YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Laskujenkäsittelyprosessin hallinta Laskujen tarkastelu ja käsittely Laskujen tiliöinti Sopimukset ja sopimukselliset laskut Laskujen täsmäytys Hyödyt

3 1. Johdanto OpusCapita Invoices on uuden sukupolven selainpohjainen sovellus sähköisten ostolaskujen tarkasteluun ja käsittelyyn. Myös paperilaskut saadaan mukaan sähköiseen kiertoon joko itse skannaamalla tai skannauspalvelua hyödyntämällä. Laskuja voi tarkastella ohjelmalla monipuolisesti, ja niiden hyväksyminen, tarkastaminen ja kommentointi sujuu helposti. Perustoimintojen lisäksi Invoices sisältää pääkäyttäjätoimintoja, kuten esimerkiksi liittymien ajon ja raportoinnin. Invoicesissa laskut voidaan myös tiliöidä sekä täsmäyttää ostotilauksiin. Erityisen vaivatonta ostolaskujen käsittelystä saadaan automatisoinnin avulla. Hyväksymiskierto, toistuvien ja sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksyntä sekä muut keskeiset toiminnot voidaan halutessa automatisoida joko osittain tai kokonaan. Koska laskut ovat valmiiksi sähköisessä muodossa, käsittelyn jälkeen ne on helppo siirtää ostoreskontraan tai kirjanpitoon sekä myöhemmin sähköiseen arkistointijärjestelmään, esimerkiksi OpusCapita Archiveen. Tämän lisäksi Invoices voidaan integroida OpusCapita Liquidity -sovellukseen. Näin avoimet ostolaskut saadaan mukaan kassaennusteisiin. Sovelluksen käyttö on vaivatonta, ja rutiineilta säästyvän ajan voi käyttää tuotteliaampaan ja tarkoituksenmukaisempaan työhön. Selkeä käyttöliittymä mukautuu erilaisiin vaatimuksiin, ja sillä voi prosessoida sekä pieniä että suuria aineistomääriä. Monipuolisten valintamahdollisuuksien ja näppärien hakutoimintojen ansiosta yksittäiset laskut löytyvät suurestakin aineistomäärästä nopeasti. Näkymiä voi myös mukauttaa omalle näytölle ja kuhunkin käyttötilanteeseen itselle sopiviksi. Laskujenkäsittelyprosessia on helppo seurata intuitiivisessa käyttöliittymässä, josta tarvittavat laskut löytyvät nopeasti. 3

4 Kun kaikki ostolaskut käsitellään keskitetysti yhdessä sovelluksessa, laskujenkäsittelyprosessi on kokonaisuudessaan läpinäkyvä ja siten helposti seurattavissa. Selkeän ja läpinäkyvän käsittelyprosessin ansiosta laskut myös maksetaan todennäköisemmin ajallaan. Tämä vähentää viivästyskorkoja sekä vahvistaa asiakkaan ja toimittajan välistä suhdetta. Laskuja ei myöskään katoa tarkastuskierrosten aikana, koska niitä ei tarvitse lähettää hyväksyjille perinteisen postin välityksellä. Sen sijaan eri paikoissa olevat laskujenkäsittelijät saavat laskut järjestelmän kautta käsiteltäväkseen välittömästi. Laskut ovat järjestelmässä varmassa tallessa ja kaikkien asiaankuuluvien käyttäjien saatavilla. Lisäksi sähköinen laskujenkäsittely vähentää huomattavasti paperin kulutusta. OpusCapita Invoices on siis oikea valinta myös niille yrityksille, jotka haluavat omaksua ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. OpusCapita Invoices -ohjelmasta on saatavilla kaksi eri toimitustapaa ja kaksi eri laajuusvaihtoehtoa. Ne vastaavat laskujenkäsittelyn tarpeisiin eri tasoilla. Seuraavissa luvuissa esitellään ohjelman keskeiset toiminnot yleisellä tasolla. Olipa kyseessä sitten pieni, paikallisella tasolla toimiva yritys tai suuri, kansainvälinen konserni, OpusCapita Invoices pystyy vastaamaan sen laskujenkäsittelyn tarpeisiin. 4

5 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta OpusCapita Invoices -sovelluksen ansiosta laskujenkäsittelyprosessin hallinta tehostuu huomattavasti. Laskutaulukon yläpuolella näkyvän laskujenkäsittelyprosessin avulla käyttäjä näkee helposti eri vaiheissa olevien ostolaskujen lukumäärän, esimerkiksi tietyn yrityksen tarkastusta odottavat laskut. Toimittajien liittäminen, hyväksyjien määritys, tarkastus ja hyväksyntä ovat osa Unit One Finland Oy:n laskujenkäsittelyprosessia. Tarkastusvaiheessa on 54 keskeneräistä laskua, jotka näkyvät laskutaulukossa. Laskujenkäsittelyprosessi voidaan määritellä kullekin yritykselle erikseen. Kun laskut on noudettu sovellukseen, ne voidaan esimerkiksi kierrättää asiaankuuluvilla tarkastajilla ja hyväksyjillä ennen tiliöimistä ja maksamista. Lisäksi niille yrityksille, joille ei ole määritelty omaa prosessia, voidaan määritellä yleinen prosessi. Oli laskujenkäsittelyprosessi millainen tahansa, maantieteellinen sijainti ei rajoita sovelluksen käyttöä, vaan käyttäjät voivat olla missä päin maailmaa tahansa. Kaikki Invoices-ohjelman keskeiset toiminnot voidaan automatisoida. Kun lasku täyttää säännössä määritellyn ehdon, määrätty toimenpide (esimerkiksi hyväksyjäryhmän lisääminen) suoritetaan automaattisesti laskun sisäänluvun yhteydessä. Ohjelmassa voidaan automatisoida myös vaikkapa tietyltä toimittajalta saapuvien laskujen tarkastus ja hyväksyntä. Lisäksi sääntöjä voidaan luoda tositenumerointia ja tiliöintiä varten. Yhdelle yritykselle voidaan luoda useita sääntöjä, jolloin laskujen käsittely nopeutuu entisestään. 5

6 Kattavat käyttöoikeudet ovat keskeinen osa Invoices-sovelluksen tietoturvaa kunkin käyttäjän oikeuksia voidaan kontrolloida ja luvaton käyttö voidaan estää. Laskujen hyväksymiseen liittyvien, rooleihin perustuvien käyttöoikeuksien määrittely on yksinkertaista ja helppoa. Käyttäjä voi toimia eri laskuilla eri rooleissa; yhdellä laskulla hän voi toimia esimerkiksi tarkastajana ja toisella hyväksyjänä. Mikäli käyttäjä on tiedoksisaaja, hän voi tarkastella ja kommentoida laskua, mutta häneltä ei odoteta toimenpiteitä laskun käsittelyn suhteen. Tarkastajia, hyväksyjiä ja tiedoksisaajia voi tarvittaessa lisätä ja poistaa myös hyväksymiskierron aikana. Hyväksymiskierron voi määritellä kätevästi suoraan laskulle. Laskuille voi lisätä tarkastajiksi ja hyväksyjiksi vain sellaisia käyttäjiä, joille on myönnetty oikeus laskujen tarkastamiseen ja hyväksyntään. Lisäksi laskun hyväksyjälle määritellyn summarajan on oltava suurempi kuin hyväksyttävän laskun loppusumma. Mikäli käyttäjää ei voi lisätä laskulle, se on osoitettu intuitiivisin kuvakkein. Antti Aaltosella ei ole tarkastajaoikeutta, kun taas Emma Beckerillä ei ole hyväksyntäoikeutta. Ben Adams ja pääkäyttäjä voidaan sen sijaan lisätä laskulle mihin tahansa rooliin. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisääminen onnistuu usealle laskulle yhtä aikaa. Riittävin käyttöoikeuksin laskuja voi myös esimerkiksi tarkastaa ja hyväksyä kerralla useita. Tällaisen massatoiminnon suorittamisen jälkeen avautuu infoikkuna, josta kunkin laskun tiedot voi tarkastaa. Mahdolliset virheet huomaa siis helposti, ja ne voi korjata välittömästi. Tämä nopeuttaa laskujen etenemistä laskujenkäsittelyprosessin seuraavaan vaiheeseen. 6

7 Tarkastajille, hyväksyjille ja tiedoksisaajille lähetetään sähköposti heille osoitetuista laskuista. Tiedoksisaaja saa tiedon vain kerran. Tarkastaja ja hyväksyjä puolestaan saavat tiedon silloin, kun lasku on tarkastus- tai hyväksyntävaiheessa. Lisäksi käsittelemättömistä laskuista voidaan lähettää automaattisesti muistutus haluttuna ajankohtana. Koska laskujen käsittelijät saavat sähköpostitse tiedon heille kohdistetuista laskuista, laskut päätyvät varmemmin ajallaan maksuun. OpusCapita Invoices -sovelluksessa on lisäksi helppokäyttöinen poissaolojen hallintatoiminto, jolla laskuja voidaan esimerkiksi lomien aikana ohjata muille käyttäjille. Näin voidaan varmistaa, että myös poissaolijoiden kaikki laskut käsitellään ajallaan. Yksi käyttäjä voi toimia yhtä aikaa usean käyttäjän varahenkilönä. Varahenkilö voi valita haluamansa poissaolijan laskut tarkasteltavaksi Käyttäjä-valikosta. Poissaolijoiden mahdollisesti jättämät viestit ja poissaolon kesto on helppo tarkastaa viemällä hiiren osoitin valikon päälle. Invoices-sovellus sisältää kätevän raportointityökalun, jolla voi tuottaa raportteja sekä lasku- että tiliöintitasolta. Raportit voi tallentaa tulevaa käyttöä varten malleiksi, minkä lisäksi ne voi viedä helposti Exceliin jatkokäsittelyä varten. Laskujen käsittelyyn liittyvät perustapahtumat tallentuvat OpusCapitan lokille, mikä takaa täydellisen läpinäkyvyyden. Jokaisen laskun historiatiedot (audit trail) on myös nähtävissä laskun yhteydessä. Mikäli laskut siirretään OpusCapita Archiveen, historiatiedot ovat nähtävissä myös siellä. 7

8 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely OpusCapita Invoices -ohjelmassa voi tarkastella ostolaskuja kahdella eri tasolla: päätason tietoja laskutaulukossa ja yksityiskohtaisempia tietoja sekä hyväksymiskierron tietoja itse laskulla. Laskutaulukossa voi tarkastella laskujen päätason tietoja näkymittäin ja yrityksittäin. Näkymästä toiseen pääsee siirtymään nopeasti yhdellä napsautuksella. Näkymän nimen perässä kerrotaan, montako laskua näkymään sisältyy yhdellä silmäyksellä näkee siis eri tiloissa olevien laskujen lukumäärän. Vastaavasti yrityksen nimen perässä kerrotaan, montako kyseisen yrityksen laskua järjestelmästä löytyy annetuilla hakutekijöillä. Yrityksen valitsemisen jälkeen tietyssä vaiheessa olevat laskut löytyvät helposti laskutaulukon yläpuolella näkyvän laskujenkäsittelyprosessin avulla. Näkymä-valikon näkymät riippuvat käyttäjän oikeuksista. Myös Maksajayritys-valikossa näkyy vain ne yritykset, joihin käyttäjällä on oikeus. Laskujen tarkastelussa voidaan hyödyntää sarakenäkymiä, joihin voidaan valita vain halutut sarakkeet ja ryhmittelytekijät. Sarakenäkymien luomiseen on erillinen käyttöoikeus, mutta näkymät ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laskujen vienti laskutaulukosta Exceliin hoituu sarakenäkymien avulla näppärästi, minkä ansiosta esimerkiksi kuukausittainen raportointi helpottuu. Sarakenäkymät ovat käytössä myös tiliöinnin puolella. Tämä puolestaan nopeuttaa haluttujen dimensioarvojen tarkastamista ja valitsemista. 8

9 Laskuja voi myös ryhmitellä esimerkiksi toimittajien, eräpäivien tai valuuttojen perusteella. Lisäksi suodatustoiminnolla voi määritellä tarkemmin, millaisia laskuja halutaan tarkastella. Unit One Finland Oy:n laskut on ryhmitelty toimittajan mukaan. Näkyvissä on kolme Supplier Elevenin lähettämää laskua, jotka on järjestetty eräpäivän mukaan vanhimmasta uusimpaan. Laskutaulukon Tila-sarakkeen intuitiiviset kuvakkeet kertovat sisäänkirjautuneelle käyttäjälle, mitä toimenpiteitä häneltä vaaditaan ja onko laskua kommentoitu. Esimerkiksi vihreä -kuvake ilmaisee, että sisäänkirjautunut käyttäjä on hyväksynyt laskun. Ympyrän- ja neliönmuotoisten kuvakkeiden värit puolestaan kuvastavat yksittäisen käsittelyvaiheen, kuten tiliöinnin, täsmäytyksen tai arkistoinnin, tilaa. Tarkat tiedot laskun eri tiloista saa näkyviin viemällä hiiren vastaavien kuvakkeiden päälle. Supplier Nine -nimiseltä toimittajalta Unit One Finlandille tullut lasku on asetettu selvittelyyn. 9

10 Laskuja voi etsiä monin eri tavoin ohjelman helppokäyttöisillä hakutoiminnoilla. Pelkällä merkkijonolla etsiminen on kätevää esimerkiksi silloin, jos tiedossa on tositenumero tai laskun numero. Hakutoiminto toimii siis samalla periaatteella kuin internetin hakukoneet: hakukenttään kirjoitetaan merkkijono, ja sovellus etsii kaikki laskut, joissa kyseinen merkkijono esiintyy. Hakukenttään kirjoitettua merkkijonoa etsitään aina valitusta näkymästä ja valitun yrityksen laskuista. Sovellus aloittaa hakua vastaavien laskujen etsimisen heti ensimmäisestä kirjoitetusta merkistä. Haussa voi käyttää myös useampaa merkkijonoa yhtä aikaa. Hakukenttään on kirjoitettu tositenumero ja osa toimittajan nimestä, minkä perusteella on löytynyt yksi lasku. Laskuja voi etsiä myös määrittelemällä tarkat hakutekijät, mikäli käytettävissä ei ole mitään laskua yksilöivää tietoa. Laskuja voi etsiä esimerkiksi tietystä tositenumerosta tai tositepäivästä alkaen tai tiettyyn kirjauspäivään tai eräpäivään loppuen tai näitä hakutekijöitä yhdistellen. Jotta haku olisi mahdollisimman tarkka, sitä voi tarvittaessa rajata myös merkkijonolla. Unit One Finlandin ostolaskujen joukosta on etsitty sellaiset laskut, joiden toimittaja on Supplier Five ja eräpäivä tai myöhemmin. Hakukenttään kirjoitettua merkkijonoa lukuun ottamatta hakutekijät tallentuvat ohjelmaan. Tämä helpottaa samat hakuehdot täyttävien laskujen tarkastelua ja etsimistä myös seuraavilla kerroilla. Tarkastajat ja hyväksyjät saavat sähköpostitse tiedon, kun järjestelmässä on heille osoitettuja laskuja tarkastettavana tai hyväksyttävänä. Kun itse laskua ja sen sisältämiä tietoja halutaan tarkastella tai laskua halutaan käsitellä, lasku voidaan avata. 10

11 Avatun laskun vasemmalle puolelle saa näkyviin laskun kuvat ja liitteet sekä rivi- ja tiliöintitiedot. Maksajayritys, saajayritys ja kokonaissumma ovat selkeästi näkyvillä vasemmassa yläreunassa. Laskun päätason tiedot löytyvät oikealta puolelta Yleinen-välilehdeltä. Sopimus-välilehti on näkyvissä ainoastaan silloin, kun ohjelmaan on lisätty sopimus, johon kyseinen lasku liittyy. Hyväksyntä-välilehdellä voi puolestaan hyväksyä tai hylätä laskun sekä tarkastella muun muassa muiden käyttäjien lisäämiä kommentteja. Säännöt-välilehdellä on näkyvissä mahdolliset laskua koskevat automatisointisäännöt, ja Historia-välilehdellä voi tarkastella laskun historiatietoja. Vasemmanpuoleisessa osassa voi tarkastella laskua ja sen liitteitä sekä tiliöintejä. Oikeanpuoleisessa osassa on näkyvissä päätason tietoja ja hyväksyntätietoja. Myös laskun historia ja sopimuksen tiedot saa näkyviin helposti. Tarkastajat ja hyväksyjät voivat tarkastaa laskun missä tahansa kierron vaiheessa. Tarkastamisen, hyväksymisen ja kommentoimisen lisäksi laskun voi hylätä tai asettaa selvittelytilaan. Mikäli lasku hylätään tai asetetaan selvittelyyn, syyn kirjaaminen on pakollista. Myös tiliöinnin voi tehdä missä tahansa kierron vaiheessa, mutta esimerkiksi liittymäajot määräytyvät prosessin mukaan. Kun yksi lasku on käsitelty, seuraavaa laskua voi siirtyä käsittelemään yhdellä napsautuksella. Siirtyminen takaisin laskutaulukkoon vaatii myös ainoastaan yhden napsautuksen. 11

12 4. Laskujen tiliöinti Laskut voidaan tiliöidä ennen niiden siirtämistä OpusCapita Invoicesista ostoreskontraan tai maksatukseen ja pääkirjanpitoon. Erikseen määriteltävien sääntöjen avulla laskujen tiliöinti voidaan automatisoida. Säännöissä voidaan käyttää hyväksi laskuilta löytyviä tietoja tai esimerkiksi tietyn toimittajan laskuille voidaan antaa valmiit tiliöinnin kirjaukset. Tiliöinnit voidaan tuoda myös sopimukselta (katso 5. Sopimukset ja sopimukselliset laskut). Dimensioiden arvot voidaan tarvittaessa syöttää kenttiin manuaalisesti tai valita näppärät hakutoiminnot sisältävistä valikoista. Käyttäjille voidaan määritellä käyttäjäkohtaiset dimensioarvot, jolloin vain ne ovat valittavissa alasvetovalikoista. Dimensiohierarkioiden avulla voidaan rajoittaa helposti monitasoisten seurantakohteiden manuaalista syöttämistä. Kaikki edellä mainittu vähentää virheiden ja vaihtoehtojen määrää ratkaisevasti. Unit One Finlandin laskun tiliöinnissä kustannuspaikaksi voi valita Kööpenhaminan, Helsingin, Oslon tai Tukholman. Jos kustannukset halutaan jakaa tarkasti esimerkiksi kustannuspaikoittain, tiliöinnin vientirivi voidaan jakaa useammaksi riviksi. Tiliöinnin rivejä voidaan myös yhdistellä, jolloin viennin riveistä yhdistetään ne, joilla on samat arvot. Yhdistely vähentää ostoreskontraan tai kirjanpitoon vietävien rivien määrää. 12

13 5. Sopimukset ja sopimukselliset laskut OpusCapita Invoicesiin voidaan siirtää tai lisätä sopimuksia, joiden avulla sopimuksiin liittyvien laskujen käsittelyn voi automatisoida. Sopimusten perusteella voi automatisoida esimerkiksi hyväksymiskierron: tällöin sama hyväksymiskierto lisätään automaattisesti jokaiselle kyseiseen sopimukseen linkitetylle laskulle niiden sisäänluvun yhteydessä. Hyväksymiskierron lisäksi sopimusten avulla voi automatisoida myös laskujen tarkastuksen, hyväksynnän ja tiliöinnin. Laskut linkitetään sopimuksiin yrityksen, toimittajan ja sopimusnumeron perusteella; kun sama yritys, toimittaja ja sopimusnumero löytyvät sekä sopimukselta että laskulta, pääsee laskua tarkastelemaan sopimuksen kautta ja päinvastoin. Navigointi sopimusten ja niihin liittyvien laskujen välillä on siis helppoa. Sopimukset saa näkyviin valitsemalla Näkymä-valikosta näkymän Sopimukset. Sopimuksia voi myös etsiä valitsemalla hakukriteeriksi Vain sopimukset. 13

14 6. Laskujen täsmäytys OpusCapita Invoices -ohjelmassa on mahdollista täsmäyttää laskut vastaaviin ostotilauksiin. Esimerkiksi ostotilausrivit tai vastaanotetut ostotilausrivit voidaan tuoda tilausjärjestelmästä ohjelmaan liittymän avulla. Tämän jälkeen laskujen täsmäytys voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti erilaisten sääntöjen avulla. Täsmäytyksen avulla on helppo tarkistaa, että tuotteet on laskutettu oikeilla hinnoilla ja määrillä. Vaihtoehtoisesti täsmäytys voidaan tehdä ostotilausjärjestelmässä, jonne Invoices-sovelluksen laskut mahdollisine rivitietoineen viedään. Tämän jälkeen tilausjärjestelmästä voidaan tuoda muun muassa tieto täsmäytyksen onnistumisesta, laskun tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä tietoja sekä laskun tiliöintitiedot palauteliittymällä. 14

15 7. Hyödyt OpusCapita Invoicesissa ostolaskujen käsittely sujuu vaivattomasti ja tehokkaasti, ja sitä on helppo seurata. Kaikki laskujen käsittelyyn liittyvät tehtävät voidaan halutessa automatisoida. Sovelluksen näppärillä hakutoiminnoilla laskut löytyvät suurestakin aineistomäärästä nopeasti. Koska maksamattomat laskut löytyvät ohjelmasta helposti, avoimien laskujen raportointi on nopeampaa ja tarkempaa. Tällöin laskut tulevat todennäköisemmin maksetuksi ajallaan, mikä vähentää mahdollisia viivästyskorkoja. Kun laskut maksetaan ajallaan, asiakkaan ja toimittajan välinen suhde vahvistuu. Helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta rutiinitehtäviin kuluva aika vähenee. Tällöin aikaa jää enemmän tuottavampaan ja tarkoituksenmukaisempaan työhön. Sähköisten laskujen tarkastelu ja käsittely vähentää paperilaskujen ja tulosteiden määrää, mikä pienentää yrityksen ekologista jalanjälkeä. Lue myös seuraavat yleiskuvaukset: OpusCapita Archive OpusCapita Liquidity OpusCapita Accounts OpusCapita Payments. 15

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen.

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 (10) Koulutuspäällikön ohje. SOLEOPS 3.5.7 Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 Opintojaksototeutusten suunnittelun aloitus... 2 1.1 Vuosisuunnitelma aloitusreitti... 2 1.1.1 Vuosisuunnitelma/ Valitse

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET

P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Ostoreskontra P2P (Alusta) Professional-käyttäjän ohjeet Sivu 1 / 63 P2P (ALUSTA) KIERRONVALVOJAN JA MAKSUSUUNNITELMIEN YLLÄPITÄJÄN OHJEET Sisällys 1 Sisäänkirjautuminen Professional-käyttäjänä... 3 2

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Kurssit-toiminnon ohjeet

Kurssit-toiminnon ohjeet Kurssit-toiminnon ohjeet 2 Optima Kurssit-toiminto Sisällysluettelo 1. Yleistä Kurssit-toiminnosta... 3 2. Kurssit-toiminnon käyttöönotto... 3 3. Metatietokentät... 5 4. Kurssipohjat... 7 5. Kurssiarvosanan

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) uusi järjestelmä ostolaskujen käsittelyyn

Basware P2P (Alusta) uusi järjestelmä ostolaskujen käsittelyyn Basware P2P (Alusta) uusi järjestelmä ostolaskujen käsittelyyn (Turveruukki Oy) 20.1.2017 1 Mikä on P2P? Basware P2P on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, jonka avulla voidaan hoitaa ostolaskujen

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Viasys VDC Oy Helmikuu 2016 Sisältö: 1. YLEINEN... 3 1.1. Kirjaudu sisään... 3 1.2. Asetukset... 3 1.3. Projektivalinta... 3 1.4. Haku... 4 1.5. Latauskori... 4

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen 21.4.2016 2(7) Näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Näyttelyanomusten perustiedot... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)

P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS) Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 1 / 9 P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS) Sisällys 1 Raporttien avaaminen... 2 2 Raportit... 2 2.1 Finanssiraporti\Maksuennuste... 5 1 Ostoreskontra

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA

EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA EXFLOW AX ESITE LISÄÄ TUOTTAVUUTTA OSTOJEN KÄSITTELYYN HYÖDYNNÄ DYNAMICS AX INVESTOINTIA SEKÄ PARHAITA TOIMINTATAPOJA OSTOJEN HYVÄKSYNNÄSSÄ JA AUTOMATISOINNISSA Mikä on ExFlow AX? Kenelle? ExFlow AX on

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot