Autoverolain muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1"

Transkriptio

1 Autoverolain muutokset

2 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle suoritettua arvonlisäveroa vastaavalla määrällä Verovelvolliseksi tulee ensimmäinen rekisteriin merkitty omistaja, ei enää maahantuoja tai valmistaja Lakiin lisätään säännös autoliikkeiden esittelyajoneuvojen väliaikaisesta verottomasta käytöstä siirtoluvalla + ajoneuvolakiin säännös tällaisten ajoneuvojen rekisteröintikatsastusvelvollisuudesta ennen ensirekisteröintiä Pakettiautojen autovero muutetaan yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvaksi ja veroprosentit porrastetaan CO 2 -päästöjen perusteella samalla tavalla kuin henkilöautoilla Lakiin lisätään säännös vientipalautuksesta, joka mahdollistaa tietyin edellytyksin ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautuksen, kun käytetty ajoneuvo viedään Suomesta pysyvästi toisessa maassa tapahtuvaa käyttöä varten

3 Voimaantulo Uusia säännöksiä sovelletaan vain sellaisiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on tai sen jälkeen Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen , sovelletaan vanhoja säännöksiä koko ajoneuvon elinkaaren ajan Autoveron vientipalautusjärjestelmä tulee voimaan vasta ja koskee vain ajoneuvoja, jotka on verotettu tai sen jälkeen

4 Verovelvollinen lähtien Autoverovelvollinen ei ole enää ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja vaan se, joka rekisteröidään ajoneuvon omistajaksi Jos kuitenkin ajoneuvon maahantuojana tai valmistajana on tullihallituksen hyväksymä rekisteröity asiamies, tämä vastaa verovelvollisen sijasta autoverosta suoraan lain nojalla autoveron määrä ei ole enää osa ajoneuvosta perittävää arvonlisäverollista hintaa, vaan erillinen läpikulkuerä, jonka rekisteröity asiamies perii sopimusperusteisesti ajoneuvon rekisteriin merkityltä omistajalta eli loppuostajalta käytännössä jälleenmyyjä hoitaa autoveron perimisen loppuostajalta rekisteröidyn asiamiehen nimissä ajoneuvon kauppahinta ja autoveron määrä on merkittävä kauppalaskussa erikseen tai ne on veloitettava eri laskuilla autovero on käsiteltävä myös rekisteröidyn asiamiehen ja jälleenmyyjän kirjanpidossa läpikulkueränä jos autoveroa ei saada perityksi rekisteröidyltä asiamieheltä, verovelvollinen on se, joka on merkitty rekisteriin ajoneuvon omistajaksi omistaja vapautuu verovastuustaan osoittamalla maksaneensa ajoneuvosta autoveron määrän rekisteröidylle asiamiehelle tai tämän edustajalle

5 Esittelyajoneuvojen veroton käyttö Autoverolakiin lisätään uusi 35 b : Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti veroa suorittamatta enintään yhdeksän kuukauden ajan ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään kolmen vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn ennen käytön aloittamista on annettava tullille ilmoitus ja tullin vahvistama ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä ajoneuvon käytöstä on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville väliaikaisen verottoman käytön edellytykset Ajoneuvon käyttö edellyttää, että ajoneuvolle on myönnetty ajoneuvolaissa tarkoitettu siirtolupa ja siirtomerkit siirtolupaa ei kuitenkaan vaadita ajoneuvolle, jolla on voimassa oleva rekisteröinti toisessa ETA-valtiossa Ajoneuvolakiin lisätään uusi 60 :n 3 momentti: Jos ajoneuvosta on tehty autoverolain 35 b :ssä tarkoitettu ilmoitus, ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että ajoneuvo on oltava hyväksytty aikaisintaan kolme kuukautta ennen ensirekisteröintiä suoritetussa rekisteröintikatsastuksessa rekisteröintikatsastuksessa rekisteriin merkitään ajoneuvon käyttöönottopäivä (tullin vahvistamasta käyttöönottoilmoituksesta) pääsääntöisesti ei suoriteta kuntotarkastusta

6 Esittelyajoneuvojen veroton käyttö käytännössä Käyttöönottoilmoitus Tullille rekisteröidyt asiamiehet: sähköisesti viimeistään käyttöönottopäivänä, jonka jälkeen itse täyttävät käyttöönottolomakkeen ja allekirjoittavat ja leimaavat sen käteisasiakkaat: lomake esitettävä tullitoimipaikassa, joka vahvistaa sen leimalla Siirtolupa ja siirtomerkit Tullista tai katsastustoimipaikalta siirtolupaa haettaessa esitettävä käyttöönottoilmoitus siirtolupaa ei tarvita, jos on voimassa oleva toisessa ETA-valtiossa myönnetty rekisteröinti voimassa oleva liikennevakuutus Autoverolain 35 b :n mukainen käyttö max yhdeksän kuukautta käytöstä ja kirjanpidosta tullihallituksen ohje (mm. oman henkilökunnan käyttö) Rekisteröintikatsastettava ennen ensirekisteröintiä ennakkoilmoitusta ei tarvitse perua ennakkoilmoitetut voidaan katsastaa katsastustoimipaikan ulkopuolella käyttöönottopäiväksi merkitään käyttöönottoilmoitukseen merkitty päivä Ensirekisteröinti ennakkoilmoitetut voidaan rekisteröidä autoliikkeessä, jos liikkeellä on rekisteröintioikeudet, muut rekisteröidään katsastustoimipaikalla

7 Henkilö- ja pakettiautojen autovero lähtien Henkilöautojen ja pakettiautojen veroprosentin suuruus porrastetaan lineaarisesti auton ominaishiilidioksidipäästöjen perusteella (lain liitteenä verotaulukko 1) jokainen gramma CO 2 :ta vaikuttaa veroprosenttiin pienin veroprosentti (12,2 %), kun CO 2 on enintään 60 g/km suurin veroprosentti (48,8 %), kun CO 2 on 360 g/km tai enemmän koskee henkilöautoja kuten nykyinenkin laki sekä ja sen jälkeen käyttöönotettuja pakettiautoja, joilla on säädetyn mukainen CO 2 - tieto jos CO 2 -tietoa ei ole, verotetaan kokonaismassan mukaan Veron suuruus on 12,2-48,8 % auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta Pakettiauton veroprosentista tehdään 6,8 18,7 prosenttiyksikön vähennys (lain liitteenä verotaulukko 2), jos auto täyttää uudet alennetun autoveron alaisen pakettiauton ehdot vähennyksen suuruus riippuu auton kokonaismassasta (porrastus 50 kg:n välein kg:sta alkaen) veroprosentti kuitenkin aina vähintään 12,

8 Ote verotaulukosta 1 Auton kokonaismassa (kg) Auton CO2-päästöt (g/km) Vero-% Käyttövoima muu kuin diesel Käyttövoima diesel , , , , , , , , ,

9 Verotaulukko 2 Kokonaismassa Vähennys (%) Kokonaismassa Vähennys (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 HUOM: Veroa kannetaan vähennyksestä riippumatta aina vähintään 12,2 %

10 Uudet veron määrää koskevat säännökset Henkilöautot Veroprosentit nousevat elvin verran Veron määrästä säädetään lain 6 :ssä ja verotaulukossa 1 (nykyisin 5 a + verotaulukko) Pakettiautot Veroprosentit kuten henkilöautoilla Veron määrästä säädetään lain 6 :ssä ja verotaulukossa 1 (nykyisin 7 ja 8 ) Alennetun veron pakettiautojen veroprosentista tehtävän vähennyksen edellytyksistä säädetään 8 :ssä ja vähennyksen määrästä verotaulukossa 2 Moottoripyörät ja muut L-luokan ajoneuvot Veroprosentit nousevat elvin verran ja vain yksi verotaulukko Veron määrästä säädetään lain 7 :n 2 momentissa (nykyisin 6 :n 2 mom. ja 6 a ) Verolliset linja-autot (omamassa alle kg) Veroprosentti on 31,7 Veron määrästä säädetään lain 7 :n 1 momentissa (nykyisin 6 :n 1 mom. ja 6 a )

11 Pakettiauton veroprosentin vähennyksen edellytykset eli uudet alennetun autoveron pakettiauton kriteerit Alennetun veron edellytyksistä säädetään lain 8 :ssä: vain yksi penkkirivi eli kuljettajan istuin ja sen vieressä olevat istuimet; pyörätuolipaikat tavaratilassa kuitenkin sallittuja kokonaismassa yli kg; kokonaismassan ja omamassan erotus väh. 680 kg; ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05 (kun kantavuus on kg) tai 0,06 (kun kantavuus on vähintään kg) Uusia alennetun autoveron kriteerejä sovelletaan kaikkiin ja sen jälkeen ensiverotettaviin pakettiautoihin (uudet ja käytettynä maahantuotavat) Nykyisen lain 23 ja 24 kumotaan ennen ensiverotettuihin pakettiautoihin sovelletaan kuitenkin nykyisiä säännöksiä (23 ja 24 ) niin kauan kunnes niille tehdään lopullinen poisto rekisteristä

12 Pakettiautojen varustelu ennen ensirekisteröintiä Nykyisin verotus perustuu maahantuontihintaan, joten varustelu joka on tehty tehtaalta luovutuksen jälkeen mutta ennen rekisteröintiä jää verotuksen ulkopuolella (nykyisen lain 13 :n 1 mom.) Yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvaan veromalliin siirtyminen merkitsee sitä, ettei pakettiautoa enää voida verottaa pelkästään alustana, jonka päälle tapahtuva rakentelu olisi mahdollista jättää verotusarvon ulkopuolelle. Sama koskee muutostyötä, joka aiheutuu pakettiauton varustamisesta henkilöautoksi. Muutosten seurauksena ajoneuvoon sen rekisteröintihetkellä tehdyt muutos- ja varustelutyöt on sisällytettävä autoveron verotusarvoon. Muutokset saattavat vähentää pakettiautojen varustelua, millä on vaikutusta yrityksiin, jotka tekevät tällaista rakentelutyötä. Joidenkin varustelutöiden teettäminen voi kuitenkin siirtyä tapahtuvaksi vasta rekisteröinnin ja verotuksen jälkeen. (HE 192/2008 vp) Jaottelu verollisiin varusteisiin ja verottomiin tarvikkeisiin Tullihallitus ohjeistaa

13 Alennetun autoveron pakettiautoihin rekisteröinnin jälkeen tehtävät muutokset Jos pakettiauto on ensiverotettu ennen autoverolain 23 ja 24 :n mukaisena alennetun autoveron pakettiautona, näitä säännöksiä sovelletaan ko. autoon jälkeenkin tilapäisistuimia saa asentaa verovapaasti 24 :n mukaisesti pyörätuolipaikkoja saa asentaa verovapaasti tavaratilan mittavaatimukset ja kantavuusvaatimus (525 kg) täytyttävä (esim. avolava-autoihin kova kate verovapaasti vain, jos täyttää umpipakettiauton 1,3 metrin ja 3 m 3 :m ehdot) Jos pakettiauto on ensiverotettu tai sen jälkeen autoverolain 8 :n mukaisena alennetun veron alaisena pakettiautona, siitä maksuunpannaan autovero vain, jos etuistuinten taakse asennetaan istuimia tai niiden kiinnittämiseen tarkoitettuja laitteita vain pyörätuolipaikkoja saa asentaa verovapaasti tavaratilan kokoon ja auton omamassaan/kantavuuteen vaikuttavilla muutoksilla ei merkitystä autoveron kannalta (mm. lavakatteet ja - kaukalot, vaneroinnit, kylmä- ja lämpöeristykset, kylmäkoneet, väliseinät, hyllyköt, etuaurat, hiekoittimet )

14 Huoltoautojen autoveron alennus poistuu Nykyisen autoverolain 21 :n 2 momentin mukaan huoltoauton autovero on 35 % verottomasta maahantuontihinnasta, jos auton omamassa on vähintään kg Uudessa laissa huoltoauto poistetaan autoverolain 21 :n 2 momentista mutta huoltoauton määritelmä säilyy edelleen vanhan ARVAn 19 :ssä auton voi edelleen ensirekisteröidä huoltoautoksi kuten nykyisinkin mutta ja sen jälkeen ensiverotettava huoltoauto verotetaan kuten tavallinen henkilö- tai pakettiauto huoltoautolla edelleen alempi käyttövoimavero Ennen ensiverotettuihin ajoneuvoihin sovelletaan vanhoja säännöksiä, joten mm. vanhoja maastohenkilöautoja voi edelleen muutoskatsastaa huoltoautoiksi ja näin päästä pienemmälle käyttövoimaverolle

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Uuden ajoneuvon verotusarvo

Uuden ajoneuvon verotusarvo 1 (10) Tullihallitus Verotusosasto Uuden ajoneuvon verotusarvo Ohje 260/340/08 koskee uuden ajoneuvon verotusarvon määrittämistä yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvassa verotuksessa. Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja www.toll-collect.de SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot