Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö"

Transkriptio

1 Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

2 Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Vaatimukset voi tulla lainsäädännöstä asettaa asiakas Laboratorion itse asettamat

3 Validointi Menetelmän suorituskyvyn testaus vertailutestien avulla (Collaborative study of the method) - Laboratoriot käyttävät samaa menetelmää - IUPAC,AOAC ja ISO yhteistyö ISO standardimenetelmät In-house method validation - Uusi menetelmä laboratorion (omaan?) käyttöön

4 Validointimenettelyn edut ja haitat Kollaboratorinen validointi Etuja Laajasti hyväksytty Sopii viranomaiskäyttöön Hyvät oppaat Tulosten uusittavuus Vain käyttöönottoon liittyvä validointi Haitat Kaikki menetelmä/matriisi/yhdiste - kombinaatiot ei ole saatavissa Aikaa vievä Järjestäminen vaativaa Mittausepävarmuuden määrittäminen jää kullekin menetelmän käyttäjälle In-house validointi Etuja Melkein kaikki menetelmä/matriisi/yhdiste kombinaatiot voi olla mukana Validoinnissa käytetään laboratoriossa olevia laitteita Validointitaso valittavissa Mittausepävarmuus voidaan määrittää validointidatasta Haitat Uusittavuuden osoittaminen Referenssimateriaalien puute Menetelmän hyväksymiskriteerit laboratoriokohtaisia Vie aikaa

5 Ennen validointia mietittäviä kysymyksiä Mihin menetelmää ja sillä määritettyjä tuloksia käytetään? Onko menetelmä kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen? Kuinka homogeenista on näytemateriaali? Häiritseekö matriisi? Mikä on tutkittavien yhdisteiden pitoisuusalue? ISO validointi tulee suunnitella ja dokumentoida

6 Validoinnissa määritettävät paramerit 1. Selektiivisyys/Spesifisyys 2. Lineaarisuus mittausalue 3. Havaitsemisraja ja määritysraja 4. Toistettavuus/uusittavuus 5. Oikeellisuus/saanto 6. Herkkyys 7. Häiriöalttius 8. Stabiilisuus Validointituloksista voi laskea mittausepävarmuuden

7 Selektiivisyys ja spesifisyys Spesifisyys: menetelmän kyky mitata vain tutkittava analyyttia Selektiivisyys: menetelmän kyky määrittää tutkittava analyytti silloin, kun näytematriisissa esiintyy muita komponentteja (selektiivisyys = valikoivuus)

8 Selektiivisyys ja spesifisyys Selektiivisyyskokeilla selvitetään taustatekijöiden aiheuttama systemaattinen virhe + = ,,1 1 1 n n s x x t ka ka ( ) ( ) = n n s n s n s

9 Lineaarisuus Lineaarisuudella tarkoitetaan analyyttisen menetelmän kykyä antaa tietyllä alueella hyväksyttävä lineaarinen korrelaatio tulosten ja näytteiden tutkittavan aineen pitoisuuden välillä. Lineaarisuustutkimusten avulla määritetään analyysimenetelmän luotettava mittausalue, jolla hyväksyttävä tarkkuus ja täsmällisyys voidaan saavuttaa. Mittausalue ei välttämättä ole sama kuin lineaarinen alue

10 Toteamisraja ja määritysraja Toteamisraja (LOD) on tutkittavan yhdisteen pienin pitoisuus, mikä voidaan todeta luotettavasti Määritysraja (LOQ) on kvantitatiivisen määrityksen pitoisuusraja tutkittavassa näytteessä (matriisissa) mitattuna. Yleensä laskennallinen arvo toteamisrajasta (2 5 x LOD) Määritysrajalle voidaan esittää epävarmuusarvio

11 LOD = ka blank + 3 x sd blank - käytetään esimerkiksi koostumusanalytiikassa LOD = 3 x S/N LOD = s x x k n - käytetään esimerkiksi kromatografiassa LOD kaavana S = signaali, vaste N = kohina, noise, tausta ka = keskiarvo sd = hajonta s x = näytteen, missä alhainen pitoisuus tutkittavaa analyyttiä, hajonta k x = peittävyyskerroin, joka riippuu toistojen lukumäärästä ja luotettavuusvälistä (95% tavallisin, joskus 99%)

12 Toistettavuus ja uusittavuus Toistettavuus on peräkkäisten mittaustulosten paikkansapitävyys kun mittaustulokset suoritetaan samoissa mittausolosuhteissa. - määritetään tekemällä useita rinnakkaismäärityksiä Uusittavuus kuvaa mittaustulosten yhtäpitävyyttä eri olosuhteissa (laboratorioiden välinen uusittavuus) tai pitkällä aikavälillä (laboratorion sisäinen uusittavuus) - sama näyte, sama menetelmä

13 Oikeellisuus saannon määrittäminen Sertifioidut referenssimateriaalit Saannon määrittäminen Tuloksen korjaus saannolla Saatavuus huono Vain harvoihin matriiseihin Oikeellisuus? Lisäys ennen uuttoa menetelmän seurantaa Lisäys uuton jälkeen laitteen toimivuuden seurantaa Edellyttää saannon toistettavuutta validointi

14 Saanto Saanto on tutkittavan suureen (analyytin, yhdisteen) suhteellinen osuus näytteessä olevasta tai siihen lisätystä, mikä saadaan määritetyksi. Saannolla korjaus? Käyttö kuvattava menetelmäohjeeseen Saanto ja saannon epävarmuus

15 Herkkyys, häiriöalttius ja stabiilisuus Herkkyys on menetelmän kyky havaita pienet vaihtelut - Menetelmä on herkkä kun pieni muutos pitoisuudessa aiheuttaa suuren muutoksen detektorin vasteessa - Lineaarinen kalibrointi: herkkyys on suoran kulmakerroin Pieni häiriöalttius = pienet poikkeamat analyysitekniikassa eivät vaikuta tulokseen Stabiilisuustieto lisääntyy ajan kuluessa

16 Mittausepävarmuus Mittausepävarmuus on mittaustulokseen liittyvä parametri, mikä kuvaa mittaussuureen arvojen oletettua vaihtelua Mittaustulos = keskimääräinen arvo ± epävarmuus Mittausepävarmuus mittausvirhe Koostuu useista eri tekijöistä - Tekijöiden numeroarvo saadaan mittaustuloksista tai muuten arvioimalla Vaihtelee määrityksen pitoisuusalue

17 Mittausepävarmuuden ilmoittaminen Miksi? Vaatimusten mukaisuus osoittaminen Menetelmien ja tulosten keskinäinen vertailu Tulosten luotettavuus ja arviointi

18 GUM periaate ja soveltaminen Mitä mitataan? Tulokseen oleellisesti vaikuttavat tekijät - Osa tekijöistä voi olla merkityksettömän pieniä Vaikuttavatko tekijät toisiinsa korrelaatio Mahdolliset virhelähteet ja niihin liittyvät epävarmuudet: epävarmuuksien kasautumislaki yhdistetty epävarmuus - Jos jonkin tekijän epävarmuus on vain 1/3 (1/5?) suurimmasta, se voidaan jättää merkityksettömänä huomioimatta Laajennettu epävarmuus: kattavuuskerroin (k) x yhdistetty epävarmuus (u) 95%:n kattavuus normaalijakaumassa: k=2

19 Virhelähteiden tunnistus ja niiden yksinkertaistaminen ryhmittelyn avulla Näytteenotto Säilytys Laite Reagenssien puhtaus Epätäydelliset reaktiot/sivureaktiot Olosuhteet Matriisi Kalibrointi CRM tulokset Interkalibrointitulokset, missä sekä toistettavuus että uusittavuus käytettävissä QC-tulokset Rinnakkaismääritysten tulokset Spiikkaus (spiking) tulokset

20 Johtopäätös Laatujärjestelmät ja standardit edellyttävät mittausepävarmuutta. Laboratorio laskee ja asiakas tarvitsee. VAI TARVITSEEKO? Tosiasia kuitenkin on että kaikkeen mittaamiseen liittyy epävarmuus!

21 Mittausepävarmuus ja oppaat EA 4/02 J6/2005 NordTest Report TR 537 NMKL Procedure No 5 EURACHEM / CITAC Guide CG 4

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas STUK TIEDOTTAA 1/2010 Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä?

Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä? Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä? FINAS-päivä 27.1.2015 Risto Suominen Kalibroinneista akkreditointivaatimuksina käytettävissä standardeissa SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 5.6

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01365-09 Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi Kirjoittajat: Pellikka, T., Puustinen, H. Luottamuksellisuus: julkinen 2(12) Raportin nimi Päästömittauslaboratorioiden

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Alle LOD-arvojen käsittely

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos?

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Pertti Virtala PANK-menetelmäpäivä 29.1.2015 Sisältö Mittaustarkkuuden käsitteitä Mittaustarkkuuden analysointi Stabiilius Kohdistuvuus Toistettavuus

Lisätiedot

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento 10 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa

Lisätiedot

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina 7. 7.1. Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-8682-5. Tähän asti olemme käsitelleet

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05960-14 Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi Kirjoittaja: Tuula Hakkarainen Luottamuksellisuus: julkinen 2 (24) Alkusanat Tässä tutkimusraportissa

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot