Fysiikan historia Luento

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fysiikan historia Luento 3 2011"

Transkriptio

1 Fysiikan historia Luento Oresmen piirros keskimääräisestä nopeudesta

2 Luonnon%iloso%ia keskiajalla Euroopassa tieteellistä sivistystä viljeltiin luvulle asti lähes yksinomaan luostareissa ja katedraalikouluissa. Sitten perustettiin ensimmäiset yliopistot: Bologna 1088, Pariisi 1150, Oxford 1167, Pariisi Niissä alettiin tutkia ja kommentoida antiikin kirjoituksia. Aristoteleen kirjoituksia alettiin pitää lähes pyhien kirjoituksien veroisina totuuden lähteinä. Tämä johti ristiriitaan katolisen kirkon kanssa, sillä monet Aristoteleen opit olivat vastoin kirkon oppia. Pariisin yliopisto yritti luvulta lähtien kieltää Aristoteleen oppien opettamisen. Vuonna 1277 Vatikaanin painostuksesta kiellettiin opettamasta 219 Aristoteleen väitettä, mm.: Maailma on ikuinen, vailla alkua ja loppua. Oppi kahdesta totuudesta: uskonnollinen oppi ja luonnontieteen oppi voivat elää rinnakkain. Jumalan vallan rajallisuus: kaikilla luonnon tapahtumilla on syy, ihmeitä ei tapahdu. Mitään ei synny tyhjästä eli maailmaa ei ole voitu luoda. Ihminen kokonaisuutena ei ole kuolematon, ainoastaan sielun rationaalinen osa.

3 Kiellot eivät tepsineet. Esim. Roger Bacon luennoi Fysiikkaa luvulla. Yliopistot eivät yksinkertaisesti halunneet hylätä lähes ainoita mielenkiintoisen tiedon lähteitä, mitä heillä oli käytettävissään. Dominikaaniset teologit Tuomas Akvinolainen ( ) ja Albert Suuri ( ) tutkivat Aristoteleen kirjoituksia perusteellisesti saadakseen selville, miten ne ovat sovitettavissa yhteen kirkon oppien kanssa. Loppupäätelmä: Luonnon%iloso%iaa ja teologiaa ei tule sotkea toisiinsa vaan ne on pidettävä erillään. ( Se, että maailmalla oli alku, on uskon asia mutta ei asia, josta pitäisi olla olemassa todisteita tai jonka tiede voisi todistaa. ) Tätä kahden totuuden mallia ei koskaan virallisesti hyväksytty kirkossa, mutta se toimi käytännössä. Tämän näkemyksen ansiosta luonnon%iloso%ia saattoi kehittyä yliopistoista, vaikka yliopistot olivat katolisen kirkon tarkan valvonnan alla. Tuomas Albert

4 Liikkeen ymmärtämisen historiaa An:ikin käsitys liikkeestä perustui atomioppiin ja Aristoteleen näkemyksiin. Aristoteles aja>eli, e>ä liikkeellä on aina jokin syy tai aiheu>aja, atomis:t aja>elivat atomien kieppuvan liikkeen olevan niille luonnollista, ilman syytä tapahtuvaa. Putoamis- ja hei>oliikkeen tarkastelu oli tärkeä liikkeen ymmärtämisen kannalta. Aristoteles aja>eli, e>ä hei>äjä ak:voi ilmaa, ja ak:voitu ilma vie heite>yä kappale>a eteenpäin. Hei>äjä ak:voi kaistaleen, tämä kaistale seuraavan kaistaleen jne. Ak:voin: heikkenee kerta kerralta (ilman vastustava vaikutus). Lopulta ilma ei enää ak:voidu, ja kappale putoaa suoraan alas (luonnollinen liike). John Filoponos ( ) kri:soi Aristoteleen ajatuksia. Hänen mukaansa kappale tarvitsee liiku>avan voiman ja jatkuvan liikkeen syy ei ole ulkoinen vaan kappaleen sisäinen (impressed force). Eli Aleksandriassa.

5 Filoponoksen oppi vaikuo huoma>avas: arabialaiseen aja>eluun, ja sitä kau>a se siirtyi keskiajan Eurooppaan. Avicenna ( ) eroo kaksi liikkeen syytä, taipumuksen (mayl) ja voiman. Hänen mukaansa esim. heite>y kivi liikkuu ilmassa, koska kiven hei>äjä on antanut sille taipumuksen liikkua. Hän oli oikeilla jäljillä, sillä taipumus on käsi>eenä läheistä sukua iner:alle. Tätä osoi>aa myös se, e>ä hänen mukaansa liike on mahdollinen myös tyhjiössä, missä ei ole ilmaa voimaa antamassa. Avicenna Kinema:ikan ja dynamiikan ero>aminen toisistaan sai alkunsa kahden arabifilosofin Averroesin ( ) ja Avempacen (Ibn Baja) ( ) kiistasta luvulla: Avempacella dynamiikka ja kinema:ikka olivat kietoutuneet toisiinsa, mu>a Averroes eroo voiman selkeäs: erilleen; ulkoinen voima vaiku>aa kappaleisiin. Hän tosin aja>eli virheellises:, e>ä jos tällaista ulkoista voimaa ei ole, kappale ei liiku.

