URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA L V K

2 Urakkaohjelma 2/22 SISÄLLYSLUETTELO 0. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja, Tilaaja Suunnittelijat Valvonta 5 1 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan 6 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet 7 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Urakat Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 8 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt ja tiedottaminen Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 10 5 LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet 11 6 YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu 11

3 Urakkaohjelma 3/22 7 ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus (kunnalliset laitokset ja liikelaitokset) 13 8 URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Viivästyminen 14 9 VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Rakennuttajan vakuudet Vakuutukset RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Ensimmäinen maksuerä Muut maksuerät Viimeinen maksuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt VALVONTA Urakoitsijan valvonta Rakennuttajan valvonta Suunnittelijoiden laadunvalvonta Viranomaistarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 18

4 Urakkaohjelma 4/ Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Tarkastusmaksut ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot 22

5 Urakkaohjelma 5/22 0. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja, Tilaaja Luumäen energia Oy Linnalantie Taavetti Yhdyshenkilöt: Rakennuttaja Juha Inkilä Puh Suunnittelijat Lauri Malinen Kauppakatu Lahti Puh Valvonta Työturvallisuuskoordinaattori Maanrakennusurakka Putkiurakka Verkostonrakennusurakka Valvojana toimii ym. urakoissa Rakennuttaja, Luumäen energian edustaja.

6 Urakkaohjelma 6/22 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Luumäen kunnassa Risulahden alueella sijaitseva lämpölaitos uudisrakennus, kaukolämpöverkosto ja kiinteistöjen lämpökeskukset tarjouspyyntöjen mukaisesti. Urakoiden laajuus on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Kohdetta esittelee tarvittaessa Luumäen energian tj. Juha Inkilä. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Hanke jakaantuu suorittajiensa mukaan seuraaviin urakoihin: 1. Laitostoimitus (LAT) 2. Putkiurakka (PU) 3. Verkoston rakennusurakka (VRU) 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on jaettu urakka. Työselostuksissa on esitetty urakoitsijalle kuuluva suoritusvelvollisuus, muilta osin noudatetaan YSE 1998 sopimusehtoja. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta urakoitsijalle ja jotka vaikuttavat urakoitsijan työsuoritukseen. 2.2 Maksuperuste Maksu suoritetaan työn edistymisen mukaan kiinteillä yksikköhinnoilla.

7 Urakkaohjelma 7/ Urakkasuhteet Kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakoitsijat alistetaan urakoihin RT Sivu-urakan alistamissopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. Urakoitsijat voivat antaa osan töistä aliurakoitsijoiden tehtäväksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pää- ja sivuurakoitsijoiden on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan tai viimeistään tarjousneuvottelujen yhteydessä. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Urakat UR = Urakkaraja AR = Asennusraja RU = Rakennusurakka MRU = maarakennusurakka VRU = verkoston rakennusurakka SU = sähköurakka PU = putkiurakka AU = automaatiourakka LAT = laitostoimitus 1. LAT urakkaan kuuluu lämpölaitoksen kokonaistoimitus käyttövalmiina tilaajalle. LAT-urakkaan on alistettu sivu-urakkana MRU koskien lämpölaitoksen ja sen vaatimien pihaalueen ja laitteistojen maanrakennustöitä ja perustamista. 2. PU urakkaan kuuluu kiinteistöjen lämpökeskusten muutostyöt sekä suunnitelmissa erikseen mainitut rakennustyöt. PU-urakkaan on alistettu RU, SU ja AU koskien kiinteistöjen lämpökeskusten rakentamista. 3. VRU urakkaan kuuluu kaukolämpöverkoston putkiston rakentaminen ja eristäminen suunnitelmien mukaan. VRU urakkaan on alistettu sivu-urakkana MRU (kaukolämpöverkoston kaivantotyöt lämpölaitoksen ulkoseinän tasalta aina lämpökeskusten energiamittauksiin saakka). (ks. kohta 3.2)

8 Urakkaohjelma 8/22 Urakoihin kuuluvat, ellei nimenomaan ole toisin mainittu, arvonlisäveroineen kaikki niille merkityt laitteet ja työt, rahti- ja ajokustannuksineen työpaikalle, asennustyön jatkuva ja ammattitaitoinen johto ja valvonta, urakoitsijan työvoiman päiväraha- ym. korvaukset ja vakuutukset sekä yleensäkin työn saattaminen säädettynä ja viranomaisten puolesta tarkastettuna valmiiseen käyttökuntoon rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakoihin sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki maanrakennus- ja rakennustekniset työt saatettuna täysin valmiiksi tarjouspyyntöasiakirjojen sekä kohdekohtaisten suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijat toimii rakennuskohteessa rakennustyön turvallisuudesta vastaavana omien laajuksiensa osalta huolehtien ja vastaten siitä, että valtioneuvoston voimaan tulleessa asetuksessa nro 205/2009 mainitut rakennuttajan ja toteuttajan rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon. 3.2 Sivu-urakat 1) Maarakennusurakka MRU MRU- urakkaan sisältyvät kaukolämpöverkon rakentamisen kaikki maarakennustyöt saatettuna täysin valmiiksi tarjouspyyntöasiakirjojen sekä kohdekohtaisten suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. MRU-urakkaan sisältyy laitosrakennuksen ja sitä ympäröivän piha-alueen maarakennus- ja perustus- ja valmistelutyöt siten, että laitostoimittaja voi toimittaa laitoksen valmiille perustukselle sekä verkoston rakennusurakoitsija voi asentaa kaivantoon suunnitelmissa merkityt putket ja kaapelit. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttajan vastuulle kuuluvat erillisurakat /-työt, - vesi- ja viemärijohdon liittymäpisteen rakentaminen - sähköliittymän tilaaminen ja liityntäkaapelin rakennuttaminen Asennusajat sovitaan erikseen.

9 Urakkaohjelma 9/22 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Rakennuttaja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 4.2 Työaikataulu Urakoitsijoiden on laadittava yhdessä sivu- ja aliurakoitsijoiden sekä yhteistyössä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi (osapuolten allekirjoituksin) ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Lopulliset kohdekohtaiset tarkennetut työaikataulut sovitaan yhdessä viikkopalavereissa rakennuttajan tarpeiden mukaisesti. Kaukolämmön liittymäjohdon rakentamiskohteissa urakoitsijat sopivat eri työvaiheiden yksityiskohtaisesta ajoituksesta työmaavalvojan ja kaukolämpöön liittyjän kanssa. Urakoitsijoiden tulee tehdä työnsä siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asiakkaan kiinteistössä. 4.3 Työmaajärjestelyt ja tiedottaminen Urakoitsija laatii yhdessä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa ja hyväksyttää rakennuttajalla kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta rakentamisen työmaasuunnitelman. (Koskee PU, VRU) Urakoitsija (koskee VRU) hoitaa työmaan liikennejärjestelyt kadun-/tienpitäjän antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään mahdollisuuksien mukaan ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös työmaakohtaisesti ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi.

10 Urakkaohjelma 10/ Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikoilla pidetään aloituskatselmus ennen töiden aloitusta ja loppukatselmus töiden valmistuttua. Urakan määrämittaukset suoritetaan urakan työohjeen mukaisesti Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavat luvat (rakennus-, purku-, sijoitusluvat). Lupapiirustukset toimittaa asianomainen urakoitsija TAI erikseen sovittaessa teettää suunnittelijalla. Työsuoritukseen liittyvien työmaakohtaisten lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija (kuten kaivu-, tulityöluvat). Ns. katuvaltausmaksut maksaa rakennuttaja. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työkohteittain 3 sarjaa kopioita teknisistä asiakirjoista. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijoiden on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta tai erikseen sovittuna ajankohtana työmaata koskeva laatusuunnitelma, jossa määritetään työmaan laadun ohjaus- ja varmistustoimenpiteet. Laatusuunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ennen töiden aloitusta. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Laatusuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: kohteen laatutavoitteet ja erityispiirteet projektin organisaatio ja vastuunjako laadunohjaus o laaturiskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet o laadunvalvonta, kokeet ja mittaukset o muut Urakoitsijat ja omat aliurakat o hankinnat

11 Urakkaohjelma 11/22 työmaan katselmukset ja tarkastukset työmaan kokouskäytäntö laatusuunnitelman ylläpito Suunnitelman tulee sisältää vähintään merkityt kohdat 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsija huolehtii tarvittavista työaikaisista rakenteiden suojauksista ja työmaiden yleissiisteydestä sekä hoitaa työmaan loppusiivouksen. Kukin urakoitsija huolehtii oman työnsä aiheuttamat jätteet viipymättä (työpäivän/työn päätteeksi) asianmukaisesti käsiteltäväksi. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä täydellisenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suoraan rakennuttajalta.

12 Urakkaohjelma 12/22 Tarjousaikana rakennuttajan antamat kirjalliset lisäselvitykset menevät pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntö-asiakirjoissa olevan ko. tekstin edelle. Ainoastaan kirjallisesti annetut lisätiedot ovat rakennuttajaa sitovia. Kirjallisesti annetut lisätiedot lähetetään kaikille urakkakilpailuun osallistuville. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä / urakkasopimuksesta tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden osalta urakkasopimus-lomakkeelle RT Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Sivu-urakan alistamissopimus. Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT Urakkaneuvottelupöytäkirja Suunnitelmakatselmuspöytäkirja YSE 1998 ( ei liitetä sopimusasiakirjoihin) Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjousta annetut kirjalliset lisäselvitykset Tämä urakkaohjelma Urakkarajaliite Urakkatarjous (määrä-, yksikköhinta-, resurssi- ja referenssilomakkeet) Alustavat työaikataulut Työturvallisuusasiakirja ja -ohjeet B. TEKNILLISET ASIAKIRJAT (TEKNISET ASIAKIRJAT) Työseloste Sopimuspiirustukset liitteineen Yleiset laatuvaatimukset ja työohjeet

13 Urakkaohjelma 13/22 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin (alleviivattuna) A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakakan alistamissopimus 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja 4. Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjousta annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Urakkaohjelma 6. Urakkarajaliite 7. Työturvallisuusasiakirja- ja ohjeet 8. Alustavat työaikataulut 9. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Urakkatarjous (määrä-, yksikköhinta-, resurssi- ja referenssilomakkeet) B. TEKNILLISET ASIAKIRJAT (TEKNISET ASIAKIRJAT) 11. Työseloste 12. Suunnitelmakatselmuspöytäkirja 13. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 14. Sopimuspiirustukset liitteineen 15. Yleiset laatuvaatimukset, työselitykset, ohjeet ja standardit Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus (kunnalliset laitokset ja liikelaitokset) Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita.

14 Urakkaohjelma 14/22 8 URAKKA-AIKA Urakka-aika on heinäkuu-lokakuu / Töiden aloitus Urakoitsijoilla on oikeus aloittaa töiden valmistelu ja laitteiden tilaukset välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Rakennustyöt tulee aloittaa rakennuskohteessa tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana (tai rakennuttajan lopullisen aikataulun mukaisesti) 8.2 Rakennusaika Urakoitsija sitoutuu suorittamaan rakentamistyöt tilaajan laatimia aikatauluja ja niiden edellyttämää tuotantonopeutta noudattaen. 8.3 Välitavoitteet Kohdekohtaisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. 8.4 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä kohdekohtaisesti sovituista ajankohdista peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa YSE-ehdoista poiketen seuraavasti: - urakassa 0,1 % - sivu- ja erillisurakoista 0,2 % Viivästyssakon suuruus on kuitenkin vähintään 200 / työkohde + kohdekohtainen viivästyssakko. Viivästyminen koskee myös välitavoitteita (kohdekohtaisia aikatauluja) Sakko lasketaan arvonlisäverottomasta kohdekohtaisesta urakkahinnasta. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen

15 Urakkaohjelma 15/22 antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta toteutuneesta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan, kun urakoitsija on suorittanut takuutarkastuksen mukaiset toimenpiteet. Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli rakennusajan päättymisen ja takuuajan vakuuden on oltava voimassa (3) kuukautta yli takuuajan päättymisen. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Vakuuden antajaksi hyväksytään vain suomalainen pankki tai vakuutuslaitos. Rakennusajan vakuus on jätettävä tilaajalle 14:n vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. 9.3 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.4 Vakuutukset Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus (YSE 38 ) 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Arvonlisäveroton urakkahinta muodostuu kokonaishinnasta. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Ensimmäinen maksuerä Kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty, urakoitsija voi laskuttaa 5 % arvioidusta urakkahinnasta.

16 Urakkaohjelma 16/ Muut maksuerät Maksetaan urakan edistymisen mukaan johto-osittain mittauspöytäkirjojen ja tarjouksen yksikköhintojen mukaisesti. Urakan edistymisen mukaan kustakin johto-osittain tehdystä maksuerästä pidätetään 10 % viimeistä maksuerää varten Viimeinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän 5 % vähennetään viimeisestä maksuerästä. Jäljelle jäänyt osuus viimeisestä erästä maksetaan, kun urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja vastaanottotarkastuksessa mahdollisesti todetut puutteet ja virheet on korjattu sekä taloudellinen loppuselvitys on tehty ja takuuajan vakuus luovutettu rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi (mittauspöytäkirja) tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Sopimuksiin perustuvien laskujen maksuaika on 14 vrk hyväksymispäivämäärästä lukien (=valvojan allekirjoitus). Jos rakennuttaja ei maksuajan kuluessa täytä maksuvelvollisuuttaan, on Urakoitsija oikeutettu perimään rakennuttajalta eräpäivän ylittäneeltä ajalta (laskun maksamaton osa) korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron maksun suorituspäivään saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakat ovat Rakennusalan käännetyn arvonlisävelvollisuuden piirissä. Urakoitsijoiden tulee noudattaa laskutuksessaan em. asetusta Hintasidonnaisuudet Urakan yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta Muutos- ja lisätyöt Muutos- ja lisätyöt maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla.

17 Urakkaohjelma 17/22 11 VALVONTA 11.1 Urakoitsijan valvonta Urakoitsijoiden on valvottava oman ja aliurakoitsijansa työnjohdon osaamista ja työsuorituksia. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on erikoisesti kiinnitettävä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Kunkin urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Käytettävä rakennustöiden tarkastusasiakirja sovitaan aloituskokouksessa Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan ja putkitöiden valvojan. Rakennuttajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijoiden sopimuksen mukaista vastuuta Suunnittelijoiden laadunvalvonta Suunnittelijat suorittavat oman alansa rakennusaikaista ylivalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista tilaajan organisaation lisäksi niin, että työ toteutuu teknisten asiakirjojen mukaisesti. Suunnittelijoilla ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksia urakkaan Viranomaistarkastukset Urakoitsijoiden on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaisten lakisääteiset tarkastukset tulevat suoritettua kustannuksineen. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastuksessa. Viranomaisten suorittama tarkastus ei rajoita tilaajan urakkasopimukseen perustuvaa oikeutta valvoa Urakoitsijan työsuoritusta.

18 Urakkaohjelma 18/22 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja. Ainoastaan rakennuttajalla on lisä- ja muutostöiden tilausvaltuus. Ne henkilöt, joilla on muutos- ja lisätöiden tilausvaltuus on nimetty urakkasopimuksessa Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa asianomainen urakoitsija YSE mukaan. Urakoitsija nimeää työmaasta vastuussa olevan työnjohtajan, joka on työmaalla päivittäin tai muuten aina tavoitettavissa (puhelimitse). Tilaaja hyväksyy erikseen työmaan vastuullisen työnjohtajan. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Urakoitsijoilla tulee olla työmaalla tai muuten aina tavoitettavissa (puhelimitse) vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Kulkuluvat Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija ylläpitää työmaalla luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja sosiaaliturvatunnukset sekä työnantajatiedot työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja Rakennuttajalle. Työmaalla tulee noudattaa kulkulupakäytäntöä, kulkuluvat myöntää rakennuttajan edustaja vain työmaahan perehdytetyille henkilöille. Kulkuluvassa tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä tunniste. Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajalla on oikeus poistaa ilman kulkulupaa liikkuva henkilö välittömästi työmaa-alueelta.

19 Urakkaohjelma 19/ Kirjaukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen käyttämään sähköistä työmaapäiväkirjaa, mikäli rakennuttajalla on tällainen käytössä Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin neljän viikon välein. Rakennuttaja varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen. Muista kokouskäytännöistä (esim. viikkopalaverit) sovitaan urakan aloituskokouksessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijoiden velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksen ajankohdasta sovitaan yhteisesti tilaajan ja Urakoitsijan kesken. Vastaanottotarkastuksen sopiminen tehdään urakoitsijoiden yhteisesti laatiman ja työmaakokouksessa hyväksyttävän vastaanottoaikataulun mukaisesti. Kumpikin sopijapuoli maksaa tarkastuksista (mukaan lukien takuutarkastukset) aiheutuneet kustannuksensa. Kaikista vastaanotto- ja jälkitarkastuksista laaditaan pöytäkirja Tarkastusmaksut Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisista tarkastus maksuista. Mikäli Rakennuttaja joutuu pitämään uusintatarkastuksia Urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin Rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksista Urakoitsijaa seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen ja kolmas jälkitarkastus: 300,- (ALV 0 %) - enemmät jälkitarkastukset 1500,- (ALV 0%) Em. tarkastusmaksut ovat voimassa myös työturvallisuusasioiden puutteiden ja virheiden tarkastusmenettelyssä.

20 Urakkaohjelma 20/22 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos neuvotteluista huolimatta sopijapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Rakennuttajan kotikunnan käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai hylätä halvin tarjous mikäli se poikkeaa kohtuuttomasti muista seuraavista tarjouksista. Lisäksi tilaaja pidättää itsellään oikeuden vertailla vapaasti tarjouksia ja antaa urakka muulle kuin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle Urakoitsijalle, mikäli yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisessa (verot, vakuutusmaksut, yms.) ilmenee puutteellisuuksia. Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 1. tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen, ellei ole ilmeistä, että myöhästymistä ei voida lukea tarjouksen tekijän syyksi ja tarjous on saapunut tilaajalle ennen tarjouksen avaustilaisuutta 2. tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset 3. tarjouksen liitteeksi pyydetyt erittelyt ja yksikköhintaluettelot puuttuvat 4. tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle 5. tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti 6. tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa 7. tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeen toteuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla.

21 Urakkaohjelma 21/22 Tilaaja ei missään olosuhteissa korvaa tarjouksen tekijöille tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailuperusteita, pätemisjärjestyksessä, ovat: 1. hinta 2. resurssit (ilmoitetaan resurssilomakkeella) 3. referenssit (vastaavan tyyppiset kohteet) Mikäli tarjoaja on tehnyt tarjouksen useammasta kuin yhdestä urakasta, suoritetaan vertailu tarjotussa laajuudessa ja yhdistelmistä valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin yhdistelmä. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksen muoto on vapaa. Jos sivu-urakkaa tarjotaan aliurakkana, niin aliurakoitsijan nimi on ilmoitettava. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa: 1) Tilaajavastuulain (15/2006) edellyttämät selvitykset / todistukset. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitykset. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja

22 Urakkaohjelma 22/22 urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 2) Urakoitsijan on ilmoitettava tarjouksen liitteenä urakkaan kohdistetut resurssit. 3) Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa referenssiluettelo (vastaavanlaisista työkohteista) Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä/allekirjoittamisesta Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Urakkatarjous / urakkanimi 16.5 Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tilaajan toimesta viikon kuluessa tarjousten jättöpäivästä (suljetussa avaustilaisuudessa) Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 5 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti tai sähköpostilla toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Luumäellä Luumäen energia TJ. Juha Inkilä

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871 LAUKAAN KUNTA 1(7) TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Kehitysvammaisten ohjattu asuminen uudisrakennuksen IV- urakasta. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD. YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD. YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Päivämäärä Datum KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871 LAUKAAN KUNTA 1(7) Tilapalvelu 29.1.2016 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Kehitysvammaisten autettu asuminen uudisrakennuksen putkiurakasta. Hankinnassa noudatetaan avointa

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus.

Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus. Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34615202.aspx Ulkoinen hankinta ID 196808-2012 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus Asiakirjan tyyppi

Lisätiedot