Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?"

Transkriptio

1 Raskauden ehkäisy Ritva Hurskainen Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskaudenehkäisymenetelmän valinta on vaativa tilanne, jossa on otettava huomioon monia asioita. Mahdolliset vasta-aiheet, riskitekijät ja kokemukset aiemmin käytetyistä menetelmistä ja niiden tehosta ovat tärkeitä. Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan ehkäisyvalmisteiden käyttäjät pitävät lääkäriltä saamaansa tietoa tärkeänä. Naiset kuitenkin kokevat, että lääkärit kertovat valmisteiden käytön eduista mutta keskustelevat vain vähän niihin liittyvistä riskeistä. Tässä artikkelissa pyritään ohjaamaan lääkäreitä ja terveydenhoitajia tiedonhakuun, joka parantaa toimintaa ehkäisymenetelmän valitaan liittyvissä tilanteissa. V astaanotollesi tulee 39-vuotias Päivi. Hän on nuoruudessaan käyttänyt yhdistelmäehkäisytabletteja, jotka sopivat hyvin, ja viimeksi kuparikierukkaa vuosina Kierukka poistettiin runsaiden ja kivuliaiden vuotojen takia, ja siitä asti ehkäisynä on ollut kondomi. Päivi ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän haluaa varmemman ja mahdollisesti myös oireisiinsa positiivisesti vaikuttavan ehkäisyn. Kuukautiset ovat säännölliset ja edelleen runsaat ja kivuliaat. Iän mukana on alkanut ilmaantua yhä vaikeampia premenstruaalisyndrooman (PMS) oireita (rintojen pingotusta, mielialan vaihteluita ja unettomuutta). Päänsärkyä esiintyy viikoittain, ei kuitenkaan aurallista migreeniä. Keskustelussa ilmenee, että Päivi on B-hepatiitin kantaja ja tupakoi noin kymmenen savuketta päivässä. Suku on tervettä, lisääntynyttä tromboosiriskiä ei anamnestisesti ole. Tutkiessasi Päiviä havaitset, että paino on 95 kg ja painoindeksi 33 kg/m 2 ja verenpaine on toistuvissa mittauksissa ollut hieman normaalia korkeampi (145/92 155/99 mmhg). Gynekologisessa tutkimuksessa kohtu palpoituu myoomaisena. Toistuvien virtsatulehdusten takia Päiville on kuukautta aikaisemmin tehty alavatsan kaikututkimus. Kohdussa todettiin kaksi 3 cm:n läpimittaista seinämänsisäistä myoomaa, joista kumpikaan ei ollut limakalvolla. Oikeassa munasarjassa todettiin 3 cm:n yksilokeroinen ja sisäkaiuton kysta. Perustiedot Päivistä on koottu tekstilaatikkoon ja ehkäisymenetelmää valittaessa huomioitavia tekijöitä taulukkoon 1. Tietoa ehkäisystä Terveysportin kautta (tai Fimnet-tunnuksilla Ovidin kautta Jos avaat tekstin sähköisenä Duodecimin verkkosivuilta, pääset helposti tutustumaan perusteellisemmin tutkimustietoon linkitettyjen sivujen kautta. Duodecim 2008;124:

2 Perustiedot potilaasta Ammatti siistijä, ikä 39 v Synnytykset 1990 ja 1995 M 13, P 30, D 5 Ensimmäinen vuotopäivä runsas ja kivulias Voimakkaat premenstruaalisyndrooman oireet Päänsärkyä usein B-hepatiitti (kantaja) Toistuvia virtsatieinfektioita Tupakoi kymmenen savuketta päivässä Suku tervettä Paino 95 kg, pituus 169 cm, painoindeksi 33 kg/m 2 Verenpaine 145/92 mmhg, syketaajuus 75/min Papalöydös normaali neljä kuukautta aikaisemmin Kohtu palpaatiossa normaalia suurempi (vastaa raskausviikkoa 10) Kohdussa seinämänsisäisiä myoomia ja oikeassa munasarjassa pieni kysta Taulukko 1. Tekijöitä, jotka on huomioitava valittaessa Päiville ehkäisymenetelmää. Lievästi koholla oleva verenpaine Paino Ikä Tupakointi Päänsärky Runsaahko, kivulias vuoto Premenstruaalisyndrooma B-hepatiitin kantajuus Toistuvat virtsatieinfektiot Myoomat Munasarjakysta Pitkäaikaisen ja luotettavan raskaudenehkäisyn tarve Taulukko 2. Raskaudenehkäisymenetelmien riskiluokitus WHO:n mukaan (www.who.int/topics/contraception). WHO 1 Ei rajoituksia Voi olla myös sairauden aiheellinen hoito WHO 2 Hyödyt suuremmat kuin teoreettinen tai todistettu riski ovidweb.cgi) pääset Evidence based medicine tiedostoon, josta löytyy hyviä systemoituja katsauksia ja näyttöön perustuvia hoitosuosituksia raskaudenehkäisystä. Samaten Cochrane-kirjasto tarjoaa ajantasaisia systemoituja katsauksia, joiden laatu on tarkistettu. Myös WHO:n kotisivuilta saat päivitettyä tietoa ehkäisystä. Löydät sieltä sivut (Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use), joiden avulla voit tarkistaa WHO:n suositukset ja riskiluokat (taulukko 2), sekä kiekon, josta selviävät nopeasti ehkäisyn peruskriteerit (The Medical Eligibility Criteria Wheel). WHO on julkaissut lokakuussa 2007 käsikirjan WHO issues consensus advice on family planning, joka on luettavissa osoitteessa Kardiovaskulaariset riskitekijät WHO 3 Teoreettiset tai todistetut riskit suuremmat kuin hyödyt, muu menetelmä parempi Huomioitava kuitenkin potilaan toiveet ja raskauden tuoma riski Menetelmää voi joskus käyttää kontrolloidusti WHO 4 Suuri terveysriski, ei voi käyttää Suunnitellessasi ehkäisyä, sinun kannattaa niputtaa samantyyppiset riskitekijät yhteen (taulukko 3). Kokonaisuus hahmottuu täten huomattavasti helpommin. Kohonnut verenpaine lisää kardiovaskulaaristen haittatapahtumien määrää. Päivin verenpaine oli toistuvissa mittauksissa hieman koholla, joten verenpaineen merkitys on selvitettävä ennen ehkäisymenetelmän valintaa. Curtisin ym. (2002) sekä Tealin ja Ginosarin (2007) katsausartikkeleissa on arvioitu verenpaineen ja yhdistelmäehkäisypillereiden yhteisvaikutusta sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin. Iskeemisen tai hemorragisen aivohalvauksen riski (OR) on eri tutkimusten mukaan 3,1 10,7, kun taas pelkän hypertension aiheuttama aivohalvausriski on 1,5 2,3-kertainen. Sydäninfarktin riski vaihtelee suuresti tutkimusaineiston mukaan. Länsimaisissa tutkimuksissa ei riskin selkeää lisääntymistä ole havaittu. Yhdistelmäehkäisypillerit saattavat nostaa verenpainetta 4 9 mmhg, joista poikkeuksena kuitenkin drospirenoniprogestiinia sisältävät valmisteet. Pelkkää progestiinia sisältävillä valmisteilla ei näyttäisi 464 R. Hurskainen

3 Taulukko 3. Kardiovaskulaarisia riskitekijöitä ja niiden WHO-luokat (ks. taulukko 3) raskaudenehkäisyn yhteydessä. Päivin tapaukseen sopivat tekijät korostettu punaisella. Riskitekijä WHO 4 WHO 3 WHO 2 Sukuanamneesi Alle 45-vuotiaan idiopaattinen valtimotapahtuma, ei tietoa lipideistä Alle 45-vuotiaan valtimotapahtuma, lipidit viitealueen rajamailla Alle 45-vuotiaan valtimotapahtuma + altistava tekijä, ei tietoa lipideistä Tupakointi (savukkeita päivässä) Vähintään Alle 15 Diabetes Hypertensio (verenpaine mmhg) Vaikea tai komplikaatioita (retinopatia, munuaisvaurio) Vähintään 160/100 toistetusti Tasapainossa, ei komplikaatioita, lyhyt kesto, potilas nuori /90 99 Alle 140/90 Ylipaino (painoindeksi kg/m 2 ) Yli Ikä (v) Yli 51 Yli 40 (tupakoijilla 35) (tupakoijilla 35) Migreeni Aurallinen, kohtaukset yli 72 tuntia Auraton + luokan WHO 2 valtimoriski Auraton olevan vaikutusta verenpaineeseen eikä kardiovaskulaariseen kokonaisriskiin. Paino tulee myös ottaa huomioon. Se on heikko itsenäinen kardiovaskulaarinen riskitekijä (taulukko 3), mutta se saattaa myös vaikuttaa ehkäisytehoon. Viimeaikaiset tutkimukset (Brunner ja Hogue 2005, Holt ym. 2005) ovat osoittaneet, että painoindeksi saattaa vaikuttaa yhdistelmävalmisteiden sisältämien steroidien metaboliaan tai rasvaliukoisuuteen ja siten ehkäisytehoon. Raskausriskin todettiin olevan 60 % suurempi, jos painoindeksi oli yli 27 kg/m 2 verrattuna naisiin, joilla indeksi oli pienempi. Yhdysvaltalaisilla naisilla se merkitsi vuosittain 2 4 ylimääräistä raskautta sataa naista kohti. Progestiini-implantteja käytettäessä kumulatiivinen 5 7 vuoden raskausriski on viisinkertainen naisilla, jotka painavat yli 70 kg, verrattuna alle 50 kg painaviin (Gu ym. 1995). Oxford FPA study osoitti myös heikon yhteyden painon ja raskauslukujen välillä minipillereiden käyttäjillä (Brill ym. 1991). WHO on ottanut vain niukasti kantaa siihen, miten paino vaikuttaa ehkäisytehoon. Sen ohjeista löytyy vain maininta, että levonorgestreelia sisältävät ehkäisykapselit pitäisi vaihtaa neljännen vuoden jälkeen muuhun menetelmään, jos käyttäjä painaa yli 80 kg (WHO Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use 2004). Ikä ei sinänsä säätele ehkäisymenetelmän valintaa, mutta se pitää ottaa huomioon muiden riskitekijöiden kanssa. Jos naisella ei ole mainittavia riskitekijöitä, sopivan yhdistelmäpillerin käyttöä voidaan jatkaa menopaussiin asti (Halttunen 2002). Aloitusta voidaan myös harkita yli 40-vuotiaalle, mutta silloin jo yksikin WHO 2 luokan riskitekijä on vasta-aihe (taulukko 2). Tupakointi on merkittävä yksittäinen kardiovaskulaaririskiin vaikuttava tekijä, mutta yhdistelmäehkäisyä käytettäessä tupakointi lisää sydäninfarktiriskiä kymmenkertaisesti ja aivoinfarktin riskiä 4 6-kertaisesti verrattuna naisiin, jotka eivät polta eivätkä käytä yhdistelmäehkäisyvalmisteita (Guillebaud 2004). Yli 35-vuotialle tupakoitsijoille tai runsaasti tupakoiville ei tule valita yhdistelmäehkäisyvalmisteita. Progestiiniehkäisyä tupakoitsijat sen sijaan voivat käyttää ilman kardiovaskulaaririskin kasvua. Päänsärky, runsaat kuukautisvuodot ja PMS Päivin päänsärky on viikoittain esiintyvää takaraivojomotusta, joka johtuu todennäköisimmin 465

4 niska-hartiaseudun lihasjännityksestä ja stressistä. Erotusdiagnostiikka migreeniin nähden on joskus vaikeaa, mutta esioireiden puuttuminen (erotus auralliseen migreeniin) on oleellinen ehkäisymenetelmää valittaessa. Aurallinen migreeni on yhdistelmäehkäisytablettien vasta-aihe, mutta progestiinivalmisteita voidaan käyttää (Morin-Papunen ym, tässä numerossa). Ehkäisylaastariin tai -renkaaseen pitää suhtautua kuten yhdistelmätablettiin. Steroidihormonien pitoisuuden nopea pieneneminen voi laukaista päänsäryn, joten tasainen hormonivaikutus saattaa olla edullista. Yhdistelmäpillerit vähentävät kuukautisvuotoa (ad 50 %) ja vuotopäivien määrää. Yhdistelmäpillereiden käyttö pitkinä jaksoina vähentää myös vuotopäivien määrää, mutta käytöstä runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa ei ole tehty tutkimuksia. Hormonikierukka vähentää merkittävästi vuodon määrää (ad 97 %). Medroksiprogesteroniasetaattia (MPA) sisältävät ruiskeet ja muut progestiinivalmisteet saattavat vähentää vuodon määrää, mutta samalla vuotohäiriöiden todennäköisyys lisääntyy (Hurskainen ym. 2007). Ennen kuukautisia esiintyvät rintojen pingotus, mielialan vaihtelut ja unettomuus voivat olla hoidettavissa oikealla ehkäisyvalmisteen valinnalla. Niiden etiologia on vielä luotettavasti selvittämättä, mutta ne voivat johtua hormonimäärien suhteellisten pitoisuuksien muutoksista. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytöllä on usein positiivinen vaikutus oireisiin (Rapkin 2003, Matsumoto ym. 2007). Kun ovulaatio estyy, hormonaalinen vaihtelu jää vähäiseksi ja PMS-oireilu helpottuu. Samanlainen suotuisa vaikutus on havaittu olevan myös hormonikierukalla (Barrington ja Bowen-Simpkins 1997). B-hepatiitti ja toistuvat virtsatieinfektiot Yhdistelmävalmisteiden käytöstä tulisi pidättäytyä maksatulehduksen jälkeen kolmen kuukauden ajan. Kanta muiden hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön ei ole niin ehdoton, mutta maksatulehdusten aktiivivaiheessa niiden käyttöä ei suositella. Hepatiitin kantajuus ei Taulukko 4. Ehkäisymenetelmien WHO-riskiluokitus (vrt. taulukko 3) B-hepatiitin yhteydessä. Valmiste vaikuta ehkäisymenetelmän valintaan (taulukko 4). Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdistelmäehkäisypillerit lisäävät virtsatieinfektioiden riskiä. Nykynäytön perusteella on kuitenkin vaikea sanoa onko kyseessä todellinen syysuhde. Pillereiden käyttäjillä voi olla enemmän yhdyntöjä, jotka ärsyttävät virtsaputken suuta ja altistavat infektioille (Piccoli ym. 2006). Progestiiniehkäisyn vaikutuksesta virtsatieinfektioihin ei ole tutkimuksia. Myoomat ja munasarjakysta Aktiivinen tauti Riskiluokka Kantajuus Yhdistelmävalmisteet 4 1? Progestiinipillerit 3 1 Implantit 3 1 Kohdunsisäinen hormoniehkäisy 3 1 Kuparikierukka 1 1 Hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksesta kohdun myoomiin on vain vähän näyttöä (Lethaby ja Vollenhoven 2005). Hormonikierukan tehosta on muutamia uusia tutkimuksia, jotka osoittavat myoomien pienenevän tai pysyvän ennallaan (Grigorieva ym. 2003, Kaunitz 2007). Myoomat eivät ole hormonikierukan vasta-aihe, mutta kohdun limakalvon submukoottiset myoomat lisäävät ylimääräisen vuodon riskiä. Munasarjakysta ei suuremmin vaikuta ehkäisymenetelmän valintaan. Päivillä on todennäköisesti taipumus ovulaatiohäiriöön. Runsasestrogeeniset yhdistelmävalmisteet estävät follikkelien kasvun, jolloin kystien muodostumisriski pienenee yli 80 % käyttämättömiin verrattuna. Vähäestrogeenisilla valmisteilla vaikutus on pienempi tai sitä ei esiinny (Chiaffarino ym. 1998). Progestiiniehkäisy lisää kystariskiä (ad 20 %). Kuitenkin kyseessä ovat hyvänlaatuiset oireettomat follikkelikystat, jotka lähes aina häviävät 466 R. Hurskainen

5 itsestään muutaman kuukauden kuluessa (Inki ym. 2002). Ehkäisymenetelmän valinta Päiville Päivin tapaukseen sopivat kardiovaskulaariset riskitekijät (kolme WHO 3 riskitekijää ja yksi WHO 2 -tekijä, taulukko 3) muodostavat niin suuren terveysriskin, ettei Päiville voi määrätä yhdistelmätabletteja eikä muitakaan synteettistä etinyyliestradiolia sisältäviä valmisteita. Runsaat vuodot ovat suhteellinen vasta-aihe kuparikierukalle, joka lisää yleensä vuodon määrää noin 50 %:lla. Kierukasta ei myöskään saa muita terveyshyötyjä, päinvastoin kuukautiskivut voivat lisääntyä. Päivi oli jo aikaisemmin kokeillut kuparikierukkaa eikä ollut siihen tyytyväinen. Sitä tuskin kannattaa ensisijaisesti valita uudelleen. Sterilisaatio on mahdollinen vaihtoehto. Päivi ei enää halua raskauksia. Polikliinisesti hysteroskooppisesti munanjohtimiin asennettavat spiraalit ovat nukutuksessa tehtävää sterilisaatiota turvallisempi ja helpompi vaihtoehto (Abbott 2007). Tällä menetelmällä ei kuitenkaan saavuteta muuta etua kuin raskaudenehkäisy ja Päivin oireet jäävät hoitamatta tai vaativat jonkin muun hoidon. Ensisijaisesti valitsin Päiville progestiiniehkäisyn. Vaihtoehtoina ovat tabletit, implantti tai hormonikierukka. Progestiinitabletit ovat luotettavia, jos ne muistaa ottaa säännöllisesti. Ehkäisytehoa voi hieman heikentää Päivin ylipaino, mutta toisaalta ikä heikentää hedelmällisyyttä. Suurimpana ongelmana saattaa olla vuotojen epäsäännöllisyys. Päivillä esiintyy jo ennestään kystamuodostusta. Progestiinitablettien aikana lisääntynyt follikkeliaktiivisuus saattaa lisätä estrogeenituotantoa, joka stimuloi kohdun limakalvoa. Tämä yhdistettynä pillereistä tulevaan vaihtelevaan progestiinipitoisuuteen altistaa vuotohäiriöille. Implanteista progestiini vapautuu tasaisemmin, mutta epäsäännöllisiä vuotoja esiintyy myös niiden käytön aikana neljäsosalla naisista. Hormonikierukasta vapautuu suuri määrä progestiinia suoraan kohdun limakalvolle, jolloin vuotohäiriöriski kolmen kuukauden jälkeen on selvästi pienempi kuin muita progestiinivalmisteita käytettäessä. Amenorrea on tyypillistä kaikkien progestiinivalmisteiden yhteydessä: sitä esiintyy yli %:lla käyttäjistä. Hormonikierukka vähentää eniten vuodon määrää ja kipuja ja antaa luotettavimman ehkäisytehon. Se vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti Päivin moniin muihin oireisiin. Hormonikierukka toimisi myös kohdun limakalvon suojana. Ylipainon ja lievän hypertension takia Päivillä on riski saada kohdun limakalvon hyperplasiaa, jonka esiintyminen hormonikierukan käytön aikana on erittäin epätodennäköistä. Intramuraaliset myoomat eivät ole vasta-aihe hormonikierukalle päinvastoin kierukalla voi olla suotuisa vaikutus niihin samoin kuin PMS-oireisiin. Päivi itse ei halua hormonikierukkaa vaan haluaa kokeilla progestiinitabletteja. Potilailla on joskus voimakkaita ennakkoluuloja tiettyjä ehkäisyvalmisteita kohtaan. Asiallinen informaatio on tärkeää, mutta silti on kunnioitettava naisen omaa ratkaisua. Vasta-aiheet on ehdottomasti otettava huomioon, mutta arvostusasioissa on syytä kuunnella potilasta. Päiville voi määrätä progestiinitabletteja, mutta hän tietää nyt muistakin vaihtoehdoista. y d i n a s i a t Raskaudenehkäisyä valittaessa on otettava huomioon vasta-aiheet, riskitekijät ja kokemukset käytetyistä menetelmistä. Ehkäisymenetelmien oikealla valinnalla voi vaikuttaa positiivisesti potilaan muihin oireisiin ja jopa riskeihin. Naisen omaa ratkaisua on kunnioitettava ehkäisyä valittaessa. Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? 467

6 Kirjallisuutta Abbott J. Transcervical sterilization. Curr Opin Obstet Gynecol 2007; 19: Barrington JW, Bowen-Simpkins P. The levonorgestrel intrauterine system in the management of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1997;104: Brill K, Norpoth T, Schnitker J, Albring M. Clinical experience with a modern low-dose oral contraceptive in almost users. Contraception 1991;43: Brunner LR, Hogue CJ. The role of body weight in oral contraceptive failure: results from the 1995 national survey of family growth. Ann. Epidemiol 2005;15: Chiaffarino F, Parazzini F, La Vecchia C, Ricci E, Crosignani PG. Oral contraceptive use and benign gynecologic conditions. A review. Contraception 1998;57:11 8. Curtis KM, Chrisman CE, Peterson HB. WHO Programme for Mapping Best Practices in Reproductive Health Contraception for women in selected circumstances. Obstet Gynecol 2002;99: Grigorieva V, Chen-Mok M, Tarasova M, Mikhailov A. Use of a levonorgestrel-releasing intrauterine system to treat bleeding related to uterine leiomyomas. Fertil Steril 2003;79: Gu S, Sivin I, Du M. ym. Effectiveness of Norplant implants through seven years: a large-scale study in China. Contraception 1995;52: Guillebaud J. Contraception, your questions answered. Elsevier Science, 4. painos, Halttunen M. Onko ehkäisypillerien käyttö syytä loppetta 40-vuotiaana? Duodecim 2002;118: Holt V., Scholes D, Wicklund KG, Cushing-Haugen KL, Daling JR. Body mass index, weight, and oral contraceptive failure risk. Obstet Gynecol 2005;105: Hurskainen, R., Grenman, S., Komi, I, ym. () Diagnosis and treatment of menorrhagia. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86: Inki P, Hurskainen R, Palo P, ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20: Kaunitz AM. Progestin-releasing intrauterine systems and leiomyoma. Contraception 2007;75:S Lethaby A, Vollenhoven B. Fibroids (uterine myomatosis, leiomyomas). Clin Evid 2005;14: Matsumoto Y, Yamabe S, Ideta K, Kawabata M. Impact of use of combined oral contraceptive pill on the quality of life of Japanese women. J Obstet Gynaecol Res 2007;33: Piccoli GB, Colla L, Mezza E, Burdese M, Cammarota T, Piccoli G. Oestroprogestagens and severe acute pyelonephritis: a casual or causal association? Nephrol Dial Transplant 2006;21:2337. Rapkin, A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003;28 Suppl 3: Teal SB, Ginosar DM. Contraception for women with chronic medical conditions. Obstet Gynecol Clin North Am 2007;34:113 26, ix. Tiihonen MJ, Heikkinen AM, Ahonen RS. Do Finnish women using hormone replacement therapy need more information about risks. Pharm World Sci 2007;29: RITVA HURSKAINEN, dosentti, osastonylilääkäri Hyvinkään sairaala Sairaalankatu 1, Hyvinkää Sidonnaisuudet: Toistuvia luentoja eri lääkealan yrityksen koulutuksissa (Bayer, Schering, MSD) Osallistunut terveydenhuollon yrityksen koulutusmatkaan yrityksen rahoittamana (Johnson et Johnsson) Toiminut Bayerin Advisory Boardissa 468

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Pitkäaikaiset palautuvat raskaudenehkäisymenetelmät, ns. LARCmenetelmät nousussa

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

Ehkäisyn vaihtoehdot. Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy

Ehkäisyn vaihtoehdot. Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy Ehkäisyn vaihtoehdot Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy 15.1.2010 # 1 Milla 18v. Seurustelee vakituisesti, kondomiehkäisy,

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Migreeni gynekologin päänsärkynä

Migreeni gynekologin päänsärkynä Migreeni gynekologin päänsärkynä Gynekologi Practicin koulutus 20.1.2012 Varpu Ranta LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri lisääntymislääketieteen lisäkoulutus HYKS Naistenklinikka, hormonipoliklinikka

Lisätiedot

Evran luonnollinen koko

Evran luonnollinen koko mielenrauhaa Evran luonnollinen koko Evra uudenlainen ehkäisyvalmiste Esitteestä lukemasi tiedon tarkoitus oli vastata yleisimmin kysyttyihin käytännön kysymyksiin Evrasta. Jos haluat lisää tietoa, käänny

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Runsaat kuukautisvuodot Päivitetty 23.11.2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 13.11.2015 PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös. Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio

Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös. Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio Selvitys hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista Sai alkunsa

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO NuvaRing N.V. Organon 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Etonogestreelia ja etinyyliestradiolia

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ.

EHKÄISYOPAS.  TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY Ehkäisyn valinta Satu Suhonen vastaava lääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY 19.4. 2016 sisältöä ehkäisy tarve, teho, käyttö vaihtoehdot valinnat - perusteet pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet 4 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Seasonique

Lisätiedot

Hormonikorvaushoito. Menopaussi

Hormonikorvaushoito. Menopaussi Hormonikorvaushoito El Johanna Haikonen Naistentaudit ja synnytykset, Satshp 8.12.2016 Klimakterium Menopaussi ajanjakso, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja sammuu Menopaussi Viimeiset oman hormonitoiminnan

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten naisten asia yli 35-vuotiaiden naisten kokemuksia raskauden

Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten naisten asia yli 35-vuotiaiden naisten kokemuksia raskauden Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Julia Forsman, Johanna Pakkanen Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays Ison kohdun poisto Eija Tomás, Tays Jo ennen muinoin... V. 120 Soranus Kreikassa Vaginaalinen hysterektomia 1813 Conrad Langenbeck ensimmäinen suunniteltu VH Ephraim McDowell Kentucky v.1809 Laparotomia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 22 helmikuuta 2016 Drospirenoni/etinyyliestradioli Versionumero: 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Suun kautta

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki RASKAUDEN EHKÄISY Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena Pekka Lähteenmäki Jälkiehkäisy eli yhdistelmäpillereiden poikkeava käyttö tai kuparikierukan asentaminen suojaamattoman yhdynnän jälkeen estää

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Myoomista ja niiden hoidosta. EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen

Myoomista ja niiden hoidosta. EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen Myoomista ja niiden hoidosta EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen Luennon sisältö } Myoomista yleisesti } Hoitoperusteista } Hoitovaihtoehdoista } Kohdun poisto } Kohdun säästäviä vaihtoehtoja

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1/6 YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset 39 VALMISTEYHTEENVETO 40 Kohta 4.1 Käyttöaiheet [Tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet poistetaan ja korvataan seuraavasti:] Keskivaikean

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-5750, FAX.

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

CYPRETYL RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CYPRETYL RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CYPRETYL Päivämäärä: 29.6.2015, Versio: 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne on yleinen ihovaiva, jonka tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Merja Äijänen, Terveyden-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Ryhmäkoti Redi Oy Suolahden ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö 27.4.2016 Merja Äijänen 1 Ryhmäkoti

Lisätiedot

Onko poikimavälillä vaikutusta tuotantoon ja terveyteen? Terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela ProAgria Oulu

Onko poikimavälillä vaikutusta tuotantoon ja terveyteen? Terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela ProAgria Oulu Onko poikimavälillä vaikutusta tuotantoon ja terveyteen? Terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela ProAgria Oulu Poikimavälin vaikutus terveyteen vai terveyden vaikutus poikimaväliin? Utaretulehdus PITKÄ

Lisätiedot

PERHEPOHJAINEN HOITOMALLI FBT (FAMILY- BASED TREATMENT) PERHETERAPEUTTI, VESA-MATTI PEKKOLA, 14.3.2016

PERHEPOHJAINEN HOITOMALLI FBT (FAMILY- BASED TREATMENT) PERHETERAPEUTTI, VESA-MATTI PEKKOLA, 14.3.2016 PERHEPOHJAINEN HOITOMALLI FBT (FAMILY- BASED TREATMENT) PERHETERAPEUTTI, VESA-MATTI PEKKOLA, 14.3.2016 Maudsley Hospital 1980-luvulla, Lontoo Laillistetut perheterapeutit Näyttöön perustuva alle 18-vuotiaille,

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Kohdun rakennepoikkeavuudet -

Kohdun rakennepoikkeavuudet - Kohdun rakennepoikkeavuudet - vaikutus hedelmällisyyteen, milloin pyritään korjaamaan Maritta Hippeläinen Kys Reproduktioendokrinologian koulutus, Helsinki11.2.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi Osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-53750, FAX. 08-537566 KYSELYLOMAKKEEN

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on erittäin teratogeenistä.»

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset 12 Raskauden alkaminen 1 Naisen elämässä on monenlaisia rajapyykkejä, jolloin elämä muuttuu ratkaisevasti. Yksi niistä on raskaaksi tulo. Monesti raskaus on toivottu, tarkkaankin suunniteltu, joskus vahinko,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot