VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010"

Transkriptio

1 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui vuonna 2 Suomen 336 kunnan joukossa 22:ksi perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudessa. Tiedot tutkinnon suorittaneista ovat peräisin Tilastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä, jonne kerätään tiedot suoritetuista tutkinnoista 15 vuotta täyttäneistä alkaen. Ikäryhmässä vuotta on paljon sellaisia nuoria, joilla ei vielä ole perusasteen jälkeistä tutkintoa suoritettuna. Sen vuoksi perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on aina selvästi alle prosentin. Muun Suomen ja Helsingin välinen ero koulutusasteiden välillä on suurin lukio- ja ammatillisen koulutuksen suorittaneissa. Lukiokoulutukseen osallistutaan Helsingissä selvästi enemmän kuin Helsingin seudulla ja koko maassa. Ammatilliseen koulutukseen Helsingissä osallistutaan muuta maata vähemmän. Keskiasteen ammatillisen tutkinnon eli ammatillisen koulutuksen suorittaneita oli Helsingissä vuonna 2 noin 2 prosenttia väestöstä ja muualla Suomessa 42,5 prosenttia. Myös Helsingin seudulla ammatillisia tutkintoja suoritetaan vähemmän kuin muualla maassa. Vähiten ammatillisen koulutuksen suorittaneita asukkaita on Kauniaisissa (,3), Espoossa (18,), Helsingissä (19,8), Kirkkonummella (24,2) ja Sipoossa (26,6). Vastaavasti korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa Helsingin väestö kuuluu Suomen kymmenen korkeimmin koulutetun kunnan joukkoon. Vuonna 2 Helsingin sijoitus oli viides. Korkeimman koulutustason omaavat kymmenen kuntaa ovat joko yliopistokaupunkeja tai niiden lähialueella sijaitsevia kuntia. Vuodesta 1998 alkaen perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus Helsingin väestöstä on noussut 64,4 prosentista 7,8 prosenttiin. Samana aikana korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus Helsingin väestöstä on noussut 31,8 prosentista 37,5 prosenttiin ja keskiasteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut yhden prosenttiyksikön, 18,8 prosentista 19,8 prosenttiin. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja on siis suoritettu vuodesta 1998 alkaen enemmän korkeaasteella kuin toisella asteella (keskiasteella). Koulutustason nousuun vaikuttaa muun muassa ammattikorkeakoulujärjestelmän käyttöönotto kokeiluna 199-luvulla ja järjestelmän vakiintuminen 2-luvulla. Kuvio 1. Helsingin, Helsingin seudun ja koko maan vuotias väestö koulutusasteen mukaan Tutkija-aste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste (opistoaste) Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusasteen koulutus Lähde: Tilastokeskus Koko maa pl Hgin seutu Helsingin seutu pl Hki

2 Taulukko 1. Koulutustasoltaan korkeimmat Suomen kunnat Tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, Keskiasteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, 1. Kauniainen 79,2 1. Kauniainen 56, 1. Yli-Ii 44,9 2. Oulu 75,2 2. Espoo 43,9 2. Nivala 44,5 3. Pirkkala 74,5 3. Kirkkonummi 38,1 3. Haapavesi 44,4 4. Jyväskylä 74,1 4. Pirkkala 38,1 4. Kuusamo 43,6 5. Kempele 74, ,5 5. Outokumpu 43,5 6. Espoo 73,7 6. Oulu 34,8 6. Suomussalmi 43,5 7. Kiiminki 73,4 7. Muurame 34, 7. Polvijärvi 43, 8. Kontiolahti 73,3 8. Kaarina 33,8 8. Pyhäjoki 43, 9. Kuopio 73,2 9. Kempele 33, 9. Kuhmo 42,9. Liminka 73,2. Sipoo 33,. Siikajoki 42, , ,8 Koko maa 67, Koko maa 27,8 Koko maa 31,9 Lähde: Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tilastotietokanta. Taulukko 2. Helsingin seudun vuotias väestö koulutusasteen mukaan v. yhteensä Perusasteen koulutus Keskiaste Yhteensä Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkea-aste Yhteensä Alin korkeaaste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijaaste Helsingin seutu ,3 34,8 9,1 25,7 44,9 12,7 13,6 16,9 1,8 TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ ,6 33,1 11,2 21,9 45,8,8 14, 19,3 2,1 Espoo ,1 28,8 9, 19,8 54,2 13,7 14,7 23,3 2,6 Vantaa ,7 39,2 7,6 31,7 37, 13,3 12,9,,8 Hyvinkää ,2 43,2 5, 38,2 36,6 15,3 12, 8,6,6 Järvenpää ,9 4,6 6,2 34,4 4,6 15,9 12,9,9,9 Kauniainen 4 154,2 21, 9,2 11,8 68,8 13,7 13,4 37,4 4,3 Kerava ,2 39,7 6,3 33,4 38,1 14, 13,2,1,8 Kirkkonummi ,8 34,1 6,9 27,2 47, 15,3 13,7 16,3 1,7 Mäntsälä ,8 46,5 4,3 42,2 3,7 13,4,4 6,4,4 Nurmijärvi ,2 4,7 6, 34,7 39,1 15,7 12,2,3,9 Pornainen ,6 46,4 5, 41,5 31, 13,9,1 6,4,5 Sipoo-Sibbo ,7 37,5 6,7 3,9 42,8 16,9 12,4 12,5 1,1 Tuusula ,9 4,1 5,7 34,3 4, 15,7 12,6,9,8 Vihti ,4 41,8 6,1 35,7 36,8 14,8 12,2 9,1,7 Muu Suomi ,6 46,8 4,3 42,5 33,6 13,7,9 8,3,8 Koko maa ,8 43,6 5,5 38,1 36,6 13,4 11,6,6 1, Lähde: Tilastokeskus

3 1.1 Väestön koulutustaso Helsingissä ikäryhmittäin 1.2 Väestön koulutustaso Helsingissä alueittain Helsingin väestön koulutustaso ikäryhmittäin on muilta osin vastaavanlainen kuin koko Suomen väestön koulutustaso ikäryhmittäin paitsi ylemmän korkea-asteen ja toisen asteen suorittaneiden kohdalla. Helsingissä ylemmän korkea-asteen suorittaneita on selvästi muuta maata enemmän ja toisen asteen suorittaneita on jonkin verran muuta maata vähemmän. Kuten koko maassa myös Helsingissä ikäryhmissä 3 54-vuotta koulutustaso on korkein. Nuorissa ikäryhmissä ei ole vielä ehditty suorittaa tutkintoja ja vanhemmissa ikäryhmissä hankittu koulutus painottuu perusasteen (kansa- ja kansalaiskoulu), toisen asteen koulutuksen sekä poistumassa olevan opistoasteen suorittamiseen. Väestön koulutusrakenteessa eri Helsingin suurpiireissä on jonkin verran vaihtelua. Selvimmät eroavuudet ovat pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden määrissä ja toisaalta korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrissä. Kuviot suurpiirikohtaisista koulutustasotiedoista ikäryhmittäin ovat liitteinä (sivut 11-14). Esimerkkeinä eroavuuksista voidaan nostaa esiin eteläinen suurpiiri verrattuna koilliseen ja itäiseen suurpiiriin. Koillisessa ja itäisessä suurpiirissä asukkaista yli 3 prosentilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa ja noin kymmenellä prosentilla on ylemmän korkea-asteen koulutus. Eteläisen suurpiirin asukkaista 28 prosentilla on ylemmän korkea-asteen tutkinto ja noin 18 prosentilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Kuvio 2. Väestön koulutustaso Helsingissä ja koko maassa ikäryhmittäin vuonna Koko maa Lähde. Tilastokeskus Ikä Ikä Perusasteen koulutus Toinen aste Alin korkea-aste (opistoaste) TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 3

4 Verrattaessa Östersundomin suurpiirin asukkaiden koulutustasoa muihin suurpiireihin on huomioitava, että Östersundomin suurpiirissä asukkaita oli vuonna 2 noin 1 5, kun kaikissa muissa suurpiireissä asukkaita oli 35 ja 9 välillä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut vuodesta 27 alkaen vuoteen 2 mennessä kaikissa Helsingin suurpiireissä. Nousu on ollut suurinta eteläisessä ja keskisessä suurpiirissä. Keskiseen suurpiiriin kuuluvissa Vanhankaupungin peruspiirissä (4,8 ) ja Vallilan peruspiirissä (5,4 ) nousu on ollut suurinta koko Helsingissä. Suurpiireittäin tarkasteltuna vähäisintä nousu on ollut kaakkoisessa ja itäisessä suurpiirissä, mutta niissäkin on peruspiirejä, joissa nousu on ollut noin puolitoista prosenttia tai lähes kaksi prosenttia. Kuvio 3. Helsingin suurpiirien 15 vuotta täyttäneen väestön koulutustaso vuonna 2 Koko kaupunki Eteläinen sp Läntinen sp Keskinen sp Pohjoinen sp Koillinen sp Kaakkoinen sp Itäinen sp Östersundomin sp Perusasteen koulutus Toinen aste TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 Lähde: Tilastokeskus Alin korkea-aste (opistoaste) 4

5 Taulukko 3. Helsingin 15-vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan suur- ja peruspiireittäin , Yhteensä henkilöä Perusaste tai tuntematon Keskiaste Korkea-aste Korkea-asteen tutkinnon Lukio Ammatillineteenskijteensä Yh- Alin Alempi Ylempi Tut- Yh- suorittaneiden osuuden muutos -yksikköä ,2 13,8 19,4 33,3 9,4 11,4 14,9 1,8 37,5 2,3 1. Eteläinen sp ,9 18, 12, 3, 9, 14,6 25,2 3,3 52,1 3,7 Vironniemi ,3 16,5 11,2 27,7 9,2 14, 27,5 4,3 54,9 3,8 Ullanlinna , 19,8 11,5 31,3 8,2 14,4 26, 3,2 51,7 3,6 Kampinmalmi ,5 18,8 12,3 31,1 8,2 14,4 23,5 3,3 49,3 3,3 Taka-Töölö ,5 19,2 12,4 31,6 9, 15,3 24,5 3, 51,8 4,3 Lauttasaari , 14,7 12,2 26,9 11,1 14,9 26,1 3, 55,1 3,4 2. Läntinen sp ,7 14,6 18,6 33,1,2 12,4 15,6 2, 4,2 2,1 Reijola ,2 17,6 16, 33,7 9,9 13,8 18,7 2,8 45,2 2,3 Munkkiniemi ,7 15,2 12,2 27,4 12, 13,4 24, 3,4 52,9 2,4 Haaga ,6 14,8 17,8 32,7 9,6 13,5 15,9 1,7 4,8 2,6 Pitäjänmäki ,1 12,4 21,8 34,2,8 12, 12,4 1,5 36,7 2, Kaarela ,3 13,3 23,2 36,5 9,6 9,8 9,6 1,1 3,1 1,1 3. Keskinen sp ,7 18,5 19,8 38,4 7,2 13,8 14,6 1,4 37, 4,4 Kallio ,4 2, 19,2 39,2 7,1 14,9 16,3 1,2 39,4 4,4 Alppiharju ,8 2,8 2,5 41,3 6,6 15,2 13,2,9 35,9 3,7 Vallila ,9 18,6 2,7 39,3 6,5 14, 13,3 1,2 34,9 5,4 Pasila ,7 14,8 21,7 36,5 8,7 11,1 11,6 1,4 32,8 3,9 Vanhakaupunki ,9 16,8 18,9 35,7 7,4 12,6 15,3 2,1 37,4 4,8 4. Pohjoinen sp ,9 11, 18,1 29, 11,5,7 17,4 2,4 42, 1,5 Maunula ,4, 22,2 32,3 7,7 8,4 11,5 1,7 29,3 2, Länsi-Pakila ,8 9,6 14, 23,6 14,3 11,5 23,6 3,3 52,6 1, Tuomarinkylä ,4 11,1 14,8 26, 14,6,9 21,1 3, 49,6 1,5 Oulunkylä ,5 12,2 19,7 31,9,4 11,4 15,7 2,2 39,7 1,3 Itä-Pakila ,5,9 15,8 26,7 13,8 11,3 19,2 2,5 46,9 1,6 5. Koillinen sp ,2 11, 24,4 35,4, 9,7 9,7 1,1 3,4 1,9 Latokartano ,6 13, 22,7 35,7 8,2 11,1 11,8 1,6 32,7 3,6 Pukinmäki ,6 11,3 25,1 36,4,1 9,5 8,7,8 29, 2, Malmi ,4,4 24,6 34,9 11, 9,7 9,9 1, 31,7 1,8 Suutarila ,3 11,2 24,5 35,7 11,2 9,3 7,9,7 29, 1,2 Puistola ,,4 24,2 34,6 11,6,1,5 1,2 33,4 1, Jakomäki ,7 7,8 28,9 36,7 4,7 3,8 2,8,3 11,5,1 6. Kaakkoinen sp , 12,1 19,2 31,3,2,8 15,8 1,9 38,6 1,4 Kulosaari ,8 14,7 11,1 25,8,1 12,8 25,5 3,9 52,4 1,8 Herttoniemi ,1 12,4 2,8 33,2 8,9,6 13,6 1,5 34,6 1,4 Laajasalo ,5 11,1 18,4 29,5 12,4,6 17, 2, 42, 1,3 7. Itäinen sp ,7 9,8 24,6 34,4 9,7 8,1 8,2,9 26,9,7 Vartiokylä ,2 11, 22,4 33,4,2 8,9,9 1,3 31,3,5 Myllypuro ,2 8,6 22,7 31,3 9,6 7,3 8,5 1,1 26,5 1,4 Mellunkylä ,1 9,3 26,8 36, 8,4 6,5 5,2,6 2,8,7 Vuosaari ,1 9,9 24,2 34,1,7 9,4 9,6 1, 3,7,7 8. Östersundomin sp ,6 9,5 16,4 25,9 16,9,3 18,2 2,1 47,5 ** Östersundom ,6 9,5 16,4 25,9 16,9,3 18,2 2,1 47,5 ** tuntematon ,5,8 16, 26,8 4,4 5,9 8,1 1,3 19,7,3 ** Östersundom ei ollut osa ä vuonna 27. Lähde: Tilastokeskus TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 5

6 1.3 Väestön koulutustaso Helsingissä äidinkielen ja ikäryhmän mukaan Helsingin asukkaiden koulutustasoa voi tarkastella kolmen kieliryhmän kautta. Suomenkieliset (426 9 henkilöä), ruotsinkieliset (3 169 henkilöä) ja muunkieliset ( henkilöä) muodostavat kukin omanlaisensa koulutustasoryhmän. Kieliryhmien kesken on yhtäläisyyttä, mutta myös paljon eroavuutta. Muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen väestön koulutustasossa on erityisen paljon eroavuutta suomen- ja ruotsinkielisiin verrattuna. Yhteistä kieliryhmille on se, että kaikissa kieliryhmissä perusasteen jälkeisiä tutkintoja on suoritettu eniten työikäisten ikäryhmässä, joksi katsotaan vuotiaat. Eroavuuksia kieliryhmien välillä on perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuksissa ikäryhmittäin. Suomen- ja ruotsinkielisten kohdalla perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus vähe- nee kohden vanhempia ikäryhmiä edettäessä. Muunkielisten kohdalla perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus lisääntyy 64 ikävuoteen saakka. Muunkielisten eläkeikäisten (yli 65-vuotta) joukossa pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden osuus jälleen kohoaa. Suomen- ja ruotsinkielisten koulutusrakenne on samankaltainen. Jonkin verran eroja kuitenkin on. Ruotsinkieliset ovat suorittaneet hieman enemmän perusasteen jälkeisiä tutkintoja kuin suomenkieliset. Ruotsinkielisten suorittamat tutkinnot ovat useammin korkea-asteen tutkintoja kuin suomenkielisten suorittamat tutkinnot. Taulukko 4. Suomen-, ruotsin- ja muunkielisen vuotiaan väestön koulutustaso koulutusasteittain vuonna 2, Suomenkieliset Ruotsinkieliset Muu kieli TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 6 Perusasteen koulutus 21,2 18,5 58, Toisen asteen koulutus (lukio tai 38,1 34,3 21,6 ammatillinen) Korkea-asteen koulutus 4,7 47,2 6,9 Korkea-asteen koulutus sisältää alimman korkea-asteen (opistoaste), alemman korkea-asteen (ammattikorkeakoulututkinnot) ja ylemmän korkea-asteen (yliopistotutkinnot ja tutkijakoulutusasteen). Lähde: Tilastokeskus

7 Kuvio 4. Koulutustaso Helsingissä ikäryhmän ja kielen mukaan vuonna 2 Suomenkieliset Alin korkea-aste (opistoaste) Toinen aste Perusasteen koulutus Ikä Ruotsinkieliset Ikä Alin korkea-aste (opistoaste) Toinen aste Perusasteen koulutus Muu kieli Lähde: Tilastokeskus Ikä Alin korkea-aste (opistoaste) Toinen aste Perusasteen koulutus TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 7

8 1.4 Väestön koulutustaso Helsingissä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan Sukupuolten väliset erot koulutustasossa ikäryhmittäin ovat vähäiset. Nuorten ikäryhmässä (15 34-vuotiaat) miehet ovat suorittaneet hieman vähemmän perusasteen jälkeisiä tutkintoja kuin naiset vuotiaiden ikäryhmässä koulutusprofiili on varsin samankaltainen. 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä miehet ovat perusasteen jälkeen kouluttautuneet jonkin verran naisia enemmän. Koulutusero yli 55-vuotiaiden miesten ja naisten välillä painottuu eläkkeellä oleviin henkilöihin eli 194-luvulla ja sitä ennen syntyneisiin. 1.5 Väestön koulutustaso Helsingissä sukupuolen ja äidinkielen mukaan Perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut valtaosa työikäisestä väestöstä (25 64-vuotiaat). Kieliryhmittäin ja sukupuolittain on sekä suuria että pieniä eroavuuksia. Suuri eroavuus on muunkielisten huomattavasti suomen- ja ruotsinkielisiä vähäisempi kouluttautuminen. Muunkielisistä yli puolella on vain perusasteen koulutus, kun suomen- ja ruotsinkielisillä pelkkä perusasteen koulutus on kielen ja sukupuolen mukaan vaihdellen 11,5 ja 18,5 prosentin välillä. Muunkielisten keskuudessa miesten ja naisten väliset erot koulutuksen suorittamisessa mukailevat eroja suomen- ja ruotsinkielisten keskuudessa. Kaikissa kieliryh- Kuvio 5. Väestön koulutustaso Helsingissä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2 9 TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ v v v v. 55+ v. 55+ v. Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Lähde: Tilastokeskus Alin korkea-aste (opistoaste) Toinen aste Perusasteen koulutus

9 missä miehet ovat suorittaneet enemmän lukiokoulutusta, mutta tutkijakoulutusta lukuun ottamatta kaikilla korkea-asteen koulutustasoilla naiset ovat suorittaneet enemmän tutkintoja kuin miehet. Suomen- ja ruotsinkielisten välillä erona on se, että ruotsinkieliset miehet ja naiset ovat suomenkielisiä miehiä ja naisia hieman koulutetumpia. Muunkielisten ero suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksen tasossa on pienin keskiasteen koulutuksen (toinen aste) kohdalla. Ero on suurin korkea-asteen koulutuksen kohdalla. Kaikkein eniten koulutusta ovat hankkineet ruotsinkieliset naiset. Heistä lähes 64 prosentilla on korkea-asteen tutkinto. He ovat myös suorittaneet eniten ylemmän korkea-asteen tutkintoja. 2. Väestön koulutustaso Helsingissä verrattuna Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman väestön koulutustasoon Nordstat-tietokannasta ( org) on saatavilla Pohjoismaita koskevaa tilastotietoa kahdeksalta eri aihealueelta, joista yksi on koulutustaso. Tietokannassa koulutustasotiedot on jaoteltu koulutusvuosien mukaan, -9 koulutusvuotta, 12 koulutusvuotta ja yli 13 koulutusvuotta. Jaottelu vastaa perusasteen koulutusta (-9), lukio- tai ammatillista koulutusta ( 12) ja korkea-asteen koulutusta (yli 13 vuotta). Verrattaessa Helsingissä asuvan vuotiaan väestön koulutustasoa Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman samanikäisen väestön koulutustasoon keskeisin huomio on, että kaikissa neljässä kaupungissa on sama suuntaus: koulutustaso on kohonnut tässä tarkasteltavana olevien viimeisten viiden vuoden aikana. Kou- Taulukko 5. läisten vuotiaiden koulutustaso sukupuolen ja äidinkielen mukaan Yhteensä Suomi Ruotsi Muu kieli Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset vuotias väestö yhteensä Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden -osuus vuotiaasta väestöstä 76,5 82,1 81,5 86, 85,5 88,5 42,5 48, vuotiaiden koulutustaso koulutusasteittain: Perusasteen koulutus 23,5 17,9 18,5 14, 14,5 11,5 57,5 51,2 Keskiaste 36,1 3,3 38,8 31,8 31, 24,7 21,3 21,5 Lukiokoulutus 12,8 9,7 13,5,1 17,9 11,6 6,7 5,7 Ammatillinen koulutus 23,3 2,6 25,3 21,6 13,2 13, 14,7 15,8 Korkea-aste 4,4 51,8 42,7 54,2 54,4 63,9 21,2 27,3 Alin korkea-aste (opistoaste) 8,1 13,2 9, 14,4 8, 12,6 2,8 4,6 11,9 16, 12,5 16,6 15,6 19,7 7,3 9,6 17,9 2,6 18,8 21,3 27,4 29, 9,2 11,8 Tutkija-aste 2,4 1,9 2,4 1,9 3,4 2,6 1,8 1,3 Lähde: Tilastokeskus TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 9

10 lutustason kohoaminen on hidasta, mutta suuntaus on selvästi havaittavissa. Neljästä vertailukaupungista Helsingissä on eniten pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneita ja Tukholmassa heitä on vähiten. Tukholmassa on eniten korkea-asteen koulutuksen omaavia asukkaita, noin 53 prosenttia. Ero muihin kolmen pääkaupunkiin on melko selvä, sillä niissä korkeaasteen koulutuksen omaavien osuus on joko noin 43 prosenttia (Kööpenhamina) tai noin 46 prosenttia (, Oslo). Kuvio 6 Väestön (25 64-vuotiaat) koulutustaso koulutusvuosien mukaan neljässä pohjoismaisessa pääkaupungissa 25 Koulutusvuosia 9 vuotta Oslo Tukholma 26 22,1 19,9 15,9 11, ,9 19,1 15,5 11, ,5 18,4 15, 11, ,1 18,3 14,8 11,2 2 2,6 17,4 14,8 11, Kööpenhamina Oslo Tukholma TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 Koulutusvuosia 12 vuotta Kööpenhamina Oslo Tukholma Koulutusvuosia 13 vuotta Kööpenhamina Oslo Tukholma Lähde: Nordstat -tietokanta. Oslo Tukholma 26 34,3 36,1 29,8 35, ,2 35,4 29, 35, ,3 34,2 27,7 34, ,4 33,6 26,7 33,8 2 33,1 32,7 25,6 33,2 Kööpenhamina Kööpenhamina Kööpenhamina Oslo Tukholma 26 43,7 38,8 45, 5, ,9 4,6 46,3 5, ,2 41,5 46,1 51, ,6 42,5 46,4 52,6 2 46,3 43,5 46,5 53,3

11 3. Liitteet Kuviot Helsingin väestön koulutustasosta ikäryhmittäin ja suurpiireittäin Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Suurpiirin Koko (n=55594) (n=9339) Lähde: Tilastokeskus. Perusasteen koulutus Toinen aste Alin korkea-aste (opistoaste) Suurpiirin Koko (n=88861) TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 11

12 Keskinen suurpiiri Suurpiirin Koko (n=7496) Pohjoinen suurpiiri TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Lähde: Tilastokeskus. Perusasteen koulutus Toinen aste Alin korkea-aste (opistoaste) Suurpiirin Koko (n=34878)

13 Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Suurpiirin Koko (n=7785) Perusasteen koulutus Toinen aste Alin korkea-aste (opistoaste) Lähde: Tilastokeskus Suurpiirin Koko (n=39725) TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 13

14 Itäinen suurpiiri Suurpiirin Koko (n=8673) Östersundomin suurpiiri TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Lähde: Tilastokeskus Perusasteen koulutus Toinen aste Alin korkea-aste (opistoaste) Suurpiirin Koko (n=1514)

15 Laatuseloste AINEISTO Kaikki tilastoaineisto on Tilastokeskuksen tuottamaa. ALUESELITTEET Pääkaupunkiseutu =, Espoo, Vantaa, Kauniainen Helsingin seutu = pääkaupunkiseutu ja muuta kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KOULUTUSSELITTEET Väestön koulutustilastoissa on tiedot 15 vuotta täyttäneen väestön tutkintotiedoista. Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan. Rinnakkaisissa tutkinnoissa tutkinnot on luokiteltu viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Lukio ja ammatillinen koulutus ovat keskiasteen koulutusta; keskiastetta kutsutaan myös toisen asteen koulutukseksi. Lukiokoulutukseen lasketaan ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta eivät muuta keskiasteen tutkintoa. Korkea-asteen koulutus jaetaan luokkiin alin, alempi, ylempi ja tutkijakoulutus. Alin luokka koostuu lähinnä opistoasteen suorittaneista. Opistoaste (alin korkea-aste) on poistuva koulutusasteluokka. Aiemmin esimerkiksi teknikon ja insinöörin tutkinnot olivat opistoasteen tutkintoja. Alempaan korkeakouluasteeseen kuuluvat ammatillinen korkea-aste, ammattikorkeakoulututkinto sekä alempi korkeakoulututkinto. Ylempään korkeakouluasteeseen kuuluvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen suorittaneet. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tutkijakoulutusasteen tutkintoja. KOULUTUSASTELUOKITTELU Perusasteen koulutus Keskiaste/toinen aste Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkea-aste Alin korkea-aste eli opistoaste Alempi korkeakouluaste Ammatillinen korkea-aste Ammattikorkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakouluaste Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lääkäreiden erikoistumiskoulutus Tutkijakoulutusaste Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto Ikäluokkana tutkinnon suorittaneiden tarkastelussa käytetään usein 15 vuotta täyttäneen väestön lisäksi vuotiaita, jolla saadaan työikäisten ja jo tutkinnon suorittaneiden koulutustilanteesta parempi kuva. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 211:35, 2:22, 29:42, 28:4 TILASTOJA 39:212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 15

16 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 212:39 TIEDUSTELUT Seija Saari p JULKAISIJA Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite: PL 55, 99 Helsingin kaupunki TILAUKSET, JAKELU p JULKAISUJEN MYYNTI Tietokeskuksen kirjasto p virtuaalinen kirjakauppa ISSN-L ISSN X

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2014

Väestön koulutusrakenne 2014 Koulutus 2015 Väestön koulutusrakenne 2014 Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533 henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2017

Väestön koulutusrakenne 2017 Koulutus 2018 Väestön koulutusrakenne 2017 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017 Vuoden 2017 loppuun mennessä 3 334 648 henkeä eli 72 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.218 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestö Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.2018 Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: - Pääkaupunkiseutu:,

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu 2014 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot