Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus"

Transkriptio

1 VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana -tutkimushanke/ytr-hanke Anja Tuohino ja Juho Pesonen Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos, Savonlinna Asiakastutkimuksen tärkeys ja hyödynnettävyys yrityksissä Asiakkaiden tuntemus auttaa 1. suunnittelemaan tuote ja palvelutarjontaa 2. markkinoimaan oikealla tavalla oikeille ihmisille 3. tarkkailemaan muutoksia asiakkaissa 4. palvelemaan asiakkaita paremmin. Anja Tuohino/Juho Pesonen

2 Tutkimuksen perusteluna onkin juuri asiakasarvoon perustuvan tuotekehityksen tarve: jotta potentiaalisille asiakkaille voitaisiin tarjota juuri oikeaa tuotevalikoimaa, oikeanlaisia tuotteen ominaisuuksia ja oikeanlaisia hyötyjä, tulisi erilaisten asiakasryhmien arvostukset tuntea perusteellisesti. Asiakasryhmällä ei tässä tapauksessa tarkoiteta niinkään eri kansallisuuksia, vaan matkustusmotiiveihin ja muihin psykograafisiin tekijöihin perustuvia segmenttejä. Kansainvälisessä matkailututkimuksessa on todettu, että asiakkaiden arvostukset eroavat erityisesti siinä, mitkä ovat matkailijaa matkalle työntävät tekijät (matkustusmotiivit) ja millaisia hyötyjä asiakas odottaa matkan aikana saavuttavansa erilaisten matkailutuotteeseen liittyvien palvelujen ja niiden ominaisuuksien kautta. Anja Tuohino/Juho Pesonen Hankkeen ohjausryhmä Reijo Martikainen, MAVI, YTR (varalla Nina Vesterinen) Jukka Heikkonen, Tynkkylän lomaniemi, Punkaharju Kalle Björn, Lomamokkila, Savonlinna Pekka Huttunen, Lomarengas ry (II vaihe) Raija Komppula, UEF, kauppatieteiden laitos Anja Tuohino, MOT Juho Pesonen, MOT Anja Tuohino/Juho Pesonen

3 Hankkeen I-vaihe Hankkeessa tutkittiin 1. maaseudulle vapaa ajan matkalle suuntautuvan matkailijan motiiveja ja odotuksia maaseutulomaa kohtaan ja 2. luotiin käytännön tuotekehitystyötä palveleva maaseutumatkailun segmentointimalli. Anja Tuohino/Juho Pesonen Aineisto Kvantitatiivinen kyselylomake: Motivaatiot, matkakohteen ominaisuudet, maaseutuloma ja sosio demografiset tekijät Aineisto kerätty osoitteessa Lomarengas.fi Lomake kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja saksaksi Vastauksia 1043, 135 ja 42 Toinen aineisto maaseutumatkailuyrityksissä eri puolilla Suomea ja Itävallan Tirolissa samalla lomakkeella. 179 vastausta Suomessa ja 154 Tirolissa Anja Tuohino/Juho Pesonen

4 Segmentointimalli Neljä maaseutumatkailijasegmenttiä (sosiaalinen, hyvinvointi, kotiseutumatkailija, perhematkailija) Eroavat toisistaan sosio demografisesti, motiiveiltaan, ja haluavat matkakohteilta eri asioita sosiaaliset nuoria miehiä, hakevat halvempaa hintaa, matkustamisen helppoutta hyvinvointi naisia, korkeasti koulutettuja, vähiten hintatietoisia kotiseutumatkailija iäkkäämpiä, matkustavat puolison kanssa perhematkailijat hyvin toimeentulevia, vähiten varmoja maaseutumatkailijoita tulevaisuudessa Anja Tuohino/ Juho Pesonen Hankkeen II vaihe Segmenttien ajallisen kestävyyden testaaminen Segmenttien käyttö sähköisessä markkinoinnissa ja kaupankäynnissä Segmenttien haluamat palvelut maaseutulomalla Tarkempaa tietoa heidän haluamista mökkien ominaisuuksista Anja Tuohino/Juho Pesonen

5 Uusi lomake sisältää kysymyksiä seuraaviin asioihin liittyen: Motivaatiot Kiinnostus maaseutumatkailua kohtaan Matkustuskäyttäytyminen Aktiviteetit ja hyvinvointipalvelut Majoituksen ominaisuudet Tiedonhaku ja Internet käyttäytyminen Internet sivujen ominaisuudet Sosio demografiset tekijät Anja Tuohino/Juho Pesonen Tutkimus auttaa Lomarengasta tunnistamaan paremmin asiakkaansa =>tuo lisäarvoa mökkien omistajille Huomioitava, että eri asiakaskohderyhmät ovat toisiaan poissulkevia (mm. moottorikelkkailu ja hyvinvointimatkailija) Yrittäjät, jotka jo tietävät kohderyhmänsä, pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paremmin sähköisiä markkinointikanavia käyttämällä (esim. mahdollisimman houkuttelevat ja helppokäyttöiset kotisivut) Anja Tuohino/ Juho Pesonen

6 Anja Tuohino/ Juho Pesonen Anja Tuohino/ Juho Pesonen

7 Anja Tuohino/ Juho Pesonen Raportit ja tiedotus julkaisut#raportit Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Odotettu asiakasarvo sekä neljä maaseutumatkailusegmenttiä Motivaatioiden ja matkakohteen ominaisuuksien vaikutus mieluisaan majoitustyyppiin Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Maaseutu&Matkailu, seminaarit, tiedotusvälineet, lehtijutut, sähköpostilistat, blogi (matkailututkimus.fi), hankkeen, MOTin ja UEFn kotisivut, Matkailun teemaryhmän kotisivut konferenssit, akateemiset julkaisut Anja Tuohino/Juho Pesonen

8 Yrittäjäkommentteja: Tämän tyyppistä tutkimusta tarvitaan Olemassa oleva tutkimus keskittyy pääsääntöisesti isoihin yrityksiin tai matkailukeskuksiin, pienet (maaseutu)yritykset jääneet usein ulkopuolelle => huomioitava kuitenkin, että yritysten asiakasryhmät voivat olla hyvinkin erilaisia Yksittäinen pieni maaseutumatkailuyritys ei kykene keräämään tämän kaltaista tietoa potentiaalisista asiakkaista Anja Tuohino/Juho Pesonen Kiitos mielenkiinnostanne! Yhteystiedot: Juho Pesonen, , Anja Tuohino, , Anja Tuohino/Juho Pesonen

9 Hanke-esite: Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun ja tuotekehityksen perustana on YTR:n rahoittama kaksivuotinen hanke, jota toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Hankkeen tavoitteena on tutkia maaseudulle vapaa-ajan matkalle suuntautuvan matkailijan motiiveja ja odotuksia maaseutulomaa kohtaan ja luoda konkreettinen maaseutumatkailun segmentointimalli. Vuoden 2009 kesällä kerättiin sähköisen kyselyn avulla aineisto potentiaalisten maaseutumatkailijoiden motiiveista, odotuksista maaseutulomaa kohtaan ja matkustuskäyttäytymisestä mökkivälittäjä Lomarenkaan www-sivuilla osoitteessa Kyselyyn vastasi yhteensä 1220 suomalaista ja ulkomaalaista vastaajaa. Lisäksi aineistoa kerättiin maaseutumatkailuyrityksissä eri puolilla Suomea ja Itävallan Tirolissa. Aineistoa on käsitelty sekä kuvailevasti että vertailevasti. Kuvailevissa raporteissa tarkasteltiin, mitkä ovat tärkeitä motivaatioita ja matkakohteen ominaisuuksia maaseutumatkailijoille ja mitä he odottava maaseutulomaltaan. Vertailevissa raporteissa vertailtiin eri majoitustyyppejä suosivien suomalaisten maaseutumatkailijoiden motiiveja ja odotuksia sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten maaseutumatkailijoiden motiiveja ja odotuksia. Suomalaiset vastaajat segmentoitiin neljään ryhmään heidän motivaatioidensa perusteella: Sosiaalisiin, Hyvinvointimatkailijoihin, Perhematkailijoihin ja Kotiseutumatkailijoihin. Segmenttien jäsenet eroavat toisistaan monin tavoin ja odottavat maaseutulomaltaan eri asioita. Keväällä 2011 on aloitettu uuden aineiston kerääminen uutta sähköistä lomaketta käyttäen usealla matkailuaiheisella verkkosivustolla Suomessa. Tarkoituksena on varmistaa aikaisempien tuloksien paikkansapitävyys ja tarkastella muun muassa maaseutumatkailun kausiluontoisuutta, alueellista rakennetta ja käytettyjä sähköisiä informaatiokanavia asiakkaiden näkökulmasta. Yhteystiedot: Juho Pesonen, Suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Tehokas matkailumarkkinointi edellyttää

Tehokas matkailumarkkinointi edellyttää Juho Pesonen, Joensuun yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Raija Komppula, Joensuun yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Tommi Laukkanen, Joensuun yliopisto, taloustieteiden

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI Katja Pasanen ja Eva-Maria Hakola MEK : A:166 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5682-30-4

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä Oxana Matikainen Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 2012 Tiivistelmä 30.5.2012 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Opinnäytetyö SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Marlena Tuomela Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Kevät 2013

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Kevät 2013 Haantie Minna-Carita Kristiina MATKAILUKOHTEEN IDENTITEETIN SELVITTÄMINEN ASIAKASNÄKÖKULMASTA Kyselytutkimus Inari-Saariselän matkailijoille osana alueen brändin identiteettiperustaista kehitystyötä Pro

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Pro gradu-tutkielma Matkailututkimus / matkailun

Pro gradu-tutkielma Matkailututkimus / matkailun Jenniina Palmu Missä päin Suomea se on? Mitä kuuluisia kohteita siellä olisi? Kuinka sinne pääsee? ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILULLINEN IMAGO LAPSIPERHEIDEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu-tutkielma Matkailututkimus

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Etelä-Savon ohjelmapalveluyritysten käyttämät sähköiset viestintäkanavat ja suhteutuminen neljään verrokkimaahan

Etelä-Savon ohjelmapalveluyritysten käyttämät sähköiset viestintäkanavat ja suhteutuminen neljään verrokkimaahan Etelä-Savon ohjelmapalveluyritysten käyttämät sähköiset viestintäkanavat ja suhteutuminen neljään verrokkimaahan Juho Pesonen, Katja Pasanen, Jasmi Paija, Federica Mattiuzzo Itä-Suomen yliopisto, matkailualan

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI

ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI Mika Kujala ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Kujala, Mika Energiayhtiön sähköinen asiointi Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012,

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Annika Tiainen SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.2.2009 Tekijä(t) Annika Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Terhi-Anna Wilska & Jussi Nyrhinen (toim.) KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA ERIKA 2020 -hankkeen loppuraportti N:o 196/2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot