Kuntien markkinointitutkimus vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009"

Transkriptio

1 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov

2 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville > linkki kyselyyn Karhuviestistä huolimatta vain 83 kuntaa vastasi kyselyyn 77 suomenkielistä 6 ruotsinkielistä Vastaava kysely 2005, suppea selvitys

3 Vastausprosentti ja vastaajien taustatiedot Vastausprosentti 24 (2005: 40) alle 4000 asukasta 22 % asukasta 62 % asukasta 7 % Yli asukasta 9 % Vastaajissa päätoimisesti viestintä- tai markkinointitehtäviä hoitavia 23 % (2005: 19 %) Ammattinimikkeittäin vastaajissa muun muassa hallintojohtajia, kunnanjohtajia, kaupungin/kunnansihteereitä sekä viestintä- ja markkinointipäälliköitä ja sihteereitä

4 Kyselyn teemat Markkinoinnin suunnittelu Tavoitteet, resurssit ja organisointi Kohderyhmät Palvelut ja tuotteet (painopistealueet) Muutto-/investointihoukuttimet Markkinointiviestinnän keinot Profilointi Visuaalinen ilme Mainos-/viestintätoimistoyhteistyö Markkinointikampanjat, perusviesti

5 Kuntastrategia ja markkinointi Kuinka hyvin kuntasi markkinointitoimenpiteet tukevat mielestäsi kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita? Hyvin 41 Tyydyttävästi 53 Heikosti 5 En osaa sanoa % Kuntastrategia: pientä nousua vuoteen 2005 verrattuna. 44 %:lla kunnista markkinointisuunnitelma tai strategia, 20 %:lla suunnitteilla > selvää nousua 2005 verrattuna

6 Markkinoinnin tavoitteet (avoin kysymys) Yleisenä tavoitteena tunnettuuden lisääminen kuntakuvan parantaminen Tuoda esiin ja tukea kuntamme hyvää mainetta aktiivisena uudistajana, hyvänä asuinkuntana ja aktiivisena elinkeinopoliittisena toimijana. Toiminnalliset tavoitteet uusien asukkaiden saaminen uusien yritysten saaminen matkailijoiden määrän lisääntyminen uusien työpaikkojen, vapaa-ajan asukkaiden ja tapahtumakävijöiden lisääntyminen Oman kunnan asukkaiden ja yritysten tyytyväisyyden lisääntyminen mainitaan harvoin. Ei määrällisiä tavoitteita

7 Markkinoinnin taloudelliset resurssit Lähes puolella vastaajista markkinointiresurssit olivat kasvaneet vuoden 2005 jälkeen. 40 %:lla resurssit olivat pysyneet ennallaan ja 12 %:lla vähentyneet. 65 %:lla vastaajakunnista oli markkinointiin käytettävissä alle euroa vuodessa. 12 %:lla vastaajista vuosibudjetti oli yli euroa. 2/3 vastaajista ennakoi resurssien säilyvän ennallaan seuraavien kolmen vuoden aikana

8 Taloudellisen tilanteen vaikutus markkinointiin Miten tämän hetken taloudellinen tilanne vaikuttaa kuntasi markkinointiin? Noin puolet vastaajista totesi, että ei vielä mitenkään. Ei vielä mitenkään, mutta 2010 tilanne voi muuttua. Kolmasosalla tilanne vaikutti jonkin verran. Vastausten valossa kunnat kohdentavat markkinointirahansa entistä harkitummin, karsintaa tehdään muun muassa maksettujen ilmoitusten ja tapahtumiin osallistumisen osalta

9 Markkinoinnin organisointi ja päävastuu Pienissä kunnissa ei ole päätoimista henkilöstöä, vaan markkinointia on usein osa kunnanjohtajan tai hallintojohtajan työtä. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut vuodesta Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa on myös päätoimista markkinointihenkilöstöä, mutta hajautettu toimintamalli on niissä yleinen. Esim. tonttimarkkinointi on teknisen toimen vastuulla, elinkeinopoliittinen markkinointi elinkeinotoimella jne. Vastaajakunnissa jonkin verran markkinoinnin suunnittelu- tai koordinointiryhmiä

10 Seudun tai alueen yhteismarkkinointi Matkailu Elinkeino Asukas KV Muu Muu: - aluemarkkinointi - kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointi -opiskelijamarkkinointi - seutuportaali - tonttimarkkinointi

11 Markkinoinnin kohderyhmät Tärkeimpinä kohderyhminä mainittiin: uudet asukkaat ja yritykset matkailijat, vapaa-ajan asukkaat kunnan omat asukkaat. Elinkeino- ja yritysmarkkinointi sekä asukasmarkkinointi nähtiin markkinoinnin tärkeimpinä osa-alueina. Kansainvälisen markkinoinnin merkityksellisyys kasvanut jonkin verran vuodesta 2005 (15 % > 23 %)

12 Muuttohoukuttimet ja profilointi Muuttohoukuttimina yleisimmin edulliset tontit ja toimitilat. Lainaa tai korkotukea ei tarjonnut yksikään vastaajakunta. Muuttohoukuttimet vastaavat kuin vuonna Vähän yli puolella vastaajakunnista oli määriteltynä tavoitemielikuva tai brändi-imago. Kunnat korostivat profiloinnissaan erityisesti asumista kunnan sijaintia elinympäristöä luontoa kulttuuria

13 Markkinointiviestinnän keinot ja välineet Tärkeimmäksi nousivat henkilökohtainen suhdetoiminta ja asiakaspalvelu. Muita tärkeitä keinoja / välineitä: lehtimainonta internetmainonta suoramainonta messut, näyttelyt tiedottaminen ja toimittajavierailut tapahtumamarkkinointi. Ei käytössä tai koettiin merkityksettömänä: TV- ja elokuvamainonta

14 Visuaalinen esiintyminen, perusviesti ja slogan 70 %:lla vastaajakunnista oli määritelty yhtenäinen visuaalinen ilme (2005: 53 %), 17 %:lla sellainen oli suunnitteilla. 74 %:lla oli käytössään vaakunan lisäksi muu liikemerkki, vuonna 2005 vastaava luku oli 57 %. 61 % oli käytössä määritellyt perusviestit, vuonna 2005 luku oli 47 %. 73 %:lla oli käytössä yksi tai useampi slogan. Vuonna 2005 sloganeita oli 63 %:lla. Yllättävän lähellä. Liikkeellä kohti uutta. Puhtaan luonnon keskellä

15 Mainos- tai viestintätoimistopalveluiden käyttö 38 % vastaajista käytti mainos- tai viestintätoimiston palveluita säännöllisesti, 40 % silloin tällöin. Vain 6 % vastaajista ei ollut käyttänyt ko. palveluita koskaan. 19 % vastaajakunnista oli kilpailuttanut toimistot ja tehnyt useamman vuoden puitesopimuksen. 66 % kilpailutti tarpeen mukaan. Kunnat eivät valitse yhteistyökumppania hinnan perusteella, vaan hintaa enemmän vaikuttavat laadulliset kriteerit (74 %). Yhteistyökumppanin valinnassa vaikuttavat: luotettavuus, laatu, joustavuus, asiantuntemus ja innovatiivisuus

16 Kuntien markkinoinnin haasteet ja kehittämiskohteet Resurssit: raha, henkilöresurssit, aika. Suunnitelmallisuus, organisointi. Yhteistyö, erityisesti yritysyhteistyö

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot