POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015"

Transkriptio

1 POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere

2 AJANKOHTAISTA Hallituksen esitys energiaverojen korotuksista annetaan syyskuun aikana. Nestekaasu tulee verolliseksi Polttoaineiden laskennalliset palautustasot puoli vuosittain. Sähkön pientuotannon ja varavoimakoneiden rekisteröityminen Antti Saastamoinen 2

3 NESTEKAASUN VEROLLISUUS Nestekaasulla tarkoitetaan nimikkeisiin ja kuuluvia propaanista, butaanista ja niiden seoksista muodostuvia, nestemäisessä olomuodossa olevia kaasuja. Verotuksessa nestekaasuun sovelletaan jo nyt normaalia valmisteverotusjärjestelmää eli sen valmistus sekä tuonti EU:sta tai kolmansista maista edellyttää hakeutumista valtuutetuksi varastonpitäjäksi. Jatkossa vero maksetaan siitä määrästä joka luovutetaan kulutukseen. Toimijat, jotka valmistavat/varastoivat/hankkivat nestekaasua verottomasti, joutuvat hakeutumaan valmisteverotusjärjestelmän piiriin. Jos nestekaasu varastoidaan verollisena tai hankitaan verollisena (ostetaan verollisena tai verot maksetaan maahantuonnin yhteydessä), niin mitään valmisteverolupia ei tarvita Antti Saastamoinen 3

4 VEROTON KÄYTTÖ Luovutetaan valtionvarmuusvarastoon. Käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa. Käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömässä ensikäytössä tavaran valmistamisessa. Teollisuuden verottomia käyttökohteita ovat esimerkiksi: sulatusprosesseja, kuumasinkitystä, kuivausprosesseja, muoviteollisuuden raaka-aineena jne Käytetään alusliikenteenpolttoaineena, muutoin kuin yksityisellä huvialuksella. Käytetään sähköntuotannossa. Käytetään lentoliikenteessä, muuten kuin yksityisessä huvi-ilmailussa Antti Saastamoinen 4

5 VEROLLINEN KÄYTTÖ Esimerkkejä nestekaasun verollisista käyttökohteista; Tilojen lämmitys. Trukkien polttoaineena. Kotitalouksissa, lukuunottamatta enintään 1 kg vähittäismyyntipakkauksissa. Palvelusektorilla. Ravintoloissa, kaupoissa yms. Teollisuusprosessit, jotka eivät täytä ensikäytön tai raaka- ja apuaine käytön määritelmää Antti Saastamoinen 5

6 VALMISTEVEROLUVAT Nestekaasun verottomaan valmistamiseen, jalostamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen tulee olla valmisteverotuslaissa tarkoitettu lupa. Sen, joka haluaa valmistaa, jalostaa, vastaanottaa, varastoida tai siirtää nestekaasua verottomana, on haettava verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupa. Nestekaasun valmistajien, maahantuojien ja tukkumyyjien on siten hankittava tarvittavat valmisteveroluvat toimintaansa Tullilta. Myös toimijalla, joka käyttää nestekaasua verottomiin tarkoituksiin, on mahdollisuus hakeutua valtuutetuksi varastonpitäjäksi. Verottoman varaston lupa voidaan myöntää yritysten omille kiinteille, tyypillisesti 8-10 kuutiometrin säiliöille. Lupahakemus, määräarviolomake ja täyttöohjeet löytyvät Tullin internet-sivuilta Antti Saastamoinen 6

7 VOIMASSA OLEVAT LUVAT Nyt jo voimassa olevat nestemäisten polttoaineiden valmisteveroluvat koskevat alkaen myös nestekaasua. Etenkin nestekaasun valmistajilla ja useimmilla tukkumyyjillä on jo nykyisin muiden polttoaineiden verotusta koskevia lupia, joten kyseisten toimijoiden osalta kysymyksessä on lähinnä nykyisten lupien ja verotusmenettelyjen laajentaminen koskemaan myös nestekaasua. Verottoman varaston luvan haltijoiden on syytä tarkistaa luvan karttaliitteestä, sisältyvätkö myös ne säiliöt, joissa nestekaasua varastoidaan, verottoman varaston alueeseen. Jos säiliöt sijaitsevat alueella, joka ei kuulu luvan piiriin, on luvanhaltijan haettava muutosta lupaansa. Niiden toimijoiden, joiden ei ole tarpeen toimittaa Tullille uutta lupahakemusta, on kuitenkin toimitettava Tullille nestekaasua ja muita veronalaisia tuotteita - koskeva päivitetty, uusi määräarviolomake. Ilmoituksen muuttuneesta määräarviosta voi ilmoittaa tullilomakkeella nro 861 sekä siihen liittyvällä määräarviolomakkeella. Lupaa koskeva hakemus on riittävän käsittelyajan varaamiseksi syytä toimittaa Tullille viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä Antti Saastamoinen 7

8 VALTUUTETTU VARASTONPITÄJÄ JA VEROTON VARASTO Valtuutetulla varastonpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka tulliviranomainen on valtuuttanut ansiotoiminnassaan verottomassa varastossa valmistamaan, jalostamaan, pitämään hallussaan, vastaanottamaan ja lähettämään valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Verottomalla varastolla tarkoitetaan paikkaa, jossa valtuutettu varastonpitäjä harjoittaa edellä kuvattua toimintaa. Toiminnan pitää siis tapahtua verottomassa varastossa. Valmistevero suoritetaan vasta myöhemmin luovutettaessa tuotteet varastosta kulutukseen Antti Saastamoinen 8

9 REKISTERÖITY VASTAANOTTAJA Rekisteröity vastaanottaja Rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus ainoastaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa varastoida eikä lähettää tuotteita edelleen väliaikaisesti verottomina, vaan tällainen maahantuoja suorittaa verot aina kootusti verokausittain kunakin kuukautena vastaanottamistaan tuotteista. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja Tuotteita ansiotoiminnassaan vastaanottavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Oikeus koskee vain tiettyä ajankohtaa ja tiettyä määrää tuotteita, jotka ennalta Tullille ilmoitettu toimija toisesta jäsenmaasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta vastaanottajalle lähettää. Tällaisen verovelvollisen on suoritettava vero jokaisesta vastaanottamastaan tuote-erästä Antti Saastamoinen 9

10 REKISTERÖITY LÄHETTÄJÄ Rekisteröidyn lähettäjän lupa tarvitaan kun yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia nestemäisiä energiatuotteita tuotteita ml. nestekaasu siirretään tuontipaikalta vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen väliaikaisesti verottomina verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle. Mikäli nestekaasua ei siirretä tuontipaikalta vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään täyttyy valmisteverot maksaa tullauksen yhteydessä Antti Saastamoinen 10

11 VEROJEN MAKSAMINEN Nestekaasun verot maksaa pääsääntöisesti sen kulutukseen luovuttaja eli valtuutettu varastonpitäjä. Verojen maksaja voi siten käytännössä olla nestekaasun maahantuoja, valmistaja, tukkumyyjä tai sen loppukäyttäjä. Mutta verojen maksaja voi olla myös rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja maksaa verot aina kuukausittain. Veroilmoitus on annettava seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä ja verot on maksettava 27. päivään mennessä. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja maksaa verot heti tuotteen saatuaan Antti Saastamoinen 11

12 VEROTTOMUUDEN TOTEUTTAMINEN Nestekaasun käytön verottomuus toteutetaan muiden polttoaineiden tavoin joko veroilmoitusmenettelyssä tai palautusmenettelyssä. Veroilmoitusmenettelyssä verovelvollinen valtuutettu varastonpitäjä toimittaa nestekaasun varastoluvan saaneelle käyttäjälle verottomana sekä ilmoittaa Tullille veroilmoituksellaan kyseisen verottoman toimituksen. Palautusmenettelyssä nestekaasusta maksettu vero palautetaan hakemuksesta käyttäjälle jälkikäteen. Tarkoituksenmukaisin menettely jää verotonta nestekaasua käyttävän yrityksen harkintaan. Pullokaasua käyttävän yrityksen osalta mahdollinen verottomuus tulee aina toteutettavaksi veronpalautuksena. Palautusmenettelyssä nestekaasun loppukäyttäjä hakee palautusta joko puoli vuosittain (tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa) tai koko vuodelta yhdellä kertaa. Hakuaikaa on kuluva vuosi ja 3 seuraavaa vuotta Antti Saastamoinen 12

13 POLTTOAINEIDEN PALAUTUSTASOT Tulli vahvistaa tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa palautustasot, minkä verran verottomasta käytöstä palautetaan moottoribensiinistä, dieselöljystä ja kevyestä polttoöljystä. Palautustason perusteena on kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja sitä korvaavista biokomponenteista suoritettujen verojen keskiarvo. Kyseistä palautustasoa käytetään kunkin ajanjakson aikana kulutukseen luovutettujen kyseisten polttoaineiden palautustasona. Tällöin loppukäyttäjän ei tarvitse hankkia polttoaineen myyjältä enää selvitystä paljonko mitäkin biokomponenttia on kyseisessä tuotteessa ollut. Poikkeuksena on, että jos tuote ei täytä ympäristönsuojelulain laatuvaatimuksia tai jos polttoöljyssä enemmän kuin 7% biopolttoöljyä, niin tällöin komponenttiselvitys on hankittava Antti Saastamoinen 13

14 TULLIN VAHVISTAMAT PALAUTUSTASOT Moottoribensiini Dieselöljy Kevyt polttoöljy palautus , , ,86 bensiinin verotaso 68,13 67,29 67,29 palautus 44,04 43,15 44,44 dieselin verotaso 50,61 49,66 49,66 palautus 18,78 16,35 16,33 pö rikitön verotaso 18,74 16,34 16,34 Tullin vahvistamat palautustasot ilmoitetaan aina kunkin jakson verotuksen valmistumisen jälkeen. Käytännössä tammi-kesäkuu jakson tasot ilmoitetaan elokuun ensimmäisellä viikolla ja heinä-joulukuu tasot helmikuun ensimmäisellä viikolla Antti Saastamoinen 14

15 SÄHKÖN VARAVOIMAKONEIDEN REKISTERÖITYMINEN Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolakia muutettiin alkaen. Muutoksessa alle 100 kva nimellistehoinen sähköntuotanto jätettiin verotuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja tätä suurempi sähköntuotanto vapautettiin sähköverosta jos sähköntuotantomäärä on alle kwh vuodessa. Jotta vuosituotantorajaa pystytään valvomaan, pitää 100 kva ja sitä suurempien sähköntuotantojärjestelmien rekisteröityä verovelvolliseksi. Koskee myös kaikkia varavoimakoneita. Rekisteröityminen ei kuitenkaan merkitse vielä mitään verokustannuksia. Vaan jos tuotanto on vuoden aikana alle tuon rajan, kaiken tuotetun sähkön saa käyttää verottomasti. Rekisteröityneen pitää kuitenkin antaa kerran vuodessa (tammikuussa 18.1 mennessä) veroilmoitus tuottamastaan sähkön määrästä. Veroa tällä ilmoituksella ei kuitenkaan kanneta, vaan tämä on vain rajan valvontaa varten annettava ilmoitus Antti Saastamoinen 15

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Alusten polttoaineiden verottomuus

Alusten polttoaineiden verottomuus Valmisteverotuksen ohje 12 Alusten polttoaineiden verottomuus www.tulli.fi Tammikuu 2014 Alusten polttoaineiden verottomuus Yleistä Yleistä Kauppa-alukset Kalastusalukset Veronpalautusmenettely Polttoaineen

Lisätiedot

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Yleistä Ilma-alus Yksityinen huvi-ilmailu Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu Veronpalautusmenettely Polttoaineen hankkiminen

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PUOLUSTUSVOIMIEN ARVONLISÄVERO KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Case: Lentotekniikkalaitos Anna Maksimainen Liiketalouden koulutusohjelma Tammikuu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus www.tulli.fi Valmisteverotuksen asiakasohje 4 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Elokuu 2015 Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi 1/8 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita SÄHKÖKAUPPA OHJE 1(6) 27.5.2015 Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon

Lisätiedot

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen Yleisohje kuntien tupakkalain valvonnasta vastaaville viranomaisille ja tupakkatuotteita myyville elinkeinonharjoittajille Päivitetty 3.4.2012

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta

Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi. Isojen erikoisvarusteltujen

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot