Matkatoimistokysely Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkatoimistokysely Venäjällä"

Transkriptio

1 Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN LAPPEENRANTA :: tel :: fax :: ::

2 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Sisältö Tiivistelmä 2 Johdanto.. 3 Kuinka suuri osuus Suomella on järjestämistänne matkoista? 4 Suomenmatkojen osuus kesällä ja talvella. 5 Kaupunkien tunnettuus ja kiinnostavuus matkakohteena. 6 Moskovassa ja Pietarissa. 7 Kaakkois-Suomen kaupunkien tunnettuus Moskovassa ja Pietarissa 2006 ja Kaakkois-Suomen kaupunkien kiinnostavuus matkakohteena 2006 ja Kaupunkien ja seutukuntien kehittämistarpeet 10 Moskovassa ja Pietarissa. 11 Mitkä suomalaiset lomakohteet kasvattavat suosiotaan?. 12 Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? 13 Moskovassa ja Pietarissa.. 14 Minkä tyyppiset lomat lisäävät suosiotaan?. 15 Venäläisten Suomen-matkailun kehitysnäkymät. 16 Mitä tietolähteitä käytätte, kun etsitte tietoa Suomen-matkailusta?.. 17 Mitä tietoa kaipaisit Suomesta. 18 Liite Liitetaulukot

3 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Tiivistelmä Suomen tunnettuus kasvanut Matkatoimistot tuntevat suomalaiset kaupungit selvästi vuoden takaista paremmin. Tiedon saanti suomalaisista matkakohteista onkin lisääntynyt tai sitten matkatoimistot ovat aiempaa aktiivisemmin etsineet tietoja Suomesta. Internetiin tietoa majoitus- ja matkakohteista venäläisille Matkatoimistot kaipaisivat aiempaa tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa matkakohteista sekä majoitusmahdollisuuksista Suomessa. Tietoa tulisi saada venäjän tai vähintään englannin kielellä. Mökkien varausjärjestelmät kannattaisikin tarjota venäjänkielisinä. Lomamatkailu Suomeen kasvaa voimakkaasti Matkatoimistot odottavat voimakasta kasvua venäläisten Suomen-matkailuun. Erityisesti mökkilomat ja laskettelulomat Suomessa lisäävät suosiotaan.

4 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksella kartoitettiin venäläisten matkatoimistojen mielipiteitä Suomesta ja suomalaisista kaupungeista venäläisten matkakohteena. Tutkimus on jatkoa vuonna 2006 tehdylle tutkimukselle, jolla kartoitettiin osin samoja asioita ja näin tutkimuksen avulla voidaan seurata kuinka mielikuvat Suomesta ja kaupungeista ovat kehittyneet Venäjällä. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksella toteutettiin haastattelemalla puhelimitse 123 matkatoimiston johtajaa tai johtoasemassa olevaa henkilöä. Haastattelut tehtiin elo-syyskuussa Tutkimuksen toteuttaja Tutkimuksella toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. Tutkimusaineiston rakenne matkatoimiston koko lukumäärä alle 5 henkeä henkeä henkeä henkeä tai enemmän 12 tieto puuttuu 5 yhteensä 123 matkatoimiston sijainti lukumäärä Moskova 60 Pietari tieto puuttuu yhteensä

5 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kuinka suuri osuus Suomella on järjestämistänne matkoista? Matkat Suomeen kesällä toimistojen lkm Matkat Suomeen talvella toimistojen lkm alle 10 % matkoista 10 alle 10 % matkoista % matkoista % matkoista % matkoista % matkoista % matkoista % matkoista 36 yli 94 % matkoista 4 yli 94 % matkoista 4 ei vastausta /ei osaa sanoa 10 ei vastausta /ei osaa sanoa 7 Taulukko 1a. Kuinka suuri osuus yrityksenne järjestämistä matkoista on Suomenmatkoja kesällä?; vastausten lukumäärä (n=123) Taulukko 1b. Kuinka suuri osuus yrityksenne järjestämistä matkoista on Suomenmatkoja talvella?; vastausten lukumäärä (n=123)

6 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Suomenmatkojen osuus kesällä ja talvella Kuviossa laatikon (vihreän tai keltaisen alueen) sisään jää 50 % vastauksista ja laatikon sisällä oleva poikkiviiva kertoo mediaaniarvon, jota pienempiä ja suurempia arvoja on noin puolet vastauksista. Moskovassa Suomen osuus talvimatkailussa on kasvanut suuremmaksi kuin Pietarissa. Kuvio 2. Kuinka suuri osa järjestämistänne matkoista on Suomen-matkoja, kesällä ja talvella; vastausten jakautuminen

7 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kaupunkien tunnettuus ja kiinnostavuus matkakohteena 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Imatra tuttu Lappeenranta Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Pori Kuvio 3a. Mitkä seuraavista kaupungeista/matkakohteista ovat teille tuttuja? Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? kiinnostava kesämatkakohde kiinnostava talvimatkakohde Suomen ja eri seutukuntien tunnettuus on lisääntynyt voimakkaasti vuoden takaisesta. Tämä kertoo venäläisten matkailuinnokkuuden ja Suomen suosion kasvusta. Mielenkiintoista on länsirannikolla sijaitsevan Porin suhteellisen korkea tunnettuus ja kiinnostavuus matkakohteena. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että venäläismatkailijat ovat kiinnostuneita uusista kohteista. Tällöin myös matkatoimistojen on etsittävä asiakkailleen uusia kohteita ja näin tutustuttava eri seutukuntiin Suomessa.

8 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kaupunkien tunnettuus ja kiinnostavuus matkakohteena Moskova 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pietari 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Imatra Imatra Lappeenranta Lappeenranta Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio tuttu kiinnostava kesämatkakohde kiinnostava talvimatkakohde Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Pori Pori Kuvio 3b. Mitkä seuraavista kaupungeista/matkakohteista ovat teille tuttuja? Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? Moskova Kuvio 3c. Mitkä seuraavista kaupungeista/matkakohteista ovat teille tuttuja? Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? Pietari Kolin/Joensuun seutua ei pidetä kiinnostavana kesämatkakohteena Moskovassa eikä Pietarissa. Seudun tunnettuus ei myöskään ole erityisen hyvä moskovalaisten matkatoimistojen keskuudessa. Kuopiota ei myöskään pidetä Pietarissa kiinnostavana kesämatkakohteena.

9 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kaakkois-Suomen kaupunkien tunnettuus Moskovassa ja Pietarissa 2006 ja 2007 Moskova Pietari Imatra Imatra Lappeenranta 2006 Lappeenranta Kotka 2007 Kotka Kouvola Kouvola Kuvio 3d. Mitkä seuraavista kaupungeista/matkakohteista ovat teille tuttuja? v ja 2007; Moskova Kuvio 3e. Mitkä seuraavista kaupungeista/matkakohteista ovat teille tuttuja? v ja 2007; Pietari Kaikkien Kaakkois-Suomen kaupunkien tunnettuus on lisääntynyt voimakkaasti vuoden aikana. Kouvolan seudun tunnettuus Moskovassa on noussut erittäin korkeaksi.

10 Kaakkois-Suomen kaupunkien kiinnostavuus matkakohteena 2006 ja 2007 Moskova Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Pietari Imatra Imatra Lappeenranta Kotka Kouvola kiinnostava kesämatkakohde 06 kiinnostava talvimatkakohde 06 kiinnostava kesämatkakohde 07 kiinnostava talvimatkakohde 07 Lappeenranta Kotka Kouvola Kuvio 3f. Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? v ja 2007; Moskova Kuvio 3g. Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? v ja 2007; Pietari Kaupunkien tunnettuuden nousun myötä myös niiden kiinnostavuus matkakohteena on lisääntynyt.

11 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kaupunkien ja seutukuntien kehittämistarpeet Venäläismatkailijoiden suuresta määrästä myös haittaa Yksi haastatelluista matkatoimistojen edustajista mainitsi suomalaisten matkakohteiden suurimpana ongelmaksi venäläismatkailijoiden suuren määrän. Tämä ei vielä näytä olevan suuri ongelma, mutta kertoo kuitenkin siitä, että venäläismatkailijoiden määrän lisääntyessä kiinnostus uusin matkakohteisiin lisääntyy. Etelä-Karjala tyydyttää matkatoimistoja Lappeenrannan tuntevista matkatoimistoista 55 % ja Imatran tuntevista matkatoimistoista 60 % oli sitä mieltä, että kaupungissa on kaikki hyvin venäläismatkailijan kannalta. Haastatelluista Imatran tuntevista matkatoimistojen edustajista 16 % mainitsi Imatralla olevan kehittämistarpeita. Vastaajat toivoivat lisää hotelleja ja kaupallisia palveluita. Myös venäläismatkailijoiden suuri määrä mainittiin negatiivisena asiana. Lappeenrannan tuntevista matkatoimistojen edustajista 14 % oli sitä mieltä, että Lappeenrannassa on kehittämistarpeita. Yksittäisinä puutteina mainittiin hotellikapasiteetin vähäisyys, paikkakunnan tylsyys ja venäläisten suuri määrä kaupungissa. Kymenlaaksossa kehitettävää Kotkan tuntevista matkatoimistoista 44 % ja Kouvolan tuntevista matkatoimistoista 40 % oli sitä mieltä, että kaupungissa on kaikki hyvin venäläismatkailijan kannalta. Haastatelluista Kotkan tuntevista matkatoimistojen edustajista 15 % mainitsi Kotkassa olevan kehittämistarpeita. Alueelle toivottiin lisää ja laajempaa mökkitarjontaa. Haastatelluista Kouvolan tuntevista matkatoimistojen edustajista 21 % mainitsi Kouvolassa olevan tarpeen tehdä kehittämistyötä, jotta se vastaisi paremmin venäläismatkailijoiden tarpeita.

12 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kaupunkien ja seutukuntien kehittämistarpeet Joensuun seudulla kehitettävää Kolin / Joensuun alueen tuntevista matkatoimistoista 34 % oli sitä mieltä, että kaupungissa on kaikki hyvin venäläismatkailijan kannalta. Haastatelluista Kolin / Joensuun alueen tuntevista matkatoimistojen edustajista 33 % mainitsi alueella olevan kehittämistarpeita. Yksittäisinä puutteina mainittiin kesälomakohteiden vähäisyys. Kuopion seutu tyydyttää matkatoimistoja Kuopion tuntevista matkatoimistoista 60 % oli sitä mieltä, että kaupungissa on kaikki hyvin venäläismatkailijan kannalta. Haastatelluista Kuopion tuntevista matkatoimistojen edustajista 14 % mainitsi alueella olevan kehittämistarpeita. Yksittäisinä puutteina mainittiin alueen heikko tunnettuus Venäjällä. Porin seudun markkinointia voisi lisätä Porin tuntevista matkatoimistoista 36 % oli sitä mieltä, että kaupungissa on kaikki hyvin venäläismatkailijan kannalta. Haastatelluista Porin alueen tuntevista matkatoimistojen edustajista 26 % on tarpeen tehdä kehittämistyötä, jotta se vastaisi paremmin venäläismatkailijoiden tarpeita. Kehittämiskohteina mainittiin erityisesti tunnettuuden ja markkinoinnin lisääminen. Lisäksi toivottiin alueelle lisää venäjän kieltä osaavia henkilöitä.

13 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Mitkä suomalaiset lomakohteet kasvattavat suosiotaan? Helsinki Imatra Tampere Turku Levi/Rovaniemi/Ruka/Ylläs/Lappi Kuopio Lappeenranta Koli/Joensuu Moskova Pietari Kuopion suosio Moskovassa on vahvassa nousussa. Moskovassa erityisesti laskettelukohteet näyttävätkin kasvattavan suosiotaan. Kotka Kouvola Vuokatti/Kajaani Lahti Jyväskylä Savonlinna Oulu Mikkeli Pori Tahko(Nilsiän kaupungissa) Kuvio 4. Mitkä suomalaiset lomakohteet (kaupungit, paikkakunnat) kasvattavat suosiotaan?

14 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Mökkilomat Risteilylomat Laskettelulomat Kylpylälomat Kalastusmatkat Lomat lasten kohteisiin Ostosmatkat Kulttuurimatkat Messumatkat Muut yritysmatkat erittäin tärkeä melko tärkeä neutraali ei juurikaan tärkeä ei lainkaan tärkeä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuvio 5a. Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Mökkilomat ovat edelleenkin keskeisin myyntituote Suomessa. Pietarissa risteilylomien ja Moskovassa laskettelulomien merkitys on myös pysynyt korkeana.

15 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Moskova 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pietari 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mökkilomat Risteilylomat Laskettelulomat Kylpylälomat Kalastusmatkat Lomat lasten kohteisiin Ostosmatkat Kulttuurimatkat Messumatkat Muut yritysmatkat erittäin tärkeä melko tärkeä neutraali ei juurikaan tärkeä ei lainkaan tärkeä Kuvio 5b. Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Moskova Mökkilomat Risteilylomat Laskettelulomat Kylpylälomat Kalastusmatkat Lomat lasten kohteisiin Ostosmatkat Kulttuurimatkat Messumatkat Muut yritysmatkat erittäin tärkeä melko tärkeä neutraali ei juurikaan tärkeä ei lainkaan tärkeä Kuvio 5c. Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Pietari

16 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Minkä tyyppiset lomat lisäävät suosiotaan? mökkilomat laskettelu risteilyt kylpylälomat kalastus/järvilomat ostosmatkat yritysmatkat koulutus-/seminaari/konferenssimatkat yksilölliset matkat uuden vuoden matkat konserttimatkat kulttuurimatkat messumatkat perhelomat pyöräilylomat kulttuurimatkat messumatkat perhelomat pyöräilylomat Moskova Pietari Kuvio 6. Minkä tyyppiset lomat / lomanviettomahdollisuudet Suomessa kasvattavat suosiotaan? Mökkilomat ovat matkatoimistojen mukaan lähitulevaisuudessakin keskeisin myyntituote Suomessa.

17 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Venäläisten Suomen-matkailun kehitysnäkymät 1 0,8 0,6 0,4 indeksi (-1,..., 1) 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0, kesällä (Moskova) talvella (Moskova) kesällä (Pietari) talvella (Pietari) Kuvio 7. Uskotteko, että matkustaminen lisääntyy (1), pysyy ennallaan (0) vai vähenee (-1) seuraavan vuoden aikana?; indeksi=keskiarvo vastauksista Matkatoimistot uskovat lomamatkojen myynnin Suomeen kasvavan entistä voimakkaammin.

18 1 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Mitä tietolähteitä käytätte, kun etsitte tietoa Suomenmatkailusta? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % internet yritysten markkinointimateriaali lehdet MEK Moskova 2006 Moskova 2007 Pietari 2006 Pietari 2007 Tiedon saanti Suomen matkakohtaista näyttää lisääntyneen venäläisten matkatoimistojen keskuudessa voimakkaasti. Erityisesti messuilta ja yritysten markkinointimateriaaleista on saatu selvästi aiempaa enemmän tietoa. Tämä viittaa siihen, että matkatoimistot ovat aiempaa kiinnostuneempia Suomesta matkakohteena ja hakevat tietoa eri lähteistä. messut liikekumppanit muu Kuvio 8. Mitä tietolähteitä käytätte, kun etsitte tietoa Suomen-matkailusta? workshopit/näyttelyt (2) katalogit/suomen-matkaoppaat (2) vierailut/matkat Suomeen (3) palaute turisteilta (3)

19 1 Matkatoimistokysely Venäjällä Mitä tietoa kaipaisit Suomesta 20 vastausten lkm tietoa majoituskohteista tietoa venäjäksi/englanniksi enemmän tietoa hotellivarausten reaalitilanteesta Kuvio 9. Minkälaista lisätietoa kaipaisitte Suomesta matkakohteena?; vastausten lkm tietoa ajanvietteestä alueella, esim. kalastus tietoa paikallisista nähtävyyksistä Matkatoimistojen edustajat toivoisivat saavansa enemmän tietoa majoituskohteista Suomessa. Internet on matkatoimistojen paljon käyttämä tietolähde, joten yritykset etsivät sieltä ajankohtaista tietoa majoitusmahdollisuuksista Suomessa. Kuvat, hintatiedot ja varaustilanne internetissä palvelisi matkatoimistojen tarpeita. Myös karttoja, alueellisia nähtävyyksiä ja tietoa kuljetusmahdollisuuksista toivottiin olevan tarjolla nykyistä enemmän. Myös tietoa lainsäädännöstä ja muuta erilaisia ohjeita toivotaan (mm. kalastusluvista). Tietoa toivotaan saatavan venäjän tai vähintään englannin kielellä.

20 Liitetaulukot Taulukko 1a. Mitkä seuraavista kaupungeista ovat teille tuttuja? 1 Taulukko 1b. Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta?.. 1 Taulukko 4. Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen?; keskiarvo (1=ei lainkaan tärkeä,..., 5=erittäin tärkeä).. 2 Taulukko 3. Mitä tietolähteitä käytätte, kun etsitte tietoa Suomen-matkailusta?.. 2

21 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Taulukko 1a. Mitkä seuraavista kaupungeista ovat teille tuttuja? Kaikki Mitkä seuraavista kaupungeista ovat teille tuttuja? n= Imatra Lappeenranta Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Pori Sijainti Matkatoimiston koko 50 henkeä tai Kaikki Moskova Pietari alle 5 henkeä 5-9 henkeä henkeä enemmän ,0% 81,0% 98,4% 90,0% 89,1% 92,5% 90,9% 93,3% 87,9% 98,4% 100,0% 90,9% 95,0% 90,9% 80,0% 62,1% 96,8% 80,0% 78,2% 82,5% 90,9% 87,5% 77,6% 96,8% 90,0% 87,3% 95,0% 81,8% 95,0% 93,1% 96,8% 100,0% 92,7% 97,5% 100,0% 95,0% 91,4% 98,4% 100,0% 92,7% 97,5% 100,0% 80,8% 65,5% 95,2% 80,0% 81,8% 87,5% 81,8% Taulukko 1b. Pidättekö kaupunkia kiinnostavana kesä- tai talvimatkakohteena venäläisen matkailijan kannalta? Kaikki Mitä kaupunkia pidätte hyvänä kesäkaupunkina? Mitä kaupunkia pidätte hyvänä talvimatkakohteena? n= Imatra Lappeenranta Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Pori Imatra Lappeenranta Koli/Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Pori Sijainti Matkatoimiston koko 50 henkeä tai Kaikki Moskova Pietari alle 5 henkeä 5-9 henkeä henkeä enemmän ,3% 56,0% 89,8% 75,0% 71,4% 78,4% 81,8% 75,2% 62,0% 86,4% 100,0% 75,5% 67,6% 90,9% 14,7% 8,0% 20,3% 12,5% 12,2% 16,2% 18,2% 56,9% 44,0% 67,8% 50,0% 63,3% 59,5% 27,3% 56,0% 64,0% 49,2% 50,0% 51,0% 64,9% 45,5% 32,1% 46,0% 20,3% 37,5% 32,7% 24,3% 45,5% 36,7% 38,0% 35,6% 37,5% 42,9% 29,7% 36,4% 56,0% 26,8% 83,3% 60,0% 52,8% 66,7% 36,4% 51,7% 26,8% 75,0% 80,0% 52,8% 51,3% 36,4% 55,2% 44,6% 65,0% 60,0% 52,8% 48,7% 81,8% 31,9% 28,6% 35,0% 20,0% 30,2% 38,5% 36,4% 50,9% 53,6% 48,3% 60,0% 50,9% 53,8% 36,4% 80,2% 80,4% 80,0% 70,0% 77,4% 82,1% 90,9% 35,3% 28,6% 41,7% 50,0% 35,8% 33,3% 36,4% TAK Oy Page 1

22 Matkatoimistokysely Venäjällä 2007 Taulukko 2. Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat lomatyypit ovat yrityksenne matkamyynnissä Suomeen? Mökkilomat Laskettelulomat Risteilylomat Kylpylälomat Lomat lasten kohteisiin Kulttuurimatkat Ostosmatkat Kalastusmatkat Messumatkat Muut yritysmatkat 5=erittäin tärkeä Sijainti Matkatoimiston koko 50 henkeä tai Kaikki Moskova Pietari alle 5 henkeä 5-9 henkeä henkeä enemmän 4,5 4,7 4,3 4,5 4,4 4,5 4,5 3,9 4,0 3,7 3,9 3,8 3,8 4,4 4,0 3,7 4,2 4,0 4,2 3,7 4,1 3,6 3,6 3,6 3,3 3,9 3,4 3,8 2,7 2,9 2,6 2,1 2,9 2,6 3,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 1,7 2,5 2,4 2,6 2,0 2,7 2,3 2,9 3,5 3,9 3,3 2,8 3,5 3,6 3,7 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 3,1 2,7 3,0 Taulukko 3. Mitä tietolähteitä käytätte, kun etsitte tietoa Suomen-matkailusta? Kaikki Mitä tietolähteitä käytätte? n= Internet Suomalaisten yritysten markkinointimateriaali Lehdet MEK Messut Liikekumppanit Muu Sijainti Matkatoimiston koko 50 henkeä tai Kaikki Moskova Pietari alle 5 henkeä 5-9 henkeä henkeä enemmän ,3% 100,0% 96,7% 100,0% 96,3% 100,0% 100,0% 62,8% 45,0% 80,3% 70,0% 61,1% 63,4% 66,7% 19,8% 6,7% 32,8% 20,0% 18,5% 22,0% 16,7% 75,2% 76,7% 73,8% 60,0% 83,3% 65,9% 83,3% 84,3% 81,7% 86,9% 80,0% 90,7% 75,6% 91,7% 88,4% 85,0% 91,8% 90,0% 87,0% 90,2% 83,3% 14,0% 8,3% 19,7% 10,0% 13,0% 17,1% 8,3% TAK Oy Page 2

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Kaakkois- Suomessa

Venäläisten matkailu Kaakkois- Suomessa Venäläisten matkailu Kaakkois- Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Venäläisten Suomen-matkailun kehitys VENÄLÄISTEN MATKAT SUOMEEN 1992-2017 6,0 5,0 4,0 Helsinki (lentokenttä ja satama) rekkakuskit

Lisätiedot

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Lähde: Tilastokeskus. Visiittori.fi. Tilastopalvelu Rudolf. HUOM. Tilastokeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Porvoon seutu Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lokakuu 2018 2 Keskimäärin 4 matkaa kesässä Uusimaa vierailluin maakunta Vastaajat

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan

Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, Saimaalla, avautuu metsien rauha ja järviluonnon monet kasvot. Suomalaisuutta aidoimmillaan. Saimaa on ollut myötätuulessapaljon

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 6 0 000 00 00 003 00 005 006 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2,8 MILJOONAA LOMAMATKAA (+ 43 %) 363

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2018 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 3 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Henrik Rainio

Henrik Rainio 18.3.2019 Henrik Rainio Porvoon tilinpäätös ja C21 - kaupunkien tilinpäätösten ennakkotiedot Toimintakate, / asukas 2017 * Muutos % Manner-Suomi -5 129-5 302 3,4 % Uusimaa -4 656-4 837 3,9 % 1Turku -5

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 Etelä Savo Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois Suomen

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1 Hannu Piirainen Haaga Perho 13.8.2010 Kuusamo 1 Markkinatutkimus kalastusmatkailusta Toteutusaika syyskuu 2009 tammikuu 2010 Toimeksiantajat: Etelä ja Itä Suomen kalatalousryhmät Tiedon lähteet Matkanjärjestäjät

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 12 miljoonaa ensikertalais ta (+ 6 %) 363

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.5.2013 31.10.2013 28.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Projektisuunnitelman valmistelu Tiina Mäntyharju, Leena Pajala, Tiia Valkama, Miikka Raulo ja Jussi Rekonen MATKAILUPARLAMENTTI 12.11.2013 REVONTULI HANKASALMI

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Majoitustilastojen vuositrendit Tilastokeskus

Majoitustilastojen vuositrendit Tilastokeskus Majoitustilastojen vuositrendit 25 216 Tilastokeskus Rekisteröityjen majoitusliikkeiden, huonemäärien sekä yöpymisten yleinen kehitys vuoden 25 jälkeen Majoitusliikkeet sekä rekisteröidyt yöpymiset 25

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Johdanto. Tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuksen toteutus. Tutkimuksen tekijä ja teettäjät. Tulosten luotettavuus

Johdanto. Tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuksen toteutus. Tutkimuksen tekijä ja teettäjät. Tulosten luotettavuus 1 Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Venäläisten matkailijoiden merkitys Suomelle on lisääntynyt voimakkaasti 1990 luvulla. Venäläismatkailijoiden arvioidaan tuovan Suomeen vuodessa n. 3 mrd markkaa (Tutkimus-

Lisätiedot

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Hiihto- ja laskettelututkimus 2011 Tutkimuksen perusosa TNS Gallup Oy Stakeholder Management Sirkka Paronen Heini Manninen Projekti 220101179 1 Sisältö Johdanto, tutkimuksen

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot

C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot Neuvottelu 25.1.2018 25.1.2018 1 Kaupunginvaltuusto (kokouspalkkiot ) Valtuuston pj Valtuuston varapj Valtuuston jäsen HELSINKI 510.. 385 ESPOO 380.. 320 TAMPERE

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa n seudulla Joulukuussa 2016 n seudulla yövyttiin 6 600 yötä, joista suomalaiset 5 000 ja ulkomaalaiset 1 600 yötä (venäläiset 749 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High CUMULUS Hotellit Normal Helsinki Cumulus Kaisaniemi Standard 139 119 149 11.1.-31.5 1.-17.6. Superior 169 139 179 3.-31.12 Helsinki Cumulus Olympia Standard 109 109 119 11.1.-31.5 1.1.-10.1 1.-17.6. 18.6.-16.8

Lisätiedot