Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta Rakennuskohde ja -paikka Rakennuttaja Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Rakennuskohteen urakat Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Yhteistoiminta ja työaikataulu Rakennuttajan toimenpiteet Luvat Suunnitelmien toimittaminen Rakentamista koskevat rajoitukset Laatu Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakka-aika Rakennusaika Viivästyminen Urakoitsijan vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Rakennuttajan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat Omistusoikeus Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset Rakennustyön turvallisuus Työvoima Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Kulkuluvat...7

3 15. Vastaanotto Vastaanottotarkastus Toimintakokeet Käyttö- ja huolto-ohjeet Käytön opastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot...9

4 1 1. Tietoja rakennushankkeesta 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde käsittää Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaustyön vaiheen 1 oheistöineen. Työvaihe sisältää pääosin ulkopuolen maanrakennustyöt ja perustusten kuivatustyöt. Rakennuspaikan osoite Parolantie 45-47, Parola. 1.2 Rakennuttaja Hankkeen rakennuttajana toimii Hattulan seurakunta (os. Parolantie 47, Parola), jossa yhteyshenkilönä on talouspäällikkö Leena Nieminen, puh Hankkeen rakennuttajakonsultti ilmoitetaan myöhemmin. 1.3 Tutustuminen rakennuspaikkaan 2. Urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikan esittelystä voi sopia taloustoimiston kanssa, puh Urakka käsittää kaikki 1.urakkavaiheeseen liittyvät työt mukaan lukien purkujätteiden asianmukaisen hävittämisen. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa työsuorituksen työsuojeluasioista. (Katso turvallisuusasiakirja.) 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Maksuperusteena urakassa on kokonaishinta. Kohteessa ei suoriteta muita urakkasuorituksia. 3. Rakennuskohteen urakat 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi virastotalon ja seurakuntatalon 1. urakkavaiheeseen liittyvät työt rakennus-, LVI- ja sähkötöiden sekä aputöiden osalta työselityksen mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi työmaapalveluineen. YSE

5 3.2 Sivu-urakat Ei sivu-urakoita Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Ei rakennuttajan hankintoja eikä erillisurakoita. 4. Yhteistoiminta, työaikataulu ja turvallisuussuunnitelma Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa pääurakoitsijan on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu, suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä 1. urakkavaiheen työturvallisuutta koskeva suunnitelma on toimitettava rakennuttajalle ennen töiden aloittamista. 5. Rakennuttajan toimenpiteet 5.1 Luvat Rakennuslupaa ei tarvita. Muut mahdolliset luvat hankkii pääurakoitsija. Työssä tulee ottaa huomioon kaivutyöt ja sen aiheuttamat toimenpiteet. 5.2 Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 5.3 Rakentamista koskevat rajoitukset 6. Laatu 6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuspaikka sijaitsee Parolan keskustassa kaava-alueella. Rakennukset ovat seurakunnan toimisto- ja kokoontumiskäytössä myös työaikana. Kulkuväylät tulee pitää turvallisina, esteettöminä sekä puhtaina ja ne tulee rajata turva-aidalla. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osilta saavutetaan.

6 6.2 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija vastaa vaihdettujen rakennustuotteiden vastaavuudesta Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeella RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (lyhennetty YSE 1998). Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelupöytäkirja, YSE 1998, tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut suunnitelma-asiakirjat. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE :n mukainen. 8. Urakka-aika 8.1 Rakennusaika Työt saadaan aloittaa heti urakkapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja töiden tulee valmistua viimeistään Rakennusaikaan katsotaan sisältyvän kohtuullinen määrä lisä- ja muutostöitä. 8.2 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa YSE :n mukaisesti.

7 9. Urakoitsijan vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on kaikissa töissä vastaanottotarkastuksesta lukien YSE :n mukaisesti kaksi vuotta Urakoitsijan vakuudet Urakoitsija antaa rakennusajan ja takuuajan vakuudet YSE :n mukaisesti. 9.3 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.4 Vakuutukset Rakennuskohteessa on Hattulan seurakunnan kustantama palovakuutus. Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 10. Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Ennakko Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.

8 Loppuerä 5 Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle. Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa viivästyskorkoa YSE :n mukaisesti. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Urakoitsijan tulee antaa yksilöity tarjous tai eritelty laskelma suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan YSE :n mukaisesti Yksikköhinnat Erillistä yksikköhintaluetteloa ei laadita. Muutoksista sovitaan kohdan mukaisesti. 11. Omistusoikeus 11.1 Raivaus- ja purkujäte Urakkaan kuuluvien irrotettavien aineosien ja purkujätteen omistusoikeus kuuluu YSE :n 1. momentin mukaisesti urakoitsijalle Ongelmajäte Rakennuttajan tiedossa ei ole urakkakohteessa olevaa ongelmajätettä.

9 12. Valvonta 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päätetään Hattulan seurakunnan hallintosäännön mukaisesti. Lisätöiden tilaajana on talouspäällikkö Leena Nieminen valtuuksiensa puitteissa Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSEn :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennustöiden valvoja toimii yhteyshenkilönä. 13. Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa YSE :n mukaisesti. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, josta toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään noin kerta kuukaudessa / tarvittaessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Jos käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaiskatselmukset 13.5 Rakennustyön turvallisuus Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat hoidetuiksi.

10 7 Pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista ko. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 14. Työvoima 14.1 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset todistukset: mm. kaupparekisteriote, verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja tapaturmavakuutustodistus. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Kulkuluvat Rakennuttaja edellyttää, että kaikilla työmaan työntekijöillä on RTK:n käyttämä tai vastaava kulkulupakortti. 15. Vastaanotto 15.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn 1998 mukaisesti Toimintakokeet Työselitysten mukaan Käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsijan on toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet vastaanottotarkastuksessa.

11 15.4 Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle Erimielisyydet 16.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. 17. Urakoitsijan valintaperusteet 17.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle hinnaltaan edullisin tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 18. Tarjous 18.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista taulukkoa. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja yksikköhintaluettelot sekä todistukset Vaihtoehtotarjoukset Ei vaihtoehtotarjouksia Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 1 kuukausi tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaiheen 1 urakkatarjous.

12 18.5 Lisätiedot Jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 5 vrk ennen laskentaajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi AA

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot