NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015"

Transkriptio

1 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie NAKKILA 0.2 Rakennuttajan edustajat Harri Kukkula, tekninen johtaja Puhelin: Telekopio: Sähköposti: 0.3 Rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävät Teemu Harjunen, rakennusmestari Puhelin: Telekopio: Sähköposti: 1 SANEERAUSKOHDE 1.1 Saneerauskohde ja paikka Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. Rakennuskohde on valmistunut vuonna 1965 ja se on kaksikerroksinen.

2 2 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijalla on mahdollisuus tutustua saneerauskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee rakennusmestari Teemu Harjunen p HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuotona on yksikköhintaurakka. Sujutusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat. Kohteessa ei ole muita urakoitsijoita. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa vanhojen valurautaviemäreiden sujutus, sukkasujutusmenetelmää käyttäen. Saneerattavat viemäriosuudet on merkitty liitteenä olevaan piirustukseen punaisella värillä. Saneerattavat viemäriputket ovat vanhojen suunnitelmien perusteella valurautaisia viemärihaaroja, kooltaan pääosin V70. Saneerattavat viemärihaarat yhtyvät koulun käytävän lattian alla kulkevaan rukoviemäriin, joka on sukitettu Aarsleff Oy:n toimesta jo aiemmin. Tällöin haarat on ainoastaan porattu auki. Nyt tehtävään saneerausurakkaan sisältyy pohjapiirustukseen saneerattavaksi merkittyjen viemärihaarojen sukitus välillä runkoviemäri luokissa olevat puhdistusluukut. Lisäksi urakkaan sisältyy haarayhteiden ( 3kpl) asennukset runkoviemäriin, saneerattavien viemärihaarojen kohdalle. Saneerattavat viemärihaarat nousevat luokkien nurkissa olevissa pystykoteloissa toiseen kerrokseen ja sieltä aina vesikatolle saakka. Urakkaan ei kuitenkaan sisälly pystykoteloissa kulkevien viemäreiden saneerausta. Pystyviemäreiden saneeraus on tilaajan erillishankinta. Pystyviemärit uusitaan Uponal putkeksi tilaajan toimesta. Sujutusurakkaan sisältyy käytännössä siis 1. kerroksen lattian alla olevien viemärihaarojen sukitus siten, että sukka ulotetaan kuitenkin vähintään 20 cm luokan lattiapinnan yläpuolelle. Sukitus tulee lopettaa urakoitsijan asentamaan uponal putken pätkään, josta tilaajan on helppo jatkaa pystyviemäriosuuden saneerausta Uponal putkiosin. Em. lisäksi urakkaan sisältyy 1. kerroksen katossa olevan V70 vaakaviemäriosuuden saneeraus sukkasujutusmenetelmällä. Sujutettava putki on merkitty pohjapiirustukseen punaisella.

3 3 Viemäreiden saneerauksesta tulee antaa liitteenä olevan tarjouslomakkeen mukaiset yksikköhinnat. Ruiskupinnoitusmenetelmiä ei kohteessa sallita. Tarjouksen sisältö - haarayhteiden asennus (kpl hinnoin) - viemärihaaran V70 saneeraus sukkasujutusmenetelmällä (metrihinnoin) - em. hintojen tulee sisältää kaikki viemärisaneerauksen edellyttämät työt ja tarvikkeet. Yksikköhintoihin tulee sisältyä myös luovutusasiakirjat, saneerattujen viemäreiden kuvaus ja kuvaustallenteen toimitus tilaajalle sekä loppusiivous. Tilaaja toimittaa: - tarvittavat rakennustekniset työt - luokkien pystyviemäreiden saneeraus Uponal putkiosin - pysäköintitilat asennuskalustolle kohteen välittömään läheisyyteen. - Luovuttaa veloituksetta käyttöön työssä käytettävän sähkön ja veden (kiinteistön olemassa olevista järjestelmistä). 3.2 Sivu-urakat Kohteessa ei ole sivu-urakoitsijoita. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsija huolehtii eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Työmaajärjestelyistä sovitaan urakoitsijan ja rakennuttajan kesken työmaan aloituspalaverissa. 4.3 Suunnitelmakatselmus 4.4 Luvat Työmaan aloituspalaverin yhteydessä käydään läpi urakoitsijan työsuunnitelma ja sovitaan työjärjestyksestä. Mikäli kohteessa suoritetaan tulitöitä, tulee urakoitsijan hankkia töille tulityölupa kunnan rakennusmestari Teemu Harjuselta.

4 4 5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtulosten vaatimustenmukaisuutta. Työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota putkiliitosten osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita on vaihdolle hankittava etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida lian, pölyn ja viemärikaasujen leviäminen sisätiloihin. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 ASIAKIRJAT Mekaanisesta puhdistuksesta ja pesusta irtoava jäte ja putkien purusta tuleva purkujäte kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Asiakirjaluettelo: Kaupalliset asiakirjat urakkatarjouspyyntö urakkaohjelma työturvallisuusasiakirja tarjouslomake Tekniset asiakirjat pohjapiirustus, viemärit kuvausraportti Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääosin urakkasopimuslomakkeen RT mukaisesti, lukuun ottamatta sopimuksessa mainittuja poikkeuksia.

5 5 Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja YSE 1998 rakennuttajan työturvallisuusasiakirja tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen tarjous asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. Rakennustyöt voidaan aloittaa Töiden tulee olla valmiina viimeistään Välitavoitteita ei aseteta. Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.

6 6 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika pääurakassa 0,3 % Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Mikäli viemärisaneerauksessa käytetyille tuotteille valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, vaaditaan myös näistä rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus. 9.2 Urakoitsijan vakuudet 9.3 Vakuutukset Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusaikaista vakuutta ei vaadita b) takuuajan vakuudeksi 2 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja suomessa. Vakaussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta muodostuu tarjouksen yksikköhintojen ja toteutuneiden suoritemäärien perusteella.

7 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Mikäli toisin ei sovita, niin urakkasumma maksetaan kokonaisuudessaan, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu. Toteutuneet suoritemäärät tarkastetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt Yksikköhinnat ovat kiinteitä Muutostyötarjous ja hinnat 11 VALVONTA Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen johtaja Harri Kukkula. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja Teemu Harjunen Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana.

8 8 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Kirjaukset Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus LVI-alan töistä. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, erikseen sovittavina ajankohtina Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijan ja rakennuttajan kesken on pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta toinen jälkitarkastus: 300 euroa enemmät jälkitarkastukset 500 euroa / tarkastus

9 Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on toimitettava luovutusasiakirjat viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Luovutusasiakirjat pitää sisällään mm. - loppukuvausmateriaalin - loppupiirustukset - työmaapäiväkirjat - huolto-ohje - takuutodistukset - menetelmäkuvaukset 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Lisäksi rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset Tarjouksen vertailuperusteet 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksista hyväksytään vertailuhinnaltaan halvin. Vertailuhinta muodostetaan seuraavilla oletetuilla saneerausmäärillä: - haarayhteen asennus = 3 kpl - valurautaviemärin V70 saneeraus = 15 jm Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2).

10 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja selvitykset 1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakonperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 2) Kaupparekisteriote 3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6) Todistus yrityksen työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Em. selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsija, joka ei ole toimittanut edellytettyjä todistuksia ja selvityksiä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen 16.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle sähköpostitse viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Nakkilassa RI Teemu Harjunen

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot