Selvitys metropolialueen venäläismatkailijoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys metropolialueen venäläismatkailijoista"

Transkriptio

1 Selvitys metropolialueen venäläismatkailijoista Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Katri Jakosuo

2 2 Sisällys 1 Selvityksen tausta ja toteutus Venäläismatkailijat metropolialueella Venäläiset matkailijat palveluiden käyttäjinä Matkailusesonkien ajankohdat ja tyypillisimmät piirteet Matkailupalveluiden kehittäminen Matkailupalveluihin liittyvän markkinoinnin ja yhteistyön lisääminen Toimenpide-ehdotukset... 7

3 1 Selvityksen tausta ja toteutus 3 Tämä selvitys on osa Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin vuoden 2008 aikana teettämää tulevien kehitysympäristöjen valintaan liittyvää selvitystyötä. Metropolialueella osaamisklusteria hallinnoi Culminatum Ltd Oy, joka on Uudenmaan alueen kehitysyhtiö. Yhtiön omistajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaa kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämä. Metropolialueella osaamisklusterin toiminnassa ovat ammattikorkeakouluista mukana Haaga-Helia, Lahden ammattikorkeakoulu sekä Laurea. Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa ( ) ammattikorkeakoulut tekevät tahoillaan selvitystyötä erikseen nimetyistä teemoista. Selvitystöiden valmistuttua Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri valitsee jatkoon 2-3 parhaiten osaamiskeskuksen toimintaa tukevaa kehitysympäristöä. Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen vastuulla on selvitys, jonka tavoitteena tuottaa kansallisille toimijoille tietoa siitä, millaisia odotuksia venäläisillä asiakkailla on ja tuottaa ehdotuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseksi. Tässä selvityksessä metropolialueeseen luetaan Uudenmaan lisäksi Päijät-Häme. Tätä selvitystä varten tehtiin touko-lokakuussa 2008 yhteensä kahdeksan haastattelua. Haastattelujen teemat koskivat muun muassa venäläisiä matkailupalveluiden käyttäjinä, venäläisten käyttämien matkailupalveluiden tarjontaa, kehittämistä ja markkinointia sekä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Haastattelujen toteuttamisesta vastasivat Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen opettaja Kirsi Kallioniemi ja opiskelija Agnetha Hurmalainen. Raportin kirjoittamisesta on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen yliopettaja Katri Jakosuo. Metropolialueen venäläisiä matkailijoita koskevaan kyselyyn vastasivat seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Virve Obolgogiani, Mimino Oy Aluepäällikkö Arto Asikainen, MEK Lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK. Hotellinjohtaja Helena Maattola, Messilä Yrittäjä Mikko Kauppinen, Fishing Paradise Vastaanottopäällikkö Hanna Kallinen, hotelli Kumpeli Myyntineuvottelija Riina Karhu, hotelli Tallukka Tutkija Minna-Maria Salmi, Aleksanteri-instituutti Seuraavassa on esitetty haastattelujen keskeiset tulokset teemoittain. Tarkemmat toimenpideehdotukset esitetään raportin viimeisessä luvussa. 2 Venäläismatkailijat metropolialueella 2.1 Venäläiset matkailijat palveluiden käyttäjinä Vaikka venäläiset eivät ole metropolialueen suurin matkailijaryhmä, silti haastateltavat pitivät venäläisiä matkailijoita merkittävänä ryhmänä. Syinä tähän pidettiin ympäri vuoden tapahtuva matkailu sekä Venäjän läheinen sijainti. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki muut haastateltavat katsoivat, että venäläisten matkailijoiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska Venäjän taloudellinen tilanne on kohentunut. Uudeksi asiakasryhmäksi nimettiin Pietarin alueella asuva keskiluokka.

4 4 Haastateltavien mukaan venäläisistä matkailijoista voidaan muodostaa useita erilaisia segmenttejä. Tällaisia segmenttejä ovat muun muassa: varakkaat matkailijat retkeilevät koululaisryhmät perheet incentive-ryhmät kaveriporukat yksilömatkailijat. Segmenttien erojen vuoksi matkailupalveluja ei voida kehittää vain yhdellä konseptilla. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että pääsääntöisesti kaikki segmentit olettavat saavansa laatua. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki toimijat eivät kuitenkaan räätälöi tuotteitaan eri segmenteille. Esimerkiksi valmiiksi tiettyihin asiakassegmentteihin erikoistuneet yritykset, kuten Fishing Paradise, tuottavat palvelut kuitenkin kaikille asiakkaille samalla konseptilla. Haastateltavilta tiedusteltiin, millaisia matkailupalveluja venäläiset arvostavat. Vastausten mukaan venäläiset arvostavat palveluissa ennen kaikkea monipuolisuutta ja laatua. Suomalaisiin matkailijoihin verrattuna venäläisten katsottiin arvostavan enemmän laatua kuin hintaa. Eräs haastateltavista totesikin, että suurin ero suomalaiseen asiakkaaseen on se, että palveluiden hintaa ei useimmiten edes kysytä tai sillä ei ole merkitystä, kun taas suomalainen tinkii kaikesta mistä voi. Venäläisten matkailijoiden katsottiin olevan kokeneita matkailijoita, jotka tuntevat kohteen, odottavat matkalta paljon, kiinnittävät huomiota hinta-laatu-suhteeseen ja ovat valmiita kuluttamaan rahaa. Laadukkaiden palvelujen lisäksi venäläisten katsottiin arvostavan venäjänkielisiä palveluja sekä sitä, että tarjolla on erihintaisia palveluja. Varakkaille tarjottavien palveluiden lisäksi palveluja tulisi tarjota myös keskiluokalle ja peruspalveluiden lisäksi matkailijoilla tulisi olla mahdollisuus tilata halutessaan lisäpalveluja. Venäläisten näkemyksen mukaan suomalaiset palvelut ovat suhteellisen edullisia. Hintaan ja hinnoitteluun liittyvien tekijöiden ohella venäläiset arvostavat myös sitä, että palvelut ovat hyvin organisoituja ja paketoituja sekä palveluihin liittyvä viestintä on selkeää ja ymmärrettävää. Venäläisten matkailijoiden katsottiin arvostavan osittain samoja asioita kuin suomalaisten matkailijoiden. Molempien ryhmien katsottiin arvostavan esimerkiksi luontoa, rauhaa, järviä, saunaa ja rauhaa. Haastateltavien mukaan venäläisten matkailua leimaavat kuitenkin useat kulttuurilliset piirteet, joita suomalaiset palvelunjärjestäjät eivät vielä huomioi riittävästi. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa: Erilainen elämänrytmi: venäläisiä ovat ihmetelleet esimerkiksi suomalaisten ravintoloiden aukioloaikoja. Halu vierailla eri kohteissa: mökkilomaa viettäville venäläisille ei riitä pelkkä rauha, vaan he haluavat tehdä myös päiväretkiä ja kuluttaa aikaansa erilaisten aktiviteettien parissa. Halu kuluttaa: venäläiset arvostavat ostosmahdollisuuksia. Erilainen juhlakulttuuri: venäläisille juhlinta ei ole pelkkää yletöntä alkoholinkäyttöä, vaan juhlakulttuuriin kuuluvat muun muassa erilaiset esitykset (esim. varietee). Venäläisten palveluiden käyttöön vaikuttavat taloudellisten tekijöiden ja hinta-laatu-suhteen lisäksi palveluiden saatavuus ja helppous sekä hyvät kulkuyhteydet. Eräs haastateltavista totesi, että venäläisille on tärkeää myös se, miten palvelu sopii heidän ennakkosuunnitelmiinsa. Lisäksi venäläiset arvostavat sitä, että he saavat palvelua omalla äidinkielellään (esim. venäjäksi käännetyt ruokalistat). Venäläinen asiakas ei odota täydellistä venäjän kielen osaamista, joten auttavakin kielitaito on eduksi. Merkillepantavaa on, että venäläiset ovat tottuneet matkustamaan ryhmissä. Tästä syystä he arvostavat ryhmille tarjottavia palveluja ja alennuksia.

5 5 Venäläisten katsottiin käyttävän eniten majoitus-, kylpylä-, kalastus-, kauppa- ja laivapalveluita sekä talviaktiviteetteihin liittyviä palveluja. Matkailijat ovat kiinnostuneet myös saunallisista mökeistä sekä hiihtokoulusta. Etenkin ostosten teko sekä kalastus kiinnostavat venäläisiä. Sen sijaan suomalaisten kulttuuripalveluiden tai yöelämän ei katsottu kiinnostavan venäläisiä. Venäläiset eivät myöskään käytä Helsingin kiertoajeluita, koska he tulevat Suomeen yleensä omilla busseilla omien oppaiden johdolla. 2.2 Matkailusesonkien ajankohdat ja tyypillisimmät piirteet Venäläisten matkailijoiden talvisesongin ajankohdaksi määriteltiin uusivuosi. Uudelle vuodelle on tyypillistä venäläiseen juhlaperinteeseen liittyvä Pakkasukko. Eräs haastateltavista ehdotti suomalaisen joulun ja venäläisen uuden vuoden yhdistämistä ostosmatkailun kautta. Yhden haastateltavan mukaan monilla on tiedossa, että Suomessa alkavat alennusmyynnit heti joulun jälkeen ja alennusmyynnit lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan. Haastateltavat totesivat, että talveen liittyvien elementtien (mm. laskettelu ja moottorikelkkailu) olevan houkuttelevia, mutta niiden järjestämisen olevan haasteellista metropolialueella lämpimien talvien vuoksi. Tästä syystä venäläisiä kiinnostavat Itä-Suomen kohteet. Yksi haastateltavista totesi, että talvella on hotellin ulkopuolisia palveluja enemmän kysyntää saunalle sekä hyvälle ruoalle ja juomalle. Vastaavasti venäläisten matkailijoiden kesäsesongin katsottiin alkavan pääsääntöisesti heinäkuun puolessa välissä ja kestävän elokuun loppuun. Toisaalta selvää kesäsesonkia saattaa olla vaikea hahmottaa, sillä venäläiset matkustavat pitkin kesää. Kesäkuun alussa alkaa alakoululaisilla loma ja isompien koululaisten lomat ovat heinä-elokuussa. Suomalaisen juhannuksen ei katsottu kiinnostavan venäläisiä. Kesällä venäläisiä kiinnostaa erityisesti mökkeily ja kalastus. Mökkeilyyn liittyviä kiinnostavia elementtejä ovat kalastus ja kirkkaissa vesissä uiminen. Venäläiset hakevat mökkilomilta erityisesti rauhaa, mutta päinvastoin kuin suomalaiset, venäläiset haluavat mökkien sijaitsevan kohtuullisen matkan päässä erilaisista aktiviteeteista ja palveluista. Haastateltavien mukaan venäläiset eivät halua niin syvälle metsiin kuin suomalaiset mökkeilijät, sillä he haluavat tehdä myös päiväretkiä ja kuluttaa aikaansa erilaisten aktiviteettien parissa. Mökkeilyn lisäksi haastateltavat mainitsivat, että venäläisiä kiinnostavat myös laivamatkat, koska Helsinkiä pidetään porttina Skandinaaviaan. Eräs haastateltavista oli havainnut, että venäläiset matkailijat autoilevat kesällä enemmän lähiympäristössä. Tällöin matkailijat ovat kiinnostuneempia alueen palveluista, nähtävyyksistä ja sekä ostosmahdollisuuksista. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että Venäjä siirtyy 2010 myöntämään vain biometriä passeja. Erään arvioin mukaan ulkomaanpasseja tällä hetkellä noin 15 miljoonaa. Muutoksen myötä passien määrä voi mahdollisesti pudota jopa kolmannekseen. Jos passien määrä laskee, muutoksella on väistämättä vaikutus matkailuun. 2.3 Matkailupalveluiden kehittäminen Nykyisten metropolialueen matkailupalveluiden katsottiin vastaavan kysyntään pääsääntöisesti hyvin. Kaupungeista löytyvien monipuolisten palvelujen katsottiin tukevan pienempien toimijoiden liiketoimintaa. Myös kulkuyhteyksien todettiin toimivan. Yksittäisten yritysten kehittämiskohteiksi nousivat erilaisten lisäpalveluiden (esim. hyvinvointiin ja ruokailun liittyvät palvelut) luominen tai lisääminen sekä kaluston uusiminen.

6 6 Yhdeksi uudeksi palveluksi ehdotettiin ns. kokousmatkojen myyntiä venäläisille yrityksille. Venäjän hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta tämän tyyppisille matkoille saattaisi olla kysyntää. Haastatteluissa kävi ilmi, että Helsinki pidettiin hyvänä perhematkailukohteena, koska siellä sijaitsevat muun muassa Linnanmäki ja Korkeasaari. Sen sijaan Helsinkiä ei pidetty ns. luksusmatkailukohteena. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään venäläisille matkailijoille tarjottavien matkailupalveluiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Vahvuuksiksi mainittiin palveluiden laatu, luotettavuus, monipuolisuus, saavutettavuus sekä hyvä hinta-laatu-suhde. Yksittäiset yritykset nimesivät vahvuuksiin myös venäjänkielisen palvelun. Suomalaisten järjestäjien katsottiin olevan hyvässä maineessa, koska Suomessa sovituista asioista pidetään kiinni. Kehittämiskohteiksi mainittiin puutteellinen venäjänkielen taito, puutteelliset venäjänkieliset opasteet ja puutteellinen venäläisen kulttuurin tuntemus. Myös suomalaista Venäjälle suunnattua markkinointia ja tuotekehitystä moitittiin. Kehittämiskohteiksi nousivat myös selkeiden palveluprosessien kehittäminen sekä kylpyläpalveluiden tarjoaminen Lahden alueella. Esimerkiksi mökkilomaa suunnittelevat venäläiset haluavat nähdä yhdellä kertaa koko mökkitarjonnan, jotta he pystyvät vertailemaan erilaisia vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa. Palveluiden pitäisi olla helposti saatavilla omalla äidinkielellään. Jotkut yritykset ovatkin pyrkineet kehittämään toimintaansa muun muassa palkkaamalla venäjänkielentaitoista henkilökuntaa, suuntaamalla mainontaa venäjänkieliseen Kauppalehteen tai huomioimaan tekijöitä, joita venäläiset matkailijat arvostavat (mm. majoittautuminen tasokkaisiin huoneisiin). 2.4 Matkailupalveluihin liittyvän markkinoinnin ja yhteistyön lisääminen Vastaajat katsoivat, että venäläisille kohdistettu matkailupalveluiden markkinointi nykyisin riittävää, sillä venäläisten matkailijoiden katsottiin löytävän tarvittavat tiedot muun muassa internetin, matkatoimistojen ja ns. puskaradion välityksellä. Yritysten edustajat totesivat, että he eivät ole ottaneet markkinoinnissa kulttuurillisia piirteitä sen tarkemmin huomioon: Hyvä palvelu ja kunnossa olevat tuotteet pitävät matkailijoista huolen. Yksi haastateltavista mainitsi, että Itä-Suomessa sijaitseva Tahko on hyvä esimerkki toimivasta markkinoinnista, koska venäläiset matkailijat saavat yhdestä paikasta koko alueen tiedot omalla äidinkielellään. Haastatteluissa kävi myös ilmi, etteivät venäläiset välttämättä käytä samoja internetpalveluja ja -hakukoneita kuin muut eurooppalaiset. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon myös markkinoinnissa. Pääsääntöisesti kaikki haastateltavat olivat halukkaita tekemään yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Haastateltavien mukaan metropolialueella venäläisille matkailijoille matkailupalveluita tarjoavat organisaatiot voisivat lisätä yhteistyötään. Yhteistyö katsottiin lisäävän esimerkiksi myyntiä ja asiakasvirtaa. Yhteistyötä voitaisiin lisätä muun muassa markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Lisäksi yhteistyön puitteissa voitaisiin tehdä yhteisiä esitteitä sekä järjestää tutustumismatkoja Suomeen. Haastateltavien mukaan markkinointia voitaisiin kehittää lisäämällä yleistä Suomeen liittyvää tuntemusta Moskovan ja Pietarin alueella. perustamalla Pietariin toimisto, josta olisi mahdollisuus hakea Suomea koskevaa tietoa. perustamalla Helsinkiin toimisto, josta venäläisillä olisi mahdollisuus hakea Suomea koskevaa tietoa. lisäämällä lehdistömatkailua.

7 7 tekemällä yhdet venäjänkieliset www-sivut, josta olisi mahdollisuus etsiä tietoa Suomen eri alueista ja palveluista. Yritysten edustajat katsoivat, että yhteistyön puitteissa voitaisiin tuoda enemmän esille erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja paikallista luontoa sekä lisätä ristiinmyyntiä. 3 Toimenpide-ehdotukset Tulosten perusteella venäläisten matkailijoiden osuus metropolialueen matkailijamääristä on yhä suurempi, mutta venäläisille matkailijoille suunnattuja palveluja ei ole vielä riittävästi markkinoilla. Täten metropolialueen matkailuyrittäjät voisivat kehittää toimintaansa tuotteistamalla palveluitansa Pietarin alueella asuvalle keskiluokalle sekä lisäämällä yhteistä markkinointia. Metropolialueen venäläisiin matkailijoihin keskittyvä kehittämisympäristö muodostuisi hankkeesta, jonka tavoitteena on tuottaa uusia matkailupalveluita etenkin venäläisille matkailijoille. Palveluiden kehittämisen lähtökohtana voisi olla esimerkiksi matkailusesonkien erityispiirteet. Talvisesongin lähtökohtana voisi olla suomalaisen joulun ja venäläisen uuden vuoden yhdistämistä ostosmatkailun kautta ja suomalaisen alennusmyyntisesongin hyödyntäminen. Kesäsesongin lähtökohtana voisi puolestaan olla venäläisten matkailijoiden mieltymys lyhyisiin, toiminnallisiin päiväretkiin. Joko opastettujen tai matkailijoiden itsenäisesti toteuttamien päiväretkien teemat voisivat liittyä luontoja ostosmatkailuun. Liitteessä 1 on esitelty ehdotus hankkeen toteuttamisesta. Ehdotuksen mukaan hankkeen toteuttamisesta vastaisivat Lahden ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettaisiin yhteistyössä Haaga-Helian ja Laurean kanssa. Hankkeeseen osallistuvat tahot voisivat muodostua muun muassa seuraavista organisaatioista: Lahti Travel & Lakes Mimino, Messilä & Fishing Paradise MEK TE-Keskukset. Hankkeen puitteissa osallistujille voitaisiin tarjota palveluiden tuotteistamiseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen sisältö voisi muodostua esimerkiksi seuraavista teemoista: palveluiden tuotteistaminen, venäläiset kuluttajina, asiakkaina ja matkailijoina sekä matkailupalveluiden räätälöinti ja markkinointi venäläisille. Edellä mainittujen teemojen lisäksi osallistujille olisi hyvä tarjota venäläiseen kulttuuriin ja kieleen liittyvää koulutusta palvelun laadun takaamiseksi. Toteutuessaan hanke tukisi uusien matkailualan palveluiden ja työpaikkojen syntymistä metropolialueelle. Samalla hanke tuottaisi arvokasta tietoa siitä, millaisia palveluita venäläiset arvostavat ja millaisia kulttuurillisia tekijöitä venäläisen kuluttajan ja suomalaisen pienyrittäjän välisessä yhteistyössä tulisi ottaa huomioon. Kulttuurillisten tekijöiden osalta tieto olisi sovellettavissa myös muiden venäläisten kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen käyttöön. Lisäksi hanke edistäisi Suomen asemaa houkuttelevana matkailumaana Venäjän kasvavilla matkailumarkkinoilla.

8 Liite 1. Ehdotus hankkeen toteuttamisesta Palveluiden tuotteistaminen venäläismatkailijoille TEEMAT Hyvinvointi Virkistäytyminen Päiväretket KÄYTTÄJÄT Venäläiset matkailijat Pietarin alueen keskiluokka Suomalaiset matkailijat TAVOITTEET Palveluinnovaatiot Uudet liiketoimintakonseptit Liikevaihdon kasvattaminen Toimijaverkostot MAHDOLLISTAJAT Lahti Travel & Lakes Mimino, Messilä & Fishing Paradise MEK TE-Keskukset KEHITTÄJÄT Lamk Laurea Haaga-Helia OSAAMISKESKUS Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri SOVELTAJAT Matkailualan yritykset Uusimaa Päijät-Häme Kanta-Häme OPERAATTORI Lamk

Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista

Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Katri Jakosuo 26.11.2008 Sisällys 2 1 Selvityksen

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.5.2013 31.10.2013 28.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1 Hannu Piirainen Haaga Perho 13.8.2010 Kuusamo 1 Markkinatutkimus kalastusmatkailusta Toteutusaika syyskuu 2009 tammikuu 2010 Toimeksiantajat: Etelä ja Itä Suomen kalatalousryhmät Tiedon lähteet Matkanjärjestäjät

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy Venäläinen asiakkaana Imatra 20.11..2013 Virve Obolgogiani Mimino Oy Venäläinen on erilainen kuin suomalainen? eurooppalainen? aasialainen?...? Koulutuksen sisältö kulttuurierojen merkitys asiakaspalvelussa

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Venäjän markkinoiden tarpeita matkailupalvelujen tuottajille

Venäjän markkinoiden tarpeita matkailupalvelujen tuottajille Venäjän markkinoiden tarpeita matkailupalvelujen tuottajille Infokone Oy Nataliya Kohvakko Kuortane, 15.11.2010 nataliya.kohvakko@infokone.fi puh. 045 261 7262 Nataliya Kohvakko FT Nataliya Kohvakko on

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Venäjänkieliset markkinat. Suomalaisten yritysten mahdollisuudet venäjänkielisillä markkinoilla Suomessa ja ulkomailla

Venäjänkieliset markkinat. Suomalaisten yritysten mahdollisuudet venäjänkielisillä markkinoilla Suomessa ja ulkomailla Venäjänkieliset markkinat Suomalaisten yritysten mahdollisuudet venäjänkielisillä markkinoilla Suomessa ja ulkomailla Kansantalous Suomen kansantalouden kasvun hidastuminen muun Euroopan mukana vaatii

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 PALVELUTRENDEJÄ Kaivataan erityisesti hyvinvointiin, terveyteen ja hemmotteluun liittyviä uusia tuotteita. Kylpylät, risteilyt ja kaupunkilomapaketit

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Kesäkuu 2015 03/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK Hyvinvointimatkailun työpaja Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä, MEK Suomalainen hyvinvointi: Teemat Wellness 4-5 tähteä Finnrelax Terveysja kuntoliikunta Hemmottelu PERUSTARJONTA

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 markkinointimateriaali markkinapotentiaalitutkimuksen pohjalta 2015 Uusien tuotepalvelukokonaisuuksien testaaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Loppi

Loppi Loppi 19.4.2017 DIGITRAIL-Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys www.hamk.fi/digitrail Hankkeen keskeiset tavoitteet: www.hamk.fi/digitrail Digitalisaatio Digitalisaatio = uusien prosessien

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella

Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Heidi Vuolle & Katri Jakosuo 28.11.2008 2 Sisällys 1

Lisätiedot

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat 24.10.2017 Hämeenlinna Virve Obolgogiani Mimino Oy Tehoa markkinointiin Miten asiakas saa tiedon tuotteesta? markkinointi Miten näihin voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Muuttuva ilmasto haaste matkailulle. Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta

Muuttuva ilmasto haaste matkailulle. Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta Muuttuva ilmasto haaste matkailulle Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta Ilmastonmuutos ja matkailu Luontoon perustuva matkailu muita matkailun muotoja herkempi muutoksille Luontomatkailu

Lisätiedot

h KESKILUOKKA Tunnistaa, että Suomi on korkeatasoinen ja varteenotettava

h KESKILUOKKA Tunnistaa, että Suomi on korkeatasoinen ja varteenotettava Finpro 4.2.2014 Markkinointi ja viestintä - päätavoitteet 1. Suomalaisten yksityisten hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluiden tunnettuuden rakentaminen valituilla kohdemarkkinoilla. Palveluiden kysynnän

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! Imatra on toiseksi suosituin venäläisten yöpymiskohde Suomessa, Helsingin jälkeen! Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 2008 Etelä-

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet hanke 2012-2014 Tourism Development in Co-opetition

Lisätiedot