9/30/2013. GMO analytiikka. Termistöä. Markkinoilla olevien GM kasvien ominaisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9/30/2013. GMO analytiikka. Termistöä. Markkinoilla olevien GM kasvien ominaisuuksia"

Transkriptio

1 GMO analytiikka Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Evira Termistöä geenimuuntelu muuntogeeninen siirtogeeninen GM GMO (geneettisesti muunnettu organismi) GM tapahtuma (event): käytetään silloin kun tarkoitetaan kasvilinjaa, joka on peräisin yhdestä geenimuunnostapahtumasta (vrt. lajike) Geneettisesti muunneltua ainesta sisältävä rehu Markkinoilla olevien GM kasvien ominaisuuksia kestävyys rikkakasvien torjuntaaineille vastustuskyky hyönteisiä vastaan stacked genes, geenipakka : GM vanhempien molemmat ominaisuudet muuttunut rasvahappokoostumus tärkkelysperuna 1

2 Lainsäädäntö Euroopan unionin alueella elintarvikkeet ja rehut saavat sisältää ainoastaan EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä (GM) aineksia ja ne on merkittävä selvästi, jos ne sisältävät enemmän kuin 0,9 % GM materiaalia. Hyväksymätöntä GM ainesta sisältävät elintarvikkeet ja rehut on vedettävä markkinoilta. Yhteistyö EU:n alueella European Network of GMO Laboratories, ENGL Kansallisten GM laboratorioiden yhteistyöelin testaa ja validoi GM tapahtuman havaitsemis- ja tunnistamismenetelmät Hakija toimittaa menetelmän ja referenssimateriaalia Kehittää ohjeita validointia, näytteenottoa yms. varten GMO menetelmätietokanta GM analyysivaiheet Skriinaus positiivinen negatiivinen GMO? on/ei (kasvilajit) Identifiointi kyllä ei hyväksyttyjä? kyllä/ei kvantitointi yksittäisten ainesosien kvantitointi Yli 0,9% alle 0,9% valvonnan toimenpiteet takaisinveto-ohjeen mukaan täytyykö merkitä? kyllä/ei merkittävä ei tarvitse merkitä 2

3 GM analytiikkaa tehdään pääasiassa kvantitatiivisella reaaliaikaisella PCR:llä (Q-PCR) Rehusta tai elintarvikkeesta eristetään DNA analytiikka sopii vain matriiseille, joista voidaan eristää DNA:ta DNA:n hajoaminen voi olla ongelma pitkälle prosessoiduissa tuotteissa Q-PCR:n avulla katsotaan onko näytteessä GM ainekseen liittyvää DNA:ta, joka monistuu skriinaus identifiointi GM aineksen osuus mitataan vertaamalla GM tapahtuman DNA:n määrää kasvilajispesifiseen DNA:n määrään soija vs. soija GM tapahtuma maissi vs. maissi GM tapahtuma jne. PCR Polymerase chain reaction DNA:n monistamista kontrolloidusti Tarvitaan DNA-polymeraasi-entsyymi, joka rakentaa uuttaa DNA-juostetta ja kestää kuumuutta denaturoitumatta alukkeet, jotka sitoutuvat DNA templaattiin polymeraasiketjureaktion aloittamiseksi (oligonukleotideja l. lyhyitä DNA juosteita) Nukleotideja uusien DNA-juosteiden rakennusaineiksi Sopiva puskuri Lämpötilaa säätelevä kone Esimerkkejä PCR:n käytöstä Voidaan analysoida tuleeko PCR tuotetta vai ei Voidaan analysoida minkä pituisia juosteita PCR tuottaa (esimerkiksi isyystutkimus, rikospaikkatutkinta ) voidaan analysoida lähtömateriaalin määrää (kvantitatiivinen PCR) voidaan käyttää geenien kloonaamiseen Voidaan tuottaa mutatoituja geenejä, jotka voidaan siirtää eliöihin 3

4 PCR-reaktioseosta kuumennetaan ja jäähdytetään kontrolloidusti 94 C denaturaatio: DNA-kaksoisjuoste aukeaa 60 C Alukkeet ja polymeraasi Sitoutuvat 72 C Uusi juoste syntetoidaan DNA:n määrä lisääntyy PCR:ssä eksponentiaalisesti 4. sykli haluttu geeni 3. sykli 2. sykli 1. sykli 35 sykliä templaatti DNA 2 2 = 4 kopiota 2 3 = 8 kopiota 2 4 = 16 kopiota 2 5 = 32 kopiota 2 36 = 68 miljardia kopiota PCR-tuotteen analysointi Tavanomaisessa PCR:ssä tuote täytyy analysoida geelielektroforeesilla. Voidaan esimerkiksi tutkia syntyykö PCR tuotetta vai ei (onko tutkittavassa DNA:ssa jakso, johon alukkeet tarttuvat) 4

5 Q-PCR:n periaate Mittaa PCR tuotteen määrän jokaisen PCR syklin jälkeen (tavallisessa PCR:ssä mitataan vain lopputuotteen määrä, end-point measurement) PCR tuotteen määrä mitataan fluoresoivien väriaineiden avulla SYBR Greenin periaate SYBR Green fluoresoi silloin kun se on sitoutuneena 2-juosteiseen DNA:han. Kun DNA on denaturoitunut, fluoresenssin määrä laskee huomattavasti Ekstensovaiheessa SYBR Green sitoutuu taas 2-juosteiseen DNA:han ja fluoresoi voimakkaasti Fluoresenssia on sitä enemmän mitä enemmän on 2-juosteista DNA:ta eli PCR-tuotetta. TagMan periaate fluorofori sammuttaja TagManissa käytetään koettimia, jotka ovat kaksois-leimattuja fluoresoivalla reportterilla ja sammuttajalla (quencher). Kun koetin on ehjä, molekyylin energia siirtyy sammuttajalle, jolloin fluoresenssia ei havaita. Polymeraasin eksonukleaasiaktiivisuus pilkkoo koetinta samalla kun se valmistaa uutta juostetta. Sammutin irtoaa reportterista ja ei enää pysty vaimentamaan reportterin fluoresoivaa signaalia. Mitä enemmän reaktioon syntyy DNA:ta, johon koetin pystyy sitoutumaan ja josta polymeraasi sen pilkkoo, sitä enemmän syntyy mitattavaa fluoresenssia. 5

6 Reaaliaikainen kvantitatiivinen PCR syklin jälkeen DNA:ta on kaikissa suunnilleen saman verran Erot tässä vaiheessa selittyvät sillä että templaattia, eli DNA:ta on eri määriä eri näytteissä kvantitointi Miten GM kasvit tehdään ja kuinka tätä käytetään hyväksi GM analytiikassa 1. Geenin siirtäminen kasvisoluun Siirrettävä geeni saadaan kasvisoluun Agrobakteerin avustuksella Tai siirrettävä geeni on kultahiukkasten pinnalla, jotka ammutaan kohdesolukkoon 6

7 2. Geeni integroituu solun kohdegenomiin 3. Solu monistetaan ja selektoidaan muista soluista esim. kasvattamalla antibioottialustalla 4. Kasvisolukko erilaistuu versot ja juuret uusi GM kasvi 7

8 Mitä GM kasveihin on siirretty selektiogeeni geeni, jolla saadaan aikaan haluttu ominaisuus kasvi DNA P geeni A T P geeni B T kasvi DNA promoottori, laittaa geenin päälle terminaattori, ilmoittaa mihin geeni loppuu kullakin geeninsiirtotapahtumalla on spesifinen kohta kasvigenomissa, mihin siirretty geenikasetti on integroitunut geenikasetti Miten GM kasvien ominaisuuksia käytetään hyväksi GM analytiikassa selektiogeeni geeni jolla saadaan aikaan haluttu ominaisuus kasvi DNA P geeni A T P geeni B T kasvi DNA Kasvilajin tunnistus kasvilaji-spesifisillä alukkeilla, referenssigeeni 2. skriinaus: konstruktispesifiset alukkeet: onko GM kasveille tyypillisiä geenin osia, esimerkiksi geeninsiirrossa käytettyjä promoottereita tai terminaattoreita (joita ei kasveista yleensä löydy) 3. Tapahtumaspesifinen tunnistus siirretyn geenin ja kasvigenomin integraatiokohtaan kiinnittyvillä alukkeilla: toinen aluke kiinnittyy siirrettyyn geeniin ja toinen kohdegenomiin, hyvin spesifinen GM analytiikka käytännössä Rehut: Eviran valvontaviranomaisten kotimaisen valmistuksen tai markkinavalvonnan näytteitä Koulutetut näytteenottajat Tulokset julkaistaan vuosittain Eviran julkaisusarjassa ut/?a=view&productid=356 8

9 Edustava näytteenotto! 50t rehua esim. rehulinjastolta 10 x 1 kg osanäyte rehuvirrasta tasaisin väliajoin (laboratorionäyte) 10 x 1 kg rinnakkaisnäyte, joka jää toimijalle Jokainen 10 osanäytteestä jaetaan kahtia Puolikkaat yhdistetään ja sekoitetaan kokoomanäytteeksi Kokoomanäyte supistetaan näytteenjakajalla 1 kg:ksi, joka jauhetaan Valvontanäytteestä laboratorionäytteeksi 11 DNA:n eristystä varten otetaan 2 x 1 g näyte PCR levylle pipetoidaan (2x) 3 x ng DNA:ta Jos GM aineksen pitoisuus on mittausepävarmuus huomioon ottaen lähellä merkintärajaa, jokainen 0,5 kg osanäyte analysoidaan Skriinaus: kasvilajit ja GM elementit Kolme GM elementtiä ja 1 kasvilaji 9

10 Identifiointi skriinaustuloksen perusteella soijan GM tapahtumat skriinauselementit Vihreä: GM tapahtuma sisältää ko. GM elementin Oranssi: GM tapahtuma ei sisällä ko. GM elementtiä Tarkistetaan Q-PCR:llä mitkä GM tapahtumat näytteestä löytyvät Identifioidun GM tapahtuman osuus mitataan ja suhteellinen osuus lasketaan Näytteissä olevan GM aineksen määrä (genomikopiolukumääränä) arvioidaan standardisuoran avulla, joka on tehty tietyn määrän GM ainesta sisältävästä DNA:sta Näytteessä olevan kasvilajin genomikopiolukumäärä arvioidaan samalla tavalla. GM tapahtuman genomikopio lkm kasvilajin genomikopio lkm X 100% Suhteellinen kvantitointi 1% GM ref. materiaali ~5% GM materiaalia voidaan sanoa vain kuinka paljon näytteessä olevasta soijasta on GM soijaa, ei kuinka paljon GM tapahtumaa on koko näytteessä tai kuinka paljon näytteessä on soijaa 10

11 Suhteellinen kvantitointi 100 % soijaa 0 % GM soijaa 100 % soijaa 10 % GM soijaa 90 % maissia 10 % soijaa 10 % GM soijaa Uuden polven GM kasvit uudet analyysitavat Geeninsiirtotapa erilainen rekombinaatio pistemutaatio siirretään ainoastaan kasvin omia geenejä tai säätelyalueita cis-geneesi: siirretään saman kasvilajin kokonaisia geenejä Intrageneesi: muuten sama kuin cis, mutta geenifragmentteja on järjestetty uudelleen eri tapahtumia sisältävät GM kasvit risteytetty (stacked events) geenipakka esim. MON89034 x 1507 x MON88017 x Muuttuneet ominaisuudet ravintosisältö muuttunut (kultainen riisi) Siirretty geeni, joka säätelee usean muun geenin toimintaa kasvin useita ominaisuuksia on muuttunut Uuden polven GM kasvit Tähän asti esim. glyfosaatinkestävyys saadaan siirtämällä kasveihin Agrobakteerin CP4 kannan EPSP syntaasi, joka ei ole herkkä glyfosaatille tai muuttamalla kasvin omaa EPSPS syntaasia ja siirtämällä se takaisin kasviin Ero herkkään/kasvin omaan EPSP syntaasiin vain muutama aminohappo Uuden polven GM kasvit: kohdennettu pistemutaatio: muutetaan vain halutut aminohapot, ei siirretä enää kokonaisia geenejä Ovatko GM vai ei? 11

12 Sulamiskäyrä-analyysi SYBR greenillä Tm vaihtelee sen mukaan miten pitkä PCR tuote on, tai missä suhteessa eri nukleotideja siihen on sitoutunut A-T sidoksen sulaminen vaatii matalampaa lämpötilaa kuin G-C sidoksen sulaminen High resolution melting, HRM Voidaan nähdä jopa yhden nukleotidin erot PCR tuotteessa uuden polven GM kasvien analyysi Nettisivuja, joissa tietoa GMO:sta et/muuntogeeniset+tuotteet+/ 12

Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä. Olli Niemitalo, 7.12.2011

Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä. Olli Niemitalo, 7.12.2011 Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä Olli Niemitalo, 7.12.2011 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 DNA ja RNA... 2 1.2 Boolen algebra... 3 1.3 Binääriluvut... 4 1.4 Turingin kone... 4 1.5 Tilakone... 5 1.6 Laskettavuusteoria...

Lisätiedot

In vivo -kuvantaminen eturauhassyövän hiirimallissa. Helena Ahtinen. Ohjaajat: FT Saija Savolainen ja prof. Anne Roivainen BIOKEMIA

In vivo -kuvantaminen eturauhassyövän hiirimallissa. Helena Ahtinen. Ohjaajat: FT Saija Savolainen ja prof. Anne Roivainen BIOKEMIA In vivo -kuvantaminen eturauhassyövän hiirimallissa Helena Ahtinen Ohjaajat: FT Saija Savolainen ja prof. Anne Roivainen BIOKEMIA Eturauhassyöpä (PC) on yleisin syöpä länsimaisilla miehillä. Lääkekehityksessä

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Käsikirja Nutris Standard Plus Active PRO NUTRIS. Ruoka Liikunta Minä Paino. Syö oikein - saavuta tavoitepainosi tietokoneen avulla. www.nutris.

Käsikirja Nutris Standard Plus Active PRO NUTRIS. Ruoka Liikunta Minä Paino. Syö oikein - saavuta tavoitepainosi tietokoneen avulla. www.nutris. Käsikirja Nutris Standard Plus Active PRO Ruoka Liikunta Minä Paino Syö oikein - saavuta tavoitepainosi tietokoneen avulla NUTRIS www.nutris.fi Tämän käsikirjan omistaa:... Sarjanumero: SN _ (Numero löytyy

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

Mustalaikun (Colletotrichum acutatum) testaus mansikantaimista kvantitatiivisella PCR-menetelmällä

Mustalaikun (Colletotrichum acutatum) testaus mansikantaimista kvantitatiivisella PCR-menetelmällä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Mustalaikun (Colletotrichum acutatum) testaus mansikantaimista kvantitatiivisella PCR-menetelmällä Maarit Peura Pro

Lisätiedot

Hyvän vastauksen piirteet. Biolääketieteen valintakoe 20.05.2015. Maksimipisteet: 45

Hyvän vastauksen piirteet. Biolääketieteen valintakoe 20.05.2015. Maksimipisteet: 45 Hyvän vastauksen piirteet Biolääketieteen valintakoe 20.05.2015 Maksimipisteet: 45 I) Monivalintakysymykset. Rengasta oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehdoista on oikein. Vastaus on hylätty, jos on rengastettu

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

MOODI. Suositus huumetestauksen suorittamisesta 3/2001. Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä

MOODI. Suositus huumetestauksen suorittamisesta 3/2001. Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä MOODI 3/2001 Suositus huumetestauksen suorittamisesta Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä MOODI 98 Moodi 3/2001 vsk 25 Vuosikerta 25 JULKAISIJA Labquality Oy Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki

Lisätiedot

Bioteknologian vallankumous

Bioteknologian vallankumous Kääntänyt: www.scientix.eu Keskustelujatkumo 3: Bioteknologian vallankumous Esittely: Bioteknologian avulla näemme elävän olennon sisimpään, geeneihin, ja pystymme jopa muuttamaan niitä. Mutta missä määrin

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin Bioanalytiikan koulutusohjelma, bioanalyytikko Opinnäytetyö 16.4.2007 Pauliina Koljonen Annika Lindqvist SISÄLLYS 1

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

4.2 Tekniikat Kuka testaa?

4.2 Tekniikat Kuka testaa? 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKASSARKA Nr 2 2007 Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKAS- SARKA 2/2007 20. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

Luku 20. Biotekniikka

Luku 20. Biotekniikka 1. Harjoittele käsitteitä Biotekniikkaa on tekniikka, jossa käytetään hyväksi fysiikkaa. tekniikka, jossa käytetään hyväksi puuta. tekniikka, jossa käytetään hyväksi eläviä eliöitä. puutarhakasvien siementen

Lisätiedot

Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen

Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 3/2010 Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen Reetta Palva Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 3/2010 Tehoa maatalouden vesiensuojeluun Taitto: Graafinen

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa

Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa Susan Thorpe-Vargas, Caroline Coile, John Cargill Käännös Inkeri Kangasvuo Oletko koskaan ihmetellyt sitä

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) GHOST Mikä on ghost Ghost on ohjelma, joka auttaa sinua tallentamaan tärkeitä tiedostoja. Se on tehty tallentamaan koko koneesi sisällön yhteen pakettiin, josta se

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 growth through innovatio n AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 Berner Oy PL 15 00131 Helsinki Ammattinurmikkotuotteet Erkki Hakamäki Myyntipäällikkö 040-6783 343 erkki.hakamaki@berner.fi Tomi Laaksonen Myyntipäällikkö

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot