Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;"

Transkriptio

1 Katsaus RITVA HURSKAINEN JA AILA TIITINEN Lisääntymisikäisen naisen epäsäännöllinen gynekologinen vuoto Lähes kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä gynekologisia vuotohäiriöitä. Vuotohäiriöt ovat yleisimpiä hedelmällisen kauden ääripäissä kuukautisten alkamista seuraavina ja niiden loppumista edeltävinä vuosina. Useimmiten taustalla on toiminnallinen häiriö, mutta epäsäännöllinen vuoto voi olla myös merkki sairaudesta. Vuodon aiheuttajien moni naisuuden takia häiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Toiminnallisen vuotohäiriön diagnoosiin päästään usein poissulkumenetelmällä. Tutkimukset ovat usein yksinkertaisia, ja laboratoriokokeita tarvitaan harvoin. Hoito ei välttämättä aina ole tarpeen, vaan elimellisen syyn pois sulkeminen riittää. Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä; lähes jokainen lääkäri joutuu kohtaamaan niitä työssään. Ne aiheuttavat naisille vaivaa, huolta ja elämänlaadun heikkenemistä, ja niistä aiheutuu myös suuria kustannuksia. Ymmärtämällä vuotohäiriöiden patofysiologiaa ja etiologiaa voidaan päästä parempaan diagnostiikkaan ja tehokkaampaan hoitokäytäntöön. Kuukautiskiertoon liittyviä vuotohäiriöitä on useaa eri tyyppiä. Vuoto saattaa olla ajankohdaltaan, kestoltaan tai määrältään poikkeava (taulukko 1). Etiologian monimuotoisuuden vuoksi vuotohäiriöiden termistö on erittäin kirjavaa ja luokittelu epätarkkaa. Ulkomaisessa kirjallisuudessa puhutaan epänormaalista kohtuvuodosta (abnormal uterine bleeding), jonka syy voi olla elimellinen (orgaaninen), toiminnallinen (dysfunktionaalinen) tai hoidosta johtuva (iatrogeeninen) (Ferenczy 2003). Tavallisimpia elimellisiä syitä ovat myoomat, polyypit, raskaus ja infektiot. Toiminnallisten vuotojen syyt ovat moninaisia, ja ne voivat olla ovulatorisia tai anovulatorisia. Tässä artikkelissa käsittelemme epäsäännölliseen aikaan ilmaantuvien vuotojen (metrorragia) patofysiologiaa, diagnostiikkaa ja hoitoa nykytiedon valossa. TAULUKKO 1. Vuotohäiriöt ja niiden määritelmät. Amenorrea Hypomenorrea Menorragia Metrorragia Menometrorragia Oligomenorrea Polymenorragia Ovulaatiovuoto Välivuoto Tiputteluvuoto Läpäisyvuoto kuukautisten puuttuminen niukat kuukautiset poikkeavan runsas säännöllinen vuoto epäsäännöllinen vuoto kuukautisten välillä epäsäännöllinen ja runsas vuoto kierto pidentynyt yli 36 vuorokauteen kierto lyhentynyt alle 23 vuorokauteen keskikierrossa ovulaatioon liittyvä vuoto epäsäännöllinen vuoto normaalien kuukautisten välillä ennen tai jälkeen normaalien kuukautisten tuleva niukka vuoto (ei vaadi normaalia kuukautissuojaa) hormonihoitoon tai ehkäisyyn liittyvä vuoto epänormaaliin aikaan Duodecim 2005;121:

2 Elimellinen metrorragia Tavallisimmat syyt fertiili-ikäisen naisen epäsäännöllisiin vuotoihin ovat raskaus ja kohtutulehdus (Ferenczy 2003). Alkuraskauteen liittyvät verenvuodot ovat hyvin tavallisia, ja niitä esiintyy normaalinkin raskauden aikana noin 16 %:lla naisista ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana (Kadir ym. 1998). Myös kohdunulkoinen raskaus tai keskenmeno voi olla epäsäännöllisen vuodon syynä. Kohtutulehdus saattaa olla akuutti tai krooninen. Tulehdukseen liittyvän vuotohäiriön mekanismi on vielä epäselvä. Todennäköisesti taustalla on tulehdussolujen vapauttamien entsyymien heikentävä vaikutus verisuoniin (Ferenczy 2003). Kohdun myoomat ja polyypit ovat myös yleinen metrorragian syy. Myoomiin (etenkin submukoottisiin) liittyvien vuotojen mekanismi pohjautuu todennäköisesti verisuonien angio geneesin häiriöön tai sitten kohdun limakalvon ohenemiseen ja atrofioitumiseen sen venyttyessä myooman yli. Polyyppien aiheuttaman vuotohäiriön syynä pidetään polyypin pinnan mikroeroosiota ja tulehdusrektiota (Ferenczy 2003). Kohdun limakalvon syöpä on lisääntymisikäisillä harvinainen: vain noin 10 % tapauksista todetaan alle 50-vuotiailla (Suomen syöpärekisteri 1999). Syövän aiheuttaman vuodon mekanismit ovat moninaiset. Muun muassa vähentynyt perfuusio, uudissuonten hauraus ja tulehdusreaktio herkistävät syöpäkudoksen vuodoille (Abulafia ja Sherer 1999). Yhdynnänjälkeisen vuodon syy löytyy useimmiten limakalvosta (kohdunkaulan tai kohdunrungon polyyppi, tulehdus tai syöpä). Toiminnallinen metrorragia Ovulatorinen vuoto. Säännölliseen kuukautiskiertoon voi liittyä tiputteluvuotoa ennen tai jälkeen kuukautisten. Jos tiputtelua ilmaantuu ennen kuukautisia, syynä saattaa olla keltarauhasen vajaatoiminta tai progesteroni pitoisuuden suhteellinen vähäisyys tai kumpikin. Alkukierron vähäinen estrogeenipitoisuus voi taas aiheuttaa tiputteluvuotoa kuukautisten jälkeen. Välivuoto (intermenstrual bleeding) on tavallista ovulaation aikana, kun estrogeenipitoisuus pienenee tilapäisesti ennen keltarauhasen muodostumista (Livingstone ja Fraser 2002). Joskus ylimääräinen vuoto johtuu orgasmiin liittyvästä, kohdun supistelun aiheuttamasta prostaglandiinin erityksen lisääntymisestä tai endometriumin verisuonten heikkoudesta (Fraser ja Petrucco 1996). Kuparikierukka herkistää keskikierron vuodoille ja yhdynnänjälkeiselle vuodolle. Anovulatorinen vuoto. Munasolun irtoamattomuus on toiminnallisen vuotohäiriön tavallisin syy. Kierron pituus vaihtelee lyhyestä jopa useiden kuukausien amenorreajaksoihin. Tyypillisiä ovat niukat tiputteluvuodot lyhyiden kiertojen jälkeen ja toisaalta pitkien kiertojen jälkeiset runsaat ja kauan kestävät vuodot. Kun munasolu ei irtoa, ei muodostu keltarauhasta eikä keltarauhashormonia loppukierron ajaksi. Kohdun limakalvo ei muutu erittäväksi, ja seurauksena on limakalvon pitkittynyt kasvu (proliferaatio). Se voi pitkään jatkuessaan johtaa endometriumin hyperplasiaan ja jopa karsinoomaan (Munro 2001). Anovulatorisen vuotohäiriön molekylaariset mekanismit kohdun limakalvossa ovat vielä huonosti tunnettuja, mutta ne liittyvät todennäköisesti häiriintyneeseen angiogeneesiin, verisuonten haurauteen ja puutteelliseen hyytymistapahtumaan (Livingstone ja Fraser 2002). Kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä anovulatorisia kiertoja, mutta tavallisimpia ne ovat hedelmällisen iän ääripäissä. Tällöin munasolun kehitys- ja kypsymishäiriöt ovat yleisiä ja estrogeenipitoisuudet voivat olla pieniä tai suhteellisen suuria ja aiheuttaa endokriinisen palautejärjestelmän häiriintymisen. Hypotalamus-hypofyysi-munasarja-akseli on herkkä myös psyykkiselle ja fyysiselle stressille, laihtumiselle, urheilulle ja yleissairauksille. Ne ovatkin usein osatekijöitä anovulatorisessa metrorragiassa (Hickey ja Balen 2003). Myös polykystiseen munasarjaoireyhtymään liittyy usein vuotohäiriöitä (Laven ym. 2002). Tähän oireyhtymään kuuluu useita endokriinisia poikkeavuuksia, joista monet ovat seurausta insu liiniresistenssistä. Insuliini vähentää sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) eritystä maksasta ja myös stimuloi munasarjojen androgeenineritystä. Tämä aiheuttaa eriasteisia ovulaatiohäiriöitä. Seurauksena on epäsäännöllisiä kuukautiskiertoja, pitkittyneitä kuukautisvuotoja tai kuukautisia edeltävää tiputtelua (Tiitinen ym. 2000) R. Hurskainen ja A. Tiitinen

3 Hormonaaliseen ehkäisyyn liittyvä läpäisyvuoto. Hormonaaliseen ehkäisyyn, etenkin mini pillereihin, hormonikapseleihin ja hormonikierukkaan, liittyy ensimmäisinä kuukausina runsaasti vuotohäiriöitä (Hickey ja Fraser 2000). Yhdistelmäpillereihin liittyvän vuotohäiriön taustalla on usein käyttöhäiriö (pillerin unohtuminen tai ohjeen väärin ymmärtäminen), mutta myös hormonipitoisuuksiin ja kohdun limakalvon toimintaan vaikuttavat tekijät ovat mahdollisia (Livingstone ja Fraser 2002). Läpäisyvuotojen mekanismi on edelleen epäselvä, mutta hysteroskopiassa on nähty progestiini ehkäisyn yhteydessä epänormaalia angiogeneesiä ja kohdun limakalvon verisuonissa tavallisuudesta poikkeavaa haurautta. Taustalla saattaa olla myös endometriumin verenvirtaukseen ja soluväliaineen hajoamiseen liittyvä häiriö (Hickey ja Fraser 2000). Muut toiminnalliset vuotohäiriöt. Yleis sairauk siin liittyvät vuotohäiriöt syntyvät erilaisilla mekanismeilla (Välimäki 1988). Kyseessä saattaa olla primaarinen tai sekundaarinen hyytymishäiriö. Primaarisista hyytymishäiriöistä tavallisin on von Willebrandin tauti, jonka esiintyvyydeksi Pohjoismaissa on arvioitu 1 2 % (Hurskainen ym. 2003). Infektioiden (sepsis), syövän, munuaisten ja maksan vajaatoiminnan sekä sydän- ja sidekudossairauksien yhteydessä saattaa esiintyä myös gynekologisia vuotoja sekundaarisen hyytymishäiriön pohjalta. Kehittyvän maksakirroosin yhtenä oireena voi olla gynekologinen vuoto-ongelma (Välimäki 1988). Tähän vaikuttaa lähinnä kaksi mekanismia: maksan steroidimetabolia on muuttunut, koska maksan kyky metaboloida ja konjugoida estrogeeneja on heikentynyt, ja myös maksaperäisten hyytymistekijöiden vajaus lisää vuoto-ongelmia. Joissakin maksakirrooseissa mukana ovat vielä hypersplenismi ja tästä seuraava trombosyyttivajaus. Sairaus voi aiheuttaa gynekologisen vuotohäiriön myös häiritsemällä aivolisäke-munasarja-akselin syklistä toimintaa. Joskus syynä on kroonisen sairauden hoitoon käytettävän lääkityksen haittavaikutus (antikoagulanttihoito, psyykenlääkkeet, suuret asetyylisalisyylihappopitoisuudet) tai lääkkeen yhteisvaikutus hormonihoidon kanssa (spironolaktoni, ketokonatsoli, epilepsialääkkeet, antiestrogeenit) (Tiitinen 2001). Hypo- tai hypertyreoosia sairastavista naisista joka viidennellä on kuukautiskierron ongelmia. Joskus harvoin vuotohäiriön syyksi paljastuu kilpirauhasen sairaus (Ewenstein 1996). Lihavuuteen liittyy useita endokriinisia poikkeavuuksia, joista monet aiheutuvat insuliiniresistenssistä. Seurauksena on epäsäännöllisiä kuukautiskiertoja, pitkittyneitä kuukautisvuotoja tai kuukautisia edeltävää tiputtelua (Tiitinen ym. 2000). Laihuushäiriön eli anoreksian yksi oire on kuukautisten pois jääminen. Sen sijaan ahmimishäiriössä eli bulimiassa kuukautiset voivat olla vain vähän epäsäännölliset. Tähän liittyy usein suhteellinen hypoestrogenismi (Arojoki ja Anttila 2000). Vuotohäiriöiden diagnostiikka Vuodon aiheuttajien moninaisuuden takia vuotohäiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Anamneesin merkitys on tärkeä kaikilla. On aina muistettava kysyä huolellisesti sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet. Yhtä tärkeätä on kiinnittää huomiota painoon, ravitsemukseen ja syömistapoihin. Vuotohäiriön alkamisaika ja kesto sekä ilmenemismuoto ovat erityisen tärkeitä. Toiminnallisen vuotohäiriön diagnoosiin päästään usein poissulkumenetelmällä. Tutkimukset ovat usein yksinkertaisia, ja laboratoriokokeita tarvitaan vain harvoin (taulukko 2). Teini-ikäiset. Ensimmäisen ja toisen menarkea seuraavan vuoden aikana yli puolet kuukautisvuodoista ja neljäntenä vuonnakin vielä kol- Y D I N A S I A T Epäsäännöllisten vuotojen taustalla on useimmiten toiminnallinen häiriö, mutta vuoto voi olla myös merkki sairaudesta. Vuodon aiheuttajien moninaisuuden takia vuotohäiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Lisääntymisikäisen naisen epä säännöllinen gynekologinen vuoto 2301

4 TAULUKKO 2. Epäsäännöllisten vuotojen diagnostiikassa käytettävät selvitykset. Ensisijaiset Anamneesi Raskauskoe Infektionäytteet Irtosolukoe Kaikututkimus Toissijaiset Hyytymistekijänäyte Kilpirauhaskokeet Kohdun limakalvon imunäyte Hysterosonografia Hysteroskopia masosa on anovulatorisia, ja kuukautisten epäsäännöllisyys on siten teini-iässä hyvin tavallista (Apter 1980). Vaikka toiminnallinen vuotohäiriö voidaan diagnosoida vain poissulkumenetelmällä, pyritään nuorella naisella välttämään kohtuun kohdistuvia toimenpiteitä, sillä kohdun limakalvon pahanlaatuisten sairauksien todennäköisyys on heillä lähes olematon. Hyytymistekijä- ja verihiutalepitoisuuksien määrittäminen on nuorten vuotohäiriöissä aiheellista, jos vuodot ovat lisäksi runsaat, suvussa esiintyy hyytymishäiriöitä tai potilaalla on muutenkin taipumus verenvuotoihin (Hickey ja Balen 2003). Herkkä koriongonadotropiinin (hcg) määritys raskauden pois sulkemiseksi, irtosolukoe ja infektionäytteet (klamydia ja gonokokki) ovat hyvin nuorillekin aiheellisia, jos tutkittavalla on ollut kliinisen tutkimuksen perusteella yhdyntöjä. Anamneesiin ei aina voi luottaa. Fertiili-ikäiset. Koska noin neljäsosassa fertiili-ikäisten naisten vuotohäiriöistä on syynä raskaushäiriö ja lähes yhtä suuressa osassa tulehdus, ovat hcg ja tulehdusnäytteet heillä ensisijaisia tutkimuskohteita. Myös irtosolukoe kuuluu perustutkimuksiin, jos sitä ei ole tehty viimeisen vuoden aikana. Vaginaalinen kaikututkimus on suositeltava. Sen avulla voidaan määrittää suurin osa vuotohäiriön orgaanisista syistä. Tosin pre meno pausaa li sil la naisilla jää toteamatta 6 24 % polyypeista ja 3 14 % submukoottisista myoomista (Dueholm ym. 2001b). Jos kohdun limakalvon paksuus on yli 12 mm, on hyperplasian riski keskimäärin 28 % (yli 45-vuotiailla 35 % ja yli 90 kg painavilla 50 %) (Dijkhuizen ym. 2000a). Kaikututkimuksen tarkkuutta voidaan parantaa tekemällä sonohysterografia eli ruiskuttamalla kohtuonteloon keittosuolaliuosta (Marttunen ja Cacciatore 1999, Dueholm ym. 2001a). Vuotohäiriötaipumus ja systeemisairauksiin liittyvä tutkimustarve selvitetään anamneesin perusteella (Rutanen 1995). Endometriumnäytteen tarvetta harkitaan tilanteen mukaan. Kohdun limakalvon syöpää todetaan alle 0,5 %:lla lisääntymisikäisistä vuotohäiriöpotilaista, mutta hyperplasiaa esiintyy selvästi enemmän ylipainoisilla naisilla. Myös endometriumsyövän riski on lisääntynyt yli 45-vuotiailla ylipainoisilla naisilla (painoindeksi yli 30kg/m 2 ) (Farquhar ym. 1999). Tästä syystä vanhemmilta ja etenkin ylipainoisilta naisilta on syytä ottaa endometriumnäyte ennen hoitokokeilua. Eri näytteenottomenetelmistä imunäyte on osoittautunut luotettavimmaksi (Schwarzler ym. 1998). Imun avulla saadaan ainakin yhtä edustava histologinen näyte kuin tavanomaisella kaavinnalla, ja menetelmän herkkyys kohdun limakalvon hyperplasian ja syövän havaitsemisessa on hyvä (Dijkhuizen ym. 2000b). Kohtuontelon tähystystä voidaan harkita, jos kyseessä on pitkittynyt, hoitoresistentti vuoto eivätkä perusselvitykset anna riittävää diagnostista varmuutta. Elimellisten vuotohäiriöiden hoito Orgaanisten vuotohäiriöiden hoito on syynmukaista. Normaaliraskauteen liittyvä vuotohäiriö korjautuu useimmiten itsestään. Keskenmenon ja kohdunulkoisen raskauden hoidosta on julkaistu Käypä hoito -ohjeet (www.kaypahoito. fi). Endometriitin hoidoksi kannattaa valita laajakirjoinen anti biootti, mieluiten doksimysiinin ja metronidatsolin yhdistelmä. Polyypin tai myooman hystero skooppinen poisto korjaa vuotohäiriön potilasta tyydyttävällä tavalla noin 80 %:ssa tapauksista (Vercellini ym. 1999). Tiedot myooman uusiutumisesta resektion jälkeen vaihtelevat. Kolmen vuoden seurannassa myooma näyttää uusiutuvan 6 35 %:lla potilaista (Wamsteker ym. 1993). Polyyppiä tai myoomaa epäiltäessä ei pitäisi koskaan tyytyä pelkkään kohdun kaavintaan, vaan muutosten poisto tulisi tehdä hysteroskooppisesti näkökontrollissa. Toiminnallisten vuotohäiriöiden hoito Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Hoito R. Hurskainen ja A. Tiitinen

5 päätökseen vaikuttavat vuotohäiriön tyyppi ja haittaavuus, potilaan ikä, raskaudenehkäisyn tarve ja toive raskaudesta. Ovulatoriseen kiertoon liittyvä tiputteluvuoto on yleensä ohimenevä ja vähäoireinen. Hoitoa ei välttämättä tarvita, elimellisen syyn pois sulkeminen riittää. Mahdollisen kuparikierukan poisto on yleensä myös riittävä hoito. Yhdistelmäehkäisypillerit ovat helpoin ja paras vaihtoehto toiminnallisen vuotohäiriön hoidoksi (Chuong ja Brenner 1996). Niillä vuoto vähenee keskimäärin 50 % kohdun limakalvon ohenemisen ja prostaglandiinituotannon vähenemisen seurauksena, sykli säännöllistyy ja välivuotojen riski pienenee. Yhdistelmäpillerit tehoavat sekä ovulatorisiin että anovulatorisiin vuotohäiriöihin. Myös kuukautiskivut vähenevät ja samanaikaisesti tulee hoidetuksi ehkäisy. Eri valmisteiden välisiä eroja ei ole tutkittu. Akuuttia runsasta vuotoa voidaan hoitaa pieniannoksisilla ehkäisypillereillä (yksi tabletti kolmasti vuorokaudessa viikon ajan) (Hickey ja Balen 2003). Lääkityksen lopettamisen jälkeen tulee tyhjennysvuoto, josta on hyvä muistaa mainita. Seuraavalla kierrolla pillerien käyttöä voidaan jatkaa normaaliin tapaan, jos raskaudenehkäisyyn on tarvetta. Vanhemmilla naisilla ja niillä, jotka eivät voi käyttää ehkäisypillereitä, vuoto on mahdollista lopettaa antamalla 2 4 mg estradiolia liitettynä progestiiniin ja jatkamalla seuraavissa kierroissa keltarauhashormonilla esimerkiksi kierron päivinä. Ehkäisytablettien käyttöön liittyvät läpäisyvuodot korjaantuvat usein kolmen kuukauden kuluessa itsestään. Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat häiritsevän pitkään, valmiste kannattaa vaihtaa enemmän estrogeenia tai vahvempaa progestiinia sisältävään. Keltarauhashormoni. Syklinen loppukierron keltarauhashormonihoito (kierron päivinä) lienee tavallisin vuotohäiriöiden hoitokeino. Se on kuitenkin tehokas vain anovulatorisessa metrorragiassa. Ovulatorisiin toiminnallisiin vuotohäiriöihin siitä ei ole apua, ja siksi syklisen keltarauhashormonilääkityksen rutiinikäyttöä vuotohäiriöiden hoidossa pitäisikin vähentää. Pitkittyneessä tai toistuvassa anovulatorisessa tilanteessa sitä voidaan käyttää estämään kohdun limakalvon hyperplasiaa ja syöpäriskin lisääntymistä. Jatkuvalla keltarauhashormonilääkityksellä voidaan saada aikaan terapeuttinen amenorrea, mutta haittavaikutukset estävät useimmiten sen pitkäaikaisen käytön (Irvine ym. 1998). Tehokkain ja vähiten haittavaikutuksia ai heuttava progestiinihoito on levonorgestreelikierukka (Hurskainen ja Paavonen 2004). Kohdun limakalvon kasvun estyessä vuodon ja vuotopäivien määrät vähenevät tehokkaasti ja samalla myös hyperplasian kehittyminen estyy. Useimmiten kuukautiskivut ja kuukautisia edeltävät oireet helpottuvat niin ikään, ja samanaikaisesti tulee hoidetuksi raskaudenehkäisy sterilisaatiota vastaavalla teholla. Veren progestiinipitoisuus on pieni ja haittavaikutukset vähäisiä. Ensimmäisten kuukausien aikana kierukkaan tosin liittyy suurentunut vuotohäiriöiden riski, josta pitäisi muistaa kertoa potilaalle hoitomyöntyvyyden parantamiseksi. Vasta-aiheita hormonikierukalle on vähän, eikä ikä ole myöskään este. Myös nuorilla, synnyttämättömillä naisilla on hyviä kokemuksia hormonikierukasta (Suhonen ym. 2004). Hormonikierukka tehoaa sekä anovulatoriseen että ovulatoriseen toiminnalliseen vuotohäiriöön. Kohdun limakalvon polyypit, myoomat, hyperplasia ja karsinooma tulee kuitenkin sulkea pois epäsäännöllisissä vuotohäiriöissä ennen hormonikierukan asennusta. Progestiiniehkäisyyn liittyvät vuotohäiriöt korjaantuvat usein ensimmäisten käyttökuukausien aikana itsestään. Jos häiriöt jatkuvat tai ilmaantuvat myöhemmän käytön aikana, on syytä sulkea pois ensin orgaaninen syy (mm. submukoottinen myooma, polyyppi ja raskaus). Sen jälkeen voidaan yrittää yhdistelmäehkäisypillereiden (tai estradioli-progestiinin) lisäämistä hoitoon 1 2 kierron ajaksi. Joskus vuoto saadaan loppumaan käyttämällä tulehduskipulääkettä (esim. ibuprofeenia mg kolmasti vuorokaudessa) viiden päivän ajan. Näyttö molempien hoitojen tehosta on heikko, ainoastaan hoitokokeiluihin ja yksittäisiin tapauksiin perustuva. Traneksaamihappo, prostaglandiininestäjät ja desmopresiini. Jos epäsäännöllinen vuoto on runsasta, voidaan lääkkeenä käyttää traneksaamihappoa tai tulehduskipulääkkeitä (Marjoribanks ym. 2003). Traneksaamihappo on fibrinolyysin estäjä, joka salpaa plasminogeenin muuttumisen plasmiiniksi. Tulehduskipulääkkeet taas vähentävät verisuonten laajenemista ja trombosyyttien aggregoitumista estävän prostasykliinin liika- Lisääntymisikäisen naisen epä säännöllinen gynekologinen vuoto 2303

6 tuotantoa. Traneksaamihapon suositeltu annos on 1 1,5 g 3 4 kertaa vuorokaudessa runsaan vuodon aikana. Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää normaaleina kipuun tarkoitettuina annoksina. Profylaktinen käyttö ei hyödytä, vaan lääkettä otetaan vasta vuodon alettua. Perinnöllistä verenvuototautia sairastavilla (lievä ja joskus keskivaikea (2A) von Willebrandin tauti, hemofilia A:n kantajat) vuotohäiriön hoitoon voidaan käyttää desmopressiinia, joka lisää von Willebrandin tekijän ja tekijä VIII:n määrää verenkierrossa (Hurskainen ym. 2003). Lääke annetaan ihon alle tai nenäsumutteena (alle 50 kg painavilla yksi 150 µg:n nenäsuihke päivässä ja yli 50-kiloisille kaksi suihketta päivässä vuotohäiriön aikana). Hoidon pituudeksi on suositeltu kahta päivää. Leikkausta tarvitaan vuodon lopettamiseksi tai vähentämiseksi, ellei lääkehoito onnistu tai sitä ei voida käyttää. Kohdun limakalvon hyper plasiaan liittyvän akuutin runsaan vuodon hoidoksi kohdun limakalvon kaavinta on vanhemmille naisille hyvä vaihtoehto, jos vuoto on anemisoivaa tai epäillään endometriumin syöpää. On kuitenkin muistettava, että kaavinnan vaikutus rajoittuu vain akuuttiin tilanteeseen; seuraavissa kierroissa se ei enää auta. Nuorilla kaavintaa tulee välttää. Kohdun limakalvon tuhoaminen saattaa auttaa epäsäännöllisiin toiminnallisiin vuotoihin, mutta varsinaisesti sen aihe on menorragia. Kun toiminnallisten epäsäännöllisten vuotojen muut hoitovaihtoehdot on kokeiltu, kohdunpoisto on joskus ainoa vaihtoehto. Se lopettaa tehokkaasti vuodot, mutta se on kallis ja invasiivinen hoito (Hurskainen ym. 2004). Leikkausriskit tulisi aina punnita tarkkaan harkittaessa hyvänlaatuisen vuotohäiriön hoitoa kohdunpoistolla. Kirjallisuutta Abulafia O, Sherer DM. Angiogenesis of the endometrium. Obstet Gynecol 1999;94: Apter D. Serum steroids and pituitary hormones in female puberty: a partly longitudinal study. Clin Endocrinol 1980;12: Arojoki M, Anttila L. Syömishäiriöt, laihuus ja hedelmättömyys. Duodecim 2000;116: Chuong CJ, Brenner PF. Management of abnormal uterine bleeding. Am J Obstet Gynecol 1996;175: Dijkhuizen FP, De Vries LD, Mol BW, ym. Comparison of transvaginal ultrasonography and saline infusion sonography for the detection of intracavitary abnormalities in premenopausal women. Ultrasound Obstet Gynecol 2000(a);15: Dijkhuizen FP, Mol BW, Brolmann HA, Heintz AP. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of patients with endo metrial carcinoma and hyperplasia: a meta-analysis. Cancer 2000(b);89: Dueholm M, Forman A, Jensen ML, Laursen H, Kracht P. Transvaginal sonography combined with saline contrast sonohysterography in evaluating the uterine cavity in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 2001(a);18: Dueholm M, Jensen ML, Laursen H, Kracht P. Can the endometrial thickness as measured by trans-vaginal sonography be used to exclude polyps or hyperplasia in pre-menopausal patients with abnormal uterine bleeding? Acta Obstet Gynecol Scand 2001(b);80: Ewenstein BM. The pathophysiology of bleeding disorders presenting as abnormal uterine bleeding. Am J Obstet Gynecol 1996;175: Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M, Verry J, Baranyai J. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181: Ferenczy A. Pathophysiology of endometrial bleeding. Maturitas 2003; 45:1 14. Fraser IS, Petrucco OM. Management of intermenstrual and postcoital bleeding, and an appreciation of the issues arising out of the recent case of O Shea versus Sullivan and Macquarie pathology. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1996;36: Hickey M, Balen A. Menstrual disorders in adolescence: investigation and management. Hum Reprod Update 2003;9: Hickey M, Fraser IS. A functional model for progestogen-induced breakthrough bleeding. Hum Reprod 2000;15 Suppl 3:1 6. Hurskainen R, Halmesmäki E, Rasi V, Mäkipernaa A. Woman and von Willebrand disease. Duodecim 2003;119:33 40; quiz 40, 78. Hurskainen R, Paavonen J. Levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of heavy menstrual bleeding. Curr Opin Obstet Gynecol 2004;16: Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P, ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291: Irvine GA, Campbell-Brown MB, Lumsden MA, Heikkilä A, Walker JJ, Cameron IT. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and norethisterone for treatment of idiopathic menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Owens D, Lee CA. Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. Lancet 1998;351: Laven JS, Imani B, Eijkemans MJ, Fauser BC. New approach to polycystic ovary syndrome and other forms of anovulatory infertility. Obstet Gynecol Surv 2002;57: Livingstone M, Fraser IS. Mechanisms of abnormal uterine bleeding. Hum Reprod Update 2002;8:60 7. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (2), CD Marttunen M, Cacciatore B. Sonohysterografia uusi menetelmä gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikassa. Duodecim 1999;115: Munro MG. Dysfunctional uterine bleeding: advances in diagnosis and treatment. Curr Opin Obstet Gynecol 2001;13: Rutanen E, Laatikainen T. Gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikka ja hoito. Suom Lääkäril 1995;50: Schwarzler P, Concin H, Bosch H, ym. An evaluation of sonohysterography and diagnostic hysteroscopy for the assessment of intrauterine pathology. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11: Suhonen S, Haukkamaa M, Jakobsson T, Rauramo I. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: a comparative study. Contraception 2004;69: Tiitinen A. Yleissairauksiin liittyvät vuotohäiriöt. Suom Lääkäril 2001;56: Tiitinen A, Rissanen A, Mustajoki P. Obesity and female reproductive health. Duodecim 2000;116: Välimäki M. Endocrine changes induced by systemic disease. Duodecim 1988;104: Vercellini P, Zaina B, Yaylayan L, Pisacreta A, De Giorgi O, Crosignani PG. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility. Obstet Gynecol 1999;94: Wamsteker K, Emanuel MH, de Kruif JH. Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension. Obstet Gynecol 1993;82: RITVA HURSKAINEN, LT, erikoislääkäri AILA TIITINEN, dosentti, osastonylilääkäri HUS:n naistenklinikka Haartmaninkatu Helsinki 2304

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

VUOTOHÄIRIÖIDEN HOIT0 ILMAN KOHDUNPOISTOA. LT, erl Henna Kärkkäinen EGO-päivät Kuopio 27.5.16

VUOTOHÄIRIÖIDEN HOIT0 ILMAN KOHDUNPOISTOA. LT, erl Henna Kärkkäinen EGO-päivät Kuopio 27.5.16 VUOTOHÄIRIÖIDEN HOIT0 ILMAN KOHDUNPOISTOA LT, erl Henna Kärkkäinen EGO-päivät Kuopio 27.5.16 KUUKAUTISKIERTO Normaalisti 24-35 vrk, keskimäärin 28 vrk Alkaa n. 12 v:n iässä ja loppuu keskim. 51 v:n iässä

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Kohdun rakennepoikkeavuudet -

Kohdun rakennepoikkeavuudet - Kohdun rakennepoikkeavuudet - vaikutus hedelmällisyyteen, milloin pyritään korjaamaan Maritta Hippeläinen Kys Reproduktioendokrinologian koulutus, Helsinki11.2.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi Osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Myoomista ja niiden hoidosta. EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen

Myoomista ja niiden hoidosta. EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen Myoomista ja niiden hoidosta EGO-päivät, Kuopio 26.5.2016 Maritta Hippeläinen Luennon sisältö } Myoomista yleisesti } Hoitoperusteista } Hoitovaihtoehdoista } Kohdun poisto } Kohdun säästäviä vaihtoehtoja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY OHJELMAAN KUULUVIEN TUTKITTAVIEN ÄIDEILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-5750, FAX.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli PAKKAUSSELOSTE Vagifem 10 mikrog emätinpuikot Estradioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-53750, FAX. 08-537566 KYSELYLOMAKKEEN

Lisätiedot

Migreeni gynekologin päänsärkynä

Migreeni gynekologin päänsärkynä Migreeni gynekologin päänsärkynä Gynekologi Practicin koulutus 20.1.2012 Varpu Ranta LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri lisääntymislääketieteen lisäkoulutus HYKS Naistenklinikka, hormonipoliklinikka

Lisätiedot

Aspiraatiobiopsianäytteen herkkyys kohdunrungonsyövän diagnostiikassa

Aspiraatiobiopsianäytteen herkkyys kohdunrungonsyövän diagnostiikassa Aspiraatiobiopsianäytteen herkkyys kohdunrungonsyövän diagnostiikassa Henna Alm, LK Helsinki 18.10.2010 Tutkielma Ohjaaja: Ralf Bützow, Patologian laitos HELSINGIN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg lynestrenolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Pitkäaikaiset palautuvat raskaudenehkäisymenetelmät, ns. LARCmenetelmät nousussa

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN

MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN EGO PÄIVÄT 4.11. 2016 TURKU Kirsi Joronen Erikoislääkäri TYKS naistenklinikka Yleistä Normaali munasarja fertiili-ikäisellä naisella 3.5

Lisätiedot

Alkuraskauden häiriöt. EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen

Alkuraskauden häiriöt. EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen Alkuraskauden häiriöt EGO päivät Kuopio 27.5.2016 LT, erl Paula Kuivasaari-Pirinen Sisältö Milloin raskaudella on toivoa miten diagnosoin keskenmenon? Kohdun tyhjennyksen hoitovaihtoehdot Milloin residua

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Ehkäisyn vaihtoehdot. Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy

Ehkäisyn vaihtoehdot. Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy Ehkäisyn vaihtoehdot Leena Väisälä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kliininen seksologi NACS, vaativa erityistaso Bayer Oy 15.1.2010 # 1 Milla 18v. Seurustelee vakituisesti, kondomiehkäisy,

Lisätiedot

Evran luonnollinen koko

Evran luonnollinen koko mielenrauhaa Evran luonnollinen koko Evra uudenlainen ehkäisyvalmiste Esitteestä lukemasi tiedon tarkoitus oli vastata yleisimmin kysyttyihin käytännön kysymyksiin Evrasta. Jos haluat lisää tietoa, käänny

Lisätiedot

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito kesto? verinen vuoto, hyytymät, kudoskappaleet o myös raskaushormonien paksuntama decidua voi muistuttaa raskausmateriaalia (PAD!) alavatsakipu Diagnostiikka Raskauden

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä

Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä Johanna Aaltonen, LT Erikoislääkäri Naistentaudit & synnytykset, Lisääntymislääketiede Vastaava lääkäri, Ovumia Oy Sidonnaisuudet Päätoimi Ovumia Oy vastaava

Lisätiedot

Keskenmenon hoito. koska lääke0eteellisen seurannan tarve Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto

Keskenmenon hoito. koska lääke0eteellisen seurannan tarve Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto Keskenmenon hoito koska lääke0eteellisen seurannan tarve 7.11.2016 Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto Koska ohjata keskenmenopo0las erikoissairaanhoidon päivystykseen? (NICE 2015, HUS

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiininia toimitettaessa Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Apteekkihenkilökunnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Keskenmenon taustaa ja diagnos0ikkaa. Laura Lampio Erikoistuva lääkäri HUS, KOS

Keskenmenon taustaa ja diagnos0ikkaa. Laura Lampio Erikoistuva lääkäri HUS, KOS Keskenmenon taustaa ja diagnos0ikkaa Laura Lampio Erikoistuva lääkäri HUS, KOS Määritelmä Raskaus keskeytyy

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely Naishormonit, Kuukautiskierron säätely dos. Leila Unkila-Kallio Gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri HYKS NaLa, Naistenklinikka 21.3.2013 TAVOITTEET Ymmärtää munasarjahormonien merkitys ja niiden

Lisätiedot

Naistentaudit ja synnytykset (JIM 301115)

Naistentaudit ja synnytykset (JIM 301115) Naistentaudit ja synnytykset (JIM 301115) Ydinasiat keskeisyyden perusteella Täsmennetty korj. 060416 kohdat 10, 23, 28, 33 ja 36 Keskeisyys: 1 ehdottomasti osattava (essential), 2 tunnettava (good to

Lisätiedot

Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet

Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet Exceptionally extraordinary 1 Luennoitsijan sidonnaisuudet Koulutusta sisä- ja ulkomailla (Covidien, Upviser, Gynecare) Mukana molemmissa kohdunulkoisen raskauden työryhmissä

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta PAKKAUSSELOSTE Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays Ison kohdun poisto Eija Tomás, Tays Jo ennen muinoin... V. 120 Soranus Kreikassa Vaginaalinen hysterektomia 1813 Conrad Langenbeck ensimmäinen suunniteltu VH Ephraim McDowell Kentucky v.1809 Laparotomia

Lisätiedot