IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana"

Transkriptio

1 A Basware Presentation IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana Tietoisku Basware Käyttäjäpäivät Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

2 Tietoiskun ohjelma: IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana Laskuautomaatioratkaisun päivitykseen liittyviä kysymyksiä Hankinnasta maksuun prosessin kehitysvaiheet apuna muutoksessa Asiantuntijapalvelut apuna muutoksessa tehot rohkeasti irti päivityksestä! Mitä jos koko ratkaisun voisi toteuttaa ihan eri tavoin? - Baswaren ulkoistuspalvelut Keskustelu ja kysymykset Tietoiskun vetäjä: Jussi Vasama, Director, Extended Professional Services

3 Mitä kysymyksiä liittyy laskuautomaatioratkaisun päivitykseen? Miten haluamme toimia jatkossa? Onko meillä tarpeeksi aikaa ja resursseja? Mitä teemme nyt hyvin? Missä on parannettavaa? Mitä kannattaa tehdä itse? Minkä joku muu tekee paremmin? Riittääkö vain tekninen päivitys? Mitä uusia ominaisuuksia tarvitsemme? Mitä toimintatapoja kannattaa muuttaa samalla? Miten saadaan muut toiminnot mukaan muutokseen?

4 Hankinnasta maksuun prosessin kehitysvaiheet Missä te olette juuri nyt organisaationa?

5 Hankinnasta maksuun mittareita voi tarkastella monesta eri näkökulmasta Osaamistason rakentaminen tuo näkyvyyttä taloudellisiin mittareihin Mitattava osa-alue Mittari Kehittyvä organisaatio Toimittajayhteistyö Alenevat kustannukset Parantunut tehokkuus Lisääntynyt kontrolli ja yhdenmukaisuus Koordinoidut toiminnot Verkottuminen Dynaamiset prosessit % aitoja verkkolaskuja < 10% 20-30% 50-60% > 80% % sähköisiä maksuja < 5% 5-15% 25-40% > 50% % hankinnoista perustuu tuoteluetteloihin Ei yhtään 10-25% hankinnoista 25-50% hankinnoista >50% hankinnoista % toimittajista integroitu osaksi prosessia 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Kustannus per tilaus 44 17,50 13 < 7 Kustannus per lasku n ,50 3,50-7 < 3 Ostoreskontran %osuus liikevaihdosta 0.08% 0.061% 0.053% 0.032% Hankintatoimen %osuus liikevaihdosta 1% 0.80% 0.70% 0.60% Laskun kiertoaika ~ 15 päivää 10 päivää 5 päivää < 3 päivää Hankintaehdotuksesta tilaukseen -kiertoaika Ei näkyvyyttä ~ 10 päivää ~5 päivää < 3 päivää % kustannuksista kontrollissa Ei näkyvyyttä 50% 50% - 70% >90% % laskuista maksetaan oikea-aikaisesti <50% 80% 95% >99% % tilauksista perustuu sopimuksiin 10% - 30% 30%-60% 60% - 80% 95% % ohiostamista 60% <40% <20% <10% Kasvu tuottavuudessa Tuottavuus - käsiteltyä laskua per ostoreskontrahenkilö 15,000 30,000 60,000 >100,000 Tuottavuus Ostoreskontran henkilöstökulut ($) per miljoonaa liikevaihdosta

6 Asiantuntijapalvelut apuna muutoksessa tehot rohkeasti irti päivityksestä!

7 Prosessihaasteet = tuottavuuspotentiaali Yritysten liiketoimintaprosesseissa on merkittävää ja hyödyntämätöntä tuottavuuspotentiaalia Asiantuntijapalvelut jatkuvaan kehittämiseen Käyttöönottopalvelut Strateginen kehitys Liiketoiminnan kehitys Tilanteen analysointi Vaihtoehtojen kartoitus ja valinta Järjestelmän hankinta Käyttö & ydintoiminnot Seuranta ja raportointi Hankinnasta maksuun ja talousohjauksen prosessien kehitys

8 Baswaren asiantuntijapalvelut tukevat asiakasta hyödyntämään liiketoimintapotentiaalin Palvelukeskuskehityksen liiketoimintakonsultointi Ostoreskontra-prosessin konsultointi Projektipäällikkö-palvelu Täsmäytyksen prosessikonsultointi Laskuautomaation Terveystarkastus Ostoreskontraprosessin tehostamispalvelut Asiantuntijapalvelut jatkuvaan kehittämiseen Käyttöönottopalvelut Strateginen kehitys Liiketoiminnan kehitys Tilanteen analysointi Vaihtoehtojen kartoitus ja valinta Järjestelmän hankinta Käyttö & ydintoiminnot Seuranta ja raportointi Hankinnasta maksuun ja talousohjauksen prosessien kehitys

