Potilasnostimien. tutkija, TtM, ft (amk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasnostimien. tutkija, TtM, ft (amk)"

Transkriptio

1 Potilasnostimien käytettävyys yys tutkija, TtM, ft (amk) Virpi Fagerström

2 Potilasnostimien testauksen lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohtana Turun kaupungin Terveystoimen uudisrakennusprojekti Kaskenlinna (rahoittajana Työsuojelurahasto) tukee apuvälineiden käyttöä hoitotyössä selvittämällä potilasnostimien toimivuutta Tavoitteet: Selvittää, mitkä potilasnostimet kuormittavat hoitajia vähiten potilassiirroissa Arvioida eri potilasnostimien käytettävyyttä hoitotyössä Selvittää, mitkä nostolaitteet tuntuvat potilaista parhaimmilta Mitata, kuinka paljon aikaa kuluu potilasnostimia käytettäessä Suositella toimivimmat potilasnostimet hankittavaksi uuteen Kaskenlinnan sairaalaan Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

3 Tutkimusmenetelmät Testattiin 3 kattonosturia, 2 liikuteltavaa potilasnostinta ja 4 seisomanojanosturia Testausmenetelminä oli käyttäjätestit (hoitajia n=12; potilaita n=11) ja asiantuntija-arviot tij i t (n=5) Siirtotehtävät: 1) Kattonosturilla pt sänky 2) Liikuteltavalla a a potilasnosturilla o a pt g-tuoli 3) Seisomanojanosturilla pt WC Käyttäjätestissä: suoritettiin potilassiirto, mikä videokuvattiin (REBA, aika) Siirron jälkeen hoitajilta kysyttiin arviota siirtotehtävän fyysisestä kuormituksesta (CR-10) ja he täyttivät kyselylomakkeen, jossa kysyttiin y testattavan laitteen käytettävyyttä yy Potilaan kokemukset siirrosta kysyttiin kyselylomakkeen avulla haastatellen Asiantuntijat arvioivat oman käyttökokemuksen ja käyttäjätestien havaintojen pohjalta nostureiden käytettävyyttä (kyselylomake) Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

4 Hoitajien fyysinen kuormittuminen Siirtotilanne nosturin avustuksella koettiin fyysisesti kevyenä Nosturin käyttö aiheutti vähäisintä kuormitusta selkään, kun taas ranteissa ja käsissä kuormitus oli suurinta Jalkojen asettamis- (seisomanojanosturi) tai pyörätuolin jalkalautojen poistamisvaihe aihe oli kuormittavin in työvaihe Kattonosturin käyttö koettiin fyysisesti kevyimpänä Nosturien käyttöön kului aikaa keskimäärin 3 min 21 s Fyysinen kuormittuminen nosturin käytössä (RPE 0-10 asteikolla) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Katto Seisomanoja Liikuteltava RPE selkä RPE hartiat RPE kädet Työasentojen kuormittavuus eri työvaiheissa nosturia käytettäessä (REBA 0-12) Katto Seisomanoja Liikuteltava Liinan pukeminen Jalkojen asettaminen Nostotilanne Liikuttelu Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

5 Kattonosturien käytettävyys Testauksessa Arjo Maxi Sky 600, Liko Likorall ja Etac Nova 100 Kattonosturien erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0,5) huoltamisen sujuvuudessa ja käyttöturvallisuudessa potilaan kannalta Turvallisuustoiminnoiltaan Maxi Sky arvioitiin monipuolisimmaksi, kun taas Likorallin turvakytkimen sijainti ja Novan punainen hätäkatkaisin koettiin epäkäytännölliseksi Nosturien käytettävyyteen vaikuttivat myös liina- ja nostokaarivaihtoehdot: hd Maxi Skyn nostokaaren koukut olivat helppokäyttöiset, kun taas Likorallin nostokaaren turvastopparit vaikeuttivat liinan laittamista Kauko-ohjaimen pidike puuttui kaikista malleista Likorallin ja Novan kevyttä liikuteltavuutta arvostettiin Arjo Maxi Sky 600 Liko Likorall Etac Nova 100 Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

6 Kattonosturien erot turvallisuusominaisuuksiltaan Taulukko 1. Testaajien VAS-janoilla (0=erittäin huono - 100=erittäin hyvä) tekemä keskimääräinen arvio ja keskihajonta (SD) kattonosturien turvallisuudesta. Turvallisuutta kuvaava ominaisuus MAXI SKY VAS (SD) Kattonosturi LIKORALL VAS (SD) NOVA VAS (SD) Huoltamisen sujuvuus (p=0.02) 91 (7) 79 (8) 82 (16) Turvallisuus potilaan kannalta (p=0.018) 018) 85 (12) 65 (25) 81 (6) Huoltamisen sujuvuudessa ja turvallisuudessa eroa Likorallin ja Maxi Skyn välillä Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

7 Liikuteltavien potilasnostimien käytettävyys Testauksessa oli Molift Partner 205 ja Liko Viking L Liikuteltavien potilasnostimien liinojen ja nostokaarien käytettävyydessä oli tilastollisesti merkitseviä eroja Vikingin liinojen tukiluut ja liukas kangas koettiin liinan pukemista helpottaviksi, kun taas Partnerin liinat painoivat reiteen Nostokaaren koukut k olivat Partnerissa epäkäytännölliset t Liko Viking L Molift Partner 205 Istuma-asento koettiin Partnerin vakioidussa 4-pistenostokaaressa paremmaksi kuin Vikingin 2-pistenostokaaressa Vikingin hätälaskuratkaisut, latausjohdon turvaliitäntä ja johdolle suunniteltu säilytyspaikka koettiin toimivina ratkaisuina Partnerin akun lataussysteemiä erillisessä latausyksikössä koettiin huoltamisen sujuvuutta edistävän tekijänä Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

8 Liikuteltavien nostureiden käytettävyysominaisuudet Taulukko 2. Testaajien VAS-janoilla (0=erittäin huono - 100=erittäin hyvä) tekemä keskimääräinen arvio ja keskihajonta (SD) liikuteltavien nosturien käytettävyysominaisuuksista. Käytettävyyttä kuvaava ominaisuus PARTNER 205 VAS (SD) Liikuteltavat nosturit VIKING L VAS (SD) Muotoilu 62 (24) 69 (24) Toimivuus 67 (17) 78 (13) Korkeuden säädettävyys 78 (14) 83 (9) Jalasten säädettävyys 81 (10) 77 (18) Nostamisen sujuvuus 77 (18) 75 (17) Liinojen käytön sujuvuus* p= (29) 72 (16) Nostokaaren käytettävyys* p= (30) 77 (15) Kokonaisarvio 69 (18) 76 (13) * Liikuteltavien i nosturien ero tilastollisesti t lli merkitsevä p<0,05 05 Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

9 Seisomanojanosturien käytettävyys Arjo Sara 3000 Etac Nova 500 Stand up Liko Sabina Molift Quick Raiser Quick Raiserin jalasten säätämättömyys koettiin käytettävyydeltään erittäin huonoksi (ero oli muihin laitteisiin verrattuna tilastollisesti merkitsevä, p<0.05) 05) Seisomanojanosturien yhteensopivuus geriatrisen tuolin kanssa korostui avoimissa vastauksissa jalasten säätämättömyys esti geriatriseen tuoliin siirtämisen Seisomanojanosturien liikuteltavuudessa oli tilastollisesti merkitsevä ero: Sara 3000 ja Sabina koettiin kevyiksi liikutella, kun taas Quick Raiserin liikuteltavuutta vaikeutti takana olevat pienet pyörät Novan säärituki koettiin hankalaksi säätää ja epämiellyttäväksi käyttäjälle, Sabinan säärituki koettiin miellyttävimpänä pehmeytensä vuoksi Sara 3000 nostokaaren käsituet ja ohjain olivat käyttäjäystävällisimmät Novan liina koettiin helppokäyttöisimmäksi, kun taas Sabinan liinassa pukemista vaikeutti pujotettavat lenkit Turvallisuudessa arvostettiin Sara 3000 akun lataussysteemiä ja vakiovarustukseen kuuluvaa vara-akkua sekä Novan helppokäyttöisiä jarruja Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

10 Johtopäätökset Hoitajien kokemuksen mukaan nosturien käyttö kevensi potilassiirtojen fyysistä kuormittavuutta, etenkin selässä Kattonosturit koettiin kaikkein keveimmiksi käyttää Nosturien käytössä liinan pukeminen ja jalkojen asettaminen/ jalkalautojen poistaminen on hoitajaa kuormittavin työvaihe Seisomanojanosturien käyttö tukee kuntouttavaa hoitotyötä ja niiden käyttö on suositeltavaa potilailla: 1) joiden alaraajojen lihasvoima on riittämätön seisomannousuun 2) joiden oma osallistuminen siirtotilanteeseen on vähäistä 3) tarvitsevat aina kahden ihmisen avustuksen siirtotilanteissa Nosturien valinnassa oleellisinta on laitteen yhteensopivuus muiden apuvälineiden kanssa Eri nosturien ollessa käytettävyydeltään lähes samanlaisia hankintapäätöksen vaikuttaa mm. nosturin hinta ja käyttöympäristö Käytettävyydeltään toimivaksi koettiin kattonostureista Arjon Maxi Sky, liikuteltavista nostureista Likon Viking L ja seisomanojanostu- reista Arjon Sara 3000 minkälainen i on testauksen t ulkopuolelle l ll jääneiden nosturien käytettävyys? Nosturien jatkokehittelyä on vielä syytä tehdä, sillä eri nostureissa eri asiat korostuivat edukseen Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

11 Lähteet Borg, G Perceived exertion as on indicator of somatic stress. Scand J Rehab Med 2, Borg, G ratings of perceived pain. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exercise 14, Borg, G Psychophysical h scaling with application in physical work and the perception of exertion. Scand J environ Health 16 (suppl 1), Hignett, S Ergonomic Evaluation of Electric Mobile Hoists. British Journal of Occupational Therapy 61 (11), Hignett, S., McAtamney, L Rapid Entire Body assessment (REBA). Applied ergonomics 31, Jensen, M.P., Karoly, P., Braver, S The Measurement of clinical i l pain intensity: a comparison of six methods. Pain 27, Nevala, N., Tamminen-Peter, L Ergonomics and usability of an electrically adjustable shower trolley. International journal of Industrial Ergonomics 34, Väyrynen, S., Nevala, N., Päivinen, M Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Teknologiateollisuus ry. Tampere: Tammer-Paino Oy. Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

12 Kiitos mielenkiinnostanne! Potilasnostinten käytettävyys / Työterveyslaitos / VF, /

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118 128 Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä Virpi Fagerström TtM, ft (amk) Tutkija Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalantyö Turku Leena Tamminen-Peter

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien Eija Olkkonen Potilassiirrot kuormittavat hoitajia fyysisesti Käsin tehtävät potilasnostot ja kumarat työasennot selittävät osaltaan hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke RAPORTTI 2007 (1.vaihe) Miia Wikström 1, Sirpa Lusa 2, Harri Lindholm 3, Raija Ilmarinen 4, Ritva Luukkonen 5 1 LitM, BSc,

Lisätiedot

LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT

LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT KIRSI KUUTTILA, MIRJA HIRVENSALO, LAURI LAAKSO Yhteyshenkilö: Kirsi Kuuttila, Suurikkalanpolku

Lisätiedot

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät Sampsa Hyysalo nnistunut tuotekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä Okäyttä jien toimista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedon puute on puolestaan

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Väitöskirjareferaatti 1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Päivi Kankkunen TUTKIMUKSEN TARKOITUS: kuvata lasten leikkauskipua selittäviä tekijöitä kotona päiväkirurgisen

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot