68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso"

Transkriptio

1 68002K-MN Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso Monterings- og brugsanvisning Installations- och bruksanvisning Asennus- ja käyttöohje

2 Kære kunde, Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og gem den, så De kan slå efter i den. Giv brugsvejledningen videre, hvis De sælger komfuret eller forærer det væk. Følgende symboler bruges i teksten: 1 Anvisninger vedr. sikkerhed Advarsel! Anvisninger, der drejer sig om Deres egen sikkerhed. Bemærk! Anvisninger, der drejer sig om at undgå skader på apparatet. 3 Anvisninger og praktiske tips 2 Miljøinformationer 2

3 Indhold Brugsanvisning Sikkerhed Beskrivelse af apparatet Udstyr til kogeplade Oversigt over betjeningspanelet Finger touch-taster (sensorfelter) Indikatorer Restvarmeindikator Betjening af apparatet Tænde og slukke for apparatet Indstille kogetrin Låse betjeningspanel/ophæve låsning Brug af børnesikring Slå power-funktion til og fra Brug af uret Sikkerhedsfrakobling Koge- og stegetips Kogegrej til induktionskogezoner Energispareråd Praktiske eksempler på madlavning Rengøring og vedligeholdelse Hvad skal man gøre, hvis Bortskaffelse Monteringsvejledning Garanti/Kundeservice Service Montering Typeskilt

4 Brugsanvisning 1 Sikkerhed 3 Disse anvisninger bør overholdes, da eventuelle skader i garantiperioden ellers ikke dækkes. 5 Dette apparat overholder følgende EU-direktiver: 73/23/EØF af Lavspændingsdirektivet 89/336/EØF af Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF 73/23/EØF af Direktiv om CE-mærkning Anvendelsesformål Apparatet må kun bruges til normal husholdningsmæssig tilberedning af mad (kogning og stegning). Apparatet må ikke bruges som arbejds- eller frasætningsplads. Det er ikke tilladt at ombygge eller ændre apparatet. Brændbare væsker, letantændeligt materiale eller ting, der kan smelte (f.eks. folie, kunststof, aluminium) må ikke anbringes eller opbevares på eller tæt ved apparatet. Børns sikkerhed Hold altid småbørn væk fra apparatet. Større børn må kun arbejde ved apparatet under en voksens vejledning og opsyn. Vi anbefaler, at man slår børnesikringen til, så mindre børn og husdyr ikke af vanvare kan tænde for apparatet. Generelt om sikkerhed Montering og tilslutning af apparatet må kun foretages af en faguddannet og autoriseret montør. Indbygningsapparater må kun indbygges og anvendes i passende standardindbygningsskabe og bordplader. Ved driftsforstyrrelser eller skader i glaskeramikken (brud, ujævnheder eller revner) skal der slukkes for apparatet, og forbindelsen til nettet skal afbrydes for at forebygge risikoen for elektrisk stød. Reparationer må kun udføres af en faguddannet og autoriseret installatør. 4

5 Sikkerhed under brug Fjern mærkater og beskyttelsesfolie fra glaskeramikken. Der er risiko for forbrændinger, hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejde ved komfuret. Kabler fra el-komfurer må ikke kunne komme i nærheden af varme overflader, f.eks. på komfur eller kogegrej. Overophedet fedt og olie selvantændes meget let. Madlavning med fedt eller olie (f.eks. pommes frites) må ikke foregå uden opsyn. Sluk altid for kogezonerne, når de ikke er i brug. Brugere med implanterede pacemakere bør holde en afstand mellem overkrop og tændte induktionskogezoner på mindst 30 cm. Fare for forbrænding! Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, hvor de kan blive meget varme. Sikkerhed ved rengøring Inden rengøring skal der slukkes for apparatet, og det skal være kølet af. Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser. Undgå at beskadige apparatet Glaskeramikken kan tage skade, hvis der falder noget ned på den. Knubs fra kogegrej kan beskadige kanten af glaskeramikken. Hvis et kogekar med defekt bund køres hen over glaskeramikken, kan den blive ridset; det gælder også kogekar af støbejern eller støbt aluminium. Ting der kan smelte og koge over kan brænde sig fast i glaskeramikken og bør fjernes omgående. Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står en tom gryde eller pande på den. Undgå, at gryder og pander koger tørre. Det kan beskadige kogegrejet eller den glaskeramiske plade. Udluftningsspalten på 5mm mellem bordpladen og køkkenelementet nedenunder må ikke dækkes til. 5

6 Beskrivelse af apparatet Udstyr til kogeplade Induktionskogezone 1400W Induktionskogezone 1800W Induktionskogezone 2200 W med power-funktion 2800 W Betjeningspanel Induktionskogezone 1800 W med power-funktion 2800 W Oversigt over betjeningspanelet Indikator Valg af kogetrin Indikatorer for kogezoner Urfunktion Indikator for ur Tænd/sluk med kontrollampe Ur Lås Power-funktion 6

7 Finger touch-taster (sensorfelter) Apparatet betjenes med finger touch-taster (sensorfelter). Funktionerne styres ved at berøre finger touch-tasterne, og de bekræftes med indikatorer og signaler (toner). Finger touch-tasterne skal berøres oppefra, uden at dække nabotaster. Finger touch-taste (sensorfelt) Tænd/sluk Øge indstillinger Mindske indstillinger Ur Lås Power Funktion Tænde og slukke for apparatet Øge kogetrin/-tid Mindske kogetrin/-tid Ur, valg af funktion Låse betjeningspanel/ophæve låsning Slå power-funktion til/fra Indikatorer Indikator Beskrivelse Kogezonen er slukket - Kogetrin Kogetrin er indstillet Fejl Der er forekommet en fejlfunktion Gryderegistrering Kogegrejet er uegnet / bunden er for lille, eller der er ikke sat kogegrej på kogezonen Restvarme Kogezonen er stadig varm Børnesikring Lås/børnesikring er slået til Power Power-funktionen er slået til Sikkerhedsfrakobling Sikkerhedsfrakobling slået til 7

8 Restvarmeindikator 1 Advarsel! Forbrændingsrisiko ved restvarme. Når der er slukket for kogezonerne, varer det nogen tid, inden de er kølet af. Hold øje med restvarmeindikatoren. 3 Man kan udnytte restvarmen til at smelte madvarer og holde maden varm. Induktionskogezonerne overfører den nødvendige varme til tilberedningen direkte til kogegrejets bund. Glaskeramikken opvarmes kun af den varme, der kastes tilbage fra kogegrejet. Alt efter temperaturen i elektronikken kobles blæseren automatisk til og fra. 8

9 Betjening af apparatet 3 Induktionskogezoner skal bruges med velegnet kogegrej. Tænde og slukke for apparatet Betjeningspanel Indikator Kontrollampe Tænde Berør i 2 sekunder / lyser Slukke Berør i 1 sekund / ingen slukkes 3 Når der er tændt for apparatet, skal der inden ca. 10 sekunder vælges kogetrin eller funktion; ellers slukkes der automatisk for apparatet. Indstille kogetrin Betjeningspanel Indikator Øge Berør. til / Mindske Berør. til Slukke Berør samtidig og Låse betjeningspanel/ophæve låsning Når som helst under madlavningen kan man låse betjeningspanelet (undtagen tasten Tænd/sluk ). Derved undgår man at ændre indstillingerne, hvis man f.eks. tørrer betjeningspanelet af med en karklud. Betjeningspanel Indikator Tænde Berør. (i 5 sekunder) Slukke Berør. tidligere indstillet kogetrin 3 Når der slukkes for komfuret, kobles låsetasten automatisk fra. 9

10 Brug af børnesikring Børnesikringen bruges til at hindre, at der tændes for apparatet. Tilkobling af børnesikring Trin Betjeningspanel Indikator/signal 1. Tænd for apparatet (uden at indstille kogetrin) 2. Berør, til der kommer et signal 3. Berør. Komfuret slukkes. Børnesikring er slået til. Signal (tone) Ignorere børnesikring Denne funktion bruges til at koble børnesikringen fra, så apparatet kan bruges en enkelt gang; bagefter er børnesikringen stadig slået til. Trin Betjeningspanel Indikator/signal 1. Tænde for komfuret 2. Berør samtidig og / signal (tone) Apparatet kan bruges normalt indtil der atter slukkes for det. Frakobling af børnesikring Trin Betjeningspanel Indikator/signal 1. Tænde for komfuret 2. Berør, til der kommer et signal Signal (tone) 3. Berør. Komfuret slukkes. Og børnesikringen er slået fra. 10

11 Slå power-funktion til og fra Power-funktionen tilfører ekstra effekt til de forreste induktionskogezoner, så man f.eks. hurtigt kan få en stor portion vand i kog. På forreste venstre kogezone virker power-funktionen i 8 minutter, og på forreste højre kogezone i 5 minutter. Derefter vender kogezonen automatisk tilbage til kogetrinnet. Betjeningspanel Tænde Berør. Slukke Berør. Berør. Indikator 3 Når power-funktionen afsluttes, vender kogezonerne automatisk tilbage til det tidligere valgte kogetrin. Power-Management (effektstyring) Kogezonerne har en maksimal effekt. Hvis effektområdet overskrides, når power-funktionen slås til for en kogezone, sætter Power-Management kogetrinnet ned på en anden kogezone. I et minut skifter indikatoren for denne kogezone mellem det indstillede og det højeste mulige kogetrin. Derefter vises det faktiske kogetrin. Eksempel: Sidst tændte kogezone indstillet kogetrin Anden kogezone indstillet kogetrin indikator: p 9 skiftevis 6 og 9 6 faktisk kogetrin 11

12 Brug af uret Alle kogezoner råder samtidig over én af de to urfunktioner. Funktion Betingelse Resultat, når tiden er gået Automatisk slukkefunktion Minutur 3 Når der slukkes for en kogezone, slukkes der samtidig for den valgte urfunktion. 3 Hvis man samtidig indstiller minuturet og et kogetrin for denne kogezone, slukkes kogezonen, når den indstillede tid er gået. Vælge kogezone når der er indstillet kogetrin ved kogezoner, der ikke er i brug Trin Betjeningspanel Indikator 1. Berør 1gang Kontrollampen for den første kogezone blinker signal (tone) 00 blinker kogezone slukkes automatisk signal (tone) 00 blinker 2. Berør 1gang Kontrollampen for den anden kogezone blinker 3. Berør 1gang Kontrollampen for den tredje kogezone blinker 4. Berør 1gang Kontrollampen for den fjerde kogezone blinker 12

13 3 Varmetrin-indikatoren for den valgte kogezone er slukket, mens der kan indstilles en tid på minuturet (timer-funktion). 3 Når kontrollampen blinker langsommere, vises varmetrin-indikatoren igen, og varmetrinnet kan igen indstilles eller ændres. 3 Hvis der er indstillet flere urfunktioner, vises efter nogle sekunder den urfunktion, hvor resttiden er kortest, og den tilhørende kontrollampe blinker. 13

14 Ændre tid Trin Betjeningspanel Indikator 1. Vælg kogezone Kontrollampen for den valgte kogezone blinker 2. Berør eller for 00 til 99 minutter den valgte kogezone 3. Berør eller for den valgte kogezone i mindst 4 sekunder Slå timer-funktion (stopur) fra Ændre tid eller (i 5-minutters trin for at gøre indstillingen nem) Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er indstillet. Nedtællingen foregår baglæns. Trin Betjeningspanel Indikator 1. Vælg kogezone Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere. Resttid bliver vist 2. Berør for den Der tælles baglæns ned til 00. valgte kogezone Kontrollampen slukkes. Timer-funktionen for den pågældende kogezone er slået fra. Trin Betjeningspanel, Indikator felt 1. Vælg kogezone Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere Den resterende kogetid for en kogezone vises 2. Berør eller for 01 til 99 minutter den valgte kogezone Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er indstillet. Uret tæller ned. 14

15 Vise resterende kogetid for en kogezone Trin Betjeningspanel, felt 1. Vælg kogzone Slå signal (tone) fra Indikator Kontrollampen for den valgte kogezone blinker hurtigere Den resterende kogetid for en kogezone vises Efter nogle sekunder blinker kontrollampen langsommere. Trin Betjeningspanel, Signal (tone) felt 1. Berør. Bekræft-tone Signalet ophører 15

16 Sikkerhedsfrakobling Kogesektion Der skal vælges kogetrin for en kogezone højst 10 sekunder efter, at der er tændt for kogesektionen. Ellers slukkes der automatisk for kogesektionen. Når der slukkes for alle kogezoner, slukkes der automatisk for kogesektionen efter ca. 10 sekunder. Induktionskogezoner Hvis der bruges uegnet kogegrej, lyser i displayet, og efter 2 minutter slukkes indikatoren for kogezonen. Hvis der efter nogen tid ikke bliver slukket for en kogezone eller ændret kogetrin, slukkes der automatisk for denne kogezone. bliver vist. Kogezonen kan først bruges igen, når den har været sat på 0. Kogetrin Frakobling efter timer timer 5 4 timer 6-9 1,5 timer 16

17 Koge- og stegetips 3 Oplysning om akrylamid Ifølge de nyeste videnskabelige undersøgelser kan kraftig bruning/ristning af specielt stivelsesholdige madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af stoffet akrylamid. Derfor anbefaler vi at tilberede maden ved lavest mulig temperatur og undgå kraftig bruning. Kogegrej til induktionskogezoner Kogekarrets materiale Materiale stål, emaljeret stål støbejern rustfrit stål egnet ja ja hvis producenten angiver, at det er egnet aluminium, kobber, messing --- glas, stentøj, porcelæn Kogegrej, der egner sig til induktionskogezoner, er mærket fra producentens side. Test af egnethed Kogegrej er egnet til induktion, hvis noget vand opvarmes på kort tid på en induktionskogezone ved varmetrin en magnet bliver siddende på kogekarrets bund. 3 Nogle typer kogegrej laver lyde, når de bruges til madlavning på induktionskogezoner. Den slags lyde betyder ikke, at der er noget galt med apparatet, og de påvirker overhovedet ikke funktionen. Kogekarrets bund Kogekarrets bund skal være så tyk og plan som muligt Grydediameter Inden for visse grænser afpasses induktionskogezoner automatisk efter bunden i kogekarret. Dog skal den magnetiske del af kogekarrets bund have en mindstediameter, alt efter kogezonens størrelse. 17

18 Kochzonens diameter [mm] 3 Kogegrejet skal stå midt på kogezonerne. Energispareråd 2 Sæt kogegrejet på, inden der tændes for kogezonen. 2 Læg altid låg på kogegrejet, når det er muligt. Mindste diameter for gryde/pande [mm]

19 Praktiske eksempler på madlavning Angivelserne i de følgende tabeller er omtrentlige. Varmetrin Tilberedning egnet til Tilb.tid Råd / Tips 0 Indstilling: 'Slukket' 1 Varmetrin Smeltning Holde færdige retter varme Hollandaisesovs, smelte smør, chokolade, husblas efter behov Med låg 5-25 min. Rør jævnligt i maden Stivne Soufflé, æggekage min. Tilberedes med låg Madvarer, der opsuger væde Dampning Grydestegning 4-5 Kogning Skånsom stegning Stegning ved kraftig varme Opkogning Bruning Friturekogning Mørkogning af ris- og mælkeretter Opvarmning af færdigretter Dampning af grøntsager, fisk Grydestegning af kød Dampning af kartofler Tilberedning af større mængder mad, sammenkogte retter og supper Schnitzler, cordon bleu, koteletter, frikadeller, middagspølser, lever, opbagt sovs, æg, æggekage, æbleskiver Kartoffelkroketter, mørbradbøffer, steaks min min min min. bages efterhånde n 5-15 min. pr. pandefuld Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris; mælkeretter omrøres jævnlig under tilberedningen Grøntsager tilsættes lidt væde (nogle spiseskefulde) Brug så lidt væde som muligt, f.eks.: højst ¼ l vand til 750 g kartofler Op til 3 l væske plus ingredienser Vendes undervejs Vendes undervejs Opvarmning af store mængder vand, kogning af pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites Power-funktionen egner sig til hurtig opvarmning af store mængder væske. 19

20 Rengøring og vedligeholdelse 1 Forsigtig! Forbrændingsrisiko ved restvarme. 1 Bemærk! Skarpe og skurende rengøringsmidler skader apparatet. Rengør apparatet med vand og opvaskemiddel. 1 Bemærk! Rester af rengøringsmidler skader apparatet. Fjern rester med vand og opvaskemiddel. Rengør apparatet, hver gang det har været i brug. 1. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. 2. Tør efter med en ren klud. Fjern fastsiddende snavs 1. Sæt en glasskraber skråt ned mod glaskeramikken. 2. Fjern snavs ved at lade skraberens blad glide ind under det. 3. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. 4. Tør efter med en ren klud. fjernes Snavsets art straks efter afkøling med Sukker, sukkerholdig mad ja --- Kunststof, stanniol ja --- Kalk- og vandrande --- ja Fedtstænk --- ja Metalskinnende misfarvninger --- ja Glasskraber* Pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål* *Glasskrabere og pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål fås i hvidevareforretninger 3 Fastsiddende snavs fjernes med et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål. 3 Skrammer eller mørke pletter i glaskeramikken kan ikke fjernes; men de betyder ikke noget for apparatets funktion. 20

21 Hvad skal man gøre, hvis Problem Mulig årsag Udbedring Man kan ikke tænde for kogezonerne, eller de virker ikke Kogezonerne sætter automatisk varmetrinnet ned til Restvarmeindikatoren viser ikke noget Signalet lyder, kogesektionen slukkes automatisk Signalet lyder, kogesektionen tændes og slukkes automatisk igen efter 10 sekunder Indikatoren skifter mellem to kogetrin Der er gået over 10 sekunder siden der blev tændt for apparatet Låsen er slået til Børnesikringen er slået til Du har rørt ved flere sensorfelter samtidig Sikkerhedsfrakoblingen er blevet udløst Sensorfelterne er delvis dækket af en klud eller en væske Der har kun været tændt for kogezonen i kort tid, så den endnu ikke er varm Et eller flere sensorfelter har været dækket i over 10 sekunder Tænd/sluk-sensorfeltet er dækket, f.eks. af en grydelap Power-Management (effektstyring) mindsker effekten på denne kogezone Tænd igen. Slå låsen fra (se kapitlet Låse betjeningspanel/ophæve låsning ) Slå børnesikringen fra (se under Brug af børnesikring ) Berør kun ét sensorfelt Hvis der ligger noget på betjeningspanelet (gryde, grydelap eller lignende): Fjern det. Tænd for apparatet igen Fjern klud eller fugt. Indstil det ønskede varmetrin igen. Hvis kogezonen er varm: Ring til kundeservice. Fjern det, der dækker sensorfeltet/-felterne Læg ikke ting fra dig på betjeningspanelet Se afsnittet Slå powerfunktion til/fra 21

22 lyser Uegnet kogegrej Brug egnet kogegrej lyser Problem Mulig årsag Udbedring Der står ikke kogegrej på kogezonen Kogekarrets bund har for lille diameter til denne kogezone Kogezonens varmesikring er blevet udløst Sikkerhedsfrakobling er blevet udløst Sæt kogegrej på kogezonen Skift til en mindre kogezone Brug egnet kogegrej Sluk for kogezonen Tænd atter for kogezonen Sluk for kogezonen Tænd atter for kogezonen og tal bliver vist Fejl i elektronikken Kobl apparatet fra nettet i nogle minutter (tag sikringen ud af tavlen) Hvis apparatet igen viser : Tilkald service Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend Dem til forhandleren eller til kundeservice. 1 Advarsel! Reparationer må kun udføres af en faguddannet installatør. Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren. 3 Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker ikke gratis, heller ikke i garantiperioden. 22

23 Bortskaffelse 2 Emballage Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer. 2 Udtjent apparat Symbolet W på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. 23

24 Monteringsvejledning Sikkerhed De i forbrugslandet gældende love, bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes (sikkerhedsbestemmelser, korrekt og reglementeret genanvendelse osv.). Montering må kun udføres af en autoriseret installatør. Mindsteafstandene til andre apparater, skabe og møbler skal overholdes. Indbygning skal foretages, så det sikres, at undersiden ikke kan berøres. F.eks. må der kun indbygges skuffer lige under apparatet, hvis det samtidig forsynes med en beskyttelsesbund. Snitfladerne i bordpladens udskæring skal beskyttes mod fugt med et passende tætningsmateriale. Tætningsmaterialet skal slutte tæt, uden revner mellem apparat og bordplade. Der må ikke bruges silikonefuge mellem apparat og bordplade. Ved indbygning skal apparatets underside afskærmes mod damp og fugt, f.eks. fra en opvaskemaskine eller ovn. Undgå montering af apparatet umiddelbart ved siden af døre og under vinduer. Døre og vinduer, der springer op, kan ellers rive varme gryder og pander ned fra kogezonen. 1 ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Der er spænding på nettilslutningsklemmen. Tilslutningsklemmen til lysnettet skal gøres spændingsfri. Overhold tilslutningsdiagrammet. Overhold sikkerhedsforskrifter for el-arbejde. Berøringsbeskyttelse skal sikres ved at udføre indbygningen fagmæssigt korrekt. Lad den elektriske tilslutning udføre af en autoriseret installatør. 1 BEMÆRK! Skader ved elektrisk stød. Løse og uprofessionelt udførte stikforbindelser kan medføre, at klemmen bliver overophedet. Klemmeforbindelser skal udføres fagmæssigt korrekt. Kablet skal forsynes med trækaflastning. Ved 1- eller 2-faset tilslutning skal der i hvert tilfælde bruges det tilhørende nettilslutningskabel, Type HO5BB-F Tmax 90 C (eller højere). 24

25 Hvis apparatets nettilslutningskabel bliver beskadiget, skal det udskiftes med et særlig tilslutningskabel (Type H05BB-F Tmax 90 C eller højere). Det bestilles hos vor kundeservice. I den elektriske installation er der en anordning, der gør det muligt at separere apparatet med en kontaktåbningsvidde på min. 3 mm flerpolet fra nettet. Egnet til dette formål er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal tages ud af fatningen), FI-kontakt og kontaktor. 25

26 Garanti/Kundeservice Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele". Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Reklamationsretten omfatter ikke: Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt. Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. 26

27 Produktansvar Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt. Forbehold Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning. At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet. At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt. At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Service og reservedele Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon eller Fax Reservedele Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon og forhandlere bestiller på telefon Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på 27

28 Europæisk Garanti Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold: Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos. Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland. Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden bruger. Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål. Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes. Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven. 28

29 Service Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet Hvad gør man, hvis... ). Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere. For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger: model produktnummer (PNC) serienummer (S-No.) (numrene står på typeskiltet) problemets art eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet trecifrede bogstav-/talkombinationer i glaskeramikken Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De har dem ved hånden. Model:... PNC:... S-No:... 29

30 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten. Följande symboler användes i texten: 1 Säkerhetsanvisningar Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet. Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten. 3 Anvisningar och praktiska tips 2 Miljöinformation 30

31 Innehåll Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Beskrivning av manöverpanel Touch-kontroller Displayer Restvärmevarnare Hällens betjäning Slå på och av hällen Inställning av värmeläge Slå På/Av funktionslås Användning av barnsäkring Slå På/Av Power-funktion Användning av timer Säkerhetsavstängning Tips för kokning och stekning Kokkärl för induktionskokzoner Tips för att spara energi Exempel på användning vid tillagning Rengöring och skötsel Vad gör man när Avfallshantering Installationsanvisning Garanti/Kundtjänst Sverige Service och reservdelar Service och reservdelar Montering Typskylt

32 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar 3 Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. 5 Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv: 73/23/EWG från lågspännings-direktiv 89/336/EWG från EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG 93/68/EWG från CE-märknings-direktiv Bestämmelser för användning Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning, av maträtter. Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta. Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten. Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet. Säkerhet för barn Håll i regel småbarn borta från hällen. Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt. För att undvika oavsiktlig inkoppling genom barn eller husdjur rekommenderar vi att barnsäkringen aktiveras. Allmän säkerhet Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt. Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. 32

33 Säkerhet under användning Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador. Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl. Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat. Stäng av kokzonerna efter varje användning. Personer med inopererad pacemaker bör hålla överkroppen minst 30 cm från påslagen induktionskokzon. Risk för brännskador! Lägg inte föremål av metall, som till exempel knivar, gafflar, skedar och kastrullock på kokhällen, eftersom de kan bli varma. Säkerhet vid rengöring Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten. Undvikande av skador på hällen Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken. Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de dras över glaskeramiken skada denna. Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskeramiken och bör genast avlägsnas. Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl. Undvik torrkokning av kastruller och pannor. Torrkokning kan orsaka skador på kokkärl eller glaskeramiken. Luftspalten på 5mm mellan bänkskivan och skåpsluckan under får ej övertäckas. 33

34 Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Induktionskokzon 1400 W Induktionskokzon 1800 W Induktionskokzon 2200W med Power-funktion 2800W Manöverpanel Induktionskokzon 1800 W med Power-funktion 2800 W Beskrivning av manöverpanel Display Värmelägesval Kokzonsindikeringar Timer-funktion Timerdisplay På/Av med kontrollampa Timer Funktionslås Power-funktion 34

35 Touch-kontroller Hällen betjänas med touchkontroller. Funktioner styrs genom tryck på touchkontroller och bekräftas med indikeringar och ljudsignaler. Touchkontrollerna trycks på uppifrån, utan att beröra flera samtidigt. Touch-kontroll På / Av Öka inställningar Minska inställningar Timer Funktionslås Power Funktion Slå på och av hällen Öka värmeläge/tid Minska värmeläge/tid Timerval Slå På/Av manöverpanelen Slå på/av Power-funktion Displayer Display Beskrivning Kokzon är avstängd - Värmelägen Värmeläge är inställt Fel Kastrullavkänning Restvärme Barnsäkring Power Säkerhetsavstängning Felfunktion har uppträtt Kokkärlet är olämpligt, för litet eller det finns inget kokkärl på kokzonen Kokzon är fortfarande varm Funktionslås/Barnsäkring är inkopplad Power-funktion är inkopplad Säkerhetsavstängning är aktiv 35

36 Restvärmevarnare 1 Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning behöver kokzonerna någon tid för att kylas av. Beakta restvärmevarnare. 3 Restvärme kan användas för smältning och för varmhållning av maträtter. Induktionskokzonerna alstrar den för kokning erforderliga värmen direkt på kokkärlets botten. Glaskeramiken värms endast genom återvärmen från kokkärlet. Kylfläkten slås automatiskt på och av beroende på elektronikens temperatur. 36

37 Hällens betjäning 3 Använd lämpliga kokkärl till induktionskokzoner. Slå på och av hällen Manöverpanel Display Kontrollampa Slå på Tryck på i 2 sekunder / Lyser Slå av Tryck på i 1 sekund / Ingen Slocknar 3 Om inte ett värmeläge eller en funktion ställs in inom ca 10 sekunder efter att hällen har slagits på, stängs hällen automatiskt av. Inställning av värmeläge Manöverpanel Display Öka Tryck på till / Minska Tryck på till Slå av Tryck på och samtidigt Slå På/Av funktionslås Manöverpanelen kan, med undantag för touchkontrollen På/Av, när som helst vid användning av hällen spärras för att förhindra att gjorda inställningar ändras av misstag, till exempel vid avtorkning med en trasa. Manöverpanel Display Slå på Tryck på (i 5 sekunder) Slå av Tryck på Tidigare inställt värmeläge 3 Vid avstängning av hällen kopplas funktionslåset automatiskt från. 37

38 Användning av barnsäkring Barnsäkringen förhindrar en oönskad användning av hällen. Inkoppling av barnsäkring Steg Manöverpanel Indikering/Signal 1. Slå på hällen (ställ inte in något värmeläge) 2. Tryck på tills en signal hörs Ljudsignal 3. Tryck på Hällen slås av. Barnsäkring är inkopplad. Koppla ur barnsäkringen tillfälligt Barnsäkringen kan kopplas ur för ett enstaka tillagningstillfälle, den är därefter åter aktiv. Steg Manöverpanel Indikering/Signal 1. Slå på hällen 2. Tryck på och samtidigt / Ljudsignal Till nästa gång hällen slås av kan den användas normalt. Frånkoppling av barnsäkring Steg Manöverpanel Indikering/Signal 1. Slå på hällen 2. Tryck på tills en signal hörs Ljudsignal 3. Tryck på Hällen slås av. Barnsäkringen är urkopplad. 38

39 Slå På/Av Power-funktion Power-funktionen ökar effekten på de främre induktionskokzonerna, för att till exempel snabbt koka upp en stor mängd vatten. För den främre kokzonen till vänter aktiveras Power-funktionen 8 minuter, för den främre kokzonen till höger 5 minuter. Därefter kopplas induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge. Slå på Slå av Manöverpanel Tryck på Tryck på Tryck på Display 3 Om Power-funktionen avslutas, ställs kokzonerna automatiskt in på tidigare inställda värmelägen. Power-styrning Kokzonerna förfogar över en maximal effekt. Om detta effektområde överskrides vid inkoppling av Power-funktionen, reducerar power-styrningen värmeläget för en annan kokzon. Indikeringen för denna kokzon växlar i en minut mellan det inställda och det maximalt möjliga värmeläget. Därefter visas det verkliga värmeläget. Exempel: Senast inkopplad kokzon Inställt värmeläge Annan kokzon Inställt värmeläge Indikering p 9 6 växelvis med 9 6 verkligt värmeläge 39

40 Användning av timer Alla kokzoner kan var och en samtidigt använda en av de båda timerfunktionerna. Funktion Förutsättning Resultat när tiden gått ut Avstängningsautomatik Signalur 3 Om en kokzon slås av stängs även den inställda timer-funktionen av. 3 Ställs ett värmeläge in tillsammans med en timerinställning för en kokzon, slås kokzonen av när den inställda tiden gått ut. Val av kokzon Vid ett inställt värmeläge Då kokzoner ej användes Steg Manöverpanel Display 1. Tryck på 1gång Indikeringen för den första kokzonen blinkar Ljudsignal 00 blinkar Kokzon slås av Ljudsignal 00 blinkar 2. Tryck på 1gång Indikeringen för den andra kokzonen blinkar 3. Tryck på 1gång Indikeringen för den tredje kokzonen blinkar 4. Tryck på 1gång Indikeringen för den fjärde kokzonen blinkar 40

41 3 Displayen för den valda kokzonen är släckt så länge timer-tiden kan ställas in. 3 Om kontrollampan blinkar långsammare, visas displayen igen och värmeläget kan ställas in eller ändras igen. 3 Har flera timer-funktioner ställts in, visas efter några sekunder den minsta kvarvarande tiden för timer-funktionerna och den därtill hörande indikeringen blinkar. 41

42 Inställning av tid Steg Manöverpanel Display 1. Välj kokzon Indikeringen för den valda kokzonen blinkar 2. Tryck på eller 00 till 99 minuter för den valda kokzonen 3. Tryck på eller i mer än 4 sekunder för den valda kokzonen Avstängning av timer-funktion Ändra tid eller (5 minuterssteg för lättare inställning) Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare. Tiden är inställd. Tiden räknas ner. Steg Manöverpanel Indikering 1. Välj kokzon Kontrollampan för vald kokzon blinkar snabbare. Kvarvarande tid visas 2. Tryck på för den Kvarvarande tid räknas ner till 00. valda kokzonen Kontrollampan slocknar. Timer-funktionen för den valda kokzonen är frånkopplad. Steg Manöverpanel Display 1. Välj kokzon Indikeringen för den valda kokzonen blinkar snabbare Kvarvarande tid visas 42

43 Steg Manöverpanel Display 2. Tryck på eller 01 till 99 minuter för den valda kokzonen Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare. Tiden är inställd. Tiden räknas ner. Visa kvarvarande tid för en kokzon Steg Manöverpanel Display 1. Välj kokzon Indikeringen för den valda kokzonen blinkar snabbare Kvarvarande tid visas Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare. Slå av ljudsignal Steg Manöverpanel Ljudsignal 1. Tryck på Akustisk kvittering. Ljudsignal tystnar. 43

44 Säkerhetsavstängning Kokhäll Om inte ett värmeläge för en kokzon ställs in inom ca 10 sekunder efter att hällen har slagits på, slås hällen automatiskt av. Om alla kokzoner slås av, stängs hällen automatiskt av efter ca 10 sekunder. Induktionskokzoner Om ett olämpligt kokkärl användes, lyser i displayen och efter 2 minuter slocknar kokzonens indikering. Om en av kokzonerna inte stängs av efter en viss tid, eller om värmeläget inte ändras, slås denna kokzon automatiskt av. visas. Innan kokzonen användes igen måste den ställas på 0. Värmeläge Frånkoppling efter timmar timmar 5 4 timmar 6-9 1,5 timma 44

45 Tips för kokning och stekning 3 Anvisning angående akrylamid Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt. Kokkärl för induktionskokzoner Kokkärls material Kokkärls material Stål, stålemalj Gjutjärn Rostfritt stål Lämpligt ja ja Om det av tillverkaren är rekommenderat Aluminium, koppar, mässing --- Glas, keramik, porslin Om kokkärl är lämpliga för induktionskokzoner är detta angivet av tillverkaren. Lämplighetskontroll Kokkärl är lämpliga för induktion, om lite vatten i kokkärlet på en induktionszon med värmeläge 9 blir varmt på några sekunder.... en magnet fastnar på kokkärlets botten. 3 Vissa kokkärl kan alstra ljud under användning på en induktionszon. Detta ljud innebär ingen störning och funktionen påverkas inte på något sätt. Kokkärlets botten Kokkärlsbotten bör vara så tjock och plan som möjligt. Kokkärlets storlek Induktionszonerna anpassar sig automatiskt efter kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste alltid ha en minsta diameter beroende på zonens storlek. 45

46 Kokzonsdiameter [mm] 3 Kokkärlet skall stå centrerat på kokzonen. Tips för att spara energi 2 Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på. 2 Sätt om möjligt lock på kokkärl. Kokkärlsbottens minsta diameter [mm]

47 Exempel på användning vid tillagning Angivelserna i följande tabell är riktvärden. Lämpligt för Tid Råd/Tips 0 Från-läge Värmeläge Tillagningssätt Varmhållning Smältning 2-3 Svällning 3-4 Ångkokning 4-5 Kokning Lätt stekning Hård stekning Kokning Stekning Fritering Varmhållning av tillagade rätter Hollandaisesås, smältning av smör, choklad, gelantin efter behov Täck över 5-25 min Rör om då och då Omelett, äggstanning min Tillaga med lock Svällning av ris och mjölkrätter. Uppvärmning av färdiglagade rätter Ångkokning av grönsaker, fisk stekning av kött i gryta Ångkokning av potatis Kokning av större mängder, gryträtter och soppor Schnitzel, cordon bleu, kotlett, köttbullar, korv, lever, redning, ägg, ugnspannkaka, fritering av munkar Raggmunk/rårakor, biffar, pannkakor min min min min tillaga fortlöpande Tillsätt minst dubbla mängden vätska till ris, rör om då och då i mjölkrätter Tillsätt lite vätska (några matskedar) till grönsaker Använd lite vätska, till exempel: max ¼ l vatten till 750 g potatis Upp till 3 l vätska samt ingredienser Vänd då och då 5-15 min Vänd då och då Kokning av större mängd vatten, kokning av pasta, bryning av kött (gulasch, grytstek), fritering av pommes frites Power-funktionen lämpar sig för uppkokning av stora mängder vätska. 47

48 Rengöring och skötsel 1 Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme. 1 Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med vatten och diskmedel. 1 Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel. Rengöring av hällen efter varje användning 1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 2. Torrtorka hällen med en ren duk. Borttagning av föroreningar 1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan. 2. Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan. 3. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 4. Torrtorka hällen med en ren duk. ta bort Slag av förorening genast med kall häll med Socker, sockerhaltiga rätter ja --- Plast, aluminiumfolie ja --- Kalk-och vattenränder --- ja Fettstänk --- ja metallskimrande färgningar --- ja Rengöringsskrapa* Glaskeramik- eller stålrengörare* *Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln 3 Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel. 3 Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påverkar dock inte hällens funktion. 48

49 Vad gör man när Problem Möjlig orsak Åtgärd Kokzonerna går inte att slå på eller de fungerar inte Kokzonerna minskar automatiskt värmeläget till Restvärmevarnaren visar inget En signal hörs, hällen stängs av En signal hörs och hällen kopplas på och efter 10 sekunder kopplas den av igen Indikeringar växlar mellan två värmelägen Det har gått mer än 10 sekunder efter att hällen slogs på Funktionslåset är inkopplat Slå på hällen igen. Slå av funktionslåset (se avsnitt Slå På/Av funktionslås ) Barnsäkringen är inkopplad Avaktivera barnsäkringen (se avsnitt Barnsäkring ) Flera touchkontroller har tryckts på samtidigt Säkerhetsavstängningen har löst ut. Touchkontrollerna är delvis täckta av en blöt trasa eller med vätska Kokzonen har bara varit inkopplad en kort stund och är därför ännu inte tillräckligt varm En eller flera touchkontroll(er) har varit övertäckta längre än 10 sekunder Touchkontrollen för På/Av var täckt, till exempel av en trasa Power-styrningen reducerar effekten för denna kokzon. Tryck bara på en touchkontroll Tag bort eventuella föremål (kokkärl, trasor eller liknande) som ligger på manöverpanelen. Slå på hällen igen Avlägsna trasan eller vätskan. Ställ in önskat värmeläge igen. Kontakta kundtjänst om kokzonen är varm. Se till att touchkontrollerna inte är övertäckta Lägg inga föremål på manöverpanelen Se avsnitt Slå På/Av Power-funktion. lyser Olämpligt kokkärl Använd lämpligt kokkärl Inget kokkärl på kokzonen Kokkärlets bottendiameter är för liten för kokzonen Sätt på ett kokkärl Byt till en mindre kokzon Byt till ett större kokkärl 49

50 lyser Problem Möjlig orsak Åtgärd Kokzonens överhettningsskydd har löst ut Säkerhetsavstängningen har löst ut. Slå av kokzonen. Slå på kokzonen igen Slå av kokzonen. Slå på kokzonen igen och siffra visas Fel i elektroniken Skilj hällen från el-nätet några minuter (ta ur säkringen i säkringsskåpet). Kontakta kundtjänst om det efter inkoppling åter visas Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder. 1 Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren. 3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. 50

51 Avfallshantering 2 Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. 2 Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen W på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 51

52 Installationsanvisning Säkerhetsanvisningar Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc). Installation får endast utföras av fackpersonal. Minsta avstånd till andra apparater och möbler skall iakttagas. Beröringsskydd skall säkerställas vid inbyggnad, till exempel får lådor endast monteras om en skyddsbotten finns direkt under hällen. Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tätningsmaterial. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen och bänkskivan. Skydda hällens undersida vid inbyggnad mot ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller en ugn. Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster. Dörrar och fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen. 1 VARNING! Risk för skador genom elektrisk ström. Nätanslutningsplinten är spänningssatt. Gör nätanslutningsplinten spänningslös. Beakta kopplingsschema. Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik. Säkerställ isolering genom fackmässig installation. Låt elektriska anslutningar utföras av en behörig elektriker. 1 VARNING! Skador genom elektrisk ström. Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kopplingsplinten. Gör kontaktanslutningar på ett fackmässigt sätt. Dragavlasta kabeln. Vid 1 eller 2-fas anslutning måste alltid den passande nätanslutningskabeln, typ H05BB-F Tmax 90 C (eller med högre värde) användas. Om denna apparats nätanslutningskabel är skadad, måste den ersättas med en speciell anslutningskabel (typ H05BB-F Tmax 90 C, eller med högre värde). Denna kan erhållas vid kundtjänst. 52

53 I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska vara minst 3 mm. Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer. 53

54 Garanti/Kundtjänst Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. 3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? 54

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 44) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF60SQ2 / WIP60SQW2 / WIF60SQW2 WIF70SQ2 / WIP70SQW2

Lisätiedot

KKI 6574-90 T KKI 6774-90 T KKI 7574-90 T KKI 7774-90 T

KKI 6574-90 T KKI 6774-90 T KKI 7574-90 T KKI 7774-90 T KKI 6574-90 T KKI 6774-90 T KKI 7574-90 T KKI 7774-90 T DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning... Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionspladen

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 Bruksanvisning... 39 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH9..SK1.. 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 HOI630F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

IN 6100 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25

IN 6100 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 IN 6100 TF P DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...25 Tillykke med din nye GRAM induktionskogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager induktionskogepladen i brug. Gør dig fortrolig

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Din brugermanual SIEMENS PRN675T02 http://da.yourpdfguides.com/dref/3572743

Din brugermanual SIEMENS PRN675T02 http://da.yourpdfguides.com/dref/3572743 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG... 8 5. RÅD OG TIP...

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP

Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP Type KK 75-01 EF KK 75-00 EP 8. 8. 8. 8. DK Betjeningsvejledning 2 S Bruksanvisning 21 FIN Käyttöohje 41 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager

Lisätiedot

... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54

... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54 EHD8740FOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 EHH6540XOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI BEJUBLAD RAFFINERAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Lisätiedot

HOI630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

HOI630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 HOI630X DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X Bruksanvisning Mikrovågsugn Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X SV Kära kund! Innan vi går vidare skulle vi vilja tacka dig för att du valt vår produkt. Vi är säkra på att denna moderna, funktionella

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB770F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49 HOI620S DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

HK634200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 17 SV Bruksanvisning 33

HK634200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 17 SV Bruksanvisning 33 HK634200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 17 SV Bruksanvisning 33 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Lisätiedot

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51 HOI620S DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6

Lisätiedot

HOX850F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX850F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX850F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

HK764403IB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 SV INDUKTIONSHÄLL

HK764403IB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 SV INDUKTIONSHÄLL HK764403IB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 50 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte

Lisätiedot

HK604200IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK604200IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK604200IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM

Lisätiedot

HOH870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25

HOH870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 HOH870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HKP67420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL

HKP67420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL HKP67420FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI7520P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

IPS84530IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL

IPS84530IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL IPS84530IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 26 Keittotaso HDP54107FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

HOH670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25

HOH670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 HOH670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOC330F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17

HOC330F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 HOC330F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4.

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

HOD770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD770F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso HK764403FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HKP87420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL

HKP87420FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL HKP87420FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 25 Keittotaso USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso HK6542H0FB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. DAGLIG

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 43 Inbyggnadshäll QHI6504N 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48

EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48 EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF62B INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot