Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin poikkeuksin Sovelletaan PÄÄURAKKA

2 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA JA KÄYTTÄJÄT RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA SUUNNITTELIJAT KOHDE KOHDE JA PAIKKA TUTUSTUMINEN PURKUKOHTEESEEN HANKKEEN URAKKAMUOTO SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ PÄÄURAKKA SIVU-URAKAT TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖAIKATAULU TYÖMAAJÄRJESTELYT SUUNNITELMAKATSELMUS ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET LUVAT SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN PROJEKTIN TIETOPANKKI LAATU URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖN SUOJELU ONGELMAJÄTE ASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS ASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA TÖIDEN ALOITUS PURKUAIKA TYÖAIKA VIIVÄSTYMINEN VASTUUVELVOITTEET URAKOITSIJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET RAKENNUTTAJAN VAKUUDET RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN HINTASIDONNAISUUDET MUUTOSTYÖT VALVONTA RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET... 11

3 RAKENNUTTAJAN VALVONTA TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET TYÖVOIMA KULKULUVAT KIRJAUKSET TYÖMAAKOKOUKSET VIRANOMAISTARKASTUKSET VASTAANOTTOMENETTELY VASTAANOTTOTARKASTUS TARKASTUSKUSTANNUKSET ERIMIELISYYDET RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEET VAIHTOEHTOTARJOUKSET TARJOUS TARJOUKSEN MUOTO TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA TARJOUKSEN TEKEMINEN TARJOUSTEN AVAUS LISÄTIEDOT... 14

4 3 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja ja käyttäjät Savon koulutuskuntayhtymä Kiinteistöyksikkö Presidentinkatu 3 E KUOPIO Tilaajan edustaja sopimusasioissa Ari Orsijoki, kiinteistöjohtaja Puh Sä-posti: Käyttäjän edustaja Rauno Kettunen, rehtori Puh Sä-posti: 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttaminen, valvonta, turvallisuuskoordinaattori Tapani Lehmusaho, rakennuspäällikkö Puh Sä-posti: 0.3 Suunnittelijat Rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Puijonkatu Kuopio Pauli Pehkonen, RI Puh

5 4 1 KOHDE 1.1 Kohde ja paikka Savon Koulutuskuntayhtymän maatalous- ja puutarhaoppilaitos. Hietapohjantie Muuruvesi Vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston purkutyöt. Purkutyöhön kuuluu kiinteistöjen purkaminen ja purkujätteiden käsittely ja kuljetukset jätteenkäsittelykuluineen. Tonttia saa käyttää väliaikaiseen varastointiin purkutyön aikana tilaajan osoittamassa laajuudessa. Purkutyön jälkeen on purkujäte poistettava tontilta. Kylmän varaston osalta tilaaja purkaa ennakkoon rakennuksen runko-osan, purkuurakoitsijalle jää ko. rakennuksen osalta purettavaksi perustusrakenteet. 1.2 Tutustuminen purkukohteeseen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut purkukohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Esittelyn hoitaa tarvittaessa Tapani Lehmusaho. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Purku-urakoitsija on rakennusalan yleisten sopimusehtojen 1998 (YSE 1998) tarkoittamassa pääurakoitsijan asemassa. Purkutyön urakkamuoto on kokonaisurakka, jossa pääurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana urakoitsijana. 2.2 Maksuperuste Sopimusmuoto urakassa on kokonaishintaurakka käsittäen kaikki kohteen purkuasiakirjoissa esitetyt työt täysin valmiiksi suoritettuina kaikkine kustannuksineen. 2.3 Urakkasuhteet Pääurakoitsija voi käyttää aliurakoitsijoita kuitenkin sillä rajoituksella ettei aliurakoitsija saa enää tilata työtä kolmannelta osapuolelta, vaan pääurakoitsijan on oltava suorassa sopimussuhteessa aliurakoitsijaansa. Pääurakoitsijan käyttämien aliurakoitsijoiden määrää ei rajoiteta. Pääurakoitsijan on aina hyväksytettävä aliurakoitsija rakennuttajalla. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pääurakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät aliurakoitsijat rakennuttajalle urakkaneuvotteluiden yhteydessä.

6 5 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Urakkaan sisältyvät kaikki työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Ennen urakkasopimuksen tekemistä pidetään selonottoneuvottelu, joissa täsmennetään mahdollisesti epäselviä asioita urakan toteutuksen suhteen. Selonottoneuvottelusta tehdään pöytäkirja, joka laitetaan sopimuksen liitteeksi. Urakoitsija saa ottaa käyttöönsä työmaasähkön 3x63 A, tyhjillään olevasta kasvihuoneesta. Työmaan sähkön kulutuksesta ei peritä erillistä veloitusta. Urakoitsija vastaa työmaasähkön kytkemisestä ja kaapeloinnista omaan työmaakeskukseensa. Urakoitsija saa ottaa käyttöönsä tarvitsemansa veden purettavan Juuresvaraston vesijohdosta tai tilaajan kanssa erikseen sovittavasta paikasta, käytetystä vedestä ei peritä erillistä veloitusta. Urakoitsija vastaa tilapäisten vesiliittymien kytkennöistä. Tilaaja antaa koulun alueelta purku-urakoitsijan käyttöön paritalon puolikkaan n. 80 m2 (vihreästä paritalosta), varastotilaa käyttämättömästä kasvihuoneesta sekä sosiaalitiloja vanhasta kukkatalosta (mm. pukukoppitiloja) sosiaali- ja varastotiloiksi, ilman erillistä veloitusta. Jos urakoitsija katsoo, etteivät tilaajan osittamat tilat riitä, niin urakoitsijan on järjestettävä itse riittävät tilat haluamallaan tavalla. 3.2 Sivu-urakat Kohteessa ei ole erillisiä sivu-urakoita. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Palkatessaan aliurakoitsijoita pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Urakka-aika kts. kohta 8. Purku-urakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.

7 6 4.3 Työmaajärjestelyt Ennen purkutyön suorittamista työmaalla pidetään aloituskatselmus, jossa sovitaan työmaajärjestelyistä rakennuttajan ja käyttäjän kanssa. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja jonka sekä urakoitsija että rakennuttaja hyväksyvät allekirjoituksellaan. Alueen käytöstä ja rajoituksista sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken aloituskatselmuksessa. Urakoitsijan tulee huomioida tarjousta antaessaan ainakin seuraavat asiat työmaajärjestelyihin /-liikenteeseen liittyen: - Ympäröivät rakennukset ovat käytössä urakan aikana - Pihaliikenne - Työmaa tulee aidata 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen tekemistä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteuttamista varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen tai niistä on ilmoitettu hankkeen teknisissä asiakirjoissa. 4.6 Luvat Rakennuttaja hankkii purkuluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai aloituskatselmuksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovittavan suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Lähtökohtaisesti rakennuttajalla on velvollisuus toimittaa 2 täyttä sarjaa urakoitsijalle. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa ja muissa rakennushankkeen asiakirjoissa. 4.8 Projektin tietopankki Tässä projektissa käytetään Buildercom projektipankkia. Projektipankkia käytetään dokumenttien hallintaan, tallentamiseen ja jakeluun. Kaikkien suunnitelmien jakelu tapahtuu projektipankin kautta.

8 7 5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Pääurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista, työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava aliurakoitsijoiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset mm. kierrättämällä materiaaleja. Pääurakoitsijan on laadittava tilaajan hyväksymä työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että purkujätteet lajitellaan Juankosken kunnan ja voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava arkipäivisin ma - pe klo välisenä aikana. 6.2 Raivaus- ja purkujäte Raivaus- ja purkujäte kuuluu urakoitsijalle poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen. 6.3 Ongelmajäte Kohteessa on asbestia, ks. asbestikartoitus ja purkutyöselostus kohta asbestipurku. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkasopimuksesta tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT

9 8 Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään: - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - tarjous - maksuerätaulukko - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Purkutyöt saa aloittaa ja tulee aloittaa viimeistään Purkuaika Purkutyö suoritetaan yhtäjaksoisesti ja töiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiina ja luovutettavissa tilaajalle viimeistään Tarjouksessaan urakoitsijan on esitettävä ehdotus toteutusajaksi, mikäli se poikkeaa edellä esitetystä (vain esitettyä nopeampi toteutus). Mikäli purkutyöt on suoritettu ennen sopimuksenmukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa työn vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Työaika Viikoittainen työaika rajoitetaan maanantaista perjantaihin ja päivittäinen työaika on kello Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, on asia otettava esille urakkaneuvotteluissa tai työmaakokouksessa. Meluavia töitä mm. piikkauksia ja porauksia ei saa suorittaa ennen klo 8.00 eikä klo jälkeen. Viikonloppuna tehtävistä töistä on sovittava erikseen tilaajan kanssa. 8.4 Viivästyminen

10 9 Jos työ viivästyy urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon suuruus työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - ensimmäiseltä 10 päivältä 0.05% - seuraavalta 40 päivältä 0.2% Tämä sopimussakkotaulukko merkitään urakkasopimuksen. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: 1) Rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta purku-urakassa 10%. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.2 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa kohteelle vakuutuksen koko purkutyön osalta YSE 38 soveltaen. Vakuutuksen tulee kattaa aliurakoitsijoiden työt. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0.5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutustodistukset tulee esittää tilaajalle ennen töiden aloittamista. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan RT mukai-

11 10 sen maksuerätaulukon laadintaohjeen mukaisesti. Nimikkeellä pääosin suoritettu maksueriä ei hyväksytä. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä, joka voidaan hyväksyä kun sopimus on allekirjoitettu, urakkaajan vakuus jätetty, rakennustyövakuutus on otettu ja työt aloitettu, saa olla korkeintaan 10 % urakkasummasta. Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt. Maksuaika ja viivästyssakko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun ao. työvaihe on hyväksyttävästi suoritettu ja tilaajan nimeämän valvojan allekirjoituksellaan hyväksymä lasku on saapunut tilaajalle. Valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos tilaaja ei 14 vuorokauden kuluessa (siitä päivästä lukien, milloin valvoja on kuittauksellaan hyväksynyt ko. laskun) ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron mukaisen maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Lisä- ja muutostyötarjoukset ja -hinnat Urakoitsijan on ennen muutos- ja lisätyöhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva yksilöity kirjallinen tarjous ja rakennuttajan on kirjallisesti tilattava työ. Mikäli työstä tai sen osasuorituksesta ei ole sovittua yksikköhintaa, noudatetaan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 ohjeita ja mitä edellä lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta on mainittu. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu. Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti.

12 11 Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset lisä- ja muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Yksikköhintaluettelon käyttöperiaatteet ovat tarkemmin yksikköhintaluettelon kansilehdellä. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Sakky:n Ari Orsijoki tai Tapani Lehmusaho. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää kohteen valvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan purkutöiden valvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot. Rakennuttajan suorittama valvonta ei vähennä urakoitsijan sopimusasiakirjojen mukaista vastuuta. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla kokoaikainen vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavissa töissä ja jonka tulee toimia lupaehtojen mukaisena työnjohtajana. Kunkin aliurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaistoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain.

13 12 Urakoitsijan työsuhteissa tulee noudattaa vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Työvoiman palkkaamisessa tulee antaa etusija paikallisille ammattihenkilöille Kulkuluvat Pääurakoitsija on velvollinen tarkastamaan ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat, vero- ja vakuutustiedot sekä työehdot. Kulkuluvan saa myöntää vain mikäli kaikki asiakirjat ja ehdot ovat kunnossa Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa, että kaikilla työmaalla liikkuvilla on asianmukainen kuvallinen kulkulupa, josta ilmenee: - työnantajan nimi - työntekijän nimi - yrityksen y-tunnus - veronumero Lisäksi työmaalla työskentelevien työntekijöiden on oltava rekisteröitynyt veronumerorekisteriin. Työmaalla työskentelevistä työntekijöistä pidetään listaa, johon edellä mainitut tiedot on kerätty. Viranomaisilla ja rakennuttajalla on oikeus saada tämä lista käyttöönsä niin halutessaan. Pääurakoitsijan tulee asianmukaisin toimenpitein varmistaa, että työmaa-alueella ei liiku asiattomia henkilöitä 12.4 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Viranomaistarkastukset Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että lupaehtojen mukaiset viranomaistarkastukset tehdään ajallaan. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Rakennuttaja ottaa työn vastaan vastaanottotarkastuksessa, jossa kirjataan urakkaa koskevat mahdolliset virheet ja puutteet. Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.

14 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - Ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - Enemmät jälkitarkastukset: 1000 (sis. alv 24 %) 13 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet, joista ei muutoin päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan kohteen sijaintikunnan käräjäoikeudessa. Riita-asiat on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin vastaanottotarkastus pidettiin sekä takuu-aikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin takuutarkastus pidettiin. 14 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tarjousten tekemisestä aiheutuneita kustannuksia, vaikka tarjoukset hylättäisiin Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 15 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjoushinta on ilmoitettava RT tai sisällöltään vastaavalla lomakkeella, johon sisältyy myös työntekijöiden tuntihinnat lisä- ja muutostöiden hinnoittelemisen perustaksi. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, enna-

15 14 konpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajan ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä/allekirjoittamisesta Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Urakkatarjous Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston purkutyöt Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivänä klo alkaen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa Lisätiedot Kohdetta esittelee tarvittaessa Tapani Lehmusaho p Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Toimeksi saaneena Kuopiossa Pirjo Soininen Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot