Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus"

Transkriptio

1 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere Janne Vainikainen

2 Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Åbo Akademi Kuopion yliopisto Joensuun yliopisto Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Lapin yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Tam pereen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Oulun yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Tam pereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Joensuun yliopisto Svenska handelshögskolan Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3,5 Kuopion yliopisto 3,5 Åbo Akademi 3,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10, % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Lahden amk Haaga-Helia -amk Helsingin amk Pirkanmaan amk Jyväskylän amk EV TEK-amk Oulun seudun amk Turun amk Tampereen amk Diakonia-amk Arcada - Nylands svenska yh Savonia-amk Rovaniemen amk Vaasan amk Etelä-Karjalan amk Pohjois-Karjalan amk 40,6 39,2 38,5 36,0 Keskiaste, 12,3 11,1 10,6 10,9 Alin korkea-aste, K otim ais et julkais ut U lko m a is e t ju lkais u t ,2 8,3 4,7 5,1 5,0 5,0 9,6 Alempi korkea-aste, 5,6 6,0 5,9 6,6 6,5 7,1 6,8 11,8 Ylempi korkea-aste, 1,2 0,6 9,0 9,1 0,7 1,5 Tutkijakoulutus, 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 Patenttihakemukset keskimäärin vuodessa Patenttihakemukset ,3 Hakemukset / asukasta 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0 4,4 4,5 4,5 4, ,8 h akija t/ aloituspaikka Koulutus ja tutkimus 2007 Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi Diat 3 4 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 71,0 oli prosenttia suorittanut jonkin asteisen tutkinnon, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (64,8 prosenttia). Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 40,6 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijankoulutuksen suorittaneita oli 10,7 prosenttia. Tampereella oli peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa yhteensä noin opiskelijaa. 9,1 9,5 7,6 6,9 Tampere Kehyskunnat Koko maa Suuret kaupungit Tamperelaiset korkeakoulut säilyttäneet suosionsa Tamperelaiset korkeakoulut olivat haluttuja opinahjoja. Tampereen yliopistoon oli eniten hakijoita aloituspaikkaa kohden kaikkien tiedekorkeakoulujen joukossa. Tampereen teknillinen yliopisto oli vastaavasti halutuin opiskelupaikka teknillisistä korkeakouluista. Tamperelaiset ammattikorkeakoulut kuuluivat halutuimpaan kolmannekseen vuonna Diat 5 7 Tutkimusosaaminen Tampereella vahvaa Diat 8 12 Tieteellisiä julkaisuja syntyi Tampereen yliopistossa yli ja Tampereen teknillisessä yliopistossa noin Tutkimus- ja kehittämistoiminta oli Tampereen seutukunnassa toiseksi laajinta Helsingin seudun jälkeen, suhteessa väestöön merkittävintä Oulun ja Salon seutujen jälkeen. T&k-toiminnan kasvu oli edellisvuotta voimakkaampaa (+7,3 prosenttia). Oulun seutu ohitti Salon seudun väestöön suhteutetusti merkittävimpänä t&k-seutuna. /asukas Tutkimus- ja kehittämistoiminta / asukas 2007 Muutos , % Oulu Salo Tampere Helsinki Jyväskylä Kokomaa Turku Kuopio Lahti % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % Patenttien määrä laskussa Dia 13 Patentteja myönnettiin vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin. Patenttien määrä oli aiempaa alempi Pirkanmaan lisäksi myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisissä maakunnissa. Patenttien myöntäminen keskittyi maakuntien keskusseuduille. Tutkimustoiminnan kannalta keskeisistä maakunnista ainoastaan Varsinais-Suomessa alle 70 prosenttia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tapahtui keskusseudulla. Patenttihakemukset Hakemukset / asukasta

3 Koulutusaste 2007 % 45,0 40,0 35,0 30,0 40,6 39,2 38,5 36,0 Tampere Kehyskunnat Koko maa Suuret kaupungit (1 25,0 20,0 15,0 10,0 12,3 10,6 11,1 10,9 9,1 9,6 9,5 8,3 7,6 7,1 6,9 11,8 5,0 0,0 Keskiaste, Alin korkea-aste, Alempi korkea-aste, Ylempi korkea-aste, Tutkinnon Tampereen Suuret suorittaneita Tampere kehyskunnat Koko maa kaupungit 15 v. täyttäneistä: 71,0 % 67,5 % 64,8 % 69,8 % 1) Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. 1,2 0,6 0,7 1,5 Tutkijakoulutus, Lähde: Tilastokeskus

4 Opiskelijat suurissa kaupungeissa 2007 lkm Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammatillinen oppilaitos Lukio Peruskoulu Helsinki Tampere Espoo Turku Oulu Jyväskylä Vantaa Kuopio Lahti Pori Helsinki Tampere Espoo Turku Oulu Jyväskylä Vantaa Kuopio Lahti Pori Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammatillinen oppilaitos Lukio Peruskoulun jälkeinen koulutus Peruskoulu Lähde: Tilastokeskus

5 Ammattikorkeakoulujen vetovoimaisuus 2007 Hakijat aloituspaikkaa kohti, TOP 16 Lahden amk 4,8 Haaga-Helia -amk Helsingin amk Pirkanmaan amk Jyväskylän amk 4,5 4,5 4,4 4,4 EVTEK-amk 4,0 Oulun seudun amk Turun amk Tampereen amk Diakonia-amk 3,8 3,8 3,6 3,6 Arcada - Nylands svenska yh 3,3 Savonia-amk Rovaniemen amk 2,9 3,1 Vaasan amk 2,7 Etelä-Karjalan amk Pohjois-Karjalan amk 2,6 2,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Hakijat / aloituspaikka Lähde: Opetusministeriö

6 Tiedekorkeakoulujen vetovoimaisuus 2007 Hakijaa aloituspaikkaa kohti Tampereen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu 9,1 9,0 Turun yliopisto Oulun yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu 6,6 6,5 6,8 Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto 5,6 6,0 5,9 Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Joensuun yliopisto 5,1 5,0 5,0 4,7 Svenska handelshögskolan 4,2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto 3,5 3,5 Åbo Akademi 3,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 hakijat/ aloituspaikka Lähde: Opetusministeriö

7 Korkeakoulututkinnot 2007 Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Turun yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Joensuun yliopisto Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto Åbo Akademi Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Lapin yliopisto Vaasan yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Alemmat tutkinnot Ylemmät tutkinnot Jatkotutkinnot Lähde: Opetusministeriö

8 Tieteellinen julkaisutoiminta 2007 (1 Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Åbo Akademi Kuopion yliopisto Joensuun yliopisto Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Lapin yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Kotimaiset julkaisut Ulkomaiset julkaisut ) Julkaisut sisältävät tieteelliset artikkelit sekä väitöskirjat. Lähde: Opetusministeriö

9 Tieteellinen julkaisutoiminta Tampereella tieteenaloittain 2007 Tieteenala Korkeakoulu Tieteelliset julkaisut Prosenttia koko maasta Teknillistieteellinen TTY ,1 % Lääketieteellinen TaY ,0 % Yhteiskuntatieteellinen TaY ,2 % Humanistinen TaY ,1 % Luonnontieteellinen TaY 197 4,8 % Terveystieteet TaY ,2 % Kasvatustieteellinen TaY ,1 % Kauppatieteellinen TaY 76 4,6 % Psykologia TaY 58 16,2 % kaikki alat TaY+TTY ,2 % Lähde: Opetusministeriö

10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2007 Seutukunnat /asukas Tutkimus- ja kehittämistoiminta / asukas 2007 Muutos , % Oulu Salo Tampere Helsinki Jyväskylä Koko maa Turku Kuopio Lahti % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % T&k-menot, milj. euroa Osuus koko maasta 912,1 14,6 % 264,3 4,2 % 967,2 15,5 % 2 472,6 39,6 % 211,4 3,4 % 6 242,7 100,0 % 350,5 5,6 % 117,6 1,9 % 55,0 0,9 % Lähde: Tilastokeskus

11 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Maakunnat, milj. Lähde: Rakennemuutoskatsaus 1/2009, Kuntaliitto

12 Tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain 2007 Maakunnat Lähde: Rakennemuutoskatsaus 1/2009, Kuntaliitto

13 Patenttihakemukset Maakunnat 800 Patenttihakemukset keskimäärin vuodessa Patenttihakemukset Patenttihakemukset Hakemukset / asukasta Hakemukset / asukasta Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa 0 Hakemukset keskusseudulla (1 82,1 % %-osuus 95,7 % 85,2 % 68,3 % 90,0 % 1) Maakuntien keskusseudut ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun seutukunnat. Lähde: Tilastokeskus

14 Korkeakoulutetut alueittain 2007 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 2007 Prosenttia 15 vuotta täyttäneistä (8) (16) (40) 5-10 (37) 0-5 (9) Lähde: Tilastokeskus

15 Vain perusasteen koulutuksen saaneet alueittain 2007 Vain perusasteen koulutuksen saaneet 2007 Prosenttia 15 vuotta täyttäneistä (20) (30) (31) (19) 0-20 (10) Lähde: Tilastokeskus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 %

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 1 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 2012 1 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot