Suomi...1 Svenska Dansk... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19"

Transkriptio

1 Suomi...1 Svenska Dansk The manual is available in additional languages under Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme Denna handbok är också tillgänglig på andra språk på vår hemsida Denne håndbog er også tilgængelig på andre sprog på vores hjemmeside Diese Bedienungsanleitung liegt in weiteren Sprachen unter zum Download bereit.

2 Suomi Lue tämä käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja noudata sen kaikkia ohjeita, vaikka elektronisten laitteiden käyttö olisikin sinulle tuttua. Säilytä käyttöohje ja jos luovutat laitteen edelleen, anna käyttöohje laitteen mukana. Tämä merkki viittaa jäljempänä mahdollisiin vaaroihin, joista voi olla seurauksena henkilö- tai esinevahinkoja. Sisällysluettelo Toimituksen sisältö... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Määräystenmukainen käyttö... 2 Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 Käyttöturvallisuus... 3 Käyttöympäristö/ympäristöolosuhteet... 4 Puhdistus... 5 Vanhojen laitteiden hävitys... 5 Oikeudelliset määräykset... 6 Tietoa vaatimustenmukaisuudesta... 6 Tekniset tiedot... 7 Pistokkeiden/liitäntöjen yleisnäkymä... 7 Häiriönpoisto... 8 Takuuohjeet, hotline-numero... 9 USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1 1

3 Suomi Toimituksen sisältö 1 x USB-latausadapteri 1 x käyttöohje Turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö USB-latausadapteria SUNL 1.2 A1 käytetään määräystenmukaisesti, jos sitä käytetään ainoastaan USB-latausliitännällä varustettujen laitteiden lataamiseen 110/240-Vverkkopistorasiasta. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista. Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos... USB-latausadapteria ei käytetä määräystenmukaisella tavalla. USB-latausadapteri otetaan käyttöön vaurioituneena, epätäydellisenä tai muunnettuna. adapteriin liitetään laitteita, joita ei voi ladata USB-liitännästä. Varmista asia sen laitteen käyttöohjeesta, jonka haluat liittää. Tämä laite on tietotekniikkalaite. Sitä saa käyttää ainoastaan yksityisiin tarkoituksiin eikä teolliseen ja kaupalliseen käyttöön. Yleisiä turvallisuusohjeita Sähkölaitteet eivät kuulu lasten tai henkilöiden käsiin, joilla on henkisiä tai fyysisiä rajoitteita! Älä koskaan anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. He eivät aina osaa tunnistaa oikein mahdollisia vaaroja. Pienet osat saattavat aiheuttaa nielaistaessa hengenvaaran. Huomioi, että on olemassa tukehtumisvaara, jos hengitystiet peitetään pakkausmuovilla. 2 USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1

4 Suomi Jos havaitset savua, epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota USB-adapteri välittömästi verkkopistorasiasta. Tällaisessa tapauksessa laitetta ei saa ottaa uudelleen käyttöön, ennen kuin alan ammattilainen on tarkastanut sen. Käyttöturvallisuus USB-latausadapteriin ei saa liittää laitteita, jotka sisältävät paristoja, koska nämä saattavat räjähtää latauksen aikana. Työnnä USB-latausadapteri ainoastaan sellaiseen verkkopistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi, jotta se voidaan irrottaa nopeasti virtaverkosta vaaratilanteessa (savu, palaneen haju). Irrota USB-latauslaite aina virtaverkosta, kun sillä ei ladata laitteita. Laite kuluttaa virtaa, vaikka siihen ei olisikaan liitettynä ladattavaa laitetta. Näin minimoit myös mahdollisen tulipalon tai kytevän palon riskin, joka on olemassa aina, kun verkkovirtaan on liitetty laite. Irrota USB-laite verkkovirrasta myös ennen myrskyä tai ukonilmaa, koska USBlatauslaite ja siihen liitetty laite voivat tuhoutua ylijännitteen vaikutuksesta salamaniskun seurauksena. Vaurioitunut tai epäasianmukaisesti asennettu pistorasia voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. USB-latausadapterin saa tästä syystä liittää ainoastaan vaurioitumattomaan, täydellisesti ja ammattimaisesti asennettuun pistorasiaan. USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1 3

5 Suomi Tulipalon vaara on olemassa myös, jos USBlatausadapteria ei ole työnnetty pistorasian pohjaan saakka, niin että on syntynyt huono kosketus. Älä käytä sellaisia pistokeadaptereita tai jatkojohtoja, jotka eivät ole voimassa olevien turvallisuusstandardien mukaisia. Huomioi myös, että lapset voivat irrottaa USB-latauslaitteen pistorasiasta ja päästä näin käsiksi varmistamattomaan pistorasiaan. Irrottaaksesi kaapelin pidä aina kiinni USBlatausadapterista ja vedä pistokkeesta, älä kaapelista. Varmista, että kaapeli ei taitu, eikä ole kenenkään tiellä. Kun USB-latausadapteri altistetaan suurille lämpötilaheilahteluille, lauhtuminen voi aiheuttaa kosteuden muodostumista, josta voi olla seurauksena oikosulku. Odota tuolloin ennen kuin otat USB-latausadapterin käyttöön, että se sopeutuu ympäristölämpötilaan. Käyttöympäristö/ympäristöolosuhteet Pidä USB-latausadapteri etäällä kosteudesta ja vältä tärinää, pölyä, kuumuutta ja suoraa auringonpaistetta. Älä aseta nestettä sisältävää astiaa (kahvikuppia, kukkamaljakkoa jne.) laitteen viereen. Ne saattavat vaurioittaa laitetta. 4 USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1

6 Suomi Puhdistus Vedä USB-latausadapteri verkkopistorasiasta ja irrota kaikki siihen liitetyt laitteet ennen puhdistamista. Muussa tapauksessa on olemassa hengenvaara sähköiskun johdosta. Tämän lisäksi on olemassa oikosulun vaara, joka saattaa vaurioittaa USBlatausadapteria ja siihen liitettyä laitetta. Puhdista laitteesta normaali lika kuivalla liinalla ja itsepintainen lika kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistukseen liuottimia eikä syövyttäviä tai kaasumaisia puhdistusaineita. Adapterin sisään ei saa päästä kosteutta. Vanhojen laitteiden hävitys Laitteessa on yliviivatun jäteastian kuva. Se on siten eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EC mukainen. Kaikki sähkö- ja elektroniikkaromu on hävitettävä kotitalousjätteestä erillään ja toimitettava kyseisenlaisen jätteen virallisiin keräyspaikkoihin. Saat lisätietoa kaupungin/kunnan hallintoviranomaisilta, jäteviranomaisilta tai liikkeestä, josta hankit laitteen. USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1 5

7 Suomi Oikeudelliset määräykset USB-latausadapteri täyttää kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät asiaankuuluvat normit ja standardit. Jos USB-adapteriin tehdään omavaltaisia muutoksia, ei näiden normien täyttyminen ole enää taattua. Jos latausadapteria käytetään Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, on kyseisessä maassa voimassa olevia määräyksiä ja lakeja noudatettava. Valmistaja TARGA GmbH, Postfach , D Soest Takuuaika on 3 vuotta ostopäivämäärästä. Takuuohjeet löytyvät tämän käyttöoppaan takaosasta. Jos sinulla on takuuvaatimuksia, ota USB-latausadapterin ostokuitti esiin ja soita hotline-numeroomme (katso puhelinnumero takuuohjeista). Tietoa vaatimustenmukaisuudesta Tämä USB-latausadapteri on EMC-direktiivin 2004/108/EC perusvaatimusten ja sen muiden olennaisten määräysten sekä pienjännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy tämän käyttöoppaan lopusta. 6 USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1

8 Suomi Tekniset tiedot Mitat (L x K x S) Paino Tuloliitäntä Lähtöliitäntä 67 x 36 x 21 mm noin 26,5 g Europistoke USB-A-liitäntä Tulojännite V ~ Hz Tulovirta Tehonotto ilman kuormitusta Lähtöjännite Lähtövirta 0,18 A 100 V:lla 0,03 W 240 V:lla 0,07 W 5 V maks. 1,2 A Yhteensopivuus USB 2.0, USB 1.1 Liitännän suojus oikosulunkestävä Lämpötila C Ilmankosteus (suht. kosteus) maks. 85 % Pistokkeiden/liitäntöjen yleisnäkymä Kohta Toiminto, käyttö Verkkopistoke; työnnä tämä liitäntä ammattimaisesti asennettuun pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Laitteen liitäntä; työnnä tänne sen laitteen USB-kaapeli, jonka haluat ladata. USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1 7

9 Suomi Häiriönpoisto Häiriö Laite ei lataudu. Syy, toimenpide Pistorasia viallinen tai sulake lauennut; tarkasta pistorasia toisella laitteella. Ei USB-yhteyttä laitteeseen, tarkasta USB-yhteys. Jotkut laitteet, kuten esim. matkapuhelimet, vaativat erityisen USBlatauskaapelin, jonka voit ostaa erikseen. Kyseessä ei ole latausadapterin virhetoiminto. Liitetty laite on viallinen tai sitä ei voi ladata USBliitännän kautta. 8 USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1

10 Suomi Takuuohjeet, hotline-numero USB-latausadapteri SUNL 1.2 A1 9

11 Svenska Innan du använder denna enhet för första gången måste anvisningarna i denna handbok läsas och efterföljas, även om du är van vid att hantera elektronisk apparatur! Behåll instruktionerna och låt dem, om möjligt, följa med enheten. I följande handbok indikerar denna symbol risker som kan leda till skada på person eller egendom. Innehållsförteckning Förpackningens innehåll Säkerhetsinstruktioner Avsedd användning Allmänna säkerhetsanvisningar Driftssäkerhet Driftsmiljö/miljöförhållanden Rengöring Kassering av gamla produkter Lagenliga krav Meddelande om överensstämmelse Tekniska data Översikt över kontakt/anslutning Felsökning Garantiinformation, hotline-nummer USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1

12 Svenska Förpackningens innehåll 1 x USB-laddningsadapter 1 x Användarhandbok Säkerhetsinstruktioner Avsedd användning SUNL 1,2 A1 USB-laddningsadapter är endast avsedd för att ladda enheter med USBladdningsmottagare med kontakt på 110/240 V. All annan användning utöver den som nämns ovan motsvarar inte den avsedda användningen. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om USB-laddningsadaptern inte används enligt vad den är avsedd för. USB-laddningsadaptern är skadad eller används när den är bristfällig eller modifierad. Enheter som inte kan laddas via USB ansluts. Kontrollera dokumentationen för den enhet du vill ansluta. Detta är en enhet med informationsteknologi. Den är endast avsedd för privat användning, inte för industriell eller kommersiell användning. Allmänna säkerhetsanvisningar Elektriska enheter bör inte användas av barn eller personer med nedsatt förmåga. Låt inte sådana personer använda elektriska enheter utan tillsyn. De förstår inte alltid att de kan vara farliga. Små delar kan utgöra en kvävningsrisk. Notera också att det finns en kvävningsrisk om luftvägarna blockeras av förpackningsplasten. USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1 11

13 Svenska Om du upptäcker rök, oljud eller konstiga lukter ska USB-adaptern omedelbart kopplas från vägguttaget. Om detta sker får inte enheten användas längre och den måste inspekteras av auktoriserad servicepersonal. Driftssäkerhet Anslut inte enheter till USBladdningsadaptern som innehåller batterier, eftersom de kan explodera under uppladdningen. Använd endast USB-laddningsadaptern i ett lättåtkomligt vägguttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid problem (rök, brandlukt). Koppla alltid från USB-laddaren från strömmen om du inte används. Den drar ström även om den inte är ansluten till någon enhet. Detta minimerar risken för brand eller glöd vilket alltid är en risk om en elektrisk enhet ansluts till strömmen. Koppla bort USB-laddaren från strömmen och dra ur kontakten ur strömuttaget före stormväder och/eller när det finns risk för åska. Detta skyddar USB-laddaren och ansluten enhet från att skadas på grund av åsknedslag. Ett skadat eller felaktigt monterat strömuttag kan orsaka brand eller elektrisk stöt. USBladdningsadaptern bör därför endast anslutas till strömuttag som är oskadat, har rätt passning och är korrekt monterat. Det finns också en risk för brand om USBladdningsadaptern inte är helt isatt i strömuttaget och anslutningen inte är fast. Använd inte adapterkontakt eller förlängningskabel som är skadad eller inte överensstämmer med säkerhetsstandarden. 12 USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1

14 Svenska Kom också ihåg att barn kanske kan koppla från USB-laddaren från strömuttaget och därmed komma åt strömuttaget. Ta tag i USB-laddningsadapterns kontakt för att dra ut kabeln, håll inte i själva kabeln. Se till så att kabeln inte är böjd och inte ligger ivägen. Om USB-laddningsadaptern utsätts för stora temperaturförändringar, kan det bildas kondens och orsaka fuktighet vilket kan leda till kortslutning. Om detta sker bör underhåll endast utföras när USB-laddningsadaptern har nått omgivande temperatur. Driftsmiljö/miljöförhållanden Håll USB-laddningsadaptern borta från fukt och undvik vibrationer, damm, värme och direkt solljus. Placera inga behållare som innehåller vätska (drycker, vaser etc.) i närheten av enheten. Det kan skada laddaren. Rengöring Koppla från USB-laddningsadaptern från strömuttaget och ta bort alla ansluta enheter innan rengöring. Annars kan ditt liv vara i fara på grund av elektrisk stöt Dessutom finns det risk för kortslutning vilket skadar USB-laddningsadaptern och ansluten enhet. Rengör med en torr trasa eller en lätt fuktad trasa vid envisa fläckar om enheten är smutsig. Använd inga andra lösningsmedel, irriterande ämnen eller gasformiga rengöringsmedel. Det får inte tränga in fukt i adaptern. USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1 13

15 Svenska Kassering av gamla produkter Produkten bär symbolen av en överkryssad soptunna. EU-direktivet 2002/96/EG gäller därför. Alla elektriska och elektroniska produkter skall avfallshanteras separerat från hushållsavfall vid offentligt anordnade insamlingsställen. Kontakta din lokala myndighet, renhållningsverket eller butiken där du har köpt enheten för mer information. 14 USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1

16 Svenska Lagenliga krav USB-laddningsadaptern uppfyller alla relevanta normer och standarder som gäller överensstämmelse. Eventuella modifieringar av USB-laddningsadaptern kan resultera i att dessa direktiv inte längre uppfylls. Om du inte använder laddningsadaptern i Tyskland måste du följa bestämmelser och lagar som gäller i det land där den används. Tillverkare: TARGA GmbH, Postfach 2244, D Soest, Tyskland Garantiperioden sträcker sig tre år från inköpsdatum. Garantiinformationen hittar du i slutet av denna handbok. Vid garantikrav skall du ha inköpsbeviset för USBladdningsadaptern framför dig när du ringer vår hotline (telefonnummer finns i garantiinformationen). Meddelande om överensstämmelse Denna USB-laddningsadapter överensstämmer helt med grundläggande och andra relevanta krav i EMC-direktiv 2004/108/EG och i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG. Deklarationen om överensstämmelse hittar du i slutet av denna användarhandbok. USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1 15

17 Svenska Tekniska data Mått (B x H x D) Vikt Anslutningsingång Anslutningsutgång Inspänning Inström Energiförbrukning utan belastning Utspänning Utström vid 100 V vid 240 V 67 x 36 x 21 mm ungefär 26,5 g EU-kontakt USB-A-kontakt V växelström Hz 0,18 A 0,03 W 0,07 W 5 V max. 1,2 A Kompatibilitet USB 2.0, USB 1.1 Utgångsskydd Temperatur Skydd mot kortslutning Luftfuktighet (rel. fuktighet) max. 85 % Översikt över kontakt/anslutning Läge Funktion, kontroller Strömkontakt, koppla in i ett korrekt installerat strömuttag som är lättåtkomligt. Enhetsanslutning, anslut USB-kabeln från enheten du vill ladda till denna anslutning. 16 USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1

18 Svenska Felsökning Problem Enheten är inte laddad Orsak, åtgärd Fel på strömuttag eller säkring gått, kontrollera strömuttaget genom att ansluta en annan enhet. Ingen USB-anslutning till enheten, kontrollera USBanslutningen. Vissa enheter, speciellt mobiltelefoner, kräver en speciell USB-laddningskabel som kan köpas separat. Detta är inte ett fel på laddaren. Ansluten enhet är bristfällig eller kan inte laddas via USB. USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1 17

19 Svenska Garantiinformation, hotline-nummer 18 USB-laddningsadapter SUNL 1.2 A1

20 Dansk Læs denne vejledning før første ibrugtagning af apparatet og følg alle anvisninger, også selv om du er fortrolig med elektroniske apparater. Gem vejledningen, som skal følge med apparatet, hvis det videregives til andre. Dette symbol henviser til farer der kan resultere i personskader eller materielle skader. Indholdsfortegnelse Pakkens indhold Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Generelle sikkerhedsanvisninger Driftssikkerhed Driftsomgivelser/omgivelsesbetingelser Rengøring Bortskaffelse af udtjente apparater Juridiske bestemmelser Bemærkninger om overensstemmelse Tekniske data Oversigt over stik / indgange Fejlafhjælpning Garantioplysninger, hotlinenumre USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 19

21 Dansk Pakkens indhold 1 x USB-ladeadapter 1 x betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Denne USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 anvendes korrekt, hvis den udelukkende anvendes til opladning af apparater med USBladeindgang via en 110/240-V-stikkontakt. Enhver anden anvendelse er ikke en korrekt anvendelse. Producenten hæfter ikke hvis... USB-ladeadapteren ikke anvendes korrekt, USB-ladeadapteren anvendes, selvom den er beskadiget, ufuldstændig eller modificeret, der tilsluttes apparater, der ikke må oplades via USB. Se dokumentationen til det apparat du vil tilslutte. Dette er et IT-apparat. Apparatet må kun bruges til private formål, ikke i industrielt eller kommercielt øjemed. Generelle sikkerhedsanvisninger Elektriske apparater skal være utilgængelige for børn eller personer med mentale eller fysiske handicap! Lad aldrig sådanne personer benytte elektriske apparater uden opsyn. De er ikke altid i stand til at vurdere mulige farer. Det kan være livsfarligt at sluge smådele. Vær også opmærksom på, at der er kvælningsfare, hvis luftveje tildækkes af emballagefolien. 20 USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1

22 Dansk Hvis der konstateres røgudvikling, usædvanlige lyde eller lugte, skal USBadapteren omgående trækkes ud af ledningsnettet/stikket. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes, før det er blevet kontrolleret af en fagmand. Driftssikkerhed Der må ikke tilsluttes apparater til USB-ladeadapteren der indeholder batterier, da disse kan eksplodere under opladningen. Sæt udelukkende USB-ladeadapteren i en frit tilgængelig stikkontakt, så den hurtigt kan trækkes ud, hvis der opstår en faretruende situation (røgudvikling, hvis det lugter brændt). Strømtilførslen til USB-ladeapparatet skal altid afbrydes, hvis intet apparat oplades. Apparatet bruger strøm, også selvom der ikke er tilsluttet et apparat. Du minimerer desuden risikoen for brand eller ulmen, hvilket der altid er risiko for, når et elektrisk apparat er tilsluttet strømforsyningen. Strømtilførslen til USB-ladeapparatet skal også afbrydes før en storm eller et uvejr med fare for lynnedslag, fordi USB-ladeapparatet og det tilsluttede apparat kan blive ødelagt på grund af overspænding ved lynnedslag. En beskadiget eller ikke korrekt installeret stikkontakt, kan forårsage en brand eller et elektrisk stød. USB-ladeadapteren må derfor kun tilsluttes stikkontakter, der er ubeskadiget, fuldstændigt monteret og korrekt installeret. USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 21

23 Dansk Der er desuden risiko for brand, hvis USBladeadapteren ikke er sat helt ind i stikkontakten og der dermed er en løs forbindelse. Anvend ikke adapterstik eller forlængerledninger der er beskadiget, eller der ikke opfylder gældende sikkerhedsnormer. Vær desuden opmærksom på, at små børn kan trække USB-ladeapparatet ud af stikkontakten og dermed få adgang til en stikkontakt der ikke er sikret. Tag altid fat i USB-ladeadapteren og stikket, ikke i kablet, når du trækker stikket ud. Pas på, at der ikke kommer knæk på kablet og at det ikke er en hindring for nogen. Hvis USB-ladeadapteren udsættes for store temperatursvingninger, kan der som følge af kondensering dannes fugt, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning. I dette tilfælde skal du vente med at tage USBladeadapteren i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen. Driftsomgivelser/omgivelsesbetingelser Udsæt ikke USB-ladeadapteren for fugt og undgå rystelser, støv, kraftig varme og direkte sollys. Placér ikke nogen væskefyldte genstande (drikke, vaser etc.) ved siden af apparatet. USB-ladeadapteren kan derved blive beskadiget. 22 USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1

24 Dansk Rengøring Træk USB-ladeadapteren ud af stikkontakten og fjern alle tilsluttede apparater, før du rengør den. I modsat fald er der livsfare på grund af elektrisk stød. Desuden er der fare for en kortslutning, der kan beskadige USB-ladeadapteren og et tilsluttet apparat. Rengør adapteren med en tør klud hvis den er snavset, ved hårdnakket snavs rengøres den med en let fugtet klud. Brug ikke opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Der må ikke komme fugt ind i adapteren. Bortskaffelse af udtjente apparater På produktet er der anbragt et symbol med en overkrydset affaldsbeholder. Apparatet er dermed underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EC. Alle udtjente elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes særskilt ved offentligt godkendte genbrugspladser og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan få yderligere oplysninger om bortskaffelse af udtjente apparater på kommunalforvaltningen, hos de lokale renovationsmyndigheder, eller i den forretning hvor produktet er købt. USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 23

25 Dansk Juridiske bestemmelser USB-ladeadapteren opfylder alle relevante normer og standarder i relation til overensstemmelse. Hvis du selv ændrer USB-ladeadapteren, er der ikke længere garanti for at disse normer bliver overholdt. Hvis du ikke bruger ladeadapteren i Tyskland, skal du overholde de nationale forskrifter og love i det land, den bruges. Producent TARGA GmbH, Postfach 2244, D Soest Der er 3 års garanti på apparatet fra købsdatoen. Garantioplysningerne finder du bagerst i denne håndbog. I forbindelse med garantikrav, skal du have købsbeviset til USB-ladeadapteren parat og ringe til vores hotline på (telefonnummer, se garantioplysninger). Bemærkninger om overensstemmelse USB-ladeadapteren opfylder de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EMC-direktivet 2004/108/EC og i direktivet for lavspændingsapparater 2006/95/EC. Du finder overensstemmelseserklæringen bagerst i denne håndbog. 24 USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1

26 Tekniske data Mål (B x H x D) Vægt Tilslutning indgang Tilslutning udgang 67 x 36 x 21 mm ca. 26,5 g Euro-stik USB-A-udgang Indgangsspænding V ~ Hz Indgangsstrøm Strømforbrug uden belastning Udgangsspænding Udgangsstrøm ved 100 V ved 240 V 0,18 A 0,03 W 0,07 W 5 V maks. 1,2 A Kompatibilitet USB 2.0, USB 1.1 Udgangens beskyttelse kortslutningssikret Temperatur C Luftfugtighed (rel. fugtighed) maks. 85 % Dansk Oversigt over stik / indgange Pos. Funktion, betjening Netstik; sæt dette stik i en korrekt installeret og let tilgængelig stikkontakt. Indgang apparat; her sættes USB-kablet til det apparat du vil oplade, i. USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 25

27 Dansk Fejlafhjælpning Fejl Apparatet oplades ikke. Årsag, forholdsregel Stikkontakten er defekt, eller en sikring er sprunget; afprøv stikkontakten med et andet apparat. Ingen USB-forbindelse til apparatet; kontroller USBforbindelsen. Nogle apparater, især mobiltelefoner, kræver et specielt USB-ladekabel der kan købes særskilt. Dette er ikke en funktionsfejl i adapteren. Det tilsluttede apparat er defekt, eller kan ikke oplades via USB. 26 USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1

28 Dansk Garantioplysninger, hotlinenumre USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1 27

29 Dansk 28 USB-ladeadapter SUNL 1.2 A1

30

Suomi...1 Svenska Dansk... 19

Suomi...1 Svenska Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

USB Charger. Battery charger/power supply via power socket (100-240V) Compact charger for devices chargeable via USB

USB Charger. Battery charger/power supply via power socket (100-240V) Compact charger for devices chargeable via USB USB Charger Battery charger/power supply via power socket (100-240V) Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 0.7A; short-circuit

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LINEO EDELZERKLEINERER

LINEO EDELZERKLEINERER LINEO EDELZERKLEINERER fi Käyttöohje 42 1 2 3 4 5 Aufbau Multi-Zerkleinerer 1 Deckel mit Impulsring 2 Behälter 3 Edelstahlmesser 4 Geschwindigkeitsregler 5 Antriebseinheit Design of multi-chopper 1 Lid

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot