Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen"

Transkriptio

1 Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen Sisällys Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksistä jälkeen ja sopimuksista Tullin kanssa (Ziessler) sivu 2 Rekisteröity autoverovelvollinen (Huhtamäki) sivu 10 Siirtymäajan menettely selainennakkoilmoittajille (Huhtamäki) sivu 28 Uusi autoverotusjärjestelmä MOVE (Huhtamäki) sivu 38

2 Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksistä jälkeen ja sopimuksista Tullin kanssa Tullin tiedotustilaisuus Björn Ziessler / Ajoneuvohallintokeskus

3 Uudet järjestelmät uudet prosessit AKE ja Tulli uusivat tietojärjestelmänsä. Koska näiden kahden järjestelmän yhtäaikainen käyttöönotto ei ole mahdollista, ottaa AKE uuden tietojärjestelmän käyttöön ja Tulli omansa myöhemmin. AKE:n uuden järjestelmän keskeisin muutos on se, että järjestelmä ei enää ole suljettu, vaan se toimii yleisessä Internet-verkossa, ja käyttäjillä on omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tämän myötä valmistajan edustajat tekevät itse mm. tyyppitietojen tallennukset ja ennakkoilmoitukset

4 Muutokset tyyppitietojen tallennuksessa Muutosten myötä valmistajan edustajat eivät enää täytä paperisia tyyppitietojen tallennuslomakkeita, vaan he tekevät tallennukset Internet-selaimella osoitteessa https://atj.ake.fi suoraan tietojärjestelmään. Valmistajan edustajan syötettyä tiedot valmiiksi, tiedot siirtyvät AKEen. AKE hyväksyy tai palauttaa tiedot täydennettäväksi. Hyväksytyt tyyppitiedot ovat heti käytettävissä ennakkoilmoitusta varten

5 Muutokset ensirekisteröinnin valmistelussa Nykyiset prosessit Tyyppäri Tiedostoennakkoilmoitus Selainennakkoilmoitus Ensirekisteröinti täytetyllä Tyyppirekisteriotteella Identifiointitiedot kirjoitetaan käsin Virkailija kopioi tiedot järjestelmään Ensirekisteröinti voidaan tehdä katsastustoimipaikoilla Ensirekisteröinti AKEn tulostamalla Ennakkoilmoitustodistuksella Identifiointitiedot siirretään sähköisesti AKEn järjestelmään AKE tulostaa ennakkoilmoitustodistuksen Ensirekisteröinti voidaan tehdä kaikissa rekisteröintitoimipisteissä Ensirekisteröinti valmistajan edustajan itse tulostamalla Ennakkoilmoitustodistuksella Identifiointitiedot kirjataan Internetselaimella suoraan AKEn järjestelmään Valmistajan edustaja tulostaa itse ennakkoilmoitustodistuksen Ensirekisteröinti voidaan tehdä katsastustoimipaikoilla Prosessit jälkeen

6 Syyt tyyppirekisteriotteesta luopumiseen Identifiointitietojen syöttämisessä käsin tulee helposti virheitä virheiden korjaaminen on edellyttänyt paljon valmistajan edustajien työtä ja rahaa Yritysten omistussuhteiden muutoksissa ja yritysten lopettamisien yhteydessä tyyppirekisteriotteiden käyttöön on liittynyt paljon epäselvyyksiä ja ongelmia Väärinkäytösten jäljittämiseksi on jouduttu tekemään paljon työtä, sekä valmistajan edustajalla että AKEssa

7 Ensirekisteröinnin edellytykset yksinkertaistuvat Jotta ajoneuvo voidaan jälkeen ensirekisteröidä, tulee sen olla ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu valmiina ajoneuvona Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus varmistetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ennakkoilmoittajan toimesta ja rekisteröintikatsastuksessa katsastajan toimesta Kaikille ennakkoilmoittajille samat säädökset Kaikille ennakkoilmoittajille mahdollisuudet sekä selainennakkoilmoitukseen että tiedostoennakkoilmoitukseen Tiedostoennakkoilmoittajille mahdollisuus kilpivarastoon

8 Ajoneuvolain vaatimuksia ennakkoilmoittamiselle Ennakkoilmoituksen voi tehdä ajoneuvon valmistaja ja valmistajan edustaja 1. joka on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö; 2. joka on autoverolain 39 :ssä tarkoitettu rekisteröity verovelvollinen, jos yhteisö ennakkoilmoittaa autoveron alaisia ajoneuvoja, tai joka on tullin rekisteröity luottoasiakas, jos yhteisö ennakkoilmoittaa ETA-valtioiden ulkopuolelta maahan tuomiaan muita kuin autoveron alaisia ajoneuvoja; 3. joka on vakavarainen ja asiantunteva; 4. joka saa valmistajalta käyttöönsä ajoneuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät hyväksynnän ehtona olevat tekniset tiedot ja EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksen tai selvityksen muun ajoneuvon tyyppihyväksynnästä; ja 5. jolla on sopimus Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tietojen toimittamisesta teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti

9 Tiedot autoveroilmoituksen tekemistä varten Rekisteröity verovelvollinen maksaa veronsa Tullille ennakkoilmoittamiensa autoveron alaisten ajoneuvojen ensirekisteröinnin jälkeen. Koska harva valmistajan edustaja pystyy tarkkailemaan koska jokin tietty autoveronalainen ajoneuvo ensirekisteröidään, voi AKE toimittaa ennakkoilmoittajalle tiedon ensirekisteröinneistä. Tämä edellyttää AKE:n Tietopalvelun päätöstä tietojen luovuttamisesta... autoveron maksamista varten sekä hakijan tai hakijan ja tämän jälleenmyyjän välisessä liiketoiminnassa käytettäväksi ajoneuvon yksilöintiä, takuuta, huoltoa, korjausta ja muuta teknistä palvelua varten... AKEn tietopalvelun päätös edellyttää vapaamuotoista hakemusta. Tietopalvelun tarjoamat tiedot : muutostapahtumatyyppi, tapahtumakoodi, tapahtuma-aika, rekisteritunnus, valmistenumero, ajoneuvoluokka, edellinen rekisteritunnus, merkki, merkki selväkielisenä, mallimerkintä, kaupallinen nimi, ajoneuvoryhmä, ennakkoilmoittajan tunnus, ennakkoilmoituspäivä, ensirekisteröintipäivä, käyttötieto, autoverovapausalkupäivä, -loppupäivä, -syy, tyyppihyväksyntänumero, variantti, versio, omamassa, käyttövoima, iskutilavuus

10 Rekisteröity autoverovelvollinen Infotilaisuus ATJ:n vaikutus autoverotukseen Janne Huhtamäki Tullihallitus 1

11 Autoveroasiointi Tullissa Autoverovelvollisen asiointitavat: käteisasiakas tai rekisteröity autoverovelvollinen (autoverotuksen luottoasiakas) Tullihallitus 2

12 Käteisasiakas Veroilmoitus annetaan paperilomakkeella autoverotusta toimittavaan tulliin Verovalmistelija tekee asiassa päätöksen Asiakas joutuu asioimaan Tullissa yleensä henkilökohtaisesti Verotuksen toimittaminen saattaa kestää asian luonteen ja työtilanteen vuoksi Autovero on maksettava ennen ajoneuvon rekisteröintiä Tullihallitus 3

13 Rekisteröity autoverovelvollinen Edut: Rekisteröintietu Jaksoilmoittaminen Jaksolaskutus (luottoaika) Tullihallitus 4

14 Rekisteröity autoverovelvollinen Rekisteröintietu: Ajoneuvo voidaan rekisteröidä ennen autoveroilmoituksen antamista ja verojen maksamista Tullihallitus 5

15 Rekisteröity autoverovelvollinen Jaksoilmoittaminen: Ajoneuvot ilmoitetaan verotettavaksi jaksoissa Kalenterikuukaudessa on kolme jaksoa Veroilmoitus on annettava10. päivänä jakson päättymisestä Verotettavaksi ilmoitetaan ne ajoneuvot, jotka on jakson aikana rekisteröity otettu muuten käyttöön omistusoikeus siirretty Tullihallitus 6

16 Rekisteröity autoverovelvollinen Jaksolaskutus: Verotusjaksolta määrätyt verot laskutetaan yhdellä jaksolaskulla Jaksolaskun eräpäivä on kymmenen päivää laskun päiväyksestä Luottoaika on rekisteröinnin ja laskun eräpäivän välinen aika, noin 25 päivää Tullihallitus 7

17 Rekisteröity autoverovelvollinen Vaatimukset: Liiketoiminta säännöllistä Ajoneuvojen maahantuoja tai Suomessa toimiva valmistaja Luotettava Annettava veroilmoitukset konekielisessä muodossa Asetetta vakuus Tullihallitus 8

18 Konekielinen ilmoittaminen Veroilmoitukset toimitetaan tiedostosiirtona EDIFACT-sanomina Konekielisiä veroilmoituksia voidaan antaa toistaiseksi vain uusista ajoneuvoista Tullihallitus 9

19 Vakuuden asettaminen Rekisteröidyn verovelvollisen on asetettava vakuus autoveron maksamisen vakuudeksi Vakuuden suuruuteen vaikuttaa mm. yrityksen taloudellinen tilanne ja verojen määrä Yleensä pankin tai vakuutusyhtiön yleistakaus tai vastaava Tullihallitus 10

20 Rekisteröity autoverovelvollinen Rekisteröitynä autoverovelvollisena toimiminen on luvanvaraista Tullihallitus myöntää luvan Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta Käsittelyaikaan vaikuttaa varsinkin tietotekninen testaus Tullihallitus 11

21 Rekisteröity autoverovelvollinen Rekisteröityjen autoverovelvollisten verotus toimitetaan keskitetysti Hangon tullissa Keskittäminen edistää asiakasyhteistyötä sekä varmistaa verotuksen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta Myös käytettyjen ajoneuvojen verotukset toimitetaan Hangossa Käytettyjen ajoneuvojen veroilmoituksia ei voi toistaiseksi jättää konekielisesti Tullihallitus 12

22 Hakemus Vapaamuotoinen hakemus tehdään tullihallitukselle Hakemuksessa on mainittava: hakijan tiedot, verotusmääriä koskevat tiedot, ATK-valmiudet Hakemukseen liitetään: kaupparekisteriote ja viimeinen vahvistettu tilinpäätös Tullihallitus 13

23 Sanomaliikenteen testaus Lupakäsittelyn aikana testataan - tietoliikenteen toimivuus - veroilmoitusten aineellinen oikeellisuus Testaus tehdään Tullin esimerkkiaineistolla ja asiakkaan omalla aineistolla Tullihallitus 14

24 Luotettavuuden arviointi Luotettavuus edellyttää riittävää autoverotuksen osaamista Todetaan testauksen aikana ja seurataan koko asiakkuuden ajan Kokonaisharkinta ratkaisee Tullihallitus 15

25 Päätös rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymisestä Hakemusmaksu 1200 Päätöksen vähäinen muuttaminen tai hylkäävä päätös Tullihallitus 16

26 Ilmoitusvelvollisuus luvan voimassaollessa Rekisteröidyn verovelvollisen on ilmoitettava kaikista olennaisista olosuhdemuutoksista - liiketunnuksen muuttumisesta - verotusmäärien muutoksista - liiketoimintaprosessien muutoksesta - yritysjärjestelyistä - jne Tullihallitus 17

27 Asiakastiedote Internetissä: Tulli>julkaisut> Asiakastiedotteet Tullihallitus 18

28 Siirtymäajan menettely selainennakkoilmoittajille Infotilaisuus ATJ:n vaikutus autoverotukseen Janne Huhtamäki Tullihallitus 1

29 ATJ Ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmä ATJ otetaan käyttöön Uuden ajoneuvon ensirekisteröinti: rekisteröintikatsastus selainennakkoilmoitus tiedostoennakkoilmoitus Ennakkoilmoittajan oltava Tullin rekisteröity autoverovelvollinen Tullihallitus 2

30 Ongelma? Selainennakkoilmoittaja, joka ei ole Tullin rekisteröity autoverovelvollinen, on ongelmallisessa tilanteessa. AKEn ja Tullin tietojärjestelmät muuttuvat vuoden 2007 aikana Jos mitään ei tehdä: Selain-ennakkoilmoittajat joutuvat hankkimaan EDIFACT- järjestelmän muutamaksi kuukaudeksi tai rekisteröintikatsastamaan uudet ajoneuvot Tullihallitus 3

31 Siirtymäajan menettely Vaaditaan vain yksi IT-järjestelmämuutos autoverotusta varten suoraan xml-ilmoittamiseen Koskee vain uusia ajoneuvoja, kuten ennakkoilmoitusmenettely Väliajan lievennys siis voimassa vain ATJ:n käyttöönotosta uuden autoverotusjärjestelmän XML-ilmoittamisen alkuun asti Tullihallitus 4

32 Siirtymäajan menettely (2) Sisältö: - Selainennakkoilmoittaja hakeutuu rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi - Veroilmoitus annetaan paperilomakkeella nimettyyn autoverotustoimipaikkaan ennen rekisteröintiä - kuten nykyisin - Muilta osin noudatetaan normaaleja rekisteröidyn verovelvollisen ehtoja ja menettelyjä Tullihallitus 5

33 Siirtymäajan menettely (3) veroilmoitus päätös ajoneuvon rekisteröinti veron maksaminen ajoneuvon luovutus ostajalle Tullihallitus 6

34 Rekisteröidyn verovelvollisen menettely ajoneuvon rekisteröinti veroilmoitus ajoneuvon luovutus ostajalle päätös veron maksaminen Tullihallitus 7

35 Käteisasiakkaan menettely veroilmoitus päätös veron maksaminen ajoneuvon rekisteröinti ajoneuvon luovutus ostajalle Tullihallitus 8

36 Siirtymäajan menettely (3) Edellytykset: verotusvolyymi, vähintään noin 100 verotusta/vuosi AKEn selainennakkoilmoittaja Aikataulu Hakemukset vireille 2006 aikana Lupapäätökset helmikuun 2007 aikana Tullihallitus 9

37 sähköisen asioinnin vaihtoehtoja Kaupallinen Internetpalvelu veroilmoitus wwwlomake XML Asiakkaille suora Internet-asiointi arviolta 2009 Verovelvollinen XML Tullin autoverotus Tullihallitus 10

38 UUSI AUTOVEROTUSJÄRJESTELMÄ MOVE Infotilaisuus ATJ:n vaikutus autoverotukseen Janne Huhtamäki Tullihallitus 1

39 Uusi autoverotusjärjestelmä Verotustapahtumia vuodessa, joista 85% sanomaliikenteenä sähköinen asiointi XML-sanomina Monipuolinen sanomaliikenne Rekisteröityjen verovelvollisten verotus keskitetty edelleen Hangon tulliin Tullihallitus 2

40 Sanomatyypit Nykyinen EDIFACT ilmoitussanoma päätössanoma virhesanoma Tuleva XML ilmoitussanoma täydennyssanoma muutossanoma päätössanoma hylkäyssanoma keskeytyssanoma Tullihallitus 3

41 Asiakastestaus XML-sanomakuvaukset on julkaistu 7/2006 maahantuojille>move XML-sanomat Testauksen haasteena monipuolinen sanomavalikoima ja uudet tietosisällöt Asiakastestaus alkaa huhti-toukokuussa Tullihallitus 4

42 Aikataulu 2007 aikana kaikki rekisteröidyt verovelvolliset siirtyvät xml-sanomiin XML-liikenteen asiakastestaus alkaa 4-5/07 asiakaskohtainen aikataulu 1/07 Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan 11/2006, alustava suunnitelma: vaiheittain 6-10/ Tullihallitus 5

43 ! Kiitos!???!!!? Tullihallitus 6

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs 30.9.2009 1 Sopimuksen solmiminen Sopimuksen solmimisen edellytyksenä vakavaraisuus ja luotettavuus Oltava valmius ottaa

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Sonera Laskuta -palvelun toimittaja on TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Sonera). Palvelu:

Sonera Laskuta -palvelun toimittaja on TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Sonera). Palvelu: 1.7.2011 1 (7) Sonera Laskuta 1 Palveluratkaisu Sonera Laskuta on internetissä käytettävä yrityksille tarkoitettu laskun muodostus- ja lähetyspalvelu. Yrityksen muodostama sähköinen laskuaineisto lähetetään

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS

Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Kai-Lasse Wallin AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikka 2012 AUTOKAUPAN OSAMAKSURAHOITUS Wallin, Kai-Lasse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot