Esteettömyys, käytettävyys ja toimivuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömyys, käytettävyys ja toimivuus"

Transkriptio

1 Esteettömyys, käytettävyys ja toimivuus Nina Nevala Tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Professori (ma), Jyväskylän yliopisto

2 Käsitteitä Ergonomia Esteettömyys Käytettävyys

3 Työjärjestelmän näkökulma Panokset Teknologia, työvälineet Työyhteisö Työntekijä Työtehtävä Työympäristö Tulokset SFS-EN ISO 6385 Työjärjestelmien ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Suomen Standardoimisliitto SFS, Helsinki 2004

4 Eri osatekijöiden väliset suhteet ICF (Who 2001) Terveydentila (vaiva, vamma, sairaus jne.) Kehon toiminnot/ rakenteet Suoritukset Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät

5 Käytettävyystestauksen näkökulma Väyrynen ym. Käytettävyys suunnittelussa. Teknologiainfo Teknova Oy, Painopiste suunnitteluun Tuota ja Tee käytettävyystutkimus ergonomiatietoa Aseta vaatimukset Käytä ergonomiatietoa käytä Luo ratkaisuvaihtoehtoja Arvioi vaihtoehdot vaatimuksiin nähden Luo ratkaisuvaihtoehtoja Tee Tee käyttäjätutkimus käytettävyystutkimus Ratkaisu (tuote, palvelu, menetelmä, järjestelmä, toimintamalli)

6 Ergonomian tutkimustieto Systemaattiset katsaukset Yhteenvedot, kirjallisuuskatsaukset Tieteelliset alkuperäisartikkelit mm. Open Access -lehdet

7 Systemaattisia katsauksia tarvitaan osallistuvalla ergonomiatoiminnalla on positiivinen vaikutus työntekijöiden liikuntaelinoireisiin, tapaturmien vähentämiseen ja sairauslomiin Rivilis, I., D. Van Eerd, et al. (2008). "Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review." Appl Ergon 39(3): fysioterapeuttien toteuttama pelkkä nosto-opetus ei ole riittävä keino vähentää työntekijöiden selkävaivoja Martimo K.P, Verbeek J, Karppinen J, Furlan AD, Takala EP, Kuijer PPFM, Jauhiainen M, Viikari-Juntura E. Effect of training and lifting equipment for preventing back pain in lifting and handling: systematic review. BMJ 336 (7641):

8 Esteettömyys alkuperäisartikkelien määrä kasvussa esteettömyystutkimuksia julkaistu eri alojen tieteellisissä lehdissä (mm. kansanterveys, yhteiskuntatiede, ergonomia, rakentaminen) ensimmäinen tieteellinen lehti esteettömyydestä: Journal of Accessibility and Design for All (JACCES)

9 Onko ergonomiatiedon tarvitsijoilla tieteellisten artikkeleiden lukutaitoa? esim. Hollannissa työfysioterapeuteilla (occupational therapists) on myönteiset asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan työfysioterapeuttien mielestä näyttöön perustuvan työn esteinä on puutteellinen taito soveltaa tutkimustietoa käytäntöön työympäristöjen ominaisuudet vieraalla kielellä julkaistu tutkimustieto. Döpp, C. M., E. M. Steultjens, et al. (2012). "A survey of evidence-based practise among Dutch occupational therapists." Occup Ther Int 19(1): 17-27

10 Implementoinnin esteitä ja mahdollistajia Carayon P: Human factors in patient safety as an innovation. Appl Ergon 2010; 41: Esteitä systeemi/prosessi ajattelun puuttuminen innovaation monimutkaisuus innovaation hyötyä ei ymmärretä Mahdollistajia innovaation myönteinen vaikutus työsuoritukseen

11 Siirrettävän röntgenkuvien analysointityöpisteen kehittäminen Lapin keskussairaala, radiologian osasto kehittämisryhmä: arkkitehti, radiologit, suunnitteluylihoitaja, työsuojelu ja työterveyshuolto, TTL:n asiantuntijat 1. käyttäjä- ja tehtäväanalyysi 2. käytettävyysvaatimusten ja kehittämiskohteiden määrittely 3. prototyyppi muunneltavista osakomponenteista 4. ergonomian, käytettävyyden ja työympäristön arviointi käytännön työssä 5. ergonomian arviointi ihmismalleja käyttäen 6. muutokset prototyyppiin 7. käytettävyys arviointi (SUS) 8. lopullinen tuote 11

12 Siirrettävä röntgenkuvien analysointityöpiste: prototyyppi ja lopputuote 12

13 HUSLAB:in laboratoriohenkilöstön näytteenoton ergonomian kehittäminen ja henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen verinäytteenotto lisääntynyt laboratoriotyö muuttunut yksipuolisemmaksi ja osittain pakkotahtiseksi hankkeen tavoitteet: ergonomiaan liittyvien kehittämiskohteiden ja työasentokuormituksen tunnistaminen optimaalisen työtilan ja työpisteen rakentaminen osallistuvaa suunnittelua käyttäen kehittämistarpeiden selvittäminen ja toimintamallin luominen psyykkisen kuormituksen hallitsemiseksi ja jaksamisen tukemiseksi 13

14 HUSLAB:in laboratoriohenkilöstön näytteenoton ergonomian kehittäminen ja henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen kehittämiskohteiden tunnistaminen (haastattelut, kysely n=90, digikuvaus) työtilan ja työpisteen rakentaminen (näytteenottotuolin käyttäjäarviointi videointi, työpistemallien rakentaminen, työpistemallien käyttäjäarviointi videointi) yhteistyö arkkitehtien, kalustevalmistajien, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon ja työntekijöiden kanssa 14

15 Pipettien ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen Yksikanavaiset pipetit Monikanavaiset pipetit Pipettien painikkeet Pipettien kärjet ja kärkirasiat Pipetointi laminaarikaapissa Lintula M, Nevala N. Ergonomics and the usability of mechanical single-channel liquid dosage pipettes. Int J Ind Ergon 2006; 36:

16 Terveydenhuollon mobiilityöpisteen ergonomian ja käytettävyyden arviointi Toivonen R, Choi D-S, Nevala N. Ergonomics product development of a mobile workstation for health care. Journal of Usability Studies 2011; 7: tietotekniikan käyttö lisääntyy terveydenhuollon työprosesseissapotilastiedot sähköiseen muotoon terveydenhuollossa mobiili tietotekniikka (Ammenwerth ym. 2000) : 1. lisää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta työntekijöiden välillä 2. tehostaa tiedon käyttöä 3. vähentää päällekäistä dokumentointia 4. lisää hoidon laatua Ammenwerth E, Buchauer A, Bludau B, Haux R. Mobile information and communication tools in the hospital. Int J Med Inform 2000; 57:

17 Terveydenhuollon mobiilityöpisteen ergonomian ja käytettävyyden arviointi prototyypin testaus - lääkärit ja hoitajat (n=8) käyttivät tuotetta lääkärikierroilla HUS/Kirurginen sairaala, Lohjan aluesairaala arviointimenetelminä videokuvattu ääneenajattelu, käytön havainnointi, haastattelu, katsekulman mittaus, kysely (SUS), asiantuntija-arviointi (n=4) prototyyppiin esitettiin 19 kehittämiskohdetta yritys teki kaikki parannukset julkaistiin mobiilityöpisteen 20 ergonomiakriteeriä uuden tuotteen myyjä OneMed Oy Pinnan normaali c minimisäätövara 88 cm cm suositeltava säätövara 80 cm cm 17

18 Synnytystuen ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen Nevala N, Ketola R. Ergonomic product development of a birthing support for use in health care. Wellbeing and Innovations Through Ergonomics. NES2011, Oulu, Finland September Book of abstracts. p

19 Tutkimuksen vaiheet I Vaihe Synnytystuen prototyypin käytettävyystestaus Todellista synnytystä jäljittelevät tilanteet/ Kätilöopisto 10 kätilöä/lääkäriä ja 10 viimeisellä raskauskuukaudella olevaa äitiä Synnytystuen prototyypin kehittäminen II Vaihe Synnytystuen käytettävyystestaus 10 todellisessa synnytyksessä Tutkimus myös 10 perinteisessä synnytyksessä Kätilöopisto ja Kanta-Hämeen keskussairaala 8 kätilöä ja 20 äitiä

20 Relaxbirth -synnytystuki mahdollistaa kätilölle säädettävän työpisteen ja äidille rentoutumisen sekä tehokkaan ponnistussuunnan löytymisen Nevala N, Ketola R. Synnytystuki keventää kätilön työtä ja helpottaa synnytystä. Työfysioterapeutti 2010; 2: Nevala N. Hyvä ergonomia auttaa ponnistamaan. Tesso Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 2012; 1: 8.

21 Potilaan pesutason ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen potilas käännetään sähköisen mekanismin avulla Nevala N, Tamminen-Peter L. Ergonomics and usability of an electrically adjustable shower trolley. Int J Ind Ergon 2004; 34:

22 Potilaan pesutason ergonomian ja käytettävyyden kehittäminen potilas käännetään sähköisen mekanismin avulla i Uuden sähköisen pesutason käyttö: alensi hoitajien selkälihasten kuormittumista Uusi vähensi hoitajien selän rasitustuntemuksia Perinteinen Hoitajien mielestä sähköisen pesutason muotoilu, käyttömukavuus, käyttöturvallisuus, säädettävyys ja liikuteltavuus olivat parempia kuin perinteisen pesutason käytössä Nevala N, Tamminen-Peter L. Ergonomics and usability of an electrically adjustable shower trolley. Int J Ind Ergon 2004; 34:

23 Gaius-kylpyhuonekonsepti Pirjo Sipiläinen: Kuntouttavan hoivatyön vaatimukset ikäihmisten asunnoille. (Demands on dwellings for the elderly in home care). Aalto-yliopiston julkaisusarja, Väitöskirjat 4/

24 Sairaala-apteekin uuden liuosvaraston taakankäsittelyratkaisujen kehittäminen Asiakas: Kanta-Hämeen keskussairaala Risto Toivonen, DI, tutkimusinsinööri liuosvaraston layoutin suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa layoutissa huomioitu saapuvien lähetysten sujuva purkaminen ja materiaalin helppo keruu osastoille lähetettäväksi layoutissa tilaa eri toiminnoille turhien materiaalinsiirtojen välttäminen raskaat, paljon käytettävät tuotteet yhdellä alueella, jossa siirrot voidaan hoitaa alipainenostimella tilaan ja varastoitavalle materiaalille soveltuvan nostoapuvälineen (alipainenostin) hankinnassa avustaminen asiakkaalle tietoa tarjolla olevista teknisistä ratkaisuista ja laitteita toimittavista yrityksistä valitulle toimittajalle tietoa asiakkaan tarpeista 24

25 Akustisen ja elektronisen stetoskoopin käytettävyys-testaus lääkäreillä Hanke: CoSafe - Turvallisuusyhteistyö harvaan asutuilla alueilla Erja Sormunen, FT, erikoistutkija Oulu Sydän- ja hengitysäänten auskultointi iholta koettiin yhtä luotettavana sekä akustisella (Doctorphonette, Kenzniedico Model 138) että elektronisella (Ultra Stethoscope, Highland Innovation Centre Ltd) stetoskoopilla Elektroninen stetoskooppi mahdollistaa sydän- ja hengitysäänten auskultoinnin jopa potilaan kolmikerrosvaatetuksen päältä. Auskultoinnin luotettavuuden koettiin kuitenkin heikkenevän vaatekerrosten lisääntyessä. Elektronisen stetoskoopin merkitys korostuu ensihoitotilanteessa kylmissä olosuhteissa; tilanteessa, jossa potilaan kehon lämpötila on pyrittävä säilyttämään eikä vaatteiden aukaisu tai riisuminen ole mahdollista 25

26 Vertailututkimus Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus ensihoitajien työergonomiaan Risto Toivonen, Virpi Fagerström Vertailututkimus - 3 potilas- ja kuljetuspaaria: Pensi 2000MA monitoimipaari, Ferno ja Stryker Koehenkilöt - 10 ensihoitajaa (6 miestä ja 4 naista) - potilaana 75 kg nukke Työtehtävä - siirtää pareittain nukke paarien avulla kerrostalon toisesta kerroksesta ulkona olevaan ambulanssiin

27 Tuloksia (www.ttl.fi) paarien ergonomiaratkaisuilla on merkitystä työhön (esim. käsikahvat, paarin koko ja paino) paari vaikuttaa ensihoitajien työasentoihin ja fyysiseen kuormittumiseen Pensi Pensi Ferno tai Stryker Ferno tai Stryker

28 HELP Helppokäyttöinen lääkepakkaus Easy to use pharmaceutical packaging Tekesin rahoittama tutkimus- ja kehityshanke avattavuus ja luettavuus toteuttajat: VTT Jyväskylän yliopisto Työterveyslaitos Lahden AMK 28

29

30 > Ergonomia > Ergonomiaratkaisujen tietopankit tietopankit teollisuus maatalous keittiötyö ravintola siivoustyö kauppa kuljetus esteettömyys toistotyö terveydenhuolto (tekeillä) rahoittajat: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelurahasto, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

31 > Ergonomia > Ergonomiaa työelämän eri aloille terveydenhuolto laboratoriotyö siivoustyö elintarvikeala poliisin työ päiväkotityö toimisto- ja tietotyö yhteys- ja palvelukeskustyö

32 Työ laboratoriossa Laboratorion suunnittelu Turvallinen laboratorioympäristö Kalustus ja työpisteet Ergonomiaratkaisuja eri työtehtäviin Tietokonetyö Hyvää oloa juliste Tarkistuslistat työterveyshuollolle

33 Kirjan kuvitus yli 50 4-värikuvaa kuvitus kertoo keskeneräisyydestä oikea kohta huomioida ergonomiatieto kuvat ja kuvatekstit kertovat ergonomiaratkaisuista

34 > Ergonomia Hyvää oloa juliste Laboratorion tarkistuslista Laboratorioergonomian tarkistuslista

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Leena Tamminen-Peter, Maj-Britt Eloranta, Marja-Leena Kivivirta, Eija Mämmelä, Irma Salokoski, Arja Ylikangas Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Lisätiedot

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojelujulkaisuja 83 Kati Karhula Tuija Rönnholm Tuulikki Sjögren Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojeluhallinto Tampere 2007 Asiantuntijat: Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118 128 Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä Virpi Fagerström TtM, ft (amk) Tutkija Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalantyö Turku Leena Tamminen-Peter

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveys Jukka Uitti, Riitta Sauni ja Timo Leino Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveysinterventioilla ja laaja-alaisilla terveyttä ja työkykyä edistävillä hankkeilla on todettu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI - Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus,

Lisätiedot

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä

Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä Kirsi Ahola ja Jari Hakanen KATSAUS Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä Työuupumus on työhyvinvoinnin krooninen häiriö, joka voi pahimmillaan altistaa jopa

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 4: Internet of things, Augmented reality, Tietotekniikkapalvelun käytettävyys Kurssin vanha

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 47 Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma FT Kaisu Juntunen Tämän päivän ja huomisen haasteitamme: Infrastruktuurin,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto TUUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVESITATIS TUKUENSIS SAJA - SE. C OSA - TOM. 228 SCIPTA LINGUA FENNICA EDITA HOITAJAN FYYSINEN KUOMITTUMINEN POTILAAN SIITYMISEN AVUSTAMISESSA - KOLMEN SIITOMENETELMÄN

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot