Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015"

Transkriptio

1 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka

2 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkamuoto ja suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Rakennuttajan hankinnat, erillisurakat ja muut työt Urakka-alue ja -rajat T yön toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat määräykset Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset Laatu Laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Raivaus- ja purkujäte Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Urakan aikamääräykset Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Arvonlisävero Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ennakko Loppuerä... 9

3 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Lisä- ja muutostyöt Lisä/muutostyötarjous ja -hinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus... 10

4 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja, tilaaja ja valvoja Nimi: Laihian kunta, Osoite: Laihiantie 50, LAIHIA Yhteyshenkilö: Pekka Panttila Puhelin/matkapuh.: Sähköposti: 0.2 Kolmannet osapuolet Sähkölaitos: Vaasan sähkö Oy PL 26 Kirkkopuistikko Vaasa Puhelinlaitos: Anvia Yrityspalvelut Oy Pitkäkatu Vaasa Johtotiedot Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuspaikka sijaitsee Laihian kunnan keskustan ja Jakkulan (n. 5 km keskustasta) alueella. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista ja hankkinut rakennusalueelta kaikki sellaiset tiedot, joilla on merkitystä tarjoajan velvollisuuksiensa hoitamisen kannalta. Lisätietoja kohteesta antaa ja tarvittaessa esittelee Pekka Panttila puh , s-posti: 2 Urakkamuoto ja suoritusvelvollisuuden laajuus 2.1 Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana vastaten työmaan työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista. 2.2 Maksuperuste Urakan maksuperusteena on uusi valaisin asennettuna /kpl. Lopullinen urakkahinta määräytyy urakoitsijan yksikköhintaluettelossa ilmoittamien yksikköhintojen sekä yhteisesti todettujen vaihdettujen valaisinten määriin perustuen (sidoksissa tilaajan budjetissa olevaan määrärahaan). Valaisimien vaihtourakan hintaan sisältyy kaikki materiaalit ja asennustyöt täysin valmiiksi rakenteeksi. Urakoitsijan tulee laatia urakkatarjouksensa käyttäen tarjouslomaketta. Muita urakkasuorituksen yhteydessä tehtyjä työmääriä ei mitata. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä rakennuttajan hyväksymille aliurakoitsijoille (ks. UO kohta 3.2.1). 3 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluu YSE mukaiset pääsuoritus- ja sivuvelvollisuudet, 3 mukaiset työmaapalvelut ja 4 mukainen työmaan johtovelvollisuus. Urakkaan kuuluu kaikki tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevät rakennustyöt ja velvoitteet täysin valmiiksi tehtynä, täyteen toimintakuntoon saatettuna ja rakennuttajalle luovutettuna.

5 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Ennen urakkasopimuksen solmimista tulee urakoitsijan toimittaa rakennuttajalle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä / :n edellyttämät asiakirjat tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Rakennuttaja ei hyväksy pääurakoitsijan esittämää aliurakoitsijaa ilman, että yllämainitut asiakirjat on toimitettu myös esitettävän aliurakoitsijan osalta. Urakoitsija vastaa siitä, että työssä, alihankintatyöt mukaan lukien, noudatetaan vähintään niitä palkka-, työaika- ja muita ehtoja, joita on Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettava samanlaatuisessa työssä Muut sivuvelvollisuudet Pelastusviranomaisille on taattava esteetön kulku kiinteistöille. Rakennusalueella käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien toiminta ei saa häiriintyä urakan johdosta. Urakoitsijan tulee laatia ja pitää ajan tasalla ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on hyväksytettävä rakennuttajalla riittävän ajoissa ennen kyseisen työvaiheen aloittamista; yksityiskohtainen työaikataulu, työnaikaiset liikennejärjestelysuunnitelmat koskien yleistä liikennettä, Muilta osin noudatetaan YSE Rakennuttajan hankinnat, erillisurakat ja muut työt Rakennuttaja ei tee hankintoja, erillisurakkoja eikä muita töitä. 3.4 Urakka-alue ja -rajat Urakka-alue koostuu kaava-alueen mukaisista katualueista. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat määräykset Pääurakoitsija huolehtii kaikilta osin eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta ja yhteydenpidosta ympäristöön. Muilta osin noudatetaan YSE Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :n tarkoittama työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 4.3 Turvallisuus Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut tulee kuvata urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston päätöksen "rakennustyön turvallisuudesta" (VNa 205/2009, ) mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/ ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti (UO, liite 1). Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusasiakirjojen tiedot koko urakan ajan VNa 205/ :n edellyttämällä tavalla. Ennen rakennustyön alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset VNa 205/ :n mukaiset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :n mukaiset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat.

6 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että jokaisella sopimusalueella liikkuvalla tai työskentelevällä urakoitsijan sekä tämän alihankkijan työntekijällä on alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste verotunnisteella varustettuna. Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuustilanteen seurantaa keräämällä tiedot kaikista työtapaturmista, vaaratilanteista ja liikenneonnettomuuksista sekä omaisuus- ja ympäristövahingoista. Seurantatiedot urakoitsijan tulee raportoida työmaakokouksissa. Edellä mainitun työturvallisuustilanteen seurannan lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuusmittaukset MVR mittausmenetelmällä. Tavoitetaso em. mittauksissa on > 90 % ja tapaturmien osalta 0 tapaturmaa. Turvallisuusmittaukset suoritetaan viikoittain ja urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta. Pääurakoitsijan on lisäksi laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen suoritettavien töiden edellyttämän urakka-alueen. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Laihian kunnan omistamien alueiden käytöstä työmaan tukialueina on sovittava rakennuttajan kanssa Liikenne Kaikki liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu turvallisesti sekä mahdollisimman joustavasti. Urakoitsija vastaa käyttämiensä kulkureittien kunnossapidosta ja mahdollisista vaurioista niiltä osin kun ne aiheutuvat urakoitsijan toiminnasta Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Rakennusalueella olevien kaapeleiden, johtojen ja laitteiden sijainnin selvitys tarvittavilta osin kuuluu urakkaan. 4.6 Erityiset katselmukset Rakennuspaikalla pidetään ennen töiden aloitusta aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.7 Luvat ja ilmoitukset Rakennustyön suoritukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta koko työn kattava laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee koota kaikki urakkasuorituksen aikana laadunvarmistukseen ja turvallisuuteen liittyvä aineisto ns. laatukansioon. Kansioon tulee liittää myös urakoitsijan toimesta laaditut suunnitelmat, raportit sekä toimitettujen katselmusten pöytäkirjat. Laatukansion sisältö tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa (esim. tallennettuna CDR/DVD-levylle pdf- ja dwg-tiedostoina). Laatukansio tulee toimittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta. 5.2 Tilaajan laadunvarmistus YSE 9 mukaisesti. 5.3 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsija on velvollinen suorittamaan laadunvalvontaa YSE 10 ja 11 :n mukaisesti.

7 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakoitsijan on valvottava oman sekä aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Vastaava työnjohtaja toimii rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilönä. Tarkastukset dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat rakennuttajan edustajien nähtävillä ja laadun perusdokumenteista on koottava toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti laaturaportit. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset sekä ottaa tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja määräyksiä. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Purkujäte Suurpainenatriumvalaisimet ovat rakennuttajan/tilaajan omaisuutta ja toimitetaan teknisen varastoon Peräläntie 1. Muut purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitusijan tulee huolehtia sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjoajien saatavilla tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta lomakkeen RT Urakkasopimus pohjalta. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on YSE 13 :stä poiketen seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat; urakkasopimus sopimusneuvottelupöytäkirja YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen annetut kirjalliset lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen urakoitsijan tarjous B. Tekniset asiakirjat; työkohtainen työselitys Kohde ja Määräluettelo vaihdettavista katu- ja tievalaistuksista vuonna 2015 Infra RYL 2006:n katuvalaistusta koskevat vaatimukset. Lisäksi urakassa noudatetaan työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa sekä yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja työohjeita. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena.

8 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäviksi katsomansa tiedot. Rakennuttaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää erillisillä liitteillä. 8 Urakan aikamääräykset 8.1 Töiden aloitus Työt tulee aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai viimeistään Töiden valmistuminen Työt tulee suorittaa urakoitsijan laatimaa ja rakennuttajan hyväksymää työaikataulua noudattaen siten että urakka on kokonaisuudessaan valmis viimeistään Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 8.4 Työaika Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (mape). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin sopimusneuvottelussa tai työmaakokouksessa ja siihen on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen Urakan valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä urakan osalta ja 75 työpäivää välitavoitteen osalta. Viivästyssakon määrä työpäivältä on YSE 18 :stä poiketen 0,2 % työpäivältä laskettuna urakkasopimukseen merkitystä urakkahinnasta. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika asennustöille on 24 kuukautta ja valaisimille on 60 kuukautta rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien. Vastaanottopäivästä vuoden kuluttua pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti; rakennusajan vakuudeksi 10 % laskettuna sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta, takuuajan vakuudeksi 2 % laskettuna lopullisesta urakkahinnasta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, taloudellinen loppuselvitys on pidetty, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset tilaajan vastattaviksi katsottavat korvaukset kolmansille osapuolille on suoritettu ja kun urakkasopimukseen perustuvat tilaajan urakoitsijaa kohtaan asettamat vaatimukset on suoritettu. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen

9 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Lopullinen urakkasumma muodostuu; yllä mainitusta kokonaishinnasta ja tilattujen lisä- ja muutostöiden osuudesta, 10.2 Urakkahinnan maksaminen Arvonlisävero Laihian kunta on arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja, joten urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan tarjouspyyntökirjeen (kohta 9) mukaisesti laatima työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä on suuruudeltaan 5 % sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta ja maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja työt on käynnissä Erityiset maksuerät Ei ole Ennakko Ks. UO kohta Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 10 % sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen, kun; urakka on vastaanotettu, takuuajan vakuus asetettu, taloudellinen loppuselvitys tehty, kaikki muut maksuerät ovat maksukelpoisia Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaavat sopimuksen mukaiset työsuoritteet on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa milloin laskun perusteena olevat työsuoritteet on tehty. Laskujen maksuaika on YSE 41 :stä poiketen 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Ei ole Lisä- ja muutostyöt Lisä/muutostyötarjous ja -hinnat Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 43 ja 44 :n mukaista menettelyä. Rakennuttajalla on oikeus teettää lisä- ja muutostöitä myös muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan toimivaltaisena edustajana toimii sopimusasioissa vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka ja urakkaan liittyvissä asioissa talonrakennusmestari Pekka Panttila. Muut mahdolliset rakennuttajan edustajat toimivaltuuksineen nimetään urakkasopimuksessa Rakennuttajan valvonta

10 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan osapäiväisen paikallisvalvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työtä johtavalla työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla on oltava urakan sisältöön ja vaativuuteen nähden riittävä koulutus ja käytännön kokemus. Urakoitsijan tulee nimetä laatuasioista vastaava riittävän pätevyyden omaava henkilö, joka vastaa urakan aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta ja noudattamisesta. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava riittävän pätevyyden omaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan on nimettävä riittävän pätevä henkilö vastaamaan työmaan liikenteen suunnittelusta ja järjestelyistä Työmaapäiväkirja Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksien pitämisestä sovitaan sopimusneuvottelussa. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään rakennustyön aloituskokous Viranomaistarkastukset Pääurakoitsija vastaa siitä, että kaikki urakan valmiiksi saattamisen edellyttämät viranomaistarkastukset tulee suoritettua. Tarkastuskustannuksista vastaa urakoitsija. 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 :n mukaisesti Luovutusasiakirjat Urakoitsijan tulee luovuttaa hyvissä ajoin ennen urakan vastaanottotarkastusta kohdan 5.1 ja 5.3 mukaiset asiakirjat, joita ovat mm. laaturaportit ja dokumentit. 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet, joita sopijapuolet eivät saa keskenään sovittua ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Laihialla Laihian kunta Masa Hiipakka vs. tekninen johtaja Liitteet: Turvallisuusasiakirja (liite 1)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot