METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma I (III) Metsä-Tuomela; muotoilu ja laajennus P14142 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Suunnittelijat Käyttäjät Muut urakoitsijat RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet RAKENNUSKOHTEEN URAKAT Pääurakka Sivu-urakat Urakkarajat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Aloituskatselmus Luvat Suunnitelmien toimittaminen Asiakirjojen dokumentointi Projektikieli Työturvallisuus LAATU Laadunvalmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta Sidotut määrät Poikkeamat YSE

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma II (III) Metsä-Tuomela; muotoilu ja laajennus P URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Urakka-ajan pidentäminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus Hyväksyttävä vakuus Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Muutostyöt VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Valtion rahoitusosuuden valvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Tiedottaminen VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Luovutusasiakirjat, käytön opastus ERIMIELISYYDET TARJOUS Tarjousten muoto Tarjouksessa annettavat tiedot ja liitteet Tarjouksen voimassaoloaika... 12

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma III (III) Metsä-Tuomela; muotoilu ja laajennus P Tarjouksen tekeminen Lisätiedot URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen avaus Tarjouksen hylkääminen Vaihtoehtotarjous Tarjousten vertailuperusteet... 13

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 1 (13) NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARAKENNE 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Osoite PL NURMIJÄRVI Puhelin (09) Yhteyshenkilö hallinto- ja sopimusasioissa: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Mattila Puh Sähköposti Yhteyshenkilö kohteen teknisissä asioissa: Ympäristönhuoltomestari Jari Heino Puh Sähköposti 0.1 Suunnittelijat Teknisissä kysymyksissä rakennuttajaa avustaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Osoite FCG Finnish Consulting Group Oy Askonkatu 9B LAHTI Yhteyshenkilö projektipäällikkö Asta Säämänen Puhelin Sähköposti 0.2 Käyttäjät 0.3 Muut urakoitsijat 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Käyttäjänä on. Osa rakennusalueen liikenteestä tapahtuu käytössä olevan jäteaseman sisääntulotien kautta. Alueelle toimii samanaikaisesti muita urakoitsijoita. Jäteasema on auki ma-pe Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan jäteaseman täyttövaiheen 1 viimeistelyn pinnan muotoilu ja laajennusalueen pohjarakenteen rakennustyö.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 2 (13) Kohde sijaitsee Nurmijärven kunnassa, keskustasta noin 4,5 km päässä, osoitteessa Iivarin metsätie, Nurmijärvi. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 2 URAKKAMUOTO Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen jättäminen edellyttää tutustumista Metsä- Tuomelan jäteasemaan. Tutustumiskäynnin tulee tapahtua välisenä aikana ja se pitää sopia erikseen Hanna Rinteen (puh ) tai Vesa Nykäsen (puh ) kanssa. 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuotona on kiinteä kokonaishintaurakka. Urakkarajat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1 4 :n mukaiset velvollisuudet. Urakoitsijan ei tarvitse järjestää YSE:n 3 2d- kohdan mukaista vartiointia, ellei oman etunsa vuoksi katso sitä aiheelliseksi. Urakoitsija selvittää kustannuksellaan olemassa olevat rakenteet (mm. putkilinjat). Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön rakennuskohteen olemassa olevat tarketiedot. Laajennusalueen rakenteiden rakentaminen ja täyttöalueen muotoilu suoritetaan kiinteähintaisena kokonaishintaurakkana. Maksut suoritetaan sopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaan, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt erät maksukelpoisiksi. Lisä- ja muutostöissä sovelletaan urakoitsijan antamaa lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa, tai urakoitsijan erikseen antamaa tarjousta. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan. 3 RAKENNUSKOHTEEN URAKAT 3.1 Pääurakka Kokonaishintaurakka käsittää viimeistelyrakenteiden rakentamisen seuraavasti: Muotoilu pintarakennealueen tasaus, muotoilu ja mahdollinen leikkaus tai pengerrys pilaantuneilla mailla yleisesti kaikkien esille mahdollisten tulleiden putkien uudelleen asentaminen

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 3 (13) Laajennusalueen pohjarakenne urakka-alueen maansiirtotyöt lähtötason saavuttamiseksi tiivistys- ja pohjarakenteiden rakentaminen suunnitelmien mukaan sekä liittäminen em. rakenteisiin rakenteeseen sijoittuvien salaojalinjojen rakentaminen yleisesti kaikki putkien esiin kaivamiset ja liitostyöt materiaaleineen urakka-alueen ja urakka-alueen reunalle rakennettuihin järjestelmiin sekä muut varusteet ja laitteet suunnitelmien mukaan tarvittaessa laskuojan syventäminen. 3.2 Sivu-urakat 3.3 Urakkarajat Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. Urakkarajat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Erityisesti tulee huomioida kaivannoista mahdollisesti purkautuva terveydelle vaarallinen ja räjähdysherkkä kaatopaikkakaasu ja suotovesi. Työaikataulu ja suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä on toimitettava rakennuttajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on laadittava neljäntoista (14) päivän kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakasta riippuvuudet ilmaiseva, jana-aikataulun muodossa oleva yksityiskohtainen työaikataulu, jossa esitetään myös mahdollisten aliurakoitsijoiden työt ja asennukset. Työaikataulussa esitetään työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulun hyväksyy rakennuttaja kuultuaan aikatauluun liittyviä osapuolia. Työaikataulun noudattaminen todetaan työmaakokouksissa tai erillisissä katselmuksissa. Työaikataulu on työn kestäessä tarvittaessa tarkistettava urakoitsijan toimesta. Urakoitsijan on sovitettava työaikataulunsa myös kaatopaikalla samaan aikaan toimivien muiden urakoitsijoiden työaikatauluun. Yhteistyövelvoite koskee myös muita urakoitsijoita.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 4 (13) 4.3 Työmaajärjestelyt 4.4 Aloituskatselmus 4.5 Luvat 4.6 Suunnitelmien toimittaminen 4.7 Asiakirjojen dokumentointi Urakoitsijan tulee ottaa riittävästi selvää rakennetuista laitteista, rakennuskohteista ja liikenneoloista työmaalla ja ympäristössä. Rakennuttaja ei tule maksamaan mitään lisäkorvausta edellä mainituista syistä ja niistä johtuvista haitoista tai viiveistä. Työmaasähkön, -veden ja -viemärin hankinnat kuuluvat urakoitsijalle. Normaalin kaatopaikkajätteen urakoitsija toimittaa asianmukaisesti Metsä- Tuomelan kaatopaikalle. Ongelmajätteiden toimittaminen asiamukaiseen käsittelyyn kuuluu urakoitsijalle kustannuksineen. Rakennuttaja antaa tiedot työmaan lähestymis- ja sisäisestä liikenteestä, paikoituksesta, rajoituksista, kielletyistä alueista yms. Urakoitsijan tulee laatia työmaasuunnitelma, jossa esitetään tukikohdan paikka, varastoalueet, liikennejärjestelyt, väliaikaiset rakenteet, vesi- ja jätehuoltojärjestelyt, työn aloittamis- ja etenemisjärjestys jne. Suunnitelma on laadittava kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on huolehdittava työmaa-alueen merkitsemisestä. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennuttaja hankkii rakentamiseen tarvittavat luvat. Muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijalta. Ennen urakkasuorituksen luovutusta urakoitsijan velvollisuutena on luovuttaa käytössä, huollossa ja kunnossapidossa tarvittavat dokumentit sekä: tarkepiirustukset urakaan kuuluvista rakenteista, putkista, laitteista ym. korkeustietoineen 4.8 Projektikieli Urakoitsijan on luovutettava urakkasuoritusta koskevat dokumentit 3 sarjana paperikopioita ja lisäksi CD-rom -tallenteena. Dokumenttien tallennuksessa on käytettävä yleisesti käytössä olevaa tiedostoa. Tarkepiirustukset toimitetaan rakennuttajalle dwg-formaatissa. Projektikielenä on suomi.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 5 (13) 4.9 Työturvallisuus 5 LAATU 5.1 Laadunvalmistus 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Työturvallisuudesta on laadittu erillinen työturvallisuusasiakirja, joka on urakkatarjouspyynnön liitteenä. Urakoitsijan on laadittava neljäntoista (14) päivän kuluessa urakkasopimuksen tekemisestä työmaata koskeva tarkennettu laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Työtä varten laaditussa työselityksessä on mainittu laadun varmennuksen vähimmäisvaatimukset. 5.3 Rakennuttajan laadunvalvonta 5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 mukaisesti. Rakennuttajan laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta työsuorituksestaan. Urakoitsijan vastuuta ei myöskään vähennä tilaajan huomauttamisvelvollisuuden mahdollinen laiminlyönti YSE momentin tarkoittamissa tapauksissa. Halutessaan käyttää sopimusasiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemasta muita tuotteita, on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan ja tarvittaessa ympäristöviranomaisten hyväksyminen. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma neljäntoista (14) päivän kuluessa töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Jätteet ja niiden poiskuljetus Metsä-Tuomelan kaatopaikalle kuuluvat urakoitsijalle. Tarjouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta yksi (1) sarja. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata rakennuttajan yhdyshenkilöltä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistetta-

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 6 (13) va, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: A Kaupalliset asiakirjat 1 Tarjouspyyntökirje 2 Tarjouslomake 3 Yksikköhintaluettelo 4 Urakkaohjelma B Tekniset asiakirjat 5 Työselostus 6 Suunnitelmapiirustukset 7 Työturvallisuusasiakirja 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimusasiakirjat ovat: A Kaupalliset asiakirjat 1 Urakkasopimus, joka laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Sopimusneuvottelupöytäkirjat 3 Tämä urakkaohjelma 4 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Tarjouspyyntöasiakirjat ja laskenta-aikaiset lisätiedot 6 Urakoitsijan tarjous 7 Maksuerätaulukko 8 Yksikköhintaluettelo B Tekniset asiakirjat 7.3 Asiakirjojen julkisuus 9 Työselostus 10 Suunnitelmapiirustukset 11 Työturvallisuusasiakirja 12 Yleiset työselitykset ja normit, joita noudatetaan, mutta ei liitetä sopimukseen, kuten mm.: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 (KT 02) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 (KM 02) InfraRYL 2006 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet, RIL 77, 2005 Maakaasuasetus Yleiset hankintaohjeet, Suomen Kuntaliitto, 1998 Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2008 Kaatopaikkojen lopettamisopas SYKE 89 Kaatopaikkojen tiivistysrakenteet Syke 36 Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä esitetty YSE :stä poiketen. Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Tällaisis-

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 7 (13) ta salaisena pidettävistä asioista urakoitsijan on erikseen mainittava tarjouksessaan. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 7.5 Sidotut määrät 7.6 Poikkeamat YSE URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen Rakennuttaja ei tee määrälaskentaa. Urakan kokonaishintaan tulee sisällyttää kallion louhintaa kanaalikaivulla suoritettuna 200 m. Mikäli määrä alittuu tai ylittyy, niin hyvitys tai maksu yksikköhintaluettelon mukaisena. Tässä urakkaohjelmassa poiketaan YSE 1998:sta seuraavissa kohdissa: pätevyysjärjestys 7.2 viivästyminen 8.5 vakuudet 9.2 maksuaika ja viivästyskorko Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. Työt tulee aloittaa viimeistään Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistään Urakan välitavoite on pohjarakenteen asennettava tiivistyskalvo. Tiivistyskalvon asennusten tulee olla valmiina mennessä. Urakka-ajan mahdollisesta pidennyksestä on mainittu edellä kohdassa 8.6. Urakoitsijan tulee sopia rakennuttajan kanssa urakan työajoista. Työaikaa rajoittaa ja säätelee myös Nurmijärven kunnan järjestyssääntö. Mikäli urakoitsijan työn suoritus myöhästyy sopimuksen mukaisesta valmistusajasta ilman, että urakoitsija voi hyväksyttävästi esittää YSE 1998 :ssä 20 lueteltuja syitä myöhästymisen aiheuttajana, tullaan perimään YSE 1998 mukainen viivästyssakko.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 8 (13) 8.6 Urakka-ajan pidentäminen 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus Hyväksyttävä vakuus 9.3 Vakuutukset Urakoitsijalle voidaan antaa pidennystä urakka-aikaan työn aikana YSE 1998 :ssä mainituilla perusteilla. Takuuaika työlle, materiaalille ja laitteille on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien. Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan kahden (2) vuoden takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata pikaisesti. Virheet ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyttöä, on korjattava välittömästi, kun asiasta on huomautettu. Urakoitsija asettaa rakennuttajalle kohtien mukaiset vakuudet. Kokonaishintaurakkana tehtävän kaatopaikan muotoilun ja laajennusalueen pohjarakenteiden rakennustyön aikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennusajan ja siihen saakka, kunnes urakkasuoritus on vastaanotettu, taloudellinen loppuselvitys tehty ja hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle. Mikäli urakkahinta kasvaa kokonaishintaurakassa lisä- ja muutostöiden vaikutuksesta yli 2 %, on vakuuden määrää tarkistettava vastaavasti. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen suuruuden tulee olla 1,3 kertaa arvonlisäverollinen urakkasumma. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakkahinnasta. Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla vähintään 0,5 milj.euron määräinen voimassa oleva vastuuvakuutus.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 9 (13) 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Kokonaishintaurakassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Kokonaishintaurakan maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ lisä- ja muutostöiden maksut maksetaan, kun lasku on hyväksytty maksukelpoiseksi. Rakennuttaja pidättää 10 % jokaisesta lisä- ja muutostyön maksuerästä ja pidätykset maksetaan (hyvitetään) viimeisten maksuerien yhteydessä. Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan kun: sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu ja hyväksyttävä aikataulu on tehty. Viimeiset maksuerät (10 %) maksetaan seuraavasti: 5 % alkuperäisestä urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun kaikki asennukset ovat valmiit ja rakennuttajan hyväksymät käyttö- ja huoltoohjeet on toimitettu 5 % alkuperäisestä urakkasummasta sekä lisä- ja muutostöiden pidätykset (10 %) maksetaan (hyvitetään) vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus ja tarkepiirustukset on jätetty rakennuttajalle Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu hyväksytysti tehdyksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja vahvistaa nimikirjoituksellaan, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Maksuaika alkaa, kun rakennuttaja on vastaanottanut valvojan hyväksymän laskun. Jos rakennuttaja ei 30 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 10 (13) 10.3 Hintasidonnaisuus 10.4 Muutostyöt 11 VALVONTA Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta ja valuuttakurssien muutosten vaikutuksia. Muutos- ja lisätöiden osalta menetellään YSE ja :ien mukaisesti Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista rakennuttajan puolesta päättää Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Mattila tai ympäristönhuoltomestari Jari Heino. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 :en mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelija avustaa rakennuttajaa työn valvonnassa Valtion rahoitusosuuden valvonta 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, joka vastaa työmaasta myös aliurakoitsijoiden osalta. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsija ei voi vaihtaa tarjouksessa ja sopimusneuvotteluissa esitettyjä avainhenkilöitä (projekti- tai työpäällikkö sekä vastaava työnjohtaja) ilman tilaajan suostumusta ja erityisen painavaa syytä. Avainhenkilöiden vaihdoista tulee sopia rakennuttajan kanssa. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 11 (13) 12.3 Kirjaukset 12.4 Työmaakokoukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa noin 1 kerran kuukaudessa rakennuttajan tiloissa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.6 Viranomaistarkastukset 12.7 Tiedottaminen Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia. Rakennuttajan edustajalle on ilmoitettava etukäteen (3 vrk) kokousajankohdasta. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja - tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Hankkeen tiedottamisesta tiedotusvälineille ja yleisölle vastaa rakennuttaja. Urakoitsija ei ilman lupaa anna tietoja ulkopuolisille. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Ks. YSE 1998, Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastustensa kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus, veloituksetta toinen jälkitarkastus enemmät jälkitarkastukset /jälkitarkastus 13.3 Luovutusasiakirjat, käytön opastus 14 ERIMIELISYYDET Luovutusasiakirjojen määrä ja laatu on esitetty kappaleessa 4.7. Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 12 (13) 15 TARJOUS 15.1 Tarjousten muoto Tarjouksessa on annettava urakan kokonaishinta ja yksikköhinnat oheisia tarjouslomakkeita käyttäen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt todistukset, erittelyt ja selvitykset. Urakoitsijan on ilmoitettava tarjouksessa myös vakuuden antaja. Tarjouksen tekemisestä ei voi vaatia korvausta Tarjouksessa annettavat tiedot ja liitteet 15.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousvertailuun päästääkseen urakoitsijan tulee liittää tarjoukseen: Yrityksen kaupparekisteriote Referenssiluettelo viimeisten viiden vuoden ajalta yhteystietoineen. Rakennuttaja voi ottaa yhteyttä keskeisten referenssikohteiden rakennuttajiin ja valvojiin. Lausunto yrityksen kokonaisliikevaihdosta kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, esim. RA- LA-todistus Voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, tai muu vastaava luotettava selvitys, esim. RA- LA-todistus Kopio toiminnan vastuuvakuutuksesta Selvitys urakoitsijan sitovasti suorittamisesta vastaavien henkilöiden (projektipäällikkö ja/tai työpäällikkö, vastaava työnjohtaja) koulutuksesta ja työkokemuksesta Selvitys siitä, miltä osin urakoitsija aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi Selvitys urakoitsijan laatu- ja ympäristöjärjestelmistä sekä kohteelle laadittava alustava laatu- ja ympäristösuunnitelma Muut laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) mainitut selvitykset. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitys on annettava työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta (90 pv) sen jättämiselle asetetun määräajan yli.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Urakkaohjelma 13 (13) 15.4 Tarjouksen tekeminen 15.5 Lisätiedot Tilaajan tulee saada tarjous suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksellaan. Mikäli tarjouspyynnössä esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 16 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16.1 Tarjouksen avaus 16.2 Tarjouksen hylkääminen Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan tilaajan edustajien toimesta tarjouksen jättöpäivää seuraavana arkipäivänä. Tarjousten on oltava perillä klo Nurmijärven kunnalle toimitetut asiakirjat ovat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia. Tilaaja voi hylätä tarjouksen, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä ja Nurmijärven kunnan hankintamääräyksissä. Tarjousvertailuun päästäkseen tarjoajan on toimitettava kaikki kohdassa 15.2 pyydetyt tiedot. Lisäksi tarjouksen tekijällä tai tarjouksessa esitetyllä aliurakoitsijalla (ao. aliurakoitsijaa ei urakoitsija voi vaihtaa) tulee olla edellytetty tekninen suorituskyky ja teknisiltä ratkaisuiltaan sekä laajuudeltaan vastaavia referenssikohteita viimeisten viiden vuoden ajalta. Kohteet on kuvattava tarjouksessa. Tilaajan niin halutessa tarjoajan on esiteltävä valitut referenssikohteensa. Tällöin osapuolet vastaavat kukin omista matkakuluistaan Vaihtoehtotarjous Osatarjousta ei hyväksytä Tarjousten vertailuperusteet Tarjouspyynnön mukaisesta rakenteesta poikkeavia vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan se, joka on hinnaltaan edullisin.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot