URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA Sivu 2 (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)"

Transkriptio

1

2 Perusparannus JA Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Rakennuttaja käyttäjä Suunnittelijat URAKKAMUOTO Urakkasuhteet Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä ASIAKIRJAT Urakka-asiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Rakennusaika Viivästyminen Työaikataulun tekeminen Urakka-ajan pidentäminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Vakuutukset, työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Vastuu kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta Vartiointi RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Paikallisvalvonta Tarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja velvoitteet Kirjaukset Tiedottaminen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset TYÖVOIMA...9

3 Perusparannus JA Sivu 3 (10) 11.1 Yleistä VASTAANOTTO Toimintakokeet ERIMIELISYYDET Yleistä TARJOUS Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjousten vertailu Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjouksen hyväksyminen...10

4 Perusparannus JA Sivu 4 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUSKOHDE Tilaaja edellyttää, että tarjouksen tekijä tutustuu paikanpäällä kohteeseen ennen tarjouksen antamista. 1.2 RAKENNUTTAJA Savukosken kunta Kauppakuja 2A SAVUKOSKI puh / faksi (016) yhteyshenkilöt: Jarmo Ahtinen p / Mauri Aarrevaara p / 1.3 KÄYTTÄJÄ 1.4 SUUNNITTELIJAT Savukosken kunta Palvelukoti Vekselinmäki SAVUKOSKI yhteyshenkilö: Ulla Lakela matkap / Pääsuunnittelu Erkki Päiveröinen Jyrhämänranta 9 B ROVANIEMI matkap / Arkkitehtisuunnittelu H-P Arkkitehdit Oy Jyrhämänranta 9 B ROVANIEMI puh. (016) / LVIA-suunnittelu Lvi-Suunnittelu Pohjola Oy Jääkärinkatu TORNIO puh / faksi / yhteyshenkilö: Petri Pohjola matkap Sähkösuunnittelu TWAE-North Tecnics Oy Voimakatu SUOMUSSALMI yhteyshenkilö: Pertti Kemppainen matkap

5 Perusparannus JA Sivu 5 (10) 2 URAKKAMUOTO 2.1 URAKKASUHTEET Urakka on kokonaisurakka, johon sisältyy kiinteistön perusparannus kokonaisuudessaan maalaustöineen sekä LVIA- ja sähköyöt. Rakennuttaja tekee lisäksi erillissopimuksella turvatekniikkatoimituksen, jonka aputyöt sisältyvät kokonaisurakkaan. 2.2 MAKSUPERUSTE Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, joka on toimitettava tilaajalle viikkoa aikaisemmin urakkasopimuksen allekirjoittamista tilaajan kommentoitavaksi. 1. maksuerä on 5 % ja se maksetaan, kun rakennusaikainen vakuus on jätetty ja työt aloitettu. Viimeinen maksuerä on 10 % ja se maksetaan, kun työ on valmis, työ on hyväksytysti vastaanotettu ja kaikki tarvittavat jälkityöt tehty sekä tarvittavat säätöpöytäkirjat ja huolto-ohjeet sekä muut asiakirjat on luovutettu, käyttöopastus suoritettu sekä takuuajan vakuus jätetty. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 YLEISTÄ Urakka sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset työt rakennusosineen ja tarvikkeineen. Urakkasuoritus tulee tehdä suunnitelma-asikirjoissa esitetyn vaiheistuksen mukaisesti. Mikäli urakka-asiakirjoissa on ristiriitoja, ne tulkitaan rakennuttajan eduksi, mikäli niistä ei tarjouspyyntövaiheessa ole ilmoitettu. 4 ASIAKIRJAT 4.1 URAKKA-ASIAKIRJAT Urakka-asiakirjat luovutetaan urakoitsijalle yhtenä sarjana. Urakoitsija kustantaa tarvitsemansa lisäkopiot. Lisäkopioita voi tilata rakennuttajan yhdyshenkilöltä. Urakka-asiakirjat ovat seuraavat: 1) Tarjouspyyntö 2) Urakkaohjelma 3) Yksikköhintaluettelo 4) Rakennus- ja tilaselostus 5) Arkkitehtipiirustukset 6) LVIAS-asiakirjat

6 Perusparannus JA Sivu 6 (10) Urakoissa tullaan noudattamaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE) tässä urakkaohjelmassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut selostukset, piirustukset ja muut asiakirjat. 4.2 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Asiakirjojen pätevyysjärjestys ei ole YSE:n mukainen vaan seuraavanlainen: 1) Tarjouspyyntö 2) Tarjous 3) Urakkaohjelma 4) Taloudelliset asiakirjat 5) Kaupalliset asiakirjat 6) YSE 4.3 RAKENNUTTAJAN MÄÄRÄLASKENTA Kohteessa ei ole rakennuttajan määrälaskentatietoja. 5 URAKKA-AIKA 5.1 RAKENNUSAIKA Rakennustyöt voivat alkaa aikaisintaan ja töiden on oltava valmiit Urakoitsijan on esitettävä aikataulu urakan suorittamisesta urakkasopimuksen liitteeksi. Urakoitsijan on pyydettävä vastaanottotarkastusta 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakkasopimukseen kuuluu yksi jälkitarkastus, seuraavat jälkitarkastukset maksavat 1000 euroa kerta, jotka vähennetään maksamattomista maksukelpoisista maksueristä. Mikäli jäljellä olevat maksuerät eivät riitä ylimääräisten maksuerien maksamiseen niin kulut laskutetaan urakoitsijalta ja ne peritään tarvittaessa oikeusteitse. Mikäli urakoitsija pystyy esittämään, että jälkitarkastus ei johdu hänestä aiheutuvista syistä ja pystyy osoittamaan kenestä tai kenen syystä ylimääräiset jälkitarkastukset johtuvat niin tullaan ylimääräiset kustannukset perimään kustannusten aiheuttajalta. 5.2 VIIVÄSTYMINEN Päiväkohtaisen viivästyssakon määrä on YSE:n mukainen. 5.3 TYÖAIKATAULUN TEKEMINEN Urakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Töiden aikataulun mukaista toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Aikataulu on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 5.4 URAKKA-AJAN PIDENTÄMINEN Ei pidennetä.

7 Perusparannus JA Sivu 7 (10) 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 TAKUUAIKA Varsinainen takuuaika on kaksi vuotta, lukuun ottamatta tarvikkeiden / tuotteiden valmistajien antamia pidempiä takuuaikoja, jotka on kirjattava vastaanottopöytäkirjaan. Takuuaika alkaa koko hankkeelle vastaanottotarkastuksesta. 6.2 VAKUUDET Vakuuksien arvot määritellään kummankin urakkatarjouksen hinnasta. Rakennusaikainen vakuus on YSE:n mukainen. Takuuajan vakuus on 5 % rakennustöiden kokonaiskustannusten arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuutta laskettaessa kokonaiskustannuksiin huomioidaan myös lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutus. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudet kattavat myös lisä- ja muutostyöt. 6.3 VAKUUTUKSET, TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET Tarjousta antaessa urakoitsijan on esitettävä voimassa oleva ilmoitus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä sekä verojäämätodistus ja työeläkekassan ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä, RALA-todistus. Edellä mainitut todistukset on pidettävä voimassa koko rakennustyön ajan. Urakoitsija ottaa kohteelle YSE:n mukaisen rakennustyövakuutuksen rakennuttajan nimiin. Urakoitsijan on otettava vastuuvakuutus ja muut lakisääteiset ja vapaaehtoiset tätä rakennuskohdetta koskevat vakuutukset valitsemistaan vakuutusyhtiöistä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista ja toimitettava näistä kopio tilaajalle. Todistukset on toimitettava myös mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta. Rakennuttajan vakuutukset ovat Tapiolassa ja rakennuttaja ilmoittaa rakennushankkeen alkamisesta vakuutusyhtiöön, jotta riskilisä tulee otettua huomioon. 6.4 VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA 6.5 VARTIOINTI Urakoitsijoiden vastuu on YSE:n mukainen. Urakoitsija järjestää tarvittaessa työajan ulkopuolella suoritettavan vartioinnin. 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakka on urakkasopimuksen mukainen arvonlisäverollinen summa. 7.2 HINTASIDONNAISUUDET Ei ole.

8 Perusparannus JA Sivu 8 (10) 7.3 MUUTOS- JA LISÄTYÖT Vain työmaakokouksella on oikeus tilata muutos- ja lisätyö. 7.4 URAKKASUMMAN MAKSAMINEN Yleisten sopimusehdoista poiketen maksuajaksi rakennuttaja edellyttää 14 vuorokautta. Maksuaika lasketaan valvojan työsuorituksen hyväksymisestä. Mikäli maksusuoritus viivästyy, on rakennuttaja velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä osalta maksamattomalle määrälle yleisten sopimusehtojen mukaisen vuotuisen koron maksutapahtumiseen saakka. 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 LUVAT Rakennuttaja hakee tarvittavat viranomaisluvat. 8.2 SUUNNITELMAT Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille urakkasopimussarjan lisäksi kaksi sarjaa suunnitelmia. Lisäkopioita voi urakoitsija tilata omalla kustannuksellaan suunnittelijoilta. 8.3 KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Rakennuttajan edustajana esittelee kohdetta paikanpäällä sovittaessa Jarmo Ahtinen p / 9 VALVONTA 9.1 URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE:n ehtoja. 9.2 RAKENNUTTAJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE:n ehtoja. 9.3 SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE:n ehtoja. 9.4 PAIKALLISVALVONTA Paikallisvalvoja nimetään myöhemmin. 9.5 TARKASTUKSET Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset pidetään. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jonka edustajan on oltava läsnä tarkastustoimituksessa.

9 Perusparannus JA Sivu 9 (10) 10 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET Rakennuttaja nimeää kohteelle valvojan ja muu organisaatio kirjataan urakkasopimukseen URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VELVOITTEET Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja KIRJAUKSET Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa TIEDOTTAMINEN Urakoitsija velvoitetaan laatimaan kohteelle tiedotussuunnitelma, jossa kerrotaan asukkaiden ja urakan kannalta olennaisimmat asiat. Ilmoitusvelvollisuudesta asukkaille töiden käynnistymisestä sekä töiden aikaisista tiedotteista vastaa urakoitsija. Tiedotteet tulee jakaa vähintään viikkoa ennen työn alkamisesta jokaiseen asuntoon. Työn aikaisessa tiedottamisessa on noudatettava samoja periaatteita kuitenkin siten, että vesikatkot ja muut vastaavat ilmoitetaan henkilökunnalle vähintään kaksi päivää aiemmin URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET 11 TYÖVOIMA Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista YLEISTÄ Urakoitsijan on käytettävä töiden tekemisessä alan ammattilaisia. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä paikallista työvoimaa. 12 VASTAANOTTO 12.1 TOIMINTAKOKEET Ei ole. 13 ERIMIELISYYDET 13.1 YLEISTÄ Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Lapin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

10 Perusparannus JA Sivu 10 (10) 14 TARJOUS 14.1 TARJOUKSEN MUOTO Tarjous tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjouksesta tulee ilmetä kiinteä urakkahinta sisältäen arvonlisäveron. Mikäli urakoitsija havaitsee suunnitelmissa ristiriitaisuuksia, on niistä informoitava tarjousta annettaessa ja kerrottava miten kyseessä oleva työsuoritus tarjotaan. Rakennuttaja päättää työsuorituksen toteutustavan. Urakoitsija ei ole oikeutettu esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia taloudellisia vaatimuksia, mikäli tilaaja ei hyväksy kilpailun tulosta VAIHTOEHTOTARJOUKSET Urakoitsija ei voi antaa tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavaa tarjousta TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu on kerrottu tarjouspyyntökirjeessä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä yksittäisen tarjouksen tai hylätä kaikki tarjoukset TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tarjouksen voimassaoloaika on ilmoitettu tarjouspyynnössä TARJOUKSEN TEKEMINEN Rakennuttajan tulee saada tarjous suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana ja ilmoitettuun osoitteeseen. Kuoren päällä on oltava merkintä mistä tarjouksesta on kyse TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija. Mikäli urakkakilpailun tulos ja sen jälkeiset mahdolliset tarkastukset eivät johda kohtuullisiin kustannuksiin, on rakennuttajalla oikeus hylätä kaikki tarjoukset, jolloin rakennusyrityksen raukeaminen ei oikeuta urakoitsijaa saamaan rakennuttajalta korvausta. Suunnitelmamuutoksia ovat oikeutetut tekemään vain ne henkilöt, jotka urakkasopimuksessa taikka muuten on nimenomaan tätä tehtävää varten rakennuttajan toimesta urakoitsijalle ilmoitettu. Savukosken kunta Savukoskella 11. helmikuuta 2011 Jarmo Ahtinen Jarmo Ahtinen

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA 25.10.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL95 28101, Pori Hanke: Ent. Kesoil, P&T Kone -kiinteistön purkutyöt PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot