ON/Aineopinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ON/Aineopinnot 10.10.2014"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole korvattu Tuomas Huplin syksyn 2013/ vaihtoehtoisesti kevään 2014/ vaihtoehtoisesti syksyn 2014 luentosarjalla, ja kysymykseen 4 tulee vastata, ellei sitä ole korvattu Dan Heleniuksen syksyn 2013/ vaihtoehtoisesti syksyn 2014 tai Tuomas Huplin syksyn 2013/ vaihtoehtoisesti kevään 2014/ vaihtoehtoisesti syksyn 2014 luentosarjalla. Huplin syksyn 2013/ vaihtoehtoisesti kevään 2014/ vaihtoehtoisesti syksyn 2014 luentosarjalla voi näin ollen korvata valintansa mukaan joko kysymyksen 3 tai 4. Kun korvaavaa luentosuoritusta halutaan hyödyntää, tulee korvattavan kysymyksen vastauspinoon palauttaa paperi, johon on merkitty luentosarjan opettaja ja luentokuulustelusta saatu pistemäärä tai arvosana (jos pistemäärä tai arvosana on tiedossa). Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Kuhunkin kysymykseen vastataan eri arkille. Kysymysten vastaustilat on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti, jos ei kysymyksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Nimi selvästi tekstaten jokaiseen vastauspaperiin. Tuomioistuinharjoittelun suorittaminen on tentin suorittamisen edellytys. HUOM! Vastauspaperin oikeaan reunaan on jätettävä kahden senttimetrin tila korjausmerkintöjä varten. Kirjoittaa saa vain vastauspaperin viivoitusta seuraten. Käsialaa ei saa suhteettomasti pienentää. Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta. Hyvityspisteet on tullut ilmoittaa weboodiin. Mikäli pisteet ovat jääneet ilmoittamatta, ne voi ilmoittaa osoitteeseen Tulokset torstaina klo

2 2 1/X/2014 Vantaan käräjäoikeudessa on ollut vireillä riita-asia, jossa kantaja K on vaatinut, että sen ja vastaaja V:n välinen liiketilan vuokrasopimus puretaan liiketilan sopimuksen vastaisen, huonon hoidon perusteella ja, että V velvoitetaan heti tyhjentämään vuokratila sekä jättämään se K:n haltuun ja korvaamaan K:n oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen. Kirjallisessa vastauksessaan V on vastustanut kannetta ja vaatinut, että se hylätään ja että K velvoitetaan korvaamaan V:n oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen. Vastauksen perustelujen mukaan V on toiminut tiloissa normaalisti ja pitänyt tilojen kuntoa yllä tavanomaisin toimin siinä määrin kuin tällainen velvollisuus kuuluu vuokralaiselle lain ja vuokrasopimuksen mukaan. Suullisen valmistelun istunnossa V vaati, että kanne jätetään tutkimatta, koska Vantaan käräjäoikeus ei ole OK 10 luvun mukaan toimivaltainen, vaan yksinomainen ja ehdoton forum on Helsingin käräjäoikeus. Tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksensa perusteeksi V ilmoitti myös, että kysymys on kiinteää omaisuutta koskevasta asiasta ja asianosaisten välinen vuokrasopimus koskee Helsingissä sijaitsevaa liiketilaa. V:n kotipaikka tosin on Vantaalla, mutta V:n mukaan tämä ei ratkaise kiinteistöä koskevan asian laillista oikeuspaikkaa. Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä K vaati sopimuksen purkamisen lisäksi, että V velvoitetaan maksamaan K:lle euroa laillisine korkoineen, koska V oli laiminlyönyt vuokrien maksamisen yhdeltä kuukaudelta ennen kanteen vireilletuloa. Tämän vaatimuksen ja sen perusteet K ilmoitti jääneen pois alkuperäisestä kanteesta, koska kanteen laatimisella ja vireillepanolla oli liiketilan ala-arvoisen hoidon vuoksi kiire. Pääkäsittelyssä K ilmoitti vielä, että sopimuksen purkuvaatimus perustuu myös vuokrasuhteita sääntelevään aineelliseen lakiin, jota kanteessa kuvattu V:n menettely on rikkonut. V vastusti pääkäsittelyssä esitettyä uutta vaatimusta ja esitti omana vaatimuksenaan, että vuokran määrää on alennettava euroon kuukaudessa, koska liiketilan ilmanvaihtokoneistoa ei ollut vieläkään uusittu, vaikka uusimisen edellytyksistä K:n kustannuksella oli selvästi sovittu vuokrasopimuksessa. Käräjäoikeus antoi asiassa päätöksen ja tuomion. Päätöksellään käräjäoikeus jätti tutkimatta V:n forumväitteen, koska se oli esitetty myöhästyneenä. Tuomiollaan käräjäoikeus hyväksyi K:n kanteen myös yhden kuukauden vuokran maksuvaatimusta koskevin osin ja hylkäsi V:n vaatimuksen vuokran alentamisesta. V on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta ja päätöksestä Helsingin hovioikeuteen vaatien, että ne kumotaan ja että asia siirretään Helsingin käräjäoikeuteen. Valituksen mukaan käräjäoikeudessa on tapahtunut forumvirheen lisäksi menettelyvirhe, koska K:n vaatimus maksamattomista vuokrista olisi pitänyt jättää tutkimatta ja V:n vaatimus vuokran alentamisesta olisi pitänyt hyväksyä. Esittelet valituksen Helsingin hovioikeudessa. Miten ja millaisilla prosessioikeudellisilla perusteilla arvioit hovioikeuden jäsenille asianosaisten prosessitoimia ja käräjäoikeuden menettelyä? Tarvitseeko asia hovioikeudessa jatkokäsittelyluvan?

3 3 2/X/2014 Anton, joka on metsätöihin turvatarvikkeita valmistavan osakeyhtiön toimitusjohtaja, ottaa sinuun yhteyttä, koska hän tietää sinun opiskelevan oikeustiedettä. Hän pyytää vastaustasi muutamaan kysymykseen, jotka liittyvät rikosepäilyihin. Anton kertoo, että hän oli metsämessuilla helmikuussa 2014 huomannut kilpailevan yrityksen X esitteessä olevan suojapuvun, joka useilta merkittäviltä osiltaan muistutti tuotetta, jonka Antonin yritys oli tuonut markkinoille juuri ennen joulua Asiaa koskevan tiedustelun perusteella ilmeni, ettei X ollut vielä aloittanut puvun myyntiä, vaan valmistelut olivat vielä käynnissä. Anton tuli vakuuttuneeksi, että joku oli varastanut heidän yrityssalaisuutensa ja myynyt sen X:lle. Hän epäili heti datakonsultti Bengtiä, joka on tehnyt Antonille useita ohjelmistoja. Ilman oikeudellista apua Anton kirjoitti rikosilmoituksen ja lähetti sen poliisille. Ilmoituksessa Anton vaati syyllisille rangaistusta. X:n toimitusjohtaja Callen soitettua ja ehdotettua neuvotteluja on Anton alkanut epäillä, onko poliisin sekoittamisesta asiaan mitään hyötyä. Anton kysyy sinulta seuraavaa: 1. Onko Callea koskeva esitutkinta mahdollista keskeyttää? Poliisilta saamani tiedon mukaan Bengtiä epäillään yrityssalaisuuden rikkomisesta ja Callea yrityssalaisuuden väärinkäytöstä. 2. Calle antoi puhelinkeskustelussa ymmärtää, että mahdollisista korvauksista on helpompi neuvotella, jos peruutan syyttämispyyntöni kokonaan, siis myös varsinaista roistoa eli Bengtiä vastaan. Jos peruutan koko rikosilmoituksen, voinko tehdä myöhemmin uuden rikosilmoituksen? Tässähän voi käydä niin, etteivät korvausneuvottelut johda mihinkään ja silloin olisi hyvä, jos voisin lämmittää rikosasian uudelleen. 3. Olen vakuuttunut siitä, että Bengt puhuu säännöllisesti Callen kanssa vireillä olevasta esitutkinnasta. Ovatko epäillyt rikokset sellaisia, että poliisi voi kuunnella heidän puhelinkeskustelujaan? Olen kuullut, että lainsäädäntö on tämän vuoden alussa muuttunut ja poliisille on annettu lisää toimivaltuuksia taistelussa talousrikollisuutta vastaan. 4. Oletetaan, että pysyn rangaistusvaatimuksessani ja syyttäjä päättää nostaa Bengtiä vastaan syytteen yrityssalaisuuden rikkomisesta, mutta päätyy Callen osalta siihen, ettei hän ole syyllistynyt rikokseen, koska hän ei tiennyt piirustusten olleen varastettuja. Voinko silloin asianomistajana nostaa syytteen Callea vastaan ja vaatia, että se käsitellään yhdessä Bengtiä vastaan nostetun syytteen kanssa?

4 4 (Irrota ja palauta!) 3/X/2014 Nimi ja opiskelijanumero: (Vastaustila rajoitettu yhteen sivuun) Määrittele seuraavat käsitteet niille varatussa vastaustilassa a) varmuusperiaate b) lex fori c) oikeusvoiman objektiivinen ulottuvuus d) notorisuus e) legaalinen presumptio

5 5 4/X/2014 Näytön arviointi rikosprosessissa käsittele erityisesti todistustaakka ja riittävä näyttö.

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Prosessioikeus PROSESSIOIKEUS ll (OAlr1104) Tentti2l-2.2OL4 Tentissä jaetaan ensin oikeustapauskysymykset eli kysymykset 1-3, joiden ratkaisemisessa saa käyttää

Lisätiedot

MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus

MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus Sisältö 2 OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖPANON PERUSTEET... 5 I JOHDANNOKSI... 5 1 Yleistä prosessioikeudesta...

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(5) Välittäjälautakunta VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kaikkien kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) (Liite 1 muutettu 16.3.2001, Liite 2 muutettu 1.12.2002, Liite 3 muutettu 11.6.2010, Liite 4 lisätty 11.6.2010) Oikeusturvavakuutustoimintaa on

Lisätiedot

'rrjps. Pr 1 01. k 1 PROSESSIOIKEUS 2 1 JUN 1996_. Oikeudenkäymiskaari. Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI

'rrjps. Pr 1 01. k 1 PROSESSIOIKEUS 2 1 JUN 1996_. Oikeudenkäymiskaari. Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI ...,. 1 ' 1 RECEIVED Pr 1 01 2 1 JUN 1996_ 'rrjps i Pr PROSESSIOIKEUS 1. a n,_ n,_.- a n.a n n l- t- )- l n n i- s s- 1- l- ;a ei )-.ii- n e- L5 Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI Pr 101 Oikeudenkäymiskaari Oikeud~nkäymiskaari

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 16.11.2013 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan

Lisätiedot

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.01.2014 Dnro OKV/34/31/2012 1/6 ASIA Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario A on 2.10.2012 ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (6) Välittäjälautakunta VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa.

Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa. HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa, 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa 17.8.2011 Kello 14.00 11/29799 L 10/41060 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Oireeta Oy 1530206-0 elo Da Online Oy 1 OTM

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot