajia, jotka ovat käyttäytyneet toivotulla tavalla Positiivinen opetusaineisto Joukko kuluttajia, jotka eivät ole käyttäytyneet toivotulla tavalla Negatiivinen opetusaineisto Mitä eroja on positiivisen ja negatiivisen opetusaineiston välillä? Mikä yhdistää positiivisessa aineistossa olevia kuluttajia? Yhdistävät ja erottavat muuttujat ja muuttujakombinaatiot löytyvät. Jokainen potentiaalinen kuluttaja pisteytetään sen mukaan, miten hyvin hän vastaa opetusaineistossa olevia kuluttajia. 7

8 Asiakkuuden arvo Case sähköyhtiö: Pisteytysmallin hyödyntäminen Haasteet Suuri asiakasvaihtuvuus Hintasensitiiviset asiakkaat Ratkaisu Asiakaskannasta tehtiin poistumaennuste, joka tunnistaa suurimmassa poistumariskissä olevat asiakkaat. Samassa yhteydessä tarkasteltiin asiakkuuden arvoa Ohjelma Panostus kaikkein arvokkaimpiin ja suurimassa poistumariskissä oleviin asiakkaisiin Asiakkaiden kontaktointi ei-kaupallisin viestein jatkuvana prosessina Nopea reagointi poistumariskin kasvuun eri kanavissa Henkilökohtainen yhteydenotto Palkitsemismalli Poistumariski

9 Ostoalttius Ostoalttius Segmenttitiedon ja ennustemallinnuksen yhdistäminen: jatkuva, triggeröity prosessi Segmentoinnin ja ennustemallinnuksen käyttö yhdessä on paras yhdistelmä asiakasymmärrykseen perustuvan, onnistuneen asiakaskokemuksen taustalla. Ostokäyttäytymisluokka 1. Hintahakuiset nuoret aikuiset Takuuvaihdokit Ostokäyttäytymisluokka 7.2 Merkkitietoiset suurkuluttajat Skoda Superb Ostokäyttäytymisluokka 8 Vakaat ja vauraat valiokuluttajat Audi A6 Kampanjaan poimitaan henkilöt, joilla tuotteen (esimerkissä autonvaihtoalttius) ostoalttius on riittävän suuri. Kukin heistä saa kirjeen, in, sähköpostin tai puhelinsoiton, jonka sisältö on laadittu heidän profiilinsa mukaan. 9

10 Asiakastiedon hallinta - segmenttitiedon operationalisointi Omat tietolähteet Asiakkaan perustiedot Nimi, osoite, puhelinnumerot Tuotetiedot Merkki, malli, vuosimalli, takuut ostopaikka, ajankohta, maksutapa Aiemmat tuoteostot Merkki, malli, vuosimalli, ostopaikka, ajankohta, maksutapa Huoltohistoria Lisävarusteostot Palvelusopimukset Tehdyt tarjoukset Markkinointikiellot Sähköposti, puhelin, kirje Online-asiointi Kiinnostuksen kohteet Tiedon laadun perustukset Sisäisten tietolähteiden yhdistäminen Tiedon siivous Tiedon rikastaminen ulkoisista lähteistä Markkinointitietokanta Asiakasrekisteri, josta tehdään kohderyhmäpoiminnat Ulkoiset tietolähteet Demografiset tiedot Yhteystiedot Muut rikasteet Profiilitiedot Ostokäyttäytymisluokka Ennustemallit Segmentit Väestötietojärjestelmä Muut tietokannat Operatiivinen tietokanta Jatkuva päivitys Muut rekisterit 10

11 Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet Valinta & priorisointi Toimintamallin suunnittelu 2. Operatiivinen suunnittelu 1 Asiakkaiden analysointi Viestintäpolut Datan hallinta Palvelut Seuranta Ostoprosessin analysointi Kohderyhmät Sisällön määrittely Toimenpide valinta 1. Asiakkuusmarkkinoinnin suunnittelu Kohderyhmät & tavoitteet Liidien generointi Ulkopuolisten tietokantojen hyödyntäminen Ristiinmyynti Lisäpalveluiden markkinointi Asiakaspito 4 Asiakkuusviestintä eri tilanteissa (analyyttiset, sesonki ja tilannetriggerit) 5 Nykytilaanalyysi Uusasiakashankinta Asiakkuusmarkkinoinnin automatisoitavat prosessit Etenemissuunnitelma 6 Etenemissuunnittelu Lisämyynti Palvelujen lisämyynti eri tilanteissa

12 Käytännön toteutus Asiakasdatan K1 K2 hyödyntäminen K3 K4 Mukana markkinoinnin K5 K6 K7 K8 automatisointiratkaisuissa K9 Automatisointiratkaisun K1 K12+ 1 hyödyntäminen K % Operatiivinen suunn. Yrityksistä huomioi asiakkaan preferenssejä 2 Palvelun rakentaminen 15% CRM/kampanjan hallinnasta vastaavat 65% Asiakasymmärrys Optimointi Optimointi Optimointi Optimointi Toistuviin toimenpiteisiin Pilotointi 14% 3 1 Asiakasymmärrys 2 Palvelun rakentaminen. Toteutus Ennustemallinnus, Työvälineiden käyttööntto, Poistumanesto kampanjoiden suunnittelu ja toteutus kohderyhmien määritys ja viestipohjien laatiminen, (pistetysmallin ylläpito ja dialogien suunnittelu eri landing page-sivut, kohderyhmäpoiminnot) Yrityksistä hyödyntää Asiakasanalytiikasta Kaupankäynnin kanavissa ja mittarointi automatisoidut viestipolut, viimeistelyyn 9% Operatiivinen suunnittelu Yksittäisten prosessien kuvaus, viestipohjien suunnittelu ja aikataulutus. Yrityksistä hyödyntää ulkopuolisia luokituksia ennustemalleja 3 Toteutus 7% Sosiaalisesta mediasta vastaavat Integroitu analytiikka & kampanjaratkaisu mahdollistaa Toimenpide Reaktio Toisto optimoinnin 3% vastaavat poimintakriteerit ja raportit Pilotointi. Testataan ratkaisu kanavissa ja luodaan raportointimalli 29% 25% Palvelutiimi jatkuvien toimenpiteiden toteutukseen ja ylläpitoon Säännölliset optimointipalaverit Monivaiheiseen markkinointiviestintään Forrester,

13 Automatisoidut markkinointipalvelut rakentuvat datan ja asiakasymmärryksen pohjalta Datan laaja käyttö asiakasymmärryksen luomisessa (offline & online & luokitukset) Asiakasymmärrys-rikasteiden käyttö niin omissa kuin ulkoisissa tietokannoissa Omat tietolähteet Asiakkaan perustiedot Nimi, osoite, puhelinnumerot Tuotetiedot Merkki, malli, vuosimalli, takuut ostopaikka, ajankohta, maksutapa Aiemmat tuoteostot Merkki, malli, vuosimalli, ostopaikka, ajankohta, maksutapa Huoltohistoria Lisävarusteostot Palvelusopimukset Tehdyt tarjoukset Viestinlähetys kanavissa Viesti/kirjepohjat Kohderyhmät Automatisoitu markkinointiprosessi Paluukanavien hallinta Seuranta ja raportointi Päivitykset asiakastietoon Ulkoiset tietolähteet Demografiset tiedot Yhteystiedot Muut rikasteet Profiilitiedot Ostokäyttäytymisluokka Ennustemallit Segmentit Asiakkaan tilanteeseen sopiva kontaktointi ja viesti Nopea reaktio asiakkaan tilanteen muutoksiin automatisoiduilla ratkaisuilla Markkinointikiellot Sähköposti, puhelin, kirje Online-asiointi Kiinnostuksen kohteet Muut tietokannat Operatiivin en tietokanta Markkinointitietokant a Asiakasrekisteri, josta tehdään kohderyhmäpoimi nnat Jatkuva päivitys Väestötietojärjestelmä Muut rekisterit 13

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen Asiakkuustyön keskeiset kysymykset ja teemat Kenelle? Asiakkuuden arvo Segmentointi Asiakkuusstrategiat Miten? Organisoituminen Toiminnan

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Marjanen, Hannu 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Hannu Marjanen Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä ASIAKKUUSMARKKINOINNIN POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 25 miljoonaa kuluttajaa

Lisätiedot

OPTIMOIDUN ASIAKAS- SUHTEEN TIEKARTTA 1. TAVOITA ASIAKKAASI

OPTIMOIDUN ASIAKAS- SUHTEEN TIEKARTTA 1. TAVOITA ASIAKKAASI OPTIMOIDUN ASIAKAS- SUHTEEN TIEKARTTA 1. TAVOITA ASIAKKAASI Oma media Verkkosivut FaceBook Linkedin Slideshare Twitter YouTube Sosiaalinen media Ansaittu media Linkkaaminen Jakaminen Artikkelit PR Word

Lisätiedot

Social CRM. Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja. Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua.

Social CRM. Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja. Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua. WHITE PAPER 4/2013 Social CRM Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua Asiakas mediana Asiakkuusetuja ja palkitsemista Jokaisella yrityksellä

Lisätiedot

Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective

Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla Solution Perspective Tämän dokumentin sisältö on yhdistelty useasta lähteestä ja kuvaa yleistä kontekstia vakuutusyhtiöissä, ei yksittäistä

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien Internetmainonnan koulutus

Uudenmaan Yrittäjien Internetmainonnan koulutus Uudenmaan Yrittäjien Internetmainonnan koulutus 11.5.2010 Agenda 1. Johdanto sivuston tavoitteisiin ja kävijäseurannan käyttö 2. Internetmainonta 3. Verkkosivuston kehittäminen 4. Verkko myynnin tukena

Lisätiedot

Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä

Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä Big datan haltuunottavat yritykset saavuttavat kilpailuedun muihin yrityksiin nähden, kuten esimerkiksi McKinsey Global Institute toteaa 2011 ilmestyneessä

Lisätiedot

28.9.2010. Copyright 2010 Snoobi Oy

28.9.2010. Copyright 2010 Snoobi Oy Savon Yrittäjien Internetmarkkinoinnin koulutus 28.9.2010 Agenda 1. Johdanto sivuston tavoitteisiin ja kävijäseurannan käyttö 2. Internet-mainonta 3. Verkkosivuston kehittäminen 4. Verkko myynnin tukena

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA PALVELUYRITYKSESSÄ Case: Sampo Pankki Oyj

UUSASIAKASHANKINTA PALVELUYRITYKSESSÄ Case: Sampo Pankki Oyj UUSASIAKASHANKINTA PALVELUYRITYKSESSÄ Case: Sampo Pankki Oyj LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Markkinointi Opinnäytetyö Syksy 2006 Ilona Eloranta Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Hanna Karoliina Heikkinen ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 13.12.2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää.

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Ylijärvi, Andreas 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM -järjestelmää. Ylijärvi,

Lisätiedot