Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN"

Transkriptio

1 Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma

2 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja / Tilaaja Rakennuttaminen ja valvonta RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennushanke HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmien toimittaminen Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte ASIAKIRJAT... 10

3 URAKKAOHJELMA 2 (22) 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Sidotut määrät Poikkeamat YSE URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus Hyväksyttävä vakuus Kokeilemattomien laitteiden takuu Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat... 17

4 URAKKAOHJELMA 3 (22) 12.4 Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytön opastus ERIMIELISYYDET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot... 20

5 URAKKAOHJELMA 4 (22) KAINUUN JÄTEHUOLLON MAJASAAREN JÄTEPENKKA II KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYS- JA KASTELUJÄR- JESTELMÄN TOTEUTUS 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja / Tilaaja Nimi: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Osoite: Viestitie 2, KAJAANI Yhdyshenkilö: Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja puh: Faksi: (08) Sähköposti: 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttajan edustajana urakkaa koskevissa teknisissä asioissa toimii: Nimi: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Osoite: Viestitie 2, KAJAANI Yhdyshenkilö: Esa Kumpulainen, käyttöpäällikkö puh: Faksi: (08) Sähköposti: Rakennuttajan teknisenä valvojana toimii. Nimi: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Osoite: Mustantie 500, KAJAANI Yhdyshenkilö: Asko Elfving, käyttömestari puh: Sähköposti:

6 5 (22) 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennuskohde käsittää Majasaaren jätekeskuksen jätepenkka II kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän ja jätepenkan kastelujärjestelmän rakentamisen. Kohteen osoite: Mustantie 500, Kajaani Kiinteistötunnus: Tutustuminen rakennuspaikkaan Tarjouksen pyytäjä edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen esittelystä tulee sopia käyttömestari Asko Elfvingin kanssa. 1.3 Rakennushanke Tämän urakan kohteena on kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän ja jätepenkan kastelujärjestelmän toteutus (suunnittelu ja rakentaminen), jossa on huomioitava mm: hankkeen ja toimenpidealueen lähtötiedot, kuten tiedot penkan jätteen laadusta ja määristä (liite 5, penkka II jätemäärät jakeittain), alueen kokoluokasta (liite 2, asemapiirros ja leikkaukset_ ). suotovesien kierrättäminen jätepenkereeseen jätteen biologisen hajoamisen ja biokaasutuotannon ylläpitämiseksi. jätepenkan kastelujärjestelmä liitetään olemassa olevaan suotovesien keräys- ja puhdistusjärjestelmään kaasunkeräysputkisto yhdistetään entisen jätepenkka I biokaasun pumppauslaitteistoon (Sarlin BKS-300-S) ja soihtupoltin on Sarlin BS Entinen biokaasupumppaamo mukautetaan yhteensopivaksi uuteen keräysjärjestelmään. (nykyinen laitteisto on kuvattu liitteessä 7) biokaasupumppauslaitteiston prosessikaavio voi poiketa todellisesta, joten tarjoajan on tarkistettava laitteiston kokoonpano paikanpäällä. Urakkarajat ja liittymäkohdat entisiin järjestelmiin kaasunkeräysputkiston urakkarajat on esitetty jätetäyttöalueen piirroksessa (liite 2, asemapiirros ja leikkaukset_ ) rakennettava keräysputkiston ja biokaasupumppaamon välinen kaasunsiirtoputkisto liitetään entiseen biokaasunpumppauslaitteistoon jätepenkan kastelujärjestelmä liitetään jätepenkka II suotovesipumppaamoon (urakoitsija mitoittaa, hankkii ja asentaa suotovedelle soveltuvan pumpun, jolla korvataan pumppaamon toinen pienitehoinen pumppu)

7 6 (22) Kuntayhtymä valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan suorittamaan hankkeen toteutuksen ja siihen liittyvän suunnittelun. Urakoitsija voi tehdä erilaisista teknisistä ratkaisuista useampiakin erilaisia tarjouksia biokaasujen keräysjärjestelmäksi ja suotovesien hyödyntämiseksi em. prosessissa. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuotona on KVR-urakka, jossa pääurakoitsija vastaa kaikista järjestelmän toteutuksen vaatimista töistä ja suunnitelmista ja toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt sekä suunnittelu suoritetaan kiinteähintaisena KVR-urakkana kohdassa 4.1 esitetyn mukaisesti. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvottelujen yhteydessä. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka 3.2 Sivu-urakat Rakennustyö käsittää Majasaaren jätepenkassa II muodostuvan kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän ja jätepenkan kastelujärjestelmän rakentaminen tarvittavine suunnitelmineen. Toteutus suoritetaan asianomaisia ohjeita ja määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

8 7 (22) 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu 4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsijan on huolehdittava eri aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa yhden (1) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakkaa koskeva jana-aikataulun muodossa oleva, riittävän yksityiskohtainen yleisaikataulu. Yleisaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja asennukset ja suunnittelu sekä rakennuttajan erillishankinnat. Yleisaikataulu tarkennetaan työvaiheaikataululla ja piirustusaikataululla. Työvaiheaikataulussa esitetään työvaiheiden ja hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Työmaahuollon osalta Kainuun jätehuollon kuntayhtymä: luovuttaa sähköenergiaa urakoitsijan käyttöön korvausta vastaan Työmaajärjestelyissä noudatettavan YSE 1998 kohtia Työmaapalvelut ja Työmaajärjestelyt täsmennetään seuraavasti: urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu aliurakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä.

9 8 (22) 4.4 Suunnitelmakatselmus Kukin aliurakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 metriä korkeat siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytettävissä. pääurakoitsija antaa aliurakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja päämittalinjat asennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. rakennustyömaa-alue sijaitsee jätekeskuksen alueella, joten erillistä aluevartiointia ei tarvita. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. pääurakoitsija luovuttaa valmiiden rakenteiden sijaintitiedot (x-, y-, z- koordinaatit) rakennuttajalle numeerisina. Suunnitelmakatselmus pidetään suunnittelijan ja urakoitsijan toimittamista suunnitelmista ennen toteutuksen aloitusta ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitteluvalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Urakoitsijan on toimitettava laatimansa suunnitelma-aikataulu tarjouksen yhteydessä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat ja siitä on laadittava pöytäkirja. Rakennuttajalla on jätteenkäsittelyyn vaadittava ympäristölupa. Rakennustyö ei vaadi rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.

10 9 (22) 4.7 Suunnitelmien toimittaminen Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle hyväksyttäväksi kolme (3) sarjaa kopioita laatimistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti ennen toteutuksen aloitusta. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 4.8 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Jätepenkan II täyttö ei ole käytössä toteutuksen aikana. Jätteenkäsittelyalueen muun toiminnan on oltava käytössä koko toteutuksen ajan. Mahdollisesti tarvittavista seisokeista urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on laadittava yhden (1) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, kirjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Lähiympäristössä ei ole asutusta. Majasaarenkankaan jätteenkäsittelyalue on avoinna ma klo 8-18 ja ti-pe klo 8-16.

11 10 (22) Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 6 22 välisenä aikana ellei toisin sovita. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte 6.3 Ongelmajäte 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakka-alueelta kaivettava maa- ja jäteaines läjitetään ja maisemoidaan jätepenkereeseen tilaajan osoittamaan paikkaan. Purettavia kojeita ja laitteita ei ole. Raivaus- ja purkujätettä ei ole. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä (asbesti yms.), tulee siitä välittömästi informoida rakennuttajaa, joka osoittaa sille turvallisen sijoituspaikan jätteenkäsittelyalueelta. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta yksi (1) sarja. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: 1 Tarjouspyyntökirje 2 Tarjouslomake 3 Asemapiirros ja leikkaukset_ Urakkaohjelma liitteineen 5 Suunnitteluperusteet 6 Penkka II jätemäärät jakeittain 7 Jätepenkka II kaasuntuotantokaavio TN CH4_a 8 Biokaasupumppaamon ja soihdun dokumentit

12 11 (22) 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimusasiakirjat ovat: 1 Urakkasopimus, joka laaditaan pääurakasta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakkaneuvottelupöytäkirjat 3 Tämä urakkaohjelma liitteineen 4 Suunnitteluperusteet 5 Maksuerätaulukko 6 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 8 Urakoitsijan tarjous 9 Alustavat suunnitelmapiirrokset 10 Urakoitsijan tekninen tarjous 7.3 Asiakirjojen julkisuus 7.4 Sidotut määrät 7.5 Poikkeamat YSE 1998 Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE :sta poiketen: 1 Urakkasopimus, joka laaditaan pääurakasta urakkasopimuslomakkeelle RT Sopimusneuvottelupöytäkirjat 3 Tämä urakkaohjelma liitteineen 4 Suunnitteluperusteet 5 Maksuerätaulukko 6 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 8 Urakoitsijan tarjous ja täsmennykset 9 Alustavat suunnitelmapiirrokset Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. Urakkaa ei sidota määriin. Tässä urakkaohjelmassa poiketaan YSE 1998:sta seuraavissa kohdissa: Pätevyysjärjestys 8.2 Vakuudet 10.2

13 12 (22) 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Urakoitsijan vakuudet Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. Hankkeen tulee olla valmiina viimeistään Urakoitsija voi myös esittää tarvittaessa oman rakentamisaikataulun Välitavoitteista sovitaan tarvittaessa erikseen. Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asiasta on ilmoitettava tarjouksessa. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 0,05 % ja alistetuissa sivu-urakoissa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä (tavanomainen työpäivä mape). Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. Takuuaika työlle, materiaalille ja järjestelmän toimivuudelle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien. Katso kohta Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Urakoitsija asettaa rakennuttajalle kohtien mukaiset vakuudet.

14 13 (22) Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus Hyväksyttävä vakuus Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään kohdassa mainitunlainen takaus. Vakuudeksi hyväksytään joko rakennuttajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus, raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus kuittaamattomuustodistuksella varmennettuna tai muu rakennuttajan hyväksymä vakuus Kokeilemattomien laitteiden takuu 9.3 Vakuutukset Sellaisille laitteille, joiden käytöstä ei ole saatavissa laite- tai sarjakohtaisia referenssitietoja kahdelta (2) käyttövuodelta vähintään kolmesta (3) käyttökohteesta, tulee antaa takuu vähintään käyttötuntia, kuitenkin enintään 36 kk vastaanotosta ja vakuudeksi pidätetään laitteen maksuerästä 20 % laitteen hankintahinnasta, joka maksetaan laitteen takuuajan jälkeen. Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Kukin urakoitsija huolehtii kustannuksellaan urakkakohteensa, rakennuspaikalle työtä varten hankittujen rakennusaineiden, -tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta siihen saakka kunnes ne on tuotu työmaalle ja asennettu tai sijoitettu työmaalla varastoon. Kunkin urakoitsijan on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla. Jokaisella työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle.

15 14 (22) 9.4 Rakennuttajan vakuudet Vakuutukset tulee ottaa rakennuttajan hyväksymästä vakuutuslaitoksesta ja vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi neljä (4) viikkoa urakkasopimuksen solmimisen jälkeen. Rakennuttaja on vakuuttanut rakennusalueella olevat rakennukset. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla. Ei ole Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan, kun: urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu ja urakkasopimuksen mukainen vakuus sekä yhteisesti hyväksytty yleisaikataulu on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Viimeiset maksuerät maksetaan seuraavasti: 5 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun koeajoa edeltävät asennukset ovat valmiit, takuutestaukset suoritettu ja hyväksytyt koe-

16 15 (22) Maksuaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuus 10.4 Muutostyöt ajot suoritettu sekä rakennuttajan hyväksymät käyttö- ja huoltoohjeet toimitettu, käytön opastus suoritettu ja laitteisto otettu käyttöön 5 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Maksuerä voidaan laskuttaa vasta, kun työvaihe on todettu tehdyksi, merkitty työmaapäiväkirjaan ja valvoja hyväksynyt sen kuittauksella. Laskut osoitetaan: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahinta on kiinteä Muutostyötarjous ja -hinnat Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutos- ja lisätöitä YSE 1998:n ja 46 mukaisesti. Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 5 %, jotka sisältyvät omakustannushintaan. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn (RAKLIn hyväksymän) sosiaalikuluprosentin mukaisesti.

17 16 (22) Yksikköhinnat 11 VALVONTA Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää ja tarvittaessa täydentää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle tarjouksen yhteydessä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää toimitusjohtaja Jukka Oikarinen. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 :en mukaisesti. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavista töistä. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Kunkin aliurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Työvoiman käytössä tulee noudattaa voimassa olevan työllisyyslain ja työllisyysasetuksen määräyksiä. Rakennuttajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin paikalliselle työvoimatoimistolle rakennustöiden aloittamisajankohta ja suoritusaika.

18 17 (22) 12.3 Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset 12.5 Työmaakokoukset Aliurakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena (2) kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. Kokoukset voidaan pitää Majasaaren jätekeskuksen neuvottelutiloissa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.7 Viranomaiskatselmukset 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Pääurakoitsijan on laadittava työmaapäiväkirja ja tarkastuspöytäkirjat siten, että ne toimivat rakennuslain rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämänä tarkastusasiakirjana ellei tarkastuskirjaa pidetä erikseen. Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 :en mukaisesti. Vastaanottotarkastusta edeltävät toimenpiteet seuraavasti: rakentamisen ja asennustyön tarkastus käynnistystä edeltävät toimenpiteet prosessin käynnistys ja tuotannollinen koekäyttö vastanoton valmistelu

19 18 (22) 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 13.3 Tarkastuskustannukset 13.4 Toimintakokeet 13.5 Luovutusasiakirjat 13.6 Käytön opastus 14 ERIMIELISYYDET Erillistä urakkasuorituksen osavastaanottotarkastusta ei suoriteta. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkastus veloituksetta kolmas jälkitarkastus enemmät jälkitarkastukset Toimintakokeiden laatu ja määrä esitetään laadittavissa teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa. Toimintakokeet toteutetaan urakoitsijan ja rakennuttajan yhteistyössä laatiman toimintaohjelman mukaisesti. Luovutusasiakirjojen laatu ja määrä esitetään teknisissä suunnitelmaasiakirjoissa. Rakennustyön tarkastuskirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Käytön opastuksen määrä ja laatu esitetään teknisissä suunnitelmaasiakirjoissa. Sellaiset urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään yksimielisyyteen ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.

20 19 (22) 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajan tekemän suunnitelmien ja toteutustavan tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen taloudellisesti edullisin tarjous. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjouksessa on annettava urakan kokonaishinta, jaoteltuna tarjouslomakkeessa esitettyihin osiin sekä muut mahdolliset tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut selvitykset. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä mielestään paras tekninen ratkaisu kaatopaikkakaasun keräämiseksi ja jätetäytön kastelemiseksi. Urakoitsija voi erillisissä tarjouksissa esittää eri vaihtoehtoja. Tarjouksessa esitettävistä teknisistä ratkaisuista on esitettävä referenssikohteet ts. täysin uutta, kokeilematonta tekniikkaa ei hyväksytä Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia alaurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Lisäksi urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat: selvitys yrityksen vastaavien jätepenkan kaatopaikkakaasun keräys- ja hyödyntämis-järjestelmähankkeiden referensseistä (3 hanketta) selvitys yrityksen vastaavien jätepenkan kastelujärjestelmähankkeiden referensseistä (3 hanketta) selvitys urakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden (projektipäällikkö ja/tai työpäällikkö, vastaava työnjohtaja) koulutuksesta ja työkokemuksesta (3 hanketta)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot