AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Anitta Heiskanen / VM-julkaisutiimi Helsinki 2012

3 Sisällys 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet Nykytilan kuvaus Autoverotus Yleistä Verotusarvo Veroprosentti Ajoneuvon maahantuonti ja käyttö ennen verotusta Veroilmoituksen tekeminen ja käsittely Verovapaat ja alennetun veron ajoneuvot Veronoikaisu ja muutoksenhaku Rekisteröinti Rekisteröintikatsastus ja yksittäishyväksyntä Rekisteröinti Nykytilan arviointia Ehdotus uudeksi autoverotusprosessiksi Rekisteröintikatsastuksesta alkava verotusmenettely Ajoneuvon käyttö ennen verotusta ja rekisteröintiä Rekisteröintikatsastus ja veroilmoitus Omistusoikeuden selvittäminen Ajoneuvon yksilöinti Hiilidioksidipäästö Ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet ja ajokilometrit Tietojen tallentaminen ja siirtäminen Verotuspäätöksen tekeminen veroviranomaisessa Arvonmääritys Rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän hylkääminen Veroilmoituksen tekeminen jälkikäteen Asiakirjojen arkistointi Verovapaat ja alennetun veron ajoneuvot Verotuspäätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku Asiakasneuvonta Katsastusasemien ohjaus ja valvonta Kaupalliset toimijat Kaupalliset käteistoimijat Rekisteröidyt asiamiehet Erityiskysymyksiä Prosessimuutos Ahvenanmaalla Vientipalautus Pakkoverotukset...36

4 4 Prosessimuutoksen toteutus Toteutuksen vaiheet Prosessimuutokseen liittyvät riskit Prosessimuutos perustuslain kannalta Hallintotehtävän antaminen katsastusasemalle Tarkoituksenmukaisuus Oikeusturva ja hyvä hallinto Katsastustoimipaikan vastuu Prosessimuutoksen vaikutus autoveron kantokustannuksiin Yhteenveto ja johtopäätökset Liite 1 Säädösmuutokset autoverolakiin Liite 2 Alennetun veron ja verovapaat ajoneuvot Lyhenteet ATJ DIGI KATSA MAHTI MARVO MOVE SAS SIS Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä ATJ:n osa, johon tallennetaan tiettyihin rekisteröinti- ja katsastustoimenpiteisiin liittyvät asiakirjat sähköisessä muodossa Katsastuksessa käytettävä järjestelmä, ATJ:n osa Moottoriajoneuvojen hintatietojärjestelmä (autoverotus) Tullihallituksen markkina-arvoryhmä Moottoriajoneuvojen verotusjärjestelmä (autoverotus) Tilastointijärjestelmä (Statistical Analysis System) Schengen Information System

5 7 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet Autoverotus ja ajoneuvon rekisteröinti ovat nykyisin kaksi toisistaan erillistä toimenpidettä lukuun ottamatta sitä, että autoveron maksaminen on pääsääntöisesti ajoneuvon rekisteröinnin edellytys. Ajoneuvohallintokeskuksen (nykyisin Liikenteen turvallisuusvirasto), Tullin ja Verohallinnon verotustoimintoja selvittänyt VETO-työryhmä esitti tammikuussa 2010 antamassaan raportissa autoverotuksen vaihtoehtoisen veroilmoitusmenettelyn käyttöönottoa. Ehdotetussa menettelyssä käteisasiakkaiden autoverotus käynnistettäisiin katsastustoimipaikassa rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän yhteydessä. Ajoneuvon tiedot siirrettäisiin sähköisesti rekisteröintijärjestelmästä veroviranomaisen verotusjärjestelmään. VETO-työryhmän mukaan autoverotuksen verotusmenettelyn muuttaminen mahdollistaisi verotuksen nykyistä suuremman automatisoinnin ja vähentäisi manuaalikäsittelyn ja käsittelijöiden tarvetta arviolta noin henkilötyövuodella. Verotus voitaisiin myös tarvittaessa keskittää yhteen toimipaikkaan. Verotuksen käynnistyminen rekisteröintikatsastuksesta tai yksittäishyväksynnästä parantaisi verotuksessa käytettävien tietojen oikeellisuutta eikä käteisasiakkaita varten tarvitsisi rakentaa omaa sähköisen veroilmoittamisen järjestelmää. Verovelvollisen kannalta ajoneuvon rekisteröinti ja verottaminen helpottuisivat ja verovelvollinen joutuisi asioimaan autoverotuksesta vastaavan viranomaisen luona vain poikkeustapauksissa. VETO-työryhmän mukaan muutokset voitaisiin toteuttaa riippumatta siitä, missä viranomaisessa autoverotusta hoidetaan. Uudistukset edellyttäisivät muutoksia autoverolakiin ja rekisteröintiä koskeviin säännöksiin. Muutoksista aiheutuisi jonkin verran kertaluonteisia tietojärjestelmämuutoksia, ohjaustarvetta ja prosessimuutoksia. Valtiovarainministeriön vero-osastolla perustettiin vuoden 2011 alussa epävirallinen työryhmä pohtimaan autoverotuksen prosessin uudistamista VETO-työryhmän raportissa esitetyllä tavalla. Työryhmän tehtävänä oli selvittää rekisteröintikatsastuksesta tai yksittäishyväksynnästä alkavan verotusprosessin vaiheet käytännön tasolla, rekisteri- ja veroviranomaisen työnjako, tarvittavat lainsäädäntömuutokset sekä tietojärjestelmämuutokset yleisellä tasolla. Selvityksessä verotusprosessia tarkasteltiin verotuksen toimittavasta viranomaisesta ja käytettävistä verotustietojärjestelmistä riippumattomana. Selvitys koskee ensisijaisesti käteisasiakkaiden verotusprosessia ja rekisteröityjen asiamiesten verotusta on käsitelty vain yleisellä tasolla. Selvitys koskee vain ennen ajoneuvon ensirekisteröintiä tapahtuvaa verotusta, josta vastaa nykyisin Tulli. Työryhmään kuuluvat valtiovarainministeriöstä Hanne-Riikka Nalli (pj), Juha Kenraali, Heikki Kuitunen ja Merja Sandell, Tullihallituksesta Esa Lepola, Tapio Rouhiainen ja Netta Voutilainen sekä Liikenteen turvallisuusvirastosta Erik Asplund ja Janne Huhtamäki.

6 8

7 9 2 Nykytilan kuvaus 2.1 Autoverotus Yleistä Autovero kannetaan Suomessa kaikista täällä ensimmäistä kertaa käyttöön otettavista tai rekisteröitävistä henkilö- ja pakettiautoista sekä moottoripyöristä. Autovero kannetaan sekä uusista että käytettynä maahan tuotavista ajoneuvoista. Vuonna 2011 verotettiin noin henkilöautoa, pakettiautoa ja moottoripyörää. Taulukko 1: Vuonna 2011 verotetut henkilöautot, pakettiautot ja moottoripyörät Ajoneuvoluokka Uudet (kpl) Käytetyt (kpl) Henkilöauto Pakettiauto Moottoripyörä Autoverotuksen asiakkaat voidaan jakaa rekisteröityihin asiamiehiin ja käteisasiakkaisiin. Rekisteröidyt asiamiehet tekevät veroilmoitukset pääasiassa sähköisesti ja niiden on asetettava veroviranomaisen määräämä vakuus. Asiamiehet voivat rekisteröidä ajoneuvot ennen veroilmoituksen tekemistä ja veron maksamista. Rekisteröityjä asiamiehiä on nykyisin 83. Käteisasiakkaita ovat muut kuin rekisteröidyt asiamiehet, eli yksityishenkilöt ja sellaiset kaupalliset toimijat, jotka eivät ole hakeutuneet rekisteröidyiksi asiamiehiksi. Käteisasiakkaiden on tehtävä veroilmoitus ja maksettava vero ennen ajoneuvon rekisteröintiä. Ennen ajoneuvon ensirekisteröintiä toimitettavasta autoverotuksesta vastaa Tulli. Ensirekisteröinnin jälkeen toimitettavasta ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksesta johtuvasta verotuksesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Vuonna 2011 Tulli teki noin autoveropäätöstä ja Liikenteen turvallisuusvirasto noin päätöstä Verotusarvo Autoverotuksessa verotusarvona käytetään ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa Suomen markkinoilla. Käytettyjen ja ei-kaupallisesti maahan tuotavien uusien ajoneuvojen verotusarvot määritetään Tullihallituksen markkina-arvoryhmässä tilastollisilla menetelmillä markkinoilta saatavien myynti-ilmoitusten hintatiedoista. Tulli hankkii markkinahintatietoja yksityisiltä yrityksiltä, jotka omassa liiketoiminnassaan keräävät myynti-ilmoitustietoja eri tarkoituksia varten. Ajoneuvojen hintatietoja toimittavat Netwheels Oy ja NettiX Oy, minkä lisäksi hintatietoja haetaan myös muista lähteistä.

8 10 Verotusarvoja määritetään markkinoilta saatavien hintatietojen perusteella sekä automaattisesti että manuaalisesti. Automaattisessa arvonmäärityksessä käytetään SAS-ohjelmistoa, jolla arvot määräytyvät tilastollisten menetelmien avulla. Tilastollinen mallinnus tehdään autoilla joka neljäs viikko ja moottoripyörillä noin joka kuudes viikko. Automaattisella arvonmäärityksellä saatavat yleiset vähittäismyyntiarvot siirtyvät moottoriajoneuvojen hintatietojärjestelmä MAHTIin. Automaattisen arvonmäärityksen avulla saaduilla hintatiedoilla verotetaan % käytetyistä henkilöautoista, % käytetyistä pakettiautoista ja % käytetyistä moottoripyöristä. Jos verotusarvoa ei saada automaattisen arvonmäärityksen avulla, arvo määritetään manuaalisesti. Manuaaliseen arvonmääritykseen päätyvät ajoneuvot, joiden kanssa samanlaisia ajoneuvoja on vain vähän markkinoilla, lähes uudet ajoneuvot sekä yli 25 vuotta vanhat ajoneuvot. Myös manuaalisessa arvonmäärityksessä lähtökohtana ovat markkinoilta saatavat hintatiedot, joiden avulla arvo määritetään tapauskohtaisesti käyttäen jotakin vaihtoehtoisista määritystavoista. Kaupallisesti maahan tuotavien, myytäväksi tarkoitettujen uusien ajoneuvojen verotusarvo määritetään toimijan Tullille ilmoittamien hintatietojen perusteella. Kaupallisten toimijoiden on ilmoitettava veroviranomaiselle myytävänä olevien uusien ajoneuvojen hinnat ja muut vaadittavat tiedot, joiden perusteella Tulli määrittää ajoneuvoille verotusarvot kaupallisen nimikkeen tarkkuudella Veroprosentti Henkilö- ja pakettiautojen autoveroprosentti määräytyy ensisijaisesti ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Hiilidioksidipäästönä käytetään auton valmistajan EU-tyyppihyväksynnässä mitattua, yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta vastaavaa hiilidioksidipäästöä (grammaa kilometrillä). Jos päästöä ei ole mitattu tai se ei ole tiedossa, veroprosentti määräytyy toissijaisesti ajoneuvon kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella. Toissijaista perustetta sovelletaan esimerkiksi, jos kyseessä on vanhempi auto, yksittäiskappaleena valmistettu uusi auto tai EU:n ulkopuolisia markkinoita varten valmistettu yksittäinen auto, jota eivät koske EU-tyyppihyväksyntämenettely ja unionin tason säännökset päästöjen mittaamisesta. Jos auton veroprosentti määräytyisi lain mukaan kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella, verovelvollisella on tietyin edellytyksin mahdollisuus mittauttaa päästö laboratorio-olosuhteissa tai esittää päästöstä muuta virallista näyttöä. Moottoripyörien veroprosentti määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan Ajoneuvon maahantuonti ja käyttö ennen verotusta Ajoneuvon käyttö Suomessa edellyttää pääsääntöisesti autoveron suorittamista ja ajoneuvon rekisteröintiä. Maahan tuotua ajoneuvoa on kuitenkin yleensä tarve käyttää jo ennen verotusta ja rekisteröintiä. Käteisasiakkaalla ajoneuvon käyttö ennen verotusta edellyttää käyttöönottoilmoituksen tekeminen tullipiirille. Tulli vahvistaa käyttöönottoilmoituksen, minkä jälkeen ajoneuvoa voidaan käyttää Suomessa ennen verojen suorittamista. Jos ajoneuvolla ei ole toisessa ETA-valtiossa voimassa olevaa rekisteröintiä, ajoneuvon käyttö edellyttää myös siirtolupaa, jonka saa katsastus- ja tullitoimipaikoilta. Ajoneuvon käyttö siirtoluvalla edellyttää, että ajoneuvoon kiinnitetään sen tunnistamista varten siirtomerkit ja että ajoneuvolla on liikennevakuutus.

9 11 Kaupallisten toimijoiden tuomia, myytäväksi tarkoitettuja ajoneuvoja voidaan käyttää ennen verotusta esittelyajoneuvoja koskevan säännöksen perusteella. Esittelyajoneuvo on myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo, jota voidaan käyttää väliaikaisesti veroa suorittamatta enintään yhdeksän kuukautta. Esittelyajoneuvoja käytetään ajoneuvomallin koeajoon ja esittelyyn. Niistä on tehtävä Tullille käyttöönottoilmoitus ja Tullin vahvistamaa ilmoitusta on pidettävä autossa mukana. Rekisteröidyt asiamiehet voivat vahvistaa käyttöönottoilmoituksen myös itse sen jälkeen, kun ajoneuvon käytöstä on ilmoitettu Tullille sähköpostitse. Lisäksi esittelyajoneuvolla on oltava siirtolupa tai toisessa ETA-jäsenvaltiossa voimassa oleva rekisteröinti Veroilmoituksen tekeminen ja käsittely Varsinaisesti autoverotus käynnistyy Tullille tehtävällä veroilmoituksella. Veroilmoitus tehdään paperilomakkeella ja siihen merkitään sekä ajoneuvon että verovelvollisen tiedot. Veroilmoitus voidaan toimittaa tullitoimipaikkaan myös postitse. Veroilmoituksen liitteeksi täytetään yksilöintilomake, jossa on tarkempia tietoja ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, varusteista ja kunnosta. Veroilmoitukseen on liitettävä myös ajoneuvon ulkomainen rekisteröintitodistus sekä selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta, eli yleensä kauppakirja. Jos rekisteröintitodistuksessa ei ole mainittu ajoneuvon hiilidioksidipäästöä, veroilmoitukseen on liitettävä myös selvitys ajoneuvon päästöstä. Ajoneuvon omistusoikeus tutkitaan ennen verotuspäätöksen tekemistä, koska ajoneuvo voidaan verottaa vain sen nimissä, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Tullivirkailija ottaa veroilmoituksen vastaan ja tarkastaa siinä olevat tiedot. Lisäksi virkailija tarkastaa tarvittaessa ajoneuvon fyysisesti esimerkiksi ajoneuvon yksilöintiä tai sen kunnon arviointia varten. Vuonna 2011 verotuksen yhteydessä myönnettiin kunnon perusteella alennusta noin 700 ajoneuvolle. Kunnon perusteella myönnettävä alennus oli keskimäärin neljä prosenttia yleisestä vähittäismyyntiarvosta ja alennuksen vaikutus autoveron määrään keskimäärin noin sata euroa. Kuntoalennusten vuoksi saamatta jääneen veron määrä on alle euroa vuodessa. Veroilmoituksessa on ilmoitettava myös ajoneuvolla ajetut kilometrit, jotka vaikuttavat ajoneuvon verotusarvoon. Verotusta varten pyritään selvittämään ajoneuvon todellinen ajokilometrimäärä käytettävissä olevan selvityksen perusteella. Ajokilometrimäärää arvioitaessa otetaan huomioon mittarilukeman lisäksi ajoneuvon kunto ja muut yksilölliset ominaisuudet. Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi ajoneuvon huoltokirjan merkinnät, tiedot entisistä omistajista sekä selvitys ajoneuvon mahdollisesta ammattimaisesta käytöstä. Ajokilometrien arvioinnissa käytetään apuna keskimääräisiä ajosuoritteita, jotka ovat henkilöautolla km, pakettiautolla km ja moottoripyörällä km vuodessa. Pääsääntöisesti verotuksessa käytetään joko mittarilukeman mukaisia tai keskimääräisten kilometrien mukaan määritettyjä ajokilometrejä. Ratkaisun verotuksessa sovellettavasta kilometrimäärästä tekee veroilmoituksen käsittelijä. Veroilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tullivirkailija tallentaa veroilmoituksessa annetut tiedot moottoriajoneuvojen verotusjärjestelmä MOVEen. Virkailija tarkastaa ajoneuvon tietojen perusteella hintatietojärjestelmä MAHTIsta, onko ajoneuvolle saatavilla automaattisesti määritetty verotusarvo. Jos verotusarvo on valmiina, virkailija tekee verotuspäätöksen ja postittaa sen verovelvolliselle. Jos verotusarvoa ei saada MAHTIsta, virkailija tekee verotusjärjestelmällä markkina-arvokyselyn Tullin markkina-arvoryhmälle. Siellä arvonmäärittäjä määrittää ajoneuvolle yleisen vähittäismyyntiarvon ja laatii lausunnon. Lausunto toimitetaan sähköpostitse verotuksesta vastaavalle tullipiirille, jossa verovirkailija tallentaa ajoneuvon verotusarvotiedot verotusjärjestelmään ja tekee verotuspäätöksen.

10 12 Verotuspäätökseen liitetään verotuksessa sovelletun verotusarvon perustelut, joissa selostetaan arvonmäärityksessä käytetty menetelmä ja kuvataan hintalähteitä joko tilastollisella kaaviokuvalla tai luettelemalla sovelletut hintahavainnot. Jos verotusarvo on määritetty automaattisesti, perustelut tulostetaan tullipiirissä Tullin intranetistä. Jos verotusarvo on määritetty manuaalisesti, verotuspäätökseen liitetään markkina-arvoryhmän lausunto, joka sisältää tiedot sekä arvonmääritysmenetelmästä että sovelletuista hintahavainnoista. Verotusarvon perustelut liitetään arkistoon meneviin verotuspäätöksen asiakirjoihin, mutta verotusjärjestelmässä oleviin verotustapahtuman tietoihin niitä ei voida nykyisin tallentaa sähköisesti. Kuva 1. Veroilmoituksen käsittelyprosessi nykyisin Siirtolupa Käyttöönottoilmoitus Ajoneuvon fyysinen tarkastaminen Kunnon vaikutuksen arviointi Ajoneuvon maahantuonti tai valmistus Veroilmoitus Veroilmoituksen tarkastaminen Tietojen tallentaminen MOVEjärestelmään ja MAHTI-kysely Verotuspäätöksen tekeminen ja postitus Markkinaarvokysely Verotusarvon määrittäminen manuaalisesti Kuva 2. Verotusarvon määritysprosessi nykyisin MAHTI Hintatietojärjestelmä Verokäsittelijä MOVE Verotusjärjestelmä Verotuspäätös Marvo-SAS -palvelin Arvonmääritysjärjestelmä Arvonmäärittäjä

11 Verovapaat ja alennetun veron ajoneuvot Autoverolaissa pääsääntönä on ajoneuvojen verollisuus. Laissa säädetään kuitenkin useista alennettuun veroon tai verovapauteen oikeutetuista ajoneuvoista. Alennettuun veroon oikeutettuja ajoneuvoja ovat Suomeen muuton yhteydessä tuotavat ajoneuvot ja taksit. Myös invalidin käyttöön tulevan ajoneuvon autoverosta voi saada autoveron palautusta. Autoverosta vapaita ajoneuvoja ovat pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuormaauto, ruumisauto ja matkailuauto, jonka omamassa on vähintään kiloa. Verovapaita ovat myös tietyt L-luokan ajoneuvot, kuten mopot ja mopoautot, kemikaaliviraston ja Suomessa toimivien EU-toimielinten henkilöstön ajoneuvot sekä muiden valtioiden diplomaattien käyttöön tulevat ajoneuvot. Alennetun veron ja verovapauden saa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Verovapaita ja alennetun veron ajoneuvoja verotettiin vuonna 2011 yhteensä noin 8 400, josta suurimmat ryhmät olivat taksit, muuttoajoneuvot ja matkailuautot. Vuonna 2011 verotettiin taksia, muuttoajoneuvoa, matkailuautoa, 268 invataksia, 143 pelastusautoa, 142 diplomaattiajoneuvoa, 102 sairasautoa, 89 eläinlääkintäautoa ja 47 ruumisautoa. Verovapaiden ja alennetun veron ajoneuvojen verotuksen yhteydessä on yleensä esitettävä normaaliverotuksesta poikkeavia selvityksiä sen varmistamiseksi, että laissa säädetyt verovapauden tai alennetun veron edellytykset täyttyvät. Veroilmoitusten käsittely poikkeaa tällöin edellä kuvatusta perusmallista. Verovapaiden ja alennetun veron ajoneuvojen verotusta käsitellään tarkemmin muistion liitteessä 2. Autoverosta vapaiden ajoneuvojen tekniset määritelmät on tarkoitus siirtää tieliikennelainsäädännöstä verolainsäädäntöön vuoden 2012 aikana. Siirrolla ei ole vaikutusta verotusmenettelyyn, mutta se voi joissain tapauksissa vaikuttaa vaadittavaan asiakirjaselvitykseen Veronoikaisu ja muutoksenhaku Autoverotuspäätöstä voidaan muuttaa laissa säädettyjen määräaikojen kuluessa. Verotus voi tulla oikaisukäsittelyyn joko veroviranomaisen tai verovelvollisen aloitteesta ja oikaisu voidaan tehdä niin veronsaajan kuin verovelvollisenkin hyväksi. Autoverotuksen muutoksenhaussa on käytössä oikaisuvaatimusmenettely, jolloin muutoksenhakuprosessi on kaksivaiheinen. Verotuspäätökseen on haettava ensin oikaisua päätöksen tehneeltä tullipiiriltä ja vasta oikaisupäätöksestä voi valittaa halutessaan hallinto-oikeuteen. Autoverotuksen oikaisukäsittely on toistaiseksi täysin manuaalista lukuun ottamatta rekisteröityjen asiamiesten asiakasaloitteista oikaisua, joka tulee vireille sanomamuodossa verotuksen tavoin. Rekisteröityjen asiamiesten verotuksia koskevaan oikaisuun on suunniteltu massaoikaisutoimintoa, jonka avulla sanomamuodossa tulleita oikaisuvaatimuksia pystytään käsittelemään Tullissa massamenettelyssä. Toiminto saadaan käyttöön aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua. Oikaisuvaatimukset käsitellään verotusjärjestelmä MOVEssa. Oikaisuvaatimuksen johdosta laaditaan päätösesitys, joka lähetetään verovelvolliselle kuultavaksi. Jos verovelvollinen lähettää vastineen, käsittelijä arvioi, vaikuttaako vastine ratkaisuun, minkä jälkeen tehdään oikaisupäätös. Jos verovelvollinen ei ole tyytyväinen saamaansa oikaisupäätökseen, hän voi hakea siihen muutosta oman kotipaikkansa mukaan määräytyvältä hallinto-oikeudelta. Valitus toimitetaan tällöin oikaisupäätöksen antaneelle tullitoimipaikalle, joka laatii valituslausunnon ja toimittaa asiakirjat edelleen hallinto-oikeuteen.

12 Rekisteröinti Rekisteröintikatsastus ja yksittäishyväksyntä Ennen yksittäisen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen sille on tehtävä joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Rekisteröintikatsastus on yksittäisen ajoneuvon tarkastus, jonka tarkoituksena on ajoneuvon luokittelu. Rekisteröintikatsastus tehdään ajoneuvolle ennen sen rekisteröintiä Suomessa. Siinä todetaan ajoneuvon tekniset tiedot ja säädöstenmukaisuus sekä tarkastetaan ajoneuvon kunto, rakenne ja varusteet. Rekisteröintikatsastuksessa katsastaja tarkastaa ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden ajoneuvon asiakirjojen perusteella. Selvitykseksi ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimuksenmukaisuudesta käyvät seuraavat asiakirjat: Ajoneuvon valmistajan antama vaatimuksenmukaisuus- eli CoC-todistus, joka on alkuperäinen, tyyppihyväksytyn ajoneuvon valmistusvaiheen tilanteen mukaisesti laadittu todistus. Valmistajan tai valmistajan edustajan antama selvitys siitä, mitkä vaatimukset ajoneuvo täytti valmistajan luovuttaessa ajoneuvon. Hyväksytyn tutkimuslaitoksen antama todistus. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa olevat ajoneuvon vaatimuksenmukaisuutta koskevat merkinnät. Todistus viimeisestä ulkomaisesta rekisteröinnistä. Yksittäishyväksyntä on tyyppihyväksynnän kanssa rinnakkainen menettely, jossa jäsenvaltio varmistaa, että yksittäinen ajoneuvo täyttää sitä koskevat määräykset. Yksittäishyväksyntä koskee vain uusia tai enintään kuusi kuukautta käytössä olleita ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty valmiina tai valmistuneena. Yksittäishyväksyntä voidaan tehdä myös tyyppihyväksytylle ajoneuvolle, jos sitä on muutettu hyväksynnän jälkeen muuttamalla esimerkiksi tyyppihyväksytty henkilöauto pakettiautoksi. Suomessa tehdään vuosittain noin yksittäishyväksyntää. Yksittäishyväksyttävä ajoneuvo voi olla myös muu kuin ainoa kappale. Erona sarjatuotantoautojen tyyppihyväksyntään on se, että jokainen ajoneuvo tarkastetaan ja hyväksytään erikseen, minkä vuoksi muun muassa rikkovia testejä ei edellytetä. Yhtenäistetty yksittäishyväksyntämenettely on otettu käyttöön koko EU:ssa vuonna 2009 ja siihen sisältyy vastavuoroisen tunnustamisen periaate. Yksittäishyväksynnästä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Nykyisin yksittäishyväksyntöjä tekevät ne katsastustoimipaikat, jotka tekevät myös rekisteröintikatsastuksia. Vuoden 2013 alussa yksittäishyväksynnät siirtyvät Liikenteen turvallisuusviraston sopimuskumppaneiden hoidettavaksi. Sopimuskumppanit tulevat olemaan osin samoja toimijoita kuin nykyiset rekisteröintikatsastusta ja yksittäishyväksyntää hoitavat katsastustoimipaikat. Rekisteröintikatsastus ja yksittäishyväksyntä tehdään pääasiassa ajoneuvon asiakirjojen perusteella, koska suurta osaa ajoneuvon ominaisuuksista ei voida todeta ilman erilaisten mittauslaitteiden ja muiden laitteiden käyttämistä. Ajoneuvo tarkastetaan kuitenkin fyysisesti sen varmistamiseksi, että asiakirjat koskevat nimenomaisesti hyväksyttävänä olevaa ajoneuvoa. Yksittäishyväksyttävistä ajoneuvoista otetaan kaksi kuvaa katsastustoimipaikkojen käytössä olevilla digikameroilla. Kuvat tallennetaan Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään KATSA-järjestelmään. Rekisteröintikatsastuksessa ei nykyisin oteta ajoneuvosta kuvia, mutta valmiudet myös tähän ovat olemassa. Rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä esitettävät asiakirjat digitoidaan ja tallennetaan DIGI-järjestelmään. Asiakirjat digitoidaan keskitetysti Liikenteen turvallisuusviraston alihankkijalla, joka on nykyisin Itella. Rekiste-

13 15 röintikatsastuksesta ja yksittäishyväksynnästä annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle todistus, eli rekisteröintikatsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus. Uusilla ajoneuvoilla rekisteröintikatsastus ja yksittäishyväksyntä korvataan yleensä ennakkoilmoituksella. Ennakkoilmoituksia voivat antaa toimijat, jotka ovat tehneet Liikenteen turvallisuusviraston kanssa ennakkoilmoitussopimuksen. Ennakkoilmoittajien on oltava autoverotuksen rekisteröityjä asiamiehiä Rekisteröinti Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajoneuvorekisterin ylläpidosta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusvirasto on järjestänyt rekisteröintitoiminnan hankkimalla palveluja niiden tuottajilta eli sopimusrekisteröijiltä. Ajoneuvoja rekisteröidään katsastustoimipaikoilla, vakuutusyhtiöissä, autoliikkeissä ja rahoitusyhtiöissä. Palveluntuottajilla on noin toimipaikkaa. Liikenteen turvallisuusvirasto ei itse rekisteröi ajoneuvoja erityisrekisteröintejä, kuten vienti- ja diplomaattirekisteröintejä, lukuun ottamatta. Ajoneuvojen rekisteröinti on Suomessa ilmoituksenvaraista, eli ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on velvollisuus ilmoittaa ajoneuvon rekisteröintitiedot ja niissä tapahtuvat muutoksen ajoneuvoliikennerekisteriin. Ilmoitus tehdään rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla ja ilmoittaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia rekisteröintitoimipaikalla. Ajoneuvon ensirekisteröinnin yleiset edellytykset ovat: Ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa tai siitä on annettu rekisteröintiin kelpaava ennakkoilmoitustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus. Ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset. Ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18 l :ssä tarkoitettua romutustodistusta. Ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta sekä ajoneuvon omistusoikeudesta ja haltijasta esitetään asianmukainen selvitys. Liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään selvitys. 2.3 Nykytilan arviointia Ajoneuvon käyttöönotto Suomessa edellyttää ajoneuvon verottamista, rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän tekemistä ja ajoneuvon rekisteröintiä. Veroilmoitus tehdään tullitoimipaikalla tai toimitetaan Tullille postitse. Rekisteröintikatsastus, yksittäishyväksyntä ja ajoneuvon rekisteröinti taas edellyttävät käyntiä katsastustoimipaikalla. Ajoneuvoista kerätään samoja teknisiä tietoja sekä verotusta että rekisteröintiä varten. Rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä tekniset tiedot merkitsee rekisteriin ajoneuvotekniikan asiantuntija, kun autoverotuksessa veroilmoituksen vastaanottaa ja käsittelee verokäsittelijä, jolla ei yleensä ole erityistä ajoneuvoteknistä koulutusta. Kaikki rekisteröintikatsastettavat ja yksittäishyväksyttävät ajoneuvot tarkastetaan katsastustoimipaikalla. Verotettavaksi ilmoitettavista ajoneuvoista tarkastetaan vain osa, jolloin veroilmoituksissa olevat virheet ja puutteet voivat jäädä huomaamatta. Autoverotuksessa uusien ajoneuvojen verotukseen painottuva rekisteröityjen asiamiesten verotusprosessi on pitkälle automatisoitu. Pääasiassa käytettyihin ajoneuvoihin kohdistuva käteisasiakkaiden verotus toimitetaan sen sijaan manuaalisesti. Manuaalikäsittelyn vuoksi käytettyjen ajoneuvojen verotuksessa tarvitaan selvästi suurempi määrä resursseja kuin rekis-

14 16 teröityjen asiamiesten tuomien uusien ajoneuvojen verotuksessa, vaikka käytettyjä ajoneuvoja verotetaan huomattavasti vähemmän kuin uusia ajoneuvoja. Autoverotuksen prosessia voitaisiin automatisoida jonkin verran myös pelkästään veroviranomaisessa tapahtuvalla kehitystyöllä. Autoverotuksessa on harkittu esimerkiksi käteisasiakkaille tarkoitetun sähköisen veroilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa. Tällainen sähköinen järjestelmä helpottaisi veroilmoitusten tekemistä ja vähentäisi jonkin verran veroviranomaisessa tapahtuvaa tallennustyötä. Koska veroilmoitus perustuisi vain verovelvollisen ilmoittamiin tietoihin, sähköinen ilmoitusjärjestelmä ei parantaisi kuitenkaan verotuksen oikeellisuutta. Sähköinen veroilmoittaminen ei myöskään poistaisi sitä, että samoja ajoneuvojen tietoja ilmoitettaisiin ja tallennettaisiin edelleen eri viranomaisissa. Tästä aiheutuu ylimääräistä työtä paitsi kaksinkertaisen tallennuksen, myös viranomaisten erilaisista tulkinnoista ja tallentamisessa tapahtuvista virheistä johtuvien selvitysten muodossa. Tämän vuoksi autoverotuksen kehittämisessä mittavampia hyötyjä saavutettaisiin lisäämällä katsastuksen, rekisteröinnin ja verotuksen välistä yhteistyötä, jolloin verotuksen toimittaminen tehostuisi, resurssitarve vähenisi ja verotuksen oikeellisuus parantuisi.

15 17 3 Ehdotus uudeksi autoverotusprosessiksi 3.1 Rekisteröintikatsastuksesta alkava verotusmenettely Tarkastelun kohteena olevassa uudessa mallissa ajoneuvojen autoverotus käynnistyisi rekisteröintikatsastuksessa. Muutos koskisi kaikkia autoverollisia ajoneuvoluokkia, eli henkilöautoja, pakettiautoja sekä moottoripyöriä ja tieliikenteeseen käytettäviä mönkijöitä. Veroilmoituksia voisivat ottaa vastaan katsastustoimipaikat, jotka olisivat tehneet sopimuksen veroviranomaisen kanssa. Veroilmoituksia vastaanottavien katsastustoimipaikkojen edellytyksistä säädettäisiin autoverolaissa. Tiedon veroilmoituksia vastaanottavista katsastustoimipaikoista saisi muun muassa veroviranomaisen Internet-sivuilta sekä puhelinneuvonnasta Ajoneuvon käyttö ennen verotusta ja rekisteröintiä Ajoneuvon käyttö ennen verotuksen toimittamista ja ajoneuvon rekisteröintiä tulisi olla mahdollista myös uudessa mallissa, joten käyttöönottoilmoitusta tai muuta vastaavaa menettelyä sovellettaisiin edelleen. Nykyisen manuaalisen ilmoitusmenettelyn sijasta käyttöönottoilmoitus annettaisiin kuitenkin sähköisesti. Lähtökohtana olisi, että käyttöönottoilmoituslomake täytettäisiin Internetissä ja lähetettäisiin sähköisesti veroviranomaiselle. Ilmoitus olisi tehtävä ennen kuin ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa. Ilmoituksen tekijä saisi paluuviestinä esimerkiksi sähköpostiinsa veroviranomaisen vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen hyväksymisestä. Veroviranomaisen vahvistusviesti olisi tulostettava ja se olisi pidettävä ajoneuvossa mukana. Veroviranomaisen vahvistuksen voisi tilata myös matkapuhelimeen, jolloin vahvistusta ei tarvitsisi tulostaa, jos puhelin on mukana ajoneuvoa käytettäessä. Käyttöönottoilmoitus tulisi todennäköisesti voida tehdä myös muuten kuin sähköisesti, mutta ilmoituksia vahvistettaisiin vain tietyissä veroviranomaisen toimipaikoissa. Käyttöönottoilmoituksen edellytyksenä on nykyisin, että ajoneuvosta tehdään veroilmoitus viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä. Rekisteröintikatsastus edellyttää yleensä ajanvarausta, jolloin viiden päivän aikaraja voi uudessa mallissa olla ainakin joissakin tilanteissa liian lyhyt. Tämän vuoksi veroilmoituksen tekemisen määräaikaa tulisi pidentää esimerkiksi kymmeneen päivän. Käyttöönottoilmoituksen lisäksi ajoneuvon käyttö edellyttäisi voimassa olevaa rekisteröintiä. Jos ajoneuvolla ei olisi toisessa EU- tai ETA-maassa voimassa olevaa rekisteröintiä, sille tulisi hankkia siirtolupa. Siirtolupia myöntävät nykyisin Tulli ja katsastustoimipaikat. Tulevaisuudessa Tullin mahdollisuudet siirtolupien myymiseen voivat vaikeutua sen supistaessa palveluita satamissa ja rajanylityspaikoilla. Koska siirtolupia tarvitaan jatkossakin maahan saapuviin ajoneuvoihin, siirtolupien myynti erityisesti satamissa voidaan joutua järjestämään uudella tavalla. Siirtolupakäytäntöihin voi lisäksi vaikuttaa EU:ssa tapahtuva kehitys. Vireillä on hanke siirtolupakäytäntöjen yhtenäistämisestä, jonka myötä siirtolupa voitaisiin esimerkiksi hankkia jo lähtömaasta. Hankkeen aikataulu ei ole selvillä. Siirtolupia koskevan lainsäädännön valmistelu kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan.

16 18 Verotusprosessin muutoksilla ei olisi vaikutusta kaupallista toimintaa koskeviin esittelyajoneuvosäännöksiin Rekisteröintikatsastus ja veroilmoitus Verotus käynnistyisi veroilmoituksella, jonka verovelvollinen antaisi rekisteröintikatsastuksen tekevälle katsastajalle. Varsinaisesti verotus tulisi vireille, kun veroilmoitus saapuisi veroviranomaiseen. Veroilmoituksia voisivat ottaa vastaan vain veroviranomaisen hyväksymät katsastustoimipaikat, joiden kanssa veroviranomainen olisi tehnyt sopimuksen. Jos katsastustoimintaa koskeva lainmuutos toteutuu aikaisemmin esitetyssä muodossa, veroilmoitusten vastaanotto-oikeus myönnettäisiin lähtökohtaisesti niille katsastustoimipaikoille, jotka voisivat tehdä rekisteröintikatsastuksia ja yksittäishyväksyntöjä. Lisäksi veroilmoituksia vastaanottavalta katsastustoimipaikalta vaadittaisiin luotettavuutta, asiantuntevuutta, vakavaraisuutta ja riippumattomuutta. Toimipaikan tulisi pystyä vastaanottamaan veroilmoitukset siten kuin veroviranomainen määrä sekä varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu, asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja asianmukainen tietosuoja. Katsastustoimipaikalle säädettävät edellytykset olisivat pitkälti samat kuin katsastustoimintaa koskevat edellytykset. Nykyisin veroilmoituslomakkeeseen sisältyy runsaasti ajoneuvoa koskevia teknisiä tietoja, joita ei uudessa mallissa tarvitsisi enää ilmoittaa erikseen, koska tekniset tiedot kirjataan rekisteröintijärjestelmään rekisteröintikatsastuksessa ajoneuvon asiakirjojen perusteella. Veroilmoituslomakkeessa ilmoitettaisiin verovelvollisen tiedot sekä sellaiset verotuksen kannalta olennaiset tiedot, joita ei kerätä rekisteröintikatsastuksessa. Lisäksi veroilmoituksessa ilmoitettaisiin esimerkiksi ajoneuvon kuntoa ja muita yksilöllisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset, joihin verovelvollinen haluisi vedota ajoneuvon verotuksessa. Veroilmoitus voitaisiin tehdä joko perinteisellä paperilomakkeella tai sähköisessä muodossa, jolloin se voitaisiin tallentaa suoraan järjestelmään. Jos veroilmoitus tehtäisiin paperilomakkeella, täytetty lomake digitoitaisiin muiden rekisteröintiasiakirjojen kanssa ja siirrettäisiin sähköisessä muodossa Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ). Jos lomake olisi sähköinen, prosessin sujuvuuden varmistamiseksi tavoitteena tulisi olla, että lomake täytettäisiin ensisijaisesti ennen rekisteröintikatsastukseen menoa. Lomake lähetettäisiin järjestelmään, josta katsastaja tarkastaisi veroilmoituksen saapuneeksi rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Sähköisen lomakkeen voisi mahdollisesti täyttää myös katsastustoimipaikoille järjestettävillä asiakaspäätteillä. Tällöin olisi kuitenkin otettava huomioon, että katsastaja ei voisi antaa muuta kuin yleisen tason menettelyllistä neuvontaa lomaketta täyttävälle verovelvolliselle. Vastuu veroilmoituksessa annetuista tiedoista olisi aina verovelvollisella. Tämän vuoksi verovelvollisen tulisi tarkastaa katsastajan järjestelmään kirjaamat tiedot ennen veroilmoituksen lähettämistä veroviranomaiselle. Tietojen tarkastamista varten verovelvollinen saisi rekisteröintijärjestelmästä tulosteen, joka jäisi verovelvolliselle myös tositteeksi veroilmoituksen jättämisestä. Jos veroilmoituksessa olisi virhe, verovelvollinen vastaisi siitä aina veroviranomaiseen nähden. Verovelvollinen ei voisi vedota verotuksessa pätevästi siihen, että virheellisen merkinnän on tehnyt katsastaja. Verovelvollisen tulisi tarkastaa järjestelmään kirjattujen ajoneuvon teknisten tietojen lisäksi myös ajoneuvon kunnosta laadittu tarkastusraportti, jos kuntoon on vedottu ja ajoneuvo tarkastettu. Jos verovelvollinen olisi katsastajan kanssa eri mieltä jostakin ajoneuvon teknisestä ominaisuudesta tai kuntoon liittyvästä seikasta, hän voisi saattaa asian veroviranomaisen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi ilmoittamalla tästä katsastajalle rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Katsastaja tekisi tällöin asiasta merkinnän ajoneuvon tietoihin, jolloin veroilmoitus nousisi veroviranomaisessa manuaalitarkasteluun.

17 19 Kuva 3. Rekisteröintikatsastus ja veroilmoituksen vastaanottaminen uudessa mallissa Ajoneuvo rekisteröintikatsastukseen Asiakirjojen ja ajoneuvon tarkastaminen Ajoneuvon korjaus tai lisäselvityksen hankkiminen Rekisteröintikatsastus hylätään Rekisteröintikatsastus hyväksytään Veroilmoituksen tekeminen Kunnon tarkastaminen Katsastajan raportti kunnosta Verovelvollinen ei hyväksy Vetoaa kuntoon Verovelvollinen hyväksyy Ei vetoa kuntoon Merkintä järjestelmään Katsastaja kirjaa ajoneuvon tiedot järjestelmään ja tulostaa ne verovelvolliselle Verovelvollinen tarkastaa ajoneuvon tiedot Verovelvollinen hyväksyy Verovelvollinen ei hyväksy Tietojen korjaaminen tai merkintä järjestelmään Veroilmoitus valmis Omistusoikeuden selvittäminen Nykyisin verotuksen yhteydessä varmistetaan, että verovelvollinen on ajoneuvon omistaja. Autoverolaissa ei kuitenkaan suoranaisesti edellytetä omistusoikeuden selvittämistä ennen ajoneuvon verotusta. Omistusoikeusselvitys on sen sijaan ajoneuvon rekisteröinnin edellytys. Rekisteröintiasetuksen 9 :n 1 momentin b-kohdan mukaan ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys. Koska omistusoikeutta koskeva näyttö esitetään asiakirjoilla, uudessa mallissa omistusoikeuden selvittäminen verotuksen yhteydessä estäisi veroilmoitusten automaattisen käsittelyn veroviranomaisessa. Tämän vuoksi omistusoikeusselvitys tehtäisiin katsastusasemalla rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän yhteydessä, jolloin ajoneuvoon liittyviä asiakirjoja käsitellään muutoinkin. Veroilmoitus voitaisiin tehdä vasta omistusoikeuden selvittämisen jälkeen, koska veroilmoitus on tehtävä sen nimissä, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Omistusoikeuden selvittäminen rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä olisi perusteltu myös sen vuoksi, että omistusoikeuden selvittäminen on laissa säädetty nimenomaisesti rekisteröinnin edellytykseksi. Autoverotuksessa edellytetään nykyisin omistusoikeusselvitystä pääasiassa viimeiseen ulkomaiseen rekisteriin merkittyyn omistajaan asti. Rekisteröinnissä omistusoikeusselvitys vaaditaan viimeiseen ulkomaiseen omistajaan saakka tai jos ajoneuvo on verotettu, verotuspäätökseen merkittyyn verovelvolliseen asti. Prosessimuutoksen yhteydessä olisi ratkaistava, millä tarkkuudella omistusoikeusselvitys on tehtävä verotuksen ja rekisteröinnin tarpeet huomioon ottaen. Rekisteröintikatsastuksen edellytyksenä on jo nykyisin ulkomaisen rekisteröintitodistuksen II-osan (niin sanottu ilmoitusosa) luovuttaminen katsastajalle. Prosessimuutoksen yhteydessä tulisi selvittää, voisiko rekisteröintitodistus yhdessä ajoneuvon hallinnan kanssa

18 20 olla jo riittävä osoitus haltijan omistusoikeudesta, kun kyseessä on irtain omaisuus. Osana omistusoikeusselvitystä tehtäisiin myös Eucaris-kysely, joka tullee Suomessa käyttöön lähivuosina. Eucaris-kysely voidaan tehdä sähköisesti ja sen avulla pystytään varmistamaan, että ajoneuvoa ei ole ilmoitettu järjestelmässä varastetuksi Ajoneuvon yksilöinti Autoverotuksessa ajoneuvo on yksilöitävä sen verotusarvon määrittämistä varten. Uudessa mallissa ajoneuvo olisi yksilöitävä riittävän tarkasti heti rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä. Tämän vuoksi rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä kirjattaisiin myös ne verotuksen toimittamisen kannalta olennaiset tiedot, jotka nykyisin merkitään rekisteriin vasta ajoneuvoa rekisteröitäessä. Suuri osa verotuksessa tarvittavista tiedoista kerätään jo nykyisin ajoneuvon rekisteröintikatsastuksen, yksittäishyväksynnän ja rekisteröinnin yhteydessä. Verotusta varten tarvitaan kuitenkin myös tietoja, joita ei kerätä rekisteröintikatsastuksessa tai ajoneuvoa rekisteröitäessä. Seuraavassa taulukossa luetellaan verotusta varten tarvittavat tekniset tiedot, jotka olisi kerättävä uudessa mallissa rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä nykyisin kerättävien tietojen lisäksi. Verotusta varten tarvittavien tietojen määrää arvioidaan tarkemmin jatkovalmistelun yhteydessä. Taulukko 2: Verotusta varten rekisteriin lisättävät teknisiä tietoja koskevat kentät. Tietokenttä Ajokilometrit Vaihteisto (automaatti/manuaali) ja vaihteiden lukumäärä Malli Mallintarkennin Mallivuosi ja mallisukupolvi Varustetaso ja yksittäiset verotusarvoon vaikuttavat varusteet Veropäivä eli veroperusteiden määräytymispäivä Verovelvollisen status Selite, eli vapaa tekstikenttä Pakettiauton penkkirivien lukumäärä Pakettiauton kori Erityisehdot Kerättävä tieto Ajoneuvon mittarilukema aletaan merkitä katsastuksen yhteydessä järjestelmään vuoden 2014 alusta lukien. Tiedot merkittävissä ATJ:ään jo nykyisin, mutta tietoa ei kerätä. Mallia ja mallintarkenninta koskevat tiedot ovat tärkeitä, jos verotus halutaan toimittaa mahdollisimman automaattisesti. Yhdenmukaisuuden vuoksi alasvetovalikot ovat parempia kuin vapaatekstikentät. Yhtenäisestä käytännöstä on sovittava. Kts. malli. Mallivuosi ja mallisukupolvi eivät ole käsitteinä täysin yksiselitteisiä eivätkä kaikki automerkit käytä mallivuotta tai -sukupolvea ajoneuvomallien yksilöinnissä. Tieto voidaan kerätä joko rekisteröintikatsastuksessa / yksittäishyväksynnässä tai verotusvaiheessa. Mallivuotta ja -sukupolvea voidaan selvittää ajoneuvon valmistenumeron, asiakirjojen ja verovelvollisen ilmoituksen avulla. Nykyisin tiedot perustuvat pääasiassa verovelvollisen omaan ilmoitukseen. Mallivuosi ilmoitetaan lähinnä silloin, kun ajoneuvo on niin sanottua vanhaa mallivuotta, jolloin ominaisuus voi alentaa verotusarvoa. Rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän yhteydessä tulisi todeta ajoneuvon varustetaso sekä se, onko ajoneuvossa verotuksen kannalta merkityksellisiä lisävarusteita. Nykyinen verotuksen kannalta merkityksellisten varusteiden lista olisi päivitettävä muutoksen yhteydessä. Lisäksi on pohdittava, minkä ikäisillä ajoneuvoilla varustelu ei enää vaikuta arvonmääritykseen, jolloin varusteita ei tarvitsisi merkitä verotusta varten annettaviin tietoihin. Rekisteröintijärjestelmässä olevan varustelistauksen tulisi olla helposti muutettavissa, koska merkityksellisten varusteiden lista muuttuu ja sitä on päivitettävä säännöllisesti muutaman vuoden välein. Normaalitapauksissa rekisteröintikatsastuksen tekopäivä, mutta voi olla myös joku muu, jos veroilmoitusta ei tehdä välittömästi rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Tieto siitä, onko verovelvollinen yksityishenkilö vai kaupallinen toimija. Pääteltävissä sen mukaan, ilmoitetaanko henkilötunnus vai y-tunnus. Vapaamuotoisia tapauskohtaisia tietoja varten. Voidaan tarvittaessa päätellä myös ajoneuvon istumapaikkojen ja kuljettajan vieressä olevien paikkojen lukumäärän perusteella, mutta selvyyden vuoksi lukumäärä tulisi merkitä rekisteritietoihin. Tieto siitä, onko kyseessä esimerkiksi avolava- tai kylmäkuljetusauto. Esimerkiksi oikeanpuoleinen ohjaus, rakennettu ajoneuvo tai vaihdettujen osien prosentuaalinen osuus.

19 Hiilidioksidipäästö Uudessa mallissa autoveron veroprosentti määräytyisi aina ajoneuvoliikennerekisteriin merkityn hiilidioksidipäästön perusteella. Rekisteriin merkitään ajoneuvolle EU:n lainsäädännön mukaan mitattu päästö. Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt merkitään rekisteriin seuraavissa tapauksissa: M1-luokan auto, jonka kokonaismassa on enintään kilogrammaa, jos se on otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2001 tai sen jälkeen. M1 luokan auto, jonka kokonaismassa on yli kilogrammaa, jos se on otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2002 tai sen jälkeen. N1-luokan I alaluokan pakettiauto, jos on otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2006 tai sen jälkeen. N1-luokan II ja III alaluokan pakettiauto, jos se on otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2008 tai sen jälkeen. Päästötieto merkitään rekisteriin tavallisimmin vaatimuksenmukaisuustodistuksen, ulkomaisen rekisteröintitodistuksen taikka ajoneuvon valmistajan tai valmistajan edustajan antaman todistuksen perusteella. Vastaava selvitys hyväksytään nykyisin myös autoverotuksessa osoitukseksi ajoneuvon hiilidioksidipäästöstä. Päästöjen osalta autoverotus ja rekisteröinti eroavat siinä, että autoverotus voi nykyisin perustua päästöihin myös sellaisilla vuonna käyttöön otetuilla autoilla, joiden päästöjä ei merkitä rekisteriin. Tällöin verovelvollisen on vaadittava erikseen veroilmoituksessa todellisen päästön käyttämistä verotuksessa ja esitettävä päästöstä asianmukainen selvitys. Jotta verotus voitaisiin uudessa mallissa toimittaa mahdollisimman automaattisesti, autoverotuksessa tulisi käyttää ensisijaisesti vain rekisteriin merkittäviä hiilidioksidipäästötietoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että ennen vuotta 2001 käyttöön otettujen henkilöautojen ja ennen vuotta 2008 käyttöön otettujen pakettiautojen vero määräytyisi aina kokonaismassan mukaan eikä selvitystä todellisesta päästöstä voisi enää esittää. Muutoksen vaikutus olisi käytännössä vähäinen, koska henkilöautoilla se koskisi prosessimuutoksen toteutuessa jo varsin vanhoja autoja, joita tuodaan Suomeen vähän. Myöskään pakettiautoilla muutos ei olisi kovin merkittävä, koska ennen vuotta 2008 käyttöön otetuille autoille on mitattu päästöjä vain harvoin Ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet ja ajokilometrit Autoverotuksessa on arvioitava ajoneuvon yksilöllisten ominaisuuksien, kuten kunnon, vaikutus sen yleiseen vähittäismyyntiarvoon, jos verovelvollinen vetoaa niihin veroilmoituksessa. Ajoneuvon kunnon toteamiseksi se tarkastetaan nykyisin verotuksen yhteydessä tullitoimipaikalla. Verovelvollinen merkitsee ajoneuvon kunnon veroilmoituslomakkeeseen joko hyväksi, normaaliksi tai huonoksi. Tullivirkailija tarkastaa ajoneuvon ja kirjaa ylös ajoneuvon kunnossa havaittavat puutteet sekä arvioi, onko ajoneuvon verotusarvoa tarvetta alentaa kunnon vuoksi. Uudessa mallissa ajoneuvon fyysinen tarkastaminen kuuluisi rekisteröintikatsastuksesta tai yksittäishyväksynnästä vastaavalle katsastajalle. Perustuslaissa kielletään merkittävää julkisen vallan käyttämistä sisältävien tehtävien antaminen muille kuin viranomaisille. Tämän vuoksi katsastajan tehtävä olisi rajattava tarkasti. Lähtökohtana kunnon tarkastamisessa olisi, että verovelvollinen yksilöi ajoneuvon virheet ja puutteet. Pelkkä yleisluontoinen ilmoitus ajoneuvon huonosta kunnosta ei enää riittäisi. Kunto yksilöitäisiin lomakkeella. Lomakkeessa voisi

20 22 olla yksilöintiä varten myös kuva ajoneuvosta, johon verovelvollinen merkitsisi esimerkiksi ajoneuvon lommot ja muut pintavauriot. Katsastaja tarkastaisi ajoneuvon ja merkitsisi tarkastuslomakkeeseen, onko ajoneuvossa havaittavissa verovelvollisen ilmoittamat vauriot. Ilmoitetut vauriot myös kuvattaisiin. Katsastaja ei kuitenkaan ottaisi kantaa siihen, onko ajoneuvo esimerkiksi ikään ja ajokilometreihin nähden normaalikuntoinen. Verovelvollisen antama ajoneuvon kuntoa koskeva selvitys, katsastajan täyttämä tarkastuslomake tai -raportti sekä ajoneuvon kuvat toimitettaisiin veroviranomaiselle veroilmoituksen yhteydessä. Niiden perusteella veroviranomainen ratkaisisi sen, vaikuttaako ajoneuvon kunto yleiseen vähittäismyyntiarvoon ja minkä suuruinen alennus sen johdosta myönnettäisiin. Kuntoalennusta koskeva ratkaisuvalta olisi siten pelkästään veroviranomaisella. Lähtökohtana olisi, että veroviranomainen ei tarkastaisi ajoneuvoja fyysisesti. Jos jokin ajoneuvon kunnossa tai teknisissä ominaisuuksissa oleva seikka olisi jäänyt epäselväksi rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän yhteydessä, veroviranomaisella tulisi olla mahdollisuus hankkia uusi katsastustoimipaikan lausunto epäselviksi jääneistä seikoista. Tällöin veroviranomainen määräisi ajoneuvon vietäväksi uudelleen katsastustoimipaikalle, jossa ajoneuvo tarkastettaisiin veroviranomaisen kussakin yksittäistapauksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Uuden tarkastuksen kustannuksista vastaisi veroviranomainen. Veroviranomaisen tulisi tarvittaessa voida määrätä myös katsastustoimipaikka, jossa uusi tarkastus tehdään. Tämä voisi olla tarpeen tilanteessa, jossa veroviranomainen epäilee rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä annetun lausunnon oikeellisuutta. Lisäksi veroviranomainen voisi määrätä tarkastuksen tehtäväksi katsastustoimipaikassa, joka on erikoistunut tietynlaisiin tarkastuksiin. Tällainen erikoistuminen voisi liittyä esimerkiksi verovapaiden tai alennettuun veroon oikeutettujen ajoneuvojen teknisten ominaisuuksien tarkastamiseen. Laissa tulisi lisäksi säätää, että veroviranomainen voisi halutessaan tarkastaa ajoneuvon myös itse. Tällainen tarkastus voisi yksittäistapauksessa olla tarpeen ajoneuvon kunnon arvioimiseksi tai ajoneuvon yksilöimiseksi. Veroviranomainen voisi tarkastaa ajoneuvon myös silloin, jos verovelvollinen sitä vaatisi ja veroviranomainen pitäisi tarkastamista tarpeellisena. Tarkastusten tekeminen olisi perusteltua keskittää veroviranomaisessa tietyille ajoneuvotekniikka tunteville virkailijoille, joten tarkastuksia ei tehtäisi jokaisessa veroviranomaisen toimipaikassa. Jos verovelvollinen vetoaisi ajoneuvon kuntoon, veroilmoitus käsiteltäisiin veroviranomaisessa manuaalisesti. Koska tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa verotuksista voitaisiin käsitellä automaattisesti, verotuksessa tulisi pyrkiä vähentämään rutiininomaista ajoneuvon kuntoon vetoamista. Ajoneuvojen kunnon arviointia koskeva ohjeistus on laadittu lähes kymmenen vuotta sitten ja prosessimuutoksen yhteydessä olisi perusteltua tarkastella kuntoa koskevia ohjeita uudelleen. Lähtökohdaksi tulisi ottaa, että vain merkittävillä ajoneuvon kunnossa olevilla puutteilla tai vioilla voisi olla vaikutusta verotusarvoon. Vähäiset vauriot, kuten yksittäiset naarmut ja lommot, eivät vaikuttaisi verotusarvoon, vaan ne tulevat huomioiduiksi verotusarvossa muiden arvoon vaikuttavien varmuusalennusten kautta. Ohjeistuksen tarkastamisen yhteydessä olisi myös arvioitava, tarvitseeko kuntoa koskevia autoverolain säännöksiä muuttaa. Perusteetonta ajoneuvon kuntoon vetoamista voitaisiin pyrkiä vähentämään verovelvollisten tiedottamisella. Veroilmoituslomakkeessa voisi esimerkiksi olla yleistä tietoa ajoneuvon kunnon vaikutuksesta verotusarvoon. Yleisesti voidaan myös olettaa, että jo vikojen yksilöintivelvollisuus ja veroilmoituksen tekeminen rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän yhteydessä vähentäisivät kuntoon vetoamista. Myös ajoneuvon mittarilukema tarkastettaisiin verotusta varten rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä. Katsastajan tehtävänä olisi tarkastaa mittarilukema ja merkitä se rekisteröintijärjestelmään. Katsastaja ei voisi arvioida verotusta varten mittarilukeman paik-

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Antopäivä 5/010/09 19.1.2009

Antopäivä 5/010/09 19.1.2009 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 5/010/09 19.1.2009 Säädösperusta Autoverolaki ((1482/1994) 11 g (266/2003) ja autoverolain muuttamiseksi annettu laki, joka tulee voimaan Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen

Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen Sisällys Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksistä 2.4.2006 jälkeen ja sopimuksista Tullin kanssa (Ziessler) sivu 2 Rekisteröity autoverovelvollinen

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8. Laki. N:o. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8. Laki. N:o. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8 SISÄLLYS N:o Sivu 5 Laki autoverolain muuttamisesta... 13 6 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 25 7 Laki ajoneuvolain

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi 1992 vp- HE 345 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain 33 ja 35 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan autoverolain 35 a :ää muutettavaksi siten, että Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Tullin asiakasohje www.tulli.fi marraskuu 2012 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden tai veronalennuksen säilymisen ehdot eli ajoneuvon luovutuskielto Kun Suomeen tuodulle

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/ MOVE v.3.0/1.1.2017 MOVE 1 Sisällysluettelo Muutoshistoria... 2 1. Ahdinkoodisto... 3 2. Ahdinkoodisto... 3 3. Ajoneuvoluokkakoodisto... 3 4. Alennus- ja vapautusperustekoodisto... 4 5. Alityyppikoodisto...

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Volvo S80 henkilöauto kov myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Volvo S80 henkilöauto kov myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 26.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 14.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi ULOSMITATTU LIIKENNETRAKTORI VALMET 8750 Kohde myydään

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Laki. autoverolain muuttamisesta

Laki. autoverolain muuttamisesta Laki autoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain (1482/1994) 14 :n 2 momentti, 30 :n 2 momentti sekä 74 ja 75, sellaisina kuin niistä ovat 14 :n 2 momentti ja 30 :n

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle Autoverotuksen asiakasohje 14 Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa maaliskuussa 2011 julkaistun ohjeen Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle Kriisialueelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia. LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron

Lisätiedot

Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle 1/7 Valtuutussäännös Päivämäärä Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 2.5.2017 Voimassaolo toistaiseksi Korvaa normin Diaarinumero A84/200/2017 Vastaanottaja Kunnat Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliiton tiedote Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia

Suomen Eläinlääkäriliiton tiedote Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia Liiton tietoon tuotiin tällä viikolla, että Trafi on antanut autoverotuksesta päätöksiä, jotka poikkeavat Trafin

Lisätiedot

Rekisteröity autoveroasiamies

Rekisteröity autoveroasiamies Autoverotuksen asiakasohje 24 Rekisteröity autoveroasiamies www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa kesäkuussa 2008 julkaistun ohjeen Rekisteröity autoveroasiamies Autoverovelvolliset voivat asioida Tullissa joko

Lisätiedot

Rekisteröintikatsastus. L-luokan ajoneuvo

Rekisteröintikatsastus. L-luokan ajoneuvo Rekisteröintikatsastus L-luokan ajoneuvo Kirjautuminen / katsastuksen päävalikko L3-luokan rekisteröintikatsastus variantti- ja versiotietojen pohjalta Käytettynä maahantuotu Ahtimen jälkiasennus Kirjaudu

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) SAK / Työehdot-osasto/Minna Tanska

Lausunto 1 (5) SAK / Työehdot-osasto/Minna Tanska Lausunto 1 (5) Työehdot-osasto/Minna Tanska 26.5.2017 SAK 12708 / 2017 Valtiovarainministeriö Henna Ritari Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM025:00/2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava säätiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä säätiö n nimi Y-tunnus Sulautuvat säätiöt / osakeyhtiöt / asunto-osakeyhtiöt / osuuskunnat / asunto-osuuskunnat

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

TULLI JA AUTOVERO. selvitys autoverotuksesta ja siihen liittyvän ohjeen laatimisesta käsittelijöille. Tulli ja autovero (AMK)

TULLI JA AUTOVERO. selvitys autoverotuksesta ja siihen liittyvän ohjeen laatimisesta käsittelijöille. Tulli ja autovero (AMK) Tulli ja autovero (AMK) Tekniikka, ympäristö ja talous Liiketoiminnan logistiikka 2012 Teemu Aalto TULLI JA AUTOVERO selvitys autoverotuksesta ja siihen liittyvän ohjeen laatimisesta käsittelijöille 2

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot