YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Laskujenkäsittelyprosessin hallinta Laskujen tarkastelu ja käsittely Laskujen tiliöinti Sopimukset ja sopimukselliset laskut Laskujen täsmäytys Hyödyt

3 1. Johdanto OpusCapita Invoices on uuden sukupolven selainpohjainen sovellus sähköisten ostolaskujen tarkasteluun ja käsittelyyn. Myös paperilaskut saadaan mukaan sähköiseen kiertoon joko itse skannaamalla tai skannauspalvelua hyödyntämällä. Laskuja voi tarkastella ohjelmalla monipuolisesti, ja niiden hyväksyminen, tarkastaminen ja kommentointi sujuu helposti. Perustoimintojen lisäksi Invoices sisältää pääkäyttäjätoimintoja, kuten esimerkiksi liittymien ajon ja raportoinnin. Invoicesissa laskut voidaan myös tiliöidä sekä täsmäyttää ostotilauksiin. Erityisen vaivatonta ostolaskujen käsittelystä saadaan automatisoinnin avulla. Hyväksymiskierto, toistuvien ja sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksyntä sekä muut keskeiset toiminnot voidaan halutessa automatisoida joko osittain tai kokonaan. Koska laskut ovat valmiiksi sähköisessä muodossa, käsittelyn jälkeen ne on helppo siirtää ostoreskontraan tai kirjanpitoon sekä myöhemmin sähköiseen arkistointijärjestelmään, esimerkiksi OpusCapita Archiveen. Tämän lisäksi Invoices voidaan integroida OpusCapita Liquidity -sovellukseen. Näin avoimet ostolaskut saadaan mukaan kassaennusteisiin. Sovelluksen käyttö on vaivatonta, ja rutiineilta säästyvän ajan voi käyttää tuotteliaampaan ja tarkoituksenmukaisempaan työhön. Selkeä käyttöliittymä mukautuu erilaisiin vaatimuksiin, ja sillä voi prosessoida sekä pieniä että suuria aineistomääriä. Monipuolisten valintamahdollisuuksien ja näppärien hakutoimintojen ansiosta yksittäiset laskut löytyvät suurestakin aineistomäärästä nopeasti. Näkymiä voi myös mukauttaa omalle näytölle ja kuhunkin käyttötilanteeseen itselle sopiviksi. Laskujenkäsittelyprosessia on helppo seurata intuitiivisessa käyttöliittymässä, josta tarvittavat laskut löytyvät nopeasti. 3

4 Kun kaikki ostolaskut käsitellään keskitetysti yhdessä sovelluksessa, laskujenkäsittelyprosessi on kokonaisuudessaan läpinäkyvä ja siten helposti seurattavissa. Selkeän ja läpinäkyvän käsittelyprosessin ansiosta laskut myös maksetaan todennäköisemmin ajallaan. Tämä vähentää viivästyskorkoja sekä vahvistaa asiakkaan ja toimittajan välistä suhdetta. Laskuja ei myöskään katoa tarkastuskierrosten aikana, koska niitä ei tarvitse lähettää hyväksyjille perinteisen postin välityksellä. Sen sijaan eri paikoissa olevat laskujenkäsittelijät saavat laskut järjestelmän kautta käsiteltäväkseen välittömästi. Laskut ovat järjestelmässä varmassa tallessa ja kaikkien asiaankuuluvien käyttäjien saatavilla. Lisäksi sähköinen laskujenkäsittely vähentää huomattavasti paperin kulutusta. OpusCapita Invoices on siis oikea valinta myös niille yrityksille, jotka haluavat omaksua ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. OpusCapita Invoices -ohjelmasta on saatavilla kaksi eri toimitustapaa ja kaksi eri laajuusvaihtoehtoa. Ne vastaavat laskujenkäsittelyn tarpeisiin eri tasoilla. Seuraavissa luvuissa esitellään ohjelman keskeiset toiminnot yleisellä tasolla. Olipa kyseessä sitten pieni, paikallisella tasolla toimiva yritys tai suuri, kansainvälinen konserni, OpusCapita Invoices pystyy vastaamaan sen laskujenkäsittelyn tarpeisiin. 4

5 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta OpusCapita Invoices -sovelluksen ansiosta laskujenkäsittelyprosessin hallinta tehostuu huomattavasti. Laskutaulukon yläpuolella näkyvän laskujenkäsittelyprosessin avulla käyttäjä näkee helposti eri vaiheissa olevien ostolaskujen lukumäärän, esimerkiksi tietyn yrityksen tarkastusta odottavat laskut. Toimittajien liittäminen, hyväksyjien määritys, tarkastus ja hyväksyntä ovat osa Unit One Finland Oy:n laskujenkäsittelyprosessia. Tarkastusvaiheessa on 54 keskeneräistä laskua, jotka näkyvät laskutaulukossa. Laskujenkäsittelyprosessi voidaan määritellä kullekin yritykselle erikseen. Kun laskut on noudettu sovellukseen, ne voidaan esimerkiksi kierrättää asiaankuuluvilla tarkastajilla ja hyväksyjillä ennen tiliöimistä ja maksamista. Lisäksi niille yrityksille, joille ei ole määritelty omaa prosessia, voidaan määritellä yleinen prosessi. Oli laskujenkäsittelyprosessi millainen tahansa, maantieteellinen sijainti ei rajoita sovelluksen käyttöä, vaan käyttäjät voivat olla missä päin maailmaa tahansa. Kaikki Invoices-ohjelman keskeiset toiminnot voidaan automatisoida. Kun lasku täyttää säännössä määritellyn ehdon, määrätty toimenpide (esimerkiksi hyväksyjäryhmän lisääminen) suoritetaan automaattisesti laskun sisäänluvun yhteydessä. Ohjelmassa voidaan automatisoida myös vaikkapa tietyltä toimittajalta saapuvien laskujen tarkastus ja hyväksyntä. Lisäksi sääntöjä voidaan luoda tositenumerointia ja tiliöintiä varten. Yhdelle yritykselle voidaan luoda useita sääntöjä, jolloin laskujen käsittely nopeutuu entisestään. 5

6 Kattavat käyttöoikeudet ovat keskeinen osa Invoices-sovelluksen tietoturvaa kunkin käyttäjän oikeuksia voidaan kontrolloida ja luvaton käyttö voidaan estää. Laskujen hyväksymiseen liittyvien, rooleihin perustuvien käyttöoikeuksien määrittely on yksinkertaista ja helppoa. Käyttäjä voi toimia eri laskuilla eri rooleissa; yhdellä laskulla hän voi toimia esimerkiksi tarkastajana ja toisella hyväksyjänä. Mikäli käyttäjä on tiedoksisaaja, hän voi tarkastella ja kommentoida laskua, mutta häneltä ei odoteta toimenpiteitä laskun käsittelyn suhteen. Tarkastajia, hyväksyjiä ja tiedoksisaajia voi tarvittaessa lisätä ja poistaa myös hyväksymiskierron aikana. Hyväksymiskierron voi määritellä kätevästi suoraan laskulle. Laskuille voi lisätä tarkastajiksi ja hyväksyjiksi vain sellaisia käyttäjiä, joille on myönnetty oikeus laskujen tarkastamiseen ja hyväksyntään. Lisäksi laskun hyväksyjälle määritellyn summarajan on oltava suurempi kuin hyväksyttävän laskun loppusumma. Mikäli käyttäjää ei voi lisätä laskulle, se on osoitettu intuitiivisin kuvakkein. Antti Aaltosella ei ole tarkastajaoikeutta, kun taas Emma Beckerillä ei ole hyväksyntäoikeutta. Ben Adams ja pääkäyttäjä voidaan sen sijaan lisätä laskulle mihin tahansa rooliin. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisääminen onnistuu usealle laskulle yhtä aikaa. Riittävin käyttöoikeuksin laskuja voi myös esimerkiksi tarkastaa ja hyväksyä kerralla useita. Tällaisen massatoiminnon suorittamisen jälkeen avautuu infoikkuna, josta kunkin laskun tiedot voi tarkastaa. Mahdolliset virheet huomaa siis helposti, ja ne voi korjata välittömästi. Tämä nopeuttaa laskujen etenemistä laskujenkäsittelyprosessin seuraavaan vaiheeseen. 6

7 Tarkastajille, hyväksyjille ja tiedoksisaajille lähetetään sähköposti heille osoitetuista laskuista. Tiedoksisaaja saa tiedon vain kerran. Tarkastaja ja hyväksyjä puolestaan saavat tiedon silloin, kun lasku on tarkastus- tai hyväksyntävaiheessa. Lisäksi käsittelemättömistä laskuista voidaan lähettää automaattisesti muistutus haluttuna ajankohtana. Koska laskujen käsittelijät saavat sähköpostitse tiedon heille kohdistetuista laskuista, laskut päätyvät varmemmin ajallaan maksuun. OpusCapita Invoices -sovelluksessa on lisäksi helppokäyttöinen poissaolojen hallintatoiminto, jolla laskuja voidaan esimerkiksi lomien aikana ohjata muille käyttäjille. Näin voidaan varmistaa, että myös poissaolijoiden kaikki laskut käsitellään ajallaan. Yksi käyttäjä voi toimia yhtä aikaa usean käyttäjän varahenkilönä. Varahenkilö voi valita haluamansa poissaolijan laskut tarkasteltavaksi Käyttäjä-valikosta. Poissaolijoiden mahdollisesti jättämät viestit ja poissaolon kesto on helppo tarkastaa viemällä hiiren osoitin valikon päälle. Invoices-sovellus sisältää kätevän raportointityökalun, jolla voi tuottaa raportteja sekä lasku- että tiliöintitasolta. Raportit voi tallentaa tulevaa käyttöä varten malleiksi, minkä lisäksi ne voi viedä helposti Exceliin jatkokäsittelyä varten. Laskujen käsittelyyn liittyvät perustapahtumat tallentuvat OpusCapitan lokille, mikä takaa täydellisen läpinäkyvyyden. Jokaisen laskun historiatiedot (audit trail) on myös nähtävissä laskun yhteydessä. Mikäli laskut siirretään OpusCapita Archiveen, historiatiedot ovat nähtävissä myös siellä. 7

8 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely OpusCapita Invoices -ohjelmassa voi tarkastella ostolaskuja kahdella eri tasolla: päätason tietoja laskutaulukossa ja yksityiskohtaisempia tietoja sekä hyväksymiskierron tietoja itse laskulla. Laskutaulukossa voi tarkastella laskujen päätason tietoja näkymittäin ja yrityksittäin. Näkymästä toiseen pääsee siirtymään nopeasti yhdellä napsautuksella. Näkymän nimen perässä kerrotaan, montako laskua näkymään sisältyy yhdellä silmäyksellä näkee siis eri tiloissa olevien laskujen lukumäärän. Vastaavasti yrityksen nimen perässä kerrotaan, montako kyseisen yrityksen laskua järjestelmästä löytyy annetuilla hakutekijöillä. Yrityksen valitsemisen jälkeen tietyssä vaiheessa olevat laskut löytyvät helposti laskutaulukon yläpuolella näkyvän laskujenkäsittelyprosessin avulla. Näkymä-valikon näkymät riippuvat käyttäjän oikeuksista. Myös Maksajayritys-valikossa näkyy vain ne yritykset, joihin käyttäjällä on oikeus. Laskujen tarkastelussa voidaan hyödyntää sarakenäkymiä, joihin voidaan valita vain halutut sarakkeet ja ryhmittelytekijät. Sarakenäkymien luomiseen on erillinen käyttöoikeus, mutta näkymät ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laskujen vienti laskutaulukosta Exceliin hoituu sarakenäkymien avulla näppärästi, minkä ansiosta esimerkiksi kuukausittainen raportointi helpottuu. Sarakenäkymät ovat käytössä myös tiliöinnin puolella. Tämä puolestaan nopeuttaa haluttujen dimensioarvojen tarkastamista ja valitsemista. 8

9 Laskuja voi myös ryhmitellä esimerkiksi toimittajien, eräpäivien tai valuuttojen perusteella. Lisäksi suodatustoiminnolla voi määritellä tarkemmin, millaisia laskuja halutaan tarkastella. Unit One Finland Oy:n laskut on ryhmitelty toimittajan mukaan. Näkyvissä on kolme Supplier Elevenin lähettämää laskua, jotka on järjestetty eräpäivän mukaan vanhimmasta uusimpaan. Laskutaulukon Tila-sarakkeen intuitiiviset kuvakkeet kertovat sisäänkirjautuneelle käyttäjälle, mitä toimenpiteitä häneltä vaaditaan ja onko laskua kommentoitu. Esimerkiksi vihreä -kuvake ilmaisee, että sisäänkirjautunut käyttäjä on hyväksynyt laskun. Ympyrän- ja neliönmuotoisten kuvakkeiden värit puolestaan kuvastavat yksittäisen käsittelyvaiheen, kuten tiliöinnin, täsmäytyksen tai arkistoinnin, tilaa. Tarkat tiedot laskun eri tiloista saa näkyviin viemällä hiiren vastaavien kuvakkeiden päälle. Supplier Nine -nimiseltä toimittajalta Unit One Finlandille tullut lasku on asetettu selvittelyyn. 9

10 Laskuja voi etsiä monin eri tavoin ohjelman helppokäyttöisillä hakutoiminnoilla. Pelkällä merkkijonolla etsiminen on kätevää esimerkiksi silloin, jos tiedossa on tositenumero tai laskun numero. Hakutoiminto toimii siis samalla periaatteella kuin internetin hakukoneet: hakukenttään kirjoitetaan merkkijono, ja sovellus etsii kaikki laskut, joissa kyseinen merkkijono esiintyy. Hakukenttään kirjoitettua merkkijonoa etsitään aina valitusta näkymästä ja valitun yrityksen laskuista. Sovellus aloittaa hakua vastaavien laskujen etsimisen heti ensimmäisestä kirjoitetusta merkistä. Haussa voi käyttää myös useampaa merkkijonoa yhtä aikaa. Hakukenttään on kirjoitettu tositenumero ja osa toimittajan nimestä, minkä perusteella on löytynyt yksi lasku. Laskuja voi etsiä myös määrittelemällä tarkat hakutekijät, mikäli käytettävissä ei ole mitään laskua yksilöivää tietoa. Laskuja voi etsiä esimerkiksi tietystä tositenumerosta tai tositepäivästä alkaen tai tiettyyn kirjauspäivään tai eräpäivään loppuen tai näitä hakutekijöitä yhdistellen. Jotta haku olisi mahdollisimman tarkka, sitä voi tarvittaessa rajata myös merkkijonolla. Unit One Finlandin ostolaskujen joukosta on etsitty sellaiset laskut, joiden toimittaja on Supplier Five ja eräpäivä tai myöhemmin. Hakukenttään kirjoitettua merkkijonoa lukuun ottamatta hakutekijät tallentuvat ohjelmaan. Tämä helpottaa samat hakuehdot täyttävien laskujen tarkastelua ja etsimistä myös seuraavilla kerroilla. Tarkastajat ja hyväksyjät saavat sähköpostitse tiedon, kun järjestelmässä on heille osoitettuja laskuja tarkastettavana tai hyväksyttävänä. Kun itse laskua ja sen sisältämiä tietoja halutaan tarkastella tai laskua halutaan käsitellä, lasku voidaan avata. 10

11 Avatun laskun vasemmalle puolelle saa näkyviin laskun kuvat ja liitteet sekä rivi- ja tiliöintitiedot. Maksajayritys, saajayritys ja kokonaissumma ovat selkeästi näkyvillä vasemmassa yläreunassa. Laskun päätason tiedot löytyvät oikealta puolelta Yleinen-välilehdeltä. Sopimus-välilehti on näkyvissä ainoastaan silloin, kun ohjelmaan on lisätty sopimus, johon kyseinen lasku liittyy. Hyväksyntä-välilehdellä voi puolestaan hyväksyä tai hylätä laskun sekä tarkastella muun muassa muiden käyttäjien lisäämiä kommentteja. Säännöt-välilehdellä on näkyvissä mahdolliset laskua koskevat automatisointisäännöt, ja Historia-välilehdellä voi tarkastella laskun historiatietoja. Vasemmanpuoleisessa osassa voi tarkastella laskua ja sen liitteitä sekä tiliöintejä. Oikeanpuoleisessa osassa on näkyvissä päätason tietoja ja hyväksyntätietoja. Myös laskun historia ja sopimuksen tiedot saa näkyviin helposti. Tarkastajat ja hyväksyjät voivat tarkastaa laskun missä tahansa kierron vaiheessa. Tarkastamisen, hyväksymisen ja kommentoimisen lisäksi laskun voi hylätä tai asettaa selvittelytilaan. Mikäli lasku hylätään tai asetetaan selvittelyyn, syyn kirjaaminen on pakollista. Myös tiliöinnin voi tehdä missä tahansa kierron vaiheessa, mutta esimerkiksi liittymäajot määräytyvät prosessin mukaan. Kun yksi lasku on käsitelty, seuraavaa laskua voi siirtyä käsittelemään yhdellä napsautuksella. Siirtyminen takaisin laskutaulukkoon vaatii myös ainoastaan yhden napsautuksen. 11

12 4. Laskujen tiliöinti Laskut voidaan tiliöidä ennen niiden siirtämistä OpusCapita Invoicesista ostoreskontraan tai maksatukseen ja pääkirjanpitoon. Erikseen määriteltävien sääntöjen avulla laskujen tiliöinti voidaan automatisoida. Säännöissä voidaan käyttää hyväksi laskuilta löytyviä tietoja tai esimerkiksi tietyn toimittajan laskuille voidaan antaa valmiit tiliöinnin kirjaukset. Tiliöinnit voidaan tuoda myös sopimukselta (katso 5. Sopimukset ja sopimukselliset laskut). Dimensioiden arvot voidaan tarvittaessa syöttää kenttiin manuaalisesti tai valita näppärät hakutoiminnot sisältävistä valikoista. Käyttäjille voidaan määritellä käyttäjäkohtaiset dimensioarvot, jolloin vain ne ovat valittavissa alasvetovalikoista. Dimensiohierarkioiden avulla voidaan rajoittaa helposti monitasoisten seurantakohteiden manuaalista syöttämistä. Kaikki edellä mainittu vähentää virheiden ja vaihtoehtojen määrää ratkaisevasti. Unit One Finlandin laskun tiliöinnissä kustannuspaikaksi voi valita Kööpenhaminan, Helsingin, Oslon tai Tukholman. Jos kustannukset halutaan jakaa tarkasti esimerkiksi kustannuspaikoittain, tiliöinnin vientirivi voidaan jakaa useammaksi riviksi. Tiliöinnin rivejä voidaan myös yhdistellä, jolloin viennin riveistä yhdistetään ne, joilla on samat arvot. Yhdistely vähentää ostoreskontraan tai kirjanpitoon vietävien rivien määrää. 12

13 5. Sopimukset ja sopimukselliset laskut OpusCapita Invoicesiin voidaan siirtää tai lisätä sopimuksia, joiden avulla sopimuksiin liittyvien laskujen käsittelyn voi automatisoida. Sopimusten perusteella voi automatisoida esimerkiksi hyväksymiskierron: tällöin sama hyväksymiskierto lisätään automaattisesti jokaiselle kyseiseen sopimukseen linkitetylle laskulle niiden sisäänluvun yhteydessä. Hyväksymiskierron lisäksi sopimusten avulla voi automatisoida myös laskujen tarkastuksen, hyväksynnän ja tiliöinnin. Laskut linkitetään sopimuksiin yrityksen, toimittajan ja sopimusnumeron perusteella; kun sama yritys, toimittaja ja sopimusnumero löytyvät sekä sopimukselta että laskulta, pääsee laskua tarkastelemaan sopimuksen kautta ja päinvastoin. Navigointi sopimusten ja niihin liittyvien laskujen välillä on siis helppoa. Sopimukset saa näkyviin valitsemalla Näkymä-valikosta näkymän Sopimukset. Sopimuksia voi myös etsiä valitsemalla hakukriteeriksi Vain sopimukset. 13

14 6. Laskujen täsmäytys OpusCapita Invoices -ohjelmassa on mahdollista täsmäyttää laskut vastaaviin ostotilauksiin. Esimerkiksi ostotilausrivit tai vastaanotetut ostotilausrivit voidaan tuoda tilausjärjestelmästä ohjelmaan liittymän avulla. Tämän jälkeen laskujen täsmäytys voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti erilaisten sääntöjen avulla. Täsmäytyksen avulla on helppo tarkistaa, että tuotteet on laskutettu oikeilla hinnoilla ja määrillä. Vaihtoehtoisesti täsmäytys voidaan tehdä ostotilausjärjestelmässä, jonne Invoices-sovelluksen laskut mahdollisine rivitietoineen viedään. Tämän jälkeen tilausjärjestelmästä voidaan tuoda muun muassa tieto täsmäytyksen onnistumisesta, laskun tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä tietoja sekä laskun tiliöintitiedot palauteliittymällä. 14

15 7. Hyödyt OpusCapita Invoicesissa ostolaskujen käsittely sujuu vaivattomasti ja tehokkaasti, ja sitä on helppo seurata. Kaikki laskujen käsittelyyn liittyvät tehtävät voidaan halutessa automatisoida. Sovelluksen näppärillä hakutoiminnoilla laskut löytyvät suurestakin aineistomäärästä nopeasti. Koska maksamattomat laskut löytyvät ohjelmasta helposti, avoimien laskujen raportointi on nopeampaa ja tarkempaa. Tällöin laskut tulevat todennäköisemmin maksetuksi ajallaan, mikä vähentää mahdollisia viivästyskorkoja. Kun laskut maksetaan ajallaan, asiakkaan ja toimittajan välinen suhde vahvistuu. Helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta rutiinitehtäviin kuluva aika vähenee. Tällöin aikaa jää enemmän tuottavampaan ja tarkoituksenmukaisempaan työhön. Sähköisten laskujen tarkastelu ja käsittely vähentää paperilaskujen ja tulosteiden määrää, mikä pienentää yrityksen ekologista jalanjälkeä. Lue myös seuraavat yleiskuvaukset: OpusCapita Archive OpusCapita Liquidity OpusCapita Accounts OpusCapita Payments. 15

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti A Basware Presentation Laskuautomaatio Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja toistuvaislaskut Invoice Processing: Kuinka tehostat toistuvaislaskujen käsittelyä. Näe myös

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio A Basware Presentation Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

EOFFICEN UUDET PIIRTEET

EOFFICEN UUDET PIIRTEET EOFFICEN UUDET PIIRTEET Marko Terävä eoffice / InvoiceReady tuotepäällikkö Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Valvoja Toimittajien seuranta

Valvoja Toimittajien seuranta Käyttöohje Valvoja Toimittajien seuranta Versio_06.2015 1 Sisältö: Käyttöohje... 1 Valvoja Toimittajien seuranta... 1 Uusi asiakas... 3 1. Kirjaudu sisään... 3 2. Valvojan käyttö... 3 3. Luo käyttäjätunnukset...

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen.

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 (10) Koulutuspäällikön ohje. SOLEOPS 3.5.7 Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 Opintojaksototeutusten suunnittelun aloitus... 2 1.1 Vuosisuunnitelma aloitusreitti... 2 1.1.1 Vuosisuunnitelma/ Valitse

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus.

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus. ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8 Asukaskyselypalvelun käyttöönotto Sisällys 1. Palveluun kirjautuminen... 1 2. Uusien taloyhtiöiden lisääminen... 2 3. Rakennusten lisääminen... 3 4. Lupahakemuksen lähetys...

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Ostoreskontra P2P (Alusta) Professional-käyttäjän ohjeet Sivu 1 / 63 P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Sisällys 1 Sisäänkirjautuminen Professional-käyttäjänä... 3 2

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta.

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Korpelan Voiman Online-palvelun käyttöohje Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Käyttäjätunnuksen takaa asiakas voi hallinnoida

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle 2.1.2014/pn Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit. Tarvittavat oikeudet: - kommentoija tarvitsee WebOodin Opiskelun ohjaaja oikeuden siihen organisaatioon,

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Uuden yrityksen perustaminen MaestroNG, Kuittisovelluksen käyttöönotto Ja Integrointiasetukset

Uuden yrityksen perustaminen MaestroNG, Kuittisovelluksen käyttöönotto Ja Integrointiasetukset Uuden yrityksen perustaminen MaestroNG, Kuittisovelluksen käyttöönotto Ja Integrointiasetukset 1 Jos yritystä ei ole vielä perustettu MaestroNG:hen, aloita perustamalla uusi yritys MaestroNG:hen alla olevan

Lisätiedot

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen 1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen Hyväksyttävänä olevat opintojaksoselosteet voit hakea SoleOPSin päävalikon vasemmassa reunassa olevasta linkistä,. Klikattuasi

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sisällysluettelo Yleistä... 3 VIP Raportointi -palvelun käyttöönotto... 3 Aloitussivu... 3 Sisäänrakennettu ohjeistus... 4 Luo raportti Perusraportoinnin

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä)

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Sihti Oy aloitti siirtymisen sähköisen tuntikirjauksen käyttöön syksyllä 2013. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada halutessaan

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Apix-palvelun lisäominaisuus. Laskumappi. Pikaohje Versio 3.0

Apix-palvelun lisäominaisuus. Laskumappi. Pikaohje Versio 3.0 Apix-palvelun lisäominaisuus Laskumappi Pikaohje 08.02.2017 Versio 3.0 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset... 6 Lasku Info

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot