Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;"

Transkriptio

1 Katsaus RITVA HURSKAINEN JA AILA TIITINEN Lisääntymisikäisen naisen epäsäännöllinen gynekologinen vuoto Lähes kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä gynekologisia vuotohäiriöitä. Vuotohäiriöt ovat yleisimpiä hedelmällisen kauden ääripäissä kuukautisten alkamista seuraavina ja niiden loppumista edeltävinä vuosina. Useimmiten taustalla on toiminnallinen häiriö, mutta epäsäännöllinen vuoto voi olla myös merkki sairaudesta. Vuodon aiheuttajien moni naisuuden takia häiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Toiminnallisen vuotohäiriön diagnoosiin päästään usein poissulkumenetelmällä. Tutkimukset ovat usein yksinkertaisia, ja laboratoriokokeita tarvitaan harvoin. Hoito ei välttämättä aina ole tarpeen, vaan elimellisen syyn pois sulkeminen riittää. Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä; lähes jokainen lääkäri joutuu kohtaamaan niitä työssään. Ne aiheuttavat naisille vaivaa, huolta ja elämänlaadun heikkenemistä, ja niistä aiheutuu myös suuria kustannuksia. Ymmärtämällä vuotohäiriöiden patofysiologiaa ja etiologiaa voidaan päästä parempaan diagnostiikkaan ja tehokkaampaan hoitokäytäntöön. Kuukautiskiertoon liittyviä vuotohäiriöitä on useaa eri tyyppiä. Vuoto saattaa olla ajankohdaltaan, kestoltaan tai määrältään poikkeava (taulukko 1). Etiologian monimuotoisuuden vuoksi vuotohäiriöiden termistö on erittäin kirjavaa ja luokittelu epätarkkaa. Ulkomaisessa kirjallisuudessa puhutaan epänormaalista kohtuvuodosta (abnormal uterine bleeding), jonka syy voi olla elimellinen (orgaaninen), toiminnallinen (dysfunktionaalinen) tai hoidosta johtuva (iatrogeeninen) (Ferenczy 2003). Tavallisimpia elimellisiä syitä ovat myoomat, polyypit, raskaus ja infektiot. Toiminnallisten vuotojen syyt ovat moninaisia, ja ne voivat olla ovulatorisia tai anovulatorisia. Tässä artikkelissa käsittelemme epäsäännölliseen aikaan ilmaantuvien vuotojen (metrorragia) patofysiologiaa, diagnostiikkaa ja hoitoa nykytiedon valossa. TAULUKKO 1. Vuotohäiriöt ja niiden määritelmät. Amenorrea Hypomenorrea Menorragia Metrorragia Menometrorragia Oligomenorrea Polymenorragia Ovulaatiovuoto Välivuoto Tiputteluvuoto Läpäisyvuoto kuukautisten puuttuminen niukat kuukautiset poikkeavan runsas säännöllinen vuoto epäsäännöllinen vuoto kuukautisten välillä epäsäännöllinen ja runsas vuoto kierto pidentynyt yli 36 vuorokauteen kierto lyhentynyt alle 23 vuorokauteen keskikierrossa ovulaatioon liittyvä vuoto epäsäännöllinen vuoto normaalien kuukautisten välillä ennen tai jälkeen normaalien kuukautisten tuleva niukka vuoto (ei vaadi normaalia kuukautissuojaa) hormonihoitoon tai ehkäisyyn liittyvä vuoto epänormaaliin aikaan Duodecim 2005;121:

2 Elimellinen metrorragia Tavallisimmat syyt fertiili-ikäisen naisen epäsäännöllisiin vuotoihin ovat raskaus ja kohtutulehdus (Ferenczy 2003). Alkuraskauteen liittyvät verenvuodot ovat hyvin tavallisia, ja niitä esiintyy normaalinkin raskauden aikana noin 16 %:lla naisista ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana (Kadir ym. 1998). Myös kohdunulkoinen raskaus tai keskenmeno voi olla epäsäännöllisen vuodon syynä. Kohtutulehdus saattaa olla akuutti tai krooninen. Tulehdukseen liittyvän vuotohäiriön mekanismi on vielä epäselvä. Todennäköisesti taustalla on tulehdussolujen vapauttamien entsyymien heikentävä vaikutus verisuoniin (Ferenczy 2003). Kohdun myoomat ja polyypit ovat myös yleinen metrorragian syy. Myoomiin (etenkin submukoottisiin) liittyvien vuotojen mekanismi pohjautuu todennäköisesti verisuonien angio geneesin häiriöön tai sitten kohdun limakalvon ohenemiseen ja atrofioitumiseen sen venyttyessä myooman yli. Polyyppien aiheuttaman vuotohäiriön syynä pidetään polyypin pinnan mikroeroosiota ja tulehdusrektiota (Ferenczy 2003). Kohdun limakalvon syöpä on lisääntymisikäisillä harvinainen: vain noin 10 % tapauksista todetaan alle 50-vuotiailla (Suomen syöpärekisteri 1999). Syövän aiheuttaman vuodon mekanismit ovat moninaiset. Muun muassa vähentynyt perfuusio, uudissuonten hauraus ja tulehdusreaktio herkistävät syöpäkudoksen vuodoille (Abulafia ja Sherer 1999). Yhdynnänjälkeisen vuodon syy löytyy useimmiten limakalvosta (kohdunkaulan tai kohdunrungon polyyppi, tulehdus tai syöpä). Toiminnallinen metrorragia Ovulatorinen vuoto. Säännölliseen kuukautiskiertoon voi liittyä tiputteluvuotoa ennen tai jälkeen kuukautisten. Jos tiputtelua ilmaantuu ennen kuukautisia, syynä saattaa olla keltarauhasen vajaatoiminta tai progesteroni pitoisuuden suhteellinen vähäisyys tai kumpikin. Alkukierron vähäinen estrogeenipitoisuus voi taas aiheuttaa tiputteluvuotoa kuukautisten jälkeen. Välivuoto (intermenstrual bleeding) on tavallista ovulaation aikana, kun estrogeenipitoisuus pienenee tilapäisesti ennen keltarauhasen muodostumista (Livingstone ja Fraser 2002). Joskus ylimääräinen vuoto johtuu orgasmiin liittyvästä, kohdun supistelun aiheuttamasta prostaglandiinin erityksen lisääntymisestä tai endometriumin verisuonten heikkoudesta (Fraser ja Petrucco 1996). Kuparikierukka herkistää keskikierron vuodoille ja yhdynnänjälkeiselle vuodolle. Anovulatorinen vuoto. Munasolun irtoamattomuus on toiminnallisen vuotohäiriön tavallisin syy. Kierron pituus vaihtelee lyhyestä jopa useiden kuukausien amenorreajaksoihin. Tyypillisiä ovat niukat tiputteluvuodot lyhyiden kiertojen jälkeen ja toisaalta pitkien kiertojen jälkeiset runsaat ja kauan kestävät vuodot. Kun munasolu ei irtoa, ei muodostu keltarauhasta eikä keltarauhashormonia loppukierron ajaksi. Kohdun limakalvo ei muutu erittäväksi, ja seurauksena on limakalvon pitkittynyt kasvu (proliferaatio). Se voi pitkään jatkuessaan johtaa endometriumin hyperplasiaan ja jopa karsinoomaan (Munro 2001). Anovulatorisen vuotohäiriön molekylaariset mekanismit kohdun limakalvossa ovat vielä huonosti tunnettuja, mutta ne liittyvät todennäköisesti häiriintyneeseen angiogeneesiin, verisuonten haurauteen ja puutteelliseen hyytymistapahtumaan (Livingstone ja Fraser 2002). Kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä anovulatorisia kiertoja, mutta tavallisimpia ne ovat hedelmällisen iän ääripäissä. Tällöin munasolun kehitys- ja kypsymishäiriöt ovat yleisiä ja estrogeenipitoisuudet voivat olla pieniä tai suhteellisen suuria ja aiheuttaa endokriinisen palautejärjestelmän häiriintymisen. Hypotalamus-hypofyysi-munasarja-akseli on herkkä myös psyykkiselle ja fyysiselle stressille, laihtumiselle, urheilulle ja yleissairauksille. Ne ovatkin usein osatekijöitä anovulatorisessa metrorragiassa (Hickey ja Balen 2003). Myös polykystiseen munasarjaoireyhtymään liittyy usein vuotohäiriöitä (Laven ym. 2002). Tähän oireyhtymään kuuluu useita endokriinisia poikkeavuuksia, joista monet ovat seurausta insu liiniresistenssistä. Insuliini vähentää sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) eritystä maksasta ja myös stimuloi munasarjojen androgeenineritystä. Tämä aiheuttaa eriasteisia ovulaatiohäiriöitä. Seurauksena on epäsäännöllisiä kuukautiskiertoja, pitkittyneitä kuukautisvuotoja tai kuukautisia edeltävää tiputtelua (Tiitinen ym. 2000) R. Hurskainen ja A. Tiitinen

3 Hormonaaliseen ehkäisyyn liittyvä läpäisyvuoto. Hormonaaliseen ehkäisyyn, etenkin mini pillereihin, hormonikapseleihin ja hormonikierukkaan, liittyy ensimmäisinä kuukausina runsaasti vuotohäiriöitä (Hickey ja Fraser 2000). Yhdistelmäpillereihin liittyvän vuotohäiriön taustalla on usein käyttöhäiriö (pillerin unohtuminen tai ohjeen väärin ymmärtäminen), mutta myös hormonipitoisuuksiin ja kohdun limakalvon toimintaan vaikuttavat tekijät ovat mahdollisia (Livingstone ja Fraser 2002). Läpäisyvuotojen mekanismi on edelleen epäselvä, mutta hysteroskopiassa on nähty progestiini ehkäisyn yhteydessä epänormaalia angiogeneesiä ja kohdun limakalvon verisuonissa tavallisuudesta poikkeavaa haurautta. Taustalla saattaa olla myös endometriumin verenvirtaukseen ja soluväliaineen hajoamiseen liittyvä häiriö (Hickey ja Fraser 2000). Muut toiminnalliset vuotohäiriöt. Yleis sairauk siin liittyvät vuotohäiriöt syntyvät erilaisilla mekanismeilla (Välimäki 1988). Kyseessä saattaa olla primaarinen tai sekundaarinen hyytymishäiriö. Primaarisista hyytymishäiriöistä tavallisin on von Willebrandin tauti, jonka esiintyvyydeksi Pohjoismaissa on arvioitu 1 2 % (Hurskainen ym. 2003). Infektioiden (sepsis), syövän, munuaisten ja maksan vajaatoiminnan sekä sydän- ja sidekudossairauksien yhteydessä saattaa esiintyä myös gynekologisia vuotoja sekundaarisen hyytymishäiriön pohjalta. Kehittyvän maksakirroosin yhtenä oireena voi olla gynekologinen vuoto-ongelma (Välimäki 1988). Tähän vaikuttaa lähinnä kaksi mekanismia: maksan steroidimetabolia on muuttunut, koska maksan kyky metaboloida ja konjugoida estrogeeneja on heikentynyt, ja myös maksaperäisten hyytymistekijöiden vajaus lisää vuoto-ongelmia. Joissakin maksakirrooseissa mukana ovat vielä hypersplenismi ja tästä seuraava trombosyyttivajaus. Sairaus voi aiheuttaa gynekologisen vuotohäiriön myös häiritsemällä aivolisäke-munasarja-akselin syklistä toimintaa. Joskus syynä on kroonisen sairauden hoitoon käytettävän lääkityksen haittavaikutus (antikoagulanttihoito, psyykenlääkkeet, suuret asetyylisalisyylihappopitoisuudet) tai lääkkeen yhteisvaikutus hormonihoidon kanssa (spironolaktoni, ketokonatsoli, epilepsialääkkeet, antiestrogeenit) (Tiitinen 2001). Hypo- tai hypertyreoosia sairastavista naisista joka viidennellä on kuukautiskierron ongelmia. Joskus harvoin vuotohäiriön syyksi paljastuu kilpirauhasen sairaus (Ewenstein 1996). Lihavuuteen liittyy useita endokriinisia poikkeavuuksia, joista monet aiheutuvat insuliiniresistenssistä. Seurauksena on epäsäännöllisiä kuukautiskiertoja, pitkittyneitä kuukautisvuotoja tai kuukautisia edeltävää tiputtelua (Tiitinen ym. 2000). Laihuushäiriön eli anoreksian yksi oire on kuukautisten pois jääminen. Sen sijaan ahmimishäiriössä eli bulimiassa kuukautiset voivat olla vain vähän epäsäännölliset. Tähän liittyy usein suhteellinen hypoestrogenismi (Arojoki ja Anttila 2000). Vuotohäiriöiden diagnostiikka Vuodon aiheuttajien moninaisuuden takia vuotohäiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Anamneesin merkitys on tärkeä kaikilla. On aina muistettava kysyä huolellisesti sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet. Yhtä tärkeätä on kiinnittää huomiota painoon, ravitsemukseen ja syömistapoihin. Vuotohäiriön alkamisaika ja kesto sekä ilmenemismuoto ovat erityisen tärkeitä. Toiminnallisen vuotohäiriön diagnoosiin päästään usein poissulkumenetelmällä. Tutkimukset ovat usein yksinkertaisia, ja laboratoriokokeita tarvitaan vain harvoin (taulukko 2). Teini-ikäiset. Ensimmäisen ja toisen menarkea seuraavan vuoden aikana yli puolet kuukautisvuodoista ja neljäntenä vuonnakin vielä kol- Y D I N A S I A T Epäsäännöllisten vuotojen taustalla on useimmiten toiminnallinen häiriö, mutta vuoto voi olla myös merkki sairaudesta. Vuodon aiheuttajien moninaisuuden takia vuotohäiriöiden diagnostiikka on eri ikäkausina erilaista. Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Lisääntymisikäisen naisen epä säännöllinen gynekologinen vuoto 2301

4 TAULUKKO 2. Epäsäännöllisten vuotojen diagnostiikassa käytettävät selvitykset. Ensisijaiset Anamneesi Raskauskoe Infektionäytteet Irtosolukoe Kaikututkimus Toissijaiset Hyytymistekijänäyte Kilpirauhaskokeet Kohdun limakalvon imunäyte Hysterosonografia Hysteroskopia masosa on anovulatorisia, ja kuukautisten epäsäännöllisyys on siten teini-iässä hyvin tavallista (Apter 1980). Vaikka toiminnallinen vuotohäiriö voidaan diagnosoida vain poissulkumenetelmällä, pyritään nuorella naisella välttämään kohtuun kohdistuvia toimenpiteitä, sillä kohdun limakalvon pahanlaatuisten sairauksien todennäköisyys on heillä lähes olematon. Hyytymistekijä- ja verihiutalepitoisuuksien määrittäminen on nuorten vuotohäiriöissä aiheellista, jos vuodot ovat lisäksi runsaat, suvussa esiintyy hyytymishäiriöitä tai potilaalla on muutenkin taipumus verenvuotoihin (Hickey ja Balen 2003). Herkkä koriongonadotropiinin (hcg) määritys raskauden pois sulkemiseksi, irtosolukoe ja infektionäytteet (klamydia ja gonokokki) ovat hyvin nuorillekin aiheellisia, jos tutkittavalla on ollut kliinisen tutkimuksen perusteella yhdyntöjä. Anamneesiin ei aina voi luottaa. Fertiili-ikäiset. Koska noin neljäsosassa fertiili-ikäisten naisten vuotohäiriöistä on syynä raskaushäiriö ja lähes yhtä suuressa osassa tulehdus, ovat hcg ja tulehdusnäytteet heillä ensisijaisia tutkimuskohteita. Myös irtosolukoe kuuluu perustutkimuksiin, jos sitä ei ole tehty viimeisen vuoden aikana. Vaginaalinen kaikututkimus on suositeltava. Sen avulla voidaan määrittää suurin osa vuotohäiriön orgaanisista syistä. Tosin pre meno pausaa li sil la naisilla jää toteamatta 6 24 % polyypeista ja 3 14 % submukoottisista myoomista (Dueholm ym. 2001b). Jos kohdun limakalvon paksuus on yli 12 mm, on hyperplasian riski keskimäärin 28 % (yli 45-vuotiailla 35 % ja yli 90 kg painavilla 50 %) (Dijkhuizen ym. 2000a). Kaikututkimuksen tarkkuutta voidaan parantaa tekemällä sonohysterografia eli ruiskuttamalla kohtuonteloon keittosuolaliuosta (Marttunen ja Cacciatore 1999, Dueholm ym. 2001a). Vuotohäiriötaipumus ja systeemisairauksiin liittyvä tutkimustarve selvitetään anamneesin perusteella (Rutanen 1995). Endometriumnäytteen tarvetta harkitaan tilanteen mukaan. Kohdun limakalvon syöpää todetaan alle 0,5 %:lla lisääntymisikäisistä vuotohäiriöpotilaista, mutta hyperplasiaa esiintyy selvästi enemmän ylipainoisilla naisilla. Myös endometriumsyövän riski on lisääntynyt yli 45-vuotiailla ylipainoisilla naisilla (painoindeksi yli 30kg/m 2 ) (Farquhar ym. 1999). Tästä syystä vanhemmilta ja etenkin ylipainoisilta naisilta on syytä ottaa endometriumnäyte ennen hoitokokeilua. Eri näytteenottomenetelmistä imunäyte on osoittautunut luotettavimmaksi (Schwarzler ym. 1998). Imun avulla saadaan ainakin yhtä edustava histologinen näyte kuin tavanomaisella kaavinnalla, ja menetelmän herkkyys kohdun limakalvon hyperplasian ja syövän havaitsemisessa on hyvä (Dijkhuizen ym. 2000b). Kohtuontelon tähystystä voidaan harkita, jos kyseessä on pitkittynyt, hoitoresistentti vuoto eivätkä perusselvitykset anna riittävää diagnostista varmuutta. Elimellisten vuotohäiriöiden hoito Orgaanisten vuotohäiriöiden hoito on syynmukaista. Normaaliraskauteen liittyvä vuotohäiriö korjautuu useimmiten itsestään. Keskenmenon ja kohdunulkoisen raskauden hoidosta on julkaistu Käypä hoito -ohjeet ( fi). Endometriitin hoidoksi kannattaa valita laajakirjoinen anti biootti, mieluiten doksimysiinin ja metronidatsolin yhdistelmä. Polyypin tai myooman hystero skooppinen poisto korjaa vuotohäiriön potilasta tyydyttävällä tavalla noin 80 %:ssa tapauksista (Vercellini ym. 1999). Tiedot myooman uusiutumisesta resektion jälkeen vaihtelevat. Kolmen vuoden seurannassa myooma näyttää uusiutuvan 6 35 %:lla potilaista (Wamsteker ym. 1993). Polyyppiä tai myoomaa epäiltäessä ei pitäisi koskaan tyytyä pelkkään kohdun kaavintaan, vaan muutosten poisto tulisi tehdä hysteroskooppisesti näkökontrollissa. Toiminnallisten vuotohäiriöiden hoito Poissulkututkimusten jälkeen toiminnallinen vuotohäiriö hoidetaan ensisijaisesti lääkkein. Hoito R. Hurskainen ja A. Tiitinen

5 päätökseen vaikuttavat vuotohäiriön tyyppi ja haittaavuus, potilaan ikä, raskaudenehkäisyn tarve ja toive raskaudesta. Ovulatoriseen kiertoon liittyvä tiputteluvuoto on yleensä ohimenevä ja vähäoireinen. Hoitoa ei välttämättä tarvita, elimellisen syyn pois sulkeminen riittää. Mahdollisen kuparikierukan poisto on yleensä myös riittävä hoito. Yhdistelmäehkäisypillerit ovat helpoin ja paras vaihtoehto toiminnallisen vuotohäiriön hoidoksi (Chuong ja Brenner 1996). Niillä vuoto vähenee keskimäärin 50 % kohdun limakalvon ohenemisen ja prostaglandiinituotannon vähenemisen seurauksena, sykli säännöllistyy ja välivuotojen riski pienenee. Yhdistelmäpillerit tehoavat sekä ovulatorisiin että anovulatorisiin vuotohäiriöihin. Myös kuukautiskivut vähenevät ja samanaikaisesti tulee hoidetuksi ehkäisy. Eri valmisteiden välisiä eroja ei ole tutkittu. Akuuttia runsasta vuotoa voidaan hoitaa pieniannoksisilla ehkäisypillereillä (yksi tabletti kolmasti vuorokaudessa viikon ajan) (Hickey ja Balen 2003). Lääkityksen lopettamisen jälkeen tulee tyhjennysvuoto, josta on hyvä muistaa mainita. Seuraavalla kierrolla pillerien käyttöä voidaan jatkaa normaaliin tapaan, jos raskaudenehkäisyyn on tarvetta. Vanhemmilla naisilla ja niillä, jotka eivät voi käyttää ehkäisypillereitä, vuoto on mahdollista lopettaa antamalla 2 4 mg estradiolia liitettynä progestiiniin ja jatkamalla seuraavissa kierroissa keltarauhashormonilla esimerkiksi kierron päivinä. Ehkäisytablettien käyttöön liittyvät läpäisyvuodot korjaantuvat usein kolmen kuukauden kuluessa itsestään. Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat häiritsevän pitkään, valmiste kannattaa vaihtaa enemmän estrogeenia tai vahvempaa progestiinia sisältävään. Keltarauhashormoni. Syklinen loppukierron keltarauhashormonihoito (kierron päivinä) lienee tavallisin vuotohäiriöiden hoitokeino. Se on kuitenkin tehokas vain anovulatorisessa metrorragiassa. Ovulatorisiin toiminnallisiin vuotohäiriöihin siitä ei ole apua, ja siksi syklisen keltarauhashormonilääkityksen rutiinikäyttöä vuotohäiriöiden hoidossa pitäisikin vähentää. Pitkittyneessä tai toistuvassa anovulatorisessa tilanteessa sitä voidaan käyttää estämään kohdun limakalvon hyperplasiaa ja syöpäriskin lisääntymistä. Jatkuvalla keltarauhashormonilääkityksellä voidaan saada aikaan terapeuttinen amenorrea, mutta haittavaikutukset estävät useimmiten sen pitkäaikaisen käytön (Irvine ym. 1998). Tehokkain ja vähiten haittavaikutuksia ai heuttava progestiinihoito on levonorgestreelikierukka (Hurskainen ja Paavonen 2004). Kohdun limakalvon kasvun estyessä vuodon ja vuotopäivien määrät vähenevät tehokkaasti ja samalla myös hyperplasian kehittyminen estyy. Useimmiten kuukautiskivut ja kuukautisia edeltävät oireet helpottuvat niin ikään, ja samanaikaisesti tulee hoidetuksi raskaudenehkäisy sterilisaatiota vastaavalla teholla. Veren progestiinipitoisuus on pieni ja haittavaikutukset vähäisiä. Ensimmäisten kuukausien aikana kierukkaan tosin liittyy suurentunut vuotohäiriöiden riski, josta pitäisi muistaa kertoa potilaalle hoitomyöntyvyyden parantamiseksi. Vasta-aiheita hormonikierukalle on vähän, eikä ikä ole myöskään este. Myös nuorilla, synnyttämättömillä naisilla on hyviä kokemuksia hormonikierukasta (Suhonen ym. 2004). Hormonikierukka tehoaa sekä anovulatoriseen että ovulatoriseen toiminnalliseen vuotohäiriöön. Kohdun limakalvon polyypit, myoomat, hyperplasia ja karsinooma tulee kuitenkin sulkea pois epäsäännöllisissä vuotohäiriöissä ennen hormonikierukan asennusta. Progestiiniehkäisyyn liittyvät vuotohäiriöt korjaantuvat usein ensimmäisten käyttökuukausien aikana itsestään. Jos häiriöt jatkuvat tai ilmaantuvat myöhemmän käytön aikana, on syytä sulkea pois ensin orgaaninen syy (mm. submukoottinen myooma, polyyppi ja raskaus). Sen jälkeen voidaan yrittää yhdistelmäehkäisypillereiden (tai estradioli-progestiinin) lisäämistä hoitoon 1 2 kierron ajaksi. Joskus vuoto saadaan loppumaan käyttämällä tulehduskipulääkettä (esim. ibuprofeenia mg kolmasti vuorokaudessa) viiden päivän ajan. Näyttö molempien hoitojen tehosta on heikko, ainoastaan hoitokokeiluihin ja yksittäisiin tapauksiin perustuva. Traneksaamihappo, prostaglandiininestäjät ja desmopresiini. Jos epäsäännöllinen vuoto on runsasta, voidaan lääkkeenä käyttää traneksaamihappoa tai tulehduskipulääkkeitä (Marjoribanks ym. 2003). Traneksaamihappo on fibrinolyysin estäjä, joka salpaa plasminogeenin muuttumisen plasmiiniksi. Tulehduskipulääkkeet taas vähentävät verisuonten laajenemista ja trombosyyttien aggregoitumista estävän prostasykliinin liika- Lisääntymisikäisen naisen epä säännöllinen gynekologinen vuoto 2303

6 tuotantoa. Traneksaamihapon suositeltu annos on 1 1,5 g 3 4 kertaa vuorokaudessa runsaan vuodon aikana. Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää normaaleina kipuun tarkoitettuina annoksina. Profylaktinen käyttö ei hyödytä, vaan lääkettä otetaan vasta vuodon alettua. Perinnöllistä verenvuototautia sairastavilla (lievä ja joskus keskivaikea (2A) von Willebrandin tauti, hemofilia A:n kantajat) vuotohäiriön hoitoon voidaan käyttää desmopressiinia, joka lisää von Willebrandin tekijän ja tekijä VIII:n määrää verenkierrossa (Hurskainen ym. 2003). Lääke annetaan ihon alle tai nenäsumutteena (alle 50 kg painavilla yksi 150 µg:n nenäsuihke päivässä ja yli 50-kiloisille kaksi suihketta päivässä vuotohäiriön aikana). Hoidon pituudeksi on suositeltu kahta päivää. Leikkausta tarvitaan vuodon lopettamiseksi tai vähentämiseksi, ellei lääkehoito onnistu tai sitä ei voida käyttää. Kohdun limakalvon hyper plasiaan liittyvän akuutin runsaan vuodon hoidoksi kohdun limakalvon kaavinta on vanhemmille naisille hyvä vaihtoehto, jos vuoto on anemisoivaa tai epäillään endometriumin syöpää. On kuitenkin muistettava, että kaavinnan vaikutus rajoittuu vain akuuttiin tilanteeseen; seuraavissa kierroissa se ei enää auta. Nuorilla kaavintaa tulee välttää. Kohdun limakalvon tuhoaminen saattaa auttaa epäsäännöllisiin toiminnallisiin vuotoihin, mutta varsinaisesti sen aihe on menorragia. Kun toiminnallisten epäsäännöllisten vuotojen muut hoitovaihtoehdot on kokeiltu, kohdunpoisto on joskus ainoa vaihtoehto. Se lopettaa tehokkaasti vuodot, mutta se on kallis ja invasiivinen hoito (Hurskainen ym. 2004). Leikkausriskit tulisi aina punnita tarkkaan harkittaessa hyvänlaatuisen vuotohäiriön hoitoa kohdunpoistolla. Kirjallisuutta Abulafia O, Sherer DM. Angiogenesis of the endometrium. Obstet Gynecol 1999;94: Apter D. Serum steroids and pituitary hormones in female puberty: a partly longitudinal study. Clin Endocrinol 1980;12: Arojoki M, Anttila L. Syömishäiriöt, laihuus ja hedelmättömyys. Duodecim 2000;116: Chuong CJ, Brenner PF. Management of abnormal uterine bleeding. Am J Obstet Gynecol 1996;175: Dijkhuizen FP, De Vries LD, Mol BW, ym. Comparison of transvaginal ultrasonography and saline infusion sonography for the detection of intracavitary abnormalities in premenopausal women. Ultrasound Obstet Gynecol 2000(a);15: Dijkhuizen FP, Mol BW, Brolmann HA, Heintz AP. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of patients with endo metrial carcinoma and hyperplasia: a meta-analysis. Cancer 2000(b);89: Dueholm M, Forman A, Jensen ML, Laursen H, Kracht P. Transvaginal sonography combined with saline contrast sonohysterography in evaluating the uterine cavity in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 2001(a);18: Dueholm M, Jensen ML, Laursen H, Kracht P. Can the endometrial thickness as measured by trans-vaginal sonography be used to exclude polyps or hyperplasia in pre-menopausal patients with abnormal uterine bleeding? Acta Obstet Gynecol Scand 2001(b);80: Ewenstein BM. The pathophysiology of bleeding disorders presenting as abnormal uterine bleeding. Am J Obstet Gynecol 1996;175: Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M, Verry J, Baranyai J. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181: Ferenczy A. Pathophysiology of endometrial bleeding. Maturitas 2003; 45:1 14. Fraser IS, Petrucco OM. Management of intermenstrual and postcoital bleeding, and an appreciation of the issues arising out of the recent case of O Shea versus Sullivan and Macquarie pathology. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1996;36: Hickey M, Balen A. Menstrual disorders in adolescence: investigation and management. Hum Reprod Update 2003;9: Hickey M, Fraser IS. A functional model for progestogen-induced breakthrough bleeding. Hum Reprod 2000;15 Suppl 3:1 6. Hurskainen R, Halmesmäki E, Rasi V, Mäkipernaa A. Woman and von Willebrand disease. Duodecim 2003;119:33 40; quiz 40, 78. Hurskainen R, Paavonen J. Levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of heavy menstrual bleeding. Curr Opin Obstet Gynecol 2004;16: Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P, ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291: Irvine GA, Campbell-Brown MB, Lumsden MA, Heikkilä A, Walker JJ, Cameron IT. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and norethisterone for treatment of idiopathic menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Owens D, Lee CA. Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. Lancet 1998;351: Laven JS, Imani B, Eijkemans MJ, Fauser BC. New approach to polycystic ovary syndrome and other forms of anovulatory infertility. Obstet Gynecol Surv 2002;57: Livingstone M, Fraser IS. Mechanisms of abnormal uterine bleeding. Hum Reprod Update 2002;8:60 7. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (2), CD Marttunen M, Cacciatore B. Sonohysterografia uusi menetelmä gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikassa. Duodecim 1999;115: Munro MG. Dysfunctional uterine bleeding: advances in diagnosis and treatment. Curr Opin Obstet Gynecol 2001;13: Rutanen E, Laatikainen T. Gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikka ja hoito. Suom Lääkäril 1995;50: Schwarzler P, Concin H, Bosch H, ym. An evaluation of sonohysterography and diagnostic hysteroscopy for the assessment of intrauterine pathology. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11: Suhonen S, Haukkamaa M, Jakobsson T, Rauramo I. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: a comparative study. Contraception 2004;69: Tiitinen A. Yleissairauksiin liittyvät vuotohäiriöt. Suom Lääkäril 2001;56: Tiitinen A, Rissanen A, Mustajoki P. Obesity and female reproductive health. Duodecim 2000;116: Välimäki M. Endocrine changes induced by systemic disease. Duodecim 1988;104: Vercellini P, Zaina B, Yaylayan L, Pisacreta A, De Giorgi O, Crosignani PG. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility. Obstet Gynecol 1999;94: Wamsteker K, Emanuel MH, de Kruif JH. Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension. Obstet Gynecol 1993;82: RITVA HURSKAINEN, LT, erikoislääkäri AILA TIITINEN, dosentti, osastonylilääkäri HUS:n naistenklinikka Haartmaninkatu Helsinki 2304

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia Anemian yleisin syy on raudanpuute Yleisin raudanpuuteanemian syy on raudan menetys verenvuodon vuoksi Hedelmällisesä iässä

Lisätiedot

Runsaat kuukautiset Käypä hoito

Runsaat kuukautiset Käypä hoito Runsaat kuukautiset Käypä hoito 29.10.2018 Mitä uutta? Tässä päivityksessä: HIFU Anemian hoito Kierukan asetus jo perusterveydenhuollossa (maksutta) jos runsaat vuodot ja merkittävä anemia Uudet kierukat

Lisätiedot

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Näin hoidan Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Menorragia on yleinen ongelma. Sen hoidon tuloksia voidaan parantaa johdonmukaisella diagnostiikalla ja näyttöön perustuvalla hoidolla. Kuukautisvuodon määrän

Lisätiedot

Sonohysterografia uusi menetelmä gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikassa. Merja Marttunen ja Bruno Cacciatore

Sonohysterografia uusi menetelmä gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikassa. Merja Marttunen ja Bruno Cacciatore Diagnostisia ongelmia Sonohysterografia uusi menetelmä gynekologisten vuotohäiriöiden diagnostiikassa Merja Marttunen ja Bruno Cacciatore Vuotohäiriöt ovat yksi tavallisimmista gynekologin vastaanotolle

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Runsaat kuukautisvuodot Päivitetty 23.11.2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA

RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Jenni Alatalo & Mari Niskanen RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Tietoa naisille via Internet RUNSAIDEN GYNEKOLOGISTEN VUOTOJEN AIHEUTTAJIA JA NIIDEN HOITOMUOTOJA Tietoa

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PCOS MITÄ ULTRAÄÄNIKUVAUS KERTOO? Tiina Rantsi Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT HUS, Lisääntymislääketieteen yksikkö

PCOS MITÄ ULTRAÄÄNIKUVAUS KERTOO? Tiina Rantsi Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT HUS, Lisääntymislääketieteen yksikkö PCOS MITÄ ULTRAÄÄNIKUVAUS KERTOO? Tiina Rantsi Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT HUS, Lisääntymislääketieteen yksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Yleistä Patogeneesi Diagnostiset kriteerit Hormonaalinen

Lisätiedot

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI /

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI / Ehkäisymenetelmät Ehkäisyn aloitus & valinta Mikäli raskaus ei ole ajankohtainen toive ja seksistä haluaa nauttia huoletta, on syytä huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä Keskustele terveydenhoitajan

Lisätiedot

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Sari Ahonkallio LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri Terveystalo Oulu sari.ahonkallio@terveystalo.fi tuntiopettaja Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas TIIVISTELMÄ Esmya -hoidon kesto on rajoitettu kolmeen kuukauteen. Varmistakaa ennen Esmya -hoidon määräämistä, ettei potilas ole raskaana eikä imetä.

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA

TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA Olet saanut tämän esitteen lääkäriltäsi/sairaanhoitajaltasi Sisältö 3 Tietoa myoomista 6 Myoomien oireet 9 Myoomien hoito 10 Tietoa Esmyasta 13 Haittavaikutukset 14

Lisätiedot

Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta?

Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta? Elina Vuori-Holopainen, Anne Mäkipernaa ja Aila Tiitinen KATSAUS Nuoren runsaat kuukautiset normaalia vai merkki sairaudesta? On yleistä, että nuoren tytön kuukautisvuoto on epäsäännöllistä ja määrältään

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Tytön kuukautisten puuttuminen ja poikkeavat vuodot

Tytön kuukautisten puuttuminen ja poikkeavat vuodot Lapsi- ja nuorisogynekologia MERVI HALTTUNEN JA SATU SUHONEN Tytön kuukautisten puuttuminen ja poikkeavat vuodot Kuukautisten puuttuminen ja vuotojen poikkeavuudet hämmentävät tytön mieltä ja johtavat

Lisätiedot

Oireettomia endometriumpolyyppeja löytyy paljon. Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? lääketiede. Katsausartikkeli.

Oireettomia endometriumpolyyppeja löytyy paljon. Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Päivi Härkki, Jaana Fraser, Anna-Mari Heikkinen, Jyrki Jalkanen, Minna Kauko, Juha Mäkinen, Jari Sjöberg, Eija Tomás Pitääkö kaikki endometriumpolyypit poistaa? Tärkein tieto K Polyypit

Lisätiedot

POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE

POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE POTILASOPAS PHSOTEY:N VUOTOHÄIRIÖPOLIKLINIKALLE TULEVALLE POTILAALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2011 Kati Rivinoja

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2 Menometrorragia 1/3 1/2 40 55 naisista >40 v naisilla 10 %:lla on endometriumpolyyppi myomat naisten yleisimpiä kasvaimia (40 70 %) n. 40 % 50 60 v. naisista käyttää jossakin vaiheessa hormonikorvaushoitoa

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskauden ehkäisy Ritva Hurskainen Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskaudenehkäisymenetelmän valinta on vaativa tilanne, jossa on otettava huomioon monia asioita. Mahdolliset

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

PALM-COEIN vuotohäiriöiden (AUB) etiologian mukainen luokittelu

PALM-COEIN vuotohäiriöiden (AUB) etiologian mukainen luokittelu Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum 29.10.2018 PALM-COEIN vuotohäiriöiden (AUB) etiologian mukainen luokittelu OHeikinheimo conflicts of interest Employed by Hospital district

Lisätiedot

Kehitysvammaisen nuoren kuukautishäiriöt ja raskauden ehkäisy

Kehitysvammaisen nuoren kuukautishäiriöt ja raskauden ehkäisy tieteessä Elina Vuori-Holopainen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HUS, Naistenklinikka elina.vuori-holopainen@hus.fi Satu Suhonen LT, dosentti, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen

Lisätiedot

Veren hyytymisjärjestelmän tehtävänä on

Veren hyytymisjärjestelmän tehtävänä on Katsaus Nainen ja von Willebrandin tauti Ritva Hurskainen, Erja Halmesmäki, Vesa Rasi ja Anne Mäkipernaa Perinnöllisiä verenvuototauteja on pidetty naisilla harvinaisina. Lievät hyytymishäiriöt ovat todennäköisesti

Lisätiedot

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta. Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Jaydess-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Mitä poliklinikalla voidaan tutkia ja hoitaa? Tuula Karipohja, HYKS NaiS

Mitä poliklinikalla voidaan tutkia ja hoitaa? Tuula Karipohja, HYKS NaiS Mitä poliklinikalla voidaan tutkia ja hoitaa? Tuula Karipohja, HYKS NaiS 29.10.2018 HYKS naistentautien poliklinikka, Ruoholahti postiosoite: PL 615, 00029 HUS käyntiosoite: Itämerenkatu 5, 1. krs Mitä

Lisätiedot

Kohdun rakennepoikkeavuudet -

Kohdun rakennepoikkeavuudet - Kohdun rakennepoikkeavuudet - vaikutus hedelmällisyyteen, milloin pyritään korjaamaan Maritta Hippeläinen Kys Reproduktioendokrinologian koulutus, Helsinki11.2.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi Osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Naistentautien alueellinen koulutuspäivä Tiina Koskela-Koivisto LL erikoislääkäri Naistentaudit ja synnytykset, Lisääntymislääketiede

Naistentautien alueellinen koulutuspäivä Tiina Koskela-Koivisto LL erikoislääkäri Naistentaudit ja synnytykset, Lisääntymislääketiede Naistentautien alueellinen koulutuspäivä 4.3.2019 Tiina Koskela-Koivisto LL erikoislääkäri Naistentaudit ja synnytykset, Lisääntymislääketiede Monirakkulainen munasarja-oireyhtymä Monimuotoinen, yleinen

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Milloin tutkimuksiin? Perustutkimukset kun raskautta on yritetty vuosi Kun asia alkaa askarruttaa

Lisätiedot

THERMABLATE HOITOKÄYTÄNTÖ POTILAAN VALINTAKRITEERIT

THERMABLATE HOITOKÄYTÄNTÖ POTILAAN VALINTAKRITEERIT POTILAAN VALINTAKRITEERIT KÄYTTÖAIHEET Thermablate EAS -järjestelmä on lämpöpallohoitoon, eli termoablaatioon käytettävä laite, jolla suoritetaan kohdun limakalvon ablaatio naisille, jotka kärsivät hyvänlaatuisista

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/ Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Mirena-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

Naisten migreeni www.migreeni.org

Naisten migreeni www.migreeni.org Naisten migreeni Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden päästä. www.migreeni.org Kuukautismigreeni Mikä

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät Näin hoidan Oskari Heikinheimo Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn Hormonaalisten ehkäisyvälineiden saralla on 2000 luvulla tapahtunut paljon. Markkinoille

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS

KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS KOHDUNSISÄISET MUUTOKSET JA FERTILITEETTI GKS KOULUTUSPÄIVÄT 27.9.2013 EWA JOKINEN / HUS SIDONNAISUUDET GKS hallituksen jäsen Luentopalkkio/Terveystalo ESITYKSEN SISÄLTÖ Polyypit Merkitys fertiliteetin

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa RASKAUDEN EHKÄISY Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy Kaisa Elomaa Täysimetys antaa modernien ehkäisymenetelmien veroisen suojan uutta raskautta vastaan kuuden kuukauden ajan synnytyksestä, jos nainen

Lisätiedot

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas TIIVISTELMÄ ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas Ulipristaaliasetaattia käytetään yhtenä hoitojaksona kohdun sileälihaskasvainten (myoomien) aiheuttamien keskivaikeiden tai vaikeiden

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg / KYLEENA 19,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 05/2017 versio 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Adenomyoosin parantunut diagnostiikka. Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala

Adenomyoosin parantunut diagnostiikka. Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala Katsaus Adenomyoosin parantunut diagnostiikka Maarit Niinimäki, Eija Pääkkö, Atte P. Kyllönen ja Markku Santala Adenomyoositaudissa kohdun limakalvokudosta tunkeutuu kohtulihakseen, jossa endometriumin

Lisätiedot

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi

Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Polikliinisen hysteroskopian toteutus Ritva Hurskainen Dos. naistentaudit ja synnytykset Hyvinkään sairaala, naistentaudit ja synnytykset ritva.hurskainen@hus.fi Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden

Lisätiedot

Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana. Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum

Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana. Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum 29.10.2018 Esityksen sisältö Millaista hormonaalista ehkäisyä Suomessa käytetään 2018? Vuotohäiriöt

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin

Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin Myooman ja polyypin vaikutus fertiliteettiin LKT Päivi Härkki Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 25-26.9.2003 MYOOMA JA FERTILITEETTI EPIDEMIOLOGIAA (Barbieri 1999) 20-50%:lla kaikista naisista

Lisätiedot

Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on

Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on Lapsettomuus Kaikututkimus lapsettomuuden diagnostiikassa Helena Tinkanen Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on välttämätön lapsettomuuspotilaan tutkimuksessa ja hoidon seurannassa. Sen avulla voidaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Milloin ja miten munasarjojen monirakkulatautia pitää hoitaa? Hannu Martikainen

Milloin ja miten munasarjojen monirakkulatautia pitää hoitaa? Hannu Martikainen Näin hoidan Milloin ja miten munasarjojen monirakkulatautia pitää hoitaa? Hannu Martikainen Munasarjojen monirakkulatauti on hedelmällisessä iässä olevien naisten tavallisin hormonihäiriö, jolle ovat tyypillisiä

Lisätiedot

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Entecavir STADA 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 14.6.2016, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Entecavir Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

HEVOSEN LIHAVUUSKUNNON VAIKUTUKSET KIIMAKIERTOON

HEVOSEN LIHAVUUSKUNNON VAIKUTUKSET KIIMAKIERTOON HEVOSEN LIHAVUUSKUNNON VAIKUTUKSET KIIMAKIERTOON Tiina Reilas ja Susanna Särkijärvi Jalostuspäivät 13.-14.13 Kuopio Laihat/laihtuvat/ rajoitetulla ruokinnalla olevat Alhaisempia hormonipitoisuuksia Vähemmän

Lisätiedot

Naistentautien alueellinen koulutus Lähete- asiat

Naistentautien alueellinen koulutus Lähete- asiat Naistentautien alueellinen koulutus 9.11.2018 Lähete- asiat Yleistä Kiitos sähköisistä lähetteistä! Lähete Aikoja antavat sekä osastonsihteerit että kätilösairaanhoitajat Potilaalle tieto ajanvarausajasta,

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

ONKO ENDOMETRIOOSI? MITEN HOIDAN?

ONKO ENDOMETRIOOSI? MITEN HOIDAN? ONKO ENDOMETRIOOSI? MITEN HOIDAN? Satu Tarjanne 29.10.2018 SIDONNAISUUDET Koulutus- ja kongressikuluja (Olympus) Luentopalkkio Astellas KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kuinka tunnistan taudin? Kivun syyt Hormonaalinen

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

Polikliinisen kohtukirurgian mahdollisuudet

Polikliinisen kohtukirurgian mahdollisuudet Tuula Karipohja NÄIN HOIDAN Toimintalinjat gynekologisten vuotohäiriöiden hoidossa ovat kehittyneet konservatiivisempaan suuntaan: kohdunpoistot ovat vuosi vuodelta vähentyneet ja mini-invasiiviset kohduntähystykset

Lisätiedot

Kohtuval)moembolisaa)on myöhäisvaikutukset. Ka) Tihtonen, LT TAYS

Kohtuval)moembolisaa)on myöhäisvaikutukset. Ka) Tihtonen, LT TAYS Kohtuval)moembolisaa)on myöhäisvaikutukset Ka) Tihtonen, LT TAYS embolisaa)oita PPH:n hoidossa 1979 alkaen Brown et al. 1979 pitkäaikaistutkimuksia julkaistu 2000- luvulta alkaen tutkimuskohor)t 1995-2006

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Kohtumyoomien hoito. Myoomat (hyvänlaatuiset sileälihaskasvaimet) ovat kohdun kasvaimista yleisimpiä ja yksi tavallisimmista

Kohtumyoomien hoito. Myoomat (hyvänlaatuiset sileälihaskasvaimet) ovat kohdun kasvaimista yleisimpiä ja yksi tavallisimmista Tieteessä katsaus Eila Suvanto LT, synnytysten, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri, vastuualuejohtaja OYS, synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Eila.Suvanto@ppshp.fi Ritva Hurskainen

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola Alkuperäistutkimus Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä Tuomo Kalliola Lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu munasarjojen ja munanjohtimien tilan arvioiminen vatsaontelon

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot