Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa."

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa nimesi selvästi jokaiseen vastauspaperiin, ja merkitse myös opiskelijanumerosi. Rikosoikeuden aineopintotentissä suoritetaan pakollisena osa-alueena rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa (5 op; kysymykset 1 2). Muut rikosoikeuden osa-alueet rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä (1,5 op; kysymykset 3.a-b), eurooppalainen ja kansainvälinen rikosoikeus (1,5 op; kysymykset 4.a-b), kriminologia ja kriminaalipolitiikka (1,5 op; kysymys 5) sekä rikosoikeuden perusteet (1,5 op; kysymys 6) voidaan suorittaa erillisinä opintojaksoina niitä koskevissa luentokuulusteluissa ennen rikosoikeuden aineopintotenttiä. Rikosoikeuden aineopintotentissä voidaan kuitenkin vaihtoehtoisesti suorittaa kaikki mainitut opintojaksot tai yhdessä rikosoikeuden yleisen ja erityisen osan osa-alueen kanssa kaikki ennen tenttiä erillisesti suorittamattomat opintojaksot. Kukin mainituista opintojaksoista arvostellaan itsenäisesti käyttäen hyväksytyistä suorituksista arvosanoja 1 5. Silloin myös jokaisesta opintojaksosta itsenäisesti (samoin kuin koko aineopinto-tentistä) täytyy saada hyväksyttävä tulos. Ennen luentokuulustelussa hyväksytty rikosoikeuden osa-alueen suoritus muunnetaan uutta tenttijärjestelmää noudatettaessa arvosanaksi. Mikäli olet suorittanut korvaavia luentokuulusteluja, Sinun tulee ehdottomasti täyttää pyydetyt tiedot suorituksistasi liitteenä olevaan lomakkeeseen. Muuten luentokuulustelusuorituksiasi ei tiedetä tarkistaa eikä korvaavuutta ja hyvityspisteitä lukea hyväksesi. Niiden kysymysten osalta, jotka olet korvannut luentokuulusteluilla / osasuorituksilla ja joiden osalta olet antanut korvaavuuksia koskevat tiedot lomakkeella, Sinun ei tarvitse jättää erillistä vastauspaperia. Suoritetut luentokuulustelut vapauttavat vastaamasta kysymyksiin seuraavasti: - kevätlukukaudella 2011 tai myöhemmin suoritettu rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän luentosarja: kysymykset 3.a.-3.b - kevätlukukaudella 2011 tai myöhemmin suoritettu kriminologian ja kriminaalipolitiikan luentosarja tai restoratiivisen oikeuden kurssi: kysymys 5 - kevätlukukaudella 2011 tai myöhemmin suoritettu rikosoikeuden peruskysymysten (vastuuopin) luentosarja: kysymys 6 - syyslukukaudella 2011 tai myöhemmin suoritettu eurooppalaisen ja kansainvälisen rikosoikeuden kurssi: kysymykset 4.a-4.b Kysymysten 1 2 vastaustila on rajoitettu neljään sivuun kysymystä kohti, kysymysten 5 6 vastaustila on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti, ja kaksiosaisiin kysymyksiin 3 4 vastataan kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa. Kun vastaustilaa on edellä mainituin tavoin rajoitettu, korostettakoon, että lainsäännösten ja muun tutkintovaatimuksiin kuuluvan lähdeaineiston sisältöä tulee selostaa vain tarpeellisilta osin ja että lakitekstiin tulee viitata asianomaiset säännökset mainiten. Vastausten arvostelussa painotetaan sitä, miten hyvin niissä on tunnistettu keskeiset rikosoikeudelliset ongelmat ja miten hyvin perustellen niitä on käsitelty. Myös vastausten sisäiseen johdonmukaisuuteen ja selkeyteen kiinnitetään huomiota. Vastauksen selkeys edellyttää

2 kappalejaon käyttöä. Silloin kun vastaustilaa on kaksi tai neljä sivua, myös alaotsikoita on syytä käyttää, ja tapauskysymyksen vastaus tulisi mielellään päättää lyhyellä tiivistelmällä. ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2.

3 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot NIMI Opiskelijanumero: Ilmoita tällä lomakkeella kaikki korvaavuuksia koskevat tietosi. - Kirjoita viivalle luennoitsijan sukunimi, - ympyröi olivatko luennot syys- vai kevätlukukaudella, - kirjoita viivalle kurssin suoritusvuosi ja - ympyröi suorititko tuolloin kurssin/luennot uuden vai vanhan järjestelmän mukaan. Kysymys Aihe Luennoitsija Ympyröi Suoritusvuosi Ympyröi 3a, 3b seuraamusjärjestelmä sl / kl U / V 4a, 4b kansainvälinen ja sl / kl U / V eurooppalainen rikosoikeus 5 kriminologia ja krim.politiikka sl / kl U / V tai restoratiivisen oikeuden kurssi 6 rikosoikeuden perusteet / sl / kl U / V vastuuoppi

4 Rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa (5 op; kysymykset 1-2) 1. Asianajaja Nils J oli asianajotehtäviensä ohella jo pidemmän aikaa käynyt varsin kattavaa osakekauppaa. Hän oli joskus voittanut ja toisinaan taas hävinnyt kaupoissaan joita hoiti välitysliike Oy Risk & Rask Ab:n kautta. Keväällä hän pystyi toteamaan, että vuosi 2014 oli alkanut katastrofaalisesti, sillä yksi ns. varma sijoitus oli mennyt täysin pieleen ja Nilsiä uhkasi likviditeettikriisi. Tammikuussa 2014 hän oli saanut erään kuolinpesän osakkailta toimeksiannokseen suuren kiinteistön myymisen, ja kiinteistöstä saatu kauppahinta tulikin asianajotoimiston asiakastilille saman vuoden maaliskuussa. Nils oli sopinut ulkomailla asuvien kuolinpesän osakkaiden kanssa, että pesä jaetaan heti kun rahat liiketoimesta saataisiin. Käyttääkseen kuolinpesän varoja uusiin osakekauppoihin, Nils kirjoitti osakkaille kirjeen, jossa ilmoitti, että rahat maksettaisiin vasta elokuussa Osoittaakseen, että summa maksettaisiin vasta elokuussa, Nils vaihtoi kauppakirjasssa olevan maksun päivämäärän ja liitti kirjeeseen kopion kauppakirjasta. Nils nosti euroa asianajotoimiston asiakastililtä ja osti tällä summalla suuren määrän pörssiyhtiö Findus Oyj:n osakkeita. Sijoitus perustui neuvoon, jonka Nils oli saanut pikkuserkultaan Sverker Ö:ltä, joka työskenteli kyseisessä yhtiössä. Vastapalvelukseksi Sverker edellytti, että Nils avustaisi häntä perintöriidassa, joka oli kehkeytymässä Sverkerin ja hänen sisarusten välille. Osakekauppa onnistui hyvin ja tuotti euroa. Nils pystyi näin maksamaan kuolinpesälle sovittuna päivänä euroa. Yksi kuolinpesän osakas, Pablo P. oli erään toisen asian tiimoilta soittanut kiinteistön ostajalle ja saanut näin tietoonsa, että kauppahinta oli jo maksettu. Pablon tiedusteluista huolimatta Nils ei antanut tapahtumista mitään selvitystä, mutta maksoi Pablolle käteisellä euroa, jotta tämä ei kertoisi asiasta muille kuolinpesän osakkaille. Vaikka Pablo otti rahat vastaan, hän ei ollut hiljaa Nilsin valheesta, mutta kylläkin saamastaan eurosta. Muut osakkaat päättivät kuitenkin olla tekemättä asiasta rikosilmoitusta. Valitettavasti voitot eivät riittäneet pelastamaan Nilsiä hänen taloudellisesta ahdingostaan. Epätoivoissaan Nils päätti sijoittaa huumekauppaan. Koska Nils oli toiminut puolustusasianajajana useissa huumejutuissa, hänelle oli tullut tutuksi, kuinka huumeita pystyy hankkimaan. Nils antoi sihteerilleen Sonja N:lle tehtäväksi hankkia huumeita Virosta. Sonja, joka halusi pitää työpaikkansa, matkusti autolla Viroon ja osti siellä kahdelta tuntemattomalta henkilöltä 100 grammaa kokaiinia. Yhteystiedot hän oli saanut työnantajaltaan. Nils, joka tiesi huumekauppoihin liittyvät riskit, pyysi vanhaa asiakastaan Per Ole T:tä arvioimaan ostettujen huumeiden laadun. Per Ole pystyi heti toteamaan, että Sonja oli saanut kokaiinin sijasta heroiinia, johon oli ilmeisesti vielä sekoitettu muita ainesosia. Hänen mukaansa huumausaineen tarkemman koostumuksen arvioimiseksi tarvittaisiin vähintään kemistin koulutus. Tästä huolimatta Nils myi huumeet kokaiinina liikemies Björn W:lle, joka järjesteli paremman luokan juhlia. Juhlien aikana Björn sai vakavia aivovaurioita kokaiiniksi luulemansa heroiinin yliannostuksesta. Miten tapausta tulee arvioida rikosoikeudellisesti? Perusteltu vastaus. (Vastaustilaa enintään 4 sivua; 20 p.)

5 2. Rakennusalalla toimiva Jyri-Gunnar K., 49, oli osakeyhtiömuotoisen yrityksensä ainoa osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Jyri-Gunnar oli rekisteröinyt yrityksensä Viroon. Jyri-Gunnarin yritys toimi kuitenkin Suomessa ja sen toimipaikka oli Jyri-Gunnarin kotona Ylä- Malmilla. Yritys oli toiminut jo useita vuosia. Ensimmäisinä vuosina Jyri-Gunnar ei laatinut kirjanpitoa, koska piti kirjanpitolainsäädäntöä liian vaikeaselkoisena eikä sen sisällöstä tavallinen ihminen Jyri-Gunnarin mielestä kyennyt ottamaan selvää. Sittemmin Jyri-Gunnar kuitenkin palkkasi tilitoimiston kirjanpitoa hoitamaan, kun urakoita alkoi kertyä ja töistä saada kunnolla rahaa. Lihavien vuosien jälkeen Jyri-Gunnarin yrityksellä alkoi kuitenkin vuonna 2011 mennä huonommin. Koko alan tulevaisuus alkoi yhtäkkiä näyttää huomattavasti entistä heikommalta. Tästä huolimatta Jyri-Gunnar päätti jatkaa yritystoimintaa entiseen tapaan. Vuonna 2012 yrityksellä oli maksuvaikeuksia ja lukuisia laskuja jäi maksamatta. Yritys sai maksuhuomautuksia ja siihen kohdistettiin ulosottotoimenpiteitä. Vuonna 2013 sama tilanne jatkui, eikä urakoitakaan tullut enää entiseen malliin. Jyri-Gunnar ei juuri itsekään enää työskennellyt yrityksessään, vaan keskittyi muihin puuhiin. Samana vuonna Jyri-Gunnar tarvitsi kuitenkin akuutisti rahaa Leville itselleen rakentamansa kelomökin kylpyhuoneosaston rakentamiseen sekä uuden katumaasturin ostamiseen. Tätä varten Jyri-Gunnar päätti nostaa yrityksestään itselleen rahavaroja kirjanpidon mukaisen käteiskassan saldomäärän ,62 euroa sekä kirjanpidon mukaan hänelle itselleen lainatun määrän ,00 euroa. Nosto kirjattiin yhtiön kirjanpitoon osin osakaslainaksi Jyri-Gunnarille ja osin nostoiksi kassaan. Yhtiö oli tuolloin rankasti tappiollinen. Myöhemmin Jyri-Gunnar selitti nostaneensa rahat korvaukseksi omasta työpanoksestaan. Lisäksi Jyri-Gunnar myi yrityksensä maansiirtokoneita, joiden hankintahinta vuonna 2011 oli ollut ,00 euroa serkkunsa Manja- Sanelma K.:n rakennusyritykselle hintaan ,00 euroa. Jälkikäteen kävi ilmi, että maansiirtokoneiden käypä arvo olisi ollut noin ,00 euroa. Saman vuoden lopulla Jyri-Gunnarin yritys ajautui konkurssiin ja sen todettiin olleen tappiollinen jo vuoden 2011 lopusta lähtien. Pesänhoitajaksi tuli Jyri-Gunnarin vanha tuttava, asianajaja Raisa- Kukka U. Raisa-Kukka jatkoi jäljellä olevien rakennuskohteiden rakentamista. Hän kuitenkin jätti kirjanpidon tekemättä, koska ei omasta mielestään ollut siihen pesänhoitajana velvoitettu. Konkurssin jälkeen Jyri-Gunnar tarvitsi rahaa elintasonsa säilyttämiseen totutulla tasolla. Hän päätti myydä valtaosan omistamistaan arvopapereista. Luovutusvoittoa kertyi kaikkiaan noin ,00 euroa. Esitäytettyä veroilmoitusta palauttaessaan Jyri-Gunnar ei maininnut saamistaan luovutusvoitoista mitään. Jyri-Gunnar hieman ihmetteli, miksei niistä ollut esitäytetyssä veroilmoituksessa mainintaa, olihan hän myynyt arvopaperit pankin välityksellä. Tästä huolimatta hän palautti veroilmoituksen muutoksia tekemättä. Miten tapausta tulee arvioida rikosoikeudellisesti? Perusteltu vastaus. (Vastaustilaa enintään 4 sivua; 20 p.)

6 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä (1,5 op; kysymykset 3.a. ja 3.b.) 3.a. A (syntynyt ) on tuomittu Espoon KO:n lainvoiman saaneella tuomiolla ryöstöstä (tehty ) 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen ja Helsingin KO:n lainvoiman saaneella tuomiolla törkeästä varkaudesta (tehty ) 10 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. A:lla ei ole aikaisempia tuomioita. A aloittaa vankeusrangaistuksen suorittamisen tänään Minä päivänä A pääsee ehdonalaiseen vapauteen? Entä minä päivänä A:n koeaika päättyy? Perustele vastauksesi! (Vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

7 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 3.b. B (syntynyt ) tuomitaan tänään yllytyksestä vahingontekoon (tehty ), avunannosta törkeään kätkemisrikokseen (tehty ) ja petoksen yrityksestä (tehty ). Esitä tapaukseen soveltuvat rangaistusasteikot sekä yksittäisten rikosten että mahdollisen yhteisen rangaistuksen osalta. Perustele vastauksesi! (Vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

8 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero Eurooppalainen ja kansainvälinen rikosoikeus (1,5 op; kysymykset 4.a ja 4.b) 4.a. EU-säädösten tulkintavaikutuksen sisältö ja rajat rikosoikeudessa. (Melanderin oppikirja; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

9 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 4.b. Selvitä pääpiirteittäisesti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen rikosoikeuden välistä suhdetta. (Lähinnä Marco Sassòlin artikkeli teoksessa The Oxford Companion to International Criminal Justice; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

10 5. Kriminaalipolitiikka ja kriminologia (1,5 op). Nykyajan rationaalisen valinnan teoriat (contemporary rational actor theories). Roger Hopkins Burke, An Introduction to Criminological Theory (2nd edition), pääasiassa luku 4. (Enintään 2 sivua; 10 p.) 6. Vastuuoppi/Rikosoikeuden perusteet (1,5 op). Fletcherin kirjan luvun Perpetration versus complicity (tekijäntoimi versus osallisuus) pääsisältö. Teoksessa George P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law. (Enintään 2 sivua; 10 p.) Tulokset perjantaina klo 15

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b.

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b. HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON 17.10.2012 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa

Lisätiedot

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Yrjö Reinikaista kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Pekka

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2012 TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ Rakentamisessa on monia vastuita Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Verostatus on tärkeä

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille.

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille. TURUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 1/5 VALINTAKOE 21.6.2006 Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. OHJEET PYRKIJÖILLE

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ESINEOIKEUS 7.3.2005 OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Laskentatoimi, pro gradu -tutkielma Toukokuu 2005 Laatija: Antti

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Rikosoikeus. Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Rikosoikeus 31.1.2013 Henri Tanskanen 176549 Esko Salo 242505 Matti Tolvanen

Rikosoikeus. Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Rikosoikeus 31.1.2013 Henri Tanskanen 176549 Esko Salo 242505 Matti Tolvanen Rikosoikeus Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Rikosoikeus 31.1.2013 Henri Tanskanen 176549 Esko Salo 242505 Matti Tolvanen II SISÄLLYS SISÄLLYS... II LÄHTEET... III 1 ASIAN TAUSTA JA RATKAISTAVANA

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Tilintarkastajien toiminnan tutkinta... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset...

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot