Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu"

Transkriptio

1 Raskauden ehkäisy Satu Suhonen ja Oskari Heikinheimo Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu Raskaudenehkäisymenetelmää valittaessa tavoitteena on tehokkaan, turvallisen ja käyttäjän elämäntilanteeseen sopivan vaihtoehdon löytäminen. Parhaimmillaan menetelmään voi liittyä myös terveyshyötyjä. Ehkäisyn käyttö kuitenkin epäonnistuu sangen usein. Epäonnistumisena voidaan pitää huonosti sopivaa, haittavaikutuksia aiheuttavaa menetelmää. Tyytymättömyys käytettyyn menetelmään ja tietämättömyys muista vaihtoehdoista saattavat johtaa ehkäisyn käytön lopettamiseen ja päätymiseen vähemmän tehokkaaseen menetelmään tai kaikenlaisen ehkäisyn lopettamiseen. Selkein mittari epäonnistumiselle ovat suunnittelematon raskaus ja raskaudenkeskeytys. Toimivia ja helposti lähestyttäviä ehkäisyneuvontapalveluita on kehitettävä. Lisäksi on tärkeää suunnitella ja varmistaa uusintakeskeytysten välttämiseksi mahdollisimman hyvä ehkäisymenetelmä raskaudenkeskeytyksen jälkeen, mieluiten jo sen yhteydessä. Myös synnytyksen jälkeen ehkäisyneuvontaa on tehostettava. U usia ja käyttäjälle vaivattomampia vaihtoehtoja (ehkäisyrengas, ehkäisylaastari) on tullut raskaudenehkäisyyn (Heikinheimo 2006), mutta raskaudenkeskeytysten määrässä ei kuitenkaan ole todettu oleellista muutosta (Stakes 2006). On arvioitu, että raskauksista % alkaa suunnittelematta (Bajos ym. 2004, Finer ja Henshaw 2006). Tanskassa alle 20-vuotiaitten raskauksista peräti 86 % on suunnittelemattomia (Vikat ym. 2002). Viime vuosina suomalaisista alle 20-vuotiaista raskaudenkeskeytyksen hakijoista yli 40 % ei ollut käyttänyt ehkäisyä ennen keskeytykseen päätynyttä raskautta (Stakes 2006). Kaikista raskaudenkeskeytykseen hakeutuvista naisista kuitenkin lähes kaksi kolmasosaa oli käyttänyt jotain ehkäisyä (kuva 1). Miksi käytetty menetelmä ei ole toiminut, vaikka luotettavuus on käyttäjien mielestä ehkäisymenetelmää valittaessa sen tärkein ominaisuus? Menetelmän lopulliseen ehkäisytehoon vaikuttaa kuitenkin myös käytön onnistuminen. Lisäksi ikä, terveydentila ja siten yleinen hedelmällisyys sekä yhdyntöjen määrä vaikuttavat tehoon (Steiner ym. 1996). Duodecim 2008;124: Kuinka aloitettua ehkäisyä käytetään? Suomalaisista vuotiaista naisista lähes 90 % käyttää tai on aiemmin käyttänyt tablettiehkäisyä (KTL 2004). Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista vuotiaista naisista 75 % oli harkinnut ehkäisymenetelmän vaihtamista (Ellipsi 2007). Vaihdon harkinta viestittää ainakin jonkinasteista tyytymättömyyttä käytössä olevaan menetelmään ja näin lisääntynyttä ehkäisyn laiminlyömisen ja raskauden riskiä. Moreaun ym. (2007) aineistossa lähes puolet naisista olikin lopettanut käyttämänsä ehkäisyn menetelmään ei elämäntilanteeseen liittyvien syiden vuoksi (taulukko). Mitä useampia menetelmiä nainen oli kokeillut, sitä suurempi oli ehkäisyn lopettamisen todennäköisyys. Yhdysvaltalaisessa aineistossa tablettiehkäisyn aloittajista 32 %:a lopetti käytön puolen vuoden kuluessa, ja valtaosa jo ensimmäisten kahden kuukauden aikana ilman yhteydenottoa terveydenhuoltohenkilöstöön (Rosenberg ja Waugh 1998). Lisäksi tablettiehkäisyn lopettamisen jälkeen aloitettu menetelmä oli 80 %:ssa 457

2 % kaikista Raskaudenkeskeytykset / ( ) Ehkäisytabletti Kuparikierukka Kondomi Ei mitään Jälkiehkäisy Kuva 1. Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä (Raskaudenkeskeyttämis- ja sterilointirekisteri, Stakes 2006). tapauksista ehkäisytablettia tehottomampi. Hormonaaliseen ehkäisyyn palaa kuitenkin % puolen vuoden kuluessa mutta kuinka pitkäksi aikaa (Rosenberg ja Waugh 1998, Trussell ja Vaughan 1999)? Tablettiehkäisyä ohjeiden mukaan käytettäessä raskauden riski on noin 0,3 % vuodessa. Kuitenkin tyypilliseen tapaan pillereitä käyttävistä naisista 8 % tulee raskaaksi vuoden aikana (WHO ym. 2007). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksen aineistossa 16 % ehkäisytablettien käyttäjistä olikin unohtanut kolmen kuukauden aikana vähintään kaksi pilleriä (Peterson ym. 1998). Jos muutosta ehkäisyn käytössä tai menetelmässä ei tehdä, suunnittelematon raskaus on ennen pitkää edessä. Taulukko. Menetelmään liittyviä syitä ehkäisyn lopettamiseen. Koetut haittavaikutukset pahoinvointi, päänsärky, mielialamuutokset, turvotukset, vuotohäiriöt Huoli mahdollisista haittavaikutuksista Hankinta hankalaa terveydenhuoltopalveluiden saatavuus, taloudellinen tilanne Ehkäisy pettänyt Raskaudenkeskeytys merkki ehkäisyn epäonnistumisesta Suomessa raskaudenkeskeytyksiä on viime vuosina tehty vuodessa. Eniten keskeytyksiä tehdään vuotiaille. Alueelliset erot raskauden keskeytysten määrässä ovat suuret. Vuonna 2006 eniten keskeytyksiä tehtiin Länsi-Pohjan, Lapin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä, 10,2 12,2/ vuotiasta naista. Vähiten niitä tehtiin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, 5,7/1 000 (Stakes 2006). Heijastaako tämä suhtautumista ehkäisyyn, raskaudenkeskeytykseen vai ehkäisypalveluiden erilaista saatavuutta? Miten ehkäisyä on käytetty ennen keskeytystä? Tiedot keskeytystä edeltäneestä ehkäisystä on kerätty Stakesin raskaudenkeskeytys- ja steriloimisrekisteriin vuodesta Valtaosa, yli 80 %, keskeytykseen tulevista naisista ei ole käyttänyt mitään ehkäisyä tai on ilmoittanut käytetyksi menetelmäksi kondomin (kuva 1). Viime vuosina niiden naisten määrä, joilla ei 458 S. Suhonen ja O. Heikinheimo

3 ole ollut mitään ehkäisyä käytössä, on kasvanut. Arvailtavaksi jää, johtuuko tämä huonontuneesta ehkäisymyöntyvyydestä vai lisääntyneestä rehellisyydestä. Samoin ehkäisytabletteja käyttäneiden osuus on lisääntynyt, kun taas kierukan käyttäjien osuus on vähentynyt. Raskaudenkeskeytyksistä runsaat 20 % tehdään tutkimusten mukaan naisille, jotka ovat lopettaneet tablettiehkäisyn ja siirtyneet tehottomampaan menetelmään (Rosenberg ym. 1995, Bajos ym. 2006). Tuoreessa ranskalaisessa tutkimuksessa verrattiin ehkäisyn käyttöä raskaudenkeskeytykseen päätyneillä ja naisilla, joille ei ole tehty keskeytyksiä (Bajos ym. 2006). Puoli vuotta ennen keskeytystä luotettava ehkäisy oli ollut käytössä (tabletti, kierukka) 46 %:lla, vertailuryhmässä 76 %:lla. Ennen keskeytykseen päättynyttä raskautta peräti puolet naisista oli vaihtanut ehkäisymenetelmää ja 67 %:ssa tapauksista tehottomampaan vaihtoehtoon. Vertailuryhmän naisilla menetelmän vaihtamisen todennäköisyys oli 16 %. Keskeytyksen jälkeen luotettavan ehkäisyn käytön todennäköisyys oli kuukauden kuluttua keskeytyksestä 71 % ja puolen vuoden päästä 69 %, eli ehkäisy hoidettiin edelleen paremmin kuin puoli vuotta ennen keskeytystä. Raskaudenkeskeytys tarjoaakin hyvän tilaisuuden puhua luotettavamman ehkäisyn puolesta ja motivoida sen käyttöön. Erityisesti naiset, joiden hakeutuminen terveydenhuoltopalveluihin on muutoin epävarmempaa, hyötyvät ehkäisyneuvonnasta (Bender ja Geirsson 2004, Bajos ym. 2006). Miksi raskaudenkeskeytykseen päädytään uudestaan? Skandinaviassa ja Englannissa uusintakeskeytykseen päätyy % naisista (www.dh.gov. uk, Maailmanlaajuisessa vertailussa näitä lukuja voidaan pitää y d i n a s i a t Huonosti toimivan ehkäisymenetelmän vaihtoon tulee kannustaa. Ensimmäiset kuukaudet hormonaalisen ehkäisyn aloituksesta ovat ehkäisyn lopettamisen riskiaikaa. Ei-toivottua raskautta edeltää usein siirtyminen tehokkaasta menetelmästä vähemmän tehokkaaseen. Aiempi raskaudenkeskeytys, synnyttäneisyys, tupakointi ja nuori ikä ovat uusintakeskeytyksen riskitekijöitä. Kohdunsisäisen ehkäisyn käyttöön liittyy vähemmän uusintakeskeytyksiä. pieninä. Myös Suomessa joka kolmannelle keskeytyksen hakijalle on tehty keskeytys aiemmin (Stakes 2006). Uusintakeskeytys voidaan nähdä niin henkilökohtaisen raskaudenehkäisyn kuin terveydenhuoltojärjestelmän epäonnistumisena. Keskeytyksen yhteydessä annetun ehkäisyneuvonnan on todettu vaikuttavan luotettavan ehkäisyn aloitukseen ja alkuvaiheen käyttöön edullisesti. Kuitenkin kahden vuoden seurantaaikana on todettu, että uuteen keskeytykseen päätyy % eikä tehostettu ehkäisyvalistus ole vaikuttanut tähän (Bajos ym. 2006, Schunmann ja Glasier 2006). Suomalaisessa seurantaaineistossa uusintakeskeytykseen päätyi 14 % runsaan neljän vuoden seuranta-aikana (Heikinheimo ym. 2008). Korkeampi ikä, tablettiehkäisyn käyttö, huono sosioekonominen tilanne ja parisuhdeväkivalta liittyvät uusintakeskeytyksiin (Fisher ym. 2005, Rowlands 2007). Edellä mainitussa suomalaisessa aineistossa nuori ikä, synnyttäneisyys, aiempi keskeytys ja tupakointi olivat uuden keskeytyksen riskejä (kuva 2). Fisherin ym. tutkimuksessa valtaosan keskeytyksen hakijoista todettiin arvostavan jatkoehkäisynä menetelmää, jonka säännöllistä käyttöä ei tarvitse muistaa. Suomalaisessa tutkimuksessa uusintakeskeytyksen riskin todettiinkin olevan pienin naisilla, jotka aloittivat kierukkaehkäisyn keskeytyksen yhteydessä. Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu 459

4 Demografiset tekijät < 20 v v v v v > 40 v Synnyttäneisyys Aiempi keskeytys Tupakointi Ehkäisyvalinnat Yhdistelmäehkäisytabletti Kuparikierukka Hormonikierukka 0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Suhteellinen riski Kuva 2. Uusiutuneen keskeytyksen riskitekijöitä suomalaisilla naisilla: suhteelliset riskit ja niiden luottamusvälit. Muokattu Heikinheimon ym. (2008) artikkelista. Raskaudenkeskeytys synnytyksen jälkeen Vuonna 2006 raskaudenkeskeytykseen päätyneistä naisista 11,5 % oli samana tai edellisenä vuonna synnyttäneitä (Stakes 2006). Nämä naiset ovat olleet kiistatta useissa kontakteissa terveydenhuoltojärjestelmään. Informaatiota hedelmällisyyden palautumisesta, ehkäisyn tarpeesta ja eri vaihtoehdoista on parannettava (Perheentupa 2004). Lähes kaikki äidit osallistuvat synnytyksen jälkitarkastukseen. Jälkitarkastus onkin ainutlaatuinen mahdollisuus synnytyksen jälkeisen raskaudenehkäisyn hoitamiseen. Synnytyksen jälkeisen ensimmäisen vuoden aikana tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän väheneminen on myös yksi sosiaali- ja terveysministeriön seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman tavoitteista. Miten saisimme ehkäisyn onnistumaan paremmin? Ehkäisypalveluiden parantamiseen ja saatavuuteen on alettu viime vuosina kiinnittää huomiota, samoin poikien ja miesten saamiseen mukaan ehkäisyneuvontaan (Kosusen ja Apterin artikkelit tässä numerossa). Jos yhteydenottokynnys neuvontapalveluihin on matala, motivaatio ehkäisyn jatkamiseen säilyy varmasti paremmin. Laki velvoittaa perusterveydenhuollon ja keskeytyssairaalan antamaan ehkäisyneuvontaa keskeytystä hakevalle (kansanterveyslaki, laki raskauden keskeyttämisestä). Paneutumalla naisen elämäntilanteeseen, aiemmin käytettyihin ja ehkä epäonnistuneisiin ehkäisyvaihtoehtoihin ja miettimällä yhdessä vaihtoehtoja keskeytyksen jälkeiseen ehkäisyyn voidaan uusintakeskeytysten määrää vähentää. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten ikäryhmässä v, ja myös uusintakeskeytyksen riski on suurin nuorilla naisilla. Keskeytyksiä voitaisiinkin ehkä vähentää, jos nuoret, alle 25- vuotiaat, saisivat yhteiskunnan tukea ehkäisyvälineiden hankintaan. Käyttäjän kannalta helpot, vaivattomat ja luotettavat vaihtoehdot tulee ottaa puheeksi. Kierukkaehkäisyyn liittyviä ennakkoluuloja on syytä hälventää. Hormonikierukka on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto myös synnyttämättömille nuorille, joilla ehkäisy saattaa olla tarpeen useampia vuosia (Suhonen ym. 2004). Luotettavan ehkäisytehon lisäksi vaikutus vuotoihin on edullinen. Ehkäisyn käyttöä seurataan perusterveydenhuollossa, ja näiden palveluiden helppo saatavuus on tärkeää. 460 S. Suhonen ja O. Heikinheimo

5 Kirjallisuutta Bajos N, Leridon H, Job-Spira N. Contraception and abortion in France in the 2000s. Population-E 2004;59: Bajos N, Lamarche-Vadel A, Gilbert F, Ferrand M, Moreau C. Contraception at the time of abortion: high-risk time or high-risk women? Hum Reprod 2006;21: Bender SS, Geirsson RT. Effectiveness of preabortion counseling on postabortion contraceptive use. Contraception 2004;69: Finer L, Henshaw S. Disparities in rates of unintended pregnancy in the United States, 1994 and Perspect Sex Reprod Health 2006;38:90 6. Fisher WA, Singh SS, Shuper PA, ym. Characteristics of women undergoing repeat induced abortion. CMAJ 2005;172: Ellipsi, Organonin asiakaslehti lääkäreille ja apteekeille. 2007;2:6 7. Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, history of abortion and contraceptive choices affect the risk of repeated abortion. lähetetty julkaisuharkintaan, Heikinheimo O. Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn. Duodecim 2006;122: KTL. Lisääntymisterveys Suomessa. Terveys 2000-tutkimus. KTL:n julkaisuja B5/2004. Helsinki Moreau C, Cleland K, Trussell J. Contraceptive discontinuation attributed to method dissatisfaction in the United States. Contraception 2007;76: Perheentupa A. Raskauden ehkäisy imetysaikana. Duodecim 2004; 120: Peterson LS, Oakley D, Potter LS, Darroch JE. Women s efforts to prevent pregnancy: consistency of oral contraceptive use. Fam Plann Perspect 1998;30: Rosenberg MJ, Waugh MS, Long S. Unintended pregnancies and use, misuse and discontinuation of oral contraceptives. J Reprod Med 1995;40: Rosenberg MJ, Waugh MS. Oral contraceptive discontinuation: a prospective evaluation of frequency and reasons. Am J Obstet Gynecol 1998;179: Rowlands S. More than one abortion. J Fam Plann Reprod Health Care 2007;33: Schunmann C, Glasier A. Specialist contraceptive counselling and provision of after termination of pregnancy improves uptake of long-acting methods but does not prevent repeat abortion: a randomized trial. Hum Reprod 2006;21: Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:17. Helsinki Stakes. Rakaudenkeskeytykset ennakkotiedot Tilastotiedote 6/2007. Stakes. Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit Tilastotiedote 20/2006. Steiner M, Dominik R, Trussel J, Hertz-Picciotto I. Measuring contraceptive effectiveness: a conceptual framework. Obstet Gynecol 1996;88 3 Suppl:24S 30S. Suhonen S, Haukkamaa M, Jakobsson T, Rauramo I. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: a comparative study. Contraception 2004;69: Trussell J, Vaughan B. Contraceptive failure, method-related discontinuation and resumption of use: results from the 1995 national survey of family growth. Family planning perspectives 1999;31: Vikat A, Kosunen E, Rimpelä M. Risk of post-partum induced abortion in Finland: a register-based study. Perspect Sex Reprod Health 2002;43: World Health Organization Department of Reproductive Health and Research (WHO/RHR), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs (CCP), INFO Project. Family planning: a global handbook for providers. Baltimore ja Geneva: CCP ja WHO SATU SUHONEN, LT, erikoislääkäri Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta PL 6450, Helsingin kaupunki OSKARI HEIKINHEIMO, dosentti, kliininen opettaja HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS Sidonnaisuudet: SATU SUHONEN: On Väestöliiton klinikat Oy:n hallituksen jäsen. OSKARI HEIKINHEIMO: Luennoinut Bayer-Schering Pharma Ag:n koulutustilaisuuksissa ja kuuluu yhtiön kotimaiseen ja kansainväliseen advisory boardiin ja saanut tutkimusapurahaa yrityksen tutkimussäätiöltä.

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Toistuvat raskaudenkeskeytykset Suomessa 1983 2009

Toistuvat raskaudenkeskeytykset Suomessa 1983 2009 tieteessä Anna Heino VTM, FM, erikoissuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tieto-osasto anna.heino@thl.fi Mika Gissler FT, VTM, tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tieto-osasto

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytys. LPSHP neuvolatyöryhmä. LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi

Raskaudenkeskeytys. LPSHP neuvolatyöryhmä. LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi Raskaudenkeskeytys LPSHP neuvolatyöryhmä LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi Raskaudenkeskeytys ja -ehkäisy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella huolestuttavan paljon raskaudenkeskeytyksiä

Lisätiedot

Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä

Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä Kokemuksia nuorten kondomihankkeesta Helsingissä Satu Suhonen LT, erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin terveyskeskus Nuorten seksuaaliverkoston IV verkostotapaaminen 7. 2. 2012 yleistä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö Oskari Heikinheimo Professori, Naistenklinikka, HY ja

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki RASKAUDEN EHKÄISY Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena Pekka Lähteenmäki Jälkiehkäisy eli yhdistelmäpillereiden poikkeava käyttö tai kuparikierukan asentaminen suojaamattoman yhdynnän jälkeen estää

Lisätiedot

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Pitkäaikaiset palautuvat raskaudenehkäisymenetelmät, ns. LARCmenetelmät nousussa

Lisätiedot

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät Näin hoidan Oskari Heikinheimo Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn Hormonaalisten ehkäisyvälineiden saralla on 2000 luvulla tapahtunut paljon. Markkinoille

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa RASKAUDEN EHKÄISY Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy Kaisa Elomaa Täysimetys antaa modernien ehkäisymenetelmien veroisen suojan uutta raskautta vastaan kuuden kuukauden ajan synnytyksestä, jos nainen

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (11) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (11) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2017 1 (11) Päätöshistoria 13.11.2017 1036 HEL 2017-007557 T 00 00 03 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 13.11.2017 Pöydälle päätti yksimielisesti panna asian

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime Terveydenhuoltotutkimus Tuire Sannisto, Kari Mattila, Elise Kosunen Raskauden ehkäisyneuvonta terveyskeskuksissa Kyselytutkimus TAYS:n erityisvastuualueella Lähtökohdat Raskauden ehkäisyneuvonnan järjestämistavoista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 50 Asianro 6917/06.00.00/2017 Valtuustoaloite / maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille Terveysjohtaja Jari Saarinen Terveyspalveluiden tukipalvelut Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Perhesuunnittelun palvelujärjestelmä. Elise Kosunen ja Matti Rimpelä

RASKAUDEN EHKÄISY. Perhesuunnittelun palvelujärjestelmä. Elise Kosunen ja Matti Rimpelä RASKAUDEN EHKÄISY Elise Kosunen ja Matti Rimpelä 1970-luvulla aloitettu ehkäisyneuvolatoiminta ja seksuaalikasvatus yhdessä yksityisten terveyspalvelujen kanssa ovat tuottaneet hyviä tuloksia: raskauden

Lisätiedot

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Gynekologiset hormonihoidot Raskaudenehkäisy Satu Suhonen vastaava lääkäri dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin kaupunki Yleislääkäripäivät 28.11.

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ

RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ Anu Pakkanen Terveyskasvatuksen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2013 TIIVISTELMÄ Anu Pakkanen Raskauden

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 10.11.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SOTELA

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SOTELA TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SOTELA Valtuustoaloite eteläisen sosiaaliaseman säilyttämiseksi Hervannassa - Jari Heinonen ym. (TRE: 5875/05.00.01/2015) Valtuustoaloite

Lisätiedot

Kenelle kierukkaehkäisy sopii?

Kenelle kierukkaehkäisy sopii? Tieteessä kättä pidempää Janina Kaislasuo LT, erikoistuva lääkäri HUS Naistenklinikka janina.kaislasuo@hus.fi Kenelle kierukkaehkäisy sopii? Satu Suhonen dosentti, vastaava lääkäri Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen seuranta. Gynaecologi Practici Helsinki Maarit Niinimäki OYS

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen seuranta. Gynaecologi Practici Helsinki Maarit Niinimäki OYS Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen seuranta Gynaecologi Practici Helsinki 20.1.2012 Maarit Niinimäki OYS A request for abortion Templeton & Grimes NEJM 2011 17-v opiskelija tulee vastaanotolle ei-toivotun

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset 2016

Raskaudenkeskeytykset 2016 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Osuus kaikista raskaudenkeskeyttäjistä % 40 2017 10.11.2017 2016 Päälöydökset Teini-ikäisten keskeytysten lukumäärä vähenee yhä. 18 % keskeytyksistä tehtiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv) 23.03.2016 Sivu 1 / 1 4894/2015 06.00.00 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825 7605

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY Ehkäisyn valinta Satu Suhonen vastaava lääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY 19.4. 2016 sisältöä ehkäisy tarve, teho, käyttö vaihtoehdot valinnat - perusteet pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013

Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013 Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013 Kätilöliiton koulutuspäivät 23.10.2013 Hotelli Ilves, Tampere Laura Trujillo LL, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS, Naistenklinikka

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä Kaupunginvaltuusto 37 27.04.2015 Kaupunginhallitus 181 04.05.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 05.11.2015 Kaupunginhallitus 414 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 94 14.12.2015 Valtuutettu Leena Haanpään

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytysten ehkäisy ja keskeytyksiin johtavat riskitekijät

Raskaudenkeskeytysten ehkäisy ja keskeytyksiin johtavat riskitekijät Jasmina Limnell, Anna-Reetta Saramola Raskaudenkeskeytysten ehkäisy ja keskeytyksiin johtavat riskitekijät Katsaus kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Maija Cissokho ja Mira Topp-Pietikäinen Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Helsingin Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminnan kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Toteutuuko Käypä hoito -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä?

Toteutuuko Käypä hoito -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä? tieteessä Laura Trujillo LL, erikoistuva lääkäri HUS, Hyvinkään sairaala, Naistentaudit ja synnytykset laura.trujillo@fimnet.fi Oskari Heikinheimo dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Kätilöopiston sairaala,

Lisätiedot

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Sidonnaisuudet Osallistunut KYS edustajana kongresseihin, jossa sponsorina Pfizer ja Roche Osallistunut

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Imetysaikana naisen hedelmällisyys on merkittävästi

Imetysaikana naisen hedelmällisyys on merkittävästi Katsaus Raskaudenehkäisy imetysaikana Antti Perheentupa Raskaudenehkäisy on imetysaikana periaatteessa helppoa. Jotta ei-toivotuilta raskauksilta vältyttäisiin, on kuitenkin tarpeellista varmistua siitä,

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen

Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen Annamari Aartelo Jonna Närhi Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma 31.10.2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg / KYLEENA 19,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 05/2017 versio 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

STERILISAATIO VUONNA 2018

STERILISAATIO VUONNA 2018 STERILISAATIO VUONNA 2018 Tuula Karipohja vastuulääkäri, HYKS Kätilöopiston sairaala, naistentautien poliklinikka 8.11.17 TK 1 n. 5000 sterilisaatiota v. 2016, 56 % miehille (49,7 % v. 2015) 8.11.17 TK

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille

Hyvinvointilautakunta Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille Hyvinvointilautakunta 7 05.09.2017 Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille HYVOLTK 7 Valtuutettu Haaranen ja 17 muuta valtuutettua esittävät 31.5.17 annetussa aloitteessa, että Nurmijärven

Lisätiedot

SYITÄ YLI 25-VUOTIAIDEN JA SYNNYTTÄNEIDEN LISÄÄNTYNEISIIN RASKAUDENKESKEYTYKSIIN

SYITÄ YLI 25-VUOTIAIDEN JA SYNNYTTÄNEIDEN LISÄÄNTYNEISIIN RASKAUDENKESKEYTYKSIIN SYITÄ YLI 25-VUOTIAIDEN JA SYNNYTTÄNEIDEN LISÄÄNTYNEISIIN RASKAUDENKESKEYTYKSIIN Lahden kaupungin perusterveydenhuollon ammattilaisten näkökulmia Satu Tiainen ja Sanna Tuukkala Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytys toisella raskauskolmanneksella

Raskaudenkeskeytys toisella raskauskolmanneksella Katsaus tieteessä Maarit Mentula LT, osastonlääkäri HUS, Kätilöopiston sairaala, naistentaudit ja synnytykset maarit.mentula@hus.fi Oskari Heikinheimo LKT, dosentti, osastonylilääkäri HUS, Kätilöopiston

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Tarkastuslista

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Johdanto Isotretinoiinikapselit

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

LIITE JÄSENVALTIOILLE TOIMEENPANTAVAKSI KUULUVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT KYSEISEN LÄÄKKEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

LIITE JÄSENVALTIOILLE TOIMEENPANTAVAKSI KUULUVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT KYSEISEN LÄÄKKEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ LIITE JÄSENVALTIOILLE TOIMEENPANTAVAKSI KUULUVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT KYSEISEN LÄÄKKEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ 1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki seuraavassa kuvatut

Lisätiedot

Raskauden ehkäisyn aloitus ja seuranta

Raskauden ehkäisyn aloitus ja seuranta Tuire Sannisto, Marjo Kuortti, Aki Kuukankorpi ja Siina Niitty NÄIN HOIDAN Raskauden ehkäisyn aloitus ja seuranta Raskauden ehkäisyn aloitus ja ehkäisyyn liittyvät seurantakäynnit ovat yleisiä terveyspalveluiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NorLevo 750 mikrog -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 750 mikrogrammaa levonorgestreeliä. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

SALAISUUTENA ABORTTI PUHUMINEN AUTTAA Artikkeli ammattilehteen

SALAISUUTENA ABORTTI PUHUMINEN AUTTAA Artikkeli ammattilehteen Liite 4 SALAISUUTENA ABORTTI PUHUMINEN AUTTAA Artikkeli ammattilehteen Terveydenhoitotyön kehittäminen Hoitotyö Terveydenhoitotyö Hämeenlinna, 5.5.2011 Sarita Seilonen SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TERVEYDEN

Lisätiedot

epalvelupolku - ehkäisypotilas

epalvelupolku - ehkäisypotilas epalvelupolku - ehkäisypotilas 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu eppu palvelun hoidontarpeen arvioinnin testi ehkäisypotilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Johdanto Isotretinoiinikapselit sisältävät vaikuttavana aineena isotretinoiinia,

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYSTÄ Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-E Sisällys 1. Luuloja ja tieroa 3 2. Raskauden ehkäisy ja Toctino 4 3. Raskaustestit 6 4. Teille soveltuvat

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

RASKAUDENKESKEYTYS KUOPIOSSA - hoitopolun kuvaaminen ja sen toimivuuden arvioiminen

RASKAUDENKESKEYTYS KUOPIOSSA - hoitopolun kuvaaminen ja sen toimivuuden arvioiminen RASKAUDENKESKEYTYS KUOPIOSSA - hoitopolun kuvaaminen ja sen toimivuuden arvioiminen Opinnäytetyö Marjut Holopainen Miska Reinikainen Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Hyväksytty..

Lisätiedot

Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille

Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille Mari Haikonen Marianne Partanen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Väestönkasvuun vaikuttavat tekijät - Mitä Suomi voi tehdä?

Väestönkasvuun vaikuttavat tekijät - Mitä Suomi voi tehdä? Väestönkasvuun vaikuttavat tekijät - Mitä Suomi voi tehdä? Minna Säävälä Dosentti, erikoistutkija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Väestöräjähdys ja elämän tulevaisuus -seminaari Eduskunnan lisärakennuksen

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK Hyvä Syntymä Eija Raussi-Lehto Vieraileva tutkija, THL Lehtori, Metropolia AMK Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Lisätiedot

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8 Katja Härkönen Jenna Näppi Seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden toteutuminen Helsingin kaupungin äitiysneuvoloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö Hoitotyö Opinnäytetyö 14.9.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin

Lisätiedot

Taulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006

Taulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006 Taulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006 Tabell 1a: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006 Table 1a: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2006 Vuosi Keskey-

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen Kehittämispäällikkö Minna Piispa 11.10.2013 Neuvolapäivät/ Minna Piispa 2 Väkivallan yleisyydestä raskauden aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiininia toimitettaessa Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Apteekkihenkilökunnan

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Elise Kosunen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Toukokuu 2006 Sosiaali- ja terveysala 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI 26.5.2006 Tekijä(t)

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille Hyvinvointilautakunta 7 05.09.2017 Hyvinvointilautakunta 24 21.11.2017 Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille HYVOLTK 7 Valtuutettu Haaranen ja 17 muuta valtuutettua esittävät 31.5.17

Lisätiedot

Nina Jakola. NUORENA ÄIDIKSI Kyselytutkimus alle 20-vuotiaana äidiksi tulleille

Nina Jakola. NUORENA ÄIDIKSI Kyselytutkimus alle 20-vuotiaana äidiksi tulleille Nina Jakola NUORENA ÄIDIKSI Kyselytutkimus alle 20-vuotiaana äidiksi tulleille ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajan koulutuksen osasto, Savonlinna Kotitalousopettajien

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on erittäin teratogeenistä.»

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

ABORTTI JA SEKSUAALISUUS

ABORTTI JA SEKSUAALISUUS ABORTTI JA SEKSUAALISUUS Kokonaisvaltaisen neuvonnan kehittäminen Itu-työssä Kirsi Lehtonen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala

Lisätiedot

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät 11.5.2007 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Mitä neuvolatyön vaikuttavuudella tarkoitetaan? 3 Miten

Lisätiedot

Ehkäisyn sudenkuopat

Ehkäisyn sudenkuopat Ehkäisyn sudenkuopat Elina Holopainen, LT Naistentautien erikoislääkäri Lisääntymislääketieteen lisäkoulutus Nuorisolääketieteen erityispätevyys HUS, Naistenklinikka Lisääntymislääketieteen yksikkö, Nuorisogynekologia

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta 7 05.09.2017 Hyvinvointilautakunta 24 21.11.2017 Kunnanhallitus 367 04.12.2017 Valtuustoaloite ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille 520/06.04/2017 HYVOLTK 7 Valtuutettu Haaranen

Lisätiedot

Synnytykset ja keskeytykset tilastojen valossa Mika Gissler

Synnytykset ja keskeytykset tilastojen valossa Mika Gissler Synnytykset ja keskeytykset tilastojen valossa Mika Gissler THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos HYTE Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot -yksikkö THL:n lisääntymisaineistot Raskaudenkeskeyttämis-

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen. Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti

Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen. Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti Elämänkaari GDM- raskauden jälkeen Riitta Luoto Lääket tri, dos, tutkimusjohtaja UKK-instituutti Sidonnaisuudet -UKK-instituutti, tutkimusjohtaja -Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, seksuaali- ja lisääntymisterveyden

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(12) Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET... 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NORLEVO 1,5 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

Lisätiedot