URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012"

Transkriptio

1 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1

2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta 0.4 Suunnittelijat 0.5 Käyttäjät 0.6 Muut urakoitsijat 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka 3.2 Sivu-urakat 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu 4.3 Työmaajärjestelyt 4.4 Suunnitelmakatselmus 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 4.8 Projektin tietopankki 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa- kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 7.3 Asiakirjojen julkisuus 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 7.5 Sidotut määrät 2

3 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Urakoitsijoiden vakuudet 9.3 Vakuutukset 9.4 Rakennuttajan vakuudet 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima 12.3 Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset 12.5 Työmaakokoukset 12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.7 Viranomaistarkastukset 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 13.3 Tarkastuskustannukset 13.4 Toimintakokeet 13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) 13.6 Käytönopastus 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaisu 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 15.3 Vaihtoehtotarjoukset 3

4 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 16.4 Tarjouksen tekeminen 16.5 Tarjousten avaus 16.6 Lisätiedot 4

5 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Ähtärin Seurakunta Keskuskuja Ähtäri 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuskohteen rakennusteknisten töiden valvojana ja lvisa-teknisten töiden yleisvalvojana toimii Yhteyshenkilö: Arto Kuoppala Ähtäri Puhelin: Sähköposti: Sähköteknisten töiden yleisvalvojana toimii erityisammattimies, 0.3 Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitsto Matti Keski-Keturi Seinäjoki Kauppakatu Seinäjoki Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Eero Kellbeg Seinäjoki Mesimarjaviita Seinäjoki LVIA-Suunnittelu: LVI-Insinööritoimisto J.Saastamoinen Oy Mäntykuja 13 C Seinäjoki / Sähkösuunnittelu: Ins.tsto Muilu Consulting Lapua Kuusikontie Lapua RAKENNUSKOHDE 5

6 1.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennuskohde käsittää seurakuntakeskuksen keittiön saneerauksen ja vanhan osan IV-saneerauksen Rakennuspaikka sijaitsee Ähtärissä osoitteessa Keskuskuja Tutustuminen rakennuspaikkaan YSE 32 Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kohteen näyttö sovittava Arto Kuoppalan kanssa HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus YSE 1-4 Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putkiurakka, ilmavaihto- ja rakennusautomaatio sekä sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Urakoitsija voi antaa tarjouksen myös em. urakoiden yhdistelmästä. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat. 2.4 Maksuperuste Rakennustekniset työt, lvia- sekä sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakoina. 2.5 Urakkasuhteet Kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT Sivu-urakan alistamissopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ YSE Pääurakka 6

7 3.2 Sivu-urakat Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi, työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja ja erillisurakoita. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä ja keittiöhankintojen liitteessä 5. LVIA-urakoihin kuuluu rakennuskohteen putki- ja ilmanvaihtotyöt rakennusautomaatioineen saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Sähköurakkaan kuuluu rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 3.4 Rakennuttajan erillishankinnat Rakennuttaja tekee seuraavat erillishankinnat; 1. Keittiölaitteiden hankinnat Näiden alustava asennusaika merkitään pääurakoitsijan laatimaan työaikatauluun. Muiden vähäisten hankintojen osalta toimitus- ja asennusajat sovitaan erikseen työmaakokouksessa. Mainittujen hankintojen ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. Hankinnasta johtuvat siirrot ja aputyöt kuuluvat pääurakkaan. Näistä rakennuttajan hankinnoista ja erilliskorvauksista muille urakoitsijoille aiheutuvat YSE:a täydentävät velvollisuudet on mainittu urakkarajaliitteessä. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet YSE 7 Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteen sovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu YSE5 Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 7

8 4.3 Työmaajärjestelyt YSE 6-8 Rakennuskohde sijaitsee Ähtärin keskustassa. Työmaa-alue on aidattava. Työmaaliikenne suoritetaan nykyisen kiinteistölle tulevan pääväylän kautta. 4.4 Suunnitelmakatselmus YSE 64 Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheen aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat YSE 65 YSE 31 Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. Muista katselmuksista on sovittava erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelman mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työn suorittamiseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkarajaliitteissä ja työselostuksissa. 4.8 Projektin tietopankki osoitteeseen tehdään tietopankki 5 LAATU 8

9 5.1 Laadunvarmistus YSE 10, 7 3 Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta tai kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden toteutuksesta annettujen puhtausluokitusten mukaisesti on tehtävä oma laatusuunnitelmansa (katso tarkemmin urakkarajaliite ). Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta YSE 11 Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työnsuoritusta sekä työntuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomioitava vesi- ja lämmöneristystöiden osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet YSE 10 2, 28 3 Halutessaan käyttää mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valittaessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitellään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työtavat ja menetelmät on valittava siten, että ympäristölle ei aiheudu muuta pöly- ja meluhaittaa kuin työn luonteen huomioiden on väistämätöntä. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo välisenä aikana. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines YSE 53 9

10 Rakennusurakoitsija vastaa rakennusjätteen haltijan ominaisuudessa kaikesta työmaalla syntyvästä ylijäävästä maa-aineksesta ja raivausjätteestä. Syntyvät kustannukset sisältyvät pääurakan kokonaishintaan Kojeet ja laitteet Purku- ym. jätteistä vastaa rakennusurakoitsija haltijan ominaisuudessa Raivaus- ja purkujäte Pääurakoitsija hoitaa jätteiden varastoinnin ja poiskuljetuksen urakkaan kuuluvana. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte YSE 53 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat YSE Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteessä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla osoitteesta Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan myös rakennuttajan yhdyshenkilöltä. Lisätietoja ja kysymyksiä voi esittää ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen klo saakka. Vastaukset kyselyihin,mahdolliset muutokset ja tarkennukset ovat kaikkien tarjoajien luettevissa osoitteessa kohdasta tarjouspyynnöt. Lisätietoja ja vastauksia ei anneta enää kl jälkeen. Tarjouksen jättäjän on tarkistettava ennen tarjouksen tekemistä, onko lisätietoja annettu ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muulla tavoin annettuja lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Sivu-urakan alistamissopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 10

11 YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään - Urakkaneuvottelupöytäkirja. - YSE Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset. - Tämä urakkaohjelma liitteineen. - Urakkarajaliite. - Tarjous. - Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelmaasiakirjat. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE mukainen seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Urakkaohjelma ja urakkarajaliite tulevat pätevyysjärjestyksessä heti urakkaneuvottelupöytäkirjan jälkeen. Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on rakennusselostukseen nähden parempi pätevyys. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole teettänyt kohteesta määrälaskentaa. 7.5 Sidotut määrät Urakkaan ei sisälly sidottuja määriä. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus YSE 17-18, Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Hanke pyritään aloittamaan viimeistään mennessä. Työ on oltava valmis Rakennusaika Tehollista rakennusaikaa työhön varataan n 3,5 työkuukautta. Tehollinen rakentamisaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt. Työntekijöiden lomakuukausi luetaan teholliseen rakennusaikaan. 11

12 Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Rakennuskohde on luovutettava rakennusten osalta täysin valmiina ja koekäytettynä rakennuttajalle viimeistään mennessä. 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika Rakennushankkeella ei ole määritelty muita välitavoitteita mitä rakennusten valmistumisen osalta on mainittu. Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä ei ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan sopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen YSE 18 Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - pääurakassa 0,1 % - putkiurakassa 0,2 % - sähköurakassa 0,2 % Urakoitsijan on huomioitava tilastolliset pakkaspäivät seuraavasti: Joulukuu 3pv, tammikuu 6pv, helmikuu 6pv ja maaliskuu 3 pv. Urakka-aikaan vaikuttavina tekijöinä huomioidaan em. päivistä poikkeava määrä. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on YSE 29 mukaisesti kaikissa urakkasuorituksissa vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Vesikaton vedeneristystöille ja materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) minitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Umpiolaseille vaaditaan 10-vuoden takuu. Urakoitsija vastaa myös aliurakoitsijoidensa takuuajan velvoitteista. 9.2 Urakoitsijan vakuudet 12

13 YSE 36 mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti; a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 10 % - putkiurakoitsija 10 % - sähköurakoitsija 10 % b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 2 % - putkiurakoitsija 2 % - sähköurakoitsija 2 % Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta johon kuuluvat myös rakennuttajan hankintoihin sisältyvät toimitukset ja erillisurakat. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin rakennuttajan määräämästä vakuutusyhtiöstä ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Rakennuttajan vakuutusyhtiö on IF. Muista lakisääteisistä tai tämän rakennustyön vuoksi ottamistaan vakuutuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa YSE 31 :a poiketen kaikesta kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta ja haitasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen YSE 39 Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen 13

14 Maksuerätaulukko YSE 40 Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hinta että asennus. Poikkeuksena suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Maksuerätaulukko on toimitettava rakennuttajalle viikkoa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista ja se liitetään urakkasopimukseen Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Putki-, ilmanvaihto-, ja sähkötöiden maksuerät maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun sopimus on allekirjoitettu, rakennustyön vakuus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu rakennuttajalle. LVIS -urakoissa maksuerätaulukossa on oltava oma erä loppupiirustuksille. Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyksi. Huoltoerien osuus eri urakoissa on seuraava; -putkiurakka 500 -ilmanvaihtourakka Sivu-urakoiden maksut Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan hyväksyminen Maksuaika ja viivästyskorko YSE 41 14

15 Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Viivästyskorko on korkolain mukaan tällä hetkellä 10 % Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. YSE 43, 44, 47 Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12% lukuun ottamatta aliurakoitsijoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 10%. Sivu-urakoiden yleiskustannuslisät ilmoitetaan näiden yksikköhintaluettelossa. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Rakennushankeen mahdolliset lisä- tai muutostyöt pyritään kompensoimaan vaihtoehtojen avulla Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä/urakkasopimusvaiheessa. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet YSE 59 Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan erikseen valtuuttama rakennustoimikunta. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennustyön valvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. 15

16 Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan jonka työhön sisältyy rakennusteknisten töiden valvonnan lisäksi lvisateknisten töiden yleisvalvonta. Lisäksi työmaata valvomaan asetetaan sähkö/rakennusautomaatiotöiden valvoja. Rakennus- ja sähkötöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot Suunnittelijan laadunvalvonta YSE 60 2 Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei asemansa perusteella ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet YSE Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan rakennusalalta riittävä kokemus. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työnsuojeluorganisaation ja työmaan työturvallisuudesta vastaavan vastuuhenkilön Työvoima 12.3 Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. YSE 75 Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaistesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 16

17 12.5 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa. Kokous pidetään rakennuttajan tiloissa Urakoitsijoiden yhteiset kokoukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yleistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset YSE 69 Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastuskirjaa. 13 VASTAANOTTOMENETTELY YSE Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Tilojen käyttäjät tekevät tilojen ennakkotarkastuksen kahta viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajien kanssa ennen vastaanottotarkastusta Urakkasuorituksen tarkastus Koko työn osalta suoritetaan urakkasuorituksen erillinen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastuksen kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan suorittamaan uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset kultakin uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta erikseen seuraavasti; Ensimmäinen jälkitarkastus; veloituksetta Toinen jälkitarkastus; Kolmas jälkitarkastus Enemmät jälkitarkastukset / kpl 13.4 Toimintakokeet Putki-, ilmanvaihto, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaisesti toimintakokeet 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 17

18 13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Kohteelle laaditaan rakennusasetuksen 66 :n tarkoittama huoltokirja pääurakoitsijan johdolla. Kunkin urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huoltoohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. Käytönopastus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessä. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen YSE 92 Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan kahdenkeskeisissä neuvotteluissa. Ratkaisemattomat erimielisyydet jätetään Etelä-Pohjanmaan Käräjäoikeuden ratkaistavaksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin loppukatselmus pidettiin sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin viimeinen takuutarkastus pidettiin. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjousasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja varaa itselleen oikeuden päättää hyväksyttävästä tarjouksesta tai mahdollisesti myös kaikkien tarjousten hylkäämisestä ilman urakkalaskentakustannusten tai muiden mahdollisten korvausten maksuvelvollisuutta Tarjouksen valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle hinnaltaan edullisin tarjous 15.3 Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto 18

19 Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyyntöön liitettyä rakennuttajan laatimaa lomaketta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassa olevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan samanlainen selvitys verojäämistä ja niistä työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoitsijoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus/allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme ( 3kk) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä mainittuna ajankohtana, klo Tarjouskuoren päällä on oltava merkintä, Urakkatarjous rakennusurakasta, LVIA urakasta, sähköurakasta, sen mukaan, mitä töitä tarjous koskee Tarjousten avaus Tarjoukset avataan välittömästi tarjousajan umpeuduttua. Tarjouksen tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa Lisätiedot Liitteet: Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmenee epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 2 viikkoa ennen laskenta-ajan päättymistä sähköpostilla.. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville luettavaksi osoitteeseen Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Urakkarajaliite 19

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 (päivitetty 26.6.2015) PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot