Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä."

Transkriptio

1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu , päivitetty kohdennetusti PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja lisätietoaineistoineen on saatavissa osoitteessa VASTUUN RAJAUS Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Keskeinen sisältö n ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla ympäri vuoden. Ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa, eikä sen aloitus edellytä gynekologista tutkimusta. Esimerkiksi klamydianäytteen ottoa tulee harkita (seksitaudit). Kohdunkaulan irtosolunäyte otetaan seulontasuosituksen mukaan. Ks. Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset [1]. Ehkäisymenetelmän valinnan tulee perustua toiveisiin ja realistiseen tilanneselvitykseen. Ehkäisymenetelmän sopivuus parantaa käytön jatkuvuutta. Käytännössä tehokkaimpia palautuvia menetelmiä ovat kierukat ja kapselit, koska niihin ei liity käyttäjävirheitä (unohduksia). Sterilisaatio on pysyvä menetelmä. Suurentunut laskimoveritukosriski liittyy ainoastaan yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön, ja se on pienempi kuin esimerkiksi raskauteen liittyvä tukosriski. Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa seksitaudeilta. Seurantakäyntien tärkein merkitys on todeta mahdollisesti ilmaantuneet vasta-aiheet ja kiinnittää huomiota terveydelle haitallisiin elintapoihin (tupakointi, ylipaino, liikunnan vähyys) ja mahdolliseen seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen (hedelmällisyyden ja lisääntymisterveyden ylläpitäminen ja edistäminen) sekä ehkäistä ja hoitaa seksitauteja. Kuparikierukka, joka on asetettu 5 vuorokauden kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä, on tehokkain jälkiehkäisy. Jälkiehkäisypillereitä on saatavilla apteekista itsehoitolääkkeenä. Niiden teho on parhaimmillaan 12 tunnin sisällä suojaamattomasta yhdynnästä. Synnytyksen jälkeinen ehkäisy tulee suunnitella jo raskausaikana. Raskauden keskeytyksen jälkeinen ehkäisy tulee suunnitella jo lähetettä kirjoitettaessa. Rytmimenetelmät ja vastaavat luonnonmenetelmät eivät ole luotettavia ehkäisymenetelmiä. Katso video -suosituksen keskeisestä sisällöstä suosituksen verkkoversiosta osoitteessa 2 Aiheen rajaus Suosituksessa käsitellään vain raskauden ehkäisyä. Ehkäisymenetelmien muita käyttöaiheita ei käsitellä. Tavoitteet Suosituksen tavoitteina on parantaa terveydenhuollon ammattilaisten tietoa raskauden ehkäisyn vaihtoehdoista, niiden tehosta, turvallisuudesta ja vasta-aiheista auttaa terveydenhuollon ammattilaista valitsemaan yhdessä raskauden ehkäisyn käyttäjän kanssa hänelle parhaiten sopiva menetelmä. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

3 Käyttäjän näkökulma Ehkäisyn käyttäjälle tärkeimpiä asioita ehkäisyn tehokkuuden [2] ohella ovat sen turvallisuus ja vähäiset haittavaikutukset. Muita tekijöitä ovat muun muassa käytön helppous ja kuukautishäiriöiden hoito [3]. Ehkäisyn hinnalla on myös usein merkitystä. Jotta nainen tai mies voisi tehdä raskauden ehkäisyä koskevia päätöksiä, hänelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien tehosta, hyödyistä ja haitoista. Ks. THL, Seksuaali- ja lisääntymisterveys Audiovisuaaliset apuvälineet, taulukot ja muut strukturoidut esitystavat saattavat lisätä ymmärrystä ehkäisymenetelmien tehosta pelkkään suulliseen neuvontaan verrattuna [2]. Ehkäisymenetelmän käytön jatkuvuutta voivat lisätä räätälöity materiaali [4] C, yksilöllinen ohjaus ja suunnitelmalliset seurantakäynnit [5]. Useimmat naiset (76 %) ovat kokeneet haittavaikutuksia (rintojen aristus, seksuaalinen haluttomuus, masennus- ja mielialaoireet) hormonivalmisteita käyttäessään [6, 7]. Hormonaalisten ehkäisymenetelmien haitat on yleisin aihe, josta naiset hakevat lisää tietoa muun muassa keskustelupalstoilta [7]. Naiset usein yliarvioivat hormoniehkäisyn riskejä [8]. Naiset mainitsevat useimmin etuina kuukautiskierron ongelmien hoidon, kuten kierron säännöllistymisen, vuotojen harvenemisen ja kuukautiskipujen lievittymisen [6, 7]. Useimmilla (62 %) on myös ehkäisymenetelmiin liittyviä pelkoja ja huolia. Eniten pelätään aiheettomasti hormonaalisen ehkäisyn aiheuttavan lapsettomuutta [6]. Suhtautuminen kuukautisten merkitykseen vaihtelee kulttuurin ja muiden taustatekijöiden mukaan [9]. Yleinen väärinkäsitys on, että hormoniehkäisyssä tulee pitää taukoja [3]. Tauottaminen ei ole tarpeellista. Aktiivisella neuvonnalla voidaan vähentää uskomuksiin tai mediakeskusteluun perustuvia pelkoja ja valmisteiden käytön omatoimista lopettamista [6]. Terveydenhuoltohenkilöstön tulee olla aloitteellinen ja kysyä mahdollisista peloista ja huolista. Selkokieliset ohjeet ovat erityisen tärkeitä kehitysvammaisille, maahanmuuttajille ja hyvin nuorille. Ehkäisyn aloitus Ehkäisyä aloitettaessa selvitettävät ja tiedotettavat asiat esitellään TAULUKOSSA 1 [10, 11]. Ks. myös Lääkärin käsikirjan artikkeli : aloitus, menetelmän valinta ja seuranta. menetelmien ehdottomat ja suhteelliset vasta-aiheet esitellään TAULUKOISSA 2 ja 3. Ehkäisyn aloittaminen ei edellytä gynekologista tutkimusta eikä kohdunkaulan irtosolunäytettä [11 14]. Ehkäisyn aloituspakkaukset voi antaa lääkärin kanssa yhteistyössä toimiva tai reseptinkirjoitusoikeudet omaava hoitaja. voidaan aloittaa milloin tahansa. Jos ehkäisy aloitetaan muulloin kuin kuukautiskierron ensimmäisen viikon aikana, tulee varmistaa, ettei nainen ole raskaana. Jos hormonaalinen ehkäisy aloitetaan muulloin kuin kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä, kondomia tulee käyttää lisäehkäisynä 7 vuorokauden ajan. Ehkäisyn välitön aloittaminen kuukautiskierron vaiheesta riippumatta lisää sen käyttöä [15 17]. Ilmaiset aloituspakkaukset edistävät ehkäisyn aloittamista [18]. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma suosittelee ehkäisyn antamista maksutta alle 20-vuotiaille [19]. Seksitautien testaamista suositellaan ehkäisyn aloittamisen yhteydessä [11, 20]. 3

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 4 Sukupuolitautien Käypä hoito -suositus [21] suosittelee klamydian testaamista, jos henkilöllä on uusi kumppani tai hänellä on ollut useita kumppaneita. Harkinnan mukaan tulisi ottaa klamydianäytteen ohella tippuri- ja HIV-näytteet [19]. palveluihin on päästävä viipymättä, nuorten viikon sisällä [19]. Iän, elintapojen ja terveydentilan vaikutus hormonaalisen ehkäisyn valintaan Ikä Nuoruus (< 15 vuoden ikä) ei ole este ehkäisyn käytölle [22]. Terve, tupakoimaton, normaalipainoinen nainen voi aloittaa ja käyttää kaikkia ehkäisymuotoja vaihdevuosiin saakka. Vaikka hedelmällisyys iän myötä heikkenee, raskauden mahdollisuus on olemassa vaihdevuosiin saakka [22]. Naisen ikääntyessä verisuonitukoksen riskitekijöiden, kuten ylipainon, kohonneen verenpaineen tai metabolisten sairauksien, ilmaantuminen lisääntyy, mikä tulee ottaa huomioon ehkäisyä valittaessa. Ks. suosituksen kappale Sairaudet ja TAU- LUKKO 4. Ks. Käypä hoito -suositukset * Lihavuus (aikuiset) [23] * Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus [24] * Kohonnut verenpaine [25] ja * Diabetes [26]. Nuoret Ehkäisyn käyttömyöntyvyys voi olla nuorilla heikko, joten pitkävaikutteisten valmisteiden (esim. kapselit tai minihormonikierukka) käyttö voi lisätä ehkäisyn tehokkuutta [29, 30]. Olennaista seksuaalikasvatusta ovat turvataitokasvatus ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy [19]. Ks. Väes töliiton Internet-sivut, turvallisuus TAULUKKO 1. Tärkeitä asioita raskauden ehkäisymenetelmää valittaessa Tärkeitä asioita raskauden ehkäisymenetelmää valittaessa Tarkista Paino ja pituus (BMI) 1) Kerro Muistuta Terveydentila (sairaudet, tulevat operaatiot) 2) Gynekologiset esitiedot (esim. häiritsevät vuodot tai kuukautiskivut) Tupakointi 1) Ikä Ehkäisytarpeen kesto Asiakkaan omat näkemykset ja uskomukset Aiemmin epäonnistunut ehkäisy Lähisuvun laskimotukokset ja suvun rinta- tai gynekologinen syöpä Verenpaine 1) ja aiemman raskauden aikainen verenpaine Lääkitykset ja luontaistuotteiden käyttö 3) Seksitaudit (klamydia, tippuri, HIV jne.) 4) Seksuaalinen kaltoinkohtelu Synnytys ja imetys 5) Ehkäisyvaihtoehdot Kondomin käyttö seksitaudeilta suojautumiseksi Aloitus Annostelu Teho 6) Hyödyt ja haittavaikutukset 7) Hinta Mahdollisuudet seksitautitesteihin (tarjoa esimerkiksi parisuhteesta riippumatta) Vaihto ehkäisyvalmisteesta toiseen (ks. TAULUKKO 12) Terveydentilan muutosten mahdolliset vaikutukset ehkäisymenetelmän turvallisuuteen ja tehoon 1) Ks. Käypä hoito -suositukset Kohonnut verenpaine, Lihavuus (aikuiset) ja Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus; 2) Ks. TAULUKKO 4; 3) Ks. TAULUKKO 9; 4) Ks. Käypä hoito -suositus Sukupuolitaudit; 5) Ks. TAULUKKO 5; 6) Ks. TAULUKKO 7; 7) Ks. TAULUKKO 8 Nuorten seksuaalinen riskikäyttäytyminen on yhteydessä päihteiden käyttöön, joten heihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

5 TAULUKKO 2. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vasta-aiheet Ehdottomat vasta-aiheet Suhteelliset vasta-aiheet 1) Syvä laskimotukos (VTE) tai sen suuri riski: akuutti tai sairastettu VTE tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu VTE-alttius (esim. APC-resistenssi, antitrombiini III:n puutos, C-proteiinin puutos) VTE ilman altistavaa tekijää 1. asteen sukulaisella leikkaus, johon liittyy pitkä immobilisaatio useiden riskitekijöiden aiheuttama suuri VTE-riski (esim. ylipaino: BMI > 35 kg/m 2 yhdistyneenä muuhun riskitekijään) 1) lapsivuodeaika ei-imettävillä 3 kuukautta ja imettävillä 6 kuukautta synnytyksestä Valtimotromboembolia (ATE) tai sen suuri riski: nykyinen tai sairastettu sydäninfarkti tai aivoinfarkti tai niitä ennakoiva tila (angina pectoris, TIA) tiedossa oleva perinnöllinen tai hankinnainen ATE-alttius (esim. fosfolipidivasta-aineet, lupusantikoagulantti) aurallinen migreeni useiden riskitekijöiden aiheuttama suuri ATE:n riski (esim. diabetes, jossa pääte-elinvaurio, vaikea verenpainetauti tai dyslipoproteinemia, auraton migreeni yli 35-vuotiaalla naisella) 1) VTE:n riskitekijöitä: lapsivuodeaika ylipaino (BMI > 30 kg/m 2 ) väliaikainen immobilisaatio eräät sairaudet (syöpä, SLE, tulehduksellinen suolistosairaus) yli 35 vuoden ikä ATE:n riskitekijöitä: yli 35 vuoden ikä tupakointi kohonnut verenpaine ylipaino (BMI > 30 kg/m 2 ) positiivinen sukuanamneesi (ATE 1. asteen sukulaisella) eräät sairaudet (diabetes, sydämen läppävika, eteisvärinä, SLE) Emätinverenvuoto (selvittämätön) Vaikea maksasairaus tai -kasvain Raskaus tai sen epäily Sukuhormoniriippuvainen syöpä (esim. rintasyöpä) Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai lääkkeen apuaineelle Lähteet: European Medicines Agengy (EMA) 1) Mikäli potilaalla on kaksi tai useampia riskitekijöitä, ne voivat yhdessä muodostaa ehdottoman vasta-aiheen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytölle. Hyöty-riskisuhde on arvioitava yksilöllisesti. TAULUKKO 3. Progestiiniehkäisyn ja kuparikierukan vasta-aiheet Progestiinivalmisteiden vasta-aiheet Progestiinikierukan vasta-aiheet Kuparikierukan vasta-aiheet Raskaus tai sen epäily Raskaus tai sen epäily Raskaus tai sen epäily Selvittämätön emätinverenvuoto Selvittämätön emätinverenvuoto Selvittämätön emätinverenvuoto Laskimotukos (akuutti) Gynekologinen infektio Gynekologinen infektio Progestiiniriippuvainen kasvain Progestiiniriippuvainen kasvain Runsaat kuukautiset tai anemiataipumus Aktiivinen maksasairaus Aktiivinen maksasairaus Wilsonin tauti Kohdun rakennepoikkeavuus tai kasvain, joka estää kierukan oikean asettumisen kohtuonteloon Kohdun rakennepoikkeavuus tai kasvain, joka estää kierukan oikean asettumisen kohtuonteloon [19, 31]. Ks. suosituksen kappale Päihteiden käyttäjät. Ehkäisyn laiminlyönti on yleisempää nuorilla, jotka ovat aloittaneet seksielämän nuorena tai joilla on useita seksikumppaneita. 5

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS TAULUKKO 4. Sairauksien ja riskitekijöiden vaikutus raskauden ehkäisymenetelmän valintaan Sairaus tai riskitekijä (aakkosjärjestyksessä) Yhdistelmäehkäisyvalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka Anemia Voivat vähentää kuukautisvuotojen määrää Ks. Käypä hoito -suositus Runsaat kuukautisvuodot [27] Voivat vähentää kuukautisvuotojen määrää Ks. Käypä hoito -suositus Runsaat kuukautisvuodot [27] Vähentää kuukautisvuotoja Voi lisätä vuotoja Diabetes Ks. Käypä hoito -suositus Diabetes [26], mutta voivat heikentää sokerinsietoa Diabeteksen aiheuttamat elinvauriot ovat ehdoton vasta-aihe Ks. Käypä hoito -suositus Diabetes [26] Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus Ks. Käypä hoito -suositus Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus [28] Ei ensisijainen ehkäisymenetelmä Endometrioosi Käyttö voi hoitaa endometrioosia Voi hoitaa endometrioosia Voi hoitaa endometrioosia Ei ensisijainen ehkäisymenetelmä Epilepsia On kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti karbamatsepiini heikentää yhdistelmävalmisteiden ehkäisytehoa ja yhdistelmäehkäisyvalmisteet voivat pienentää lamotrigiinin ja valproaatin pitoisuutta Ks. TAULUKKO 9 On kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti karbamatsepiini heikentää progestiinivalmisteiden ehkäisytehoa Ks. TAULUKKO 9 Hyperlipidemiat Ei ensisijainen vaihtoehto, jos potilaalla on familiaalinen hyperkolesterolemia Vasta-aiheinen, jos hypelipidemia liittyy koronaaritautiin Hyperprolaktinemia Ikä (ks. KUVAT 1 ja 2) Kaikenikäiset terveet voivat käyttää Mahdolliset sairaudet ja ylipaino on huomioitava Infektiotaudit Tavanomaiset infektiotaudit (nuha, gastroenteriitti jne.) Oksentelu tai ripulointi voivat kuitenkin heikentää pillereitten imeytymistehoa Oksentelu tai ripulointi voivat kuitenkin heikentää pillereitten imeytymistehoa 6 HIV-infektio Tarkista lääkeaineinteraktiot (ks. TAULUKKO 9) Tarkista lääkeaineinteraktiot (ks. TAULUKKO 9) Ei ole ensisijainen Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

7 Sairaus tai riskitekijä (aakkosjärjestyksessä) Yhdistelmäehkäisyvalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka Hepatiitit Virushepatiitissa systeemiset hormonaalit ehkäisyvalmisteet voivat heikentää maksan toimintaa entisestään, joten niiden käyttöä ei suositella Virushepatiitissa systeemiset hormonaalit ehkäisyvalmisteet voivat heikentää maksan toimintaa entisestään, joten niiden käyttöä ei suositella Kilpirauhassairaudet Kohdun lihaskasvain (myooma) On kuitenkin huomioitava kohtuun pullistuva myooma, joka voi estää asennuksen On kuitenkin huomioitava kohtuun pullistuva myooma, joka voi estää asennuksen Voi myös lisätä vuotoja Laskimotukos 1. asteen sukulaisilla Ehdoton vasta-aihe, jos altistavaa tekijää ei ole Selvitä tunnetut tukostaipumustekijät Laskimotukos, sairastettu Ehdoton vasta-aihe Lihavuus Ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) [23] Ei sellaisenaan vastaaihe Muista lihavuuteen liittyvät muut riskitekijät Ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) [23] Ehkäisyteho voi kuitenkin olla heikentynyt, jos BMI 35 m 2 Maksakirroosi Vaikea maksakirroosi on ehdoton vasta-aihe. Ks. TAULUKKO 2 Vaikea maksakirroosi on ehdoton vasta-aihe Ks. TAULUKKO 2 Migreeni Aurallinen migreeni kaikenikäisillä ja vähintään 35-vuotiaalla auraton migreeni ovat ehdottomia vasta-aiheita Mielenterveysongelmat, seuraa mielialaa Huono psyykkinen kunto voi kuitenkin vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen Huomaa mahdolliset lääkeaineinteraktiot, seuraa mielialaa Huono psyykkinen kunto voi kuitenkin vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen Huomaa mahdolliset lääkeaineinteraktiot Monirakkulainen munasarja -oireyhtymä (PCOS) 1) Päänsärky Jos päänsärky pahenee käytön aikana, käyttö tulee lopettaa (ks. tämän taulukon kohta Migreeni) Reuma Sappikivitauti Aktiivisen taudin aikana käyttöä ei suositella Aktiivisen taudin aikana käyttöä ei suositella 7

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sairaus tai riskitekijä (aakkosjärjestyksessä) Tupakointi Tupakointi vaikuttaa hyytymistekijäjärjestelmään. Yhdistelmäehkäisyn käyttäjän laskimotukosriski on tupakoivalla 1,3-kertainen tupakoimattomaan nähden [33]. Ks. Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus [24]. Ks. KUVAT 1 ja 2. Tupakointi altistaa vuotohäiriöille kiihdyttämällä estrogeenin metaboliaa. Vähintään 35 vuoden ikä yhdistettynä tu- Yhdistelmäehkäisyvalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka Suonikohjut ja sairastettu pinnallinen tromboflebiitti Sydän- ja verisuonitaudit Epästabiili angiina ja sairastettu sydäninfarkti Ehdoton vasta-aihe Sydämen läppävika Suhteellinen vasta-aihe Ehdoton vasta-aihe, jos potilaalla on pulmonaalihypertensio, eteisvärinätaipumus tai sairastettu endokardiitti Rintasyöpä Ehdoton vasta-aihe BRCA-kantajuus ei ole este käytölle Ehdoton vasta-aihe BRCA-kantajuus ei ole este käytölle Suhteellinen vasta-aihe BRCA-kantajuus ei ole este käytölle Tupakointi (ks. KUVAT 1 ja 2) Verenpainetauti Yli 35-vuotiaalla ehdoton vasta-aihe Ehdoton tai suhteellinen vasta-aihe verenpainetasojen mukaan Voi nostaa verenpainetta ja siten suurentaa valtimopuolen riskejä 1) Ehkäisyn lisäksi myös kuukautiskierron häiriöiden ja miessukupuolihormonien liikatuotannon hoitona. PCOS-naiset ovat usein myös ylipainoisia, mikä suurentaa yhdistelmäehkäisyyn liittyviä terveysriskejä, muun muassa laskimotukosvaaraa. BRCA = breast cancer associated gene 1 or 2, rintasyöpään liittyvä geeni 1 tai 2 PCOS = polycystic ovaries syndrome, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä Nuoret ja laki 8 Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain perusteella alaikäinen voi päättää hoidostaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on siihen kykenevä (Finlex-lakitietokanta Yleisen tulkinnan mukaan 15-vuotias on saavuttanut lain tarkoittaman kehitystason. Alaikäinen ehkäisyä hakeva nuori voi itse päättää ehkäisyn käytöstään, mutta etenkin alle 15-vuotiaiden osalta kokonaistilanne on selvitettävä huolellisesti. Rikoslaki (20. luku, 6 ) määrittää kaksi suojaikärajaa: 18 vuoden suojaikärajan tarkoituksena on suojata nuorta häneen luottamussuhteessa olevan henkilön (esim. vanhemmat, opettajat, valmentajat) tekemältä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 16 vuoden suojaikäraja kieltää seksuaaliseen suhteeseen ryhtymisen tai seksuaaliset teot alle 16-vuotiaan kanssa. Poikkeuksena tästä ovat seurustelusuhteet, joissa nuoret ovat iältään ja henkiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan. (Rikoslain 20. luku, 7a.) Ks. Käypä hoito -suositus Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen [32]. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

9 Esiintyvyys naista kohti yhden vuoden aikana Ei yhdistelmäehkäisyvalmisteita käytössä Tupakoimaton Tupakoiva Esiintyvyys naista kohti yhden vuoden aikana Ikä (v) Ikä (v) Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävät Tupakoimaton Tupakoiva Ikä (v) 0 Ikä (v) KUVA 1. Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla. Kuvaajassa on arvio vuoden aikana sairaalahoitoa vaativista tapahtumista naista kohden. Mukaeltu lähteestä [34]. pakoimiseen on ehdoton este yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytölle (ks. TAULUK- KO 2) [34]. Tupakointi suurentaa sydän- ja aivoinfarktiriskiä. Turvallista rajaa tupakoinnin määrälle ei voida määrittää. Päihteiden käyttäjät Päihteiden käyttö ei ole este minkään ehkäisymenetelmän käytölle. Päihteiden käyttö on epäonnistuneen raskauden ehkäisyn ja toistuvien raskauden keskeytysten riskitekijä (ks. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma, [19]), joten ehkäisyn saamisen tulisi olla erityisen helppoa. Päihteiden käyttäjän kannattaa valita ehkäisymenetelmä, joka on pitkäkestoinen ei vaadi päivittäistä muistamista (esim. kapselit tai kierukat) Ks. suosituksen kohdat Progestiiniehkäisy ja Kohdunsisäinen ehkäisy (kierukat) [35]. Seksuaalisen kaltoinkohtelun mahdollisuus tulee huomioida [19, 36]. Päihteiden käyttö on yhteydessä muuhun riskikäyttäytymisen, joten seksitautitestejä kannattaa tarjota [36]. Paino Ylipaino suurentaa yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvää verisuonitukosriskiä [37, 38]. Hormonaalisen ehkäisyllä ei ole osoitettu olevan merkittävää vaikutusta painoon [39] B. Sairaudet Monet vakavatkaan sairaudet eivät ole este raskauden ehkäisyn käytölle. Ks. TAULU- KOT 2 ja 4. Osa sairauksista asettaa naisen hengenvaaraan raskauden tai synnytyksen aikana. 9

10 Kuolleisuus naista kohti yhden vuoden aikana KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ei yhdistelmäehkäisyvalmisteita käytössä Kuolleisuus naista kohti yhden vuoden aikana Tupakoimaton Sydäninfarkti Aivoinfarkti (vuoto) Aivoinfarkti (tukos) Laskimoveritulppa Tupakoiva Ikä (v) Ikä (v) Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävät Tupakoimaton Tupakoiva Ikä (v) Ikä (v) KUVA 2. Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla. Kuvaajassa on arvio vuoden aikana esiintyneistä kuolemantapauksista naista kohden. Mukaeltu lähteestä [34]. 10 Luotettava ehkäisy on tällöin välttämätön [40]. Erityisryhmät Vammaiset Vammaisella on oikeus saada havainnollista tietoa ehkäisystä ja ehkäisyvälineistä sekä ohjausta niiden käyttämiseen, jotta hän voi päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista [41]. Vammaisen naisen ehkäisyn hoitamista parantavat vastaanoton kunnioittava ilmapiiri ja erityisosaaminen [42]. Kehitysvammaisuus Kehitysvammaisuus ei ole este minkään ehkäisymenetelmän käytölle. Liikuntavammaisuus Liikuntavammaisilla tulee huomioida mahdollinen suurentunut laskimotukosriski. Monikulttuurisuus Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, ja heidän tietämyksensä ehkäisystä vaihtelee. Kulttuureihin liittyvät tabut ja käsitykset seksuaalisuudesta vaikuttavat aina raskauden ehkäisyyn. n käyttö on maahanmuuttajilla selvästi vähäisempää kuin muulla väestöllä [43]. tulee asiakkaan etnisestä taustasta riippumatta aina ottaa puheeksi myös synnytysten jälkeen. Terveyspalveluissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa koettu epäkunnioittava käytös. Osittain kyseessä ovat kommunikaatioongelmat [44]. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

11 Hoitohenkilöstön koulutus maahanmuuttajien kulttuurista ja tavoista lisää ymmärrystä [45]. Ympärileikatut naiset tarvitsevat erityistä hienotunteisuutta [46]. Tulkkipalvelut tulee järjestää. Palveluiden järjestämisen kannalta on haasteellista, etteivät monet maahanmuuttajista osaa suomea. Tarvittaessa voidaan käyttää etätulkkausta puhelimen tai internetin välityksellä [46]. Puolisoa, lapsia tai ystäviä ei tule käyttää tulkkina vastaanotoilla (varsinkaan lisääntymisterveysasioissa). Mahdollisuuksien mukaan gynekologinen tutkimus tulisi tarjota naisen tekemänä. Selkokielistä, havainnollista materiaalia eri kielillä tulisi olla saatavilla. Synnytyksen jälkeinen ehkäisy Synnytyksen jälkeistä ehkäisyä voidaan suunnitella jo loppuraskauden äitiysneuvolakäynneillä, mutta viimeistään synnytyksen jälkitarkastuksessa tulee keskustella ehkäisystä ja valita sopivin ehkäisy. Ovulaatio voi tapahtua jo kuukauden kuluessa synnytyksen jälkeen, jos nainen ei imetä [47 49]. Imettävillä ovulaatio tapahtuu keskimäärin 6 kuukautta synnytyksestä, mutta 20 %:lla ensimmäiset kuukautiset alkavat ennen 3. kuukautta [48, 49]. 2/3 ovuloi jo ennen kuukautisten alkua [48, 49]. Vuonna 2013 noin 11 % aborteista tehtiin naisille, joiden synnytyksestä oli kulunut alle 2 vuotta. Ks. THL. Raskaudenkeskeytykset 2013 [50]. Menetelmät Synnytyksen jälkeiset raskauden ehkäisyvaihtoehdot esitetään TAULUKOSSA 5. Mikään raskauden ehkäisymenetelmä ei ilmeisesti vaikuta haitallisesti imetykseen tai lapsen kasvuun [51 53] D. Yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö saattaa vähentää äidinmaidon määrää. Täysimetys: Imetys ei ole este minkään ehkäisymenetelmän käytölle [54 60]. Imetys suojaa hyvin raskaudelta 6 kuukautta, jos rintamaito on lapsen ainoa ravinto, nainen imettää säännöllisesti 4 5 tunnein välein myös öisin eivätkä kuukautiset ole alkaneet [61] C. Kondomi: Käyttö on mahdollista aina, myös heti synnytyksen jälkeen [22, 62]. Jälkiehkäisy: Kuparikierukkaa voi käyttää. Jälkiehkäisypillerit [22, 62], (ks. tietokanta Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana * Käyttö on mahdollista milloin tahansa. * Levonorgestreelin jälkeen voi imettää normaalisti. * Ulipristaalin jälkeen suositellaan viikon imetystaukoa. Progestiinipillerit voidaan aloittaa koska vain synnytyksen jälkeen [22, 62]. Kierukat: Kierukka voidaan asettaa jälkitarkastuksessa [22, 60, 62] jälkivuodon loputtua, mutta erityisesti imettävillä naisilla on huomioitava kohdun pehmeydestä johtuva perforaatioriski [63 67] B. Ehkäisykapselit: Kapseli voidaan asettaa koska tahansa synnytyksen jälkeen [22, 47, 60, 62]. Yhdistelmäehkäisy (-pillerit, -rengas, -laastari): Ehkäisy voidaan aloittaa suurentuneen tromboosiriskin vuoksi vasta 3 (imettämätön nainen) tai 6 kuukautta (imettävä nainen) synnytyksen jälkeen [68 72] A. Tällöinkin mahdolliset muut tromboosille altistavat tekijät tulee huomioida. * Synnytyksen jälkeisen 6 ensimmäisen viikon aikana äidin laskimotukosriski on yli 20-kertainen. * 6 12 viikon ajan synnytyksen jälkeen laskimotukosriski on suurentunut eikä yhdistelmäehkäisyä tule aloittaa. 11

12 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS TAULUKKO 5. Synnytyksen jälkeinen raskauden ehkäisy Menetelmä Aloitus synnytyksen jälkeen Huomioitavaa Imetyksen aikainen amenorrea (LAM) Heti Suojaa raskaudelta 6 kuukautta, jos rintamaito on lapsen ainoa ravinto ja nainen imettää säännöllisesti (korkeintaan 4 tunnin imetysväli myös öisin) eivätkä kuukautiset ole alkaneet Kondomi Heti Oikein käytettynä tehokas Progestiinipillerit Heti Ehkäisykapselit Heti Progestiiniruiske Heti Yhdistelmäehkäisy (pillerit, rengas, laastari) Ei imettävä 3 kuukautta Imettävä 6 kuukautta Kierukka, hormonikierukka Jälkitarkastus Imettävällä naisella, jonka kuukautiset eivät ole synnytyksen jälkeen alkaneet, on suurentunut perforaatioriski Sterilisaatio Lähete äitiysneuvolasta Steriloimislaki (Finlex-tietokanta) On peruuttamaton Jälkiehkäisy Tarpeen vain, jos synnytyksestä on yli 3 viikkoa Ulipristaalipillerien jälkeen imetystä ei suositella viikkoon 12 * Imettämätön nainen voi aloittaa yhdistelmäehkäisyn 3 kuukautta synnytyksen jälkeen ja imettävä 6 kuukauden kuluttua. Sterilisaatio: Sterilisaation peruuttamattomuuden vuoksi hakijan pitäisi olla hyvin selvillä muista mahdollisista vaihtoehdoista ja ehdottoman varma kannassaan. Progestiiniruiske: (Depot-muotoinen medroksiprogesteroniasetaatti) voidaan aloittaa jälkitarkastuksessa [22, 60, 62]. Ehkäisyn seuranta Seurannan tarkoituksena on selvittää, onko ehkäisymenetelmä edelleen sopiva, käytetäänkö sitä oikein tai onko ilmaantunut haittoja tai riskitekijöitä, jotka vaikuttavat ehkäisymenetelmän käyttöön (ks. TAULUK- KO 1) [11]. Ehkäisymenetelmien suhteelliset ja ehdottomat vasta-aiheet tarkastetaan. Ks. TAULUKOT 2 ja 4. Säännölliseen ehkäisyn käyttöön kannustetaan. Ks. TAULUKKO 6. Seurantakäynti on hyvä tilaisuus keskustella terveellisistä elämäntavoista. Rutiininomaisen gynekologisen tutkimuksen hyödystä ei ole näyttöä [12, 73]. Työryhmä suosittaa, että ehkäisyvalmisteiden käyttäjiltä selvitetään 1 2 vuoden välein verenpaine paino ja painoindeksi (BMI) tupakointi ja muiden päihteiden käyttö migreeni muutokset omassa tai lähisukulaisten terveyshistoriassa (1. asteen sukulaisten eli omien vanhempien, sisarusten tai lasten laskimotukokset). Laboratoriotutkimuksia, kuten maksan toimintakokeita, ei tarvita. Kohdunkaulan irtosolukoe otetaan kansallisten suositusten mukaan. Ks. Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset [1]. Käytön jatkuvuus Ehkäisypillerien käyttäjistä mahdollisesti jopa % keskeyttää käytön 3 kuukauden kuluttua aloituksesta [4]. Yleisin syy keskeytykselle ovat lievätkin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

13 TAULUKKO 6. yn liittyviä uskomuksia Yleisiä uskomuksia raskauden ehkäisystä Ehkäisyvalmisteet lihottavat. Tutkimusten mukaiset löydökset Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttö ei lisää painoa. Kaikki hormonaaliset ehkäisyvalmisteet aiheuttavat laskimotukoksia. Tukosriski liittyy vain yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin. Hormonaalinen ehkäisy aiheuttaa syöpää. Ehkäisy aiheuttaa lapsettomuutta. Taukojen pitäminen ehkäisyssä on terveellistä ja puhdistaa kehoa. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy lievästi suurentunut rintasyöpäriski, joka häviää 5 vuoden kuluttua käytön lopettamisen jälkeen. Yhdistelmäehkäisyvalmisteet pienentävät munasarja-, kohtu- ja kolorektaalisyövän riskiä. Pelkät progestiinivalmisteet pienentävät kohtusyöpäriskiä. Hedelmällisyys palautuu yleensä jo seuraavan kierron aikana iänmukaiselle tasolle (poikkeuksena ehkäisyruiske). Endometrioosia ja PCOS:ää sairastavilla hormonaaliset ehkäisyvalmisteet hoitavat itse sairautta ja saattavat parantaa ehkäisyn lopetuksen jälkeistä hedelmällisyyttä. Kondomi ehkäisee seksitaudeilta ja voi siten suojata hedelmättömyydeltä. Sterilisaatio on pysyvä ehkäisymenetelmä. Ehkäisyvalmisteista ei tule pitää muita kuin pakkauksen käyttöohjeen mukaisia taukoja. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvä laskimotukosvaara on suurimmillaan heti aloituksen aikana ja myös lyhyenkin (1 kk) tauon jälkeen. Jos on sairastanut pinnallisen laskimotukoksen (trombiflebiitin), kaikki hormonaalinen ehkäisy on kielletty. Antibiootit heikentävät ehkäisytehoa. Maksakokeita pitää seurata. Pienen pinnallisen laskimotukoksen (tromboflebiitin) ei ole osoitettu suurentavan laskimotukosriskiä. Kaikkia ehkäisyvalmisteita voi käyttää. On kuitenkin syytä huomata ero pinnallisen ja syvän laskimotukoksen välillä. Pääsääntöisesti yleisimmin käytetyt antibiootit eivät heikennä ehkäisyvalmisteiden tehoa. Ks. TAULUKKO 9 Maksakokeita ei ole tarpeen seurata. Aktiivinen maksasairaus on vasta-aihe hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käytölle. Hormonaaliset ehkäisymenetelmät tekevät hulluksi. Sterilisaatio estää hedelmöittymisen 100 %:n varmuudella. Sterilisaatio on luotettavin ehkäisymenetelmä. Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa mielialaan, mutta vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne voivat myös parantaa mielialaa ja PMS-oireilua. Hormonaalisen ehkäisyn ei ole osoitettu aiheuttavan masennusta. Sterilisaation ehkäisyteho ei ole 100 %. Esimerkiksi hormonikierukan ehkäisyteho on parempi kuin sterilisaation. Ks. TAULUKKO 7. Iho menee progestiinia sisältäviä valmisteita käytettäessä huonoon kuntoon. Ihovaikutukset ovat yksilöllisiä. Yhdistelmäehkäisyvalmisteet yleensä hoitavat aknea. Progestiinivalmisteisiin saattaa liittyä ihon rasvoittumista. Ennen kierukan asetusta tulee ottaa kohdunkaulan irtosolukoe. Synnytyksen jälkeen kierukan voi asettaa vasta kuukautiskierron alettua tai imetyksen loputtua. Oireettomalta naiselta ei tarvitse ottaa irtosolukoetta ennen kierukan asettamista. Kierukan voi asettaa milloin tahansa synnytyksen jälkeen, mutta varsinkin jos nainen imettää, kohtu on pehmeä ja asetukseen liittyvä perforaatioriski on suurentunut, erityinen varovaisuus ja huolellinen asetustekniikka ovat tarpeen. Omassa suvussa eivät hormonit sovi. Hormonivalmisteiden sopivuus ei ole periytyvää. 13

14 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 14 haittavaikutukset, joten niiden käsittely on tärkeää [3, 4, 6, 45]. Muita syitä ovat * ehkäisytarpeen muuttuminen * vaikea saatavuus (esim. hoitoon pääsyyn tai käyttöön liittyvät kustannukset) * vaikeudet käytön toteutuksessa (ehkäisypillerien ottamisen unohtaminen) [3, 4]. Oikean tiedon jakaminen korostuu ehkäisyn alkuvaiheessa. Ehkäisyä aloitettaessa on hyvä sopia, missä tapauksissa otetaan yhteyttä terveydenhuoltohenkilöstöön, ettei ehkäisyn käyttäjä lopeta ehkäisyä omatoimisesti tai siirry käyttämään jotain tehottomampaa ehkäisymenetelmää. Ehkäisyn käyttäjälle tulee korostaa, että menetelmää voidaan tarpeen mukaan vaihtaa. Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi olla neuvonnassa aloitteellinen ja kysyä raskauden ehkäisyyn liittyvistä naisen tai miehen huolista. Käytön jatkuvuutta voidaan edistää yksilöllisellä ohjauksella ja seurannalla [4] C, [5] tarjoamalla useita ilmaispakkauksia erityisesti nuorille [74, 75] * Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (ks. mukaan alle 20-vuotiaille tulisi tarjota hänen itsensä valitsema raskaudenehkäisymenetelmä ilmaiseksi. * Valmistetta valittaessa tulee huomioida valmisteen hinta, koska se on monille käyttäjille merkityksellinen. intensiivisellä strukturoidulla neuvonnalla yhdistettynä muistutteisiin [76] D, [4] * Kännykän teksti- ja puheviesti voivat parantaa jatkuvuutta, joskin näyttö hyödyistä on ristiriitaista [77 79]. * Reseptien joustavat uusimiskäytännöt todennäköisesti lisäävät käytön jatkuvuutta. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö ilman taukoviikkoja ei vaikuttane käytön jatkuvuuteen [80, 81]. Yhdistelmäehkäisy Yhdistelmäehkäisyvalmisteet sisältävät naissukuhormonia (estrogeeni) * Suurin osa valmisteista sisältää etinyyliestradiolia (EE), jonka vaikutus on voimakkaampi kuin luonnollisen estrogeenin (estradioli). * Luonnolliseksi estrogeeniksi metaboloituvat estradiolivaleraatti ja estradiolihemihydraatti. * Eri estrogeenia sisältävien ehkäisyvalmisteiden tehon, haittojen ja vastaaiheiden osalta ei ole havaittu eroa. keltarauhashormonia (progestiini). * Progestiini vaihtelee yhdistelmäehkäisyvalmisteittain. * Yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvät haittavaikutukset voivat johtua progestiinista, jolloin vaihtaminen eri progestiinia sisältävään valmisteeseen saattaa auttaa. Vasta-aiheet ovat kaikilla annostelureiteillä samat. Annostelureitit: Pillerit otetaan suun kautta. Rengas asetetaan emättimeen. Laastari kiinnitetään iholle. Yksivaiheisia ehkäisyvalmisteita (pillerit, joissa jokaisessa pillerissä on sama hormonimäärä, laastarit, rengas) voidaan käyttää myös tauotta (ns. pitkä sykli). Pitkän syklin käyttö ei vaikuta ehkäisytehoon eikä siihen liity enempää haittavaikutuksia [82] B, [83, 84]. Yleisimmin käytössä on 2 3 kuukauden sykli, mutta kokemuksen mukaan pidemmällekään jopa 12 kuukauden käytölle ei ole estettä. Pitkässä syklissä tauon voi ajoittaa oman toiveensa mukaan. Tauon pituus on valmisteen ohjeen mukainen. Pitkään sykliin voi liittyä vaaratonta tiputteluvuotoa, joka ei vaikuta ehkäisytehoon. Tällöin voi pitää tauon, sillä tiputteluvuoto yleensä loppuu tauon aikana tulevaan vuotoon. Hedelmällisyys palautuu ikää vastaavalle tasolle, kun käyttö lopetetaan [85, 86]. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

15 TAULUKKO 7. Eri ehkäisymenetelmien ehkäisyteho (Pearlin indeksi = kuinka monta naista sadasta tulee vuoden käytön aikana raskaaksi) Ohjeenmukainen käyttö Tyypillinen käyttö Viite Ei ehkäisyä [22] Estemenetelmät Naisen kondomi 5 21 [22] Miehen kondomi 2 15 [22] Pessaari 6 16 [22] Yhdistelmäehkäisy Pilleri 0,0 1,26 0,0 2,18 [90] Rengas 0,31 0,96 0,25 1,23 [90] Laastari 0,59 0,99 0,71 1,24 [90] Progestiiniehkäisy Pilleri 0,14 0,41 [90] Ruiske 0,3 3 [22] Kapseli 0,05 0,05 [22, 91] Kierukat Hormonikierukka 0,1 0,2 0,1 0,2 [22, 91] Kuparikierukka 0,6 0,8 [22, 91] Sterilisaatio Naisen sterilisaatio 0,5 0,5 [22, 91] Miehen sterilisaatio 0,1 0,15 [22] Muut menetelmät Kemiallinen ehkäisy (spermasidit) [22] Ruumiinlämpö 0,4 24 [90] Varmat päivät [22] Keskeytetty yhdyntä 4 27 [22] Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho Yhdistelmäehkäisyvalmisteet estävät ovulaation. Progestiini aiheuttaa aivolisäkkeen gonadotropiinien erityksen vähenemiseen, jota estrogeeni tehostaa. Oikein käytettynä ehkäisyteho on hyvä. Ks. TAULUKKO 7. Eri valmisteiden välillä ei oikein käytettynä ole eroa ehkäisytehossa [83, 87 89]. Hyödyt Ehkäisyvalmisteiden hyödyistä ja haitoista ks. TAULUKKO 8. Yhdistelmävalmisteet vähentävät kuukautisvuodon määrää ja kestoa ja siten anemiaa [92] epäsäännöllisiä vuotoja [92 95] kuukautiskipuja [96] ihon rasvoittumista ja aknea [97] * Antiandrogeenisia progestiineja sisältävät yhdistelmävalmisteet saattavat olla muita tehokkaampia. premenstruaalioireilua (PMS) [98] endometrioosioireita [99] kuukautisiin liittyvää migreeniä [100] munasarjakystien ilmaantumista [101] * Ne eivät kuitenkaan poista olemassa 15

16 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS TAULUKKO 8. ssä käytettävien menetelmien terveysvaikutuksia aakkosjärjestyksessä Oire tai haitta Hormonaalinen Ei-hormonaalinen Yhdistelmävalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka Kondomi Sterilisaatio Akne Endometrioosioireilu Kohtusyöpä Kuukautiskipu / Kuukautisvuoto / Laskimotukosriski Mielialamuutokset Munasarjakystien muodostuminen Munasarjasyöpä Paino PMS-oireilu Päänsärky Rinnan hyvänlaatuinen muutos Rintojen aristus Rintasyöpäriski? Sisäsynnytintulehdus Suolistosyöpä lisää estää tai vähentää lisää tai estää/vähentää - ei vaikuta? ei tietoa vaikutuksesta 16 olevia kystia. munasarjatulehduksia [102] hyvänlaatuisia rinnan kasvaimia [103, 104] munasarja- tai kohtusyöpää * Yli 5 vuoden käyttö pienentää kohtusyövän riskiä 40 %, ja riskin pienentyminen kestää yli 30 vuotta ehkäisyn lopettamisen jälkeen [ ]. * Vähintään 5 vuoden käyttö pienentää munasarjasyövän riskiä 30 % [105, 108]. suolistosyöpää [ ]. Yhdistelmävalmisteet eivät heikennä hedelmällisyyttä [115]. Yhdistelmävalmisteet eivät vaikuta painoon [116] C, [ ] elinikään [120]. Yhdistelmävalmisteet voivat lisätä seksuaalista hyvinvointia takaamalla luotettavan ehkäisyn ja vähentämällä kipuja ja mielialavaihteluita. Haitat Ehkäisyvalmisteiden haittoja esitetään TAU- LUKOSSA 8. Useimpien haittojen esiintyvyys on vähäistä, ja käyttöä ajatellen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat (ks. EMA/607314/2013, Press release ). Ehdottomat ja suhteelliset vasta-aiheet esitetään TAULUKOSSA 2. Ks. myös kohta Yhdistelmäehkäisyn vasta-aiheet. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

17 Etinyyliestradiolia 20 µg ja 30 µg sisältävät yhdistelmäehkäisypillerit ovat yhtä turvallisia [121]. Laskimotukos: Nykyisten saatavilla olevien tietojen perusteella levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia sisältävien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden laskimotukosriski on pieni (ks. TAULUKKO 2). Sairastettu tai lähisuvussa (1. asteen sukulaiset) esiintynyt syvä laskimotukos ilman altistavaa tekijää on yhdistelmäehkäisyn ehdoton vasta-aihe [122, 123] C. Negatiivinen laskimotukostaipumuksen seulontatulos ei sulje pois kaikkia trombogeenisia mutaatioita [118]. Rutiinimainen laskimotukostaipumuksen seulonta ei ole tarpeen ennen yhdistelmäehkäisyn aloittamista [118]. Pinnallinen laskimotukos ei ole käytön este [103]. Lisätietoa aiheesta on Käypä hoito -suosituksessa Laskimotukos ja keuhkoembolia [124] ja KUVASSA 3. Vuotohäiriöt: Vuotohäiriöitä voi esiintyä erityisesti ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Etinyyliestradiolia 20 µg sisältäviin yhdistelmäehkäisypillereihin voi liittyä enemmän vuotohäiriöitä kuin 30 µg sisältäviin [125] B, [121]. Kokemuksen mukaan yhdistelmävalmisteen käytön lopettamisen jälkeen kuukautisten jääminen pois on erittäin harvinaista [126]. Paino: Ylipainon tai lihavuuden ei ole osoitettu vähentävän yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ehkäisytehoa [127] D, mutta ne suurentavat yhdistelmäehkäisyyn liittyviä riskejä, kuten laskimotukos- ja aivohalvausriskiä. Työryhmä suosittaa vaikeasti lihaville naisille (BMI > 35 kg/m 2 ) kierukka- tai kondomiehkäisyä. Alipaino ei ole yhdistelmävalmisteiden käytön este. Syömishäiriön hoito on psykiatrinen ja ravitsemuksellinen. Ks. Käypä hoito -suositus Syömishäiriöt [128]. Migreeni: Aurallinen migreeni on yhdistelmäehkäisyn käytön ehdoton vasta-aihe [ ] B. Kliinisen kokemuksen mukaan yhdistelmäehkäisyä on käytetty naisilla, joilla auroja ei ole esiintynyt pitkään aikaan. Tutkimusnäyttöä siitä, miten pitkä aikaväli olisi turvallinen aurojen esiintymisen ja yhdistelmäehkäisyn käytön aloituksen välillä, ei tiettävästi ole. Auratonta migreeniä sairastavat alle 35-vuotiaat voivat käyttää yhdistelmäehkäisyvalmisteita, kunhan heillä ei ole muita riskitekijöitä (mm. tupakointi, ylipaino tai diabetes) [ ] B. Ks. TAULUKKO 2. Ks. Käypä hoito -suositus Migreeni [133]. Seksuaalinen halukkuus [134, 135] B : Vaikutus mielialaan on yksilöllinen ja tutkimusnäyttö vähäistä. Vaikutus seksuaalisen halukkuuteen on yksilöllinen, ja se saattaa olla yhteydessä halukkuuteen ennen käytön aloittamista [136, 137]. Mieliala: Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ja depression välillä ei ole osoitettu syyyhteyttä, ks. lisätietoa verkkoversiosta. Työryhmän käsityksen mukaan yhdistelmäehkäisyn vaikutusta mielialaan ja masennusriskiin tulee arvioida yksilöllisesti. Valtimotaudit: Sairastettu sydän- tai aivoinfarkti ovat ehdottomia vasta-aiheita yhdistelmäehkäisyn käytölle. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö ei lisää iskeemisen aivohalvauksen ja sydäninfarktin riskiä tupakoimattomalla alle 35-vuotiaalla [34, ] B, [139, 141] C. * Käyttö saattaa kuitenkin lisätä näiden tautien metabolisia riskitekijöitä [ ]. * Tupakointi on yhdistelmäehkäisyvalmisteita merkittävästi suurempi riskitekijä sydän- ja verisuonisairastavuudelle ja lisää näiden tautien aihe- 17

18 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS KUVA 3. Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten riskitekijöiden esiintyvyyteen naisilla. Kuvaajassa laskimotukosriski esitetään laskimotukostapahtumien määränä naista kohden. Lähde: Fimea. Lupa uudelleenjulkaisuun saatu. 18 uttamaa kuolleisuutta kaiken ikäisillä naisilla [34, ] B. Samanaikainen tupakointi suurentaa riskiä merkittävästi. Ks. Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus [24, 34, ] B, [ ] B. Ks. KUVAT 1 ja 2. Ylipaino suurentaa valtimosairauksien riskiä merkittävästi. Syöpäriski: Yhdistelmäehkäisyyn liittyy lievästi suurentunut rintasyöpäriski (1,08-kertainen), joka kumoutuu 5 vuotta sen jälkeen, kun yhdistelmäehkäisyn käyttö on lopetettu [109]. BRCA-mutaation kantajilla yhdistelmäehkäisyn käyttö ei suurenna syöpäriskiä [146]. Näyttö yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ja kohdunkaulan syövän suhteesta on ristiriitaista. Papilloomavirusinfektio (HPV) on kohdunkaulan solumuutosten merkittävin riskitekijä. Samanaikainen tupakointi suurentaa riskiä merkittävästi. Ks. Käypä hoito suositukset Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset [1] ja Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus [24]. Luuvaikutukset: Ei ole osoitettu, että µg etinyyliestradiolia sisältävillä yhdistelmäehkäisypillereillä olisi alle 20-vuotiailla luun vahvistumista heikentävä vaikutus [ ] D, [152]. Vasta-aiheet Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vastaaiheet ovat samat annostelureitistä riippumatta. Ks. TAULUKKO 2. Progestiiniehkäisy Progestiiniehkäisyllä tarkoitetaan pelkkää progestiinia eli keltarauhashormonin johdannaisia sisältäviä valmisteita. Annostelutavat: Pillerit otetaan päivittäin ilman taukoja. Kapselin asettaa terveydenhuollon ammattilainen paikallispuudutuksessa olkavarteen ihon alle. * Vuonna 2015 on markkinoilla 2 valmistetta: 3 vuoden ehkäisin (etonogestreeli, yksi kapseli) ja 5 vuoden ehkäisin (levonorgestreeli, kaksi kapselia). * Kapselien välillä ei ole merkittäviä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

19 eroja tehossa eikä haittavaikutuksissa. Ruiskeen (medroksiprogesteroniasetaatti) antaa terveydenhuollon ammattilainen lihakseen 3 kuukauden välein. Kohdunsisäisistä hormonikierukoista ks. kappale Hormonikierukat. Hedelmällisyys palautuu ikää vastaavalle tasolle, kun progestiiniehkäisyn käyttö lopetetaan [86, 153]. Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho Progestiinivalmisteet muuttavat kohdunkaulan limaa vähemmän siittiötä läpäiseväksi [59, 153, 154] ehkäisevät ovulaation vaihtelevasti tai kokonaan [59, ] ohentavat kohdun limakalvoa ja muuttavat munajohtimien värekarvatoimintaa [54, 59, 156, 157]. Eri valmisteiden välillä ei oikein käytettynä ole eroa ehkäisytehossa. Ks. TAULUKKO 5. Progestiinipilleriehkäisyssä korostuu ohjeen mukainen säännöllinen annostelu [154, 156, 158, 159]. Oikein käytettynä ehkäisyteho on verrattavissa yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin (ks. TAULUKKO 7) [91, 156, 157]. Hyödyt Progestiinivalmisteet sopivat yleensä naisille, joille yhdistelmäehkäisy on vasta-aiheinen (ks. TAULUKKO 2), [59, 153, 160]. Pitkävaikutteiset menetelmät (kapselit, kierukat) ovat tehokkaita ja käyttäjälle helppoja, koska ne eivät vaadi jatkuvaa muistamista [30]. Lisäksi ne on todettu kustannustehokkaiksi [60, 161, 162]. Käyttö ei lisää laskimo- tai valtimotukosvaaraa [59, 153, ]. Progestiinivalmisteita voidaan käyttää imetyksen aikana [54 59]. Ks. kohta Synnytyksen jälkeinen ehkäisy (Menetelmät, imetys). Progestiinivalmisteet saattavat vähentää kuukautisvuotoa (osalla vuodot voivat jäädä pois kokonaan), kuukautiskipuja ja endometrioosioireilua [59, , 163, ] kuukautisiin liittyvää päänsärkytaipumusta [163]. Progestiiniehkäisy ei lisää painoa [39] B, [59, 118, 153, 169]. Progestiinivalmisteet voivat suojata kohdun runko-osan syövältä, joskin tutkimusnäyttö aiheesta on vielä vähäistä [ , 170]. Progestiiniehkäisyn käyttö ei vaikuta munasarjasyövän riskiin [108]. Haitat Ehkäisyvalmisteiden haittoja esitetään TAU- LUKOSSA 8. Ehdottomat ja suhteelliset vasta-aiheet esitetään TAULUKOSSA 3. Vuotohäiriöt: Vaaratonta tiputteluvuotoa tai pitkittynyttä vuotoa voi esiintyä enemmän kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteilla [59, , 157, 163]. Tulehduksista (klamydia) riippumatonta tiputteluvuotoa voi käytännön kokemuksen mukaan hoitaa esimerkiksi pillerin kaksinkertaisella annostuksella, kunnes tiputtelu loppuu. Paino: Paino ei näytä vaikuttavan progestiinivalmisteiden ehkäisytehoon normaalipainoisilla eikä ylipainoisilla naisilla [127] D. Toisaalta tutkimusnäyttö ei ole riittävä vaikeasti lihavilla (BMI > 35 kg/ m 2 ) naisilla. Työryhmä suosittelee vaikeasti lihaville (BMI > 35 kg/m 2 ) kierukka- tai kondomiehkäisyä. Luusto: Ruiskeen (medroksiprogesteroniasetaatti) käyttö saattaa olla yhteydessä hidastuneeseen luumassan kehitykseen [ ] C. Seksuaalinen halukkuus: Vaikutus on yksilöllinen, ja tutkimusnäyttö asiasta on vähäistä [59, 136, 163, 175]. Mieliala: Progestiiniehkäisyn (implantti, injektio tai pilleri) ja depression välillä ei ole osoitettu syy-yhteyttä, ks. lisätietoaineisto. Työryhmän käsityksen mukaan progestiiniehkäisyn vaikutusta mielialaan ja 19

20 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 20 masennusriskiin tulee arvioida yksilöllisesti. Muut haitat, joita saattaa esiintyä: ihon rasvoittuminen ja akne [59, 153, 176] rintojen aristus ja päänsärky [ ] toiminnalliset (itsestään häviävät) munasarjakystat [157, ] hedelmällisyyden hidas palautuminen ruiskeen käytön loputtua [153], keskimäärin noin 10 kuukauden kuluttua viimeisimmästä ruiskeesta. Palautuminen ei riipu hoidon kestosta [153, 158, 163]. Keltarauhashormoniehkäisyn vaikutuksesta rintasyöpäriskiin tai sen turvallisuudesta rintasyöpään sairastuneilla naisilla ei ole riittävästi tietoa. Vasta-aiheet Progestiiniehkäisyn vasta-aiheet ovat samat annostelureitistä riippumatta. Ks. TAULUK- KO 3. Kohdunsisäinen ehkäisy (kierukat) Kierukoiden ehkäisyteho on hyvä [30, 183, 184] A, eikä niiden käyttö edellytä päivittäistä muistamista. Ks. TAULUKKO 7. Kierukka voidaan asettaa missä tahansa kuukautiskierron vaiheessa, kunhan nainen ei ole raskaana [185]. Kierukan asettaa terveydenhuollon ammattilainen, eikä se edellytä kohdunkaulan irtosolukokeen ottamista. Kokemusperäisen tiedon mukaan asetus saattaa olla helpompi kuukautisvuodon aikana. Kohdunkaulan puudutuksesta tai ibuprofeenista ei ole hyötyä asettamiseen mahdollisesti liittyvässä kivussa [ ] A. * Särkylääkkeestä saattaa olla apua mahdolliseen asettamisen jälkeiseen särkyyn. Kierukat sopivat kaikenikäisille synnyttäneille ja synnyttämättömille [22, 60, ] * Markkinoilla on erikokoisia kierukoita. naisille, joille estrogeeni on vasta-aiheinen [60] imettäville [51 53] D. Synnytyksen jälkeen kohtu on pehmeä varsinkin, jos nainen imettää. Tällöin asetukseen liittyvä perforaatioriski on suurentunut, joten erityinen varovaisuus ja huolellinen asettamistekniikka ovat tarpeen [63 67] B. Kierukan poistamisen jälkeen ehkäisyteho loppuu ja hedelmällisyys palautuu ikää vastaavalle tasolle [86]. Kierukan asetuksen jälkeen huomioitavia asioita: Paikoillaan olevaan kierukkaan ei liity kipua. Kierukan langat saattavat vetäytyä kohdunkaulakanavaan. * Vetäytyminen ei vaikuta ehkäisytehoon. * On harvinaista, että kierukka poistuisi huomaamatta kokonaan. Rutiinimainen seuranta ei ole tarpeen. Jos kierukka aiheuttaa naiselle oireita, se voidaan poistaa tai vaihtaa. Jos nainen tulee raskaaksi, kierukka poistetaan. Bakteerivaginoosia esiintyy kierukkaa käyttävillä tavallista useammin [60]. Kohdunkaulan irtosolututkimuksessa voi löytyä Actinomyces-bakteeri, joka ei oireettomana vaadi hoitoa [60, ]. * Actinomyces voi kuitenkin edistää muiden bakteerien aiheuttamaa sisäsynnytintulehdusta. Oireiselta naiselta kierukka tulee poistaa. Uuden kierukan voi asettaa 2 kuukauden kuluttua ilman lisätutkimuksia. Hormonikierukat Vuonna 2015 markkinoilla on 3 valmistetta: 52 mg levonorgestreelia sisältävä valmiste, jonka Suomen myyntiluvan mukainen käyttöaika on 5 vuotta. * Käyttöaikaa voidaan venyttää 7 vuoteen [204, 263] Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

21 Jälkiehkäisyvalmiste Levonorgestreeli 1,5 mg x 1 Ulipristaali 30 mg x 1 Kuparikierukka 1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk 5 vrk Raskauksien määrä hoidetuista tapauksista 1 3 % 0,9 2,6 % 0,09 % Parhain teho, jos ehkäisy otetaan < 12 tunnin kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim KUVA 4. Markkinoilla olevien eri jälkiehkäisyvalmisteiden suositeltu käyttö suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Kaikilla valmisteilla parhain raskaudenestovaikutus saadaan, jos jälkiehkäisy otetaan alle 12 tunnin kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä. 19,5 mg levonorgestreelia sisältävä valmiste, jonka Suomen myyntiluvan mukainen käyttöaika on 5 vuotta. 13,5 mg levonorgestreelia sisältävä valmiste, jonka Suomen myyntiluvan mukainen käyttöaika on 3 vuotta. Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho Hormonikierukka muuttaa kohdunkaulan liman paksummaksi, jolloin siittiöiden kulku synnytinelimissä vaikeutuu. Kohdun limakalvon muutokset estävät alkion kiinnittymisen. Ovulaatio estyy vaihtelevasti [60, 205, 206]. Ehkäisyteho on parempi kuin yhdistelmäehkäisypillereillä [30, 183, 184] A ja sterilisaatiolla [22]. Ks. TAULUKKO 7. Vasta-aiheet Kierukoiden asettamisen vasta-aiheet esitetään TAULUKOSSA 3 [22, 60]. Hyödyt Hormonikierukka vähentää tai lopettaa kuukautisvuodot ja kuukautiskivut käytön ajaksi [30, 183, 184] A. Hormonikierukkaa on mahdollista käyttää imetyksen aikana [51 53] D. Ks. TAULUK- KO 5. Viiden vuoden käyttö pienentää riskiä sairastua kohdun runko-osan syöpään [ , 170, 207] ja mahdollisesti myös munasarjasyöpään [207, 208]. Haitat Ensimmäisen puolen vuoden aikana voi esiintyä tiputteluvuotoa, turvotusta, rintojen arkuutta tai lievää aknea ja hiusten rasvoittumista [60, 209]. Toiminnallisia (itsestään häviäviä) munasarjakystia voi esiintyä [210, 211]. Vasta-aiheet Hormonikierukan vasta-aiheet esitetään TAULUKOSSA 3. Kuparikierukat Vuonna 2015 markkinoilla on 3 valmistetta: 2 valmistetta, joissa kuparilangassa on 380 mm 2 kuparia 1 valmiste, jossa kuparilangassa on 300 mm 2 kuparia. Valmistajan mukainen käyttöaika on 5 vuotta, mutta kuparikierukkojen käyttöaikaa voidaan jatkaa 10 vuoteen asti seuraavasti: FDA (U.S. Food and Drug Administration) on hyväksynyt 380 mm 2 kuparia sisältävän kierukan käytön 10 vuoteen asti kaikenikäisillä naisilla, mutta olettaa kierukoiden olevan tehokkaita 12 vuoden ajan [60, ]. Jos nainen on 40-vuotias tai vanhempi sillä hetkellä, kun hänelle asetetaan 21

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 13.11.2015 PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat

Lisätiedot

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI /

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI / Ehkäisymenetelmät Ehkäisyn aloitus & valinta Mikäli raskaus ei ole ajankohtainen toive ja seksistä haluaa nauttia huoletta, on syytä huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä Keskustele terveydenhoitajan

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu 3.5.2017 Noora Wilhelmsson Terveydenhoitaja, projektisuunnittelija THL:n rahoittamassa hankkeessa; Seksuaaliterveys Lapin lasten nuorten ja

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta. Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Jaydess-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/ Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Mirena-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

JADELLE. JADELLE -valmisteen seuranta

JADELLE. JADELLE -valmisteen seuranta Käyttäjän opas JADELLE Olet valinnut ehkäisymenetelmäksesi JADELLE -ehkäisykapselit. Lue huolellisesti tämä vihkonen niin saat vastauksen useimpiin kysymyksiisi, jotka koskevat JADELLE -valmistetta. Tärkeää

Lisätiedot

Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto 91 04.09.2017 Kunnanhallitus 290 11.09.2017 Kunnanhallitus 424 18.12.2017 VALTUUSTOALOITE / ILMAINEN EHKÄISY ALLE 25-VUOTIAILLE / SDP:N JA VASEMMISTON VALTUUSTORYHMÄ 698/00.02.06/2017 KVALT 91

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949 Potilaan opas Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/ Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä iässä

Lisätiedot

Runsaat kuukautiset Käypä hoito

Runsaat kuukautiset Käypä hoito Runsaat kuukautiset Käypä hoito 29.10.2018 Mitä uutta? Tässä päivityksessä: HIFU Anemian hoito Kierukan asetus jo perusterveydenhuollossa (maksutta) jos runsaat vuodot ja merkittävä anemia Uudet kierukat

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Gynekologiset hormonihoidot Raskaudenehkäisy Satu Suhonen vastaava lääkäri dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin kaupunki Yleislääkäripäivät 28.11.

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset 39 VALMISTEYHTEENVETO 40 Kohta 4.1 Käyttöaiheet [Tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet poistetaan ja korvataan seuraavasti:] Keskivaikean

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin

Lisätiedot

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö Yhdistelmäehkäisyvalmisteen aloitus ja käyttö Lähteet Faculty of Sexual and Reproductive Healthcaren Clinical Guidance 3/2010. FFPRHC:n ( Faculty of Family Planning & Reproductive Health Care Clinical

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

Tietopaketti seksitaudeista

Tietopaketti seksitaudeista Tietopaketti seksitaudeista Tietopaketti seksitaudeista Seksitaudit tarttuvat nimensä mukaan seksin välityksellä, kun kahden ihmisen limakalvot (tai niiden viereinen iho) ovat kosketuksissa keskenään.

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Acitretin Orifarm 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Asitretiini on erittäin teratogeenistä

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

epalvelupolku - ehkäisypotilas

epalvelupolku - ehkäisypotilas epalvelupolku - ehkäisypotilas 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu eppu palvelun hoidontarpeen arvioinnin testi ehkäisypotilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(12) Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET... 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO NuvaRing N.V. Organon 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Etonogestreelia ja etinyyliestradiolia

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Tuire Saloranta, tkl Vantaa

Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Tuire Saloranta, tkl Vantaa Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 5.3.2018 Tuire Saloranta, tkl Vantaa Mikä on yleislääkärin alkuarviossa olennaista? Tavoitteet Naisen osalta? Miehen

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISYN ALOITUS YLÄKOULUSSA Opas kouluterveydenhoitajille

RASKAUDEN EHKÄISYN ALOITUS YLÄKOULUSSA Opas kouluterveydenhoitajille Sini Lehtinen Annika Laine RASKAUDEN EHKÄISYN ALOITUS YLÄKOULUSSA Opas kouluterveydenhoitajille Opinnäytetyö Terveydenhoitajakoulutus 2019 Tekijät Tutkinto Aika Sini Lehtinen ja Annika Laine Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA

TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA TIETOA MYOOMISTA JA ESMYA -HOIDOSTA Olet saanut tämän esitteen lääkäriltäsi/sairaanhoitajaltasi Sisältö 3 Tietoa myoomista 6 Myoomien oireet 9 Myoomien hoito 10 Tietoa Esmyasta 13 Haittavaikutukset 14

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY Ehkäisyn valinta Satu Suhonen vastaava lääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY 19.4. 2016 sisältöä ehkäisy tarve, teho, käyttö vaihtoehdot valinnat - perusteet pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg / KYLEENA 19,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 05/2017 versio 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Tarkastuslista

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2017 1 (5) 236 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen valtuustoaloitteeseen alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa RASKAUDEN EHKÄISY Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy Kaisa Elomaa Täysimetys antaa modernien ehkäisymenetelmien veroisen suojan uutta raskautta vastaan kuuden kuukauden ajan synnytyksestä, jos nainen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli PAKKAUSSELOSTE Vagifem 10 mikrog emätinpuikot Estradioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Laskimotukos on kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien. Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA

Laskimotukos on kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien. Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA MARJA-LEENA NURMINEN LT, dosentti Ylilääkäri, Fimea Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA Laskimotukos voi liittyä harvinaisena haittana kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön.

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYSTÄ Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-E Sisällys 1. Luuloja ja tieroa 3 2. Raskauden ehkäisy ja Toctino 4 3. Raskaustestit 6 4. Teille soveltuvat

Lisätiedot

Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös. Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio

Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös. Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio Yhdistelmäehkäisy ja verisuonitukosriski - EMA:n päätös Ulla Ågren LT, Asiantuntijalääkäri, MSD Finland Vastaava lääkäri, YTHS Kuopio Selvitys hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista Sai alkunsa

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen TAMK v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon TUNNETKO SUKUPUOLI ELIMESI? Tietoa naisen ja miehen anatomiasta SEKSI JA SEKSUAALISUUS Mitä ne ovat? 2 Sisältö On aika ottaa vastuu

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ.

EHKÄISYOPAS.  TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi RASKAUDEN EHKÄISY Anneli Kivijärvi Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin pohjautuvan tiedon, pilleriehkäisyä haluavan naisen huolellisen anamneesin ja sukuanamneesin perusteella lääkäri yhteistyössä potilaansa

Lisätiedot

Tieto lisää nautintoa

Tieto lisää nautintoa Seksitaudit Tieto lisää nautintoa Seksi Seksi on ihmisille luonnollista. Jokaisella on oikeus seksuaalisen suuntautumisensa mukaiseen tyydyttävään seksuaalisuuteen ja seksielämään. Hyvällä seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Selvitys hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista Lehdistötilaisuus Fimeassa

Selvitys hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista Lehdistötilaisuus Fimeassa Selvitys hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista Lehdistötilaisuus Fimeassa 11.10.2013 Kirsti Villikka Ylilääkäri, Lääketurvallisuus ja informaatioyksikkö, Fimea PRAC-jäsen Selvitys hormonaalisista

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Evran luonnollinen koko

Evran luonnollinen koko mielenrauhaa Evran luonnollinen koko Evra uudenlainen ehkäisyvalmiste Esitteestä lukemasi tiedon tarkoitus oli vastata yleisimmin kysyttyihin käytännön kysymyksiin Evrasta. Jos haluat lisää tietoa, käänny

Lisätiedot

NAISEN ESITIETOLOMAKE

NAISEN ESITIETOLOMAKE Felicitas-klinikka Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki puh. 09-6122 750, fax 09-6122 7510 www.felicitas.fi felicitas@felicitas.fi NAISEN ESITIETOLOMAKE Pyydämme sinua täyttämään oheisen esitietolomakkeen

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulan syöpä Ihmisen papillomavirus- eli HPV-infektio

Lisätiedot

1. Väittämä-jana/peukkupeli, n.5min

1. Väittämä-jana/peukkupeli, n.5min 1 RASTI 1 Seksuaaliterveys Rastin kesto noin 45min siirtymisineen, luokkatilassa. Alkuun itsensä esittely ja sitten voi esitellä lyhyesti rastin teemat eli raskaus, ehkäisy ja seksitaudit. Jos kyseessä

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten naisten asia yli 35-vuotiaiden naisten kokemuksia raskauden

Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten naisten asia yli 35-vuotiaiden naisten kokemuksia raskauden Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Julia Forsman, Johanna Pakkanen Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NorLevo 750 mikrog -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 750 mikrogrammaa levonorgestreeliä. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä 1.12.2015 Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aidspäivän 1. joulukuuta vietettäväksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE NUVARING

PAKKAUSSELOSTE NUVARING PAKKAUSSELOSTE NUVARING Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää NuvaRingemätinrengasta. Pakkausseloste sisältää tietoa, jonka avulla sinun on helpompi käyttää emätinrengasta turvallisesti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1/6 YASMIN, YASMINELLE, YAZ LINATERA, LIOFORA (drospirenoni + etinyyliestradioli) 06/2016, Versio 2.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Terveydentila ja riskitekijät. Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL

Terveydentila ja riskitekijät. Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL Terveydentila ja riskitekijät Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL Koettu terveys ja pitkäaikaissairastavuus Somalialaistaustaiset, etenkin miehet, kokivat terveytensä erityisen hyväksi ja he raportoivat

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NORLEVO 1,5 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti

Lisätiedot