6 Myöhemmin Tuomas Akvinolainen ( ) ja William of Ockham ( ) koros:vat kinema:ikan merkitystä liikkeen kuvaamisessa. Ockham teki eron käsi>eiden olla liikkeessä ja olla (voiman) liikute>avana välillä. *** Ockham oli engl. fransiskaanimunkki. Hän on vaiku>anut paljon :eteelliseen aja>eluun lausumallaan periaa>eella (Ockhamin partaveitsi): Ilmiöisen selityksistä tulee karsia kaikki ylimääräinen eli teorioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia. *** Ockham Ensimmäinen selkeä ero liikkeen syyn ja itse liikkeen välillä näkyi Brysselissä vaiku>aneen matemaa:kon Gerardin töissä luvulla. Kirja Liber de Motu (Liikkeestä) on ensimmäisiä kirjoja kinema:ikasta. Oli lähellä nopeuden käsite>ä (siirtymän ja ajan suhde).

7 MatemaaOsta liikkeen käsi>elyä jatkeoin etenkin Oxfordin Merton Collegessa luvulla ( Oxfordin laskijat ). Liikkeen tarkastelemiseen syntyi kaksi erilaista lähestymistapaa, dynamiikkaan perustuva ja kinema:ikkaan perustuva. Oxfordin koulukunnan suuri merkitys oli matemaaoset liikkeen tarkastelut, esim. keskinopeuden käsite kiihtyvässä liikkeessä (Merton rule). Tämä tarkoio tarkastelun siirtymistä kvalita:ivisesta kvan:ta:iviseen. Koulukunta selvio oleellises: tasaises: kiihtyvän liikkeen kinema:ikan ja ilmeises: myös varmis:vat saamansa tulokset kokeellises:. KinemaaOsta lähestymistapaa Merton Collegessa viljeli erityises: Thomas Bradwardine ( ). Hän tutki myös hetkellisen nopeuden käsite>ä ja siinä yhteydessä raja- arvoa. Merton College

8 Dynamiikkaan perustuva lähestymistapa joh: impetus - käsi>eeseen, jonka esio ransk. Jean Buridan ( ). Tunsi luultavas: Filoponoksen työt. Liiku>aako käden hei>ämää kappale>a ilma vai mikä sitä liiku>aa? Kysymys ei ole helppo, eihän Aristoteleskaan pystynyt sitä kunnolla seli>ämään. EsiO vasta- argumen>eja A:n väi>eelle ilman (väliaineen) liike>ä ylläpitävästä vaikutuksesta. Miten ilma voisi pitää yllä pyörivää liike>ä? Impetus oli liikkeen syy tai vaiku>ava voima, ei liikkeeseen itseensä lii>yvä (vrt. iner:a). Se pitää yllä liikkeen alkuunpanijan antamaa liike>ä. EsiO myös, e>ä taivaankappaleita hallitsevat samat liikkeen lait kuin kuunalisen maailman kappaleita. Buridan ajatteli, että ilmanvastus ja maan vetovoima kuluttavat impetusta liikkeen aikana. Siksi esim. tykinkuulan rata ei ole suora.

9 Buridanin impetus- pohdintaa Buridanin aasi

10 Ransk. Nicole Oresme ( , Buridanin oppilas) jatkoi Bradwardinen työtä. Hän antoi keskinopeuden käsi>eelle tasaises: kiihtyvässä liikkeessä graafisen selityksen. Oresme myös joh: tasaises: kiihtyvän liikkeen tutun kaavan x = x 0 + vt + ½at 2. Matema:ikassa Oresme keksi eksponenoen laskusäännöt ja murtolukupotenssin. Ei uskonut, e>ä enkelit pyöri>ävät sfäärejä. Hän kannao Buridanin esi>ämää ajatusta, e>ä tähdet liikkuvat, koska Maa pyörii. Hän totesi, e>ä Jumala pääsi helpommalla panemalla Maan pyörimään kuin panemalla täh:taivaan pyörimään. Vasta- argumen>eja Maan pyörimiselle: pitäisi olla jatkuva itätuuli, suoraan ylös ammutun nuolen tulisi pudota länteen lähtöpaikastaan. Jälkimmäisen Oresme kumosi sanomalla, e>ä nuoli putoaa lähtöpaikkaansa, koska se on läh:essään mukana Maan pyörimisliikkeessä. Oresme kumosi nämä vakuu>avas: (mu>a taisi lopulta henkkohtaises: uskoa Maan olevan paikallaan).

11 Putoamisliike Aristoteleen mukaan putoaminen johtuu siitä, e>ä kappaleet painavat, ja painavuus puolestaan tarkoi>aa pyrkimystä koh: kappaleiden luonnollista paikkaa eli maan keskipiste>ä. Arvostelijan kommeno: Kappaleet putoavat, koska ne putoavat. Aristoteles pää>eli, e>ä raskas kappale putoaa nopeammin kuin kevyt kappale, koska siinä on enemmän pyrkimystä koh: luonnollista paikkaa. Aristoteles aja>eli ensin, e>ä kappaleet putoavat vakionopeudella. Ymmärsi si>en, e>ä nopeus kasvaa liikkeen aikana. Syy on hänen mukaansa se, e>ä kappale muu>uu pudotessaan sitä painavammaksi mitä lähempänä se on luonnollista paikkaansa. Buridanin mukaan pudotuskorkeus määrää putoavan kappaleen nopeuden, ei etäisyys luonnollisesta paikasta. Kappaleen painavuus saa kappaleen impetuksen kasvamaan putoamisen aikana. Impetuksen lisääntyminen voimistaa liike>ä ja kappaleen nopeus kasvaa. Mitä korkeammalta kappale pudotetaan, sitä enemmän sen nopeus eh:i muu>ua ennen kappaleen osumista maahan.

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä MITÄ AIKA ON? Ajan käsite on yhä kiistanalainen, vaikka niin hallitsijat, tiedemiehet kuin kellosepätkin ovat pyrkineet pilkkomaan ajan täsmällisesti mitattaviin yksiköihin. Filosofit ja fyysikot pohtivat

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 Armon järjestys, josta puhutaan kristillisissä dogmeissa eli uskonto-opissa ja jota merkillistä kyllä nimitetään myöskin autuuden järjestykseksi

Lisätiedot

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA @EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA Pekka Ervastin esitelmä 2.10.1932 Johanneksen evankeliumin juhlallisen mahtavat sanat @minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan pääse Isän tykö muuta

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

Jumalattomalle ei kelpaa mikään

Jumalattomalle ei kelpaa mikään Jumalattomalle ei kelpaa mikään Väärämieliseksi tuomariksi syyttäminen Jumalan kieltäjät kuten ateistit, evolutionistit ja vapaa-ajattelijat syyttävät Jumalaa jatkuvasti siitä, että tämä tuomitsee ihmisiä

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET Matti Estola 4. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Kansantaloustieteen historiasta 2 2 Yleisistä tieteenfilosofisista periaatteista 7 2.1 Tieteelliset lait, teoriat

Lisätiedot

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta,

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, S Y Y S UH TEEN LAKI ELI KARMA Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, johon jo viittasitkin,

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Niin sanottu rasismi Seppo Oikkonen 2014

Niin sanottu rasismi Seppo Oikkonen 2014 Niin sanottu rasismi Seppo Oikkonen 2014 Historian ymmärtämisestä... s. 2 Mitä on uskonto... s. 6 Historiantajuttomuuden hedelmät rasistijahti ja vihapuhevaino... s. 14 Historiallisesta ilmiöstä, itsenäisyydestä...

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Teoksen ilmestymistä keväällä

Teoksen ilmestymistä keväällä Jussi Kotkavirta kan t in pro leg o men a el i vaikeus po pul ariso id a fil o so fiaa Teoksessa Prolegomena eli johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä (suom. Gaudeamus

Lisätiedot

Elämän tarkoitus. 1 Elämän tarkoitus itseyden toteutumisena

Elämän tarkoitus. 1 Elämän tarkoitus itseyden toteutumisena Elämän tarkoitus Katson kysymyksen Onko elämällä tarkoitus, ja jos on niin mikä? merkitsevän, miksi minun pitää elää tai miksi minun on hyvä elää. Se on sisällöltään lähellä kysymystä, miksi en tekisi

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA?

MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA? MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ TEOSOFIASTA? kirj. Pekka Ervast 1919 [Sanojen kirjoitusasua nykyaikaistettu] Teosofia Sana teosofia on kreikkalaista alkuperää; muodostettuna kahdesta sanasta theos, jumala,

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia 1. Tietoteoria (epistemologia) 2. Tieteenfilosofian perusteet 3. Metafysiikka 1. TIETOTEORIA (EPISTEMOLOGIA) A. Tiedon käsite ja määritelmä Tieto (vrt. tie) vie perille

Lisätiedot