ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b."

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa nimesi selvästi jokaiseen vastauspaperiin, ja merkitse myös opiskelijanumerosi. Rikosoikeuden aineopintotentin rakenne on lokakuun 2011 tentistä alkaen muuttunut siten, että siinä suoritetaan pakollisena osa-alueena rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa (5 op; kysymykset 1 4). Muut rikosoikeuden osa-alueet rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä (1,5 op; kysymykset 5.a-b), eurooppalainen ja kansainvälinen rikosoikeus (1,5 op; kysymykset 6.a-b), kriminologia ja kriminaalipolitiikka (1,5 op; kysymys 7) sekä rikosoikeuden perusteet (1,5 op; kysymys 8) voidaan suorittaa erillisinä opintojaksoina niitä koskevissa luentokuulusteluissa ennen rikosoikeuden aineopintotenttiä. Rikosoikeuden aineopintotentissä voidaan kuitenkin vaihtoehtoisesti suorittaa kaikki mainitut opintojaksot tai yhdessä rikosoikeuden yleisen ja erityisen osan osa-alueen kanssa kaikki ennen tenttiä erillisesti suorittamattomat opintojaksot. Kukin mainituista opintojaksoista arvostellaan itsenäisesti käyttäen hyväksytyistä suorituksista arvosanoja 1 5. Silloin myös jokaisesta opintojaksosta itsenäisesti (samoin kuin koko aineopintotentistä) täytyy saada hyväksyttävä tulos. Ennen luentokuulustelussa hyväksytty rikosoikeuden osa-alueen suoritus muunnetaan uutta tenttijärjestelmää noudatettaessa arvosanaksi opinto-oppaan s selvitetyn mukaisesti. Mikäli olet suorittanut korvaavia luentokuulusteluja, Sinun tulee ehdottomasti täyttää pyydetyt tiedot suorituksistasi liitteenä olevaan lomakkeeseen. Muuten luentokuulustelusuorituksiasi ei tiedetä tarkistaa eikä korvaavuutta ja hyvityspisteitä lukea hyväksesi. Niiden kysymysten osalta, jotka olet korvannut luentokuulusteluilla / osasuorituksilla ja joiden osalta olet antanut korvaavuuksia koskevat tiedot lomakkeella, Sinun ei tarvitse jättää erillistä vastauspaperia. Suoritetut luentokuulustelut vapauttavat vastaamasta kysymyksiin seuraavasti: - kevätlukukaudella 2009 tai myöhemmin suoritettu rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän luentosarja: kysymykset 5.a-5.b - kevätlukukaudella 2009 tai myöhemmin suoritettu kriminologian ja kriminaalipolitiikan luentosarja tai restoratiivisen oikeuden kurssi: kysymys 7 - kevätlukukaudella 2009 tai myöhemmin suoritettu rikosoikeuden peruskysymysten (vastuuopin) luentosarja tai Tvärminnen kurssi: kysymys 8 - syyslukukaudella 2011 suoritettu eurooppalaisen ja kansainvälisen rikosoikeuden kurssi: kysymykset 6.a-6.b ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b. Kysymysten 1 2 ja 7 8 vastaustila on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti, ja kaksiosaisiin kysymyksiin 3 6 vastataan kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Kysymyksiin vastaamisessa saa käyttää hyväksi lakikirjoja ja muuta tiedekunnan yleisohjeiden mukaan lakikirjatenteissä sallittua säädösaineistoa. Kun vastaustilaa on edellä mainituin tavoin rajoitettu, korostettakoon, että lainsäännösten ja muun tutkintovaatimuksiin kuuluvan lähdeaineiston sisältöä tulee

2 selostaa vain tarpeellisilta osin ja että lakitekstiin tulee viitata asianomaiset säännökset mainiten. Vastausten arvostelussa painotetaan sitä, miten hyvin niissä on tunnistettu keskeiset rikosoikeudelliset ongelmat ja miten hyvin perustellen niitä on käsitelty. Myös vastausten sisäiseen johdonmukaisuuteen ja selkeyteen kiinnitetään huomiota. Vastauksen selkeys edellyttää kappalejaon käyttöä. Silloin kun vastaustilaa on kaksi sivua, myös alaotsikoita on syytä käyttää, ja tapauskysymyksen vastaus tulisi mielellään päättää lyhyellä tiivistelmällä.

3 HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON NIMI Opiskelijanumero: Ilmoita tällä lomakkeella kaikki korvaavuuksia koskevat tietosi. - Kirjoita viivalle luennoitsijan sukunimi, - ympyröi olivatko luennot syys- vai kevätlukukaudella, - kirjoita viivalle kurssin suoritusvuosi ja - ympyröi suorititko tuolloin kurssin/luennot uuden vai vanhan järjestelmän mukaan. Kysymys Aihe Luennoitsija Ympyröi Suoritusvuosi Ympyröi 5a, 5b seuraamusjärjestelmä sl / kl U / V 6a, 6b kansainvälinen ja sl / kl U / V eurooppalainen rikosoikeus 7 kriminologia ja krim.politiikka sl / kl U / V tai restoratiivisen oikeuden kurssi 8 rikosoikeuden perusteet / sl / kl U / V vastuuoppi

4 Rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa (5 op; kysymykset 1-4) 1 a) Selvitä tuhotyösäännöksessä (RL 34:1) tarkoitetun, yleistä vaaraa koskevan tunnusmerkistöntekijän sisältöä seuraavanlaisten esimerkkien valossa: (i) A räjäyttää asuinkerrostalon pysäköintipaikalla pommin; (ii) A sytyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon palamaan; (iii) A sytyttää bensiinillä palamaan tien ojassa metsän reunassa olevan henkilöauton. Miten säännöksessä tarkoitetun yleisen vaaran käsillä olon edellytyksiä arvioidaan kuvatunlaisissa tapauksissa? Vastauksessa tulee hyödyntää Fränden oppikirjan Yleinen rikosoikeus esitystä yleisen vaaran käsitteestä. (5 p.) 1 b) X on syytteessä seksuaalipalvelun ostamisesta A:lta, joka toimi parituksen kohteena. Selvitä RL 20:8:n sovellettavuutta ja erityisesti tahallisuuden arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja, kun tapauksessa ilmeni seuraavanlaisia seikkoja: X oli ottanut yhteyden A:han internetissä seksitreffipalstalla suomeksi olleen ilmoituksen perusteella. X oli havainnut A:n olevan kotoisin jostain Baltian maasta sekä puhuvan välttävästi englantia ja olevan nuori, kokematon ja olemukseltaan poissaoleva. Pohdi tällaisten seikkojen merkitystä ns. olosuhdetahallisuudelle annettavan käsitesisällön perusteella (tällöin selvittäen, minkälaisia olosuhdetahallisuuden määrittelyjä oikeustieteessä ja -käytännössä on omaksuttu). Hyödynnä vastauksessa Fränden oppikirjan Yleinen rikosoikeus ja Rikosoikeus-perusteoksen esityksiä asiasta. (5 p.) (Huom. vastaustila kysymyksiin 1a ja 1b yhteensä 2 sivua; yhteensä 10 p.)

5 2. Max on työntekijänä Friendly Dogs -nimisessä it-yrityksessä, joka mm. valmistaa tietokonepelejä lapsille luvun alusta Maxilla on ollut taloudellisia vaikeuksia. Tämä perustuu suurimmaksi osaksi epäonnistuneisiin osakekauppoihin. Maxin ainoa vapaa-ajanharrastus on juokseminen, ja hän on yksi kantavista voimista juoksuseurassa Run like a Saluki, joka pitää harjoituksensa metsissä ympäri Tikkurilaa. Juoksuseuraan kuuluu myös Moritz, joka työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa Helsingissä. Erään lenkin aikana Moritz kertoo kiinnostavasta projektista, joka selvästi viitaa siihen, että suuri pörssiyhtiö aikoo ostaa osakeenemmistön eräässä pienemmässä pörssiyhtiössä. Moritz ei mainitse nimiä, mutta Max voi päätellä, mitä yhtiöitä keskustelu koskee. Max huomaa heti, että tässä hän voisi tehdä todella kannattavan kaupan edellyttäen tietenkin, että hän onnistuu hankkimaan riittävästi pääomaa ostaakseen pienemmän yhtiön osakkeita ennen kuin take over tulee viralliseksi ja julkiseksi. Muutaman päivän kuluttua Max soittaa Moritzille ja kyselee vielä jatkuuko projekti ja voisiko Moritz lainata hänelle rahaa. Max haluaa lainata euroa niin, että korko olisi ruhtinaalliset 35 %. Moritz lupaa palata asiaan. Hän hoitaa tällä hetkellä pesänjakajan ominaisuudessa kuolinpesää, johon kuuluu joukko riiteleviä perillisiä, jotka kaikki asuvat ulkomailla. Hän on juuri onnistunut myymään suuren kiinteistön kuolinpesän lukuun ja rahat on maksettu asianajotoimiston asiakasvaroihin. Sieltä Moritz voi ottaa pikavipin ilman riskiä, ja hän ilmoittaa tästä Maxille muutama päivä myöhemmin. Max on sillä välin kirjoittanut Friendly Dogsin johtajalle kirjeen. Kirjeessä esitetään, että veljeskunta I Pay in Blood but not my Own on saanut toimeksiannon periä korvauksen patentinloukkauksesta, johon yhtiö on syyllistynyt guatemalalaista it-yritystä vastaan. Koska kyseinen yritys on todella vaatinut korvausta väitetystä patentinloukkauksesta, ottaa johtaja kirjeen vakavasti ja maksaa vaaditun summan euroa liechtensteinilaiselle tilille. Tili kuuluu Maxille. Nyt Max on saanut kokoon yhteensä euroa ja voi tehdä suunnitellun osakkeiden oston. Muutaman viikon kulutta ilmoitetaan yrityskaupasta, ja Max saa reilun voiton myydessään osakkeensa. Velka ja korko maksetaan Moritzille, joka maksaa rahat takaisin, mutta pitää koron itsellään. Miten tapausta tulee arvioida rikosoikeudellisesti? Perusteltu vastaus. (Enintään 2 sivua; 10 p)

6 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 3.a. Suostumuksen merkitys rikosoikeudellisen vastuun kannalta? Voiko suostumus poistaa oikeudenvastaisuuden tai tunnusmerkistönmukaisuuden: millä perusteilla ja edellytyksillä? (Fränden kirja; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

7 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 3.b. Selvitä Fränden tarkastelu kelvottomista yrityksistä. Millä kriteereillä yrityksen kelvottomuus arvioidaan? (Fränden kirja; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

8 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 4.a. i) RL 47:1 1. kohta: onko kyseessä teko- vai seurausrikos? Perusteltu vastaus. (2 p ) ii) RL 47:1 2. kohta: kerro ja kuvaile, missä kahdessa tapauksessa työnsuojelun edellytysten laiminlyönti on rangaistavaa. (3 p) (Nuutila ja Melander Rikosoikeus-teoksessa; vastaus annettuun vastaustilaan; yhteensä 5 p.)

9 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 4.b. Hallinnolliset seuraamukset ja vahingonkorvaus verorikoksissa. (Rikosoikeus-kirja; Vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

10 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä (1,5 op; kysymykset 5.a. ja 5.b.) 5.a. B (synt ) tuomitaan tänään käräjäoikeudessa seuraavista rikoksista: 1. Törkeän ryöstön yritys (tehty ) 2. Avunanto kiristykseen (tehty ) 3. Niskottelu poliisia vastaan (tehty ) Syyte näistä rikoksista on nostettu Asiakirjoista käy ilmi, että B on tuomittu käräjäoikeudessa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä (tehty ) neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Tuomio sai lainvoiman. Millaisiin yhteisiin rangaistuksiin käräjäoikeus voi tuomita B:n tänään? Kuvaile tuomioistuimen käytettävissä olevat eri vaihtoehdot. Ilmoita sovellettavat rangaistuasteikot yksittäisille rikoksille ja mahdollisille yhteisille rangaistuksille. Miten käräjäoikeuden tulisi tänään suhtautua B:n aiemman rangaistuksen suhteen? Perusteltu vastaus. (Vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

11 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 5.b. Mitä tarkoitetaan sanktiokumulaatiolla? (Vastaus annettuun vastaustilaan; yhteensä 5 p.)

12 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero Eurooppalainen ja kansainvälinen rikosoikeus (1,5 op; kysymykset 6.a. ja 6.b.) 6.a. Perus- ja ihmisoikeudet ja EU-rikosoikeus. (Melanderin oppikirja; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

13 HELSINGIN YLIOPISTO ON RIKOSOIKEUS / AINEOPINNOT NIMI Opiskelijanumero 6.b. Mitkä käyttäytymismuodot on kriminalisoitu kansainvälisen oikeuden perusteella ja mitkä eivät? (Which conducts are criminalized by international law and those that are not?) (Lähinnä Paola Gaetan artikkeli The Oxford Companion to International Criminal Justice - teoksessa; vastaus annettuun vastaustilaan; 5 p.)

14 7. Kriminaalipolitiikka ja kriminologia (1,5 op) Sosio-biologiset teoriat (socio-biological theories) kriminologiassa Hopkins Burken mukaan. (Enintään 2 sivua; 10 p.) 8. Rikosoikeuden perusteet (1,5 op) Selvitä Fletcherin kirjan luvun The Crime versus the Offender pääsisältöä. Erityisesti: mitkä ovat käsitteiden wrongdoing ja attribution pääasiat? (Enintään 2 sivua; 10 p.) Tulokset ma klo 15

15 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN Varje fråga besvaras med tydlig handstil antingen på separat ark eller på det linjerade utrymme som angivits för svaret på frågepappret. Texta tydligt ditt namn på varje svarspapper och ange ditt studentnummer. Strukturen för tentamen i straffrättens ämnesstudier har ändrat från och med tenten i oktober Ändringen innebär att det är obligatoriskt att i tenten avlägga straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-4). De andra delområdena det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 5a och 5b), europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 6a och 6b), kriminologi och kriminalpolitik (1,5 sp; fråga 7) och straffrättens grunder (1,5 sp; fråga 8) kan avläggas som skilda studiemoduler (studieperioder) före tentamen i straffrätt genom föreläsningsförhör. Alternativt kan man ändå i straffrättens tentamen avlägga alla nämnda studiemoduler (studieperioder) eller tillsammans med straffrättens allmänna och särskilda del alla de studiemoduler (studieperioder) som inte avklarats enskilt före tenten. Alla studiemoduler (studieperioder) som godkänns bedöms var för sig enligt skalan 1-5. I detta fall bör man få ett godkänt vitsord för varje enskild studiemodul (studieperiod) (samt för tentamen i sin helhet). En godkänd prestation i ett föreläsningsförhör i något delområde i straffrätt före omvandlas till ett vitsord enligt principerna i studiehandboken (s ) vid tillämpning av det nya tentamenssystemet. Om du har avlagt ersättande föreläsningsserier skall du absolut fylla i dina prestationer i bifogade blankett. Eljest känner man inte till att dina föreläsningsförhörsprestationer skall granskas och ersättningar och tilläggspoäng skall räknas dig till godo. För de frågor som du har ersatt med föreläsningsförhör / delprestationer och vilka du nämnt på blanketten behöver du inte lämna in ett skilt svarspapper. Avlagda föreläsningsförhör befriar från att besvara frågor enligt följande: - under vårterminen 2009 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens påföljdssystem: frågorna 5a och 5b - under vårterminen 2009 eller senare avlagd föreläsningsserie i kriminologi och kriminalpolitik eller kursen i restorativ rätt: fråga 7 - under vårterminen 2009 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens grundfrågor (ansvarslära) eller kursen i Tvärminne: fråga 8 - under höstterminen 2011 avlagd föreläsningsserie om europeisk och internationell straffrätt: frågorna 6a och 6b De som avlägger EES-behörighetsprov besvarar under denna tentamensomgång rättsfallsfrågorna 1 och 2 samt teorifrågorna 3a-3b och 4a-4b. Svarsutrymmet för frågorna 1 2 och 7 8 är begränsat till två sidor per fråga, och de tvådelade frågorna 3 6 besvaras på det utrymme som på frågepappren linjerats ut för svaren. Vid besvarande av frågorna får man använda sig av lagböcker samt övrigt vid lagbokstentamina tillåtet författningsmaterial i enlighet med fakultetens allmänna anvisningar. Då svarsutrymmet på ovan nämnt sätt är begränsat, bör understrykas att innehållet i lagbestämmelser och övrigt till tentamensfordringarna hörande källmaterial enbart skall redogöras för till relevanta delar, och att hänvisningar till lagtexten görs genom

16 nämnandet av vederbörliga stadganden. Vid bedömningen av svaren läggs betoning på hur väl de centrala straffrättsliga problemen identifierats i dem och hur välmotiverat de behandlats. Uppmärksamhet fästs även vid svarens interna konsekvens och tydlighet. Svarens tydlighet förutsätter att styckeindelning brukas. Då svarsutrymmet är två sidor är det skäl att även använda underrubriker, och svaret på en rättsfallsfråga bör helst avslutas med en kort sammanfattning.

17 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnestudier RN NAMN Studentnummer: Anmäl med denna blankett alla dina ersättande prestationer. - Skriv föreläsarens efternamn på strecket, - ringa in om föreläsningarna ägt rum under höst- eller vårterminen, - skriv på strecket det år kursen avlagts och - ringa in om du då avlagt kursen enligt nya eller gamla tentsystemet. Fråga Ämne Föreläsare Inringa Presteringsår Inringa 5a, 5b Påföljdssystemet ht / vt G / N 6a, 6b Europeisk och internationell ht / vt G / N straffrätt 7 Kriminologi och ht / vt G / N kriminalpolitik 8 Straffrättens grunder / ht / vt G / N ansvarslära

18 Straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-4) 1. a) Redogör för innehållet i rekvisitet om allmän fara såsom det avses i bestämmelsen om sabotage (SL 34:1) i ljuset av följande slags exempel: (i) A spränger en bomb på parkeringsplatsen till ett bostadsvåningshus; (ii) A lägger eld på en kulturhistoriskt värdefull kyrka; (iii) A tänder med hjälp av bensin eld på en personbil i ett vägdike vid randen av skogen. Hur bedöms förutsättningarna för förhandenvarande av sådan allmän fara som avses i bestämmelsen i de beskrivna fallen? I svaret ska framställningen om begreppet allmän fara i Frändes lärobok Allmän straffrätt nyttjas. (5 p.) 1 b) X står åtalad för att ha köpt en sexuell tjänst av A, som var föremål för koppleri. Klargör tillämpligheten av SL 20:8 och särskilt de omständigheter som ska beaktas vid uppsåtsbedömningen, då följande omständigheter framgick i fallet: X hade kontaktat A på basis av en finskspråkig annons som fanns på en sexträffkolumn på internet. X hade lagt märke till att X var hemma från något av Baltikums länder samt att hon talade försvarlig engelska och var ung, oerfaren och verkade frånvarande till sitt väsen. Begrunda betydelsen av dessa förhållanden på basis av det begreppsinnehåll som ska tillskrivas s.k. omständighetsuppsåt (redogör härvid för hurdana definitioner man i rättsdoktrin och -praxis har tillägnat sig ifråga om omständighetsuppsåt). I svaret ska nytta dras av framställningarna om saken i Frändes lärobok Allmän straffrätt och Rikosoikeus-grundverket. (5 p.) (Obs. svarsutrymmet för frågorna 1a och 1b är sammanlagt 2 sidor; totalt 10 p.)

19 2. Max är anställd vid it-bolaget Friendly Dogs som bl.a. tillverkar dataspel för barn. Allt sedan början av 2010-talet har Max haft ekonomiska problem. Dessa beror till största delen på misslyckade aktieaffärer. Max enda fritidshobby är löpning och han är en av de ledande krafterna i löparklubben Run like a Saluki som har sina träningspass i skogarna kring Dickursby. Till löparklubben hör också Moritz som arbetar som jurist på en advokatbyrå i Helsingfors. Under en runda börjar Moritz berätta om ett intressant projekt som klart tyder på att ett stort börsbolag avser att köpa aktiemajoriteten i ett mindre börsbolag. Moritz nämner inga namn men Max kan sluta sig till vilka bolag det gäller. Genast inser Max att här kunde han göra ett rejält klipp under förutsättning givetvis att han lyckas få fram tillräckligt med kapital för att köpa aktier i det mindre bolaget innan take overn blir offentlig. Några dagar senare ringer Max upp Moritz och undrar om projekt fortsätter och om Moritz kunde låna honom pengar. Max vill låna euro och räntan skulle vara furstlig, 35 %. Moritz lovar att han återkommer. Han sköter för tillfället i egenskap av skiftesman ett dödsbo med en rad stridande arvingar, alla bosatta utomlands. Han har just lyckats sälja en större fastighet för dödsboets räkning och pengarna har inbetalts på advokatbyråns klientmedel. Därifrån kan Moritz utan risk ta ett snabblån och han meddelar detta några dagar senare åt Max. Denne har under tiden skrivit ett brev åt direktören för Friendly Dogs. I brevet anges att brödraskapet I Pay in Blood but not my Own fått i uppdrag att inkassera ersättningen för ett patentintrång som bolaget gjort sig skyldig till gentemot ett it-företag med hemort i Guatemala. Eftersom nämnda företag verkligen har krävt ersättning för påstådda patentintrång tar direktören brevet på allvar och erlägger den krävda summan på euro till ett konto i Liechtenstein. Detta konto tillhör Max. Nu har Max samlat ihop euro och kan göra det planerade aktieinköpet. Några veckor senare meddelas om företagsköpet och Max kan göra en rejäl vinst när han säljer sina aktier. Skulden jämte räntan erläggs åt Moritz som betalar tillbaka pengarna men behåller räntan. Hur ska fallet straffrättsligt bedömas? Motiverat svar. (Högst 2 sidor; 10 p)

20 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 3.a. Samtyckets betydelse i förhållande till straffrättsligt ansvar? Kan samtycke avlägsna rättsstridigheten eller brottsbeskrivningsenligheten: på vilka grunder och under vilka förutsättningar? (Frändes bok; svaret på angivet svarsutrymme; 5 p.)

21 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 3.b. Redogör för Frändes granskning av otjänliga försök. På vilka kriterier bedöms ett försöks otjänlighet? (Frändes bok; svaret på angivet svarsutrymme; 5 p.)

22 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 4.a. i) SL 47:1 1 punkten: Är det fråga om ett beteende- eller effektdelikt? Motiverat svar. (2 p.) ii) SL 47:1 2 punkten: Berätta och beskriv i vilka två fall försummelse av arbetarskyddsförutsättningar är straffbart. (3 p.) (Nuutila och Melander i verket Rikosoikeus; svaret på angivet svarsutrymme; sammanlagt 5 p.)

23 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 4.b. Administrativa påföljder och skadestånd vid skattebrott. (Rikosoikeus-boken; svaret på angivet svarsutrymme; sammanlagt 5 p.)

24 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 5.a. och 5.b.) 5.a. B (född ) döms i dag i TR för följande brott: 1. försök till grovt rån (begånget ) 2. medhjälp till utpressning (begånget ) 3. tredska mot polis (begånget ) Åtal för dessa brott har väckts Av handlingarna framgår att B dömts i TR för försök till grov misshandel (begånget ) till 4 månader ovillkorligt fängelse. Domen vann laga kraft. Hurudana gemensamma straff kan TR i dag utdöma åt B? Redogör för de olika alternativ som står till domstolens förfogande. Ange de tillämpliga latituderna för de enskilda brotten och de eventuella gemensamma straffen. Hur skall TR i dag förhålla sig till B:s tidigare straff? Motiverat svar. (Svaret på angivet svarsutrymme; 5 p.)

25 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 5.b Vad avses med sanktionskumulation? (Svaren på angivet svarsutrymme, sammanlagt 5 p.)

26 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 6.a. och 6.b.) 6.a Grund- och mänskliga rättigheter och EU-straffrätten. (Melanders lärobok; svar inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

27 HELSINGFORS UNIVERSITET RN STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 6.b. Vilka beteendeformer är kriminaliserade på basis av internationell rätt och vilka är inte? (Which conducts are criminalized by international law and those that are not?) (Närmast Paola Gaetas artikel i verket The Oxford Companion to International Criminal Justice; svar inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

28 7. Kriminalpolitik och kriminologi (1,5 sp) Socio-biologiska teorier (socio-biological theories) i kriminologin enligt Hopkins Burke. (Högst 2 sidor; 10 p.) 8. Straffrättens grunder (1,5 sp) Klargör huvudinnehållet i kapitlet The Crime versus the Offender i Fletchers bok. Särskilt: vilka är huvudsakerna i begreppen wrongdoing och attribution? (Högst 2 sidor; 10 p.) Resultaten måndag kl. 15

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1.4.2015 Tehtävä 1 Ks. Urpo Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet, erit. s. 526-527, 530-539. Tehtävässä tuli huomata, että yhden testamentin saajan

Lisätiedot

Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor

Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor 1 (8) Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor 1. Kysymykset (a ja b) Suomen Asianajajaliiton säännöistä (934/2004) a. Pääsihteeriä koskevat säännökset b.

Lisätiedot

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 2 Ex Nunc 1/2014 Innehåll 4 Pääkirjoitus 5 Puheenjohtajan Palsta 6 Justitieminister Anna-Maja Henriksson svarar på frågor gällande förändringar i fånglagen 11 Hallitus esittäytyy

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:3 Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot Keskustelumuistio KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Tiedote rikoksen uhreille

Tiedote rikoksen uhreille Tiedote rikoksen uhreille RIKOSUHRIVIRANOMAINEN (BROTTSOFFERMYNDIGHETEN) SISÄLTÖ PIKAOPAS...2 JOHDANTO...2 RIKOSILMOITUS POLIISILLE...3 Esitutkinnasta luopuminen...4 Syyte...4 Syyttämättä jättäminen...4

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

57/2010. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen

57/2010. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen 57/2010 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen 57/2010 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2010 31.5.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4 Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä 6.5.2003 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Osakeyhtiölakityöryhmä

Lisätiedot

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta 2010 15. juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta harmaan talouden torjunta Markku Hirvonen Kalle Määttä Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 Tarkastusvaliokunta 00102

Lisätiedot

Tutkintovaatimusesitys

Tutkintovaatimusesitys Tutkintovaatimusesitys 2005 Pykälä ry Juristklubben Codex rf Saatteeksi Pykälä ry ja Juristklubben Codex rf ovat jälleen laatineet Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oppiaineille osoitetun

Lisätiedot

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012 Ex Nunc Justus RY/ RF 1/2012 2 SISÄLLYS -INNEHÅLL INNEHÅLL Ex Nunc 1/12 Pääkirjoitus... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Vuoden fuksi 2011... 7 Hallituksen esittely... 8 Kysymyksiä ja kehitysideoita... 16

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Pirjo Salon en/gerd Sunngren Vi kavlar upp ärmarna LEDARE År 2009 har börjat i exceptionella omständigheter för världsekonomin. Inte sedan 1930-talet har världsekonomin

Lisätiedot

Rahanpesun yksiköiminen ja tekoajan määrittäminen

Rahanpesun yksiköiminen ja tekoajan määrittäminen Timo Ojala Rahanpesun yksiköiminen ja tekoajan määrittäminen 1. Johdanto Tässä kirjoituksessa käsittelen tarkemmin kysymystä siitä, miten rahanpesun tekoaika on ratkaistavissa ja rajattavissa sekä kysymystä

Lisätiedot