9 Ratkaisukuvaus kuvaa asiakkaan saaman ratkaisun liiketoimintakielellä Projektin tausta, tavoitteet ja omistaja Toimintamallin kuvaus Nykytilan haasteet ja prosessit Tavoitetilan prosessit, organisaatio ja roolit Järjestelmän tekninen arkkitehtuuri (karkealla tasolla) Tekninen ympäristö Liittymät Järjestelmän kuvaus (karkealla tasolla) järjestelmän toiminnallisuus, osasovellukset (esim. Client, Admin) Toiminnallinen kuvaus järjestelmän parametrointia varten tarvittavat tiedot, mm. perustiedot, organisaatio, roolit, lomakkeet, viestit Tarvittaessa esim. Muutoshallinta ja kommunikaatio (esim. viestintäsuunnitelma) Eri hankintajärjestelmien ratkaisukuvauksen rakenne on samantyyppinen, sisällön painotus voi vaihdella asiakkaittain Roolien määrittelyä KAIKKIEN SOPIMUSTEN Lisätiedot Kentän tyyppi Pakollinen Valintalistan sisältö Tekstikentän sisältö 2. valintalista Muistutus PERUSTIEDOT k=kyllä e=ei kentän perusteella * = pakollinen tieto CLM:ssä (k/e) Yhtiö * IP:n organisaatiorakenteen mukaisesti valintalista k Sopimusluokka * valintalista k Hallinnolliset ja taloudelliset sopimukset, Hankintasopimukset, Myynnin ja markkinoinnin sopimukset, Toistuvaismaksusopimukset Sopimustyyppi * Tulevat sopimusluokan eli sopimuskategorian valintalista k perusteella Liiketoiminta-alue/toiminto (mitä Yksikkönne, joka sopimuksen tekee (esim. valintalista k toimintoa yrityksessä ko. sopimus asiakashallintapalvelut ja tukifunktiot) koskee) Alaryhmittely 1. valintalista valintalista k Hallinto, IT, Myynti- ja markkinointi jne. Turvallisuusluokka * valintalista k 0, 2 -Sisäinen asiakirja, 3 -Luottamuksellinen asiakirja, 4 -Salainen asiakirja Sopimuksen nimi vapaateksti k Sopimuksen kuvaus Mitä sopimus koskee vapaateksti e Sopimuksen tunniste (vastapuolen vapaateksti k sopimusnumero, joka on merkitty sopimukseen) Toimittajan/Vastapuolen nimi * Toimittajatiedot tuodaan IP:n valintalista k toimittajarekisteristä Toimittajan/Vastapuolen Y-tunnus IP:n toimittajarekisteristä toimittajan takaa vapaateksti k Toimittajan/Vastapuolen vapaateksti k yhteyshenkilö+tiedot Voimaanastumispäivä kalenteri k Allekirjoituspäivä kalenteri k Voimassaoloaika valintalista k toistaiseksi, määräaikainen Voimassaoloaika (määräaikaiseen) kalenteri k Mahdollista muistutusta varten oma päivämääräkenttä Irtisanomisaika numeerinen k 1kk, 3kk, 6kk, muu aika Selite Määrittele muu irtisanomisaika numeerinen e Vakuuden määrä valintalista e Vakuuden tyyppi valintalista e Pankkitakaus, Letter of Comfort, muu Vakuuden voimassaoloaika kalenteri e kalenteri Kilpailutettava sopimus valintalista e Kyllä, Ei Mahdollista muistutusta varten oma päivämääräkenttä Sopimuksen fyysinen arkistopaikka valintalista k Paperinen, Sähköinen Tarkempi sijanti vapaateksti k Sopimuksen siirtoehdot valintalista e siirtoilmoitus, siirtosuostumus vastapuolelta, siirtokielto, luovutusrajoitus, kilpailukielto Sopimuksen lisätiedot vapaateksti e Sopimuksen vastuuhenkilö * Henkilö, joka vastaa sopimuksen sisällöstä ja valintalista k siitä, että toimitaan sopimuksen mukaisesti Sopimuksen tallentaja * Järjestelmä generoi automaattisesti valintalista k Sopimuksen omistaja valintalista k Hankintayksikkö, Muu Perustietojen määrittelyä Kentän oletusarvo Confidential -

10 Ratkaisumäärittely laaditaan projektin suunnitteluvaiheessa tai erillisessä määrittelyprojektissa Valmistava koulutus/demo, ratkaisumäärittelyn laadinta ja hyväksyntä Parametrointi ja liittymien määrittely ratkaisumäärittelyn pohjalta Testaus ja testiryhmän koulutus ratkaisumäärittelyn pohjalta Hyväksymistestaus ja loppukäyttäjien koulutus ratkaisumäärittelyn pohjalta Confidential -

11 Ratkaisumäärittelyn onnistuminen edellyttää huolellista valmistautumista ennen työpajoja Valmistautuminen Hyödyt Järjestelmädemo asiakkaan projektiryhmälle ennen määrittelytyöpajoja Projektin liiketoimintatavoitteiden varmistus asiakkaan avainhenkilöiden kanssa Oikeat asiakkaan henkilöt kuhunkin työpajaan (projektiryhmän jäseniä, tarvittaessa muitakin asiantuntijoita) Asiakkaan järjestelmäymmärrys helpottaa ja nopeuttaa määrittelytyötä Asiakkaan liiketoimintatavoitteiden ymmärrys ohjaa määrittelyä ja liiketoimintakonsultin työtä Oikeat henkilöt tekevät nopeasti tarvittavat päätökset eri toimintaalueilta Työpajojen ennakkotehtävät ja materiaalit asiakkaalle valmiita pohjia hyödyntäen Työpajatyöskentely tehostuu ja tiedot saadaan määrämuotoisina Confidential -

12 Ratkaisumäärittelyn hyväksyminen sitouttaa asiakkaan ratkaisuun Hyväksymiseen liittyvät tehtävät Hyödyt Ratkaisumäärittelyn työstö avainhenkilöiden kanssa määrittelyn aikana Ratkaisumäärittelyn esittely projektiryhmälle ennen projektiryhmän kommentointia (tarvittaessa) Ratkaisumäärittelyn hyväksyntä projekti- ja ohjausryhmässä Yhteistyö asiakkaan ydinryhmän kanssa varmistaa ratkaisukuvauksen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi Asiakkaan projektiryhmä ymmärtää dokumentin sisällön ja tavoitteet ennen dokumentin kommentointia ja hyväksymistä Asiakas vahvistaa ratkaisun sisällön ja sitoutuu kuvattuun ratkaisuun ennen järjestelmätoteutusta Hyväksytty ratkaisumäärittely on asiakkaalle toteutettavan ratkaisun pohja, johon muutokset hyväksytään ainoastaan projektin muutoshallinnan kautta Confidential -

13 Ratkaisukuvaus dokumentoi ratkaisukokonaisuuden ja kokoaa tarvittavat päätökset ja riskit Sisällysluettelo 1 Yhteenveto 2 Terminologia 3 Laskuautomaation toimintamalli 3.1 Laskuautomaation toimintamallin kehittämisen tausta ja lähtökohta 3.2 Laskuautomaation toimintamallin tavoitetila 3.3 Projektin sponsorit ja vastuuhenkilöt 4 Nykyprosessin kuvaus 4.1 Laskujen saapuminen järjestelmään 4.2 Laskunkierrätys prosessi 4.3 Kirjaaminen ERP järjestelmään 5 Uuden prosessin kuvaus ja määrittely 5.1 Laskujen saapuminen järjestelmään 5.2 Kululaskujen käsittely laskun kierto Autoflow kierto 5.3 Tilauksellisten laskujen käsittely Tilauksellisten laskujen manuaalinen täsmäytys Tilauksellisten laskujen automaattinen täsmäytys Kolmivaiheinen täsmäytys (lasku tilaus tavaran vastaanotto) Otsikkotason/rivitason täsmäytys 5.4 Laskun siirto ERP järjestelmään Tositenumerointi Kauden määritys Käytettävä pankkitili 6 Organisaatiorakenne Yhtiörakenne Hyväksymisoikeudet 7 Integraatiorajapinnat ERP järjestelmään Perustietoliittymä Täsmäytysliittymä Laskuliittymä Palautusliittymä 8 Laskunkierrätysjärjestelmän tuotekuvaus 9 Laskunkierrätysjärjestelmän tekninen arkkitehtuuri 10 Tarvittavat päätökset ja tunnistetut riskit Confidential -

14 Baswaren asiantuntijapalvelut tukevat asiakasta hyödyntämään liiketoimintapotentiaalin Palvelukeskuskehityksen liiketoimintakonsultointi Ostoreskontra-prosessin konsultointi Projektipäällikkö-palvelu Täsmäytyksen prosessikonsultointi Laskuautomaation Terveystarkastus Ostoreskontraprosessin tehostamispalvelut Asiantuntijapalvelut jatkuvaan kehittämiseen Käyttöönottopalvelut Strateginen kehitys Liiketoiminnan kehitys Tilanteen analysointi Vaihtoehtojen kartoitus ja valinta Järjestelmän hankinta Käyttö & ydintoiminnot Seuranta ja raportointi Hankinnasta maksuun ja talousohjauksen prosessien kehitys

15 Ostoreskontratoiminnon / laskujenkäsittelyn prosessikonsultointi parhaat käytännöt kunniaan! Matching Abort Yes Purchase Requisition Sourcing Needed? Yes Sourcing Financial Approval Purchase Order Goods Receipt No Basware Best Practices Overview Purchasing Basware Best Practices AP Process Invoice Has PO or Contract? Not Found Mismatch No 1 Yes Reject? 3 Correct Data Change PO / Prebook 1 Contract Contract Approval Approved Contract No No Send for Approval Partial Coding 4 Yes 1 Yes Complete Coding 5 Autoflow Returned? 6 No Cancellation Request? Yes Cancel Invoice PO or Contract? Yes Matching Match? No Financial Approval Payment Accounts Payable No Approved No Match Ready For Transfer Hyödynnä Baswaren parhaat käytännöt! Pohja organisaation nykytoiminnan tehokkuuden testaamiselle Testatut, monissa asiakasympäristöissä kansainvälisesti koetellut käytännöt. Mahdollistavat kontrollin, lisäävät läpinäkyvyyttä ja automaation mahdollisuuksia. Hyödyntävät haluttaessa paikallisia erikoisuuksia ja tuntevat lainsäädännön rajoitteet. Mahdollistavat toiminnan yhtenäistämisen ja helpottavat eri järjestelmien keskittämistä yhteen tai palvelukeskuskehitystä. Satojen asiakasprojektien ja tilanteiden kokemus apuna kehityksessä. Duplicate? No Inform Vendor 7 No Yes Downpmnt? 2 Yes Cancelled Posted to ERP Matching AP Control Approval Workflow Ready for Transfer 15

16 Ostoreskontratoiminnon / laskujenkäsittelyn prosessikonsultointi Basware suosittelee ja kuvaa, asiakas linjaa ja päättää! Baswaren prosessikonsultointi Selkeä näkemys järjestelmien mahdollistamista toimintatavoista perustuen hyvään prosessi- ja tuoteosaamiseen Perustellut suositukset asiakkaan toimintatapojen tehostamisesta verrattuna nykytoimintaan Avoin ja luottamuksellinen kehitysprosessi osana päivitysprojektia tai kokonaan omana hankkeena. Asiakkaalla vastuu päätöksistä ja prosessin linjauksista. Baswaren vastuulla suositella ratkaisuja, esittää vaihtoehtoja. Päivitys on mahdollisuus mutta toimimatonta prosessia ei kannata automatisoida! 16

17 Tilaustäsmäytyksen prosessikonsultointi Basware tarjoaa prosessikonsultointia asiakkaan toimintatavan muutokseen ja vaadittavien muutoksien ymmärtämiseen, jotta tilauksen ja laskun täsmäytys voidaan automatisoida. Varmistamme, että organisaatiosta on oikeat henkilöt mukana hankinnan ja talouden yhteistyön pohjaksi. Tarjoamme konkreettisia keinoja tehokkaaseen täsmäytysprosessiin ja tuemme asiakasta valitsemaan tehokkaimman ja toteuttamiskelpoisimman uuden toimintamallin. 5 sentin toleranssilla 80% täsmäytysaste, Ensto laskua, joista 95% tilauksellisia, 50 sentin toleranssi, jopa 90% täsmäytysaste, Kirjavälitys Automaattinen tilauksen ja laskun täsmäytys tehostaa toimintaa 90 %:n täsmäytysaste on mahdollinen, me kerromme miten Automatisoidulla tilauksen ja laskun täsmäytyksellä hallintaan tehokkaasti hankinnasta maksuun -prosessia. Laskujen käsittelyssä voidaan keskittyä poikkeamien hallintaan ja käsitellä vain ne laskut, jotka poikkeavat tilauksesta. "Nälkä kasvoi syödessä ja ostajilta tuli suoranainen imu laajentaa automaattinen täsmäytys laajamittaisesti vaihto-omaisuuslaskujen käsittelyyn". Satu Lundell, Ensto Ostoreskontranhoitaja käsittelee tällä hetkellä vain ne laskut, jotka eivät täsmää tilauksiin ja keskittyy näin poikkeamanhallintaan, ei itsestään selvyyksien käsittelyyn". Katariina Lähdesniemi, Kirjavälitys Onnistunut täsmäytys vaatii muutoksia toimintatapoihin Tilauksen ja laskun automaattisen täsmäytyksen hyödyt ovat kiistattomia. Korkeisiin täsmäytystuloksiin päästään kuitenkin vain silloin kun tilaus ja lasku vastaavat toisiaan. Hyötyjen saavuttaminen vaatii usein muutoksia organisaation nykyiseen toimintatapaan. Oston ja taloushallinnon yhteistyö on onnistumisen edellytys. Toimimatonta prosessia ei kannata automatisoida. Prosessikonsultointi Kenelle: Automaattista täsmäytystä suunnitteleville tai organisaatioille, jotka haluavat tehostaa jo olemassa olevaa tilauksen ja laskun täsmäytystä Sisältö: Nykytilanteen kartoitus *Käydään lävitse miten tällä hetkellä toimitaan *Mitkä ovat pullonkaulat nykyisessä mallissa *Nykytilanne dokumentoidaan Mahdollisten toimintamallien, kartoitus tä *Käydään yhdessä lävitse miten nykyistä toimintamallia voidaan muuttaa / kehittää, jotta täsmäytys saadaan onnistumaan Asiakkaalle parhaiten sopivan toimintamallin esitys *Esitetään konkreettisia parhaita käytäntöjä, miten nykyistä toimintamallia muuttamalla pystytään toimimaan tehokkaammin Haluatko lisätietoja? Täytä lisätietolomake ja pyydä yhteydenottoa. 17

18 Mitä jos koko ratkaisun voisi toteuttaa ihan eri tavoin? Baswaren ulkoistuspalvelut

19 Ostoreskontratoimintojen murros Täydellinen laskuautomaatio Maailmanluokka? Parhaista käytännöistä tulevaisuuden käytäntöihin Automatisoitu toimittajaviestintä Laskuautomaatioratkaisut Baswaren ulkoistuspalvelu Automatisoitu poikkeamanhallinta Ulkoinen prosessikehitys Sisäinen prosessikehitys Laskuautomaatio, toistuvaislaskujen ja tilauksellisten laskujen täsmäytys Verkkolaskut, ulkoistettu skannauspalvelu Ostolaskujen sähköinen kierrätys Paperilaskut Täydellinen laskuautomaatio Automatisoitu toimittajaviestintä Automatisoitu poikkeamanhallinta Laskuautomaatio, toistuvaislaskujen ja tilauksellisten laskujen täsmäytys Ostolaskujen sähköinen kierrätys Paperilaskut Ei mukana Ei mukana Ei mukana

20 Hankinnasta maksuun - ratkaisu Ulkoistettu palvelu Toimittajat Yhteyspalvelut Katalogit/ Sisältöpalvelu Sähköiset hankintasanomat Toimittajaportaali Skannauspalvelu Verkkolaskujen välitys Hankintojen hallinta Laskuautomaatio Sopimustenhallinta Kilpailutus Vastaanotto Hankin--- taehdotuksen luonti Tilaus Hankintaehdotuksen hyväksyminen Siirto maksatukseen Tiedonsieppaus / verkkolasku Täsmäytys Laskun hyväksyminen Kirjanpito- ja perusjärjestelmät, ERP, maksuliikenne 20

21 Baswaren InvoiceOut palvelukokonaisuus - ulkoista ja automatisoi laskujenkäsittely 21

22 Keskustelu ja kysymykset

23 Ota yhteyttä ja kysy lisää! Internet: Sähköposti:

24 Mitä tapahtuu seuraavaksi? Linja-autokuljetus hotelleille lähtee kello 16:30 Sibelius-talon edestä

25 Kiitos! Basware Käyttäjäpäivät Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

26 Basware Invoice Processing ja Matching Uusimmat ominaisuudet

27 5.0 versiot - Yhtenäinen käyttöliittymäsuunnittelu Kaikki käyttöliittymät on uudistettu (3.x vs. 5.x versiot) Ostoreskontra (Master) Laskun tarkastus/hyväksyntä (ThinClient/ProClient) Raportointi (Monitor) Administrointi (Admin) Erityinen huomio käytettävyydessä 5.0 versiot yhdistää kaikki Baswaren hankinnasta maksuun käyttöliittymät saman ulkoasun mukaisiksi 27

28 Parannuksia käytettävyyteen Uusia valintalistoja, joissa pikahaku Kaikissa valintalistoissa läpi koko tuotteen on nyt pikahakumahdollisuus Valintalistan sisältö tarkentuu (kaventuu) automaattisesti käyttäjän syöttämien merkkien perusteella Ostoreskontran näkymä (Master) Parantunut tiliöintipohjan käyttö Parantunut lähetysvalinnat näyttö Mahdollisuus siirtyä laskulta toiselle ilman siirtymistä laskulista -näytölle Mahdollisuus tallentaa raportointinäkymässä (Monitor) eniten käytetyt hakuehdot 28

29 Parannettu liiketoimintasääntöjen hallinta Mahdollisuus ottaa kaikki liiketoimintasäännöt käyttöön ilman räätälöintejä, esimerkiksi Hyväksymisoikeuksien päättely yhdistämällä minkä tahansa laskun otsikkotason tiedon ja tiliöintitiedon Laskun otsikkotason/ tiliöintitiedon tarkastus (validointi) Laskun otsikkotason ja tiliöintitietojen mahdollisten yhdistelmien tarkastus (validointi) Business ruleja voidaan käyttää kierron aikana kiertoon lähetyksessä (Master) tiliöinnissä, hyväksynnässä sekä kierronvalvonnassa ja siirrossa (Master) Helppokäyttöinen käyttöliittymä sääntöjen määrittämiseen Täysin uusi työkalu sääntöihin liittyvän tiedon hallintaan 29

30 Sähköpostimuistutus sisältäen yhteenvedon käsittelemättömistä laskuista Henkilöille, jotka vastaanottavat paljon laskuja Muistutukset voidaan tarvittaessa ottaa pois käytöstä käyttäjäkohtaisesti Mahdollista kontrolloida tavallisten viestien ja muistutusviestin lähetystä erikseen Mahdollista aikatauluttaa yhteenvetoviestin lähetysväli 30

31 Julkaistut versiot Basware Invoice Processing Basware Matching Versio Julkaistu IP IP 5.0 patch IP 5.0 patch IP 5.0 patch IP 5.0 patch IP 5.0 patch IP 5.0 patch IP 5.0 Helmikuu 2008 IP 3.5 HUOM! Tuotekehitys loppuu Q2/2012 Versio Julkaistu Matching Matching Matching Matching Matching Matching Matching

32 Invoice Processing 5.1, julkaistu Tässä versiossa on ollut teemana kehittää ostoreskontran ja palvelukeskuksien käyttöä helpottavia ominaisuuksia, joita ovat mm. seuraavat: Laskujen kategorisointimahdollisuus Master sovelluksessa (helpottaa ostoreskontrahenkilöiden työkuorman organisointia, erityisesti suurissa toimintaympäristöissä) Mahdollisuus linkittää laskuja toisiinsa (esim. hyvityslasku alkuperäiseen laskuun) Siirtovelkojen raportointi Master sovelluksessa Mahdollisuus asettaa käyttäjäkohtaisia oikeuksia Master sovelluksen toimintoihin Single-sign-on tuki Thinclient sovellukselle Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9, Firefox Confidential -

33 UUSI: Laskujen kategorisointi Master -sovelluksessa Master-sovelluksen jokaisella ruudulla on uusi räätälöitävissä oleva liputuskenttä, jota voi käyttää laskujen kategorisointiin ja suodattamiseen Tyypillisiä kategorioita voi olla mm. Master käyttäjän nimi, tiimi, laskun kiireellisyysaste Confidential -

34 UUSI: Linkitetyt laskut Master ja ThinClient sovelluksissa Tämä uusi toiminnallisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden linkittää laskuja keskenään ja helposti tarkastella linkitettyjen laskujen tietoja Toiminnallisuutta voi käyttää esim. ostolaskun ja hyvityslaskun linkittämiseen tai yhteen projektiin liittyvien laskujen linkittämiseen Confidential -

35 UUSI: Siirtovelkojen raportointi Master -sovelluksessa Kun tilikausi vaihtuu, ostoreskontran tulee raportoida kaikki kyseiselle tilikaudelle kohdistuvat laskut, joita ei ole vielä hyväksytty. Tämän uuden toiminnallisuuden avulla ostoreskontrahenkilöt voivat hakea avoimet laskut ja luoda laskuerän, joka pitää raportoida tuloksessa. Erä voidaan siirtää AnyERP sovelluksen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi toiminnallisuus mahdollistaa vastakirjausten automaattisen tiliöinnin, jos laskulta puuttuu tiliöinti. Kyseiset laskut voi raportoida myöhemmin normaalin prosessin kautta Confidential -

36 UUSI: Mahdollisuus rajoittaa käyttöoikeuksia Master sovelluksen toiminnoissa Nyt on mahdollista rajoittaa käyttäjäkohtaisesti Master sovelluksen näkymiä, jolloin käyttäjä näkee vain ne toiminnot, joista hän on vastuussa. Ominaisuuden käyttö mahdollistaa mm. ostoreskontran tiettyjen prosessien ulkoistamisen Confidential -

37 Basware Matching Uudet ominaisuudet

38 Mitä ovat toistuvaislaskut? Laskuja, jotka toistuvat kaudesta toiseen samansisältöisinä (toimittaja, laskun loppusumma, tiliöinti, laskun hyväksyjä jne.) Toimittaja lähettää laskun säännöllisin väliajoin esim. kerran kuukaudessa. Esimerkkejä toistuvaislaskuista: Vuokrat Leasing-vuokrat Siivous Sähkö Huoltopalvelut Yritysturvallisuuspalvelut Puhelin Noin 30% kaikista laskuista on tyypillisesti toistuvaislaskuja. 38

39 Basware Order Matching -perusteet Automaatiota laskuille kun lasku ja tilaus täsmäävät, sekä automatiikkaa myös poikkeamienhallintaan Onnistunut täsmäytys Tiliöinti kopioidaan tilaukselta laskulle Täydellinen läpinäkyvyys (loki) = tilauksen tiedot + laskun historia Laskun tila muutetaan automaattisesti maksatusvalmiiksi siirrettäväksi maksatukseen Laskut voidaan lähettää automaattisesti informatiiviseen kiertoon (=tiedoksi) Invoice Processing järjestelmässä Jos täsmäytys ei onnistu Tiliöinti ja tilauksen historia kopioidaan tilaukselta laskulle Lasku reititetään automaattisesti oikealle henkilölle käsiteltäväksi Invoice Processing järjestelmässä Täydellinen läpinäkyvyys (loki) = tilauksen tiedot + laskun historia 39

40 Parannuksia täsmäytysversioissa Täsmäytys 3.3 tukee IP ja vanhempia versioita Uusin täsmätysversio on 5.5 (julkaistu ) Uutta toiminnallisuutta: Unicode tuki (OM/CM) Kustannuksien jako (CM) - esimerkki Lisäkustannuksien jakaminen(om) Sopimustietojen tuonti/vienti (CM) Vastaanottoperusteinen täsmätys/assosiaatioon (OM) Täsmäytys Client (OM) Windows 7 tuki (OM/CM) Käytettävyysparannukset (OM/CM) Laskun lisääminen automaattisesti IP:n henkilökohtaiseen arkistoon (OM/CM) Poraudu sopimuksille ja toistuvaislaskuille(om/cm) Toleranssisäännöt toimivat AND/ OR eikä vain AND säännöillä (OM) Otsikkotason täsmäytystoimintoa vastaanottokuittauksella on parannettu. Tuki täsmäytystyypeille paras sopivuus ja suhteistettu Mahdollisuus lähettää ilmoitus vastaanottokuittauksen puuttumisesta 40

41 Esim. Toistuvaislaskujen kustannusten jako Mikä se on? Tarkoittaa automaattista kustannusten jakoa vuosittaisiin tilastoihin perustuen Esim. sähkö- ja lämmityslaskut suurempia talvella Perustoiminnallisuus Vaikuttaa useaan sopimukseen yhdellä kustannustenjako mallipohjalla Automaattinen kustannusten päivitys kaikille sopimuksille joilla valittu mallipohja Vähemmän manuaalista työtä sopimusten ylläpitoon Hyödyt Parempi täsmäytysprosentti sopimuksille, joiden summa vaihtelee

42 Maksuaikataulu Tehtävät 1. Valitse mallipohja 2. Määrittele budjetti 3. Määrittele tiliöinti 4. Luo maksuaikataulu 42

43 Matching Client 5.4 uusia ominaisuuksia

44 Matching Client 5.4 käyttöliittymäparannuksia Käyttöliittymä on nyt dynaaminen eli käyttäjä voi itse muuttaa käyttöliittymän kehyksien paikkaa / kokoa Voidaan määrittää aukeaako Matching Client täyteen pienenä ruutuna tai täyteen kokoon Masterista Erillinen tilausrivien editointipaneeli on poistettu ja tilausrivien editointi ja täsmäytys tapahtuu samassa paneelissa, mihin hakutulokset palautuvat (esimerkki) Aikaisemmin täsmätyille tilauksille ja niiden tiliöinneille on nyt omat välilehtensä - aikaisemmin valinta oli pudotusvalikosta (esimerkki) Tilausrivin aktiivisen sarakkeen otsikko näytetään nyt vihjeenä tooltip liikuttaessa riveillä, jos tilausrivejä on paljon ja otsikkorivi jää piiloon Erillinen tallennus-painike: Mahdollisuus tallentaa täsmäytyksen tilanne sulkematta Matching Client sovellusta 44

45 Reporting Area Editing Area Working Area Esim. Matching Client 5.3 Asiakaskohtaiset laajennetut hakukriteerit Asiakaskohtainen välilehti: laskunrivitiedot 45

46 Uusi Matching Client 5.4 käyttöliittymä 46

47 Matching Service ja Matching Admin parannuksia Suorituskykyparannus - pienentää Matching Servicessä olevien laskujen määrää Yhtä laskua yritetään täsmätä vain esim. kerran päivässä. Aiemmin sovellus yritti täsmäytystä joka kerralla. CM:ssä olevia toistuvaislaskusopimuksilta voidaan porautua CLM:n sopimukselle IP:n tiliöintipohjat ovat nyt käytettävissä myös CM:ssä Statistiikka-näyttö: listataan täsmäytystulokset syyn mukaan lisätty prosenttinäkymä. Erikseen voidaan katsoa toistuvaislaskujen tai tilauksellisten laskujen tietoja. Budjettipohjaisille sopimuksille voidaan asettaa hälytysraja ja sille huomautusviesti 47

48 48 Matching Client 5.5 uusia ominaisuuksia

49 Mahdollisuus täsmätä summaa tai määrää vasten Matching Client -sovelluksessa Tuki määrä- tai summaperusteiselle täsmäytykselle riippuen tilauksen vastaanottotavasta Confidential -

50 Erillinen statustieto laskuille, jotka on täsmäytetty manuaalisesti Uusi, lopulinen täsmäytysstatus näkyvissä IP Monitorissa, joka erottelee manuaalisen ja automaattisen täsmäytyksen toisistaan Confidential -

51 Työkalu useiden sopimusten päivittämiseen CM - modulissa Nyt on mahdollisuus päivittää viidellä eri tavalla useita sopimuksia. Admin oikeuksia tarvitaan seuraavien toiminnallisuuksien käyttöön: Päivitä Yritys, Pidennä voimassaoloaikaa ja Poista sopimuksia Confidential -

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti A Basware Presentation Laskuautomaatio Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja toistuvaislaskut Invoice Processing: Kuinka tehostat toistuvaislaskujen käsittelyä. Näe myös

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Palvelukeskusten parhaat käytännöt Miten toiminnan tehostamista kannattaa lähestyä? Järjestelmäpäivitykset vs. toimintatapojen muutokset

Palvelukeskusten parhaat käytännöt Miten toiminnan tehostamista kannattaa lähestyä? Järjestelmäpäivitykset vs. toimintatapojen muutokset A Basware Presentation Palvelukeskusten parhaat käytännöt Miten toiminnan tehostamista kannattaa lähestyä? Järjestelmäpäivitykset vs. toimintatapojen muutokset Jussi Vasama, Director, Basware 14.12.2011

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio A Basware Presentation Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Lisätiedot

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla A Basware Presentation Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla Ilkka Sihvo 31.5.2011 Talousjohtajan dilemma:

Lisätiedot

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle A Basware Presentation Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle Kuinka tehostaa ostoreskontratoimintoja entisestään Basware InvoiceOut - Ostolaskuprosessin ulkoistaminen Esa Tihilä, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki 30.11.2011 Sanna Tummunki, Maksuliikennepäällikkö (2/2011) Rudus konsernin maksuliikenne ja kassanhallinta Ostoreskontra Pankkitakaukset ja

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA. Mika Mäntynen, 14.03.2013

PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA. Mika Mäntynen, 14.03.2013 PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA Mika Mäntynen, 14.03.2013 Kuinka monta % ostolaskuistanne on verkkolaskuja 35 30 25 20 15 10 5 0 kesä 09 helmi 10 helmi 11 helmi

Lisätiedot

CFO Forum 2011 Ennustaminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys

CFO Forum 2011 Ennustaminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys A Basware Presentation CFO Forum 2011 Ennustaminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys Pekka Lindfors, Senior Vice President, Basware Oyj 31/05/2011 Esityksen sisältö Basware lyhyesti Basware ratkaisut

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet.

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. A Basware Presentation Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tervetuloa!

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management (FPM)

Basware Financial Performance Management (FPM) Basware Financial Performance Management (FPM) Jyri Mononen, Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen A Basware Presentation Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Agenda Talousohjauksen palveluvalikoima: Pääkäyttäjäpalvelu

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Laskuautomaation uusi aikakausi

Laskuautomaation uusi aikakausi Laskuautomaation uusi aikakausi Marika Kohonen, Markkinointijohtaja, Suomi Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Johdanto Palvelutarjooma Pakettiratkaisut verkkolaskujen lähettämiseen

Lisätiedot

Sähköinen sopimusten hallinta

Sähköinen sopimusten hallinta A Basware Presentation Sähköinen sopimusten hallinta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Sähköinen sopimusten hallinta Sopimustenhallinnan hyödyt Sopimustenhallinta

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ SISÄLTÖ 01 Ramboll yleisesittely 02 ICT-strategia 03 Valmistautuminen päivitykseen 04 Versiopäivityksen hyödyt

Lisätiedot

VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN

VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN Käyttäjäpäivät - Basware Experience 2014 VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN Juho Värtö, Account Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

EOFFICEN UUDET PIIRTEET

EOFFICEN UUDET PIIRTEET EOFFICEN UUDET PIIRTEET Marko Terävä eoffice / InvoiceReady tuotepäällikkö Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin Keskeiset hyödyt TEHOKKAAMMAT LIIKETOIMINTAPROSESSIT Poistaa aikaa vaativia toistuvia laskun käsittelytehtäviä Vähentää manuaalista laskujen täsmäytystä sopimuksiin Vähentää manuaalisessa tietojen syöttämisessä

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

BASWAREN HANKINTATUTKIMUS 2012. Epäsuorien hankintojen kehittäminen

BASWAREN HANKINTATUTKIMUS 2012. Epäsuorien hankintojen kehittäminen BASWAREN HANKINTATUTKIMUS 2012 Epäsuorien hankintojen kehittäminen Baswaren hankintatutkimus 2012 Toteutettiin kesä-elokuussa 2012 Vastaajia: 278 kpl (355 kpl vuonna 2011, 139 kpl vuonna 2010) Vastaajina

Lisätiedot

Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä. Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus

Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä. Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus Laaja portfolio Liikevaihto 2 761 milj. Liikevoitto 245 milj.

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

TALOUSOHJAUS TEHOKKAAMMAKSI

TALOUSOHJAUS TEHOKKAAMMAKSI Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj TALOUSOHJAUS TEHOKKAAMMAKSI Konsernitilinpäätös Forum 16.5.2013 Agenda lyhyesti Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen n FPM-ratkaisu Neljännesvuosiraportointi

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management

Basware Financial Performance Management Basware Financial Performance Management Talouden suunnittelu, ennustaminen ja raportointi tehokkaaksi Viljami Frank Account Manager Email: viljami.frank@basware.com Tel. +358 44 263 7012 Jussi Laitinen

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

BASWARE PORTAL. Verkkolaskutuksen uusi ikkuna

BASWARE PORTAL. Verkkolaskutuksen uusi ikkuna BASWARE PORTAL Verkkolaskutuksen uusi ikkuna Basware Commerce Network mahdollistaa globaalin kaupankäynnin Käyttäjiä >100 maassa Yli 1 200 000 Basware-sovelluksen loppukäyttäjää ~ 1 000 000 aktiivista

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla.

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Jari Lampinen, Senior Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Automatisoi ja nopeuta tilausprosessia

Automatisoi ja nopeuta tilausprosessia A Basware Presentation Automatisoi ja nopeuta tilausprosessia Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Jari Lampinen, Senior Account Manager, Basware Oyj Automatisoi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKONSULTOINTI. Maksimoi menestys tehostamalla Baswaren ratkaisujen tuottamaa arvoa

LIIKETOIMINTAKONSULTOINTI. Maksimoi menestys tehostamalla Baswaren ratkaisujen tuottamaa arvoa LIIKETOIMINTAKONSULTOINTI Maksimoi menestys tehostamalla Baswaren ratkaisujen tuottamaa arvoa Sisältö Basware Liiketoimintakonsultoinnin esittely Asiakas case Valmet Basware Liiketoimintakonsultointi Palvelut

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditron ulkoistuspalvelut 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditro palvelee asiakkaitaan neljällä alueella Asiakasrajapinta Liiketoimintaprosessit Informaatiologistiikka Asiakassuhteen hallinta

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

TOIMIVAN TALOUSOHJAUKSEN KULMAKIVET. Jussi Laitinen Business Consultant Basware Oyj

TOIMIVAN TALOUSOHJAUKSEN KULMAKIVET. Jussi Laitinen Business Consultant Basware Oyj TOIMIVAN TALOUSOHJAUKSEN KULMAKIVET Jussi Laitinen Business Consultant Basware Oyj 1 Agenda Miten rakennat luotettavan ja toimivan suunnittelu-, ennustamis- ja raportointimallin? Ohjelmistojen mahdollisuudet

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Ostoreskontra P2P (Alusta) Professional-käyttäjän ohjeet Sivu 1 / 63 P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Sisällys 1 Sisäänkirjautuminen Professional-käyttäjänä... 3 2

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama)

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Tulokset ja jatkotoimenpiteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo, Keijo Kettunen 19.5.2015 Hankinnasta maksuun -prosessin

Lisätiedot

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi Lakewave encore 1. Lakewave encore lyhyesti Lakewave encore on nykyaikainen ohjelmisto ohjelmavälitystä ja -suunnittelua tarjoaville yrityksille. Ohjelmisto kattaa kaikki yrityksen liiketoiminnassa tarvitsemat

Lisätiedot

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio A Basware Presentation Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware

Lisätiedot

Basware IFRS Forum. Tervetuloa!

Basware IFRS Forum. Tervetuloa! Basware IFRS Forum Tervetuloa! Ohjelma 9.00 Tervetuloa - Puheenjohtajan avaus 9.30 Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu - Siirtohinnoittelu - Konserniavustus ja korkojen vähennysoikeus Risto Walden,

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ProClient 5.1

Basware Invoice Processing ProClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ProClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Heeros Systems Oy. Tuotekehityksen uutiset. Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011

Heeros Systems Oy. Tuotekehityksen uutiset. Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011 Heeros Systems Oy Tuotekehityksen uutiset Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011 0 Tuotekehitys Heeroksella Kantavina periaatteina: Automatisointi Käytön helppous Asiakkaiden tarpeet ja ehdotukset

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLLÄPITO... 4 1.1 Luo uusi käyttäjäryhmä... 4 1.2 Lisää uusi käyttäjä... 5 1.3 Lisää käyttäjiä ryhmään... 6 1.4 Anna käyttäjäryhmälle oikeuksia...

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Rohkeus Matkahallinnossa - Business Eurocard maksamisratkaisun hyödyt ja mahdollisuudet

Rohkeus Matkahallinnossa - Business Eurocard maksamisratkaisun hyödyt ja mahdollisuudet Rohkeus Matkahallinnossa - Business Eurocard maksamisratkaisun hyödyt ja mahdollisuudet Baswaren Käyttäjäpäivät 20.-21.9. 2011 Mia Viklund Myyntiryhmän päällikkö, yritysasiakkaat Luottokunta Luottokunta

Lisätiedot

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ Ari Keskitalo Senior Product Development Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot