MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) vaihde PORNAINEN faksi sähköposti henkilöille (019)

2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija RAKENNUSKOHDE Tutustuminen rakennuskohteeseen URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaa kuuluvat työ ja hankinnat Rakennuttajan hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakkarajat TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Asiakirjojen dokumentointi RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmien toimittaminen Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAATU JA YMPÄRISTÖ Laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Tilaajan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Irrotettavat ainekset ja purkujäte Työturvallisuus ASIAKIRJAT Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen ( poikkeus YSE98 18 ) Urakka-ajan pidentäminen... 9

3 (13) 11. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus Hyväksyttävä vakuus Vakuutukset Tilaajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko (poikkeus YSE98 40,41 ) Hintasidonnaisuus Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Yksikköhinnat Rakennuttajan vakuus (poikkeus YSE98 37 ) VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Viranomaiskatselmukset Tiedottaminen TARKASTUKSET JA VASTAANOTTO Vastaanotto Tarkastuskustannukset ERIMIELISYYDET... 13

4 (13) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1. Rakennuttaja Rakennuttaja on Pornaisten kunta Osoite: Kirkkotie PORNAINEN Sähköposti 1.2. Rakennuttaminen ja valvonta 1.3. Suunnittelija Yhteyshenkilö Jukka Pietilä Puh Sähköposti Rakennuttajan työmaavalvoja nimetään myöhemmin. ARK H&M Arkkitehdit RAK, LVISA Wise Group Oy 2. RAKENNUSKOHDE Urakan kohteena on Pornaisten kuntaan rakennettavan Mika Waltarin koulun maanrakennustyöt kaikkine siihen liittyvine rakennus- ja asennustöineen sekä hankintoineen. Työt sisältävät mm. pintamaan poiston, maaleikkaukset ja rakennekerrosten rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtynä Tutustuminen rakennuskohteeseen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen osoite on: Anttilantie 9, Laukkoski. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1 4 :ien mukaiset velvollisuudet.

5 (13) 3.2. Maksuperuste Urakoitsija selvittää kustannuksellaan olemassa olevat rakenteet. Rakennusalueen/ tontin reunassa sijaitsee vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. Tarvittavista suojaamistoimenpiteistä sovitaan rakennuttajan kanssa ennen maanrakennustöiden aloittamista. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kiinteä kokonaishinta. Maksut suoritetaan urakkasopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaan, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt erät maksukelpoisiksi. Lisä- ja muutostöissä sovelletaan urakoitsijan lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa.. Sidotut määrät: Rakennuttaja sitoo tuntitöinä, erikseen tilattavien töiden tuntimäärät seuraavasti: KKH 21 RAM KA 4 akselinen 40 h 40 h 40 h 3.3. Urakkasuhteet Jos edellä mainittuja erikseen tilattavia tuntitöitä ei urakan aikana tilata, urakoitsija hyvittää tekemättömän osuuden lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin tilaajalle. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvottelujen yhteydessä. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaa kuuluvat työ ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt työt kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi ja toimivaksi rakenteeksi, sisältäen pääpiirteittäin seuraavat työt: pintamaan poistaminen suunnitelman laajuudessa suunnitelmien mukaiset maaleikkaukset sekä ylijäämämaan kuljetuksen rakennuttajan osoittamaan paikkaan(0-1km) maanajojen vaatimien kulkuteiden rakentaminen reunamaamassojen siirrot läjitykseen läjitysalueen muotoilu ja tiivistys rakennekerrosten rakentaminen paikalleen mittaukset tarkemittaukset toteutuneista rakenteista viimeistelyt ja siivoukset. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen.

6 (13) 4.2. Rakennuttajan hankinnat Urakassa ei ole rakennuttajan hankintoja Sivuvelvollisuudet 4.4. Urakkarajat Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE 2 :ssä. Urakan laajuus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja muissa urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja on hankkinut kohteelle rakennusluvan. 6. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 6.1. Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 6.2. Työaikataulu Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä on toimitettava rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakasta riippuvuudet ilmaiseva, jana-aikataulun muodossa oleva työaikataulu Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Urakoitsija laatii työmaasuunnitelman, jossa esitetään työmaatukikohdan paikka, varastoalueet, liikennejärjestelyt, väliaikaiset rakenteet, vesi- ja jätehuoltojärjestelyt, työn aloittamis- ja etenemisjärjestys jne. Suunnitelma on laadittava kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta ja esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Urakoitsija liittää rakennuttajan hyväksymän työmaasuunnitelmansa laatusuunnitelmaan. Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakoitsijan on huolehdittava työmaa-alueen merkitsemisestä. Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista työnaikaisista liikenne- ja suojajärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen.

7 (13) Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakoitsijan tulee varoa vahingoittamasta olevia rakenteita. Urakoitsija vastaa johtojen, kaapeleiden ja maanalaisten rakenteiden selvittämisestä Asiakirjojen dokumentointi Ennen urakkasuorituksen luovutusta urakoitsijan velvollisuutena on luovuttaa: tarkepiirustukset kaikista rakenteista korkeustietoineen Tarkepiirustukset toimitetaan tilaajalle dwg- ja pdf-formaatissa. Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennuttaja luovuttaa rakennusalueen urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 7. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET 7.1. Luvat Rakennuttaja on hankkinut rakennuskohteen aloittamista ja rakentamista varten tarvittavan rakennusluvan. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Rakennustyö ei saa estää alueella tapahtuvaa liikennettä. Rakennustyön aikana käyttämänsä tiet ja alueet urakoitsijan tulee saattaa kustannuksellaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 8. LAATU JA YMPÄRISTÖ 8.1. Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimat-

8 (13) ta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE momentin mukaisesti Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 mukaisesti, mutta se ei vähennä urakoitsijan vastuuta työsuorituksestaan Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsija ei saa käyttää sopimusasiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta muita tuotteita. Tarjouksessaan määrittämiä tuotteita urakoitsija ei saa työn alkaessa tai sen kuluessa vaihtaa Irrotettavat ainekset ja purkujäte Urakka-alueelta poistetaan puusto ja kasvillisuus sekä pintamaat tarvittavin osin. Urakka-alueella muodostuvat pinta- ja kaivumaat erotellaan, muotoillaan ja tiivistetään läjitysalueelle. Urakka-alueella mahdollisesti urakoitsijan omassa toiminnassa muodostuvan ongelmajätteen toimittaminen jätteen keräyspisteeseen kuuluu kustannuksineen urakoitsijalle Työturvallisuus 9. ASIAKIRJAT Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimusasiakirjat ovat: A Kaupalliset asiakirjat 1 Urakkasopimus 2 Sopimusneuvottelupöytäkirja 3 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 5 Tämä urakkaohjelma 6 Yksikköhintaluettelo 7 Maksuerätaulukko 8 Urakoitsijan tarjous B Tekniset asiakirjat 9 Työkohtainen työselostus 10 Piirustukset piirustusluettelon mukaan 11 Turvallisuusasiakirja 12 Yleiset ohjeet ja määräykset, joita noudatetaan, mutta ei liitetä sopimukseen, kuten mm.: Rakennustieto Oy:n julkaisu InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Pohjarakennusohjeet RIL Työsuojeluhallituksen ohje Kapeat kaivannot

9 (13) Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Teknisissä asiakirjoissa yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Kaupallisesti vaikuttavissa asioissa määräävä on asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia paitsi niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksia. Salaisena pidettävistä asioista urakoitsijan on erikseen mainittava tarjouksessaan Rakennuttajan määrälaskenta Tilaaja ei tee muuta määrälaskentaa kuin mitä näissä tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty. 10. URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistään Rakennuksen alueelta, noin 25 % yhtenäiseltä osuudelta, tulee työt olla valmiina ja luovutettavissa tilaajan käyttöön mennessä, jotta erillisurakkana oleva paalutustyö voidaan käynnistää. Työaika on arkisin Viivästyminen ( poikkeus YSE98 18 ) Mikäli urakoitsijan työn suoritus myöhästyy sopimuksen mukaisesta valmistusajasta tai välitavoitteesta, perii tilaaja viivästyssakon, jonka määrä on 0,2 % kultakin työpäivältä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin enintään 10 %. Korotettu viivästyssakko johtuu jatkorakentamisen alkamisesta Urakka-ajan pidentäminen Urakoitsijalle voidaan antaa pidennystä urakka-aikaan työn aikana YSE 1998 :ssä mainituilla perusteilla.

10 (13) 11. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Takuuaika työlle ja materiaaleille on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien Rakennusaikainen vakuus Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun urakka-ajan Takuuajan vakuus Hyväksytyn vastaanoton jälkeen urakoitsija vaihtaa työnaikaisen vakuuden takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta (huom. lisä- ja muutostyöt) arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään kohdassa mainitunlainen takaus Hyväksyttävä vakuus Vakuutukset Vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin otettu suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. 12. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Kokonaishintaurakan maksuerätaulukon laadinnassa on huomioitava seuraavaa: Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ. Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan kun: Sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu, hyväksyttävä aikataulu tehty ja työmaan laatusuunnitelma hyväksytty. Viimeinen maksuerä (10 %) maksetaan seuraavasti: 10 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus ja tarkepiirustukset on jätetty rakennuttajalle.

11 (13) Maksuaika ja viivästyskorko (poikkeus YSE98 40,41 ) Maksuehto on 21 pv netto. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskut osoitetaan: Pornaisten kunta Jukka Pietilä Kirkkotie 176, PORNAINEN Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain mukaisen kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta ja valuuttakurssien muutosten vaikutusta Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Yksikköhinnat Urakoitsija on velvollinen suorittamaan lisä- ja muutostöitä. Ennen lisä- ja muutostyöhön ryhtymistä on urakoitsijan esitettävä määrälaskentaansa ja yksikköhintoihin perustuva tarjous ao. lisä- tai muutostyöstä. Rakennuttaja tilaa lisä- tai muutostyöt kiinteähintaisena perustuen urakoitsijan tarjoukseen, jonka tulee perustua todellisiin määriin sekä sopimuksen yksikköhintaluettelon mukaisiin yksikköhintoihin. Ellei lisä- ja muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- ja muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. Ellei yksikköhintoja ole annettu tulee urakoitsijan toteuttaa lisä- ja muutostyöt YSE 1998, 47 mukaisesti omakustannushintaan (lisättynä 12 % yleiskustannuslisällä). Urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään päivittäiset tuntilistat ja materiaalilaskut valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsija ei saa aloittaa lisä- ja muutostyötä ennen rakennuttajan kirjallista tilausta sillä uhalla, että ko. lisä- ja muutostyö katsotaan kuuluvaksi alkuperäiseen urakkalaajuuteen. Yksikköhintaluettelo lisä- ja muutostöitä varten hyväksytään urakkaneuvotteluissa Rakennuttajan vakuus (poikkeus YSE98 37 ) Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

12 (13) 13. VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja nimeää urakan alkaessa Valtioneuvoston antaman asetuksen 5 :n tarkoittaman turvallisuuskoordinaattorin. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista rakennuttajan puolesta päättää Jukka Pietilä Rakennuttajan työmaavalvoja nimetään myöhemmin Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelija suorittaa valvontaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Suunnittelijalla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä 14. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kulkuluvat Kirjaukset Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, joka vastaa työmaasta myös aliurakoitsijoiden osalta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla tavoitettavissa, kun rakentaminen on käynnissä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden suojeluohjetta Urakoitsijan on ilmoitettava ennen kunkin työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien nimet ja syntymäajat tilaajalle. Henkilötunniste-/ kulkulupakäytäntö käsitellään tarkemmin aloituspalaverissa. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, joka tehdään sähköisesti ja jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirjan paperiversio tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Työmaakokouksia pidetään kuukauden välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat Viranomaiskatselmukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja - tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle,

13 (13) jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Urakoitsija liittää kaikki tarkastuspöytäkirjat loppudokumentaatioonsa Tiedottaminen Hankkeen tiedottamisesta tiedotusvälineille ja yleisölle vastaa tilaaja. Urakoitsija ei anna mitään tietoja ulkopuolisille. 15. TARKASTUKSET JA VASTAANOTTO Vastaanotto Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaan Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa omista sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus, veloituksetta toinen jälkitarkastus enemmät jälkitarkastukset /jälkitarkastus. 16. ERIMIELISYYDET Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet Tuusulan käräjäoikeudessa. Jukka Pietilä Pornaisten kunta