PÖYTÄKIRJA 2 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 2 / 2014 11.3.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 11 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY 3 12 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 3 13 GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 5 14 VOKAATION ANTAMINEN TEOLOGIAN MAISTERILLE 9 15 RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖMUUTOKSET JA OSALLISTUJAMÄÄRÄT 10

2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2014 Aika klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Aromaa, Kirsi Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Lankinen, Timo Luukkonen, Elsa Mäki, Anneli Paimela, Helena Palosaari, Heikki Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Tallqvist, Tarja Savola, Terttu vara Nurmi, Mari sihteeri Poissa Kotiranta, Pirjo Kuokka, Anneli KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle ja että läsnä oli 14 vakinaista tä ja 1 vara. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 2 / 2014 liitteineen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys niin, että lisättiin kohdaksi 7 Rippikoulujen vastuuhenkilömuutokset ja osallistujamäärät. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Mäki ja Helena Paimela.

3 9 ILMOITUSASIAT 2 1. Niittykappelin sisäilmatutkimus. 2. Luottamushenkilöiden terveiset. Leo Hiltunen toi terveisiä YKN:n kokouksesta, jossa oli keskusteltu Kirkkohallituksen seurakuntarakenteiden kehittämiseen liittyvästä kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutosesityksestä. Hän myös kiitti Espoon hiippakuntaa 10-vuotisjuhlien hyvistä järjestelyistä. Matti Finskas kertoi, että hallintopäällikkö Sari Anetjärvi siirtyy Espoon tuomiokapitulin palvelukseen ja uusi hallintojohtaja Risto Hämäläinen on aloittanut Espoon seurakuntayhtymässä. Raisa Saloheimo toi terveisiä Haukilahdesta, että vanhaa ostoskeskusta on toivottu uudeksi vuokratilaksi Haukikappelin jälkeen. Tarja Tallqvist kertoi, että Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämä lemmikkinsä menettäneiden sururyhmä oli saanut kiitosta seurakuntalaisilta. 3. Julius Säteri on irtisanoutunut alkaen Olarin seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta, koska hän on saanut viran Karkkilan seurakunnasta. Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 20-46/2014 ovat liitteenä. Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 11 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY 3 Tiimit ovat valmistelleet lähiesimiesten johdolla vuoden 2013 toimintasuunnitelmiin liittyvät työalojen toimintakertomukset seurakuntaneuvoston käsittelyä ja hyväksymistä varten. Toimintakertomuksista on käyty keskustelua myös julistuksen, kasvatuksen ja palvelun vastuuryhmissä sekä lähiesimiesten muodostamassa johtoryhmässä. Lisäksi käsitellään kirkkoherran laatima Olarin seurakunta 2013 katsaus ja toimistoesimies Jussi Salon laatimat toimintatilastot. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen. Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi kiitoksien kanssa Olarin seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen. 12 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi marraskuussa, seuraava vaali järjestetään ja ennakkoäänestys Seurakuntaneuvoston tehtävänä on kirkon vaalijärjestyksen mukaan valita seurakuntavaaleja varten vaalilautakunta. Sen asettamisesta KVJ 2:1 toteaa: Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan. ( /239/2006) Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta. Lisäksi olisi hyvä olla ainakin neljä muuta tä ja heillä varaet. Varaet eivät ole henkilökohtaisia. Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 7/2013 Olarin seurakunnan vaalilautakuntaan iksi Kirsi Aromaan, Leo Hiltusen, Pertti Järvenpään ja Timo Lankisen ja varaiksi Elsa Luukkosen, Raija Meriläisen, Helena Paimelan ja Raisa Saloheimon. Kirkkohallitus antoi yleiskirjeessään 3/2014 ohjeet vaalilautakunnan en esteellisyydestä. Ohjeissa sanotaan: Kirkolliskokous on linjannut lakivaliokunnan näkemyksen mukaisesti, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan en esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien keskusvaalilautakunnan yyttä. Seurakuntavaa-

5 leissa paikallinen vaalilautakunta hoitaa sekä kuntien vaalilautakunnan että keskusvaalilautakunnan tehtäviä. seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan enä rajoitetusti. Vaalilautakunnan on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 : ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan istä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään. Tämän uuden ohjeistuksen seurauksena Olarin seurakuntaneuvoston tulee kumota aiempi päätös vaalilautakunnan valitsemisesta ja valita vaalilautakunta uudelleen siten, että se on Kirkkohallituksen tulkintaohjeiden mukainen. Toimistoesimies Jussi Salo on vaalikelpoinen Olarin seurakunnassa ja hänet voidaan valita vaalilautakunnan varsinaiseksi eksi. 4 Seurakuntaneuvosto a) Kumoaa kokouksessa 7/ tekemänsä päätöksen Olarin seurakunnan vaalilautakunnan ten ja varaten valitsemisesta sekä vaalilautakunnan puheenjohtajan valitsemisesta. b) Valitsee toimistoesimies Jussi Salon Olarin seurakunnan vaalilautakunnan varsinaiseksi eksi ja hänen lisäkseen kolme muuta tä, joista yksi on mies ja kaksi naista. c) Valitsee viisi varatä Olarin seurakunnan vaalilautakuntaan. d) Toteaa, että kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja on vaalilautakunnan varsinainen virkansa puolesta. e) Nimeää jonkun viidestä varsinaisesta estä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Päätös: Seurakuntaneuvosto a) kumosi kokouksessa 7/ tekemänsä päätöksen Olarin seurakunnan vaalilautakunnan ten ja varaten valitsemisesta sekä vaalilautakunnan puheenjohtajan valitsemisesta. b) valitsi Olarin seurakunnan vaalilautakunnan varsinaisiksi iksi toimistoesimies Jussi Salon ja hänen lisäkseen Anneli Mäen, Olli Männikön ja Riikka Tapanaisen. c) valitsi varaiksi Olarin seurakunnan vaalilautakuntaan Matti Lehtosen, Terttu Savolan, Matti Finskaksen, Leo Hiltusen ja Helena Paimelan. d) totesi, että kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja on vaalilautakunnan varsinainen virkansa puolesta. e) nimesi Olli Männikön vaalilautakunnan puheenjohtajaksi f) tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

6 5 13 GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan (2/2014, 26 ) päätöksen Espoon seurakuntien graafisen ilmeen uudistamisesta. Viestintäpäällikkö Urpu Sarlin on esitellyt uudistusta seuraavasti: Tiivistelmä: Seurakuntayhtymän graafinen ohjeisto on vuodelta Ilme on vuosien varrella rapautunut. Seurakunnista kahdella on olemassa graafinen ohjeisto. Kokonaisuutena seurakuntien ja seurakuntayhtymän visuaalinen ilme on tällä hetkellä hyvin kirjava. Nykyinen mediaympäristö korostaa visuaalisuuden merkitystä. Yhtenäisellä ilmeellä seurakuntien olisi mahdollista erottua paremmin. Seurakunnissa ja yhtymän virastossa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja ilmeen yhtenäistämiseksi. Viestinnällisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto on liittyminen kokonaiskirkon uuteen yhteiseen ilmeeseen. Jos Espoon seurakunnat ja seurakuntayhtymä ottavat käyttöön kirkon tarjoaman yhteisen ilmeen, se tukee niin kaikkien Espoon seurakuntien kuin kirkonkin viestintää. Seurakuntayhtymässä on valmius ottaa käyttöön yhteinen ilme syksyllä 2014, kun seurakuntavaalien kampanja tuo kirkon ilmeen muutenkin katukuvaan. Samassa yhteydessä voidaan ottaa käyttöön Espoon seurakuntien strategian mukainen Kirkko Espoossa -tunnus. Taustaa Espoon seurakuntayhtymän graafista ilmettä uudistettiin vuonna 2002 ja yhtymälle tehtiin graafinen ohjeisto. Samaan aikaan Tapiolan seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska församling ottivat käyttöön omat uudet yhteisötunnuksensa. Tapiolassa ja Leppävaarassa luotiin samalla myös graafinen ohjeisto. Olarissa ja Espoonlahdessa pitäydyttiin olemassa olevissa tunnuksissa. Seurakuntayhtymän visuaalista ilmettä on vuosien kuluessa muokattu, eikä se enää vastaa vuonna 2002 tehtyä graafista ohjeistoa. Ohjeisto keskittyy tunnuksen käyttöön, lomakkeisiin ja virallisiin lehti-ilmoituksiin. Markkinoinnin, kampanjoinnin tai verkkoviestinnän tarpeisiin ohjeisto ei anna suuntaviivoja. Seurakunnat ja yhtymän virasto tuottavat runsaasti erilaista esite- ja mainosmateriaalia sekä muuta aineistoa niin painettuna kuin sähköisenä. Tällä hetkellä seurakuntien ja seurakuntayhtymän visuaalinen ilme on hyvin kirjava. Erilaiset ilmeet ja tunnukset eivät tue toisiaan. Samaan aikaan yhteiskunnassa

7 mainonnan ja viestinnän visuaalisuuden merkitys kasvaa. On tärkeää, että seurakunnat olisivat mahdollisimman tunnistettava toimija muuttuvassa mediaympäristössä. Seurakuntayhtymän graafisen ilmeen yhtenäistäminen on toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytty viestintäpalveluiden toiminnallinen tavoite vuodelle Se on kirjattu myös yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään viestintäohjelmaan vuosille Valmistelu Espoon seurakuntayhtymän graafisen ilmeen yhtenäistämistä on valmisteltu seurakunnissa ja seurakuntayhtymän virastossa vuoden 2013 aikana. Kirkkoherrat ja seurakuntayhtymän johtoryhmä ovat olleet mukana keskusteluissa ja asettaneet edustajansa työryhmään, joka on selvittänyt eri vaihtoehtoja ilmeen yhtenäistämiseksi. Visuaalisen viestinnän asiantuntijana on toiminut seurakuntayhtymän sopimusgraafikko Elina Orpana. Selvityksen lähtökohtana on ollut tunnustettu tarve yhtenäiselle ilmeelle. Osalla seurakunnista on toimiva tunnus ja ilme, mutta osalta ne puuttuvat. Kartoituksen pohjana on ollut kokonaiskirkon uusi yhteinen ilme, mutta työskentelyssä käytiin läpi myös muita vaihtoehtoja, kuten kokonaan uuden yhteisen tunnuksen luominen tai nykyisten tunnusten uudistaminen yhtenäiseksi tunnusperheeksi. Kirkon graafiseen ilmeeseen liittymisen todettiin olevan vaihtoehdoista kannattavin seuraavin perusteluin: 1. Mahdollisimman vahva brändi. Kaikki kirkon yhteiset kampanjat, kuten myös vuoden 2014 seurakuntavaalit, toteutetaan kirkon yhteisellä ilmeellä. Kampanjoiden myötä ilme tulee tutuksi. Tavoitetila koko kirkon osalta olisi yksi, yhteinen visuaalinen ilme. Jos Espoossa otetaan kirkon yhteinen ilme käyttöön edes osittain, se on merkittävä tuki kokonaisuuden kannalta. Nykyisessä mediaympäristössä erottumiseen vaaditaan vahvaa brändiä ja yhteinen vahva brändi on myös Espoon etu. 2. Sisältö. Kirkon yhteinen ilme perustuu ikiaikaisen ristin käyttämiseen modernilla tavalla. Ristissä ilmenee kristinuskon ydinsanoma ja se on globaalisti tuttu kristinuskon symboli. Ristin käyttäminen yläviitteenä on mielenkiintoisella tavalla nykyaikainen ratkaisu. 3. Taloudellisuus. Yhteiseen ilmeeseen liittymisen kustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin kokonaan uuden luomisessa. Lomakkeiden tai tunnusten suunnitteluun ei tarvitse käyttää varoja, koska kirkkohallitus tarjoaa niihin valmiit pohjat. Resurssit voidaan suunnata muiden graafisten tuotteiden, kuten

8 esitteiden ja markkinointimateriaalin, yhteisen visuaalisuuden suunnitteluun. Uuden ilmeen siirtäminen verkkosivuille ei vaadi juurikaan investointeja. Myös kirkon verkkohankkeen myötä kaikkien seurakuntien käyttöön tulevat yhteiset verkkosivut ovat kirkon ilmeen mukaiset. 4. Jatkuvuus. Ilmeen yhtenäistäminen voidaan toteuttaa niin, että nykyiset tunnukset säilyvät jatkossakin graafisina elementteinä seurakuntien painotuotteissa. Tällöin seurakuntalaisten mahdollinen suhde nykyiseen tunnukseen ei katkea. Osalla seurakunnista on omat tunnusvärit ja nämä voidaan ottaa huomioon myös uudessa, yhtenäisessä ilmeessä. 5. Yhteistyö Muiden kirkon toimijoiden kanssa on nykyisen viestintästrategian kantavia linjauksia. Myös mahdollisissa kunta- ja seurakuntaliitoksissa kirkon yhteinen ilme on hyvä pohja uusien seurakuntien liittyä. Näitä etuja ei voida saavuttaa muilla vaihtoehdoilla. Työryhmän arvio on, että kirkon yhteinen ilme tarjoaa toimivan graafisen ohjeiston ja hyvät elementit Espoon seurakuntayhtymän yhtenäisen visuaalisen ilmeen pohjaksi. 7 Kirkon yhteinen ilme ja sen soveltaminen Espoossa Kirkkohallitus lanseerasi vuonna 2012 kokonaiskirkolle uuden yhteisötunnuksen ja ilmeen, joka kulkee nimellä "pienin yhteinen nimittäjä". Tunnus muodostuu kirkolle erikseen suunnitellusta Martti-fontista ja värillisestä yläviiterististä. Kirkkohallitus tarjoaa tunnuksen ja ilmeen myös seurakuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Tavoitteena on valtakunnallisesti ja paikallisesti tunnistettava, evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon graafisesta ohjeistosta löytyvät valmiit pohjat tarvittaviin lomakkeisiin ja osin myös mainos- ja kampanjamateriaaleihin. Esimerkkisovellukset siitä, miltä Espoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien tunnukset näyttäisivät, löytyvät liitteestä. Niissä on käytetty joko seurakuntien nykyisiä tunnusvärejä tai kirkon graafisesta ohjeesta löytyviä vastaavia värejä. Niille seurakunnille, joilla tunnusväriä ei ole entuudestaan ollut, on sellaiset ehdotettu seurakunnan toiveiden mukaan. Jos kaikki seurakunnat ottavat käyttöön yhtenäisen ilmeen, muodostamme yhdessä vahvan tunnistettavan yhteisön. Tällöin kaikki seurakuntien visuaalinen viestintä ja markkinointi tukevat toinen toistaan. Yhdessä ne luovat ja vahvistavat mielikuvaa monipuolisesta ja dynaamisesta toimijasta.

9 Espoon seurakunnat Kirkko Espoossa 8 Espoon seurakuntien yhteisessä viestinnässä on käytetty nimeä Espoon seurakunnat. Yhtenäistä ilmettä valmistelleen työryhmän kanta on, että Espoossa kannattaisi ottaa käyttöön strategian mukainen markkinointinimi Kirkko Espoossa. Näin vahvistaisimme strategian mukaista ajatusta siitä, seurakunnat toimivat yhdessä ja niillä on yhteisiä tavoitteita. Nimi on myös viestinnällisesti ytimekäs ja jämäkkä. Sanapari on tuttu erityisesti Helsingistä, jossa seurakuntien brändi on Kirkko Helsingissä. Nämä pääkaupunkiseudun kirkkobrändit tukisivat toisiaan. Eteneminen ja tavoiteaikataulu Syksyn 2014 seurakuntavaalit tuovat kirkon yhteisen ilmeen katukuvaan ja mediaan. Siksi syksy 2014 olisi hyvä aika ottaa käyttöön myös Espoon seurakuntien yhtenäinen ilme. Ensi vaiheessa uudistus koskisi verkkosivuja, ajankohtaisia painotuotteita ja seurakuntavaaliviestintää. Yhteisten elementtien ympärille tullaan luomaan yhteinen espoolainen ilme, joka liittää seurakuntien esitteet, mainokset ja verkkoympäristöt samaan, tunnistettavaan perheeseen. Graafinen ohjeisto laajennetaan ja muokataan Espoon seurakuntien aineistojen mukaiseksi. Graafisesta toteutuksesta vastaa seurakuntayhtymän sopimusgraafikko yhdessä nimetyn työryhmän kanssa. Graafinen työ sisältyy viestintäpalvelujen talousarviomäärärahoihin, eikä siitä aiheudu seurakunnille kustannuksia. Kirjekuoret ja muut lomakkeet uusitaan yhteishankinnoin normaalin hankinta-aikataulun mukaan. Nyt käynnissä olevan esteettömyyskartoituksen myötä kirkkojen ja muiden tilojen opasteisiin tulee muutoksia. Projekti tarjoaa ekonomisen tavan saada uusi ilme näkymään myös toimitilojen opasteissa. Yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä seurakuntayhtymän ja yhteisen viestinnän osalta päätöksen kirkon yhteiseen ilmeeseen liittymisestä. Seurakunnat ratkaisevat asian omalta osaltaan. Mahdollisimman suuren tunnettuus-hyödyn saavuttamiseksi olisi tärkeää, että asiassa saataisiin aikaan yhtenäinen päätös. Graafisen ilmeen suunnittelutyöryhmässä ovat olleet: Jussi Koski (Olari), Hans- Christian Daniel (Espoonlahti), Maarit Malinen ja Risto Saarinen (tuomiokirkkoseurakunta), Sheila Liljeberg-Elgert (Esbo svenska), Sonja Grönqvist (Tapiola), Laura Vähäsarja (Leppävaara), Urpu Sarlin ja Elina Orpana (yhtymänvirasto). ESITTELYN LIITTEET A.Kirkon yhteinen ilme Espoossa. Esimerkkejä siitä, miten ilmettä voidaan soveltaa.

10 Seurakuntaneuvosto päättää, että a) Olarin seurakunta liittyy Espoon seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston tekemään päätökseen Espoon seurakuntayhtymän graafisen ilmeen uudistamisesta liittymällä kirkon yhteiseen ilmeeseen ja ottamalla sen käyttöön soveltuvin osin, b) Olarin seurakunta ottaa markkinoinnissaan käyttöön Kirkko Espoossa tunnuksen. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti, että a) Olarin seurakunta liittyy Espoon seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston tekemään päätökseen Espoon seurakuntayhtymän graafisen ilmeen uudistamisesta liittymällä kirkon yhteiseen ilmeeseen ja ottamalla sen käyttöön soveltuvin osin, b) Olarin seurakunta ottaa markkinoinnissaan käyttöön Kirkko Espoossa tunnuksen VOKAATION ANTAMINEN TEOLOGIAN MAISTERILLE Olarin seurakunnassa tarvitaan seurakuntapastoria kesä syyskaudelle virkavapauksien ja vuosilomien sijaisuuksien hoitamiseksi. Seurakunnalla on mahdollisuus antaa vokaatio teologian maisterille siten, että hän voi aloittaa työnsä tapahtuvan pappisvihkimyksen myötä ja olla seurakunnan palveluksessa vuoden loppuun asti. Uuden seurakuntapastorin työ painottuu kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluselämään ja näin työ tarjoaa hyvän mahdollisuuden perehtyä papin perustyöhön. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on toimittanut seurakunnalle niiden teologian maistereiden ja teologian ylioppilaiden ilmoittautumiskirjeet, jotka etsivät töitä Espoon hiippakunnan alueelta. Haastatteluun kutsutut on valittu näiden henkilöiden joukosta. Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja ja kappalainen Kimmo Ansamaa ovat haastatelleet tehtävää varten seuraavat henkilöt: TM Marjut Mulari, teol.yo Visa Viljamaa, TM Jarna Leino ja TM Johanna Talvitie. Haastattelijoiden esitys tuodaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Seurakuntaneuvosto a) antaa vokaation Olarin seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan ajalle b) esittää lausuntonsa vokaation saajasta c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa

11 Päätös: Seurakuntaneuvosto a) päätti yksimielisesti antaa vokaation TM Marjut Mularille Olarin seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan ajalle b) päätti esittää lausuntonaan vokaation saajasta Olarin seurakunta antaa TM Marjut Mularille vokaation Olarin seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan seuraavin perustein: Marjut Mulari on jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaan vihittävältä henkilöltä edellytettävällä tavalla (KJ 5:2 ). Hänellä on selkeä kutsumus toimia pappina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa evankeliumia julistaen ja sakramentteja jakaen. Hänellä on hyvät edellytykset sekä yleiseen seurakuntatyöhön että eri työaloilla toimimiseen. Hänellä on runsaasti erilaista työkokemusta kirkon piiristä ja hän on toiminut monenlaisissa kirkon tai kristillisten järjestöjen luottamustehtävissä. Hänen monipuolinen työkokemuksensa on valmistanut häntä seurakuntapastorin monipuoliseen tehtävään. Muun työkokemuksensa pohjalta sekä luottamustehtävien kautta hän tuntee seurakuntalaisten elämää hyvin. Myös kansainvälinen työ, lähetystyö ja ekumenia ovat hänelle tuttuja. Marjut Mulari soveltuu hyvin Olarin seurakunnassa tarjolla olevaan määräaikaiseen papin virkaan, johon kuuluu jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten lisäksi työtä eri ikäisten seurakuntalaisten parissa. Marjut Mularin perehdyttäjänä toimii Antti Malinen. c) tarkasti tämän pykälän kokouksessa RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖMUUTOKSET JA OSALLISTUJAMÄÄRÄT Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan , 57, vuoden 2014 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastuun vastuuhenkilöistä. Kasvatuksen kappalainen Johanna Hirsto esittää seuraavat vastuuhenkilömuutokset: Törmälän rippikoululeirin (alun perin paikkana oli Huikon kartano) turvallisuusvastuulliseksi työntekijäksi nimettäisiin seurakuntapastori Anna Poutiainen nuorisotyönohjaaja Mikael Westmanin tilalle. Saksalais-suomalaisen rippikoululeirin turvallisuusvastaavaksi työntekijäksi nimettäisiin vs. erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Mertala kasvatuksen kappalainen Johanna Hirston tilalle. Seurakuntaneuvoston tulee myös vahvistaa rippikoulujen osallistujamäärät silloin, kun suositusten mukainen 25 rippikoululaisen määrä ylittyy. Bergvikin rippikoululeirille ( ) ja Velskolan väentuvan rippikoululeirille ( ) osallistuu 26 rippikoululaista. LIITE

12 11 Seurakuntaneuvosto päättää a) nimetä seurakuntapastori Anna Poutiaisen Törmälän rippikoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi ja vs. erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Mertalan saksalais-suomalaisen rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. b) vahvistaa Bergvikin rippikoululeirin ( ) ja Velskolan väentuvan rippikoululeirin ( ) osallistujamääriksi 26 rippikoululaista. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti a) nimetä seurakuntapastori Anna Poutiaisen Törmälän rippikoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi ja vs. erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Mertalan saksalais-suomalaisen rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. b) vahvistaa Bergvikin rippikoululeirin ( ) ja Velskolan väentuvan rippikoululeirin ( ) osallistujamääriksi 26 rippikoululaista. ILTAHARTAUS Iltahartauden piti Heikki Palosaari.

13 12 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Salla-Maria Viitapohja puheenjohtaja Mari Nurmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty sekä todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi Anneli Mäki Helena Paimela

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2014 Aika 11.3.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 18 ILMOITUSASIAT 3 19 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 /

PÖYTÄKIRJA 2 / PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 11 ILMOITUSASIAT 2 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 13 DIAKONIAN

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7 / 2013 Aika 1.10.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1 / 2013

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1 / 2013 ESITYSLISTA 1 / 2013 Aika Paikka 5.2.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana Kirsi Rostamo esittelee uudistuvaa Esse-lehteä Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 7 /

PÖYTÄKIRJA 7 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 1.10.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 40 ILMOITUSASIAT 2 41 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4

17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 10.3.2015 SIVU 17 ILMOITUSASIAT 2 18 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 19 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3 20 LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA 4 21 PIISPANTARKASTUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3 / 2012 Aika Paikka 3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Kauppakeskus Isossa Omenassa, kahvi klo 17.30. Ison Omenan seurakuntatilat

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika klo (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4 / 2013 Aika 7.5.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

14. ILMOITUSASIAT 3 15. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 16. EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 4

14. ILMOITUSASIAT 3 15. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 16. EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 4 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2016 1.3.2016 14. ILMOITUSASIAT 3 15. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 16. EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 4 17. EHDOKKAAN ASETTAMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN JÄSENTEN

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.30) Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone

Aika klo (kahvi klo 17.30) Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7 / 2012 Aika 2.10.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Luukkonen, Elsa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 6.11.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka

Aika 6.11.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8 / 2012 Aika 6.11.2012klo18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Luukkonen, Elsa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 8 / 2014 Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää,

Lisätiedot

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014

Aika. Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5 / 2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana kirkkoherra esittelee Jäsen 360 - aineistoa Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 6.5.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 6.5.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 6.5.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 25 ILMOITUSASIAT 3 26 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 27 KOLEHTIKOHTEET

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 3.5.2016 33. ILMOITUSASIAT 2 34. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 35. STRATEGIALAUSUNTO 4

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 3.5.2016 33. ILMOITUSASIAT 2 34. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 35. STRATEGIALAUSUNTO 4 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 3.5.2016 33. ILMOITUSASIAT 2 34. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 35. STRATEGIALAUSUNTO 4 36. PERHETYÖNTEKIJÄN VALINTA 6 37. KOLEHTIKOHTEET 2/2016 8 38. TAIZÉ-MATKAN PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /

PÖYTÄKIRJA 5 / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 3.6.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 38 VUODEN

Lisätiedot

Aika 6.5.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika 6.5.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4 / 2014 Aika 6.5.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

6. EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 7

6. EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 7 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 7.2.2017 1. SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 2 2. ILMOITUSASIAT 3 3. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 4 4. VAHTIMESTARI KAARINA PAUNUN IRTISANOUTUMISILMOITUS 5 5. KIRKKOPÄIVÄT

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana keskustellaan seurakuntavaaleista Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika klo (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana keskustellaan seurakuntavaaleista Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1 / 2014 Aika 4.2.2014klo17.30 (kahvi klo 17.00) Kahvin aikana keskustellaan seurakuntavaaleista Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Paikka Läsnä Viitapohja, Salla-Maria

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6 /

PÖYTÄKIRJA 6 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6 / 2012 4.9.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 44 ILMOITUSASIAT 3 45 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 /

PÖYTÄKIRJA 1 / PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 5.2.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 1 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 3 2 ILMOITUSASIAT

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TAPIOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TAPIOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3/2014 Aika Paikka 11.3.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

33 ILMOITUSASIAT 2 34 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 35 TALOUSKATSAUS 3 36 NUORISOTYÖNOHJAAJA JUHA MUSTOSEN IRTISANOUTUMINEN 4

33 ILMOITUSASIAT 2 34 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 35 TALOUSKATSAUS 3 36 NUORISOTYÖNOHJAAJA JUHA MUSTOSEN IRTISANOUTUMINEN 4 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2015 5.5.2015 Sivu 33 ILMOITUSASIAT 2 34 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 35 TALOUSKATSAUS 3 36 NUORISOTYÖNOHJAAJA JUHA MUSTOSEN IRTISANOUTUMINEN 4 37 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN

Lisätiedot

Sisällys SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 1/ SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 4

Sisällys SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 1/ SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 4 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 7.2.2017 klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 1/2017 Sisällys 1. SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 4 2. ILMOITUSASIAT 5 3. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 6 4. VAHTIMESTARI

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 3 / 2014 Aika 1.4.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Aromaa, Kirsi

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1 / 2015 Aika 20.1.2015 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Ervamaa, Katariina Finskas, Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /

PÖYTÄKIRJA 5 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 28 ILMOITUSASIAT 3 29 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

1 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 2 2 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU KASTETTUJEN PUU OLARIN KIRKKOON 3

1 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 2 2 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU KASTETTUJEN PUU OLARIN KIRKKOON 3 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 20.1.2015 SIVU 1 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 2 2 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU 2015 2 3 KASTETTUJEN PUU OLARIN KIRKKOON 3 4 SEURAKUNTANEUVOSTON EDUSTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 /

PÖYTÄKIRJA 1 / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 4.2.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 1 ILMOITUSASIAT 2 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 3 SEURAKUNTANEUVOSTON

Lisätiedot

21. ILMOITUSASIAT 2 22. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 23. LASTENOHJAAJA PÄIVI HEIPMANNIN SIIRTÄMINEN PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKAAN 4

21. ILMOITUSASIAT 2 22. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 23. LASTENOHJAAJA PÄIVI HEIPMANNIN SIIRTÄMINEN PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKAAN 4 PÖYTÄKIRJA 3 / 2016 5.4.2016 21. ILMOITUSASIAT 2 22. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 23. LASTENOHJAAJA PÄIVI HEIPMANNIN SIIRTÄMINEN PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKAAN 4 24. LASTENOHJAAJA TARJA JOKELA-LIIAKSEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo Kokous alkaa klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika klo (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo Kokous alkaa klo Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3/2015 Aika 10.3.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00) Perehdyttäminen klo 17.30-18.30. Kokous alkaa klo 18.30 Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto 02.02.2016 17:30. Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto 02.02.2016 17:30. Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 02.02.2016 17:30 Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 ILMOITUSASIAT... 3 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET... 4 3 RISTEYS-MESSUN KOLEHTIKOHDE...

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Sisällys SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 3/ ILMOITUSASIAT 4

Sisällys SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 3/ ILMOITUSASIAT 4 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 2.5.2017 klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 3/2017 Sisällys 1. ILMOITUSASIAT 4 2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3. ANNELI VIROLAISEN KUTSUMINEN SEURAKUNTANEUVOSTON

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

20. OLARIN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ETSIVÄN VANHUSTYÖN PROJEKTIIN 8

20. OLARIN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ETSIVÄN VANHUSTYÖN PROJEKTIIN 8 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3 / 2017 2.5.2017 17. ILMOITUSASIAT 2 18. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 19. ANNELI VIROLAISEN KUTSUMINEN SEURAKUNTANEUVOSTON VARSINAISEKSI JÄSENEKSI 4 20. OLARIN SEURAKUNNAN V

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2015. Aika 5.5.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00)

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2015. Aika 5.5.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00) Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2015 Aika 5.5.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00) Klo 16.30 alkaen Kastettujen puu taidekilpailun teokset nähtävillä seurakuntasalissa. Perehdyttäminen klo 17.30-18.30: Nuorisotyö,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3 /

PÖYTÄKIRJA 3 / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 1.4.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 16 ILMOITUSASIAT 3 17 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 18 VOKAATION

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016 PÖYTÄKIRJA

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016 PÖYTÄKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 1/2016 PÖYTÄKIRJA Osallistujat... 1 1 ILMOITUSASIAT... 3 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET... 4 3 RISTEYS-MESSUN KOLEHTIKOHDE... 5 4 EMÄNTÄ

Lisätiedot

Aika Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9 / 2012

Aika Paikka. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9 / 2012 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9 / 2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 18.30 Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Klo 17 arkkitehti Sampo Sikiö Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskuksesta kertoo Niittykummun

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6 /

PÖYTÄKIRJA 6 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 3.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 33 ILMOITUSASIAT 2 34 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

52. ILMOITUSASIAT 3 53. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 54. SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2016 3

52. ILMOITUSASIAT 3 53. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 54. SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2016 3 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 1.9.2015 SIVU 52. ILMOITUSASIAT 3 53. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 54. SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2016 3 55. OLARIN SEURAKUNNAN TOIMITILA KAUPPAKESKUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 /

PÖYTÄKIRJA 2 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 11 ILMOITUSASIAT 2 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2014 11.3.2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 15 ILMOITUSASIAT 2 16 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 10.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 23 ILMOITUSASIAT 2 24 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. seurakuntapastori, sihteeri

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. seurakuntapastori, sihteeri LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 04.05.2016 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Laukaan seurakuntatalon kokoushuone Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Anttila Mika-Olli Ek

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 15 ILMOITUSASIAT 2 16 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Kirkkovaltuusto 1/16 Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Kirkkovaltuusto 1/16 Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Äänestänyt: Hpk KK Läsnä Bisi Eeva jäsen X X e Haapavirta Katri jäsen, poissa

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa Kirkkokuja 1 keskiviikkona 14.05.2014 klo 17. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Aika 9.2.2016 kello 18.30 19.07 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Joonas Pihkala Isto Hakala Pentti Poutiainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

Esityslistan kansilehti 2 1 ILMOITUSASIAT 4 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3 EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 6

Esityslistan kansilehti 2 1 ILMOITUSASIAT 4 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3 EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 6 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 01.03.2016 klo 17:30 Seurakuntaneuvoston kokous 2/2016 Esityslistan kansilehti 2 1 ILMOITUSASIAT 4 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3 EMÄNNÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 8/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Olarin seurakuntaneuvosto klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 8/2016 SISÄLLYSLUETTELO Olarin seurakuntaneuvosto 01.11.2016 klo 17:30- Seurakuntaneuvoston kokous 8/2016 1. ILMOITUSASIAT 4 2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 5 3. LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIO-

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3 /

PÖYTÄKIRJA 3 / Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3 / 2012 3.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 18 ILMOITUSASIAT 3 19 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2013 12.3.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2/2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 11 ILMOITUSASIAT 2 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00 17.40 Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra,

Lisätiedot

66. ILMOITUSASIAT KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUUN LIITTYVÄ LÄHETEKESKUSTELU 3

66. ILMOITUSASIAT KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUUN LIITTYVÄ LÄHETEKESKUSTELU 3 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 6.10.2015 SIVU 66. ILMOITUSASIAT 3 67. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 68. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2016-2018 VALMISTELUUN LIITTYVÄ LÄHETEKESKUSTELU 3 69. JUHA-PEKKA

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

klo 19.00, kahvi klo 17.30, viestintäpäällikkö Ulpu Sarlin vierailee klo Olarin kirkon seurakuntasali

klo 19.00, kahvi klo 17.30, viestintäpäällikkö Ulpu Sarlin vierailee klo Olarin kirkon seurakuntasali Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4 / 2012 Aika Paikka 8.5.2012 klo 19.00, kahvi klo 17.30, viestintäpäällikkö Ulpu Sarlin vierailee klo 18-19 Olarin kirkon seurakuntasali Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot