Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan"

Transkriptio

1 1. a) Seoksen komponentit voidaan erotella toisistaan kromatografisilla menetelmillä. Mihin kromatografiset menetelmät perustuvat? (2p) Menetelmät perustuvat seoksen osasten erilaiseen sitoutumiseen paikallaan pysyvään faasiin ja liikkuvaan faasiin. b) Mainitse kolme esimerkkiä erilaisista kromatografisista menetelmistä. (2p) Paikallaan pysyvä faasi paperi, liikkuva faasi neste (paperikromatografia) Paikallaan pysyvä faasi jauhe, liikkuva faasi neste (ohutlevykromatografia, pylväskromatografia, nestekromatografia) Paikallaan pysyvä faasi neste, liikkuva faasi kaasu (kaasukromatografia)

2 2. a) Millaisia ovat luonnossa tyypillisesti esiintyvät rasvahapot? (1p) Rasvahapot ovat yleensä pitkäketjuisia karboksyylihappoja, jotka sisältävät parillisen määrän hiiliatomeja b) Öljyhapon molekyylikaava on C18H34O2. Piirrä öljyhapon rakennekaava (2p) tai c) Onko öljyhappo tyydyttynyt vai tyydyttymätön rasvahappo? Perustele. (0,5p) Öljyhappo on tyydyttymätön rasvahappo, koska siinä on kaksoissidos. Molekyylikaavan perusteella rakenteen täytyy sisältää yksi kaksoissidos. Jos rasvahappo olisi tyydyttynyt, molekyylikaava olisi C18H36O2.

3 3. Fotosynteesi a) Mitkä ovat fotosynteesin lähtöaineet ja energialähde? (0.75 p) H2O, CO2, auringon valo b) Mistä ja miten kasvi saa niitä? (1.25 p) Kasvit ottavat osmoottisesti vettä juurilla (juurikarvoilla) maaperästä. Hiilidioksidi diffundoituu lehden sisään huulisolujen säätelemistä ilmaraoista. Fotosynteesin valoreaktioiden fotosynteettiset pigmentit/lehtivihreä/klorofylli keräävät auringon valoenergiaa/fotoneita c) Kirjoita fotosynteesin reaktioyhtälö (0.5 p) 6 CO2 + 6H2O --- auringon valoenergia C6H12O6 + 6O2 d) Mitä fotosynteesin tehokkuudelle tapahtuu ja miksi, kun pilvi peittää auringon aurinkoisena päivänä? (0.25 p) Teho heikkenee, koska saatavalla olevan energian/fotonien määrä vähenee paahteisella paikalla lehden lämpötila kohoaa yli 45 C:een (0.25 p) Teho heikkenee, koska fotosynteesissä tarvittavat entsyymit denaturoituvat

4 kasvi siirretään vihreästä valosta punaiseen valoon? (0.25 p) Teho paranee, koska lehtivihreä kerää punaista valoa paljon tehokkaammin kuin vihreää valoa hyvin kastellun kasvihuoneen ilmaan lisätään 3% CO2 aurinkoisena päivänä? (0.25 p) Teho paranee, koska tehokkuutta rajoittavan substraatin määrä lisääntyy 4. Transkriptio ja translaatio a) Kerro DNA- ja RNA-nukleotidien koostumus? (2p) DNA: deoksiriboosi, fosfaattiryhmä, yksi seuraavista emäksistä: adeniini, guaniini, sytosiini, tymiini RNA: riboosi, fosfaattiryhmä, yksi seuraavista emäksistä: adeniini, guaniini, sytosiini, urasiili b) Selitä siirtäjä-rna:n rooli translaatiossa (2p) Translaatiossa lähetti-rna:n emäsjärjestyksen mukaan rakentuu aminohappoketju/peptidi/proteiini. Siirtäjä-RNA:t kuljettavat aminohapot lähetti-rna:n määräämässä järjestyksessä ribosomiin, jossa vierekkäisten aminohappojen välille muodostuu peptidisidos. Siirtäjä-RNA:n toisessa päässä on emäskolmikko, joka tunnistaa vastinemäskolmikon lähetti-rna:sta ja toisessa päässä on emäskolmikkoa vastaava aminohappo.

5 5. Selitä lyhyesti seuraavat kemian termit: a) Siirtymäkompleksi (1p) Runsasenerginen, lyhytikäinen reaktion välituote, joka voi hajota takaisin lähtöaineeksi tai siitä voi muodostua reaktiotuotteita. b) Hydraus (1p) Additioreaktio, jossa molekyylin tyydyttymättömiin kaksois- tai kolmoissidoksiin liittyy vetyä. c) Massaluku (1p) Atomiytimen protonien ja neutronien yhteenlaskettu määrä. d) Heterogeeninen tasapainotila (1p) Kaikki tasapainossa olevaan reaktioon osallistuvat aineet eivät ole samassa olomuodossa.

6 6. Yhteistilavuudeltaan 15,0 cm 3 etaani- ja propaanikaasua poltettiin täydellisesti, jolloin muodostui 41,1 cm 3 hiilidioksidia. Mikä oli etaanin ja propaanin tilavuuksien suhde alkuperäisessä kaasuseoksessa? Tilaavuudet on ilmoitettu NTP-olosuhteissa. (3,5p) V(etaani) + V(propaani) = 15,0cm 3 V(CO2) = 41,1 cm 3 Etaanin palamisreaktio: 2 C2H6 (g) + 7 O2 (g) 4 CO2 (g) + 6 H2O (g) Propaanin palamisreaktio: C3H8 (g) + 5 O2 (g) 3 CO2 (g) + 4 H2O (g) n(co2)/n(c2h6) = 4/2 n(co2) = 2xn(C2H6) n(co2)/n(c3h8) = 3/1 n(co2) = 3xn(C3H8) Samoissa olosuhteissa kaasujen ainemäärien suhde vastaa niiden tilavuuksien suhdetta, joten V(CO2) = 2 x V(C2H6) V(CO2) = 3 x V(C3H8) Huomioimalla CO2 kokonaismäärä saadaan: 41,4 cm 3 = 2 V(C2H6) + 3 V(C3H8) Saadaan yhtälöpari: V(C2H6) + V(C3H8) = 15,0cm 3 2 V(C2H6) + 3 V(C3H8) = 41,4 cm 3 V(C3H8) = 15,0cm 3 - V(C2H6) 2 V(C2H6) + 3 (15,0cm 3 - V(C2H6)) = 41,1 cm 3 2 V(C2H6) + 45,0cm 3-3 V(C2H6) = 41,1 cm 3 V(C2H6) = 3.9 cm 3 Sijoitetaan tulos yhtälöparin ylempään yhtälöön 3.9 cm 3 + V(C3H8) = 15,0cm 3 V(C3H8) = 11.1 cm 3 Tilavuuksen suhde: V(etaani) / V(propaani) = 3.9 cm 3 / 11.1 cm 3 = 0,35 tai V(propaani) / V(etaani) = 11.1 cm 3 / 3.9 cm 3 = 2,85

7 7. Bakteerien evoluutio on tunnetusti nopeaa. Mitkä tekijät voivat aiheuttaa bakteerien perinnöllistä muuntelua? (3,5p) 1. Geenimutaatiot 2. Uudet geeniyhdistelmät rekombinaation avulla: - transformaatio (kuolleilta bakteereilta) - konjugaatio (eläviltä bakteereilta) - transduktio (geenejä bakteriofagilta) 3. Transposonit eli ns. hyppivät geenit 8. Entsyymit ovat proteiineja ja niitä tarvitaan katalysoimaan lukuisia solun (bio)kemiallisia reaktioita. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Miten lämpötila vaikuttaa entsyymin toimintaan? (1p) Lämpötilan nostaminen lisää entsyymiaktiivisuutta tiettyyn pisteeseen asti kunnes rakenne alkaa hajota. Rakenteen hajoaminen johtaa entsyymiaktiivisuuden laskuun.

8 b) Jos substraatin määrää lisätään ja entsyymin määrä pidetään vakiona, miten entsyymiaktiivisuus muuttuu? Piirrä kuvaaja, joka kuvaa entsyymiaktiivisuuden muutosta substraatin funktiona (xakselilla on substraattikonsentraatio ja y-akselilla entsyymi-aktiivisuus). Perustele vastauksesi. (2p) Aktiivisuus kasvaa subtraatin määrän lisääntyessä kunnes kaikkiin entsyymimolekyyleihin on sitoutunut substraatti eli on saavutettu maksimaalinen nopeus (substraatin lisääminen ei siis enää lisää nopeutta) 100 Entsyymiaktiivisuus Subtraattikonsentraatio c) Mikä on lähtöaineiden ja reaktiotuotteiden määrä reaktion saavutettua tasapainotilan ilman entsyymiä ja entsyymin kanssa? Perustele vastauksesi. (0,5p) Määrä on sama, koska katalyytti ei vaikuta reaktion tasapainovakioon d) Geenitekniikassa käytetään monia katkaisu- eli restriktioentsyymejä. Mihin näitä entsyymejä käytetään? (0,5p) DNA:n katkaisuun spesifisestä kohdasta

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT

YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT Jokaisesta kysymyksestä saa yhden pisteen, jos siitä on valittu oikea(t ) vaihtoehdot. Jos jokin oikea väittämä puuttuu, tai väärä väittämä on merkitty oikeaksi, vastaus antaa

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Ph-tasapaino ja hyvinvointi. Muistatko miltä tuntui... Ruokavalion aiheuttamat ongelmat. Vitamiinien ongelmat

Ph-tasapaino ja hyvinvointi. Muistatko miltä tuntui... Ruokavalion aiheuttamat ongelmat. Vitamiinien ongelmat Ph-tasapaino ja hyvinvointi Muistatko miltä tuntui... Juosta täysiä koko päivä. Mennä päiväunille sen takia, että äiti käski, eikä sen takia että olisit itse halunnut. Lapsena tuntui, että energia ei koskaan

Lisätiedot

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö 1. Selitä fysikaalisesti, miksi: a) sateessa kastuneet vaatteet tuntuvat kylmältä, b) pyykit kuivuvat myös pakkasessa, c) uunista pudonneen hehkuvan hiilenpalan

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Sokerilla on monta tehtävää

Sokerilla on monta tehtävää Sokerilla on monta tehtävää Erilaisten sokerituotteiden valikoima on nykyään laaja, ja sokeria voidaankin käyttää monissa eri elintarvikkeissa. Sokerilla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka joko

Lisätiedot

hyönteisiä, niin mikseivät myös ihmisiä. Tämä synnytti muun muassa koskea Nepenthestä peläten siinä piileviä maagisia voimia.

hyönteisiä, niin mikseivät myös ihmisiä. Tämä synnytti muun muassa koskea Nepenthestä peläten siinä piileviä maagisia voimia. Seepia Perjantai 5. 5. 2000 Aikojen kuluessa kasvit ovat sopeutuneet eälämään sangen erilaisissa ekologisissa lokeroissa ja kehittäneet mitä moninaisimpia selviytymisstrategioita, tapoja selviytyä kilpailussa

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka nämä solut ovat tietyssä mielessä meidän omiamme, ne polveutuvat itsenäisistä yksisoluisista elämänmuodoista, jotka ovat säilyttäneet monia itsenäisen

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista

Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista Kunnon Kuvan ABC Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista Kamerassa on himmennin, jolla määrätään aukon koko. Suljin taas määrää kuinka kauan valoa päästetään kennolle.

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

A 1 K A N A A N P Y R K 1 K E 1 T T 1 0 1 H 1 N,

A 1 K A N A A N P Y R K 1 K E 1 T T 1 0 1 H 1 N, A 1 K A N A A N P Y R K 1 K E 1 T T 1 0 1 H 1 N, suhtauduttiin uuteen tulokkaaseen hyvin varovaisesti ja epäluuloisesti. Ei pidetty mahdollisena valmistaa ruokaa muun kuin tulen avulla. Ei edes uskottu

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot