Myrskylän kunta Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma"

Transkriptio

1 Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, KOTKA tel

2 Sisältö SISÄLTÖ RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA, RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Rakennesuunnittelu RAKENNUSKOHDE RAKENNUSKOHDE JA -PAIKKA TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN URAKKAMUOTO SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ PÄÄURAKKA ALIURAKAT TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖAIKATAULU LUVAT LAATU LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA VAIHTOEHTOISET TUOTTEET ASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS URAKKA-AIKA TÖIDEN ALOITUS RAKENNUSAIKA TYÖAIKA VIIVÄSTYMINEN VASTUUVELVOITTEET TAKUUAIKA URAKOITSIJAN VAKUUDET

3 8.3 VAKUUTUKSET RAKENNUTTAJAN VAKUUDET RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ensimmäinen erä Loppuerä Aliurakoiden maksuerät Maksuaika ja viivästyskorko HINTASIDONNAISUUDET MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat VALVONTA RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET RAKENNUTTAJAN VALVONTA SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET KIRJAUKSET TYÖMAAKOKOUKSET URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET VIRANOMAISTARKASTUKSET VASTAANOTTOMENETTELY VASTAANOTTOTARKASTUS TOIMINTAKOKEET LUOVUTUSASIAKIRJAT KÄYTÖN OPASTUS ERIMIELISYYDET ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN TARJOUS TARJOUKSEN MUOTO TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA TARJOUKSEN TEKEMINEN LISÄTIEDOT

4 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja, rakennuttaminen ja valvonta Virastotie 5, MYRSKYLÄ Tapio Bergholm puh. (019) , Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, KOTKA puh. (05) , fax. (05) Puhelinnumerot: Petteri Nikki Tuukka Karjalainen Insinööritoimisto Linos Foritope Oy Kotkankatu 11, KOTKA Rauno Haakana Sähkökuva Oy Matkakuja 6, KOTKA Keijo Kuvaja

5 0.2.4 Rakennesuunnittelu Ri-Plan Oy Ilmarinkuja 3, KOUVOLA Jyri Laurinantti Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde käsittää Päiväkoti Helmi-Tarhan lisärakennuksen ja saneerauksen sekä vanhainkodin piha-alueiden osittaisen kunnostuksen paikoitusalueen osalta suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. 2 Urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknillisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaan päätoteuttajana. Sähkö-, LVI-, sprinkleri-, rakennusautomaatio- ja putkitöiden urakat toteutetaan pääurakan aliurakoina. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet Aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista 5

6 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät rakennusteknilliset työt tarvikkeineen asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti valmiiksi saatettuna sekä työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 mukaisia sivuurakoita. 3.2 Aliurakat Sähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja työselityksen mukaiset sähkötyöt tarvikkeineen. LV-urakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja työselityksen mukaiset LV-työt tarvikkeineen. IV-urakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja työselityksen mukaiset VI-työt tarvikkeineen. RAU-urakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja työselityksen mukaiset RAU-työt tarvikkeineen. Sprinkleri-urakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja työselityksen mukaiset työt tarvikkeineen. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija laatii yhdessä aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 mukaisen työaikataulun kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun merkitään aliurakoitsijoiden työt. 6

7 Aikataulun toteuttamista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. Aikataulu tulee laatia paikka-aikakaavion avulla, jotta kriittiset työvaiheet ovat aikataulusta selkeästi havaittavissa. 4.3 Luvat Rakennuttaja vastaa urakan toteuttamiseen tarvittavien lupien hankkimisesta. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsija laatii ennen työmaan aloituskokousta / kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskevan laatusuunnitelman, jota täydennetään tarvittaessa työn kuluessa. Kukin urakoitsija laatii omaa työtään koskevan laatusuunnitelman. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisten edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman työnjohdon ja työvoiman sekä aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsijan on, halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, saatava vaihdolle etukäteen rakennuttajan ja pääsuunnittelijan hyväksyntä. 7

8 6 Asiakirjat 6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan maksutta pdf-tiedostoina urakoitsijalle. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Osa asiakirjoista on HILMAportaalissa julkaistun tarjouspyynnön yhteydessä. Täydentävä aineisto toimitetaan urakoitsijalle muistitikulle taltioituna erikseen pyydettäessä. 6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja aliurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetään lyhennettä YSE). Asiakirjat täydentävät toisiaan. Niiden pätevyysjärjestys noudattaa YSE:n 13 ohjeita. 7 Urakka-aika 7.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa kun urakkasopimus on syntynyt, kuitenkin viimeistään Rakennusaika Koko urakkasuorituksen tulee olla valmis Välitavoitteet: 1. Lisärakennus valmis ja käyttöönotettavissa pihatöineen mennessä 2. Vanhan Helmi-Tarhan saneeraukseen liittyvät ulkopuoliset työt (salaojitus, sokkelin vesieristys, sadevesien johtaminen) voidaan tehdä ainoastaan , valmiina viimeistään Vanhan Helmi-Tarhan muut kuin ulkopuoliset työt voidaan aloittaa aikaisintaan ja ne tulee olla valmiina viimeistään

9 Mikäli työt tai välitavoitteet valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa ne vastaan. Aikaisemmasta vastaanotosta ei suoriteta hyvitystä. 7.3 Työaika 7.4 Viivästyminen Työ tehdään pääsääntöisesti normaalina työaikana. Työn aikana tulee huomioida se, että työmaa alue sijaitsee käytössä olevassa päiväkodissa ja sen pihaympäristössä. Päiväkoti on suljettuna ainoastaan Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan antamia toimintaohjeita. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta koko urakkasuorituksen ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,05 % (YSE 18 ) Välitavoitteiden osalta viivästyssakon määrä on seuraava: Kohta 1, viivästyssakon määrä kultakin työpäivältä on tarjouksessa eritellystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,05 %. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Kohta 2, viivästyssakon määrä kultakin työpäivältä on tarjouksessa eritellystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 1,0 %. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Kohta 3. viivästyssakon määrä kultakin työpäivältä on tarjouksessa eritellystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,05 %. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Kohta 4. viivästyssakon määrä kultakin työpäivältä on tarjouksessa eritellystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 1,0 %. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään 50 työpäivältä. 9

10 8 Vastuuvelvoitteet 8.1 Takuuaika Takuuaika on hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien kaikissa urakoissa 24 kk. Takuuajan puolivälissä pidetään tarkastus, jossa havaitut virheet tulee korjata sovittuna aikana. 8.2 Urakoitsijan vakuudet YSE 36 mukaiset vakuudet urakoitsija antaa seuraavasti: Rakennusajan vakuus laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta on 10 %. Takuuajan vakuus laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta on 2 %. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. 8.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. 8.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 9.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään kokonaishinta ja arvonlisävero eritellen. 10

11 9.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen erä Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäinen maksuerä on 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Se maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on 10 % urakkasummasta. Se on maksukelpoinen, kun urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Aliurakoiden maksuerät Maksuaika ja viivästyskorko Pääurakoitsija maksaa aliurakoiden maksuerät asianosaisille urakoitsijoille. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun päivämäärän ylittävältä ajalta maksamattomalle määrälle laskettua viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan viivästyskorkolain mukaisesti. 9.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman valuutta- ja indeksisidonnaisuutta. 9.4 Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisä on 12 %. 11

12 9.4.2 Yksikköhinnat Urakoitsija liittää tarjoukseen yksikköhintaluettelon, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt toteutetaan. 10 Valvonta 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta päättää kunnanhallitus. Urakkaan liittyvistä muutosja lisätöistä päättää rakennustoimikunta tai rakennusmestari Tapio Bergholm Rakennuttajan valvonta Rakennuttajan päävalvojana toimii Tapio Bergholm. Lisäksi rakennuttaja voi palkata erillisen työmaavalvojan. Valvojien tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaan Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki mahdolliset muutokset ilmoittaa rakennuttajan edustaja. 11 Työmaan hallinto ja toimitukset 11.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja. Sivuurakoitsijoiden tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuudesta vastaava henkilö Kirjaukset Pääurakoitsija pitää numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. 12

13 11.3 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan työmaan edistymisen myötä, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata yhteistoimintaa. Tätä varten pidetään tarvittaessa yhteistoimintakokouksia, missä valvoja on tarvittaessa mukana Viranomaistarkastukset Pääurakoitsija huolehtii kaikista viranomaistarkastuksista YSE 69 mukaisesti. 12 Vastaanottomenettely 12.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 mukaisesti Toimintakokeet LVI- ja sähkötöiden osalta suoritetaan urakkarajaliitteen mukaiset toimintakokeet viikkoa ennen vastaanottotarkastusta Luovutusasiakirjat Urakoitsija laatii huoltokirjan asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa ja toimittaa käyttö- ja huolto-ohjeet käyttäjälle vastaanottotarkastuksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirja luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. 13

14 13 Erimielisyydet 13.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Rakennushankkeen aikana syntyvät erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolien välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvottelutulosta ole mahdollista saavuttaa, asia ratkaistaan Kotkan käräjäoikeudessa. 16 Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Siinä esitetään hinnat ilman arvonlisäveroa, arvonlisävero sekä kokonaishinta arvonlisäverollisena. Yksikköhinnat tulee eritellä erillisellä liitteellä. Tarjous on eriteltävä seuraavasti: 1. Kokonaishinta, sisältää koko urakkasuorituksen 2. Lisärakennuksen hinta pihatöineen 3. Vanhan Helmi-Tarhan saneerauksen ulkopuolisten töiden (salaojitus, sokkelin vesieristys ja sadevesiviemäröinti) hinta 4. Vanhan Helmi-Tarhan saneerauksen kokonaishinta poisluettuna kohdan 3 työt 5. Vanhainkodin piha-alueen töiden hinta Kohtien 2 5 hinnoista pitää yhteenlaskettuna tulla tarjouksen kokonaishinta. Urakkatarjousten vertailussa kokonaishinta ratkaisee 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa tarjouspyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 3 kuukautta tarjouspyynnössä määrätystä tarjouksen jättöpäivämäärästä 14

15 lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoressa tulee olla merkintä tarjouksesta Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, kysymykset tulee toimittaa rakennuttajalle viimeistään 10 päivää ennen laskenta-ajan päättymistä. Kysymykset voidaan tehdä ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Epäselvyyksien johdosta annettaviin lisäselvityksiin ja muihin mahdollisiin muutoksiin julkaistaan vastaukset viikkoa ennen laskenta-ajan päättymistä kunnan kotisivuilla osoitteessa Muulla tavoin annettuja lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Kotkassa Petteri Nikki Arkkitehti 15

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot