Siviilioikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviilioikeus 11.4.2003"

Transkriptio

1 Siviilioikeus Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen marginaali. Kukin vastaus kirjoitetaan eri arkille ja kysymyksen nro. 6 vastaukset kyseisen kysymyksen kysymyspapereille. Tenttiin osallistujan on jätettävä nimellä varustettu vastauspaperi jokaisesta kysymyksestä, johon hänen tulee vastata tai jonka hän on korvannut, siis myös sellaisesta kysymyksestä, johon ei ole vastattu. Kysymysten nro. 6a ja b sekä 6c ja d kysymyspaperit irrotetaan erilleen muista kysymyksistä ja toisistaan ja palautetaan nimellä varustettuna eri pinoihin, vaikka niihin ei olisi vastattu. OTK- ja ON-tutkinnon aineopintotenttiä suorittavat vastaavat kysymyksiin 1 6. ON-tutkinnon täydennystenttiä suorittavat vastaavat kysymyksiin 1, 2, 3 ja 5. Vanhentuneen tentin uusijat vastaavat kysymyksiin 1 6. JuK-tutkinnon suorittaneet vastaavat kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 6 c ja d. Tentissä saa käyttää enintään 3 hyvityspistettä. Tentti hyväksytään, jos vastausten ja hyvityspisteiden yhteismäärä on vähintään 30 pistettä. Tentissä saa käyttää enintään kaksi korvaavaa luentosarjaa. Jos korvaavia luentosarjoja ei käytetä lainkaan tai jos niitä käytetään vain yksi, saa sen lisäksi käyttää enintään kolme hyvityspistettä. Tällöin tentin läpäiseminen edellyttää, että muista kuin korvatusta kysymyksestä saatujen pisteiden ja hyvityspisteiden yhteismäärä on vähintään 25 pistettä. Jos korvaavia luentosarjoja käytetään kaksi, ei niiden lisäksi saa käyttää yhtään hyvityspistettä. Tällöin tentin läpäiseminen edellyttää, että muista kuin korvatuista kysymyksistä saatujen pisteiden yhteismäärä on vähintään 20 pistettä. ON-tutkinnon täydennystentissä saa käyttää enintään kaksi hyvityspistettä mutta ei korvaavia luentosarjoja. JuK-tutkinnon suorittaneet eivät voi käyttää hyvityspisteitä eivätkä korvaavia luentosarjoja. Irtaimen kaupan luentosarjasta saadut pisteet saa käyttää kysymyksen nro. 4 korvaamiseen. Vahingonkorvausoikeuden luentosarjasta saadut pisteet saa käyttää kysymyksen nro. 5 korvaamiseen. Luottoja maksuvälineet -luentosarjasta saadut pisteet saa käyttää kysymyksen nro. 3 korvaamiseen. Jos käytetään korvaavaa luentosarjaa, vastauspinoon on jätettävä paperi, josta käy ilmi, kuinka monta pistettä on saatu. Tulokset julkaistaan yksityisoikeuden laitoksen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla perjantaina klo

2 2 Kysymys 1 A Oy haki B-pankilta euron luottoa. Hakemuksesta käytiin pankissa neuvottelu, ja kolmen viikon kuluttua siitä A Oy sai pankinjohtaja C:ltä suullisen ilmoituksen luoton myöntämisestä. Rahat olivat nostettavissa seuraavan kuukauden alussa. A Oy ei kuitenkaan nostanut luottoa, koska yhtiö oli saanut saman summan X-pankista edullisemmin ehdoin. Kahden kuukauden kuluttua B-pankki vaati A Oy:ltä vahingonkorvauksena sopimuksen rikkomisesta 0,35 %:n luotonvarausprovision. A Oy kieltäytyi maksamasta mitään, koska se ei ollut sitoutunut velan ottamiseen. Sopimus ei ollut voinut syntyä pankinjohtajan puhelinsoiton nojalla, ja velaksianto syntyi yleensäkin vasta, kun rahat nostettiin. A Oy oli myös saanut tietää, ettei B-pankin konttorinjohtajilla ollut kelpoisuutta näin suurten luottojen myöntämiseen. Luotonvarausprovisio perustui vain pankkikäytäntöön, joka ei sitonut A Oy:tä varsinkaan siksi, ettei siitä ollut puhuttu neuvotteluissa mitään. Onko A Oy:n maksettava? Kysymys 2 Harri K vei autonsa ruosteenestokäsittelyyn autokorjaamo A Ky:öön. Käsittelyn aikana nosturin lukitusmekanismi, joka oli varmistettu huolimattomasti, petti, jolloin auto putosi nosturilta ja vaurioitui. Kysymyksessä on A Ky:n vastuuvakuutusyhtiö X Oy:n korvattava vastuuvahinkotapahtuma. X Oy:n vahinkotarkastaja osoitti Harri K:lle korjausliike B Oy:n, jonne Harri K veikin auton korjattavaksi. B Oy:n korjauspalvelussa oli kuitenkin virhe. Harri K nosti kanteen B Oy:tä vastaan palvelusopimuksen virheellisen täyttämisen perusteella. Kanne hylättiin vaatimusten määrän osalta lähes täysin kaikissa oikeusasteissa. Harri K esittää nyt alkuperäisistä vaatimuksistaan menestymättä jäänyttä osaa koskevan vaatimuksen X Oy:lle. Harri K:n mielestä X Oy on korjauspalvelun tilaaja ja joka tapauksessa muutoinkin vastuussa B Oy:n suorituksesta. X Oy kiistää vaatimuksen katsoen, ettei sen ja Harri K:n välillä ole sopimussuhdetta eikä tapaukseen liity mitään muutakaan sellaista seikkaa, jonka perusteella väitetty vastuu olisi syntynyt. X Oy:n vastuuvakuutusehdoissa ei mainita vakuutuksenantajan velvollisuudesta järjestää vahinkotapahtuman vuoksi tarpeellista korjaustoimintaa. X Oy oli ennen korjaustyön aloittamista ilmoittanut B Oy:lle, että sen tulee osoittaa laskunsa A Ky:lle ja toimittaa ne X Oy:lle maksettaviksi. Laskuja oli kuitenkin osoitettu suoraan X Oy:lle. B Oy on ilmoittanut Harri K:lle, että se sopi korjaustoimenpiteistä X Oy:n vahinkotarkastajan kanssa. X Oy on kuluneen vuoden aikana osoittanut kaikki liikennevahinkotapauksensa B Oy:öön korjattaviksi. Erittele, millä eri oikeusperusteilla X Oy:n vastuu B Oy:n suorituksen virheestä Harri K:lle voisi mahdollisesti tulla kysymykseen. Ratkaise juttu. Kysymys 3 A siirsi B:lle tavallisen velkakirjan, jossa oli velallisena C. Kun B velkoi C:tä, C torjui maksuvaatimuksen seuraavilla perusteilla:

3 1 C oli ollut alaikäinen, kun velkakirja laadittiin. 2 C ei ollut saanut velkakirjasta valuuttaa; se oli annettu takaajaksi merkitylle D:lle. 3 C oli nyttemmin niin heikoissa varoissa, että häneen oli kohdistettu tulokseton ulosmittausyritys. Tämän kuultuaan B vaati velkakirjan määrää A:lta. A kieltäytyi maksamasta, koska väitesuoja ei koske tavallisia velkakirjoja. Lisäksi A epäili C:n varattomuutta tämä oli edellisenä syksynä maksanut hänelle velkakirjan vuotuisen koron. Tilanteen oikeudellinen arviointi. 3 Kysymys 4 A Oy osti Pohjanmaan MegaAutostore Oy:ltä tehdyllä kaupalla rekisteröidyn Ford Galaxy Ghia V 6 -merkkisen vuokraamokäytössä olleen henkilöauton. Auton kauppahinnaksi sovittiin euroa. Kauppasopimukseen merkittiin auton mittarilukemaksi kilometriä. Osapuolet tarkoittivat tällä merkinnällä autolla todellisuudessa ajettuja kilometrejä. Sittemmin ilmeni, että autolla oli kaupantekohetkellä todellisuudessa ajettu noin kilometriä. Ostaja vaati myyjältä korjausta tähän vedoten kauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan lausuntoon, jossa todettiin ajokilometrien eron vaikutukseksi noin euroa. Myyjä totesi, ettei se ollut tietoinen auton todellisesta ajokilometrimäärästä, jota ei ollut erikseen ostajalle vakuuteltu tai taattu. Lisäksi myyjä katsoi, että poikkeama todellisesta ajokilometrimäärästä oli ollut vähäinen, eikä se olisi ollut esteenä kaupan päättämiselle sovitusta kauppahinnasta auton ominaisuudet ja kaupan edullisuus ostajalle huomioon ottaen. Millä oikeussäännöillä ja miten riita ratkeaa? Vastaa soveltamalla niitä sääntöjä, jotka koskevat kyseistä tapausta. Kysymys 5 Vakavasti kehitysvammainen 25-vuotias A, jonka ymmärryskyky oli 8-vuotiaan tasolla, oli sijoitettuna kunnan ylläpitämään hoitolaitokseen. Hoitolaitos ei ollut rajoittanut A:n liikkumista, vaan tämä liikkui säännöllisesti yksin hoitolaitoksen ympäristössä. Tiedossa oli, että A oli osoittanut kiinnostusta tulitikkuleikkeihin ja puhunut tulipalojen sytyttämisestä. Eräänä päivänä A meni hoitolaitoksen lähellä sijainneeseen B:n omistamaan lukitsemattomaan autotalliin, jossa A sytytti tulipalon. Seuranneessa palossa aiheutui omaisuusvahinkoja euron edestä. Arvioi tapaukseen liittyviä vahingonkorvauskysymyksiä.

4 Siviilioikeus Kysymys 6. Vastaa osakysymyksiin (a d) niille varattuun tilaan! Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviviivaa kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi, ei oteta huomioon. Nimi: a) Selitä lyhyesti, mitä tarkoittaa del credere -vastuu. Anna myös käytännön esimerkkejä. 4 b) Hyvä asianajajatapa (Halila Hemmo). Huom! Kysymys 6 jatkuu seuraavalla sivulla

5 5 Siviilioikeus Nimi: Kysymys 6 jatkuu... c) Mitä vahingonkorvaus käsittää YK:n kauppalain (CISG:n) mukaan? d) Prekluusio.

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset

Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset 1998 2008 Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston tapauskokoelma Pankkialan Asiakasneuvontatoimistoon tuli sen kymmenen toimintavuoden

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Valintakoekysymykset 2004

Valintakoekysymykset 2004 Valintakoekysymykset 2004 KYSYMYS 1 Ystäväsi Ville on kuullut, että olet aivan viime aikoina käyttänyt paljon aikaa perehtymällä eri yritysmuotojen verotukseen. Ville on tullut kysymään sinulta neuvoa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kaikkien kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen Laura Korpinen Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen 1. Johdanto Kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten työsopimuslakiin (55/2001, TSL ) perustuva työntekijän saatava vanhenee, mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän

A:ta oli käräjäoikeudessa syytetty RL 21:10:n mukaisesta vammantuottamuksesta' Syyttäjän Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Prosessioikeus PROSESSIOIKEUS ll (OAlr1104) Tentti2l-2.2OL4 Tentissä jaetaan ensin oikeustapauskysymykset eli kysymykset 1-3, joiden ratkaisemisessa saa käyttää

Lisätiedot